Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Project klávesu a čtečky obrazovky prohlížet a upravovat místní a Project Online projekty. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření některého z naposledy použitých projektů

Při spuštění Project, otevře se seznam naposledy použitých projekty a šablony projektů.

 1. Stisknutím klávesy Tab odkaz dvakrát přesunutí do seznamu poslední projekty. Uslyšíte "Nedávné," a za ním uveďte název první projektu ze seznamu.

 2. Stiskněte dolů a až kláves se šipkami v seznamu Poslední projekty. Po uslyšíte název projektu, který chcete otevřít, stiskněte klávesu Enter.

Práce s Projectem Online

Pokud máte přístup k aplikaci Project Online, bude spolupráce s kolegy na sdíleném projektu hračka.

Vytvoření účtu Projectu Online

 1. Stiskněte Alt+S, I a potom stisknutím H otevřete dialogové okno Účty Project Web Appu.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Přidat tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK. Otevře dialogové okno Vlastnosti účtu.

 3. Uslyšíte: "název účtu pro úpravy." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Vlastnosti účtu." Zadejte název účtu a potom stiskněte klávesu Tab.

 4. Zadejte nebo vložte adresu URL dokončení serveru. Pokud si nejste jisti adresa URL serveru, požádejte správce serveru.

  Poznámka: Adresa URL musí začínat http:// nebo https:// a obsahují méně než 129 znaků. Pokud používáte méně bezpečné možnost http:// , Project žádostí o potvrzení adresu URL.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 6. Abyste si ověřili, že máte vybrán režim Zvolit účet, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Účet vybrané, zvolte." Pokud uslyšíte "Vybrali, použít výchozí účet", stisknutím klávesy Šipka dolů jednou.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 8. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do hlavního zobrazení Project.

 9. Použití nového účtu, zavřete a restartujte Project. Jak se přihlásit k tomuto účtu, najdete pod odkazy se přihlásit ke svému účtu Projectu Online.

Přihlášení k účtu Projectu Online

Stačí se přihlásit ke svému účtu Project Online jednou. Project ukládá vaše přihlašovací údaje.

 1. Při spuštění Project po vytvoření účtu Project Online uslyšíte: "Přihlášení, profil počítač." Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte název online účtu.

 2. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud používáte účet online poprvé, uslyšíte: "Přihlaste se." Zadejte e-mailové adresy.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že fokus je na tlačítku Další, a pak stiskněte Enter.

 5. Uslyšíte: "přihlaste do ke svému účtu, zadejte heslo." Zadejte heslo.

 6. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a stiskněte klávesu Enter. Když uslyšíte "Prázdný projekt tlačítko," víte, že dokončení procesu přihlášení.

Otevření projektu z Projectu Online

Jakmile se poprvé přihlásíte, můžete otevírat online projekty stejně jednoduše, jako by byly uložené na vašem počítači. Informace o přihlášení k online účtu najdete v tématu Přihlášení k účtu Projectu Online.

 1. Když začnete Project, uslyšíte: "Přihlášení, profil počítač." Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte název online účet, který chcete použít.

 2. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "otevření jiných projektů, hypertextový odkaz," a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "poslední projekty, seznam aktualizován."

  Tip: Výše uvedené platí, pokud jste právě otevřeli Project. Chcete-li otevřít projekt online později, stiskněte kombinaci kláves Alt + F, O, Y a 1 a potom pokračujte v kroku 3.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o naposledy použitou kartu, a potom opakovaně stiskněte šipkové klávesy nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o Project Web App, a název vašeho testovacího účtu.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o Project Web App, vypnutí, procházení a tlačítko. Potom stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení složky prostředí, tabulku a zobrazení seznamu všech projektů.

 6. Stisknutím klávesy MEZERNÍK a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Prostředí zobrazení složky" a za ním uveďte název první projekt a počtu projektů, například "1 z 10."

 7. Pomocí šipkových kláves dolů a nahoru vyhledejte projekt, který chcete otevřít, a potom stiskněte Enter.

Poznámka: Project můžete být vyzváni po otevření online projektu vyberte Ano nebo Ne. To znamená, že projekt, který jste otevřeli použita různých měny z jednoho určené serverem. Pokud chcete přepsat měny project serveru měny, klikněte na tlačítko Ano, v opačném případě vyberte Ne. Stisknutím klávesy Tab se můžete pohybovat tlačítek a stiskněte klávesu Enter potvrďte výběr.

Přidání nového sloupce do Ganttova diagramu

Otevře se v zobrazení Ganttova diagramu, což je nejjednodušší zobrazení práce v projektu. Fokusu je v levém horním rohu grafu. V mnoha projektů nejsou výchozí sloupce dostatečná.

 1. Stisknutím šipkových kláves vlevo a vpravo vyhledejte sloupec, který je napravo od místa, kam chcete přidat sloupec. Čtečka obrazovky oznámí, co je napsané v aktuální buňce, a název sloupce.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + J, F, který chcete vložit nový sloupec nalevo od aktuálně vybraného sloupce. Stiskněte dolů a nahoru kláves se šipkami a najděte název sloupce má a potom stisknutím klávesy Enter přidejte do grafu. S programem Předčítání zadejte část jména a pak pomocí dolů a si šipkami můžete procházet názvy předdefinovaných sloupců, které odpovídají. Například pokud zadáte skutečné, Project navrhne Skutečné náklady, Skutečná doba trvání a tak dál.

Poznámka: Nemusíte volit předdefinovaný název sloupce, ale můžete si zadat vlastní. V případě čtečky JAWS byste měli tuto možnost použít, protože JAWS neoznámí název sloupce, dokud ho nepřidáte.

Přidání úkolů na časovou osu

 1. Do zobrazení Časová osa se přesunete stisknutím Alt+Ů, Ů a poté O.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt + J, F, a stiskněte klávesu X. Uslyšíte: "Přidat úkoly na časovou osu," a za ním uveďte název projektu.

 3. Fokus je na úkolu nejvyšší úrovně, který zahrnuje celý projekt. Pokud chcete vybrat úkoly, které se mají přidat na Časovou osu, přesuňte se mezi úkoly pomocí šipkových kláves dolů a nahoru a potom stisknutím mezerníku přidejte aktuálně vybraný úkol.

 4. Po výběru všech požadovaných úkolů zavřete stisknutím klávesy Enter dialogové okno Přidat úkoly na časovou osu. Časová osa se aktualizuje, aby odpovídala vašemu výběru.

Použití souhrnných úkolů

Odsazením úkolů můžete zobrazit jejich hierarchii a vytvořit tak ze seznamu úkolů osnovu svého projektu. Odsazený úkol se stane dílčím úkolem úkolu nad ním, který se tím změní v úkol souhrnný.

Tip: Vyhýbejte se přiřazování zdrojů na souhrnné úkoly. Raději je přiřazujte na dílčí úkoly, protože jinak by se mohlo stát, že nebudete moct vyřešit přetížení.

 1. Do zobrazení Ganttův diagram se přesunete stisknutím kláves Alt+Ů, Ů a G.

 2. Správný úkol vyhledejte ve sloupci Název úkolu pomocí šipkových kláves. Čtečka obrazovky oznámí, co je napsané v aktuální buňce, a název sloupce.

 3. Stisknutím Alt+Shift+šipka vpravo aktuální úkol odsadíte a vytvoříte z něj dílčí úkol. Tím se úkol nad ním změní na souhrnný úkol. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úroveň 2.

  Poznámka: Když je fokus na souhrnném úkolu, u programu Předčítání uslyšíte pouze to, jestli je hierarchie rozbalená nebo sbalená. Do zobrazení Ganttův diagram můžete přidat sloupec WBS, aby byla hierarchie úkolů přehlednější. Sloupec WBS zobrazuje počet řádků každého úkolu a dílčí úkoly používají jiné číslování. Pokud má například souhrnný úkol číslo 7, jeho dílčí úkoly jsou číslovány jako 7.1, 7.2 atd. Informace o tom, jak přidat sloupec, najdete v tématu Přidání nového sloupce do Ganttova diagramu.

 4. Pokud chcete do souhrnného úkolu přidat další dílčí úkol, přejděte stisknutím šipkové klávesy dolů na další řádek ve sloupci Název úkolu a potom stiskněte Alt+Shift+šipka vpravo.

 5. Když budete potřebovat změnit dílčí úkol zpět na normální úkol, stiskněte Alt+Shift+šipka vlevo. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úroveň 1.

Tip: Stisknutím kombinace kláves Alt + Shift + znaménko minus (-) na numerické části klávesnice můžete skrýt dílčího úkolu ze zobrazení. Uslyšíte: "Odečíst." Znovu rozbalte souhrnného úkolu, stiskněte kombinaci kláves Alt + Shift + symbol plus (+).

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Pomocí Project Online klávesu a čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě projektu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • K práci v Projectu Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Project Online běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Project Online.

V tomto tématu

Rezervování projektu

V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy, a pak stiskněte Enter.

Čtení a úpravy podrobností projektu

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Podrobnosti projektu, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Projekt, a pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy, a pak stiskněte Enter.

 4. K procházení polí s podrobnostmi o projektu použijte klávesu Tab a k jejich úpravě klávesnici.

 5. Pokud chcete změnit datum zahájení projektu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro výběr data z kalendáře, a pak stiskněte Enter. Otevře se místní nabídka kalendáře. Klávesami Šipka vlevo nebo Šipka vpravo vyberte datum a stiskněte Enter.

 6. Aby se změny uložily, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a pak stiskněte Enter.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

 8. Otevře se dialogové okno pro zavření projektu s dotazem, jestli chcete projekt vrátit. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete projekt vrátit, stiskněte Enter.

  • Chcete-li zachovat projekt rezervovaný, stiskněte Ctrl + Tab. Uslyšíte: "Chcete vrátit se změnami projektu? Vybraný, vrácení se změnami." Stiskněte a přechod na další možnost. Uslyšíte: "nevyberete, v jednoduchosti je rezervován." Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost, stisknutím klávesy Tab vyberte tlačítko OK a stiskněte klávesu Enter a zavřete dialogové okno.

Přidání úkolů na časovou osu

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste ve skupině nástrojů na plánování úkolů, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce. K procházení řádků tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K procházení sloupců tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Až najdete úkol, který chcete přidat na časovou osu, stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 3. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte Ctrl+F6.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu na časovou osu. Pokud chcete úkol přidat na časovou osu, stiskněte Enter.

Použití souhrnných úkolů

Odsazením úkolů můžete zobrazit jejich hierarchii a vytvořit tak ze seznamu úkolů osnovu svého projektu. Odsazený úkol se stane dílčím úkolem úkolu nad ním, který se tím změní v úkol souhrnný.

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste ve skupině nástrojů na plánování úkolů, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce. K procházení řádků tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K procházení sloupců tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Až najdete úkol, který chcete odsadit, stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 3. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte Ctrl+F6.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zvětšení odsazení.

Uložení a publikování změn a vrácení projektu

Uložení změn projektu

V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a pak stiskněte Enter.

Publikování plánu projektu

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste ve skupině nástrojů na plánování úkolů, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro publikování, a pak stiskněte Enter.

Zavření projektu a jeho vrácení

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

 2. Otevře se dialogové okno pro zavření projektu s dotazem, jestli chcete projekt vrátit. Pokud ho chcete vrátit, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k sestavení týmu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×