Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Excel 2016 můžete řadit a filtrovat tabulky pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows). Seřazení dat vám pomůže rychle uspořádat a najít potřebná data pro další analýzu. Filtrování dat vám umožní zaměřit se na určitou část dat, což je užitečné hlavně ve velkých listech.

Poznámky: 

V tomto tématu

Klávesové zkratky pro řazení a filtrování

V této tabulce najdete klávesové zkratky pro řazení a filtrování.

Akce

Stiskněte

Vypnutí rozevírací nabídky automatického filtru v záhlaví sloupce

Ctrl+Shift+L

Otevření rozevírací nabídky automatického filtru v záhlaví sloupce

ALT + Šipka dolů

Seřazení od nejmenší hodnoty po největší nebo od A do Ž

ALT + A, S + A nebo Alt + Šipka dolů šipka, S

Seřazení od největší hodnoty po nejmenší nebo od Ž do A

ALT + A, S + D nebo Alt + Šipka dolů šipka, O

Otevření dialogového okna Seřadit

Alt+W, A nebo Alt+Ů, Ř+1, A

Opětovné použití řazení po změně dat

Ctrl+Alt+L (nebo Alt+W, O+2)

Filtrovat podle barvy

ALT + Šipka dolů, můžu

Filtrovat podle čísla nebo textu

ALT + Šipka dolů, F

Filtrování podle čísla nebo textu

ALT + H, O, můžu

Použití funkce PROČISTIT

ALT + M, T a potom přesuňte na střih pomocí klávesy Šipka dolů

Informace o řazení v Excelu

Data můžete řadit podle textu (od A do Ž nebo od Ž do A), čísel (od nejmenšího k největšímu nebo od největšího k nejmenšímu) nebo kalendářních dat a časů (od nejstaršího k nejnovějšímu nebo od nejnovějšího k nejstaršímu) v jednom nebo více sloupcích. Můžete řadit také podle vlastního seznamu (například podle seznamu položek Hodně, Středně a Málo) nebo podle formátu – včetně barev buněk, barev písma nebo sady ikon. Většinou se používá sloupcové řazení, ale můžete řadit i v řádcích.

Když seřadíte tabulku, uloží Excel použitá kritéria spolu se sešitem, aby se řazení mohlo znovu použít pokaždé, když sešit otevřete. Zvlášť důležité je to u vícesloupcových řazení nebo řazení, jejichž vytvoření trvá dlouhou dobu. Funguje to ale jenom pro data v tabulce a neplatí to pro oblast buněk. Pokud chcete, aby se kritéria řazení uložila a mohli jste řazení opakovaně znovu použít, když sešit otevřete, je vhodné použít tabulku.

Poznámka: Když řadíte data, nebude možné obnovit původní pořadí. Pokud jste soubor neuložili po seřazení, můžete se vrátíte zpět (Ctrl + Z).

Seřazení textu v tabulce nebo oblasti

Seřazení textu v tabulce

 1. Přejděte v tabulce na řádek záhlaví.

 2. Stisknutím klávesy šipka doprava nebo doleva přesunout na záhlaví sloupce pro data, která chcete seřadit.

 3. Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů otevřete nabídku filtr a potom stisknutím klávesy Tab přejděte do nabídky.

 4. Možnosti, které se zobrazí, závisí na typu dat ve sloupci. Můžete třeba seřadit číselná data z po nejmenší k největšímu nebo od největšího k nejmenšímu. Můžete řadit alfanumerická data od A do Ž, od Z do A nebo podle barvy.

  Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte možnosti a stisknutím klávesy Enter vyberte jednu z možností.

Seřazení textu v oblasti

 1. Vyberte sloupec alfanumerických dat v oblasti buněk nebo zajistěte, aby aktivní buňka byla ve sloupci tabulky, který obsahuje alfanumerická data.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A. Otevře se na kartu Data a uslyšíte: "horní pás karet, skupinového rámečku, karta datové." (Programu Předčítání, uslyšíte: "karty na pásu karet, vybrané, Data pomocí klávesy tab položku."

  • Seřadit vzestupně podle abecedy (seřadit od A do Z), stiskněte klávesu S + A.

  • Pokud chcete data seřadit sestupně podle abecedy (od Ž do A), stiskněte I.

Řazení s rozlišováním velkých a malých písmen

 1. Vyberte sloupec alfanumerických dat v oblasti buněk nebo zajistěte, aby aktivní buňka byla ve sloupci tabulky, který obsahuje alfanumerická data.

 2. Stiskněte klávesy Alt + H, S, Otevře se dialogové okno Seřadit a uslyšíte: "dialogové okno Seřadit, tlačítko OK." (Programu Předčítání, uslyšíte: "Řazení tlačítko OK.")

 3. Stiskněte na kartu až uslyšíte "tlačítko Možnosti," a stiskněte klávesu MEZERNÍK otevřete dialogové okno Možnosti řazení. Uslyšíte "Řazení dialogové okno Možnosti, velká a malá písmena zaškrtávací políčko nezaškrtnuté." (Programu Předčítání, uslyšíte: "možnosti řazení. Zrušené zaškrtnutí políčka, velká a malá písmena zaškrtávací políčko.")

 4. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko Rozlišovat.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Seřadit a uslyšíte: "Dialogové okno Seřadit." (Programu Předčítání, uslyšíte: "Řazení tlačítko Možnosti.")

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

Tipy: 

 • Obsahuje-li sloupec, ve kterém můžete řadit kombinaci čísel a textu, může mít je všechny naformátovat jako text. V opačném Excel seřadí čísel jako čísel nejdřív a provede řazení text. Formátování dat, vyberte všechna data ve sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Alt + H, F, N. pomocí klávesy ŠIPKA VLEVO přejde na kartu číslo, potom pomocí klávesy Tab přesuňte do seznamu kategorie a stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Text". Stisknutím klávesy Tab jednou přesuňte na tlačítko OK a stiskněte klávesu Enter.

Tipy: 

 • Když importujete nebo kopírujete data z jiného umístění, můžou se před data vložit mezery. Jméno „Zuzana Polášková“ se například může zadat jako „(mezera)(mezera)Zuzana Polášková“.

 • Když používáte čtečku obrazovky, nemusíte se o mezerách dozvědět, protože JAWS nečte prázdné místo v buňkách.

 • Excel vám buňky obsahující mezery pomůže najít tak, že je umístí na začátek seřazeného sloupce.

Řazení čísel

Řazení čísel

 1. Vyberte sloupec číselných dat v oblasti buněk nebo zajistěte, aby aktivní buňka byla ve sloupci tabulky, který obsahuje číselná data.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A. Otevře se na kartu Data a uslyšíte: "horní pás karet, skupinového rámečku, karta datové." (Programu Předčítání, uslyšíte: "karty na pásu karet, vybrané, Data pomocí klávesy tab položku.")

  • Pokud chcete řadit od nejmenšího k největšímu, stiskněte S.

  • Pokud chcete řadit od největšího k nejmenšímu, stiskněte I.

Kontrola, jestli jsou čísla uložená jako čísla

 1. Stisknutím kombinace kláves Alt + H, F + N. Otevření dialogového okna Formát buněk a uslyšíte: "Dialogové okno Formát buněk." (Programu Předčítání, uslyšíte: "Formátování buněk.")

 2. Přejděte na kartu číslo pomocí klávesy šipka vlevo (nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab). Uslyšíte: "Kartu číslo." (Programu Předčítání, uslyšíte: "Číslo položku záložky, když.")

 3. Stisknutím klávesy Tab. Otevře se seznam kategorií a poslouchat aktuálně vybranou kategorii, třeba "Obecné" nebo "Datum,."

 4. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "Number."

 5. Zavřete dialogové okno, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

Řazení dat a časů

 1. Vyberte sloupec kalendářních dat nebo časů v oblasti buněk nebo zajistěte, aby aktivní buňka byla ve sloupci tabulky, který obsahuje kalendářní data nebo časy.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A. Otevře se na kartu Data a uslyšíte: "horní pás karet, skupinového rámečku, karta datové." (Programu Předčítání, uslyšíte: "karty s pásem karet vybraný, na kartě Data.")

  • Pokud chcete řadit od nejstaršího k nejnovějšímu, stiskněte S.

  • Chcete položky seřadit od od nejnovějšího k nejstaršímu, stiskněte klávesu S + D.

  • Pokud chcete znovu použít řazení po změně dat, vyberte buňku v oblasti nebo tabulce a potom stiskněte Ctrl+Alt+L.

Řazení podle víc než jednoho sloupce

Řadit podle víc než jednoho sloupce nebo řádku můžete chtít třeba tehdy, když máte data, která chcete v jednom řádku nebo sloupci seskupit podle stejných hodnot a pak další sloupec nebo řádek seřadit v rámci skupin stejných hodnot. Pokud třeba máte sloupec Oddělení a sloupec Zaměstnanec, můžete nejdřív řadit podle názvů oddělení (tím seskupíte zaměstnance ze stejných oddělení) a potom řadit podle jmen zaměstnanců (tím seřadíte jména zaměstnanců podle abecedy v každém oddělení). Řadit můžete až podle 64 sloupců.

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete oblast buněk, které chcete seřadit, má záhlaví sloupců. Pokud chcete řadit podle řádků, zkontrolujte, že v dialogovém okně Seřadit vyberte zaškrtnuté políčko tabulka obsahuje záhlaví.

 1. Vyberte oblast buněk se dvěma nebo více sloupci dat nebo zajistěte, aby aktivní buňka byla v tabulce se dvěma nebo více sloupci.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A, S + S. Otevře se dialogové okno Seřadit a uslyšíte: "dialogové okno Seřadit, tlačítko OK." (Programu Předčítání, uslyšíte: "Řazení tlačítko OK.")

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nenajdete sloupce: řadit podle pole se seznamem a použijte šipku klávesy se šipkami vyberte první sloupec, podle kterého chcete řadit.

 4. Vyberte typ řazení tak, že se klávesou Tab přesunete na pole se seznamem Řazení a pak použijete šipkové klávesy.

  • Pokud chcete řadit podle textu, čísla nebo data a času, vyberte Hodnoty buněk.

  • Pokud chcete řadit podle formátu, vyberte Barva buňky, barvu písma nebo ikon podmíněného formátování.

 5. Vyberte, jak chcete řadit.

  • Pokud chcete řadit podle hodnot, stisknutím klávesy Tab pole se seznamem pořadí a pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný způsob řazení.

  • Pro textové a číselné hodnoty vyberte Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu.

  • Pokud chcete řadit na základě vlastního seznamu, vyberte Vlastní seznam.

  • Pokud chcete řadit podle barev buněk, Barva písma nebo ikonu buňky, pomocí kláves se šipkami na jednotlivé možnosti a potom stiskněte klávesu Tab, dokud nebude najít další pole se seznamem pořadí a pomocí kláves se šipkami vyberte Nahoře nebo dole.

 6. Pokud chcete přidat jiný sloupec seřadit, stisknutím klávesy Tab se přesuňte na tlačítko Přidat úroveň, stiskněte klávesu Enter a zopakujete kroky tři až pět.

 7. Potom ho znovu použijte u sloupcového řazení změnit data, vyberte buňku v oblasti nebo tabulce a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + Ý znovu řádkového řazení.)

Tipy k problémům s řazením

Pokud při řazení dat získáte neočekávané výsledky:

 • Zkontrolujte, jestli se nezměnily hodnoty vrácené vzorci. Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty vrácené těmito vzorci při přepočítání listu změnit. V takovém případě použijte řazení znovu, abyste dostali aktuální výsledky.

 • Před řazením zobrazte skryté řádky a sloupce. Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají a skryté řádky se nepřesouvají při řazení řádků. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce.

 • Zkontrolujte nastavení národního prostředí. Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Ujistěte se, že máte správné místního nastavení v Místním nastavení nebo místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech ve vašem počítači.

 • Zapněte nebo vypněte řádek záhlaví. Při řazení sloupců je obvykle lepší mít řádek záhlaví. Význam dat je pak jasnější. Hodnota v záhlaví není ve výchozím nastavení zahrnutá do operace řazení. Někdy může být potřeba záhlaví zapnout nebo vypnout, aby záhlaví bylo nebo nebylo zahrnuté do operace řazení.

 • Chcete-li první řádek dat vyloučit z řazení, protože to je záhlaví sloupce, stiskněte klávesy Alt + H, S, V dialogovém okně Vlastní řazení zaškrtněte políčko data obsahují záhlaví.

 • První řádek dat zahrnout do řazení, protože není záhlaví sloupců, stiskněte klávesy Alt + H, S, V dialogovém okně Vlastní řazení zrušte zaškrtnutí políčka data obsahují záhlaví.

Filtrování dat v tabulce

Když vložíte data do tabulky, Excel automaticky přidá rozevírací nabídky filtru na záhlaví každého sloupce. Otevření nabídky rychle filtrovat. Rozevírací nabídky filtru odebrat záhlaví sloupce, vyberte záhlaví a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + L.

 1. V záhlaví sloupce, podle kterého chcete filtrovat stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů. Otevření rozevírací nabídky filtru. V programu Předčítání uslyšíte: "V nabídce.")

 2. V nabídce Automatický filtr má-li sloupec čísel, pomocí klávesy Šipka dolů Číselné filtry a stisknutí klávesy Enter. Pokud sloupec obsahuje textové položky, Textové filtry a stisknutí klávesy Enter. Otevře se v podnabídce a poslouchat "Rovná se."

 3. Pokud chcete přesunout na požadovanou možnost filtrování, pomocí kláves se šipkami a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Vlastní automatický filtr a uslyšíte: "Dialogové okno Vlastní automatický filtr." (Programu Předčítání, uslyšíte: "Vlastní automatický filtr.")

 4. Zadejte nebo vyberte podmínky filtrování.

  Pokud chcete třeba zobrazit čísla nad určitou hodnotou, vyberte Je větší než nebo rovno a pak zadejte příslušné číslo do sousedního pole se seznamem.

  Když potřebujete filtrovat podle dvou podmínek, zadejte podmínky filtrování do obou sad polí se seznamem. Pokud potřebujete, aby byly splněné obě podmínky, vyberte A, když stačí, aby byla pravdivá aspoň jedna z podmínek, vyberte Nebo.

 5. Zavřete dialogové okno, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude najít tlačítko OK a stiskněte klávesu Enter.

Filtrování dat v oblasti

 1. Vyberte buňky, které chcete filtrovat.

 2. Stiskněte Ctrl+Shift+L. Excel přidá do první buňky v oblasti rozevírací nabídku Automatický filtr.

 3. Vyberte buňku obsahující rozevírací nabídky filtru. Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Otevření rozevírací nabídky filtru a uslyšíte: "V místní nabídce." (Programu Předčítání, uslyšíte: "V nabídce.")

 4. Přejděte na požadovanou možnost filtrování pomocí šipkových kláves a klávesy Tab.

 5. Až si vyberete potřebné možnosti, přejděte klávesou Tab na tlačítko OK a potom stiskněte Enter.

Pokud chcete filtr vymazat, vyberte libovolnou buňku v oblasti a potom stiskněte Ctrl+Shift+L.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření názvu tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření záhlaví sloupců v tabulce v Excelu

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

V aplikaci Excel pro Android můžete řadit a filtrovat tabulky pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v systému Android. Řazení vám pomůže uspořádat a analyzovat data. Filtrování dat je užitečné hlavně tehdy, když listy obsahují velké množství dat.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Řazení dat v Excelu

Textová a číselná data v excelovém listu můžete uspořádat v určitém pořadí, například texty od A do Z nebo od Z do A, čísla od nejmenších po největší nebo od největších po nejmenší, případně data a časy od dřívějších po pozdější nebo naopak.

Poznámka: Když řadíte data, nebude možné obnovit původní pořadí.

 1. Klepněte někam do excelového listu. Aplikace TalkBack oznámí vybranou buňku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se nepřesunete na sloupec, který chcete seřadit. Poklepáním aktivujte výběr.

 3. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 4. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 5. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 6. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 7. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  • Vyberte Seřadit vzestupně seřadit alfanumerická data od A do Z nebo od nejmenšího k největšímu nebo seřadit data a časy z dříve na pozdější. Funkce talkBack oznamuje: "Seřadit vzestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  • Vyberte Seřadit sestupně seřadíte alfanumerická data od Z do A nebo od největšího po nejmenší nebo seřadit data a časy na pozdější dříve. Funkce talkback oznamuje: "Seřadit sestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  Když najdete požadovanou možnost, zvedněte prst a poklepejte na ni. Položky se seřadí odpovídajícím způsobem.

 8. Pokud chcete vrátit do listu, potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet: "Checked další možnosti přepínače." Teď nebude vybráno tlačítko Další možnosti, poklepáním ho aktivujete.

Seřazení oblasti buněk

Pokud jsou v sešitě prázdné buňky, můžete nejdřív vybrat oblast a potom ji seřadit.

 1. V sešitu pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 2. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“.

 3. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 4. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 5. Když aplikace TalkBack oznámí „Vybrat oblast“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 6. Otevře se dialogové okno Vybrat buňku nebo oblast a fokus se přesune do pole oblasti. Zadejte rozsah, který chcete vybrat, například A1:C15. Táhněte prstem po obrazovce, dokud aplikace TalkBack neoznámí „OK, tlačítko“. Zvedněte prst a poklepejte na tlačítko. Oblast je teď vybraná.

 7. Táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Zvedněte prst a poklepáním tlačítko aktivujte.

 8. Prozkoumejte seznam v dolní části obrazovky tažením jedním prstem přes položky. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 9. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  • Vyberte Seřadit vzestupně seřadit alfanumerická data od A do Z nebo od nejmenšího k největšímu nebo seřadit data a časy z dříve na pozdější. Funkce talkBack oznamuje: "Seřadit vzestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  • Vyberte Seřadit sestupně seřadíte alfanumerická data od Z do A nebo od největšího po nejmenší nebo seřadit data a časy na pozdější dříve. Funkce talkback oznamuje: "Seřadit sestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  Když najdete požadovanou možnost, zvedněte prst a poklepejte na ni. Položky se seřadí odpovídajícím způsobem.

Formátování dat

Občas budete muset změnit formát dat, abyste při řazení získali správné výsledky.

 1. Přejděte na buňku nebo sloupec, který chcete naformátovat. Poklepáním aktivujte výběr.

 2. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 3. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky potáhněte nahoru dvěma prsty a posuňte se tak v seznamu směrem dolů.

 4. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 5. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Formát čísla“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 6. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  Můžete zvolit jeden z těchto formátů: Obecný, Číslo, Měna, Účetnický, Datum, Čas, Procento, Zlomek, Matematický, Text a Zvláštní. Když najdete požadovaný formát, zvedněte prst a poklepáním na formát ho použijte.

Tipy pro řešení problémů s řazením

Pokud se vám při řazení dat zobrazí neočekávané výsledky, zkontrolujte toto:

 • Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty vrácené těmito vzorci při přepočítání listu změnit. V takovém případě řazení zopakujte, abyste dostali aktuální výsledky.

 • Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají a skryté řádky se nepřesouvají při řazení řádků. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce. Postup pro zobrazení skrytých řádků a sloupců v Excelu:

  1. Přejděte na řádek nebo sloupec vedle skryté sloupce nebo řádku. Funkce talkBack oznamuje: "Sousedící s skryté buňky".

  2. Potáhněte prstem nahoru na záhlaví sloupce nebo doleva na číslo řádku a zvedněte prst. Poklepáním vyberte celý sloupec nebo řádek.

  3. Dalším poklepáním otevřete nabídku.

  4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zobrazit, tlačítko“. Poklepáním zobrazte skrytý sloupec nebo řádek. Aplikace TalkBack oznámí vaše aktuální umístění v sešitu a zobrazí se skrytý sloupec nebo řádek.

 • Zkontrolujte nastavení národního prostředí na telefonu. Řazení výsledků se může lišit v závislosti na nastavení národního prostředí.

Filtrování dat v tabulce

Po vložení dat do tabulky v Excelu můžete pomocí filtrů rychle najít hodnoty, které vyhovují vašim kritériím.

 1. V Excelu táhněte prstem na obrazovce, dokud se nepřesunete na tabulku. Aplikace TalkBack oznámí vybranou buňku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, až se přesunete na záhlaví tabulky, kterou chcete filtrovat. Záhlaví můžete také najít tažením prstem na obrazovce.

 3. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 4. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 5. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 6. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 7. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu. Až přejdete na položku Zobrazit tlačítka filtru, zvedněte prst a poklepejte na ni.

 8. Do listu se vrátíte tažením prstem do horní části obrazovky, až uslyšíte, že aplikace TalkBack oznámila záhlaví tabulky.

 9. Potáhněte prstem doprava jednou přístup na tlačítko Filtr. Funkce talkBack oznamuje do umístění, jako například: "Sloupec nula, řádek nula záhlaví, bez filtrem". Potáhnutím prstem doleva přejděte na další položku. Funkce talkBack oznamuje: "Filtrem." Zvedněte prst a poklepejte.

 10. Otevře se nabídka Seřadit a filtrovat. Potáhnutím prstem doprava, dokud funkce TalkBack oznamuje "Tlačítko Filtr položky" a poklepáním displej. Je fokus do vyhledávacího pole. Poklepejte na aktivovat do vyhledávacího pole a vyvolejte klávesnici ve spodní části obrazovky.

 11. Přetahováním prstu po klávesnici na obrazovce zadejte kritérium, které chcete filtrovat.

 12. Až skončíte, táhněte prstem do horní části obrazovky, až uslyšíte, že aplikace TalkBack oznámila správné kritérium. Zvedněte prst a poklepáním kritérium vyberte.

 13. Táhněte prstem po obrazovce, dokud TalkBack neoznámí Hotovo, tlačítko. (Toto tlačítko je v pravém horním rohu obrazovky.) Zvedněte prst a poklepejte na tlačítko.

 14. Nabídka Filtrovat položky se zavře a vy se vrátíte do tabulky, pro kterou bylo použito vybrané kritérium filtru.

Viz také

Use TalkBack to insert and edit a table in Excel for Android (Používání aplikace TalkBack ke vkládání a úpravám tabulek v Excelu pro Android)

Použití externí klávesnice v Excelu pro Android

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×