Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci ve OneNotu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí OneNote pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Pomocí klávesy F6 (dopředu) nebo SHIFT + F6 (dozadu) můžete procházet prvky hlavního zobrazení následujícím způsobem:

 • Oblast hlavního obsahu, která zobrazuje obsah aktuální stránky

 • Tlačítko zobrazení celé stránky Další informace najdete v zobrazení celé stránky.

 • Řádek karet na pásu karet, který obsahuje karty, jako je soubor, Domů, Vložit, Kreslení, Historie, Revizea zobrazení, a tlačítko zpětná vazba. Pás karet obsahující možnosti určené pro aktuálně vybranou kartu se nachází hned pod řádkem karet karet.

 • Kolekce karet oddílů, která obsahuje všechny oddíly v aktuálním poznámkovém bloku, a tlačítko pro přechod na jiné poznámkové bloky

 • Kolekce karet stránek, která obsahuje všechny stránky aktuálního oddílu

 • Vyhledávací pole, které můžete použít pro následující možnosti rozsahu:

  • Aktuální stránka

  • Aktuální oddíl

  • Aktuální skupina oddílů

  • Aktuální Poznámkový blok

  • Všechny poznámkové bloky

Stisknutím klávesy ALT přejděte na karty pásu karet. Uslyšíte "karty pásu karet" následované názvem aktuálně vybrané karty. Mezi kartami na pásu karet se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka vlevo nebo šipka vpravo.

Na pás karet přejdete stisknutím klávesy ENTER. Uslyšíte název první možnosti na pásu karet. Pokud chcete přejít mezi možnostmi na pásu karet, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu), dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a stiskněte klávesu ENTER.

Pomocí klávesových zkratek můžete přímo vybrat možnosti.

Navigace mezi zobrazeními

Kromě hlavního zobrazení OneNote obsahuje běžně používaná zobrazení.

Nabídka Soubor

V nabídce File (soubor ) můžete získat přístup k příkazům, jako je Nový, otevřený, sdílený, exportovanýa odeslaný, nebo získat přístup k informacím o účtu Office.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor.

 2. Pokud se chcete pohybovat mezi kartami nabídek, stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím klávesy TAB. Pomocí klávesy TAB a kláves se šipkami přejděte do karty a stisknutím klávesy ENTER proveďte výběr.

 3. Stisknutím klávesy ESC zavřete nabídku soubor a vrátíte se do hlavního zobrazení.

Okno Možnosti

V okně OneNote možnosti můžete získat přístup k nastavením, jako je přizpůsobení, nastavení kontroly pravopisu a jazykové předvolby.

 1. Stisknutím kombinace kláves ALT + s, T otevřete okno Možnosti .

 2. Pokud se chcete pohybovat mezi kategoriemi možností, stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím klávesy TAB. Stisknutím klávesy TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu) se můžete pohybovat mezi různými možnostmi v kategorii a stisknutím mezerníku přepínat aktuálně zvýrazněnou možnost.

 3. Pokud chcete zavřít okno Možnosti a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte ENTER.

Zobrazení celé stránky

Pokud použijete zobrazení Celá stránka, budou skryty všechny prvky hlavního zobrazení kromě hlavního obsahu a tlačítka pro přepnutí zobrazení. Vám i vaší čtečce obrazovky to usnadní procházení stránkou.

Pokud chcete přepnout do zobrazení celé stránky, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím panelu pro navigaci, zobrazení celé stránky a stisknete ENTER. Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím panelu navigace, v normálním zobrazení

Prozkoumat Poznámkový blok

Každý Poznámkový blok OneNote je rozdělený na oddíly, které se dále dělí na stránky. Každá stránka obsahuje jeden nebo více kontejnerů poznámek a také název a datum stránky. Čtečky obrazovky odkazují na kontejnery poznámek jako "bloky obsahu".

V oblasti hlavního obsahu se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

Pokud chcete přejít na jinou stránku v aktuálním oddílu, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kolekci karet stránek, a pak stiskněte mezerník. Vybraná stránka se otevře v oblasti hlavního obsahu a fokus se přesune tam.

Pokud chcete přejít na jiný oddíl v aktuálním poznámkovém bloku, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kolekci karet oddílů, a pak stiskněte mezerník. Vybraný oddíl se otevře v oblasti hlavního obsahu zobrazující poslední navštívenou stránku a fokus se přesune tam.

Pokud chcete přepnout na jiný Poznámkový blok, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o kolekci karet oddílů, a až uslyšíte "kliknutím zobrazíte další poznámkové bloky" následované názvem aktuálního poznámkového bloku a stisknutím mezerníku otevřete nabídku. Potom stiskněte klávesy se šipkou nahoru a dolů, Najděte požadovaný Poznámkový blok a stiskněte mezerník. Vybraný Poznámkový blok se otevře v oblasti hlavního obsahu zobrazující poslední navštívenou stránku a fokus se přesune tam.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Pomocí OneNote pro Mac s klávesnicí a VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky macOS, prozkoumejte různá zobrazení a přecházejte mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Pomocí klávesy F6 (dopředu) nebo SHIFT + F6 (dozadu) můžete procházet prvky hlavního zobrazení následujícím způsobem:

 • Oblast hlavního obsahu nebo plátno zobrazující obsah aktuální stránky

 • Panel nástrojů Rychlý přístup, který obsahuje tlačítka, jako je vrácení, opakování, centrum oznámení a Pomozte zlepšit Office.

 • Řádek karet na pásu karet, který obsahuje karty, jako jsou například Domů, vložení, Kreslenía zobrazení, a také tlačítko sdílet a přepnout na celé plátno. Pás karet obsahující možnosti určené pro aktuálně vybranou kartu se nachází hned pod řádkem karet karet.

 • Seznam oddílů, které obsahují všechny oddíly v aktuálním poznámkovém bloku

Pokud chcete procházet karty na pásu karet, stiskněte F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty. Mezi kartami pásu karet se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu).

Pokud chcete přejít ze karet pásu karet na pás karet, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník a opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte první možnost na pásu karet (po vyzkoušení režimu úplného plátna). Pokud chcete přejít mezi možnostmi na pásu karet, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu), dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník. Pokud možnost otevře novou nabídku, přejděte pomocí klávesy TAB a kláves se šipkami a stisknutím klávesy Return proveďte výběr.

Pomocí klávesových zkratek můžete přímo vybrat možnosti.

Navigace mezi zobrazeními

Kromě hlavního zobrazení OneNote pro Mac obsahuje běžně používaná zobrazení.

Nabídka Soubor

V nabídce soubor můžete získat přístup k příkazům, jako je Nový, otevřený, Synchronizovaný, sdílenýa vytištěný.

 1. Stiskněte FN + Control + F2, F a stisknutím Control + Option + mezerník otevřete nabídku soubor .

 2. Pokud se chcete pohybovat mezi kartami nabídek, stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím klávesy TAB. K procházení karty použijte klávesy TAB a klávesy se šipkami a stisknutím klávesy Return Vytvořte výběr.

 3. Stisknutím klávesy ESC zavřete nabídku soubor a vrátíte se do hlavního zobrazení.

Dialogové okno Předvolby

V dialogovém okně předvolbyOneNote můžete získat přístup k nastavením, jako jsou pravopis, navigace a předvolby ochrany osobních údajů.

 1. Stisknutím kombinace kláves Command + čárka (,) otevřete dialogové okno Předvolby .

 2. Pokud se chcete pohybovat mezi kategoriemi možností, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu), dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník. Stisknutím klávesy TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu) se přesunete mezi různými možnostmi v kategorii a stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník přepnete aktuálně zvýrazněnou možnost.

 3. Pokud chcete zavřít dialog Předvolby a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte Esc.

Režim celý plátno

Když použijete režim celý plátno, většina prvků hlavního zobrazení je skrytá. Vám i vaší čtečce obrazovky to usnadní procházení stránkou.

 1. Stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty, opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přepnout režim celého plátno, a stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

  Nyní používáte celý režim plátno.

 2. Pokud chcete ukončit režim celého plátna, opakujte krok 1.

Prozkoumat Poznámkový blok

Každý Poznámkový blok OneNote je rozdělený na oddíly, které se dále dělí na stránky. Každá stránka obsahuje jeden nebo více kontejnerů poznámek a také název a datum stránky. Čtečky obrazovky odkazují na kontejnery poznámek jako "bloky obsahu".

V oblasti hlavního obsahu se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

Pokud chcete přejít na jinou stránku v aktuálním oddílu, stiskněte kombinaci kláves Command + Control + G a pak vyberte požadovanou stránku stisknutím kláves se šipkou nahoru a dolů. Vybraná stránka se otevře v oblasti hlavního obsahu.

Pokud chcete přejít na jiný oddíl v aktuálním poznámkovém bloku, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu oddílů, a stiskněte klávesy se šipkou nahoru a dolů. Vybraný oddíl se otevře v oblasti hlavního obsahu, která ukazuje poslední navštívenou stránku.

Pokud chcete přepnout na jiný Poznámkový blok, stiskněte F6, dokud neuslyšíte "seznam oddílů", stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Zobrazit účet a poznámkové bloky, a stisknutím Control + Option + mezerník otevřete seznam poznámkových bloků. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů přejděte do seznamu a pak požadovaný Poznámkový blok vyhledejte stisknutím kláves se šipkou nahoru a dolů. Vybraný Poznámkový blok se otevře v oblasti hlavního obsahu, která ukazuje poslední navštívenou stránku.

Tip: Pokud chcete poznámkové bloky Hledat, stiskněte Command + F, zadejte hledaný text a stiskněte Return.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Pomocí OneNote pro iOS s VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky iOS, prozkoumejte různá zobrazení a přecházejte mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Hlavní zobrazení v aplikaci OneNote pro iOS obsahuje následující prvky:

 • Tlačítko uživatelského účtu, ve kterém se otevře nabídka Nastavení , kde můžete spravovat účet Microsoft, a taky další nastavení, například Upravit a zobrazit, synchronizovata oznámení .

 • Tlačítko oznámení

 • Tlačítko Upravit , které vám umožní uspořádat seznam poznámkových bloků, oddílů nebo stránek

 • Tlačítko Nový Poznámkový blok

 • Seznam vašich poznámkových bloků s odkazem na poslední stránky

 • Navigační panel s tlačítky pro otevření karty poznámkové bloky , karta hledání a karta Rychlé poznámky

Pokud chcete přejít do hlavního zobrazení, potáhněte mezi prvky prstem doprava nebo doleva. Poklepáním na obrazovku Vytvořte výběr.

Poznámka: Pokud jste OneNote pro iOS předtím použili, otevře se v zobrazení, které jste naposledy použili.

Navigace mezi zobrazeními

Pokud chcete přejít mezi kartou poznámkové bloky , kartou Hledat a kartou Rychlé poznámky , přetáhněte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte název některé karty na navigačním panelu. Potáhnutím prstem doprava nebo doleva Najděte kartu, kterou chcete otevřít, a vytvořte výběr poklepáním na obrazovku.

Karta poznámkové bloky zobrazuje OneNote pro iOS hlavním zobrazení nebo aktuálně vybraném poznámkovém bloku.

Karta hledání obsahuje vyhledávací pole, které můžete použít k prohledání poznámkových bloků a Rychlé poznámky.

Karta Rychlé poznámky umožňuje přístup a přidání Microsoft Rychlé poznámky z aplikace OneNote pro iOS.

Prozkoumat Poznámkový blok

Každý Poznámkový blok OneNote je rozdělený na oddíly, které se dále dělí na stránky.

 1. Pokud chcete otevřít poznámkový blok v hlavním zobrazení, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete požadovaný Poznámkový blok, a poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení oddílů .

 2. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete požadovaný oddíl, a poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam stránek .

 3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete požadovanou stránku, a poklepejte na obrazovku. Otevře se plátno. Plátno obvykle obsahuje název stránky, datum a jeden nebo více bloků obsahu.

 4. Navigovat po plátně můžete potažením jedním prstem doprava nebo doleva.

Pokud se chcete vrátit k předchozímu zobrazení, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Pomocí aplikace OneNote pro Android s TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Hlavním zobrazením v aplikaci OneNote pro Android se taky říká karta poznámkové bloky . Obsahuje následující prvky:

 • Tlačítko uživatelský účet, kterým se otevře nabídka účet , kde můžete spravovat účet Microsoft a pracovní nebo školní účty

 • Tlačítko Nový Poznámkový blok

 • Tlačítko Další možnosti, kde se otevře nabídka s možnostmi Synchronizovat vše, Spustit BADGE, Nastavení a Odeslat názor

 • Seznam vašich poznámkových bloků s odkazem na poslední stránky

 • Navigační panel s tlačítky pro otevření karty poznámkové bloky (což je toto zobrazení), karta hledání a karta Rychlé poznámky

Pokud chcete přejít do hlavního zobrazení, potáhněte mezi prvky prstem doprava nebo doleva. Poklepáním na obrazovku Vytvořte výběr.

Poznámka: Pokud jste OneNote pro Android předtím použili, otevře se v zobrazení, které jste naposledy použili.

Navigace mezi zobrazeními

Pokud chcete přejít mezi kartou poznámkové bloky , kartou Hledat a kartou Rychlé poznámky , přetáhněte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte název některé karty na navigačním panelu. Potáhnutím prstem doprava nebo doleva Najděte kartu, kterou chcete otevřít, a vytvořte výběr poklepáním na obrazovku.

Karta hledání obsahuje vyhledávací pole, které můžete použít k prohledání poznámkových bloků a Rychlé poznámky.

Karta Rychlé poznámky umožňuje přístup a přidání Microsoft Rychlé poznámky z aplikace OneNote pro Android.

Z libovolného zobrazení se vrátíte tak, že potáhnete dolů a doleva. Je to stejné, jako když stisknete tlačítko Zpět.

Prozkoumat Poznámkový blok

Každý Poznámkový blok OneNote je rozdělený na oddíly, které se dále dělí na stránky.

 1. Pokud chcete otevřít poznámkový blok v hlavním zobrazení, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete požadovaný Poznámkový blok, a poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení oddílů .

 2. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete požadovaný oddíl, a poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam stránek .

 3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete požadovanou stránku, a poklepejte na obrazovku. Otevře se plátno. Plátno obvykle obsahuje název stránky, datum a jeden nebo více bloků obsahu.

 4. Navigovat po plátně můžete potažením jedním prstem doprava nebo doleva.

Z libovolného zobrazení se vrátíte tak, že potáhnete dolů a doleva. Je to stejné, jako když stisknete tlačítko Zpět.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Pomocí OneNote pro Windows 10 pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Pomocí klávesy F6 (dopředu) nebo SHIFT + F6 (dozadu) můžete procházet prvky hlavního zobrazení následujícím způsobem:

 • Oblast hlavního obsahu, která zobrazuje obsah aktuální stránky

 • Řádek karet na pásu karet, který obsahuje karty, jako jsou například Domů, vložení, Kreslení, zobrazenía Obrázek, a také upozornění, oznámení, sdílet, vložit režim na celou obrazovku a další tlačítka. Pás karet obsahující možnosti určené pro aktuálně vybranou kartu se nachází hned pod řádkem karet karet.

 • Postranní panel, který umožňuje zobrazit nebo skrýt navigační podokno, prohledat poznámky a zobrazit seznam posledních poznámek.

 • Navigační podokno, ze kterého můžete přistupovat k poznámkovým blokům a seznamům oddílů a stránek, které jsou v nich.

Pokud chcete přejít na karty na pásu karet, stiskněte klávesu ALT, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a pak název aktuálně vybrané karty. Mezi kartami na pásu karet se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka vlevo nebo šipka vpravo.

Pokud chcete přejít ze karet pásu karet na pás karet, stiskněte klávesu šipka dolů. Uslyšíte název první možnosti na pásu karet. Pokud chcete přejít mezi možnostmi na pásu karet, použijte klávesu šipka doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a stiskněte ENTER. Pokud možnost otevře novou nabídku, přejděte pomocí kláves se šipkami a stisknutím klávesy ENTER proveďte výběr.

Pokud chcete použít navigační podokno, stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím panelu pro výběr poznámkového bloku Stisknutím klávesy ENTER otevřete seznam poznámkových bloků. Pomocí šipky nahoru nebo dolů přejděte na požadovaný Poznámkový blok a stisknutím klávesy ENTER ho vyberte. Fokus se přesune do seznamu oddílů v poznámkovém bloku. Pomocí klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů vyberte oddíl a potom vyberte stránku stejným způsobem.

Poznámka: Když přecházíte mezi prvky hlavního zobrazení, když neuslyšíte, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte "navigace", a pak stiskněte ENTER.

Pomocí klávesových zkratek můžete přímo vybrat možnosti.

Navigace mezi zobrazeními

Kromě hlavního zobrazení OneNote pro Windows 10 obsahuje běžně používaná zobrazení.

Nabídka Nastavení

V nabídce Nastavení v OneNote můžete získat přístup k nastavením, jako je synchronizace a kontrola nastavení.

 1. Stiskněte klávesu ALT, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "Další". Stiskněte klávesu ENTER, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na nastavení, a stiskněte ENTER.

 2. Pokud se chcete pohybovat mezi kategoriemi nastavení, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a stiskněte klávesu ENTER. Stisknutím klávesy TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu) se můžete pohybovat mezi různými možnostmi v kategorii a stisknutím mezerníku přepínat aktuálně zvýrazněnou možnost.

 3. Pokud se chcete vrátit do nabídky Nastavení , stiskněte klávesu ESC. Nabídku Nastavení zavřete stisknutím klávesy ESC.

Režim na celou obrazovku

Při použití režimu na celou obrazovku jsou všechny prvky hlavního zobrazení kromě hlavního obsahu a jednoho panelu nástrojů skryté. Vám i vaší čtečce obrazovky to usnadní procházení stránkou.

 1. Stiskněte klávesu ALT, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "zadejte režim celé obrazovky." Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

  Teď používáte režim celé obrazovky. Fokus je v oblasti hlavního obsahu.

 2. Pokud chcete režim celé obrazovky ukončit, stiskněte F6. Uslyšíte první položku na panelu nástrojů. Stiskněte klávesy SHIFT + TAB. Uslyšíte: "ukončit vykreslování na celé obrazovce". Pak stiskněte klávesu Enter.

Prozkoumat Poznámkový blok

Každý Poznámkový blok OneNote je rozdělený na oddíly, které se dále dělí na stránky. Každá stránka obsahuje jeden nebo více kontejnerů poznámek a také název a datum stránky. Čtečky obrazovky odkazují na kontejnery poznámek jako "bloky obsahu".

V oblasti hlavního obsahu se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

Pokud chcete přejít na jinou stránku v aktuálním oddílu, stiskněte CTRL + ALT + G a pak najděte požadovanou stránku pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů. Stisknutím klávesy ENTER ho vyberte. Vybraná stránka se otevře v oblasti hlavního obsahu a fokus se přesune tam.

Poznámka: Pokud chcete rychle přecházet mezi stránkami v aktuálním oddílu, přejděte stisknutím kombinace kláves Ctrl + Page Up na předchozí stránku v oddílu a stisknutím kombinace kláves Ctrl + Page Down přejděte na další stránku v oddílu.

Pokud chcete přejít na jiný oddíl v aktuálním poznámkovém bloku, stiskněte CTRL + SHIFT + G a pak Najděte požadovaný oddíl pomocí šipek nahoru a dolů. Stisknutím klávesy ENTER oddíl otevřete. Pak pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte stránku, se kterou chcete pracovat.

Pokud chcete přepnout do jiného poznámkového bloku, stiskněte CTRL + G a pak Najděte požadovaný Poznámkový blok pomocí šipek nahoru a dolů. Stisknutím klávesy ENTER otevřete Poznámkový blok. Pak pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte oddíl a stránku, se kterou chcete pracovat.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Pomocí OneNote pro web pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání OneNote pro web doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote pro web běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky se liší od kláves v počítači. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Ve webovém OneNote pro web prohlížeči se také používají běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a CTRL + O (Open).

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Hlavní zobrazení OneNote pro web obsahuje následující prvky:

 • Řádek nabídek, který obsahuje tlačítko pro otevření aplikace Microsoft App, vyhledávací pole a tlačítka chat, oznámení, nastavení, Nápověda a uživatelský účet.

 • Tlačítko Nový Poznámkový blok

 • Seznam vašich poznámkových bloků, které se dělí na pět karet:

  • Naposledy

  • Připnutý úkol

  • Moje poznámkové bloky

  • Sdílené se mnou.

  • Vyhledávání

  Pokud chcete otevřít kartu, stiskněte ENTER, když uslyšíte její jméno. Na kartě uslyšíte počet dokumentů. Dokumenty se zobrazí hned za řádkem tabulátoru. Pokud karta nemá žádný obsah, čtečka obrazovky ji oznámí, například nesdílené dokumenty Office.

Stisknutím klávesy TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (vzad) se přesunete mezi prvky v hlavním zobrazení. Až uslyšíte název poznámkového bloku, který chcete otevřít, stiskněte ENTER. Otevře se nová karta v prohlížeči.

Poznámka: Stisknutím kombinace kláves CTRL + F6 můžete přejít mezi orientačními body jenom v zobrazení poznámkového bloku, ne v hlavním zobrazení.

Navigace v zobrazení poznámkového bloku

Zobrazení poznámkového bloku OneNote pro web obsahuje následující orientační body:

 • Tlačítko spouštěče aplikací v Microsoft Appu, které se nachází v řádku nabídek a obsahuje tlačítka oznámení a sdílení.

 • Řádek karet na pásu karet, který obsahuje karty, jako je soubor, Domů, vložení, Kreslení, Historiea zobrazení, a také Tisk, otevření v OneNotu a odeslání názoru na tlačítka Microsoftu a pole řekněte mi.

 • Navigační podokno obsahující seznam poznámkových bloků, seznam oddílů a seznam stránek

 • Tlačítko Hledat.

 • Oblast hlavního obsahu

Mezi orientační body se můžete pohybovat stisknutím kláves CTRL + F6.

Karty na pásu karet

Pokud chcete přejít na karty na pásu karet, stiskněte CTRL + F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty, třeba "položka karty Domů". Mezi kartami pásu karet se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu).

Na pás karet přejdete stisknutím klávesy ENTER. Uslyšíte název první možnosti na pásu karet. Pokud chcete přejít mezi možnostmi na pásu karet, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu), dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí klávesových zkratek můžete přímo vybrat možnosti.

Poznámkových bloků

Každý Poznámkový blok OneNote je rozdělený na oddíly, které se dále dělí na stránky. V oblasti hlavního obsahu se zobrazuje aktuálně vybraná stránka obsahující jeden nebo více kontejnerů poznámek a název a datum stránky.

Pokud chcete procházet oddíly a stránky v poznámkovém bloku, stiskněte CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že jste na tomto panelu vybrali poznámkové bloky, oddíly a stránky a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete přejít na jiný oddíl, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste v seznamu oddílů a název oddílu. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud nenajdete požadovaný oddíl, a stisknutím klávesy ENTER otevřete jeho poslední stránku v oblasti hlavního obsahu. Fokus se přesune do oblasti hlavního obsahu.

 • Pokud chcete přejít na jinou stránku, opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o název stránky. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud nenajdete požadovanou stránku, a stisknutím klávesy ENTER ji otevřete v oblasti hlavního obsahu. Fokus se přesune do oblasti hlavního obsahu.

Pokud chcete přejít do oblasti hlavního obsahu, stiskněte klávesy čtečky obrazovky + šipkové klávesy.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro web

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu lidem s postižením

Technická podpora pro osoby s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×