Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Office Lensu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Office Lensu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Office Lens s VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky iOS, prozkoumejte různá zobrazení a přecházejte mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Office Lens obsahuje následující hlavní zobrazení: sběr, Galeriea Export do. Navigace mezi zobrazeními a prvky obrazovky a mezi nimi:

 • Potáhnutím prstem doleva nebo doprava přesunete fokus na prvky obrazovky.

 • Posunutí jednoho prstu kolem obrazovky s prvky na obrazovce

 • Když je fokus na tlačítku, proveďte akci poklepáním na obrazovku.

 • Pokud je fokus na pásu karet režimu fotoaparátu, uslyšíte "režim kamery" a aktuální hodnotu. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovaný režim, a poklepáním na obrazovku vyberte režim.

Zobrazení pro sběr

Když poprvé otevřete Office Lens, otevře se zobrazení pro sběr . Zobrazení pro sběr umožňuje digitalizovat obrázek nebo vybrat existující fotku z knihovny pomocí tlačítek v dolní části obrazovky.

Můžete změnit nastavení kamery, jako je třeba Flash, a to pomocí panelu nástrojů v horní části. Můžete také vybrat režim fotoaparátu (tabule, dokument, vizitku nebo fotku) z pásu karet v dolní části.

Zobrazení galerie:

V zobrazení Galerie se zobrazuje digitalizovaný obrázek. Obrázek můžete upravit, například oříznutím a otočením z panelu nástrojů v horní části obrazovky. Pokud jste si zaznamenali více obrázků, zobrazení identifikuje aktuální obrázek pomocí čítače a umožňuje pomocí panelu nástrojů odstranit nepotřebné obrázky.

Můžete skrýt prvky obrazovky a prozkoumat obrázek, aniž byste museli vyjímat. Pokud chcete obrázek uložit nebo další obrázky, použijte tlačítka v dolní části obrazovky.

Export do zobrazení

Po aktivaci tlačítka Hotovo v zobrazení Galerie se otevře Export do zobrazení. Můžete změnit účet používaný pro export a vybrat si ze seznamu aplikací, kde můžete obrázek uložit nebo sdílet.

Přechod mezi zobrazeními

Pokud chcete přejít ze zobrazení pro sběr do zobrazení Galerie , musíte zachytit obrázek, vybrat existující obrázek z knihovny fotek nebo otevřít dřív digitalizovaný obrázek:

 • V zobrazení pro sběr prstem potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvolit fotku z knihovny, a pak na tlačítko "" digitalizovat ", a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud zachytíte obrázek nebo otevřete dřív digitalizovaný obrázek, otevře se zobrazení Galerie přímo.

 • Pokud chcete vybrat existující obrázek, otevře se zobrazení knihovna fotografií . Procházejte zobrazení potažením prstem a Poklikáním na požadovaný obrázek. Poklepáním na obrazovku vyberte obrázek a otevřete zobrazení Galerie .

Pokud se chcete vrátit ze zobrazení Galerie zpátky do zobrazení pro sběr , proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete zrušit úpravy a odstranit všechny aktuálně zachycené obrázky, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Storno, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete digitalizovat další obrázek, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat obrázek, a pak poklepejte na obrazovku.

Pokud chcete přejít ze zobrazení Galerie do zobrazení exportovat , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud se chcete vrátit do zobrazení Galerie , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Office Lensu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Pomocí aplikace Office Lens s TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Office Lens obsahuje následující hlavní zobrazení: sběr, Galeriea ukládání. Navigace mezi zobrazeními a prvky obrazovky a mezi nimi:

 • Potáhnutím prstem doleva nebo doprava přesunete fokus na prvky obrazovky.

 • Posunutí jednoho prstu kolem obrazovky s prvky na obrazovce

 • Když je fokus na tlačítku, proveďte akci poklepáním na obrazovku.

Zobrazení pro sběr

Když poprvé otevřete Office Lens, otevře se zobrazení pro sběr . Zobrazení pro sběr umožňuje digitalizovat obrázek nebo importovat existující obrázek z knihovny pomocí tlačítek v dolní části obrazovky.

Můžete změnit nastavení kamery, jako je třeba Flash, a to pomocí panelu nástrojů v horní části. Můžete také vybrat režim zaznamenání (tabule, dokument, vizitka nebo fotka) z pásu karet v dolní části.

Zobrazení galerie:

V zobrazení Galerie se zobrazuje digitalizovaný obrázek. Obrázek můžete upravit, například oříznutím a otočením z panelu nástrojů v horní části obrazovky. Pokud jste si zaznamenali více obrázků, zobrazení identifikuje aktuální obrázek pomocí čítače a umožňuje pomocí panelu nástrojů odstranit nepotřebné obrázky.

Můžete skrýt prvky obrazovky a prozkoumat obrázek, aniž byste museli vyjímat. Pokud chcete obrázek uložit nebo další obrázky, použijte tlačítka v dolní části obrazovky.

Export do zobrazení

Po aktivaci tlačítka Uložit obrázek v zobrazení Galerie se otevře možnost Uložit do zobrazení. Obrázek můžete vybrat ze seznamu aplikací.

Přechod mezi zobrazeními

Pokud se chcete přesunout ze zobrazení pro sběr do zobrazení Galerie , musíte zachytit obrázek, importovat existující obrázek z knihovny nebo otevřít dřív zachycený obrázek:

 • V zobrazení pro sběr prstem potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku importovat, a Poklikáním na tlačítko pro vložení, a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud zachytíte obrázek nebo otevřete dřív digitalizovaný obrázek, otevře se zobrazení Galerie přímo.

 • Pokud chcete importovat existující obrázek, otevře se Poslední zobrazení knihovny. Procházejte zobrazení potažením prstem a Poklikáním na požadovaný obrázek. Poklepáním na obrazovku vyberte obrázek a otevřete zobrazení Galerie .

Pokud se chcete vrátit ze zobrazení Galerie zpátky do zobrazení pro sběr , proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete zrušit úpravy a odstranit všechny aktuálně zachycené obrázky, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku navigovat, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku odstranit, a pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete digitalizovat další obrázek, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku "Další", a pak poklepejte na obrazovku.

Pokud chcete přejít ze zobrazení Galerie do zobrazení Uložit , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud se chcete vrátit do zobrazení Galerie , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Office Lensu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Pomocí Office Lens s předčítáním, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete procházet různá zobrazení a přecházet mezi nimi.

Poznámky: 

V tomto tématu

Navigace v hlavním zobrazení a prvcích obrazovky

Office Lens obsahuje následující hlavní zobrazení: sběr, Galeriea ukládání. Navigace mezi zobrazeními a prvky obrazovky a mezi nimi:

 • Potáhnutím prstem doleva nebo doprava přesunete fokus na prvky obrazovky.

 • Posunutí jednoho prstu kolem obrazovky s prvky na obrazovce

 • Když je fokus na tlačítku, proveďte akci poklepáním na obrazovku.

Zobrazení pro sběr

Když poprvé otevřete Office Lens, otevře se zobrazení pro sběr . Zobrazení pro sběr umožňuje digitalizovat obrázek pomocí tlačítka v dolní části.

Pomocí panelu nástrojů vpravo můžete změnit nastavení kamery, jako je režim blesku nebo kamera (tabule, dokument, vizitka nebo fotka).

K různým nastavením můžete získat přístup a importovat existující obrázky z tlačítka nabídky v pravém dolním rohu. Pokud už máte digitalizovaný obrázek, můžete ho zobrazit pomocí tlačítka Zobrazit předchozí obrázky v pravém horním rohu.

Zobrazení galerie:

V zobrazení Galerie se zobrazuje digitalizovaný obrázek. Obrázek můžete upravit například oříznutím a přidáním popisku z panelu nástrojů v horní části obrazovky. Zobrazení identifikuje aktuální obrázek pomocí čítače a umožňuje pomocí panelu nástrojů odstranit nepotřebné obrázky.

Pokud chcete obrázek uložit nebo použít další obrázky, použijte tlačítka na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

Export do zobrazení

Po aktivaci tlačítka Uložit v zobrazení Galerie se otevře okno Uložit zobrazení. Můžete změnit účet používaný pro export a vybrat si ze seznamu aplikací, kam chcete obrázek uložit.

Přechod mezi zobrazeními

Pokud chcete přejít ze zobrazení pro sběr do zobrazení Galerie , musíte zachytit obrázek, otevřít dřív digitalizovaný obrázek nebo vybrat existující obrázek z knihovny:

 • Pokud chcete zachytit obrázek nebo otevřít dříve digitalizovaný obrázek, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zachytit nebo zobrazit předchozí obrázky, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení Galerie .

 • Pokud chcete vybrat stávající obrázek, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku importovat, a pak poklepejte na obrazovku. Procházejte knihovnu potažením prstem a poklikáním vyberte požadovaný obrázek. Po aktivaci tlačítka Hotovo se otevře zobrazení Galerie .

Pokud se chcete vrátit ze zobrazení Galerie zpátky do zobrazení pro sběr , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro více aplikací, a pak poklepejte na obrazovku.

Pokud se chcete přesunout ze zobrazení Galerie do zobrazení Uložit , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit panel aplikace, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud se chcete vrátit do zobrazení Galerie , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Office Lensu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×