Použití čtečky obrazovky k synchronizaci OneDrivu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k synchronizaci OneDrivu pro firmy

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K synchronizaci souborů OneDrivu s počítačem můžete použít čtečku obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, a klávesové zkratky. Synchronizace umožňuje pracovat se soubory na OneDrivu přímo v Průzkumníkovi souborů a nabízí k nim přístup, i když jste offline. Jakmile budete online, budou se synchronizovat všechny změny, které jste udělali vy nebo jiní uživatelé.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v článku Klávesové zkratky pro OneDrive pro firmy ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Synchronizace pomocí synchronizačního klienta OneDrivu

Pokud jste na počítači přihlášení k OneDrivu a máte na něm nového synchronizačního klienta OneDrivu, synchronizují se soubory automaticky. Informace o nastavení a přihlášení najdete v tématu Přihlášení k OneDrivu pro firmy.

Synchronizace pomocí synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy

Pokud používáte předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy, proveďte synchronizaci podle následujících pokynů.

Pokud nevíte, jakého synchronizačního klienta máte, přečtěte si článek Jakou verzi OneDrivu používám.

 1. V prohlížeči se přihlaste k Office 365 nebo k sharepointovému webu vaší organizace pod svým pracovním nebo školním účtem.

  Poznámka: Pokud potřebujete další informace o přihlašování k Office 365, přečtěte si článek Kde se přihlásit k Office 365 pro firmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Spouštěč aplikací“, a pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OneDrive“, a pak stiskněte Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nový“.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Synchronizovat“. (V programu Předčítání uslyšíte „Synchronizovat, položka nabídky“.) Pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Synchronizovat a uslyšíte „Synchronizovat tuto knihovnu se zařízením pro snadný přístup“.

 6. Aby se synchronizace spustila, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Synchronizovat nyní“, a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno pro zabezpečení internetu a uslyšíte “Chcete povolit tomuto webu spouštění programů v počítači?”

 7. Abyste v dialogovém okně pro zabezpečení udělili oprávnění, opakovaně stiskněte klávesy Alt+A nebo Tab, dokud neuslyšíte „Povolit“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 8. Otevře se dialogové okno OneDrive pro firmy s vybraným tlačítkem Zobrazit moje soubory a uslyšíte „Microsoft OneDrive pro firmy, tlačítko Zobrazit moje soubory“. Toto dialogové okno obsahuje webovou adresu OneDrivu pro firmy a místo na vašem počítači, kam se knihovna uloží.

  V tomto okamžiku se může otevřít dialogové okno pro zabezpečení. Pokud toto dialogové okno vyžaduje, abyste zadali e-mailovou adresu svého účtu Office 365, postupujte takto:

  1. Zadejte e-mailovou adresu svého účtu, pomocí klávesy Tab přejděte na tlačítko Další a potom stiskněte klávesu Enter.

  2. Otevře se okno Přihlásit se s vybraným polem Heslo. Zadejte svoje heslo.

  3. Pomocí klávesy Tab přejděte na tlačítko Přihlásit se a stiskněte klávesu Enter. Okno Přihlásit se se zavře a znovu se zobrazí dialogové okno OneDrive pro firmy s vybraným tlačítkem Zobrazit moje soubory.

 9. Pokud chcete soubory zobrazit, jak se synchronizují, stiskněte mezerník. Otevře se Průzkumník souborů s fokusem na seznamu dokumentů ve vaší složce OneDrivu pro firmy a uslyšíte „OneDrive pro firmy, zobrazení položek“ a název první položky v seznamu. (V programu Předčítání uslyšíte „Okno OneDrive pro firmy, zobrazení položek v tabulce“ a název první položky.)

Průzkumník souborů zobrazí vaši složku OneDrivu pro firmy v navigačním podokně jako OneDrive – Název_společnosti nebo jako OneDrive @ Název_společnosti.

Po synchronizaci dokumentů s počítačem můžete ukládat soubory Microsoft Office přímo do vaší složky OneDrivu pro firmy. V souboru, který chcete uložit, stiskněte klávesy Alt+F, A a potom A. V seznamu Uložit jako vyberte pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů vaši složku OneDrivu pro firmy a potom stiskněte klávesu Enter.

Zastavení synchronizace složky OneDrivu pro firmy

 1. Když je fokus na ploše, přesuňte se stiskem klávesy F6 na tlačítko Start.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Dvojitá šipka oznámení, a pak stiskněte mezerník. Otevře se podokno s přetečením oznámení.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru, až uslyšíte „OneDrive <Název společnosti>, <stav>.“

 4. Otevřete místní nabídku stisknutím kombinace kláves Shift+F10.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti. Stisknutím Enter otevřete nabídku a dalším stisknutím N otevřete Nastavení.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na odkazu pro zastavení synchronizace, a pak stiskněte Enter.

 7. Otevře se dialogové okno s fokusem na tlačítku Zrušit propojení účtu. Pokud chcete zastavit synchronizaci složky OneDrivu pro firmy, stiskněte Enter.

Ruční synchronizace složky

 1. Když je fokus na ploše, přesuňte se stiskem klávesy F6 na tlačítko Start.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Dvojitá šipka oznámení, a pak stiskněte mezerník. Otevře se podokno s přetečením oznámení.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru, až uslyšíte „OneDrive <Název společnosti>, <stav>.“

 4. Otevřete místní nabídku stisknutím kombinace kláves Shift+F10.

 5. Pokud chcete složku synchronizovat ručně tlačítkem Synchronizovat hned, stiskněte klávesu N. Když jste připojení k síti, OneDrive pro firmy automaticky synchronizuje složky s knihovnami SharePointu přibližně každých 10 minut.

Zobrazení problémů se synchronizací a jejich řešení

Pokud při synchronizaci s OneDrivem pro firmy narazíte na problémy, zkuste k jejich zobrazení a řešení použít následující postup.

 1. Když je fokus na ploše, stiskněte F6, abyste přešli na tlačítko Start.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Dvojitá šipka oznámení, a pak stiskněte mezerník. Otevře se podokno s přetečením oznámení.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru, až uslyšíte „OneDrive <Název společnosti>, <stav>.“

 4. Otevřete místní nabídku stisknutím kombinace kláves Shift+F10.

 5. Vybírejte z těchto možností:

  • Když chcete zobrazit problémy se synchronizací, stiskněte klávesu V. Otevře se dialogové okno OneDrive pro firmy a uslyšíte „Opuštění nabídky, Průzkumník souborů, zobrazení položek, dialogové okno OneDrive pro firmy, [X] položek se nedá synchronizovat s OneDrivem pro firmy“ a název prvního souboru.

   K pohybu v seznamu souborů používejte klávesu Šipka dolů. Vyberte soubor, který chcete otevřít, pomocí klávesy Tab přejděte na tlačítko Otevřít položku a pak stiskněte klávesu Enter. V otevřeném souboru vyřešte problém, který způsobuje problém se synchronizací, a soubor uložte.

  • Tato možnost opraví knihovny, které nejsou synchronizované. Synchronizuje serverové verze těchto knihoven s počítačem a zálohuje jakékoli místní soubory, které mají nesynchronizované změny.

   Když chcete spustit opravu, stiskněte klávesu E. Otevře se dialogové okno OneDrive pro firmy s fokusem na tlačítku Opravit. Opravu spustíte stisknutím klávesy Enter.

Další informace

Viz také

Klávesové zkratky pro OneDrive pro firmy ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům na OneDrivu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání OneDrivu pro firmy funkce přístupnosti

K synchronizaci souborů a složek na počítači Mac s OneDrivem pro firmy v cloudu můžete použít klávesnici a VoiceOver, integrovanou čtečku obrazovky pro Mac OS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Synchronizace pomocí aplikace OneDrive

Pokud jste na počítači přihlášení k OneDrivu, synchronizují se soubory na OneDrivu automaticky. Při nastavování aplikace OneDrive na počítači Mac se zobrazí výzva k výběru souborů a složek, které chcete synchronizovat. Jakmile nastavíte synchronizaci, bude se vybraný obsah automaticky synchronizovat s počítačem Mac. Pokyny k nastavení najdete v části Otevření OneDrivu a nastavení OneDrivu pro firmy v článku o provádění základních úkolů na OneDrivu pro firmy pomocí čtečky obrazovky.

Synchronizace na Portálu Office 365

 1. V prohlížeči přejděte na stránku Office 365 a přihlaste se k účtu svojí organizace.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na volbě Nainstalovat aplikací Office. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu na OneDrive, a pak stiskněte Return.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Nový. Fokus je v zobrazení Soubory.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na volbě pro synchronizaci, a pak stiskněte Return.

 5. Otevře se potvrzovací okno s dotazem, jestli chcete otevřít OneDrive. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na volbě Povolit a pak stiskněte Return.

 6. Otevře se dialogové okno Synchronizovat soubory z vašeho OneDrivu. V tomto dialogovém okně vyberte složky a soubory, které chcete synchronizovat se složkou OneDrive na počítači Mac.

  Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete s počítačem Mac synchronizovat všechny vybrané soubory a složky OneDrivu, stiskněte Return.

  • Můžete také vybrat jednotlivé soubory a složky na OneDrivu, které chcete synchronizovat. K pohybu po položkách dialogového okna použijte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Pokud chcete vstoupit do tabulky, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Pokud chcete vybrat položku, zrušit její výběr nebo zaškrtnout políčko, stiskněte mezerník. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka nahoru. Až budete s výběrem hotovi, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, abyste přešli k tlačítku Spustit synchronizaci, a pak stiskněte Return.

Další informace najdete v článku OneDrive pro Mac: časté otázky.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům na OneDrivu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání OneDrivu pro firmy funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×