Použití čtečky obrazovky k vytváření grafů v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k vytváření grafů v PowerPointu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidat do prezentace graf a vybrat ho, abyste s ním mohli pracovat.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání základního grafu

Zvolte typ a styl grafu a potom vložte data do vloženého excelového listu, aby se z nich dal vytvořit graf.

 1. V prezentaci dejte kurzor na místo, kam chcete přidat graf.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+V, H. Uslyšíte, že jste v okně Vložit graf, kde je vybraná karta Všechny grafy.

 3. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „Typy grafů“ a dále uslyšíte aktuálně vybraný typ grafu.

 4. Požadovaný typ grafu vyberete tak, že opakovaně stisknete klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na typu grafu, který chcete použít.

 5. Požadovaný styl grafu vyberete tak, že stisknete klávesu Tab a potom opakovaně stisknete klávesu Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na stylu grafu, který chcete použít.

 6. Po dokončení výběru stiskněte Enter. Do prezentace se přidá graf, který odpovídá vybranému typu a stylu.

  Vložený excelový list zobrazuje zástupná data použitá k vytvoření grafu. Fokus je v buňce excelového listu.

 7. Pokud chcete nahradit zástupné hodnoty na listu vlastními daty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, Shift+Tab nebo klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na buňce, kterou chcete upravit. Zadejte potřebné údaje. Stejným postupem nahraďte všechny zástupné hodnoty. PowerPoint 2016 při psaní v grafu automaticky aktualizuje nové hodnoty.

 8. Když chcete zavřít list, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Caps Lock+Enter.

Výběr grafu

Pokud chcete v existujícím grafu něco změnit, musíte ho nejprve vybrat.

 1. K upravovanému grafu přejdete některou z těchto možností:

  • Když jste na snímku s grafem, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na grafu.

  • Stiskněte Ctrl+Alt+5. Fokus se přesune na první plovoucí obrazec v dokumentu. K přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k přidání a formátování textu v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v Mac OS přidat do prezentace graf a vybrat ho, abyste s ním mohli pracovat.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání základního grafu

Zvolte typ a styl grafu a potom vložte data do vloženého excelového listu, aby se z nich dal vytvořit graf.

 1. V prezentaci dejte kurzor na místo, kam chcete přidat graf.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty na pásu karet.

 3. Několikrát stiskněte Šipku vlevo nebo Šipku vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a pak stiskněte mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Nový snímek.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Graf, a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte, že jste v okně Graf, v podnabídce Sloupec.

 6. Požadovaný typ grafu vyberete tak, že opakovaně stisknete klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na typu grafu, který chcete použít, třeba v podnabídce výsečového grafu. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Otevře se podnabídka.

 7. Pokud chcete vybrat styl grafu, opakovaně stiskněte šipkové klávesy, dokud neuslyšíte požadovaný styl grafu, třeba „Prostorový výsečový“. Vyberte ho stisknutím mezerníku. Do prezentace se přidá graf odpovídající vybranému typu a stylu.

  Otevře se excelový list se zobrazenými zástupnými daty použitým k vytvoření grafu. Fokus je v buňce excelového listu.

 8. Pokud chcete na listu nahradit zástupné hodnoty vlastními daty, stiskněte klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte název buňky, kterou chcete upravit. Zadejte data a stiskněte Enter. Stejným postupem nahraďte všechny zástupné hodnoty. PowerPoint 2016 při psaní v grafu automaticky aktualizuje nové hodnoty.

Výběr grafu a jeho úprava

 1. Na snímku s grafem opakovaně stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že jste v podokně úprav snímku v oblasti Rozložení.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název grafu spolu s informací, že jste na grafu.

 3. Pokud chcete začít s oblastí grafu pracovat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů.

 4. Možnosti úpravy grafu otevřete takto:

  • Pokud chcete graf rychle upravit, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M a otevřete místní nabídku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například Změnit typ grafu nebo Upravit data v Excelu. Po stisknutí mezerníku se otevřou další možnosti.

  • Pokud na pásu karet chcete přejít na kartu Návrh grafu, dvakrát rychle stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift a mezerník. Pak několikrát stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Návrh grafu. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou volbu nabídky. Stisknutím mezerníku ji vyberte a otevřete další možnosti.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k přidání a formátování textu v PowerPointu

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×