Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky JAWS nebo Předčítání, která je integrovaná ve Windows, vložit fotku nebo obrázek. Můžete také přidat alternativní text, díky kterému bude obrázek přístupnější.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Vložení obrázku nebo fotky z počítače

 1. V dokumentu vyberte místo, kam chcete obrázek vložit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+V, 2 otevřete dialogové okno Vložit obrázek.

 3. Vyhledejte umístění obrázku v počítači, vyberte požadovaný obrázek a stiskněte Enter. Do dokumentu se vloží původní obrázek.

  Důležité informace: Aby mohla obrázek správně přečíst čtečka obrazovky, musí být vložený rovnoběžně s textem.

 4. Word 2016 ve výchozím nastavení vkládá obrázky rovnoběžně s textem. Jiné verze, třeba mobilní nebo Word 2016 pro Mac, to ale nedělají.

  Abyste měli jistotu, že je obrázek vložený rovnoběžně s textem dokumentu, vyberte obrázek a potom stisknutím Alt+CP otevřete na pásu karet kartu Formát.

 5. Stiskněte QO a potom Enter. Tím se otevře nabídka u tlačítka Pozice a vybere možnost Rovnoběžně s textem.

  Tipy: 

  • U velkých obrázků můžete velikost dokumentu zmenšit tak, že místo samotného obrázku vložíte jenom propojení na něj.

  • V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte klávesou Tab na tlačítko Vložit, stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte do rozevírací nabídky a pak vyberte Připojit k souboru.

Vložení obrázku z online zdroje

Můžete vložit obrázek z webového umístění.

 1. V dokumentu vyberte místo, kam chcete obrázek vložit.

 2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Vložit obrázky a hledat obrázky online, stiskněte kombinaci kláves Alt+V, 9. Tím se otevře pole Hledání obrázků Bingem.

 3. Do pole Hledání obrázků Bingem, které už je vybrané, zadejte slovo nebo slovní spojení, které popisuje požadovaný obrázek, a stiskněte klávesu Enter.

 4. Výsledky hledání můžete procházet stisknutím Alt+Šipka vpravo nebo Alt+Šipka vlevo. (V programu Předčítání stačí stisknout šipkové klávesy.) Word 2016 vám popíše každý obrázek, který vyberete.

 5. Pokud chcete vložit vybraný obrázek, stiskněte kombinaci kláves Alt + Enter. (Programu Předčítání, stačí stisknete Enter.) Word 2016 a soubory ke stažení vloží obrázek do dokumentu.

  Tip: Pokud chcete procházet další zdroje online obrázků, přihlaste se z dialogového okna Vložit obrázky ke svým osobním účtům, například OneDrive, Facebook nebo Flickr.

Přidání alternativního textu k obrázku

Po vložení obrázku do dokumentu k němu můžete přidat alternativní text, aby byl dokument co nejpřístupnější.

 1. V dokumentu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text.

 2. Otevřete kartu Formát pod kartou Nástroje obrázku tak, že stisknete Alt+CP, a potom stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Formát objektu. Stisknutím klávesy Enter otevřete podokno Formát obrázku. Uslyšíte slovo „Stín“, což je název první možnosti. Program Předčítání neohlásí název podokna.

  Poznámka: Pokud neslyšíte slovo „Stín“, je možné, že navigace pomocí klávesnice umístila fokus do jiné oblasti. Stiskněte klávesu F6, dokud se neozve slovo „Stín“.

 3. V podokně Formát obrázku (po zaznění slova „Stín“) přejděte stisknutím Shift+Tab do nabídky možností nástrojů. Uslyšíte název jedné z těchto možností:

  • Efekty

  • Rozložení a vlastnosti

  • Obrázek

  • Výplň a čára

 4. Přesunout na tlačítko rozložení a vlastnosti, stisknutím klávesy šipka doprava, dokud uslyšíte tlačítko název. Stisknutím klávesy Tab přejděte do Textového pole první možnosti v nabídce.

 5. Dalším stisknutím klávesy Tab přejděte na možnost Alternativní text a potom stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte do pole Název.

 6. Zadejte název alternativního textu k obrázku. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

 7. Dalším stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte do pole Popis a zadejte popis.

 8. Po zadání názvu a popisu se stisknutím klávesy Esc vraťte do textu dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení hypertextového odkazu ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, vložit fotku nebo obrázek. Můžete také přidat alternativní text, díky kterému bude obrázek přístupnější.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vložení obrázku nebo fotky z počítače

 1. V aplikaci Word 2016 pro Mac umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Pokud chcete přejít do řádku nabídek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste v řádku nabídek Apple.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte příkaz pro vložení. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste v podnabídce pro obrázky. Podnabídku Obrázky rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte možnost Obrázek ze souboru. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 5. Otevře dialogové okno obrázek ze souboru. Přejděte do umístění, kde je obrázek uložen, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Postranní panel Tabulka."

  Poznámka: Boční panel otevřete tak, že budete opakovaně tisknout klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit boční panel. Vyberte ho stisknutím mezerníku.

  Fokus se přesune do seznamu oblíbených umístění, například Všechny moje soubory nebo Dokumenty. VoiceOver bude průběžně oznamovat umístění.

 6. Pokud jste na správné místo, stiskněte klávesu Tab. Potom pomocí nahoru nebo dolů se šipkami přejděte do podsložky nebo soubor. Pokud chcete zadat podsložku, stisknutím klávesy šipka vpravo.

 7. Pokud je vybraný správný soubor, vložíte obrázek stisknutím klávesy Enter nebo Control+Option+mezerník. Obrázek se vloží do dokumentu.

Vložení obrázku z online zdroje

Hledání a vkládání klipartů nebo obrázků z jiných online zdrojů přímo z Word 2016 pro Mac v Word 2016 pro Mac aktuálně nepodporuje. Však můžete pořád přidáte online obrázek do dokumentu hledání online obrázku, uložení místní kopie a vložení místní kopie do dokumentu.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na www.bing.com. Fokus se přesune do pole vyhledávání Bingem.

 2. Do pole Hledat napište klíčové slovo pro typ obrázku, který hledáte, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete z výsledků hledání vyfiltrovat jenom obrázky, přejděte ve výsledcích hledání Bingem stisknutím Option+Tab na kartu Obrázky. Vyberte ji stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka: Pomocí filtru Licence můžete zvolit zobrazení všech obrázků nebo si můžete z výsledků hledání odfiltrovat jenom obrázky s kritériem Vše z Creative Commons (další informace najdete tady). Pokud se rozhodnete zobrazit Vše, výsledky hledání se rozbalí a zobrazí se všechny obrázky z Bingu. Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv. Význam možností licencování pochopíte lépe z informací v článku Filtrování obrázků podle typu licence. K výběru možnosti licence použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak stiskněte Enter.

 4. V seznamu výsledků hledání obrázků se pohybujte stisknutím Option+Tab. Uslyšíte, že jde o odkaz v oblasti hledání.

 5. Pokud chcete obrázek otevřít v plné velikosti, stiskněte Enter.

 6. Pokud si chcete obrázek stáhnout, tiskněte opakovaně kombinaci kláves Option+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o odkaz následovaný názvem souboru a příponou. Vyberte ho stisknutím klávesy Enter. Pak stiskněte Command+S.

 7. Otevře se dialogové okno exportovat jako. Kurzor je umístěn v poli Název souboru. Vyberte uložit umístění, stisknutím klávesy Tab přejděte na místo, kam objevovat tlačítko a potom pomocí klávesy ŠIPKA klávesy a vyberte umístění. Pokud chcete uložit, stiskněte příkaz + S.

  Tip: Uložením obrázků do složky Dokumenty si usnadníte jejich vložení do dokumentu aplikace Word.

 8. V aplikaci Word 2016 pro Mac umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek. Pak uložený obrázek vložte pomocí nabídky Vložení na řádku nabídek. Další informace o vkládání místně uložených obrázků najdete v části Vložení obrázku nebo fotky z počítače.

Přidání alternativního textu k obrázku

Po vložení obrázku do dokumentu k němu můžete přidat alternativní text, aby byl dokument co nejpřístupnější.

 1. V dokumentu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. V aplikaci Word obrázek vyberete tak, že před něj umístíte kurzor, podržíte Shift a pak stisknete šipku vpravo. Uslyšíte, že jde o obrázek, položku rozložení.

 2. Stisknutím klávesy Shift+Command+1 otevřete podokno Formát obrázku. Uslyšíte, že jde o formát obrázku v podokně úloh.

 3. Otevřete kartu rozložení a vlastnosti, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte název karty a "Se právě na kartě uvnitř oblasti posouvání." Stiskněte opakovaně kombinaci kláves se šipkami doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Rozložení a vlastnosti, vybrané karty." Vyberte kartu, stiskněte MEZERNÍK.

 4. Přejděte na možnost Alternativní Text, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Alternativní text, sbalené." Pokud chcete rozbalit možnost Alternativní Text, stiskněte MEZERNÍK.

 5. Pokud chcete přejít do pole název, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Název". Zadejte název alternativního textu pro obrázek. Alternativní text by měl popis akce nebo záměr obrázku, nikoli jeho vzhled.

 6. Pokud chcete přejít do pole Popis, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Úprav textu" Zadejte popis.

 7. Jakmile dokončíte psaní nadpisu a popisu, můžete fokus přesunout zpět do obrázku v dokumentu opakovaným stisknutím F6, dokud neuslyšíte název obrázku a informaci o tom, že jde o položku rozložení.

Viz také

Vložení hypertextového odkazu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, obrázku nebo obrázek.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Vložení obrázku z telefonu

 1. Při úpravách dokumentu, přejděte do umístění, kam chcete vložit obrázek.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Otevřete kartu Vložení, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vložení tabulátoru" a poklepáním displej. Uslyšíte: "Kartu vložení."

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Vložit obrázky" a potom poklepejte na obrazovce. Aplikace fotky otevře.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte umístění obsahující obrázek, který chcete vložit a potom poklepejte na obrazovce vyberte.

 6. Přejděte na některých obrázcích v umístění potáhnutím prstem doprava nebo doleva. Jak přesunout, VoiceOver oznamuje obrázky. VoiceOver oznamuje obrázky typy obrázků, orientace, kalendářní data.

 7. Vhodné na Fotce, poklepejte na obrazovce pro vložení obrázku.

  Vložit obrázek fokusu vrátí dokumentu s vybraným obrázkem a otevře kartu Obrázek.

Vložení obrázku z fotoaparátu

Vložení obrázku z kamery zařízení.

 1. Při úpravách dokumentu, přejděte do umístění, kam chcete vložit obrázek.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Otevřete kartu Vložení, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vložení tabulátoru" a poklepáním displej. Uslyšíte: "Kartu vložení."

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "vložení obrázku z kamery, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se fotoaparátu.

  Poznámka: Může se zobrazit dialogové okno oznámením místní: "Word chcete získat přístup k kamera." Pokud neuděláte, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Dobře, tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vyfotit. Nastavte fotoaparát požadovaným směrem, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "použití fotografie, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovku k vložení fotografie. Vrátí fokus do dokumentu s vybraným obrázkem a otevře kartu Obrázek.

Přidání alternativního textu k obrázku

Po vložení obrázku do dokumentu k němu můžete přidat alternativní text, aby byl dokument co nejpřístupnější.

 1. Při úpravách dokumentu, vyberte obrázek, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní VoiceOver oznamuje obrázek a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte "Vybraný, obrázek," následovaný rozložení obrázku. Otevře se na kartu Obrázek.

 2. Otevřete nabídku Alternativní Text na kartě Obrázek, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko alternativní Text" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Přidání alternativního textu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Dlaždice, textové pole," poklepáním displej a zadejte název alternativního textu pro obrázek pomocí klávesnice na obrazovce. Alternativní text by měl popis akce nebo záměr obrázku, nikoli jeho vzhled.

  Poznámka: Když chcete přejít ke klávesnici, potahujte prstem, dokud neuslyšíte prvek klávesnice. Klávesnici také najdete, když budete procházet položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude postupně oznamovat procházené položky. Požadovanou položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 4. Pokud chcete přidat popis obrázku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Popis, textové pole," poklepáním displej a potom zadejte popis pomocí klávesnice na obrazovce.

 5. Po zadání názvu a popisu, potáhněte prstem doleva do můžete uslyšíte "Tlačítko Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce. Zavření nabídky Alternativní Text a se fokus přesune zpět do dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pokud chcete vložit obrázek pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Word pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vložení obrázku z telefonu

 1. Při úpravách dokumentu, přejděte do umístění, kam chcete vložit obrázek.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Otevřete kartu Vložení, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vložení tabulátoru" a poklepáním displej.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Nabídka obrázky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka obrázky.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "fotografie tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Nabídka Otevřít z otevře s fokusem na úložiště právě vybraného obrázku.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  • Procházení obrázků v úložišti právě vybraného obrázku, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme požadovaný obrázek. Funkce talkBack přečte název a datum jednotlivé obrázky pohybujete.

  • Přejděte do jiného umístění úložiště, například stahování nebo obrázky, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit tlačítko směruje" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte umístění, který chcete a potom poklepejte na obrazovce. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte obrázek chcete.

  Funkce talkBack oznamuje obrázky jejich názvy souborů, velikosti a kalendářní data.

 7. Když na Fotce budete chtít, vložte vybraný obrázek, poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Wordu zpracovaných obrázek."

 8. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a pak poklepejte na obrazovku.

  Vložit obrázek fokusu vrátí dokumentu s vybraným obrázkem a otevře kartu Obrázek.

Vložení obrázku z fotoaparátu

 1. Při úpravách dokumentu, přejděte do umístění, kam chcete vložit obrázek.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Otevřete kartu Vložení, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vložení tabulátoru" a poklepáním displej.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Nabídka obrázky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka obrázky.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko fotoaparátu" a potom poklepejte na obrazovce. Otevření aplikace fotoaparátu.

  Poznámka: Může se zobrazit dialogové okno oznámením místní: "Povolit Wordu se obrázky a záznam videa." Pokud neuděláte, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Povolit tlačítko" a poklepáním displej.

 6. Umožní fotky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Příčky", přejděte kamera směrem doprava a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Slouží k přesunutí fokusu na tlačítko Hotovo. Použít fotku v dokumentu, poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Wordu zpracovaných obrázek."

 8. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a pak poklepejte na obrazovku.

 9. Vložit obrázek fokusu vrátí dokumentu s vybraným obrázkem a otevře kartu Obrázek.

Přidání alternativního textu k obrázku

Po vložení obrázku do dokumentu k němu můžete přidat alternativní text, aby byl dokument co nejpřístupnější.

 1. Po vložení obrázku, otevřete nabídku Alternativní Text na kartě Obrázek potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Nabídky alternativní Text" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Textové pole pro název," a zadejte název alternativního textu pro obrázek pomocí klávesnice na obrazovce. Alternativní text by měl popis akce nebo záměr obrázku, nikoli jeho vzhled.

  Poznámka: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se vložil znak.

 3. Pokud chcete přidat popis obrázku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Popis, textové pole" poklepáním displej a zadejte popis pomocí klávesnice na obrazovce.

 4. Po zadání názvu a popisu, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Ikona tlačítka Zpět" a potom poklepejte na obrazovce. Zavření nabídky Alternativní Text a se fokus přesune zpět do dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Umožňuje Word Mobile Předčítání předdefinované Windows čtečce obrazovky, obrázku nebo obrázek.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Pokyny pro dotykového ovládání ve Wordu Mobile najdete v článku Klávesové příkazy a dotyková gesta v programu Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Vložení obrázku z telefonu

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete vložit obrázek.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Výběr umístění tabulátoru, Home button sbalit." Poklepáním displej. Uslyšíte: "Místní, domů, < počet dostupné karty a místo na aktuální kartě v seznamu v nabídce > vybraný." Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 5. V nabídce, potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Vložení, < počet dostupných kartách > a místo na aktuální kartě v seznamu v nabídce". Poklepáním displej. Uslyšíte: "Tlačítka Vložit, sbalené." Karta Možnosti Vložení jsou teď k dispozici.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Obrázek tlačítka sbalit," a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "fotografie tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okno fotografie.

 8. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet názvu souboru, který chcete vložit a poklepáním displej.

 9. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Aplikace panelu tlačítka Vložit." Poklepejte na obrazovku k vložení fotografie do dokumentu.

Poznámka: Obrázek číst správně pouze pro čtení obrazovky, musí být rovnoběžně s textem. Ve výchozím nastavení Word Mobile nedá vložit obrázkem vloženým do textu. Chcete mít jistotu, že obrázek vloženým do textu dokumentu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Obtékání textu tlačítko Sbalit," a potom poklepejte na obrazovce. Možnosti Zalamovat Text jsou k dispozici. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vypnout vloženým do textu" a potom poklepejte na obrazovce.

Vložení obrázku z fotoaparátu

Vložení obrázku z kamery zařízení.

 1. V dokumentu přejděte do umístění, kam chcete vložit obrázek.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte: "Výběr umístění tabulátoru, Home button sbalit." Poklepáním displej. Uslyšíte: "Místní, domů, < počet dostupné karty a místo na aktuální kartě v seznamu v nabídce > vybraný." Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 5. V nabídce, potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Vložení, < počet dostupných kartách > a místo na aktuální kartě v seznamu v nabídce". Poklepáním displej. Uslyšíte: "Tlačítka Vložit, sbalené." Karta Možnosti Vložení jsou teď k dispozici.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Obrázek tlačítka sbalit," a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko fotoaparátu" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okno fotoaparátu.

 8. Potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko pro pořizování fotky", přejděte kamera ve směru, kterým chcete a potom poklepejte na obrazovku k pořízení obrázku.

 9. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Přijmout" a potom poklepejte na obrazovku k zachycený obrázek vložit do dokumentu.

Poznámka: Obrázek číst správně pouze pro čtení obrazovky, musí být rovnoběžně s textem. Ve výchozím nastavení Word Mobile nedá vložit obrázkem vloženým do textu. Chcete mít jistotu, že obrázek vloženým do textu dokumentu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Obtékání textu tlačítko Sbalit," a potom poklepejte na obrazovce. Možnosti Zalamovat Text jsou k dispozici. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vypnout vloženým do textu" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení hypertextového odkazu ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word Online klávesnice a Předčítání, předdefinované Windows čtečce obrazovky, pokud chcete přidat obrázky, fotky a fotky do dokumentu. Obrázky můžete přidat ze svého počítače nebo zařízení nebo z online zdroje, jako je Bing.com.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme jako webový prohlížeč používat Internet Explorer. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Vložení obrázku z počítače

Pokud chcete do dokumentu vložit obrázek, který máte na počítači, použijte následující postup:

 1. Dejte kurzor na místo, kde chcete obrázek v dokumentu zobrazit.

 2. Přesuňte fokus na pás karet stisknutím Ctrl+F6, až uslyšíte název karty.

 3. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte na kartu Vložení a pak stiskněte Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tabulátor přeskočte na tlačítko Obrázek a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Zvolte soubor k nahrání s fokusem v poli Název souboru.

  Poznámka: Při vkládání obrázku Word Online většinou najde na počítači nejčastější obrázkové formáty (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png a .wmf). Můžete ale hledat všechny formáty souborů. Uděláte to takto: V dialogovém okně Zvolte soubor k nahrání stiskněte klávesu Tabulátor, kterou se přesunete do pole Soubory obrázků, a potom vyberte Všechny soubory (*.*).

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Zadejte název obrázku, který chcete použít, a stiskněte Enter.

  • Pokud chcete přejít k obrázku v jiné složce, několikrát stisknete Shift+Tab, až uslyšíte název složky, a pak stiskněte Enter. K procházení složek použijte klávesu Tabulátor a šipkové klávesy. Stisknutím Ctrl+Backspace přejdete o úroveň výš. Stisknutím klávesy Tabulátor přejdete k prvnímu obrázku ve složce. Až uslyšíte název požadovaného obrázku, stiskněte Enter.

Vložení obrázku z webu

Pokud nemáte správný obrázek v počítači, můžete ho najít na webu.

Poznámka: Pokud používáte fotky, obrázky nebo kliparty, jste odpovědní za dodržování autorských práv. V případě obrázků vám může pomoct filtr licencí v Bingu.

 1. Dejte kurzor na místo, kam chcete obrázek v dokumentu vložit.

 2. Přesuňte fokus na pás karet stisknutím Ctrl+F6, až uslyšíte název karty.

 3. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte na kartu Vložení a pak stiskněte Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte na tlačítko Online obrázky a pak stiskněte Enter. Otevře se dialog Vložit obrázky. Uslyšíte „Hledat Bingem“ a fokus bude v poli Hledání obrázků Bingem.

 5. Napište slovo nebo výraz, které popisují požadovaný typ obrázku, a stiskněte Enter. Výsledky hledání jsou popsané.

 6. Požadovaný obrázek vložíte stisknutím klávesy Enter. (Pokud chcete obrázek vybrat, stiskněte Mezerník. Pak stiskněte klávesu Tabulátor, kterým přeskočíte na tlačítko Vložit, a potom stiskněte Enter.)

Přidání alternativního textu k obrázku

 1. Vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud dozvíme název pásu karet, stisknutím klávesy Tab, dokud dosáhla na kartu Formát a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete přejít na tlačítko Alternativní text, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Alternativní text s fokusem v poli Název. (V Předčítání uslyšíte „Vybraný obrázek“).

 4. Tabulátorem přejděte do pole Popis a zadejte požadovaný text.

 5. Tabulátorem přejděte k tlačítku OK a stiskněte mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×