Použití čtečky obrazovky k vložení hypertextového odkazu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení hypertextového odkazu ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesu a čtečky obrazovky vytváří hypertextové odkazy ve vašem dokumentu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Word nabízí spoustu různých možností propojení: můžete vytvořit odkaz na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu nebo můžete připojit z jednoho místa do jiného v aktuálním dokumentu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Word vytváří hypertextové odkazy automaticky při psaní. Když v dokumentu napíšete webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a pak stisknete mezerník nebo Enter, Word změní text na hypertextový odkaz.

Tip: Pokud nechcete, aby zadaná webová nebo e-mailová adresa fungovala jako hypertextový odkaz, tak hned po stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter stiskněte Ctrl+Z. Pokud stisknete Ctrl+Z podruhé, Word text úplně odstraní.

Vytvoření odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

Můžete vytvářet hypertextové odkazy na soubory, webové stránky nebo e-mailové zprávy.

Odkaz na soubor

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Pokud chcete vložit odkaz, stiskněte Alt+V, D1. Uslyšíte „Poslední položky“ a název posledně otevřeného dokumentu.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste soubor, na který chcete vytvořit odkaz, otevřeli nedávno, použijte k vyhledání souboru v seznamu Poslední položky klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete přejít k souboru v počítači, stiskněte klávesovou zkratku D1, kterou otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, až uslyšíte „Aktuální složka, strom“. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, až najdete požadovaný soubor, a pak stiskněte Enter.

   Tip: Pokud soubor není ve výchozí složce Dokumenty, stiskněte kombinaci kláves Alt+B, kterou otevřete rozevírací nabídku Oblast hledání. Klávesami Šipka dolů a Šipka nahoru najděte správnou složku a stiskněte Enter. Stejným způsobem přejděte k souboru.

  Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a kurzor se umístí za vložený odkaz.

Odkaz na webovou stránku

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Fokus je v poli Adresa.

 3. Zadejte webovou adresu cílového webu a potom stiskněte kombinaci kláves Alt+Z, kterou se přesunete do pole Zobrazený text.

 4. Zadejte text odkazu, který se zobrazí v dokumentu.

  Tip: Text odkazu by měl popisovat cíl odkazu. Dobrý text odkazu představuje třeba název cílové webové stránky. Když někdo odkazuje na tuto stránku, čtečka obrazovky nejdřív přečte její nadpis. Tím se ověří cíl, takže odkaz bude snadněji podporovat funkce usnadnění přístupu.

 5. Stiskněte Enter. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a kurzor se umístí za vložený odkaz.

Vytvoření odkazu na novou e-mailovou zprávu

Někdy chcete lidem umožnit, aby při čtení dokumentu mohli odeslat e-mail. Možná chcete, aby kontaktovali vaši kancelář, kde si můžou vyžádat další informace, nebo shromažďujete názory na nový nápad, který jste navrhli. Ve Wordu můžete přidat odkaz, který otevře novou e-mailovou zprávu s vyplněnou adresou a předmětem.

 1. V dokumentu dejte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Stisknutím kláves Alt+M otevřete dialogové okno e-mailové zprávy. Uslyšíte, že jste v editovatelném textovém poli e-mailové adresy.

 4. Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte klávesu Tab, abyste přešli do pole Předmět.

 5. Zadejte předmět e-mailu a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+Z, kterou přejdete do pole Zobrazený text.

 6. Zadejte text odkazu, který se zobrazí v dokumentu.

  Tip: Pokud text odkazu nezadáte, zobrazí se dlouhý odkaz mailto: s adresou a předmětem. Váš text odkazu může být stručnější a výstižnější.

 7. Stiskněte Enter. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a kurzor se umístí za vložený odkaz.

Odebrání hypertextového odkazu

Někdy změníte názor. Tady je postup, jak z dokumentu odebrat hypertextový odkaz:

 1. Otevřete dokument a vyberte text hypertextového odkazu.

 2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Vložit hypertextový odkaz, stiskněte Alt+V, D1.

 3. Pokud chcete vybraný hypertextový odkaz odebrat, stiskněte Alt+E. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se z vybraného textu odebere, ale samotný text se nezmění.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Umožňuje Word pro Mac pomocí klávesnice a z předdefinovaných Mac OS obrazovky VoiceOver vytváří hypertextové odkazy ve vašem dokumentu. Přidání odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu. Nebo můžete také propojit z jednoho místa do druhého v aktuálním dokumentu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Word vytváří hypertextové odkazy při psaní automaticky. Zadejte webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a stiskněte mezerník nebo Return a Word změní text na hypertextový odkaz.

Vytvoření odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

Můžete vytvářet hypertextové odkazy na soubory, webové stránky nebo e-mailové zprávy.

Odkaz na soubor

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Webová stránka nebo soubor. Vyberte kartu stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete vybrat soubor, na který chcete vytvořit odkaz, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vybrat. Vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Otevře se dialogové okno Vyberte soubor k propojení. K procházení oddílů dialogového okna použijte klávesu Tab nebo kombinaci Control+Option+šipkové klávesy. K procházení složek a podsložek použijte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Až budete na souboru, na který chcete vytvořit odkaz, stiskněte Return. Tím soubor vyberete a dialogové okno se zavře.

 6. Pokud chcete přidat text odkazu nebo ho změnit, opakovaně stiskněte v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste editovatelném textovém poli Zobrazený text.

 7. Pokud chcete vložit odkaz, stiskněte Return. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Odkaz na webovou stránku

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Webová stránka nebo soubor. Stisknutím mezerníku ji vyberte.

 4. Pokud chcete přejít do textového pole Adresa, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v editačním textovém poli Adresa. Zadejte webovou adresu cílového webu.

 5. Pokud chcete přidat text odkazu nebo ho změnit, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v editačním textovém poli Zobrazený text. Zadejte text.

 6. Pokud chcete vložit odkaz, stiskněte Return. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Přidání odkazu na novou e-mailovou zprávu.

V aplikaci Word můžete také vytvářet odkazy na e-mailové adresy. Odkaz můžete použít k rychlému otevření aplikace Pošta a odeslání e-mailu na určitou adresu.

 1. V dokumentu umístěte kurzor tam, kde chcete mít odkaz.

 2. Když chcete odkaz vložit, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě E-mailová adresa. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník ji vyberte.

 4. Fokus se přesune do textového pole E-mailová adresa. Zadejte e-mailovou adresu.

 5. Pokud chcete zadat předmět e-mailu, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v editačním textovém poli Předmět, kde můžete zadat předmět e-mailu.

 6. Pokud chcete přidat text odkazu nebo ho změnit, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste v editačním textovém poli Zobrazený text. Zadejte text.

 7. Pokud chcete vložit odkaz, stiskněte Return. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Přidání odkazu na jiné místo v aktuálním dokumentu

Když chcete přidat odkaz na jiné místo v aktuálním dokumentu, nejdřív musíte vytvořit záložku, která bude fungovat jako cíl odkazu. Pak vložíte odkaz na tuto záložku.

Můžete také vytvořit odkaz na nadpis dokumentu. Pokyny k vytváření nadpisů najdete v článku o použití nadpisů.

Vytvoření záložky

 1. Pokud chcete vytvořit záložku cíle, vyberte cíl. Můžete vybrat text, obrázek nebo tabulku.

 2. Přejděte na kartu Vložení, a to tak, že stisknete klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Vložení. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Pokud chcete přejít do nabídky Odkazy, opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Odkazy. Stisknutím mezerníku nabídku rozbalte.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Záložka. Pak stiskněte mezerník. Otevře se dialogové okno Záložka s fokusem v textovém poli Název záložky. Zadejte název záložky.

  Důležité informace: Názvy záložek musí začínat písmenem a smí obsahovat jenom písmena, číslice a symbol podtržítka. Příklad: Vývoj_zpráva_2.

 5. Pokud chcete vytvořit záložku, stiskněte Return. Dialogové okno se zavře a záložka se vytvoří.

Vložení odkazu na záložku

 1. V dokumentu dejte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz na záložku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Command+K a vložte odkaz. Otevře se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Tento dokument. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník ji vyberte.

 4. Opakovaně stiskněte klávesy Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce „Vyberte místo v tomto dokumentu“, a potom stiskněte klávesy Control+Option+Shift+Šipka dolů.

  K přechodu na seznam dostupných cílů pro odkaz, jako jsou Nadpisy nebo Záložky, použijte klávesy Control+Option+ Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K rozbalení položky stiskněte klávesu Šipka vpravo. Čtečka vám při pohybu oznamuje názvy.

 5. Pokud chcete vybrat záložku nebo nadpis, stiskněte Control+Option+mezerník.

 6. Pokud chcete přidat text odkazu nebo ho změnit, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v editačním textovém poli Zobrazený text. Zadejte text.

 7. Pokud chcete vložit odkaz, stiskněte Return. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Odebrání hypertextového odkazu

Pokud nechcete, aby zadaná webová nebo e-mailová adresa fungovala jako hypertextový odkaz, hned po stisknutí mezerníku nebo klávesy Return stiskněte kombinaci kláves Command+Z, abyste vrátili zpět poslední akci. Hypertextový odkaz můžete z textu odebrat, aniž byste ho odstranili.

 1. V dokumentu vyberte hypertextový odkaz, který chcete odebrat.

 2. Pokud chcete odkaz odebrat, stiskněte kombinaci kláves Command+K. Otevře se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Tabulátorem přejděte k tlačítku Odebrat odkaz a stisknutím mezerníku ho vyberte.

 3. Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se z textu odebere, ale samotný text zůstane beze změny a jeho styl se změní na Normální.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Ve Wordu pro iOS můžete v dokumentu vytvářet hypertextové odkazy na webové nebo e-mailové adresy pomocí integrované čtečky obrazovky pro iOS, která má název VoiceOver.

Poznámky: 

 1. V dokumentu přejděte k místu, kam chcete vložit hypertextový odkaz.

 2. K zadání webové adresy (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailové adresy, třeba adresa@example.com, použijte čtečku obrazovky a za adresou zadejte mezeru. Word pro iOS změní text na hypertextový odkaz a VoiceOver oznámí adresu URL nebo e-mailovou adresu.

Tip: Pokud chcete hypertextový odkaz odebrat, odstraňte text odkazu.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, musíte použít desktopovou verzi Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Ve Wordu pro Android můžete v dokumentu vytvářet hypertextové odkazy na webové nebo e-mailové adresy pomocí integrované čtečky obrazovky pro Android, která se jmenuje TalkBack.

Poznámky: 

 1. V dokumentu přejděte k místu, kam chcete vložit hypertextový odkaz.

 2. K zadání webové adresy (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailové adresy, třeba adresa@example.com, použijte čtečku obrazovky a za adresou zadejte mezeru. Word pro Android změní text na hypertextový odkaz.

Tip: Pokud chcete hypertextový odkaz odebrat, odstraňte text odkazu.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, musíte použít desktopovou verzi Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Ve Wordu Mobile můžete v dokumentu vytvářet hypertextové odkazy na webové nebo e-mailové adresy pomocí čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows.

Poznámky: 

 1. V dokumentu přejděte k místu, kam chcete vložit hypertextový odkaz.

 2. K zadání webové adresy (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailové adresy, třeba adresa@example.com, použijte čtečku obrazovky a za adresou zadejte mezeru. Word Mobile změní text na hypertextový odkaz.

Tip: Pokud chcete hypertextový odkaz odebrat, odstraňte text odkazu.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, musíte použít desktopovou verzi Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word Online klávesu a čtečky obrazovky vytvoření hypertextového odkazu na web nebo e-mailové adresy v dokumentu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Word Online běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkaz nebo z příkazu se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne Word Online.

V tomto tématu

Vytvoření rychlého hypertextového odkazu

Word Online vytváří hypertextové odkazy automaticky při psaní. Když v dokumentu napíšete webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a pak stisknete mezerník nebo Enter, Word změní text na hypertextový odkaz.

Tip: Pokud nechcete, aby zadaná webová nebo e-mailová adresa fungovala jako hypertextový odkaz, tak hned po stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter stiskněte Ctrl+Z. Pokud stisknete Ctrl+Z podruhé, Word text úplně odstraní.

Odkaz na webovou stránku

Jako text odkazu můžete použít webovou adresu (URL) nebo můžete text odkazu zadat sami.

Tip: Text odkazu by měl popisovat cíl odkazu. Například nadpis Cílová webová stránka změní text dobré odkaz. Když lidé odkaz na této stránce, čteček obrazovky nejdřív přečíst nadpis stránky. To potvrdí cíle a chce odkaz srozumitelnější prostředí. Další informace o vytváření dokumentů přístupných osobám s postižením podívejte se do dokumenty Wordu přístupné pro tělesně postižené uživatele.

 1. V dokumentu dejte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Opakovaně stiskněte Ctrl+F6, až uslyšíte, že je vybraná karta Domů. Pak stiskněte kombinaci kláves Alt+klávesa s logem Windows+V, 5, kterou otevřete dialogové okno Odkaz. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Odkaz. Fokus je v editovatelném poli Adresa.

 3. Zadejte webovou adresu cílového webu.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete pole Zobrazovaný text. Zadejte text odkazu, který chcete použít.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, a pak stiskněte Enter.

  Dialogové okno Odkaz se zavře a Word vloží hypertextový odkaz do dokumentu.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, musíte použít desktopovou verzi Wordu.

Odebrání hypertextového odkazu

Pokud si to rozmyslíte a rozhodnete se hypertextový odkaz odebrat, tady je návod na jeho odebrání:

 1. V dokumentu přejděte k textu hypertextového odkazu.

 2. Opakovaně stiskněte Ctrl+F6, až uslyšíte, že je vybraná karta Domů. Pak stiskněte kombinaci kláves Alt+klávesa s logem Windows+V, 5, kterou otevřete dialogové okno Odkaz. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Odkaz. Fokus je v poli Adresa.

 3. Stiskněte Backspace. Uslyšíte: „Výběr odstraněn“.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

  Dialogové okno Odkaz se zavře a hypertextový odkaz se z vybraného textu odebere, ale samotný text zůstane beze změn.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×