Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Umožňuje Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows volání a přijímání hlasových volání. Skype pro firmy automaticky rozpozná zařízení, třeba náhlavní soupravu, mikrofon a reproduktory. Před uskutečnit hovor, ujistěte se, že máte zvukové zařízení připojené k vašemu počítači. Není vhodné ověřit, že zvukové zařízení funguje správně, abyste měli jistotu, že jste všechna nastavení.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Udržovat při použití Předčítání konstantní hlasitost zvuku

Když je zapnuto Předčítání, ve výchozím nastavení snižuje hlasitost ostatních zvukových zdrojů. Z toho důvodu může být hlasitost zvuku v hovorech a schůzkách aplikace Skype pro firmy obtížně slyšitelná.

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows. Uslyšíte: „Start Window. Search box editing.“ (Okno Start. Úprava vyhledávacího pole). Do vyhledávacího pole napište „předčítání“. Otevře se seznam výsledků hledání.

 2. V seznamu výsledků hledání opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Change Narrator settings“ (Změnit nastavení Předčítání) a stiskněte Enter. Uslyšíte: „Settings window, On, Narrator toggle switch“ (Okno Nastavení, Zapnuto, přepínač Předčítání).

 3. V nastavení Předčítání opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch“ (Zapnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač).

 4. Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Off, Lower the volume of other apps when Narrator is running.“ (Vypnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač).

Hlasový hovor

 1. Chcete-li přejít na kartu Kontakty, stiskněte Ctrl+1. Uslyšíte: „Search input, editing, find someone or a room“ (Zadávání hledání, úprava, najít někoho v místnosti). Napište jméno kontaktu, kterému chcete volat. Uslyšíte: „Search results, pane updated“ (Výsledky hledání, podokno aktualizováno). Pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte seznam výsledků, dokud neuslyšíte jméno správného kontaktu.

 2. Chcete-li zobrazit další možnosti pro tento kontakt, stiskněte Enter. Otevře se nabídka možností.

 3. V nabídce možností opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Call <contact name>“ (Volat [jméno kontaktu]), a poté stiskněte mezerník.

 4. Když se ozve „Skype call“ (Volání ve Skypu), stiskněte Enter. Otevře se okno aplikace Skype pro firmy a ozve se vyzváněcí tón.

 5. Až se hovor spojí:

  • Pokud chcete ztlumit mikrofon, nebo jeho ztlumení zrušit, stiskněte klávesu s logem Windows+F4 nebo opakujte stisknutí tabulátoru tak dlouho, než uslyšíte „Microphone button“ (Tlačítko mikrofonu) a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete přidržet hovor, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+H. Uslyšíte: „This call is on hold“ (Tento hovor je přidržen). Pokud chcete hovor obnovit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+H nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Resume Call button“ (Tlačítko Pokračovat v hovoru) a stiskněte klávesu Enter.

  • Pro přesměrování hovoru stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+T. Tím se otevře nástroj pro výběr kontaktu během volání mezi dvěma účastníky.

   Poznámka: Funkce přesměrování hovorů není k dispozici v rámci základního samostatného plánu aplikace Skype pro firmy nebo v rámci žádného z předplatných Office 365.

  • Pro zobrazení číselníku stiskněte Ctrl+Shift+D.

  • Pokud chcete vybrat víc tlačítek ovládacích prvků volání (Zařízení nebo Hlasitost reproduktoru), opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „Call Controls button“ (Tlačítko ovládacích prvků volání), a potom stiskněte Enter. Pomocí tabulátoru vyberte příslušnou možnost a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do volání přidat video, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Video button“ (Tlačítko Video), a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do volání přidat rychlé zprávy, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Off, IM pane button“ (Vypnuto, tlačítko podokna rychlých zpráv), a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do hovoru přizvat další účastníky, stiskněte kombinaci kláves Alt+V nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Invite More People button“ (Tlačítko Pozvat další lidi), a stiskněte klávesu Enter. Otevře se nové okno s fokusem na poli pro úpravy. Zadejte jméno nebo pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte jméno ze seznamu. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Tlačítko OK“, a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete volání ukončit, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „Hang up“ (Zavěsit) a stiskněte klávesu Enter nebo kombinaci kláves Alt+Q (funguje jenom v konverzaci mezi dvěma účastníky, ne v konferenčních hovorech).

Příjem hlasového hovoru

Když vám volá kontakt, otevře se okno s oznámením aplikace Skype pro firmy, ozve se vyzváněcí tón a zazní „Alert: Incoming Skype for Business Call from <caller name> (Upozornění: Příchozí volání Skypu pro firmy od uživatele [jméno volajícího]. Stisknutím kombinace kláves Windows+Shift+O volbu přijmete, pomocí Windows+Esc ji odmítnete.“

 • Hovor přijmete stisknutím kláves Windows+Shift+O.

 • Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte Windows+Esc. To hovor zavře a odešle ho to do hlasové pošty, pokud je k dispozici.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Umožňuje Skype pro firmy pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, volání a přijímání hlasových volání. Skype pro firmy pro Mac automaticky rozpozná zařízení, třeba náhlavní soupravu, mikrofon a reproduktory. Před uskutečnit hovor, ujistěte se, že máte zvukové zařízení připojené k vašemu počítači. Není vhodné ověřit, že zvukové zařízení funguje správně, abyste měli jistotu, že jste všechna nastavení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Hlasový hovor

 1. Spusťte Skype pro firmy pro Mac a přihlaste se v případě potřeby. Otevře se okno Skype for Business v zobrazení Kontakty. Chcete-li vybrat pole Prohledat kontakty, stiskněte opakovaně klávesu Tab.

 2. Do pole Prohledat kontakty napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Stisknutím klávesy Tab vyberte seznam kontaktů. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte jméno osoby, které chcete volat.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů vyberte kontakt.

 5. Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete kartu kontaktu. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Zavolat, tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 6. Otevřete nabídku zavolat Skype for Business, stiskněte MEZERNÍK. Uslyšíte: "Nabídce < počet položek >."

 7. Stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte položku Skypový hovor a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK chcete volat.

 8. Hovor ukončíte stisknutím klávesy Tab opakovaně, dokud uslyšíte "Zavěsit tlačítko." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK vyberte.

Příjem audiohovoru

Když někdo volání, uslyšíte: "Příchozí volání." Opakovaným stisknutím klávesy ovládací prvek + možnost + šipka vpravo šipku uslyšíte "Odpověď." Vyberte tlačítko, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Ztlumení mikrofonu

Pokud chcete ztlumit zvuk z mikrofonu, při volání, které jste udělali nebo obdrželi, řízení + možnost + šipka vpravo šipku opakovaným stisknutím klávesy vyberte uslyšíte "Ztlumit." Vyberte tlačítko, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Pomocí Skype pro firmy VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, volání a přijímání hlasových volání.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Hlasový hovor

 1. Otevřete Skype pro firmy a přihlaste se v případě potřeby. Zobrazí se úvodní obrazovku obsahující vyhledávacího pole pro kontakty v adresáři společnosti, přehledu o nadcházejících událostech a poslední konverzace.

  Tip: Pokud not odhlášení Skype pro firmy posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení. Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Pro návrat do zobrazení kontaktů, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "kontaktů tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Zobrazení kontaktů otevře se seznam kontaktů a seznamů kontaktů (například Oblíbené položky ).

  Poznámka: Pokud chcete zavolat někomu, kdo není v seznamu kontaktů, můžete hledat je na obrazovce start pomocí vyhledávacího pole Prohledat kontakty. Zjistěte, jak chcete najít kontakt, najdete pod odkazy hledání kontaktu a otevřete jeho kartu kontaktu. Jak někoho přidat do seznamu kontaktů, najdete pod odkazy s použitím čtečky obrazovky pro přidání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy .

 3. K procházení seznamu v zobrazení Kontakty, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte na název seznamu obsahující kontakt které chcete volat. VoiceOver oznamuje seznam jmen pohybujete. Otevřete seznam, poklepejte na obrazovce.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení otevřeném seznamu Oblíbené položky.

 4. Přejděte kontakty v rámci seznam potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte kontakt které chcete volat. VoiceOver oznamuje jména kontaktů a jejich stav pohybujete. Když na kontakt, které chcete volat, poklepejte na obrazovce otevřít obrazovku konverzace.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Volání." Poklepejte na obrazovce chcete volat. Fokus se přesune do okna hovoru.

 6. Ukončit hovor v okně hovoru potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Zavěsit tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Přesune fokus do okna konverzace a uslyšíte: "Volání ukončené."

Příjem audiohovoru

Když vám kontakt zavolá, oznámení, otevře se na obrazovce a poslouchat volajícího název.

 • Hovor můžete přijmout, poklepejte na obrazovce.

 • Pokud chcete hovor odmítnout, potažením prstu doleva dokud uslyšíte "Odmítnutí tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  Poznámka: Pokud svůj telefon je uzamčený, když vám někdo zavolá, stiskněte tlačítko spánku/důsledku přeskočit hovor.

Ztlumení mikrofonu

Pokud chcete ztlumit zvuk z mikrofonu, během hovoru udělali nebo stavu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "unmuted tlačítko volat" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Pomocí Skype pro firmy pro Android funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky volání a přijímání hlasových volání.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Volání

 1. Otevřete Skype pro firmy pro Android a přihlaste se v případě potřeby. Zobrazí se úvodní obrazovku obsahující vyhledávacího pole pro kontakty v adresáři společnosti, přehledu o nadcházejících událostech a poslední konverzace.

  Tip: Pokud not odhlášení Skype pro firmy posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení. Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Přejděte do zobrazení složky Kontakty, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude dozvíme "zobrazení kontaktů a správu kontaktů obrazovky" a potom poklepejte na obrazovce. Zobrazení kontaktů otevře se seznam kontaktů a seznamů kontaktů (například Oblíbené položky ).

  Poznámka: Pokud chcete zavolat někomu, kdo není v seznamu kontaktů, můžete hledat je na obrazovce start pomocí vyhledávacího pole hledání v adresáři společnosti. Zjistěte, jak vyhledat kontakt a přidat někoho do svého seznamu kontaktů, najdete pod odkazy používání čtečky obrazovky pro přidání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy.

 3. K procházení seznamu v zobrazení Kontakty, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte na název seznamu obsahující kontakt které chcete volat. Funkce talkBack oznamuje seznam jmen pohybujete. Pokud je seznam zavřené, uslyšíte "Tlačítko Sbalit" a název seznamu. Otevřete seznam, poklepejte na obrazovce.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení otevřeném seznamu Oblíbené položky.

 4. Přejděte kontakty v rámci seznam potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte kontakt které chcete volat. Funkce talkBack oznamuje jména kontaktů a jejich stav pohybujete. Když na kontakt, které chcete volat, poklepejte na obrazovku otevřít jeho kartu kontaktu.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Zvuk tlačítko volat." Poklepejte na obrazovce chcete volat. Fokus se přesune do okna hovoru.

 6. Ukončit hovor v okně hovoru potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Ukončit hovor" a potom poklepejte na obrazovce. Přesune fokus do okna konverzace a uslyšíte: "Volání ukončené." Přejděte zpátky na obrazovku start, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Vraťte" a potom poklepejte na obrazovce.

Příjem audiohovoru

Když kontakt zavolá, oznámení, otevře se na obrazovce a uslyšíte: "Příchozí hlasový hovor ze < volajícího název >."

 • Přijmout hovor, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko hlasový hovor přijmout" a potom poklepejte na obrazovce.

 • Odmítnout hovor, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Ignorovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Ztlumení mikrofonu

Pokud chcete ztlumit zvuk z mikrofonu, během hovoru udělali nebo stavu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude dozvíme "Nezaškrtnuté Ztlumit přepnout přepínač" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Na".

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×