Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Outlook pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • 1. října 2017 byla dočasně zakázána navigace v tabulce s použitím čtečky obrazovky.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Kalendář se skládá ze dvou podoken: podokně složek vlevo a v podokně kalendáře vpravo. Nad těmito podokny se nachází pás karet. Stavový řádek se zobrazuje dole.

 • Pokud chcete procházet prvky v hlavním zobrazení, stiskněte F6 (dopředu) nebo SHIFT + F6 (dozadu).

Navigace na kartách karet

Otevře se kalendář s vybranou kartou domů. Karta Domů obsahuje tlačítka, například pro vytvoření nové události nebo žádosti o schůzku a sdílení kalendáře.

 • Karty na pásu karet můžete procházet stisknutím klávesy ALT. Uslyšíte "karty pásu karet" následované aktuálně vybranou kartou.

 • Pokud se chcete pohybovat mezi kartami, stiskněte opakovaně klávesu šipka doleva nebo doprava a pak jedním stisknutím klávesy TAB přejděte na pás karet.

Navigace v podokně kalendáře

Když se nacházíte v podokně kalendáře, Předčítání oznámí vybrané datum a čas, události (pokud existují) a zobrazení kalendáře.

 • Mezi událostmi kalendáře se můžete pohybovat pomocí klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB. Program Předčítání oznámí podrobnosti události. Pokud chcete událost otevřít v samostatném okně, stiskněte ENTER. Pokud ji chcete zavřít, stiskněte Esc.

 • Pomocí kláves se šipkami se v kalendáři pohybovat a uslyšíte, kdy máte k dispozici.

 • Pokud chcete přejít na konkrétní datum, stiskněte kombinaci kláves CTRL + G. Zobrazí se ovládací prvek Výběr data. Fokus je na datové pole. Zadejte datum a stiskněte ENTER. Chcete-li se vrátit k dnešnímu dni, stiskněte Alt + ů, O, D.

Navigace v podokně složek

Když se nacházíte v podokně složek, uslyšíte "složky kalendáře" a Předčítání oznámí aktuální název složky.

V podokně složek můžete vybrat kalendáře, které se zobrazí v podokně kalendáře. Můžete například vybrat kalendář svátků pro vaši zemi nebo sdílené kalendáře od svých pracovních kolegů.

 • Pokud chcete procházet složky, stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů. Program Předčítání přečte názvy složek tak, jak jsou zvýrazněné.

 • Program Předčítání také přečte, jestli je složka sbalená nebo rozbalená. Pokud chcete sbalit složku, stiskněte klávesu šipka doleva. Pokud chcete rozbalit složku, stiskněte klávesu šipka doprava.

 • Pokud chcete vybrat kalendář, stiskněte mezerník.

Přechod mezi zobrazeními

Přepnutí mezi novým oknem události a hlavním zobrazením kalendáře

 1. Stisknutím kláves CTRL + N otevřete prázdné okno události. Fokus je pole text předmětu . Uslyšíte: "předmět, úpravy".

 2. Pokud chcete přepnout zpátky do hlavního zobrazení kalendáře, podržte klávesu Alt a opakovaným stisknutím klávesy TAB procházejte aktivními aplikacemi. Program Předčítání oznámí spuštěné programy.

 3. Když uslyšíte "kalendář", uvolněte klávesu TAB.

Navigace v nabídce soubor

V nabídce soubor můžete například změnit nastavení kalendáře a nastavit odpovědi mimo kancelář.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor.

 2. Pokud chcete přecházet mezi možnostmi nabídky soubor , stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stisknutím klávesy ENTER vyberte položku nabídky nebo klávesu TAB a procházejte položky na kartě.

 3. Stisknutím klávesy ESC zavřete nabídku soubor a vrátíte se do hlavního zobrazení.

Přechod na nastavení kalendáře

Nastavení kalendáře můžete změnit v okně Možnosti aplikace Outlook . Můžete například nastavit pracovní dobu a pracovní dny a definovat výchozí čas připomenutí.

 1. Pokud chcete otevřít okno Možnosti Outlooku , stiskněte ALT + F, T.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte "kalendář".

 3. Pokud chcete procházet seznam nastavení, stiskněte klávesu TAB. Stisknutím mezerníku vyberte nastavení, které chcete změnit.

 4. Pokud chcete zavřít okno Možnosti a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte ENTER.

Přechod do okna připomenutí

 1. Chcete-li zobrazit všechna aktuální připomenutí, stiskněte kombinaci kláves ALT + V, M. program Předčítání oznámí počet připomenutí.

 2. Mezi připomenutí se můžete pohybovat stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů.

 3. Stisknutím mezerníku otevřete vybranou upomínku, nebo stisknutím klávesy ESC zavřete okno připomenutí.

Navigace mezi hlavním zobrazením aplikace Microsoft Outlook

 • Pokud chcete přejít na e-mail, stiskněte CTRL + 1.

 • Pokud chcete přejít do kalendáře, stiskněte CTRL + 2.

 • Pokud chcete přejít ke kontaktům, stiskněte CTRL + 3.

 • Pokud chcete přejít na úkoly, stiskněte CTRL + 4.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Pomocí Outlook pro Mac s klávesnicí a VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Kalendář se skládá ze tří hlavních oblastí: navigační podokno vlevo, podokno kalendáře vpravo a pás karet nad navigačními panely a v podokně kalendáře .

Řádek nabídek je umístěn nahoře, nad pásem karet a obsahuje tlačítka pro ukládání, vrácení akce a opakování akcí a rychlý tisk.

Panel nástrojů Rychlý přístup pro navigaci mezi hlavními zobrazeními Outlooku je dostupný pod navigačním podoknem.

Stavový řádek umístěný v dolní části zobrazuje počet položek v aktuálním zobrazení kalendáře.

Pomocí klávesy F6 (dopředu) nebo SHIFT + F6 (dozadu) procházejte prvky v následujícím pořadí:

 • Pás karet

 • Navigační podokno

 • Podokno kalendáře

 • Panel nástrojů Rychlý přístup

 • Stavový řádek

 • Řádek nabídek

Navigace na kartách karet

Otevře se kalendář s vybranou kartou Domů . Karta Domů obsahuje tlačítka pro akce hlavního kalendáře, jako je vytvoření nové události nebo schůzky a změna zobrazení kalendáře.

Na kartě Uspořádat můžete přidávat nové kalendáře a měnit mezi zobrazením mřížky a zobrazením seznamu.

Na kartě nástroje máte přístup k informacím o účtu, importu a exportu dat a nastavování odpovědí mimo kancelář.

 1. Pokud se chcete pohybovat mezi kartami pásu karet, stiskněte F6, dokud neuslyšíte aktuálně vybranou kartu na pásu karet.

 2. Stisknutím klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo se pohybujte mezi kartami a pak stisknutím mezerníku vyberte kartu.

 3. Pokud chcete přejít na příkazy na vybraném pásu karet, stiskněte klávesu TAB.

Navigace v navigačním podokně

Když se nacházíte v navigačním podokně, uslyšíte "navigační podokno". V tabulce navigační podokno můžete vybrat kalendáře, které se zobrazí v podokně kalendáře.

 • Stisknutím kombinace kláves Shift + šipka dolů otevřete tabulku navigačního podokna.

 • Kalendáře můžete procházet stisknutím kláves se šipkou nahoru nebo dolů. VoiceOver přečte názvy kalendářů tak, jak jsou zvýrazněné. VoiceOver také oznámí, jestli je kalendář zobrazený nebo skrytý v aktuálním podokně kalendáře.

 • Pokud chcete vybrat nebo zrušit výběr kalendáře, stiskněte mezerník.

 • Pokud chcete zavřít tabulku navigačního podokna, stiskněte Shift + šipka nahoru.

Navigace v podokně kalendáře

Když se v podokně Kalendář nacházíte, VoiceOver oznámí kalendářní data a počet událostí v aktuálním zobrazení kalendáře. Pokud aktuální zobrazení obsahuje události, VoiceOver oznámí podrobnosti první události.

 • Mezi událostmi kalendáře se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB. VoiceOver oznámí podrobnosti o události. Pokud chcete zkontrolovat podrobnosti události, stiskněte mezerník. Podrobnosti o události zavřete stisknutím klávesy ESC.

 • Pokud chcete událost otevřít a upravit, stiskněte klávesy Command + O.

 • V závislosti na zobrazení použijte k pohybu v kalendáři jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na další den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doprava.

  • Pokud chcete přejít předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doleva.

 • Chcete-li se vrátit k dnešnímu dni, stiskněte klávesy Command + T.

Přechod mezi zobrazeními

Přepnutí mezi novým oknem události a hlavním zobrazením kalendáře

Pokud chcete otevřít prázdné okno události, stiskněte kombinaci kláves Command + N. Fokus je pole text předmětu .

Pokud chcete přepnout mezi novým oknem událostí a hlavním zobrazením kalendáře, přejděte do doku následujícím způsobem:

 1. Pokud chcete přejít na dok, stiskněte Control + Option + D.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte "Microsoft Outlook".

 3. Stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru, dokud neuslyšíte "kalendář" nebo předmět události, na kterou chcete přepnout, a stiskněte mezerník.

Navigace v nabídce soubor

V nabídce soubor můžete například vytvořit nové události a žádosti o schůzku.

 1. V Outlooku stiskněte kombinaci kláves Control + Option + M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Soubor“.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů otevřete nabídku soubor .

 4. Stisknutím kláves se šipkou nahoru nebo dolů se přesuňte v nabídce soubor , dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak ji vyberte stisknutím mezerníku.

 5. Stisknutím klávesy ESC zavřete nabídku soubor a vrátíte se do hlavního zobrazení kalendáře.

Přechod do předvoleb kalendáře

Nastavení kalendáře můžete změnit v okně Předvolby Outlooku . Můžete například nastavit pracovní dobu a dny a definovat výchozí čas připomenutí.

 1. Pokud chcete otevřít Outlook předvolby, stiskněte kombinaci kláves Command + čárka (,).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku kalendář, a pak stiskněte mezerník.

 3. Pokud chcete procházet seznam nastavení, stiskněte klávesu TAB. Chcete-li vybrat nastavení, které chcete změnit, stiskněte mezerník.

 4. Stisknutím kombinace kláves Command + W zavřete okno nastavení a vrátíte se do hlavního zobrazení.

Přechod do okna připomenutí

 1. Pokud chcete přejít na dok, stiskněte Control + Option + D.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte "Microsoft Outlook".

 3. Opakovaně stiskněte klávesu šipka nahoru, dokud neuslyšíte počet upomínek.

 4. Stisknutím mezerníku otevřete okno připomenutí.

Navigace mezi hlavním zobrazením aplikace Microsoft Outlook

 • Pokud chcete přejít na E-mail, stiskněte Command + 1.

 • Ke kalendáři přejdete stisknutím kombinace kláves Command + 2.

 • Pokud chcete přejít k lidem, stiskněte kombinaci kláves Command + 3.

 • K úkolům přejdete stisknutím kombinace kláves Command + 4.

Viz také

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí Outlook pro iOS s VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky iOS, prozkoumejte různá zobrazení a přecházejte mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení

Když otevřete kalendář v Outlook pro iOS, zobrazí se výchozí hlavní zobrazení programu schůzky. Horní okraj hlavního zobrazení má tlačítko Zobrazit navigační podokno, název aktuálního měsíce, tlačítko zobrazení agendy pro změnu aktuálního zobrazení kalendáře a tlačítko vytvořit událost.

Volič data se nachází pod tlačítky a zvýrazněné aktuální datum. Pod položkou výběr data jsou události aktuálního kalendáře Current a nadcházející prezentovány jako seznam. Potáhnutím prstem nahoru nebo dolů posunete seznam dopředu a dozadu.

V dolní části obrazovky v seznamu události kalendáře jsou karty e-mail, Hledat a kalendář pro pohyb mezi hlavními Outlook zobrazeními.

 • Pokud chcete prozkoumat hlavní zobrazení, zasuňte jeden prst na obrazovku. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých položek.

  Tip: Můžete taky procházet hlavní zobrazení pomocí VoiceOver rotoru. Pokud se třeba chcete pohybovat mezi nadpisy, zapněte rotor, dokud neuslyšíte "nadpisy", a pak potáhněte prstem nahoru nebo dolů a přejeďte mezi nadpisy.

Navigace v zobrazení agendy

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte "kalendář, dnes".

 2. Potáhnutím prstem nahoru přejdete dopředu a potáhnutím prstem dolů ho přesunete zpátky.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "program schůzky" následovaný aktuálně vybraným datem a první událostí kalendáře pro vybrané datum.

 4. Potáhnutím prstem nahoru přejdete do seznamu událostí kalendáře a potáhnutím prstem dolů ho přesunete zpátky. Program Předčítání přečte jméno, čas spuštění, dobu trvání a počet účastníků každé události.

 5. Pokud chcete otevřít aktuálně zvýrazněnou událost, poklepejte na obrazovku. Otevře se podokno událostí.

Navigace v podokně události

Podokno události obsahuje podrobnosti o celé události a popis. Horní část podokna obsahuje panel nástrojů s tlačítkem zpět pro návrat do kalendáře, název kalendáře, do kterého událost patří, a e-mailové adresy uživatele kalendáře a tlačítka Odstranit .

Pokud chcete přejít do podokna události, potáhněte prstem doleva nebo doprava mezi prvky v podokně. Program Předčítání přečte název každého zvýrazněného prvku. Když uslyšíte, co chcete, poklepejte na obrazovku.

Pokud chcete procházet podokno události, posunutí jednoho prstu po obrazovce. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých položek.

Přechod mezi zobrazeními

Navigace v nastaveních Outlooku

Můžete změnit nastavení kalendáře, jako jsou oznámení a možnosti integrace kalendáře.

 1. Pokud chcete otevřít navigační podokno, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zobrazit navigační podokno, a poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nastavení, a pak poklepáním na obrazovku otevřete okno Nastavení .

 3. Pokud chcete přecházet mezi různými nastaveními, potáhněte prstem doleva a doprava, dokud neuslyšíte požadované nastavení, a potom poklepáním na obrazovku vyberte. Některá nastavení se otevřou v samostatném okně. Pokud ano, můžete se vrátit do okna Nastavení potažením prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a Poklikáním na obrazovku.

 4. Pokud chcete okno Nastavení zavřít a vrátit se do hlavního zobrazení, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zavřít, a poklepejte na obrazovku.

Navigace mezi Outlook pošta a kalendář

 • Pokud chcete získat přístup ke kalendáři, táhněte prstem přímo v hlavním zobrazení, dokud neuslyšíte, že jste na kartě kalendáře, a poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete získat přístup k e-mailu, potáhněte prstem přímo v hlavním zobrazení, dokud neuslyšíte, že jste na kartě E-mail, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Pomocí aplikace Outlook pro Android s TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Když v Outlook pro Android otevřete Kalendář , zobrazí se hlavní zobrazení kalendáře pro aktuální týden a příští týden. Navigace mezi hlavním zobrazením a prvky obrazovky

 • Potáhnutím prstem doprava nebo doleva přesunete fokus na prvky obrazovky.

 • Procházení hlavních oblastí obrazovky (tlačítkoNavigace pomocí tlačítka, tlačítko rozbalení tlačítka, každý den v aktuálním kalendáři, tlačítko Přidat novou událost a případný místní dialog, který může být otevřený, například dialog pro přihlášení k účtu) , potáhněte prstem nahoru. Uslyšíte, že jste na ovládacím prvku. Přetáhnutím prstem doprava nebo doleva procházejte hlavní oblasti. Jedním potáhnutím prstem dolů přejděte zpátky na výchozí nastavení navigace.

  Poznámka: Pokud uslyšíte, že se při otevření Outlook pro Android zobrazí výzva k přihlášení k účtu TalkBack, přetáhnutím prstem doprava nebo doleva přejděte na místní dialog. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro přihlášení. Poklepejte na obrazovku a podle zobrazených pokynů se přihlaste ke svému účtu.

 • Když je fokus na tlačítku nebo s vybraným prvkem, provedete akci Poklikáním na obrazovku, případně vyberte prvek.

Kalendář obsahuje následující oblasti: řádek nabídek nahoře, aktuální kalendář uprostřed a navigační panel dole.

Řádek nabídek

Řádek nabídek je v horní části obrazovky. Obsahuje tlačítko zásuvky navigace v levém horním rohu, které umožňuje přidat nový účet a získat přístup k nastavení účtu a nastavení Outlook pro Android. Obsahuje také tlačítko pro rozšíření denní výběr dne , které umožňuje rozbalit nebo sbalit aktuální zobrazení kalendáře. Když přejdete na tlačítko rozšíření denní výběr dne , TalkBack oznámí aktuální měsíc a rok, například červen 2018.

Přejít na nastavení účtu

 1. Pokud chcete otevřít navigační panel, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít navigační panel, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "nabídka", následované počtem zobrazených položek.

 2. Když je navigační přihrádka otevřená, potáhněte prstem doprava nebo doleva mezi účty kalendáře. Každý účet má jedno nebo více nastavení viditelnosti, jako je Kalendář nebo narozeniny. Když uslyšíte TalkBack, že něco nechcete do kalendáře zahrnout, například zaškrtnuté políčko, viditelnost kalendáře pro narozeniny, poklepejte na obrazovku, abyste ho přepnuli nebo mohli zase zapnout.

 3. Pokud chcete zavřít navigaci a vrátit se do kalendáře, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Přechod na nastavení

 1. Pokud chcete otevřít nabídku Nastavení , potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít navigační panel, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nastavení", a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete nabídku Nastavení zavřít a vrátit se do složky Doručená pošta, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Aktuální kalendář

Aktuální kalendář zobrazuje aktuální týden a příští týden v dialogu pro výběr dne a po několika následujících dnech seznam událostí. Pokud chcete procházet výběr dne, potáhnutím prstem doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den. Poklepáním na obrazovku zaostřete seznam událostí na aktuálně vybraný den.

Pokud chcete rozbalit aktuální kalendář a zobrazit tři další týdny, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte aktuální měsíc, následované slovem "výběr dne" a poklepejte na obrazovku. Stejné tlačítko umožňuje sbalit aktuální kalendář.

Pod položkou výběr dne je seznam událostí pro následující několik dní nebo pro vybraný den, pokud jste ho vybrali v dialogu pro výběr dne. Pokud chcete procházet události, potáhnutím prstem doprava nebo doleva se přesunete na další nebo předchozí den. Pokud chcete získat přístup k podrobnostem události, poklepejte na obrazovku. Událost ukončíte potáhnutím prstem dolů a pak doleva.

Pokud chcete vytvořit novou událost v aktuálním zobrazení kalendáře, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat novou událost, a poklepejte na obrazovku. Autor události: skladatel nahradí kalendář na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava nebo doleva mezi poli události se přesunete pomocí klávesnice na obrazovce. Pokud chcete událost uložit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku.

Navigační panel

Navigační panel je umístěný v dolní části obrazovky. Obsahuje tlačítka pro rychlý přístup pro poštu, vyhledávánía Kalendář.

Přechod mezi zobrazeními

Pokud chcete přejít z kalendáře na vyhledávání nebo poštu a zpátky do kalendáře, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pošta, Hledat nebo kalendář, a poklepejte na obrazovku. TalkBack oznámí aktuální zobrazení. Uslyšíte: "vybráno", následované názvem zobrazení.

Viz také

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Pomocí Outlook na webu pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Outlook na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Outlook na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook na webu.

 • Rozložení Outlooku na webu odpovídá nejnovějším mezinárodním standardům, které se týkají přístupné navigace pomocí klávesnice. Pokud používáte určité klávesové zkratky, které jsou specifické pro čtečku obrazovky, můžete využít kódování ARIA na stránce.

 • Pokyny související s kalendářem jsou zdokumentovány s vypnutým podoknem čtení .

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Při otevření kalendáře v Outlook na webu se zobrazí hlavní zobrazení. Uslyšíte aktuální datum a jestli pro tento den existují události. Také uslyšíte celkový počet událostí aktuálního měsíce. Navigace mezi hlavními a dalšími prvky obrazovky a mezi nimi:

 • Pomocí klávesy TAB přesuňte fokus mezi prvky obrazovky.

 • Pokud chcete procházet hlavními oblastmi obrazovky (tlačítko Nová událost , výběr data, seznam kalendáře, přepínač modulu, možnosti zobrazení kalendáře a zobrazení kalendáře), stiskněte opakovaně kombinaci kláves CTRL + F6, dokud neuslyšíte "Přejít na" a název oblasti, kterou chcete přesunout. na a stiskněte ENTER.

 • Pokud je fokus na tlačítku nebo s vybraným prvkem, proveďte akci stisknutím klávesy ENTER nebo vyberte požadovaný prvek.

Outlook na webuKalendář obsahuje následující hlavní zobrazení a oblasti: vodorovný navigační panel nahoře, navigační podokno vlevo, aktuální kalendář v prostřední a zobrazení agenda vpravo.

Vodorovný navigační panel

V horní části obrazovky pod polem pro adresu URL je vodorovný navigační panel. Obsahuje spouštěč aplikací a všechny připnuté aplikace vlevo, pole hledání uprostřed a přístup k obecným informacím, jako je Nápověda a Nastavení, napravo.

Pokud získáte přístup k obecným informacím, například k Nastavení, otevře se v samostatném podokně na pravé straně zobrazení agendy.

Navigační podokno

Navigační podokno obsahuje tlačítko Nová událost nahoře a volič data a seznam kalendářů pod ním. V dolní části podokna najdete selektor modulu, který obsahuje tlačítka pro rychlý přístup k poště, kalendáři, kontaktůma úkolům.

Pokud se chcete pohybovat mezi položkami v podokně, stiskněte klávesu TAB.

Aktuální kalendář

Aktuální kalendář zobrazuje vybrané zobrazení aktuálního kalendáře, například týden nebo měsíc. Pokud chcete procházet kalendář, stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů.

V horní části aktuálního kalendáře je k dispozici panel nástrojů, kde můžete prozkoumat aktuální měsíc a rok, vybrat předchozí nebo další měsíc nebo použít příkaz Výběr měsíce vyberte zobrazení pro aktuální kalendář (den, pracovní týden, týden, Měsícnebo dnes) a sdílení kalendářů Stisknutím klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo se pohybujte mezi položkami panelu nástrojů a pak stisknutím klávesy ENTER vyberte položku.

Pokud chcete vytvořit novou událost, stiskněte CTRL + N. Autor události: skladatel nahradí kalendář na obrazovce. Mezi poli události se můžete pohybovat klávesou TAB. Pokud chcete událost uložit, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku uložit, a pak stiskněte ENTER. Pokud chcete skladatele události opustit bez uložení, stiskněte Esc.

Přechod mezi zobrazeními

Pokud chcete přejít z kalendáře na e-maily, Kontaktynebo úkoly, stiskněte CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač pro přepnutí na modul, a potom stiskněte klávesu TAB a potom opakovaně stiskněte klávesu šipka vpravo, až uslyšíte název požadovaného modulu, a stiskněte ENTER.

Pokud chcete otevřít podokno Nastavení , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nastavení, a stiskněte ENTER. Pomocí klávesy TAB přejděte na požadované nastavení a stiskněte ENTER.

Viz také

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Zpřístupnění e-mailu v Outlooku lidem s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×