Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravám existujícího projektu v Projectu 2016

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravám existujícího projektu v Projectu 2016

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Project 2016 můžete jak s místními projekty, tak také s projekty aplikace Project Online pracovat pomocí klávesnice i čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Můžete použít také čtečku obrazovky JAWS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu 2016.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Otevření některého z naposledy použitých projektů

Když spustíte Project 2016, otevře se seznam naposledy použitých projektů a šablony projektů. Otevření naposledy použitého projektu:

 1. Dvojím stisknutím klávesy Tabulátor přejděte k seznamu naposledy použitých projektů. Při používání programu Předčítání uslyšíte, že se jedná o naposledy použité položky, a dále pak uslyšíte název prvního projektu v seznamu.

 2. V seznamu naposledy použitých souborů se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves dolů a nahoru. Až uslyšíte název projektu, který chcete otevřít, stiskněte Enter.

Práce s Projectem Online

Pokud máte přístup k aplikaci Project Online, bude spolupráce s kolegy na sdíleném projektu hračka.

Vytvoření účtu Projectu Online

 1. Stiskněte Alt+S, I a potom stisknutím H otevřete dialogové okno Účty Project Web Appu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání. Pak stiskněte mezerník. Otevře se dialogové okno Vlastnosti účtu.

 3. Uslyšíte, že se jedná o název účtu a úpravy. U čtečky JAWS uslyšíte, že se jedná o vlastnosti účtu. Zadejte název účtu a potom stiskněte klávesu Tabulátor.

 4. Zadejte adresu URL dokončení serveru. Pokud si nejste jisti adresa URL serveru, požádejte správce serveru.

  Poznámka: Adresa URL musí začínat řetězcem http:// nebo https:// a může obsahovat maximálně 129 znaků. Pokud použijete méně zabezpečenou možnost http://, Project 2016 vás vyzve k potvrzení adresy URL.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

 6. Abyste si ověřili, že máte vybrán režim Vyberte účet, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "Vybrané, vyberte klienta, přepínač." Pokud uslyšíte "Vybrali, použít vlastní výchozí účet, přepínač", stisknutím klávesy Šipka dolů jednou.

 7. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

 8. Do hlavního zobrazení aplikace Project 2016 se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

 9. Použití nového účtu, zavřete a restartujte Project 2016. Jak se přihlásit k tomuto účtu, najdete pod odkazy se přihlásit ke svému účtu Projectu Online.

Přihlášení k účtu Projectu Online

K účtu aplikace Project Online se bude stačit přihlásit jenom jednou. Project 2016 si vaše přihlašovací údaje zapamatuje.

 1. Při spuštění Project 2016 po vytvoření účtu Project Online uslyšíte: "Přihlášení, profil počítač, krabice upravitelné pole se seznamem." Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte název online účtu.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud používáte účet online poprvé, uslyšíte: "Přihlášení, typ e-mailovém účtu, kterou chcete použít k otevření pwa." Zadejte e-mailovou adresu.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že fokus je na tlačítku Další, a pak stiskněte Enter.

 5. Uslyšíte, že se jedná o přihlášení k účtu, zadání hesla a úpravy. Zadejte heslo.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že máte počkat. Až uslyšíte, že jste na tlačítku prázdného projektu, budete vědět, že se proces přihlášení dokončil.

Otevření projektu z Projectu Online

Po po přihlášení můžete otevřít online projekty jako snadno, jako by byly uloženy ve vašem počítači. Jak se přihlásit k účtu online, najdete pod odkazy se přihlásit ke svému účtu Project Online.

 1. Když začnete Project 2016, uslyšíte: "Přihlášení, profil počítač, krabice upravitelné pole se seznamem." Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte název online účet, který chcete použít.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

 3. Uslyšíte: "Tlačítko prázdný projekt." Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "otevření jiných projektů, hypertextový odkaz," a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "poslední projekty, seznam aktualizován."

  Tip: Výše uvedené informace platí, pokud jste Project 2016 právě otevřeli. Pokud chcete online projekt otevřít později, stiskněte Alt+S, O, Y, 1 a potom pokračujte od kroku 3.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o naposledy použitou kartu, a potom opakovaně stiskněte šipkové klávesy nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o Project Web App, a název vašeho testovacího účtu.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte, že se jedná o Project Web App, vypnutí, procházení a tlačítko. Potom stiskněte Enter. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení složky prostředí, tabulku a zobrazení seznamu všech projektů.

 6. Stiskněte mezerník a potom Enter. Uslyšíte, že se jedná o zobrazení složky prostředí a tabulku, a dále uslyšíte název prvního projektu a počet projektů, například že se jedná o první z deseti.

 7. Pomocí šipkových kláves dolů a nahoru vyhledejte projekt, který chcete otevřít, a potom stiskněte Enter.

Poznámka: Při otevření online projektu může Project 2016 zobrazit výzvu k výběru možnosti Ano nebo Ne. To znamená, že projekt, který jste právě otevřeli, používá jinou měnu, než je měna zadaná na serveru. Pokud chcete přepsat měnu projektu měnou uvedenou na serveru, klikněte na tlačítko Ano. V opačném případě klikněte na Ne. Mezi tlačítky se můžete pohybovat pomocí klávesy Tabulátor. Výběr potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Přidání nového sloupce do Ganttova diagramu

Projekt se otevře v zobrazení Ganttův diagram, tedy v nejjednodušším zobrazení pro práci. Fokus je v levém horním rohu diagramu. V mnoha projektech není výchozí počet sloupců dostačující. Přidání nového sloupce:

 1. Stisknutím šipkových kláves vlevo a vpravo vyhledejte sloupec, který je napravo od místa, kam chcete přidat sloupec. Čtečka obrazovky oznámí, co je napsané v aktuální buňce, a název sloupce.

 2. Stisknutím Alt+Y přepněte na pás karet Formát.

 3. Stisknutím klávesy 5 vložte nový sloupec nalevo od aktuálně vybraného sloupce. Stisknutím šipkových kláves dolů a nahoru vyhledejte požadovaný název sloupce a potom ho stisknutím klávesy Enter přidejte do diagramu. V programu Předčítání můžete zadat částečný název a potom pomocí šipkových kláves dolů a nahoru vyhledat odpovídající předdefinované názvy sloupců. Pokud zadáte například skutečn, aplikace Project 2016 navrhne Skutečné náklady, Skutečná doba trvání atd.

Poznámka: Nemusíte volit předdefinovaný název sloupce, ale můžete si zadat vlastní. V případě čtečky JAWS byste měli tuto možnost použít, protože JAWS neoznámí název sloupce, dokud ho nepřidáte.

Přidání úkolů na časovou osu

 1. Do zobrazení Časová osa se přesunete stisknutím Alt+Ů, Ů a poté O.

 2. Stiskněte Alt+Y a potom S. Uslyšíte, že je se jedná o přidání úkolů na časovou osu a potom název projektu. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o odchod z nabídek a dialogové okno pro přidání úkolů na časovou osu.

 3. Fokus je na úkolu nejvyšší úrovně, který zahrnuje celý projekt. Pokud chcete vybrat úkoly, které se mají přidat na Časovou osu, přesuňte se mezi úkoly pomocí šipkových kláves dolů a nahoru a potom stisknutím mezerníku přidejte aktuálně vybraný úkol.

 4. Po výběru všech požadovaných úkolů zavřete stisknutím klávesy Enter dialogové okno Přidat úkoly na časovou osu. Časová osa se aktualizuje, aby odpovídala vašemu výběru.

Použití souhrnných úkolů

Odsazením úkolů můžete zobrazit jejich hierarchii a vytvořit tak ze seznamu úkolů osnovu svého projektu. Odsazený úkol se stane dílčím úkolem úkolu nad ním, který se tím změní v úkol souhrnný.

Tip: Vyhýbejte se přiřazování zdrojů na souhrnné úkoly. Raději je přiřazujte na dílčí úkoly, protože jinak by se mohlo stát, že nebudete moct vyřešit přetížení.

 1. Do zobrazení Ganttův diagram se přesunete stisknutím kláves Alt+Ů, Ů a G.

 2. Správný úkol vyhledejte ve sloupci Název úkolu pomocí šipkových kláves. Čtečka obrazovky oznámí, co je napsané v aktuální buňce, a název sloupce.

 3. Stisknutím Alt+Shift+šipka vpravo aktuální úkol odsadíte a vytvoříte z něj dílčí úkol. Tím se úkol nad ním změní na souhrnný úkol. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úroveň 2.

  Poznámka: Když je fokus na souhrnném úkolu, u programu Předčítání uslyšíte pouze to, jestli je hierarchie rozbalená nebo sbalená. Do zobrazení Ganttův diagram můžete přidat sloupec WBS, aby byla hierarchie úkolů přehlednější. Sloupec WBS zobrazuje počet řádků každého úkolu a dílčí úkoly používají jiné číslování. Pokud má například souhrnný úkol číslo 7, jeho dílčí úkoly jsou číslovány jako 7.1, 7.2 atd. Informace o tom, jak přidat sloupec, najdete v tématu Přidání nového sloupce do Ganttova diagramu.

 4. Pokud chcete do souhrnného úkolu přidat další dílčí úkol, přejděte stisknutím šipkové klávesy dolů na další řádek ve sloupci Název úkolu a potom stiskněte Alt+Shift+šipka vpravo.

 5. Když budete potřebovat změnit dílčí úkol zpět na normální úkol, stiskněte Alt+Shift+šipka vlevo. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úroveň 1.

Tip: Dílčí úkol můžete v zobrazení skrýt stisknutím Alt+Shift+symbol minus na číselné klávesnici. Uslyšíte, že se jedná o odečítání. Pokud budete chtít znovu souhrnný úkol rozbalit, stiskněte Alt+Shift+symbol plus.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu 2016

Klávesové zkratky pro Project 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Projectu 2016 funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×