Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky pro řazení a filtrování Excel tabulkami. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Řazení dat vám pomůže organizovat a najít data, která se má zobrazovat rychle, rychlejší analýzy. Filtrování dat umožňuje zaměřit na konkrétní sadu dat, což je užitečné zejména u velkých listů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Klávesové zkratky pro řazení a filtrování

V této tabulce najdete klávesové zkratky pro řazení a filtrování.

Akce

Stiskněte

Vypnutí rozevírací nabídky automatického filtru v záhlaví sloupce

Ctrl+Shift+L

Otevření rozevírací nabídky automatického filtru v záhlaví sloupce

Alt+šipka dolů

Seřazení od nejmenší hodnoty po největší nebo od A do Ž

ALT + A, S + A nebo Alt + Šipka dolů klávesa se šipkou, S

Seřazení od největší hodnoty po nejmenší nebo od Ž do A

ALT + A, S + D nebo Alt + Šipka dolů klávesu se šipkou, O

Otevření dialogového okna Seřadit

Alt+W, A nebo Alt+Ů, Ř+1, A

Opětovné použití řazení po změně dat

Ctrl+Alt+L (nebo Alt+W, O+2)

Filtrovat podle barvy

ALT + Šipka dolů klávesu se šipkou, můžu

Filtrovat podle čísla nebo textu

ALT + Šipka dolů, šipka, F

Filtrování podle čísla nebo textu

ALT + H, O, můžu

Použití funkce PROČISTIT

ALT + M, T a potom přesuňte na střih pomocí klávesy Šipka dolů

Informace o řazení v Excelu

Data můžete řadit podle textu (od A do Ž nebo od Ž do A), čísel (od nejmenšího k největšímu nebo od největšího k nejmenšímu) nebo kalendářních dat a časů (od nejstaršího k nejnovějšímu nebo od nejnovějšího k nejstaršímu) v jednom nebo více sloupcích. Můžete řadit také podle vlastního seznamu (například podle seznamu položek Hodně, Středně a Málo) nebo podle formátu – včetně barev buněk, barev písma nebo sady ikon. Většinou se používá sloupcové řazení, ale můžete řadit i v řádcích.

Pokud chcete tabulku seřadit, Excel se uloží kritéria, která jste použili spolu se sešitem, takže můžete použít opakovaně ji pokaždé, když otevřete sešit. To je zvlášť důležité pro řazení podle více sloupců nebo řazení, které trvá dlouho vytvořit. Však tento funkční pouze u dat v tabulce, se nevztahuje se na jenom oblasti buněk. Pokud chcete uložit podmínka řazení zadaná, takže můžete pravidelně znovu použít řazení při otevření sešitu, je vhodné použít tabulku.

Poznámka: Když řadíte data, nebude možné obnovit původní pořadí. Pokud jste soubor neuložili po seřazení, můžete se vrátíte zpět (Ctrl + Z).

Seřazení textu v tabulce nebo oblasti

Seřazení textu v tabulce

 1. Přejděte na řádek záhlaví v tabulce pomocí kláves se šipkami. Když jste na řádku záhlaví programu Předčítání, uslyšíte "Položky záhlaví" po umístění buňky.

 2. Stisknutím klávesy šipka doprava nebo doleva přesunout na záhlaví sloupce pro data, která chcete seřadit.

 3. Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů otevřete nabídku filtr a potom stisknutím klávesy Tab přejděte do nabídky. V programu Předčítání, uslyšíte: "Nabídka, seřadit od A do Ž, zrušené zaškrtnutí políčka nabídka."

 4. Možnosti, které se zobrazí, závisí na typu dat ve sloupci. Můžete třeba seřadit číselná data z po nejmenší k největšímu nebo od největšího k nejmenšímu. Můžete řadit alfanumerická data od A do Ž, od Z do A nebo podle barvy.

  Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte možnosti a stisknutím klávesy Enter vyberte jednu z možností. V programu Předčítání uslyšíte "Sorted," následovaný vybranou možnost.

Seřazení textu v oblasti

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte na sloupec alfanumerických dat v oblasti buněk nebo sloupce tabulky, který obsahuje alfanumerická data.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A. Otevře se na kartu Data a uslyšíte: "horní pás karet, skupinového rámečku, karta datové." V programu Předčítání, uslyšíte: "karty na pásu karet, vybrané, Data pomocí klávesy tab položku." Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Seřadit vzestupně podle abecedy (seřadit od A do Z), stiskněte klávesu S + A.

  • Pokud chcete data seřadit sestupně podle abecedy (od Ž do A), stiskněte I.

Řazení s rozlišováním velkých a malých písmen

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte na sloupec alfanumerických dat v oblasti buněk nebo sloupce tabulky, který obsahuje alfanumerická data.

 2. Stiskněte klávesy Alt + H, S, Otevře se dialogové okno Seřadit a programu Předčítání uslyšíte: "Řazení tlačítko OK." V JAWS, uslyšíte: "dialogové okno Seřadit, tlačítko OK."

 3. Stisknutím klávesy Alt + M otevřete dialogové okno Možnosti řazení. V programu Předčítání, uslyšíte: "možnosti řazení. Zrušené zaškrtnutí políčka, velká a malá písmena zaškrtávací políčko." V JAWS, uslyšíte: "dialogové okno Možnosti řazení, velká a malá písmena zaškrtávací políčko nezaškrtnuté."

 4. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko Rozlišovat.

 5. Stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Možnosti řazení se zavře a programu Předčítání uslyšíte: "Řazení tlačítko Možnosti." V JAWS, uslyšíte: "Dialogové okno Seřadit."

 6. Zavřete dialogové okno Seřadit a změny projevily, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

 7. Text můžete seřadit způsobem popsaným v tématu řazení textů v oblasti.

Tip: Obsahuje-li sloupec, ve kterém můžete řadit kombinaci čísel a textu, může mít je všechny naformátovat jako text. V opačném Excel nejdřív seřadí čísel jako čísel a provede řazení text. Formátování dat, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + mezerník vyberte všechna data ve sloupci a potom stiskněte klávesu Alt + H, F, N. stisknutím klávesy šipka vlevo, dokud uslyšíte "Vybrané číslo položka karty" jednou stisknutím klávesy Tab a stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude slyšet : "Text". Pomocí klávesy Tab jednou přesunout na tlačítko OK a stiskněte klávesu Enter.

Tipy: 

 • Když importujete nebo kopírujete data z jiného umístění, můžou se před data vložit mezery. Jméno „Zuzana Polášková“ se například může zadat jako „(mezera)(mezera)Zuzana Polášková“.

 • Když používáte čtečku obrazovky, nemusíte se o mezerách dozvědět, protože JAWS nečte prázdné místo v buňkách.

 • Můžete vyhledat, umístí Excel buněk, které obsahují mezery v horní části seřazené sloupce.

Seřazení čísel

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte na sloupec číselných dat v oblasti buněk nebo sloupce tabulky, který obsahuje číselná data.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A. Otevře se na kartu Data a programu Předčítání uslyšíte: "karty na pásu karet, vybrané, Data pomocí klávesy tab položku." V JAWS, uslyšíte: "horní pás karet, skupinového rámečku, karta datové." Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete řadit od nejmenšího k největšímu, stiskněte S.

  • Pokud chcete řadit od největšího k nejmenšímu, stiskněte I.

Kontrola, jestli jsou čísla uložená jako čísla

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte na sloupec číselných dat v oblasti buněk nebo sloupce tabulky, který obsahuje číselná data a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + mezerník vyberte všechna data ve sloupci.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + H, F + N. Otevře se dialogové okno Formát buněk a programu Předčítání uslyšíte: "Formátování buněk." V JAWS, uslyšíte: "Dialogové okno Formát buněk."

 3. Přejděte na kartu číslo pomocí klávesy šipka vlevo (nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab). V programu Předčítání, uslyšíte: "Číslo položku záložky, když." V JAWS, uslyšíte: "Kartu číslo."

 4. Stisknutím klávesy Tab. Otevře se seznam kategorií a poslouchat aktuálně vybranou kategorii, třeba "Obecné" nebo "Datum,."

 5. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme: "Number."

 6. Stisknutím klávesy Tab. V programu Předčítání uslyšíte "Desetinných míst," následovaný počet desetinných míst aktuálně používá. Pokud chcete změnit tuto hodnotu, zadejte nový počet desetinných míst. Úplně odebrat desetinných míst, zadejte hodnotu 0.

 7. Zavřete dialogové okno Formát buněk a změny projevily, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

Řazení dat a časů

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte na sloupec kalendářních dat nebo časů v oblasti buněk nebo ke sloupci v tabulce obsahující kalendářní data nebo časy.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A. Otevře se na kartu Data a programu Předčítání, uslyšíte: "karty s pásem karet vybraný, na kartě Data." V JAWS, uslyšíte: "horní pás karet, skupinového rámečku, karta datové." V proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete řadit od nejstaršího k nejnovějšímu, stiskněte S.

  • Chcete položky seřadit od od nejnovějšího k nejstaršímu, stiskněte klávesu S + D.

  • Pokud chcete znovu použít řazení po změně dat, vyberte buňku v oblasti nebo tabulce a potom stiskněte Ctrl+Alt+L.

Řazení podle víc než jednoho sloupce

Řadit podle víc než jednoho sloupce nebo řádku můžete chtít třeba tehdy, když máte data, která chcete v jednom řádku nebo sloupci seskupit podle stejných hodnot a pak další sloupec nebo řádek seřadit v rámci skupin stejných hodnot. Pokud třeba máte sloupec Oddělení a sloupec Zaměstnanec, můžete nejdřív řadit podle názvů oddělení (tím seskupíte zaměstnance ze stejných oddělení) a potom řadit podle jmen zaměstnanců (tím seřadíte jména zaměstnanců podle abecedy v každém oddělení). Řadit můžete až podle 64 sloupců.

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete oblast buněk, které chcete seřadit, má záhlaví sloupců. Pokud chcete řadit podle řádků, zkontrolujte, že je zrušeno zaškrtnutí políčka políčko tabulka obsahuje záhlaví v dialogovém okně Seřadit. Stiskněte klávesy Alt + Ů S, otevřete dialogové okno Seřadit a stiskněte klávesu kartě Základní dokud uslyšíte: "Toto políčko zaškrtnuté, moje data obsahují záhlaví zaškrtněte políčko" nebo "Unchecked Moje data zaškrtněte políčko obsahuje záhlaví." V případě potřeby zrušte zaškrtnutí políčka, stiskněte klávesu MEZERNÍK, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Dobře, tlačítko" a stiskněte klávesu Enter změnu potvrďte.

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte na oblast buněk se dvěma nebo více sloupci dat nebo k tabulce se dvěma nebo více sloupci.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + A, S + S. Otevře se dialogové okno Seřadit a programu Předčítání uslyšíte: "Řazení tlačítko OK." V JAWS, uslyšíte: "dialogové okno Seřadit, tlačítko OK."

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nenajdete sloupce: řadit podle pole se seznamem. V programu Předčítání, uslyšíte "Seřadit podle názvu <column >, kterou lze upravovat pole se seznamem." Pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami vyberte první sloupec, podle kterého chcete řadit.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nenajdete pole se seznamem Řazení. V programu Předčítání uslyšíte "Řazení, hodnoty buněk, kterou lze upravovat pole se seznamem." Pokud neslyšíte "Hodnoty buněk," stiskněte nahoru a dolů kláves se šipkou, dokud neuděláte.

 5. Vyberte, jak chcete seřadit hodnoty buněk, stiskněte klávesu Tab, dokud nenajdete pole se seznamem pořadí. Programu Předčítání, uslyšíte "pořadí, <Currently vybraná možnost >, kterou lze upravovat pole se seznamem." Pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami vyberte od A do Ž, od Z do A, od nejmenšího k největšímu nebo od největšího k nejmenšímu.

 6. Pokud chcete přidat jiný sloupec seřadit, stisknutím klávesy Tab se přesuňte na tlačítko Přidat úroveň, stiskněte klávesu Enter a zopakujete kroky tři až pět.

  Poznámka: Pole se seznamem Seřadit podle bude jmenovat Potom tak, že pro další sloupce.

 7. Potom ho znovu použijte u sloupcového řazení změnit data, vyberte buňku v oblasti nebo tabulce a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + Ý.

  Poznámka: Ctrl + Alt + Ý znovu řádkového řazení.

Tipy k problémům s řazením

Pokud při řazení dat získáte neočekávané výsledky:

 • Zkontrolujte, jestli se nezměnily hodnoty vrácené vzorci. Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty vrácené těmito vzorci při přepočítání listu změnit. V takovém případě použijte řazení znovu, abyste dostali aktuální výsledky.

 • Před řazením zobrazte skryté řádky a sloupce. Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají a skryté řádky se nepřesouvají při řazení řádků. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce.

 • Zkontrolujte nastavení národního prostředí. Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Ujistěte se, že máte správné místního nastavení v Místním nastavení nebo místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech ve vašem počítači.

 • Zapněte nebo vypněte řádek záhlaví. Při řazení sloupců je obvykle lepší mít řádek záhlaví. Význam dat je pak jasnější. Hodnota v záhlaví není ve výchozím nastavení zahrnutá do operace řazení. Někdy může být potřeba záhlaví zapnout nebo vypnout, aby záhlaví bylo nebo nebylo zahrnuté do operace řazení.

 • Chcete-li první řádek dat vyloučit z řazení, protože to je záhlaví sloupce, stiskněte klávesy Alt + H, S, V dialogovém okně Vlastní řazení zaškrtněte políčko data obsahují záhlaví.

 • První řádek dat zahrnout do řazení, protože není záhlaví sloupců, stiskněte klávesy Alt + H, S, V dialogovém okně Vlastní řazení zrušte zaškrtnutí políčka data obsahují záhlaví.

Filtrování dat v tabulce

Když vložíte data do tabulky, Excel automaticky přidá rozevírací nabídky filtru na záhlaví každého sloupce. Otevření nabídky rychle filtrovat. Rozevírací nabídky filtru odebrat záhlaví sloupce, vyberte záhlaví a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + L.

 1. V záhlaví sloupce, podle kterého chcete filtrovat stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů. Otevření rozevírací nabídky filtru a programu Předčítání uslyšíte: "V nabídce." V JAWS, uslyšíte: "V místní nabídce."

 2. V nabídce Automatický filtr má-li sloupec čísel, pomocí klávesy Šipka dolů Číselné filtry a stisknutí klávesy Enter. Pokud sloupec obsahuje textové položky, Textové filtry a stisknutí klávesy Enter. Otevře se v podnabídce a poslouchat "Rovná se."

 3. Pokud chcete přesunout na požadovanou možnost filtrování, pomocí kláves se šipkami a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Vlastní automatický filtr a programu Předčítání uslyšíte: "Vlastní automatický filtr." V JAWS, uslyšíte: "Dialogové okno Vlastní automatický filtr."

 4. Zadejte nebo vyberte podmínky filtrování.

  Pokud chcete třeba zobrazit čísla nad určitou hodnotou, vyberte Je větší než nebo rovno a pak zadejte příslušné číslo do sousedního pole se seznamem.

  Když potřebujete filtrovat podle dvou podmínek, zadejte podmínky filtrování do obou sad polí se seznamem. Pokud potřebujete, aby byly splněné obě podmínky, vyberte A, když stačí, aby byla pravdivá aspoň jedna z podmínek, vyberte Nebo.

 5. Zavřete dialogové okno, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude najít tlačítko OK a stiskněte klávesu Enter.

Filtrování dat v oblasti

 1. Vyberte buňky, které chcete filtrovat. Přejděte na buňku, která chcete být levé horní buňky výběru, podržte klávesu Shift a pomocí doprava a dolů kláves se šipkami rozbalení vybrané oblasti buněk.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + L. Excel přidá rozevírací nabídky filtru k první buňce každý sloupec v oblasti.

 3. Vyberte buňku obsahující rozevírací nabídky filtru. Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Otevření rozevírací nabídky filtru a programu Předčítání uslyšíte: "V nabídce." V JAWS, uslyšíte: "V místní nabídce."

 4. Pomocí kláves se šipkami a klávesy Tab přejděte do požadované možnosti filtrování. Pomocí MEZERNÍK filtr hodnota zaškrtněte políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 5. Po nastavení těchto volby, stisknutím klávesy Enter filtr použijete.

Pokud chcete filtr vymazat a odstranit rozevírací nabídky filtru, vyberte libovolnou buňku v oblasti a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + L.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření názvu tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření záhlaví sloupců v tabulce v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Excel pro Mac pomocí klávesnice a čtečky obrazovky například Voiceover čtečce obrazovky předdefinované macOS k filtrování dat v oblasti nebo tabulce. Filtrování dat umožňuje zaměřit na konkrétní sadu dat, což je užitečné zejména u velkých listů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Filtrování dat v tabulce

Když filtrujete data v tabulce, do záhlaví tabulky se automaticky přidají ovládací prvky pro filtrování.

 1. Přejděte na první buňku v oblasti dat, kterou chcete filtrovat.

 2. Stisknutím klávesy Fn + F8 zapněte funkci pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte. Pak pomocí kláves se šipkami vyberte všechna data potřebná pro oblast.

  Poznámky: K výběru specifických částí listu můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stiskněte příkaz + A vyberte celý list.

  • Stiskněte Command + A + * (hvězdička symbol) vyberte pouze viditelné buňky.

  • Stiskněte CTRL + MEZERNÍK vyberte celý sloupec.

  • Stisknutím klávesy Shift + mezerník vyberte celý řádek.

 3. Stisknutím klávesy Fn + F6 zahájíte procházení pásu karet.

 4. Pomocí kláves se šipkami vlevo a vpravo můžete přepínat mezi kartami, dokud uslyšíte "Kartu Domů." Stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka dolů pro přístup k možnostem kartu Domů.

 5. Stisknutím klávesy Tab posuňte až uslyšíte "Formátovat jako tabulku" a stiskněte ENTER.

 6. Uslyšíte oblast buněk, které jsou součástí tabulku, kterou vytváříte. Potom uslyšíte: "políčko tabulka obsahuje záhlaví, zaškrtnuté políčko." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko zaškrtněte, pokud chcete Excel pro Mac přidat zástupné texty záhlaví nad daty v tabulce. Záhlaví můžete přejmenovat později.

 7. Stisknutím klávesy Tab jednou. Uslyšíte: "V pořádku, na tlačítko." Stiskněte ENTER. Uslyšíte: "Tabulky vytvořené."

 8. Pokud chcete použít filtr, opakovaným stisknutím klávesy Fn + F6 uslyšíte: "Sešit".

 9. Pomocí kláves se šipkami přejděte na záhlaví sloupce dat, která chcete filtrovat.

 10. Stiskněte MEZERNÍK. Uslyšíte: "Filtr, místní nabídka."

 11. Pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami a projděte si možnosti hlavní filtru. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka dolů vyberte filtr a otevřete místní nabídka pro tuto možnost.

 12. Pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami a projděte si možností. Stisknutím klávesy MEZERNÍK hlášky.

 13. Stisknutím klávesy Tab jednou. Zadejte kritéria filtru do textového pole nebo vyberte příslušné zaškrtávací políčko nebo přepínač Stisknutím klávesy MEZERNÍK.

 14. Stiskněte ENTER. Měli byste slyšet: "Filtrem."

Filtrování dat v oblasti

Data můžete filtrovat také v oblasti. Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude mít každý sloupec záhlaví.

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte do první buňky oblasti dat, kterou chcete filtrovat (měli byste uslyšet obsah požadované buňky).

 2. Stisknutím klávesy Fn + F8 zapněte funkci pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte. Pak pomocí kláves se šipkami vyberte všechna data potřebná pro oblast.

  Poznámky: K výběru specifických částí listu můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stiskněte příkaz + A vyberte celý list.

  • Stiskněte Command + A + * (hvězdička symbol) vyberte pouze viditelné buňky.

  • Stiskněte CTRL + MEZERNÍK vyberte celý sloupec.

  • Stisknutím klávesy Shift + mezerník vyberte celý řádek.

 3. Stisknutím klávesy Fn + F6 otevření pásu karet.

 4. Stisknutím klávesy šipka doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Kartu Data." Stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka dolů otevřete kartu Možnosti Data.

 5. Stisknutím klávesy Tab pro přechod k další možnosti, dokud uslyšíte: "Filtr." Stiskněte MEZERNÍK otevřete dialogové okno Filtr.

 6. Stisknutím klávesy Tab a projděte si možností filtru. Stisknutím klávesy MEZERNÍK hlášky a otevřete dialogové okno Vlastní filtr.

 7. Stisknutím klávesy Tab a projděte si dostupné možnosti pro filtr, který jste vybrali. Zadejte kritéria nebo pomocí MEZERNÍK zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti podle potřeby.

 8. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "V pořádku, na tlačítko." Stiskněte ENTER. Měli byste slyšet: "Filtrem."

Možnosti filtrování pro oblasti a tabulky

Excel pro Mac můžete použít možnost Obecné filtru, která umožní vám přizpůsobení filtru vlastním potřebám.

Když zvolíte hlavní typ filtru, uslyšíte možnosti Vlastního filtru, které jsou pro tento konkrétní filtr k dispozici. Pro Filtry čísel uslyšíte číselné rozsahy a možnosti, pro Filtry podle barvy uslyšíte možnosti barev a pro Filtry textu uslyšíte texty. (Možnosti čísel, barev nebo textu pocházejí z dat, která filtrujete.)

Možnosti filtrů textu

 • Rovná se/Není rovno: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí nebo skryje data přesně se shodující s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Začíná nebo končí: filtruje data ve sloupci zobrazíte data, která začíná nebo končí přesný text zadejte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Obsahuje/Neobsahuje: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí nebo skryje data obsahující přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

Možnosti filtrů čísel

 • Rovná se/Není rovno: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí nebo skryje data přesně se shodující s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Větší Than/Less než: filtruje data ve sloupci zobrazíte všechna čísla obsahujících hodnotu větší nebo menší než zadané číslo v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Je mezi: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí všechna čísla z určitého číselného rozsahu, který zadáte do dvou textových polí v dialogovém okně Vlastní filtr.

  Poznámka: Tuto možnost použít počáteční číslo vaší oblasti pro zadávání, stisknutím klávesy Tab jednou a potom zadejte požadovanou velikost konce pro oblast.

 • Prvních 10: filtruje sloupec data, která chcete zobrazit na 10 hlavních (nejvyšší nebo nejnižší) číselných hodnot nebo procent. Pokud chcete použít filtr, stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte filtru prvních 10. Když otevře dialogové okno, uslyšíte: "Se zaměřují na úpravy 10." Tuto možnost automaticky filtruje nejvyšší čísla.

  Poznámka: Pokud chcete filtrovat nejnižší čísla či procenta, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "pole se seznamem začátek upravitelné." Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka dolů otevřete v místní nabídce. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude slyšet: "Dole". Stiskněte MEZERNÍK. Filtrování procent místo číselné hodnoty, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet: "Procento, přepínač." Stiskněte MEZERNÍK.

 • Průměrná Above/Below: filtruje data ve sloupci zobrazíte číselné hodnoty, které jsou nad nebo pod průměrná hodnota hodnoty všechna čísla ve sloupci.

Možnosti filtrů podle barvy

 • Filtrovat podle barvy písma: filtruje sloupec data, která chcete zahrnout buňky obsahující data napsané v barvy určitých písma jste vybrali. Otevření dialogového okna uslyšíte číselnou hodnotu (hodnota RGB) první barva písma v sloupce. Pomocí nahoru a dolů klávesy se šipkami můžete přepínat mezi dostupných barev, stisknutím CTRL + MEZERNÍK a vyberte požadované barvy, které chcete.

 • Filtrovat podle barvy buňky: filtruje sloupec data, která chcete zahrnout buňky, které budou vyplněna konkrétní barvy. Otevření dialogového okna uslyšíte RGB přínosu první barva buňky zobrazují do sloupce. Pomocí nahoru a dolů klávesy se šipkami můžete přepínat mezi dostupných barev, stisknutím CTRL + MEZERNÍK výběr barev.

 • Automatické: Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit buněk obsahujících data napsané v Excel na výchozí barvu písma, celý černý.

 • Bez výplně: Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit buňky bez vlastní barvu pozadí, zobrazí se buňky s výchozí bílé pozadí.

Viz také

Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Pomocí Excel VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS řazení dat v oblasti nebo tabulce. Řazení dat vám pomůže organizovat a najít data, která chcete.

Poznámky: 

Řazení dat v Excelu

 1. V listu obsahujícím tabulky nebo na oblast dat umístěte fokus někde ve sloupci tabulky nebo sloupce listu, který obsahuje data, který chcete seřadit.

 2. Klepněte na panelu v horní části obrazovky čtyřmi prsty přesunete fokus na sešit záhlaví, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte název aktuální karty, například "doma, pomocí klávesy tab."

 3. Poklepejte na obrazovce otevřít nabídku kartu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet "Data, na kartě" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Pokud chcete řadit data podle abecedy nebo v číselném pořadí, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Seřadit vzestupně, tlačítko" nebo "Seřadit sestupně, tlačítko," podle toho, co chcete udělat a potom poklepejte na obrazovce. Tabulku či oblast dat seřazené. Pokud sloupci aktivní obsahuje pouze text nebo kombinací textu a čísel, dat seřazená abecedně. Pokud sloupci aktivní obsahuje pouze čísla, data seřazené podle hodnoty. Data seřadí od nejmenšího k největšímu, pokud se rozhodnete Seřadit vzestupně a od největší po nejmenší, pokud se rozhodnete Seřadit sestupně.

 5. Zavřít na pásu karet a vrátíte se fokus do listu, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

Viz také

Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPad

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPhone

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

V aplikaci Excel pro Android můžete řadit a filtrovat tabulky pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v systému Android. Řazení vám pomůže uspořádat a analyzovat data. Filtrování dat je užitečné hlavně tehdy, když listy obsahují velké množství dat.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Řazení dat v Excelu

Textová a číselná data v excelovém listu můžete uspořádat v určitém pořadí, například texty od A do Z nebo od Z do A, čísla od nejmenších po největší nebo od největších po nejmenší, případně data a časy od dřívějších po pozdější nebo naopak.

Poznámka: Když řadíte data, nebude možné obnovit původní pořadí.

 1. Klepněte někam do excelového listu. Aplikace TalkBack oznámí vybranou buňku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se nepřesunete na sloupec, který chcete seřadit. Poklepáním aktivujte výběr.

 3. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 4. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 5. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 6. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 7. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  • Vyberte Seřadit vzestupně seřadit alfanumerická data od A do Z nebo od nejmenšího k největšímu nebo seřadit data a časy z dříve na pozdější. Funkce talkBack oznamuje: "Seřadit vzestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  • Vyberte Seřadit sestupně seřadíte alfanumerická data od Z do A nebo od největšího po nejmenší nebo seřadit data a časy na pozdější dříve. Funkce talkback oznamuje: "Seřadit sestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  Jakmile hledaný požadovanou možnost, zvedněte prstem a potom poklepejte. Dojde k příslušným způsobem setřídění položek.

 8. Pokud chcete vrátit do listu, potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet: "Checked další možnosti přepínače." Teď nebude vybráno tlačítko Další možnosti, poklepáním ho aktivujete.

Seřazení oblasti buněk

Pokud jsou v sešitě prázdné buňky, můžete nejdřív vybrat oblast a potom ji seřadit.

 1. V sešitu pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 2. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“.

 3. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 4. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 5. Když aplikace TalkBack oznámí „Vybrat oblast“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 6. Otevře se dialogové okno Vybrat buňku nebo oblast a fokus je v poli rozsah. Zadejte oblast, kterou chcete vybrat, například "A1:C15". Přetáhněte prst na obrazovce uslyšíte funkce TalkBack oznámením "Tlačítko OK". Zvedněte prst a poklepejte. Teď je vybraný rozsah.

 7. Táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Zvedněte prst a poklepáním tlačítko aktivujte.

 8. Prozkoumejte seznam v dolní části obrazovky tažením jedním prstem přes položky. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 9. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  • Vyberte Seřadit vzestupně seřadit alfanumerická data od A do Z nebo od nejmenšího k největšímu nebo seřadit data a časy z dříve na pozdější. Funkce talkBack oznamuje: "Seřadit vzestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  • Vyberte Seřadit sestupně seřadíte alfanumerická data od Z do A nebo od největšího po nejmenší nebo seřadit data a časy na pozdější dříve. Funkce talkback oznamuje: "Seřadit sestupně, není zaškrtnuto přepínač."

  Jakmile hledaný požadovanou možnost, zvedněte prstem a potom poklepejte. Dojde k příslušným způsobem setřídění položek.

Formátování dat

Občas budete muset změnit formát dat, abyste při řazení získali správné výsledky.

 1. Přejděte na buňku nebo sloupec, který chcete naformátovat. Poklepáním aktivujte výběr.

 2. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 3. Poklikejte kdekoli na obrazovce a na tlačítko aktivovat. Funkce talkBack oznamuje: "Kartu, domů vybranou nabídkou." V dolní části obrazovky potáhněte prstem nahoru dvěma prsty posunutím zobrazení pomocí posuvníku dolů v seznamu.

 4. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 5. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Formát čísla“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 6. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  Můžete zvolit jeden z těchto formátů: Obecný, Číslo, Měna, Účetnický, Datum, Čas, Procento, Zlomek, Matematický, Text a Zvláštní. Když najdete požadovaný formát, zvedněte prst a poklepáním na formát ho použijte.

Tipy pro řešení problémů s řazením

Pokud se vám při řazení dat zobrazí neočekávané výsledky, zkontrolujte toto:

 • Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty vrácené těmito vzorci při přepočítání listu změnit. V takovém případě řazení zopakujte, abyste dostali aktuální výsledky.

 • Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají a skryté řádky se nepřesouvají při řazení řádků. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce. Postup pro zobrazení skrytých řádků a sloupců v Excelu:

  1. Přejděte na řádek nebo sloupec vedle skryté sloupce nebo řádku. Funkce talkBack oznamuje: "Sousedící s skryté buňky".

  2. Potáhněte prstem nahoru na záhlaví sloupce nebo doleva na číslo řádku a zvedněte prst. Poklepáním vyberte celý sloupec nebo řádek.

  3. Dalším poklepáním otevřete nabídku.

  4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zobrazit, tlačítko“. Poklepáním zobrazte skrytý sloupec nebo řádek. Aplikace TalkBack oznámí vaše aktuální umístění v sešitu a zobrazí se skrytý sloupec nebo řádek.

 • Zkontrolujte nastavení národního prostředí na telefonu. Řazení výsledků se může lišit v závislosti na nastavení národního prostředí.

Filtrování dat v tabulce

Po vložení dat do tabulky v Excelu můžete pomocí filtrů rychle najít hodnoty, které vyhovují vašim kritériím.

 1. V Excelu táhněte prstem na obrazovce, dokud se nepřesunete na tabulku. Aplikace TalkBack oznámí vybranou buňku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, až se přesunete na záhlaví tabulky, kterou chcete filtrovat. Záhlaví můžete také najít tažením prstem na obrazovce.

 3. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 4. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 5. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 6. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 7. Procházení seznamu přetažením jedním prstem ve spodní části obrazovky. Funkce talkback oznamuje položky seznamu a přetáhněte prst. Až dojdete Zobrazení tlačítka filtru, zvedněte prstem a poklepejte.

 8. Do listu se vrátíte tažením prstem do horní části obrazovky, až uslyšíte, že aplikace TalkBack oznámila záhlaví tabulky.

 9. Potáhněte prstem doprava jednou přístup na tlačítko Filtr. Funkce talkBack oznamuje do umístění, jako například: "Sloupec nula, řádek nula záhlaví, bez filtrem". Potáhnutím prstem doleva přejděte na další položku. Funkce talkBack oznamuje: "Filtrem." Zvedněte prst a poklepejte.

 10. Otevře se nabídka Seřadit a filtrovat. Potáhnutím prstem doprava, dokud funkce TalkBack oznamuje "Tlačítko Filtr položky" a poklepáním displej. Je fokus do vyhledávacího pole. Poklepejte na aktivovat do vyhledávacího pole a vyvolejte klávesnici ve spodní části obrazovky.

 11. Přetahováním prstu po klávesnici na obrazovce zadejte kritérium, které chcete filtrovat.

 12. Až skončíte, táhněte prstem do horní části obrazovky, až uslyšíte, že aplikace TalkBack oznámila správné kritérium. Zvedněte prst a poklepáním kritérium vyberte.

 13. Táhněte prstem po obrazovce, dokud TalkBack neoznámí Hotovo, tlačítko. (Toto tlačítko je v pravém horním rohu obrazovky.) Zvedněte prst a poklepejte na tlačítko.

 14. Nabídka Filtrovat položky se zavře a vy se vrátíte do tabulky, pro kterou bylo použito vybrané kritérium filtru.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití externí klávesnice v Excelu pro Android

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Umožňuje Excel pro Windows Phone 10 s externí klávesnicí a Předčítání, předdefinované Windows čtečce obrazovky, umístěte a filtrování dat v oblasti nebo tabulce. Filtrování dat umožňuje zaměřit na konkrétní sadu dat, což je užitečné zejména u velkých listů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Filtrování dat v oblasti

 1. Vyberte oblast dat, která chcete filtrovat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + L umístit na šipku rozevírací nabídky filtrovat a seřadit v prvním řádku všechny sloupce, které jste vybrali. Jakmile se nezobrazí šipka rozevírací nabídky, uslyšíte písmeno a řádek číslo sloupce aktivní buňky a "Bez filtrem."

 3. Postup filtrování dat se liší podle stavu záhlaví dokumentu:

  • Pokud všechny sloupce, které jste vybrali obsahuje text záhlaví, pokračujte cílem prvního kroku v části filtrování dat v tabulce dole a filtrujte data.

  • Pokud vybrané sloupce neobsahují texty záhlaví, musíte data nejdříve umístit do tabulky a až potom můžete data v jednotlivých sloupcích filtrovat pomocí nabídky Filtrovat a seřadit.

  Poznámka: Pokud vybraná data neobsahují záhlaví a neumístíte data do tabulky, bude první buňka v každém sloupci považována za záhlaví a do filtrace nebudou data v těchto buňkách zahrnutá.

Umístění dat do tabulky

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + L otevřete dialogové okno Vytvořit tabulku. Uslyšíte "Vytvořit tabulku" a oblast buněk, kterou jste vybrali. Ověřte správnost rozsah vybraných buněk.

 3. Postup umístění dat do tabulky závisí na stavu záhlaví dokumentu:

  • Pokud vaše data nemají záhlaví, jednoduše po otevření dialogového okna Vytvořit tabulku stiskněte klávesu Enter a data se umístí do tabulky.

  • Pokud vaše data obsahují záhlaví, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Unchecked políčko tabulka obsahuje záhlaví zaškrtávací políčko." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko a potom stisknutím klávesy Enter vložte data.

  Poznámka: Pokud tabulka nemá záhlaví, vytvoří je Excel pro Windows Phone 10 vložením zástupné texty v prvním řádku. Výchozí zástupný text jsou sloupec 1, sloupec 2, sloupec 3 atd. Změna názvu text záhlaví pomocí kláves se šipkami se přesuňte do příslušné buňky a zadáním nového názvu záhlaví.

Filtrování dat v tabulce

 1. Vyberte buňku záhlaví ve sloupci, který chcete filtrovat. Uslyšíte písmeno sloupce, číslo řádku, informaci o tom, že je buňka vybraná a dá se upravit, obsah buňky a informaci o tom, že je vybraná položka nabídky Bez filtru.

 2. Stiskněte klávesu Alt + Šipka dolů šipka rozevírací nabídku filtrovat a seřadit. Můžete taky zvolit na šipku v pravém dolním rohu buňky záhlaví pro přístup k nabídce. Uslyšíte "vlastní ovládací prvek" po otevření nabídky.

 3. P webová klávesy Šipka dolů v podnabídce dokud uslyšíte filtr, který chcete použít k datům, stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Vlastní filtr s možnostmi filtrů. Stisknutím klávesy Tab pro přechod mezi poli v dialogovém okně Vlastní filtr.

 4. Filtrování dat v dolů šipku opakovaným stisknutím klávesy v nabídce filtrovat a seřadit uslyšíte "Filtry textu" nebo "Číselné filtry." Pokud data ve sloupci aktivní obsahuje pouze text nebo kombinace textu a čísel, možnost Filtry textu je k dispozici v nabídce. Pokud data ve sloupci obsahuje pouze čísla, je místo toho možnost Filtry čísel v nabídce. Taky můžete Filtrovat podle barvy nebo řazení podle barvy požadovaná data řazení nebo filtrování obsahuje barevné písmo nebo pokud buňky funkci různých barev. V případě se otevře po výběru.

  Poznámka: Seřadíte data ve sloupci podle abecedy vzestupně, stisknutím klávesy Šipka dolů dozvíme "Řazení A do Z" a stiskněte klávesu Enter. Řazení dat podle abecedy sestupně stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud dozvíme "Seřadit od Z do A" a stiskněte klávesu Enter. Máte možnost Seřadit podle abecedy neobsahuje-li aktivní sloupec pouze text nebo kombinace textu a čísel. Řazení dat číselné sloupce ve vzestupném pořadí, stisknutím klávesy Šipka dolů dozvíme "Nejnižší k nejvyšší" a stiskněte klávesu Enter. Seřaďte číselná data v sestupném pořadí stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud dozvíme "Nejvyšší k nejnižší" a stiskněte klávesu Enter. Máte možnost číselném pořadí řazení neobsahuje-li aktivní sloupec pouze čísla.

Možnosti filtrování pro tabulky

Možnosti filtrů textu

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Není rovno – filtry sloupec, který chcete zobrazit všechny položky kromě text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Má na začátku: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na začátku přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný konec.

 • Má na konci: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na konci přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný začátek.

 • Obsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data obsahující přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Neobsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data neobsahující text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Vlastní filtr – umožňuje vyberte filtr, který chcete použít k datům z rozevírací nabídky. Tuto možnost použít, musíte nejdřív zadejte text, který chcete filtrovat. Pak stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "upravitelné se seznamem." Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů zobrazíte v rozevírací nabídce. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte požadovaný filtr a potom stiskněte klávesu Enter. Po dokončení akce uslyšíte "Použitý filtr".

Možnosti filtrů čísel

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Větší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s větší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Menší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s menší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Mezi: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla z určitého číselného rozsahu. Tento rozsah zadáte ve dvou dialogových oknech Vlastní filtr

 • Prvních 10 – sloupec filtry pro zobrazení čísel s nejvyššími nebo nejnižšími číselných hodnot nebo procent. Uslyšíte název aktivní buňky a "Zaměřit na úpravy 10" při otevření dialogového okna. Dialogové okno ve výchozím nastavení horního 10 čísel (označované jako položky), ale toto číslo můžete změnit na libovolnou hodnotu. Pokud chcete filtrovat procent místo čísel, stisknutím klávesy Tab dozvíme "Položky" a stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů. Po uslyšíte "Procentuální hodnotu", stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete filtrovat dolní čísla nebo procent, Tab, dokud nebude uslyšíte "pole se seznamem začátek upravitelné." Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte "Dole" a stiskněte klávesu Enter.

 • Nad průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou nad průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Pod průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou pod průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Filtrovat podle barvy písma – filtry aktivní sloupce barvu písma, které vyberete v podnabídce. Až se otevře v nabídce, uslyšíte okamžitě RGB přínosu první barva písma do sloupce. Stisknutím klávesy Enter zvolte tuto barvu nebo stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte RGB hodnotu požadované barvy.

 • Filtrovat podle barvy buňky – filtry aktivní sloupce barva buňky, které vyberete v podnabídce. Až se otevře v nabídce, uslyšíte okamžitě RGB přínosu první barva buňky do sloupce. Stisknutím klávesy Enter zvolte tuto barvu nebo stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte RGB hodnotu požadované barvy.

 • Automatická: Filtruje aktivní sloupec tak, že zobrazí buňky obsahující výchozí (černou) barvu písma Excelu.

 • Bez výplně: Filtruje aktivní sloupec tak, že zobrazí buňky bez barvy pozadí. Tyto buňky mají výchozí excelové bílé pozadí a černé písmo.

Možnosti Seřadit podle barvy

 • Seřadit podle barvy buňky: Seřadí aktivní sloupec podle barev buněk. Když zvolíte tuto možnost, budou buňky mající barvu, kterou vyberete v podnabídce, umístěné ve sloupci jako první.

 • Seřadit podle barvy písma: Seřadí aktivní sloupec podle barev písma. Když zvolíte tuto možnost, budou buňky, které mají vybranou barvu písma, umístěné ve sloupci jako první.

 • Automatická: Když zvolíte tuto možnost, budou buňky, které mají výchozí (černou) barvu písma Excelu, umístěné ve sloupci jako první.

 • Vlastní řazení: Když použijete tuto možnost, můžete data seřadit, jak chcete. Můžete je například seřadit napřed podle abecedy, potom podle číselných hodnot, dále podle barvy písma a pak podle barvy buněk.

Viz také

Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Pomocí Excel Online klávesu a čtečky obrazovky umístění a filtrování dat v tabulce. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Filtrování dat umožňuje zaměřit na konkrétní sadu dat, což je užitečné zejména u velkých listů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Umístění dat do tabulky

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Stisknutím Ctrl+L otevřete dialogové okno Vytvořit tabulku. Měli byste uslyšet, že jste v dialogu Vytvořit tabulku a fokus je na tlačítku OK.

 3. Pokud vaše tabulka neobsahuje záhlaví, jednoduše po otevření dialogového okna Vytvořit tabulku stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud tabulka obsahuje záhlaví, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Unchecked políčko tabulka obsahuje záhlaví zaškrtávací políčko." Přístupů MEZERNÍK zaškrtněte políčko a potom stiskněte klávesu Enter.

  Pokud tabulka obsahuje bez záhlaví, vytvoří je Excel Online vložením zástupné texty v prvním řádku. Výchozí zástupný text jsou sloupec 1, sloupec 2, sloupec 3 atd. Změna názvu text záhlaví kliknutím na něj a zadáte požadovaný název.

Filtrování dat v tabulce

 1. Vyberte buňku záhlaví ve sloupci, který chcete filtrovat.

 2. Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů otevřete rozevírací nabídku filtrovat a seřadit. Můžete taky vyberte šipku napravo od aktuální buňky záhlaví pro přístup k nabídce.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů dozvíme "Filtry textu" nebo "Filtry čísel" a stiskněte klávesu Enter pro přístup k podnabídce. Pokud sloupec obsahuje pouze text nebo kombinaci textu a čísel uslyšíte "Filtry textu". Pokud sloupec obsahuje pouze čísla uslyšíte "Filtry čísel".

 4. Stisknutím klávesy Šipka dolů v podnabídce dokud uslyšíte název filtru, který chcete použít k datům a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Vlastní filtr pro jednotlivé možnosti filtrování. Uslyšíte "Dialogové okno Vlastní filtr fokus na úpravy" při otevření dialogového okna a poslouchat "Použije filtr" po dokončení akce.

  Mezi poli v dialogovém okně Vlastní filtr včetně přepínačů A/Nebo můžete přecházet pomocí klávesy Tab.

 5. Zrušte zaškrtnutí použitého filtru tak, že vyberete první buňku záhlaví sloupce, které chcete obnovit. Při výběru buňky A1, například klávesy Alt + Šipka dolů přejděte vystavit na rozevírací nabídku a potom stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Vymazat filtr z sloupce 1." Stiskněte klávesu Enter. Po dokončení akce uslyšíte "použit žádný filtr". Pokud jste přejmenovali text záhlaví pro buňku A1, uslyšíte s názvem záhlaví místo "Sloupec 1."

Možnosti filtrování pro tabulky

Možnosti filtrů čísel

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Větší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s větší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Menší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s menší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Mezi: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla z určitého číselného rozsahu. Tento rozsah zadáte ve dvou dialogových oknech Vlastní filtr

 • Prvních 10 – sloupec filtry pro zobrazení čísel s nejvyššími nebo nejnižšími číselných hodnot nebo procent. Uslyšíte název aktivní buňky a "Zaměřit na úpravy 10" při otevření dialogového okna. Dialogové okno ve výchozím nastavení horního 10 čísel (označované jako položky), ale toto číslo můžete změnit na libovolnou hodnotu. Pokud chcete filtrovat procent místo čísel, stisknutím klávesy Tab dozvíme "položky " a stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů dozvíme "procentuální hodnotu " a stiskněte klávesu Enter. Filtrování dolní čísla nebo procent, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "pole se seznamem začátek upravitelné." Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte "Dole" a stiskněte klávesu Enter.

 • Nad průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou nad průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Pod průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou pod průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Vlastní filtr – tato možnost slouží k vyberte filtr, který chcete použít na číselná data z rozevírací nabídky. Tuto možnost použít, musíte nejdřív zadáte číslo chcete filtrovat do dialogového okna. Pak stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "upravitelné se seznamem." Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů zobrazíte v rozevírací nabídce. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte požadovaný filtr a potom stiskněte klávesu Enter. Po dokončení akce uslyšíte "Použitý filtr".

Možnosti filtrů textu

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Má na začátku: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na začátku přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný konec.

 • Má na konci: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na konci přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný začátek.

 • Obsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data obsahující přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Neobsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data neobsahující text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Vlastní filtr – umožňuje vyberte filtr, který chcete použít k datům z rozevírací nabídky. Tuto možnost použít, musíte nejdřív zadejte text, který chcete filtrovat. Pak stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "upravitelné se seznamem." Pomocí klávesy Alt + Šipka dolů zobrazíte v rozevírací nabídce. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte požadovaný filtr a potom stiskněte klávesu Enter. Po dokončení akce uslyšíte "Použitý filtr".

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro hledání a nahrazování dat v Excelu 2016

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×