Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Project pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet prvky a zobrazení na obrazovce. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením projektu

Když otevřete Project, zobrazí se v horní části obrazovky název typu aktuálního zobrazení na levé straně názvu souboru. Project se obvykle otevře v zobrazení Ganttův diagram .

V pravém horním rohu jsou ovládací tlačítka aplikace, například MinimalizovatZavřít. Ve výchozím nastavení je vlevo nahoře na obrazovce panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, například Uložit, ZpětZnovu.

Pod tímto panelem nástrojů se nachází pás karet. Obsahuje následující karty:

 • Soubor

 • Úkol

 • Zdroj

 • Sestava

 • Projekt

 • Zobrazení

 • Formát

Pod kartami se nachází pás karet. Po výběru karty se zobrazí pás karet specifický pro danou kartu, který obsahuje možnosti uspořádané do skupin. Například po výběru karty Zobrazení se zobrazí pás karet, který umožňuje výběr různých možností pro zobrazení dat v souboru.

Napravo od karet se nachází vyhledávací textové pole Řekněte mi. Zcela vpravo jsou tlačítko pro odeslání názoru Chcete pomoct vylepšit Office a tlačítka Obnovit okno a Zavřít okno.

Obsah tvořený daty projektu se zobrazuje pod pásem karet a zabírá většinu okna.

V dolní části okna je přizpůsobitelný stavový řádek, který obsahuje informace o stavu, vybraná tlačítka pro rychlý přístup, například pro přechody na jiná zobrazení, a posuvník lupy.

Navigace pomocí klávesnice

K navigaci v Project a procházení prvků na obrazovce použijte následující klávesové zkratky:

 • Pokud se chcete posunout dopředu, stiskněte klávesu Tab. Pokud chcete přejít zpět, stiskněte SHIFT + TAB.

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete rozbalit podnabídku nebo seznam, stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 • Pokud chcete provést výběr v seznamu, stiskněte Enter.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k práci se zobrazeními v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet prvky obrazovky a zobrazit je v Project pro web. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Project pro web je moderní a doporučená verze Project, webový nástroj pro vytváření projektů a přehledů, sledování průběhu a správu úkolů a přiřazení.

Pokud chcete získat přístup k Project Online, klasické online verze ProjectProject – domovská stránka, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na Projectu Online, a stiskněte ENTER.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání Project pro web doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože Project pro web běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky se liší od kláves v počítači. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Ve webovém Project pro web prohlížeči se také používají běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a CTRL + O (Open).

V tomto tématu

Navigace v Projectu – domů

Když se poprvé přihlásíte k Project pro web, budete mít Project – domovská stránka. V Project – domovská stránka můžete vytvořit nový projekt nebo přehled. Můžete také otevřít nedávné, oblíbené nebo sdílené projekty a přehledy, které jste vytvořili.

Pokud chcete přecházet mezi Project – domovská stránka, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu). Fokus se pohybuje v následujících hlavních prvcích:

 • Vodorovný navigační panel v horní části obrazovky. Stisknutím kombinace kláves CTRL + F6 můžete přejít přímo na nápis. Předčítání oznamuje: "horní navigační proužek". Máte přístup, například spouštěč aplikací Office, upozornění, nastavení a nápovědu.

 • Tlačítko nový prázdný projekt k vytvoření nových přehledů a projektů Předčítání oznamuje: "stisknutím klávesy Enter vytvoříte projekt".

 • Seznam oblíbených , který obsahuje projekty a přehledy, které jste označili jako oblíbené Pokud chcete procházet oblíbené, stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB.

 • Řádek tabulátory s kartami Poslední, sdílené se mnoua Vytvořeno mnou Když se dokoupíte na řádek karty, uslyšíte název aktuálně vybrané karty následovaný položkou "karta", například "poslední položka karty". Pokud chcete přejít na jinou kartu, stiskněte klávesu šipka vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou kartu, a stiskněte ENTER.

 • Tabulka se seznamem projektů a přehledů na aktuálně vybrané kartě Do seznamu se přesunete stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB. Uslyšíte název aktuálně vybraného projektu nebo cestovního plánu. K procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů.

  Pokud chcete otevřít projekt nebo průvodce, stiskněte ENTER.

 • Pokud vybraná karta obsahuje další položky, které se nezobrazuje v seznamu, zobrazí se odkaz Zobrazit další . Stisknutím klávesy ENTER načtete a zobrazte další sadu položek.

Zpátky na domovskou stránku Projectu

Přečtěte si, jak se vrátit k Project – domovská stránka z Úkoly projektu nebo cestovního plánu.

 • Pokud se chcete vrátit do Project – domovská stránka z Úkoly projektu, stiskněte kombinaci kláves CTRL + F6 nebo CTRL + SHIFT + F6, dokud neuslyšíte, že jste na navigačním podokně, stiskněte jednou klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na domů, a pak stiskněte ENTER.

 • Do Project – domovská stránka se vrátíte stisknutím kláves Alt + šipka vlevo.

Navigace v cestovním plánu

Když vyberete v Project – domovská stránka přehled, otevře se v okně prohlížeče, které nahrazuje Project – domovská stránka. Pokud chcete procházet hlavními prvky cestovního plánu, stiskněte CTRL + F6 (dopředu) nebo CTRL + SHIFT + F6 (dozadu). Fokus se pohybuje v následujících hlavních prvcích:

 • Vodorovný navigační panel v horní části obrazovky.

 • Řádek název plánu, který obsahuje tlačítka Lupa, Filtr, Přejít na dataa členy Stisknutím klávesy přejděte na klávesy se šipkou vpravo nebo vlevo se přesuňte v řádku.

 • Panel nástrojů, který obsahuje řádek přidat a tlačítka pro Přidání kláves a kontextová tlačítka závisející na aktuálně vybrané položce v cestovním plánu. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB přejděte na panel nástrojů.

 • Obsah mapy ve formátu tabulky Pomocí klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB procházejte oblasti tabulky. Chcete-li vybrat oblast tabulky, stiskněte klávesu ENTER nebo MEZERNÍK a přecházejte mezi položkami ve vybrané oblasti, stiskněte klávesy se šipkou vlevo nebo vpravo.

Navigace mezi úkoly projektu

Když vyberete projekt v Project – domovská stránka, otevře se projekt v Úkoly projektu s vybraným zobrazením projektu mřížky .

Pokud chcete v Úkoly projektu cyklicky, stiskněte CTRL + F6 (dopředu) nebo CTRL + SHIFT + F6 (dozadu). Fokus se pohybuje v následujících hlavních prvcích:

 • Vodorovný navigační panel v horní části obrazovky.

 • Navigační podokno vlevo K Project – domovská stránka můžete získat přístup z navigačního podokna.

 • Nápis název a zobrazení projektu, který obsahuje karty pro tři různá zobrazení projektu: Mřížka, panela Časová osa

 • Oblast hlavního obsahu projektu, která obsahuje citlivá data v projektu v závislosti na vybraném zobrazení projektu.

Navigace mezi zobrazeními úkolů projektu

 1. Pokud chcete v aplikaci Úkoly projektu přecházet mezi třemi různými zobrazeními aplikace Project, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte aktuálně vybrané zobrazení, například "vybráno, položka karty mřížky".

 2. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadované zobrazení, a stiskněte klávesu ENTER.

Navigace v zobrazení projektu

Chcete-li přesunout fokus do oblasti hlavního obsahu vybraného zobrazení projektu, stiskněte kombinaci kláves CTRL + F6 nebo CTRL + SHIFT + F6, dokud neuslyšíte název zobrazení, následovaný slovem "oblast orientační", například "zobrazení panelu, orientační bod oblasti".

 • V zobrazení mřížky můžete začít vytvářet projekt, přidávat a přiřazovat úkoly a přidávat doby trvání úkolů. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB přejděte do tabulky úkoly.

 • V zobrazení panelu můžete přidávat úkoly do kontejnerů a přidávat nové kontejnery, abyste mohli vytvořit vizuální zobrazení projektu, a snadno spravovat úkoly. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB se můžete pohybovat mezi kontejnery. Chcete-li vybrat kontejner, stiskněte klávesu ENTER a pomocí klávesy Tabulátor přejděte v rámci kontejneru.

 • Jakmile budete mít základní prvky projektu na místě, můžete pomocí zobrazení Časová osa přidat závislosti a vytvořit Ganttův diagram pro projekt. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB přejděte na tabulky úkoly a časová osa.

Navigace v podokně nastavení

V nastaveních Project pro web můžete například změnit heslo nebo upravit nastavení oznámení.

 1. Pokud chcete přejít na nastavení, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nastavení, a stiskněte ENTER. Otevře se podokno Nastavení .

 2. Pokud chcete přesunout fokus na podokno, stiskněte klávesu TAB.

 3. Pokud chcete procházet možnosti v podokně, stiskněte klávesu TAB. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost.

 4. Podokno zavřete a zavřete stisknutím klávesy ESC.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Pomocí Project Online pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete procházet prvky a zobrazení na obrazovce. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Project Online je klasická online verze Project, webový nástroj pro správu více projektů, sledování průběhu a vyrovnávání potřeb zdrojů. Pokud chcete získat přístup k moderní a doporučené online verzi a používat ji, přejděte na Project pro web.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání Project Online doporučujeme používat Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože Project Online běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky se liší od kláves v počítači. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Ve webovém Project Online prohlížeči se také používají běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a CTRL + O (Open).

V tomto tématu

Procházení mezi prvky hlavního okna a uvnitř nich

Pokud chcete procházet Project Online prvky obrazovky a přecházet mezi nimi, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu). Pokud chcete vybrat položku v prvku, stiskněte ENTER.

Fokus se přesune na následující prvky:

 • Oblast hlavního obsahu uprostřed obrazovky. Obsah závisí na vybraném zobrazení. Oblast obsahuje hlavní data vašich projektů v tabulce.

 • Vodorovný panel aplikací v horní části obrazovky Slyšíte: "Spouštěč aplikací", položka nabídky. Můžete mít přístup, třeba upozornění, nastavení a nápovědu.

 • Vodorovný panel karet Aktuální název karty uslyšíte. Stisknutím kombinace kláves CTRL + F6 můžete přejít přímo na kartu. Dostupné karty závisejí na zobrazení a co je vybrané v oblasti hlavní obsah. Na pásu karet můžete aktivovat pás karet, který obsahuje možnosti úprav aktuálního výběru. Pokud chcete aktivovat pás karet, stiskněte klávesu ENTER.

 • Vodorovný pás karet (po aktivaci) pod panelem aplikace Po aktivaci pásu karet se fokus přesune na první povolené tlačítko a čtečka obrazovky oznámí tlačítko. Pokud chcete tlačítko nabídky rozbalit, stiskněte CTRL + MEZERNÍK. Pokud chcete tlačítko nabídky sbalit, stiskněte Esc. Dostupné možnosti závisí na vybrané kartě.

 • Řádek vodorovného záhlaví. Uslyšíte, že se jedná o Project Web App. V řádku záhlaví můžete získat přístup k textovému poli vyhledávání a zobrazení domácího .

 • Svislý navigační panel úplně vlevo na obrazovce Uslyšíte, že se jedná o projekty. Pokud je vybráno zobrazení, uslyšíte název zobrazení následovaný "aktuálně vybraným". Pokud zobrazení není vybrané, uslyšíte název zobrazení a pak "odkaz". Na navigačním panelu můžete vybrat požadované zobrazení, například úkoly nebo zdroje. Můžete taky upravit dostupné navigační odkazy nebo přidat nové odkazy.

Navigace v hlavním zobrazení

Pokud chcete přejít do zobrazení Project Online, stiskněte klávesu TAB (dopředu) nebo SHIFT + TAB (dozadu). Hlavní zobrazení obsahují data převážně v tabulkách. Když zadáte tabulku, čtečka obrazovky oznámí tabulku a její podrobnosti. Při procházení tabulky uslyšíte její obsah.

Project Online obsahuje následující hlavní zobrazení: Domů, Centrum projektů, schválení, úkoly, zdrojea sestavy.

Domácí zobrazení

Když se poprvé přihlásíte k Project Online, zobrazí se v zobrazení Domovská stránka . V zobrazení domácí můžete získat přístup k hlavním funkcím aplikace. Pokud aplikaci začínáte používat, můžete se naučit o funkcích aplikace nebo pokračovat v přímém vytváření nebo importu projektů. Můžete také přejít na probíhající projekty, schválení nebo úkoly.

Při procházení domácího zobrazení vám čtečka obrazovky oznámí zástupce hlavních funkcí, které jsou k dispozici v zobrazení. Uslyšíte například "vytvořit nebo importovat projekty" nebo "úkoly" a počet nových úkolů.

Pokud se chcete vrátit do zobrazení Domů z libovolného jiného zobrazení, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na Project Web Appu, a pak stiskněte ENTER.

Zobrazení Centra projektů

Zobrazení Centrum projektů : obsahuje seznam všech projektů, ke kterým máte v tabulce přístup. Můžete vybrat projekt a pokračovat v úpravách plánu projektu nebo detailů.

Zobrazení centra pro schválení

Zobrazení schvalovací centrum zobrazuje seznam všech schválení časových rozvrhů pro vaši recenzi v tabulce. Můžete vybrat položku v tabulce a přejít ke schválení nebo odmítnutí časového rozvrhu.

Zobrazení úkolů

V zobrazení úkoly jsou úkoly projektu v tabulce. Můžete vybrat úkol a upravit jeho podrobnosti.

Zobrazení centra zdrojů

V zobrazení Centrum zdrojů se zobrazí seznam dostupných zdrojů v tabulce. Můžete přidat nové zdroje nebo upravit aktuální. Můžete taky zobrazit stránky přiřazení zdrojů, plánování kapacity a žádosti o zdroje.

Zobrazení sestavy

Seznam sestavy se seznamem sestav v knihovně SharePoint Online Do SharePoint Online můžete nahrát sestavu nebo vytvořit novou. Zobrazení sestavy obsahuje panel nástrojů SharePoint Online nad oblastí hlavního obsahu.

Pokyny k navigaci v SharePoint Online najdete v tématu použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v SharePointu Online.

Navigace mezi zobrazeními

Můžete snadno přejít z jednoho zobrazení na druhý.

Poznámka: Pokud chcete přejít do zobrazení domov , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na Project Web Appu, a pak stiskněte ENTER.

 1. V jakémkoli zobrazení stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadované zobrazení, například "úkoly, odkaz".

 2. K výběru použijte klávesu Enter. Zobrazení se otevře a čtečka obrazovky oznámí název zobrazení, například "úkoly".

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×