Použití čtečky obrazovky k výběru a čtení textových polí a obrázků ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k výběru a čtení textových polí a obrázků ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesu a čtečky obrazovky vyberte a další obrázky, obrazce a textová pole v dokumentech Word. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Použití podokna výběru v Word, můžete zobrazit všechny obrázky, obrazce a textová pole v rámci dokumentu jako seznam. Přečtěte si seznam čtečkou obrazovky a vyberte seznam položek ke čtení alternativní texty a upravovat.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přístup k textu v textových polích

Přečtení čteček obrazovky textu, nemůžete najít textová pole, která plovoucí nad vrstvy text dokumentu. Přístup k textu v textovém poli, použijte podokno výběru.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+Ů a otevřete tak kartu Domů.

 2. Chcete-li otevřít podokno výběru, zadejte SL a potom P. Předčítání oznamuje "Zobrazit všechny tlačítko". Textová pole, obrázky a obrazců se zobrazí v seznamu.

  Poznámka: Pokud existuje více stránek v dokumentu, zobrazuje podokno výběru jenom položky na aktuální stránku.

 3. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesy se šipkami. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat položky v seznamu.

 4. Pokud chcete vybrat textové pole, stiskněte mezerník.

 5. Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. Program Předčítání oznámí, že se jedná o příkaz nabídky Vyjmout.

 6. V programu Předčítání přejděte pomocí kláves se šipkami k položce Upravit text a stiskněte klávesu Enter. Kurzor do textového pole umístíte stisknutím libovolné klávesy.

  V JAWS musíte nejdřív vložit textové pole rovnoběžně s textem dokumentu. Nastavení textového pole rovnoběžně s textem, přesunout na Zalamovat Text a pomocí klávesy šipka doprava nebo doleva přejdete na Rovnoběžně s textem a stiskněte klávesu Enter. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do textu dokumentu.

 7. Předčítání teď můžete přečíst text do textového pole. Pokud chcete začít čtení, stiskněte SR klíčové + M. Vraťte se do textu dokumentu navíc, stiskněte dvakrát klávesu Esc.

  Obsah textového pole u čteček JAWS přečtete tak, že stisknete klávesy Alt+5 na numerické klávesnici.

Přístup k obrázkům s použitím podokna Výběr

Obrázky, které nejsou vložené obrázky mohou být nedostupné pro čteček obrazovky. Chcete-li zobrazit všechny obrázky v dokumentu, použijte podokno výběru.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+Ů a otevřete tak kartu Domů.

 2. Chcete-li otevřít podokno výběru, zadejte SL a potom P. Obrázky, obrazce a textová pole se zobrazí v seznamu.

  Poznámka: Pokud existuje více stránek v dokumentu, zobrazuje podokno výběru jenom položky na aktuální stránku.

 3. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesy se šipkami. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat položky v seznamu.

 4. Pokud chcete vybrat obrázek, stiskněte mezerník.

 5. Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc. Program Předčítání oznámí název souboru daného dokumentu.

 6. Předčítání může číst teď alternativní text obrázku, pokud existuje. Pokud chcete začít čtení, stisknutím klávesy SR klávesou Ctrl + R.

  U čteček JAWS stiskněte kombinaci kláves Ctrl+5 na numerické klávesnici.

Přístup k plovoucích objektů bez použití podokna výběru

Můžete rychle přesunete fokus mezi plovoucích objektů bez použití podokno výběru.

 1. Přesuňte fokus na první plovoucí objekt v dokumentu, stisknutím kláves Ctrl + Alt + 5.

 2. Stisknutím klávesy Tab přepínat mezi plovoucí objekty v dokumentu.

 3. K normální navigaci se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Vložené objekty pro přístup k bez použití podokna výběru

Můžete spolupracovat na vložené objekty, jako čtení dokumentu, bez použití podokno výběru.

 1. Předčítání oznamuje objektů při čtení procházení dokumentu. Zastavte na objekt, stiskněte klávesu Ctrl.

  Tip: Pokud přijít na správné místo a potřebujete přejít zpět nebo které předáváte dál ve slově jednoho dokumentu současně, opakovaným uslyšíte Předčítání oznámení na objekt, který chcete stisknutím klávesy šipka doleva nebo doprava.

 2. Chcete-li vybrat objekt, stiskněte Shift + šipka vpravo.

 3. Nyní můžete pracovat na požadovaném objektu. Například otevře místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Shift + F10.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Umožňuje Word 2016 pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver, z předdefinovaných Mac OS obrazovky vyberte a další obrázky, obrazce a textová pole v dokumentech Word 2016 pro Mac.

Použít Podokno výběruWord 2016 pro Mac, můžete zobrazit všechny obrázky, obrazce a textová pole v rámci dokumentu jako seznam. Přečtěte si seznam s VoiceOver a vyberte seznam položek ke čtení alternativní texty a upravovat.

Poznámky: 

V tématu

Přístup k textu v textových polích

Jak textová pole plovoucí nad vrstvy text dokumentu, VoiceOver nenašli při čtení textu. Přístup k textu v textovém poli, použijte Podokno výběru.

 1. V dokumentu, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte "<Current kartu >, vybrána, tab," a stisknutím klávesy šipka doprava, dokud uslyšíte: "Rozložení, karta." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete kartu rozložení.

 2. Chcete-li otevřít Podokno výběru, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Podokno výběru, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. VoiceOver oznamuje: "Kontrolu, podokno výběru, zaškrtávací políčko." Textová pole, obrázky a obrazců se zobrazí v seznamu.

  Poznámka: Pokud jsou v dokumentu konce (například konce stránek a oddílů), v Podokně výběru jsou uvedeny pouze položky, aby byl konec Další.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tabulky" a první položku v seznamu.

 4. Nahoru nebo šipka nahoru nebo dolů v seznamu přesunout dolů. VoiceOver oznamuje položky seznamu pohybujete. Textová pole se ohlásí, jako: "Textového pole < číslo >." Kdy na položku chcete přístup, opakovaným VoiceOver oznamuje položky stisknutím klávesy F6 a "upravit text, obsah vybraná, < text > se právě na textové oblasti."

 5. Chcete-li upravit text, stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů a zadejte požadovaný text.

 6. Po úpravě text, proveďte jednu Pokud následující.

  • Přejděte zpět do Podokno výběru, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte: "podokno výběru, karta."

  • Přejděte zpět do textu dokumentu, stiskněte klávesu Esc.

Přístup k obrázkům s použitím podokna Výběr

Obrázky, které nejsou vložené obrázky mohou být nedostupné pro VoiceOver. Přístup k všechny obrázky v dokumentu, použijte Podokno výběru.

 1. V dokumentu, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte "<Current kartu >, vybrána, tab," a stisknutím klávesy šipka doprava, dokud uslyšíte: "Rozložení, karta." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete kartu rozložení.

 2. Chcete-li otevřít Podokno výběru, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Podokno výběru, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. VoiceOver oznamuje "Kontrolu, podokno výběru, zaškrtávací políčko." Textová pole, obrázky a obrazců se zobrazí v seznamu.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tabulky" a první položku v seznamu.

 4. Nahoru nebo šipka nahoru nebo dolů v seznamu přesunout dolů. VoiceOver oznamuje položky seznamu pohybujete. Obrázky se ohlásí, jako: "Obrázek < číslo >." Kdy na položku chcete přístup, opakovaným VoiceOver oznamuje položky jako stisknutím klávesy F6: "< alternativní text > obrázek."

 5. Otevření místní nabídky a přístup k možnostem formátování obrázku nebo přidat nebo změnit alternativní text, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M. Přejděte zpět do textu dokumentu, stiskněte klávesu Esc.

Přístup k vloženým obrázkům bez použití podokna Výběr

Pokud chcete pracovat na vložených obrázků, při čtení dokumentu, nemusíte otevřete Podokno výběru.

 1. VoiceOver oznamuje obrázků, při přesunutí kurzoru v dokumentu. VoiceOver oznamuje vložené obrázky jako: "< alternativní text > obrázek rovnoběžně s textem, rozložení položky."

 2. Vyberte obrázek, pomocí klávesy Shift + šipka vpravo.

 3. Nyní můžete pracovat v obraze. Například otevře místní nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití funkce VoiceOver předdefinovaná v iOS čtení obrazovky, přejděte na a číst textová pole a obrázky v knihovně Dokumenty Word na telefonu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přečíst text v textovém poli

Jak textová pole plovoucí nad vrstvy text dokumentu, VoiceOver přeskočí je při čtení text stránky, ale můžete přejít k nim samostatně.

 1. Otevřete dokument Word na telefonu. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude aktivován základní text dokumentu. VoiceOver spustí čtení textu.

 2. Když VoiceOver dosáhne konec stránky, potažením prstem doprava do VoiceOver oznamuje na první textové pole a bude číst obsah.

 3. Přejděte na další textové pole na stránce potáhněte prstem doprava.

  Při zadávání zápatí stránky četl byla všechna textová pole na stránce. Přejděte na další stránce potáhněte prstem doprava.

Pracovat s obrázky v textu

 1. Otevřete dokument Word na telefonu. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude aktivován základní text dokumentu. VoiceOver spustí čtení textu.

 2. Při VoiceOver má na konci stránky, potáhněte prstem doprava. VoiceOver přečte alternativní text první obrázek na téhle stránce. Pokud obrázek bez alternativního textu, uslyšíte: "Obrázek,."

 3. Přejděte na další obrázek na stránce potáhněte prstem doprava.

  Při zadávání zápatí stránky jste přešli prostřednictvím všechny obrázky na stránce. Přejděte na další stránce potáhněte prstem doprava.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky přejděte a číst textová pole a obrázky v knihovně Dokumenty Word na telefonu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přečíst text v textovém poli

 1. Otevřete dokument Word na telefonu. Potáhnutím prstem doprava, dokud nezačne funkce TalkBack číst jednoho odstavce text dokumentu současně.

 2. Přechod na další odstavec, potáhněte prstem doprava. Jakmile uslyšíte "Obdélník, textového pole" jste dosáhli textové pole v dokumentu. Funkce talkBack čte text obsah pole. Po dokončení, potáhněte prstem zprava pokračovat ve čtení dokumentu nebo se přesuňte do další textové pole.

Pracovat s obrázky v textu

 1. Otevřete dokument Word na telefonu. Potáhnutím prstem doprava, dokud nezačne funkce TalkBack číst jednoho odstavce text dokumentu současně.

 2. Přechod na další odstavec, potáhněte prstem doprava. Až dojdete obrázek, funkce TalkBack přečte alternativní text obrázku a za ním uveďte "obrázek,." Pokud obrázek bez alternativního textu, uslyšíte jenom "image." Po dokončení, potáhněte prstem zprava pokračovat ve čtení dokumentu nebo se přesuňte do další obrázek.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Umožňuje Word Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows, vyberte a číst textových polí v Word dokumenty.

Poznámky: 

Přečíst text v textovém poli

Textová pole plovoucí nad vrstvy text dokumentu, nemá Předčítání nečtou při čtení textu, tak, abyste měli přejděte k nim samostatně.

 1. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Obdélník."

 3. Předčítání teď můžete číst obsah textové pole. Pokud chcete začít čtení, potáhněte dolů třemi prsty. Přejděte na další textové pole, potáhněte prstem doprava.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word Online klávesu a čtečky obrazovky vyberte a další obrázky v dokumentech Word. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

Access vložených obrázků

 1. Po otevření dokumentu v Word Online, spustit režim čtení nepřetržitý programu Předčítání, stiskněte SR klávesou Ctrl + r programu Předčítání oznamuje všechny obrázky při čtení v dokumentu. Zastavte na obrázek, stiskněte klávesu Ctrl.

  Poznámka: Pokud přijít na správné místo a potřebujete přejít zpět nebo předání zprávy dál v dokumentu nějaké slovo najednou, vlevo nebo vpravo šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte čtečka obrazovky ohlášení vašeho obrázku

 2. Vyberte obrázek, stiskněte klávesu Enter.

 3. Nyní můžete pracovat v obraze. Například pro přístup k nástroje obrázku, stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Nástroje obrázku, není vybraná, položka karty formát" a stisknutím klávesy Enter otevřete kartu Formát.

 4. Můžete upravit nastavení obrázku, například jeho velikost, styl a alternativní text. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet název nastavení a potom stiskněte klávesu Enter.

Viz taky

Vložení obrázku nebo obrázku v aplikaci Word pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×