Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Project 2016 můžete jak s místními projekty, tak také s projekty aplikace Project Online pracovat pomocí klávesnice i čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Můžete použít také čtečku obrazovky JAWS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu 2016.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Otevření některého z naposledy použitých projektů

Když spustíte Project 2016, otevře se seznam naposledy použitých projektů a šablony projektů. Otevření naposledy použitého projektu:

 1. Dvojím stisknutím klávesy Tabulátor přejděte k seznamu naposledy použitých projektů. Při používání programu Předčítání uslyšíte, že se jedná o naposledy použité položky, a dále pak uslyšíte název prvního projektu v seznamu.

 2. V seznamu naposledy použitých souborů se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves dolů a nahoru. Až uslyšíte název projektu, který chcete otevřít, stiskněte Enter.

Práce s Projectem Online

Pokud máte přístup k aplikaci Project Online, bude spolupráce s kolegy na sdíleném projektu hračka.

Vytvoření účtu Projectu Online

 1. Stiskněte Alt+S, I a potom stisknutím H otevřete dialogové okno Účty Project Web Appu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání. Pak stiskněte mezerník. Otevře se dialogové okno Vlastnosti účtu.

 3. Uslyšíte, že se jedná o název účtu a úpravy. U čtečky JAWS uslyšíte, že se jedná o vlastnosti účtu. Zadejte název účtu a potom stiskněte klávesu Tabulátor.

 4. Zadejte celou adresu URL serveru. Pokud ji neznáte, obraťte se na správce serveru.

  Poznámka: Adresa URL musí začínat řetězcem http:// nebo https:// a může obsahovat maximálně 129 znaků. Pokud použijete méně zabezpečenou možnost http://, Project 2016 vás vyzve k potvrzení adresy URL.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 6. Pokud se chcete ujistit, že je vybraný režim volby účtu, opakovaně stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraný přepínač volby účtu. Pokud uslyšíte, že je vybraný přepínač pro použití výchozího účtu, znovu stiskněte klávesu Šipka dolů.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 8. Stiskněte klávesu Esc a vraťte se do hlavního zobrazení Projectu 2016.

 9. Pokud chcete začít používat nový účet, zavřete a restartujte Project 2016. Informace o přihlášení k účtu najdete v tématu Přihlášení k účtu Projectu Online.

Přihlášení k účtu Projectu Online

K účtu aplikace Project Online se bude stačit přihlásit jenom jednou. Project 2016 si vaše přihlašovací údaje zapamatuje.

 1. Pokud máte vytvořený účet Project Online a spustíte Project 2016, uslyšíte, že jste v části pro přihlášení, profil, počítač a že se jedná o editovatelné pole se seznamem. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, až uslyšíte název online účtu.

 2. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 3. Při prvním použití online účtu uslyšíte, že se máte přihlásit a zadat e-mailovou adresu účtu, který chcete použít k otevření PWA. Zadejte e-mailovou adresu.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že fokus je na tlačítku Další, a pak stiskněte Enter.

 5. Uslyšíte, že se jedná o přihlášení k účtu, zadání hesla a úpravy. Zadejte heslo.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že máte počkat. Až uslyšíte, že jste na tlačítku prázdného projektu, budete vědět, že se proces přihlášení dokončil.

Otevření projektu z Projectu Online

Jakmile se poprvé přihlásíte, můžete otevírat online projekty stejně jednoduše, jako by byly uložené na vašem počítači. Informace o přihlášení k online účtu najdete v tématu Přihlášení k účtu Projectu Online.

 1. Při spuštění Projectu 2016 uslyšíte, že jste v části pro přihlášení, profil, počítač a že se jedná o editovatelné pole se seznamem. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, až uslyšíte název online účtu, který chcete použít.

 2. Stiskněte několikrát klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

 3. Uslyšíte, že jste na tlačítku prázdného projektu. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na hypertextovém odkazu, který slouží k otevření dalších projektů, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v aktualizovaném seznamu posledních projektů.

  Tip: Výše uvedené informace platí, pokud jste Project 2016 právě otevřeli. Pokud chcete online projekt otevřít později, stiskněte Alt+S, O, Y, 1 a potom pokračujte od kroku 3.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o naposledy použitou kartu, a potom opakovaně stiskněte šipkové klávesy nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o Project Web App, a název vašeho testovacího účtu.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o Project Web App, vypnutí, procházení a tlačítko. Potom stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení složky prostředí, tabulku a zobrazení seznamu všech projektů.

 6. Stiskněte mezerník a potom Enter. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení složky prostředí a tabulku, a dále uslyšíte název prvního projektu a počet projektů, například že se jedná o první z deseti.

 7. Pomocí šipkových kláves dolů a nahoru vyhledejte projekt, který chcete otevřít, a potom stiskněte Enter.

Poznámka: Při otevření online projektu může Project 2016 zobrazit výzvu k výběru možnosti Ano nebo Ne. To znamená, že projekt, který jste právě otevřeli, používá jinou měnu, než je měna zadaná na serveru. Pokud chcete přepsat měnu projektu měnou uvedenou na serveru, klikněte na tlačítko Ano. V opačném případě klikněte na Ne. Mezi tlačítky se můžete pohybovat pomocí klávesy Tabulátor. Výběr potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Přidání nového sloupce do Ganttova diagramu

Projekt se otevře v zobrazení Ganttův diagram, tedy v nejjednodušším zobrazení pro práci. Fokus je v levém horním rohu diagramu. V mnoha projektech není výchozí počet sloupců dostačující. Přidání nového sloupce:

 1. Stisknutím šipkových kláves vlevo a vpravo vyhledejte sloupec, který je napravo od místa, kam chcete přidat sloupec. Čtečka obrazovky oznámí, co je napsané v aktuální buňce, a název sloupce.

 2. Stisknutím Alt+Y přepněte na pás karet Formát.

 3. Stisknutím klávesy 5 vložte nový sloupec nalevo od aktuálně vybraného sloupce. Stisknutím šipkových kláves dolů a nahoru vyhledejte požadovaný název sloupce a potom ho stisknutím klávesy Enter přidejte do diagramu. V programu Předčítání můžete zadat částečný název a potom pomocí šipkových kláves dolů a nahoru vyhledat odpovídající předdefinované názvy sloupců. Pokud zadáte například skutečn, aplikace Project 2016 navrhne Skutečné náklady, Skutečná doba trvání atd.

Poznámka: Nemusíte volit předdefinovaný název sloupce, ale můžete si zadat vlastní. V případě čtečky JAWS byste měli tuto možnost použít, protože JAWS neoznámí název sloupce, dokud ho nepřidáte.

Přidání úkolů na časovou osu

 1. Do zobrazení Časová osa se přesunete stisknutím Alt+Ů, Ů a poté O.

 2. Stiskněte Alt+Y a potom S. Uslyšíte, že je se jedná o přidání úkolů na časovou osu a potom název projektu. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o odchod z nabídek a dialogové okno pro přidání úkolů na časovou osu.

 3. Fokus je na úkolu nejvyšší úrovně, který zahrnuje celý projekt. Pokud chcete vybrat úkoly, které se mají přidat na Časovou osu, přesuňte se mezi úkoly pomocí šipkových kláves dolů a nahoru a potom stisknutím mezerníku přidejte aktuálně vybraný úkol.

 4. Po výběru všech požadovaných úkolů zavřete stisknutím klávesy Enter dialogové okno Přidat úkoly na časovou osu. Časová osa se aktualizuje, aby odpovídala vašemu výběru.

Použití souhrnných úkolů

Odsazením úkolů můžete zobrazit jejich hierarchii a vytvořit tak ze seznamu úkolů osnovu svého projektu. Odsazený úkol se stane dílčím úkolem úkolu nad ním, který se tím změní v úkol souhrnný.

Tip: Vyhýbejte se přiřazování zdrojů na souhrnné úkoly. Raději je přiřazujte na dílčí úkoly, protože jinak by se mohlo stát, že nebudete moct vyřešit přetížení.

 1. Do zobrazení Ganttův diagram se přesunete stisknutím kláves Alt+Ů, Ů a G.

 2. Správný úkol vyhledejte ve sloupci Název úkolu pomocí šipkových kláves. Čtečka obrazovky oznámí, co je napsané v aktuální buňce, a název sloupce.

 3. Stisknutím Alt+Shift+šipka vpravo aktuální úkol odsadíte a vytvoříte z něj dílčí úkol. Tím se úkol nad ním změní na souhrnný úkol. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úroveň 2.

  Poznámka: Když je fokus na souhrnném úkolu, u programu Předčítání uslyšíte pouze to, jestli je hierarchie rozbalená nebo sbalená. Do zobrazení Ganttův diagram můžete přidat sloupec WBS, aby byla hierarchie úkolů přehlednější. Sloupec WBS zobrazuje počet řádků každého úkolu a dílčí úkoly používají jiné číslování. Pokud má například souhrnný úkol číslo 7, jeho dílčí úkoly jsou číslovány jako 7.1, 7.2 atd. Informace o tom, jak přidat sloupec, najdete v tématu Přidání nového sloupce do Ganttova diagramu.

 4. Pokud chcete do souhrnného úkolu přidat další dílčí úkol, přejděte stisknutím šipkové klávesy dolů na další řádek ve sloupci Název úkolu a potom stiskněte Alt+Shift+šipka vpravo.

 5. Když budete potřebovat změnit dílčí úkol zpět na normální úkol, stiskněte Alt+Shift+šipka vlevo. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úroveň 1.

Tip: Dílčí úkol můžete v zobrazení skrýt stisknutím Alt+Shift+symbol minus na číselné klávesnici. Uslyšíte, že se jedná o odečítání. Pokud budete chtít znovu souhrnný úkol rozbalit, stiskněte Alt+Shift+symbol plus.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu 2016

Klávesové zkratky pro Project 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Projectu 2016 funkce přístupnosti

K revizi nebo úpravě projektu můžete v Projectu Online použít klávesnici a program Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • K práci v Projectu Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Project Online běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Project Online.

V tomto tématu

Rezervování projektu

V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy, a pak stiskněte Enter.

Čtení a úpravy podrobností projektu

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Podrobnosti projektu, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Projekt, a pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy, a pak stiskněte Enter.

 4. K procházení polí s podrobnostmi o projektu použijte klávesu Tab a k jejich úpravě klávesnici.

 5. Pokud chcete změnit datum zahájení projektu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro výběr data z kalendáře, a pak stiskněte Enter. Otevře se místní nabídka kalendáře. Klávesami Šipka vlevo nebo Šipka vpravo vyberte datum a stiskněte Enter.

 6. Aby se změny uložily, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a pak stiskněte Enter.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

 8. Otevře se dialogové okno pro zavření projektu s dotazem, jestli chcete projekt vrátit. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete projekt vrátit, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete mít projekt dále rezervovaný, stiskněte Ctrl+Tab. Uslyšíte dotaz, jestli chcete projekt vrátit se změnami. Jste na přepínači pro vrácení projektu se změnami, který je vybraný. Stisknutím klávesy R přejděte k dalšímu přepínači. Uslyšíte, že jste na přepínači pro ponechání rezervovaného projektu, který není vybraný. Stisknutím Enter ho vyberte. Pak klávesou Tab přejděte na tlačítko OK. Stiskněte Enter a dialogové okno se zavře.

Přidání úkolů na časovou osu

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste ve skupině nástrojů na plánování úkolů, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce. K procházení řádků tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K procházení sloupců tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Až najdete úkol, který chcete přidat na časovou osu, stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 3. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte Ctrl+F6.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu na časovou osu. Pokud chcete úkol přidat na časovou osu, stiskněte Enter.

Použití souhrnných úkolů

Odsazením úkolů můžete zobrazit jejich hierarchii a vytvořit tak ze seznamu úkolů osnovu svého projektu. Odsazený úkol se stane dílčím úkolem úkolu nad ním, který se tím změní v úkol souhrnný.

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste ve skupině nástrojů na plánování úkolů, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v tabulce. K procházení řádků tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K procházení sloupců tabulky použijte klávesy Ctrl+Alt+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Až najdete úkol, který chcete odsadit, stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 3. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte Ctrl+F6.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zvětšení odsazení.

Uložení a publikování změn a vrácení projektu

Uložení změn projektu

V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a pak stiskněte Enter.

Publikování plánu projektu

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste ve skupině nástrojů na plánování úkolů, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro publikování, a pak stiskněte Enter.

Zavření projektu a jeho vrácení

 1. V zobrazení projektu opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

 2. Otevře se dialogové okno pro zavření projektu s dotazem, jestli chcete projekt vrátit. Pokud ho chcete vrátit, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k sestavení týmu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×