Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Excel klávesu a čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet hlavní zobrazení aplikace a prvky a přejít mezi zobrazeními a funkce. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přepínání mezi hlavních oblastí

Přejít mezi hlavních oblastí v Excel, stisknutím klávesy F6 (předáte) a Shift + F6 (dál). Jsou hlavních oblastech:

 • Mřížka listu tabulky

 • Ouška listů

 • Stavový řádek

 • Karty na pásu karet

Přejděte pásu karet

Pásu karet jsou hlavní nabídek Excel. Kontaktovat kartám pásu karet, stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte "Karty na pásu karet," a za ním uveďte název aktuální karty. Pomocí čtečky JAWS uslyšíte "horním pásu karet." Přesouvání mezi karty, pomocí kláves se šipkami doleva a doprava. Když dostanete na kartě specifické pro karty pásu karet se zobrazí pod ním. Informace o procházení pásu karet vybrané, přejděte na Obrázek pásu karet.

Tady je seznam nejběžnějších karty a některé příklady můžete provádět na jednotlivých kartách:

 • Domů

  Formátování a zarovnání textu a čísel a přidání nových řádků a sloupců.

 • Vložení

  Vložení tabulky, obrázky, obrazci a grafy do listu.

 • Rozložení stránky

  Nastavení okraje, orientaci a velikost stránky listu.

 • Vloží jenom kopírované formáty.

  Přidání různých funkcí a vzorců do listu.

 • Data

  Import dat z různých zdrojů, seřadit a filtrovat a používat nástroje data například odebrat duplicitní řádky.

 • Revize

  Kontrola pravopisu a přístupnosti ve svém listu a spolupracovat s ostatními pomocí komentářů a poznámek.

 • Zobrazení

  Vyberte zobrazení, například Normální zobrazení nebo zobrazení Rozložení stránky a nastavte požadovanou úroveň přiblížení stránky.

 • Pomoc

  Otevřete Microsoft Excel pomoc, kontaktujte podporu a sdělit svůj názor.

Kromě kartám pásu karet potřebujete přístup k nabídce soubor pro některé důležité příkazy. Aby se otevřela, stiskněte kombinaci kláves Alt + F. Otevření nabídky soubor v nové podokno. Přejděte hlavní příkazy, nahoru a dolů kláves se šipkami, pak pomocí karty klíče a nahoru nebo dolů kláves se šipkami přejděte možnosti pro tento příkaz.

V nabídce soubor můžete vytvořit nový sešit, otevřete existující sešit, uložení, sdílení nebo vytisknout soubor, který právě pracujete a získat přístup k možnostem Excel. Zavřete nabídku soubor a vraťte se do listu, stisknutím klávesy Esc.

Navigace na pásu karet

Po přechodu na pravém pásu karet podle popisu v navigaci pásu karet, stisknutím klávesy Tab přesuňte na pásu karet a procházet její příkazy a možnosti. Stisknutím klávesy Shift + Tab přejděte zpět. Stisknutím klávesy Enter hlášky nebo stiskněte klávesu Esc odejít od na pásu karet a vraťte se do listu.

Tip: Používání klávesových zkratek pro přístup k příkazů a možností na každý karet je často rychlejší. Další informace najdete v článku klávesové zkratky v Excelu pro Windows.

Přejděte listu

Při otevření sešitu aplikace Excel se zaměřuje na mřížku tabulky listu. Pokud přesunete fokus z listu, opakovaným stisknutím klávesy F6 čtečka obrazovky oznamuje umístění buňky mřížky tabulky. Tady je způsob přejděte do listu a od jiných listech sešitů:

 • Přesunutí mezi buňkami v mřížce tabulky, použijte klávesy se šipkami. Čtečka obrazovky oznamuje sloupec a řádek pro každou buňku společně s jeho obsah.

 • Otevření místní nabídky pro aktuální buňku, stiskněte kombinaci kláves Shift + F10. Pomocí nahoru a dolů se šipkami přejděte v nabídce a stisknutím klávesy Enter hlášky nebo stisknutím klávesy Esc se vraťte do listu.

 • Přesunout do dalšího nebo předchozího listu v sešitu, opakovaným uslyšíte název aktuální karty list stisknutím klávesy F6 pomocí kláves se šipkami doleva a doprava zobrazíte správné listu a stisknutím klávesy Enter jej vyberte.

 • Přejděte k dalším sešitu při otevření více sešitů, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6. Čtečka obrazovky oznamuje název sešitu.

Tip: Pokud chcete rychle přesunout fokus na první plovoucí obrazec, třeba na textové pole nebo obrázek, stiskněte Ctrl+Alt+5. K dalšímu přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím Esc.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Umožňuje Excel pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS zkoumání a přejděte v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přejděte do hlavního zobrazení

Přejděte do hlavního zobrazení Excel stisknutím klávesy F6 (předáte) a Shift + F6 (dál). Fokus se přesune pomocí následujících oblastí v hlavním zobrazení:

 • Panel nástrojů Rychlý přístup v horní části obrazovky

 • Aktuální karta na pásu karet

 • Pole Název na panelu nástrojů

 • Mřížka listu tabulky

 • Stavový řádek

Přejděte pásu karet

Pásu karet jsou hlavní nabídek Excel. Kontaktovat kartám pásu karet opakovaným uslyšíte aktuálně vyberte kartu na pásu karet, stisknutím klávesy F6 například "doma, vybrána, karta." Přesouvání mezi karty, pomocí kláves se šipkami doleva a doprava. Vyberte kartu, stiskněte MEZERNÍK. Specifické pro karty pásu karet se zobrazí pod ním. Informace o procházení pásu karet vybrané, přejděte na Obrázek pásu karet.

Tady je seznam nejběžnějších karty a některé příklady můžete provádět na jednotlivých kartách:

 • Soubor

  Nabídka soubor obsahuje například možnosti pro vytváření a ukládání sešitů a přístup k nastavení Excel.

 • Domů

  Formátování a zarovnání textu a čísel a přidání nových řádků a sloupců.

 • Vložení

  Vložení tabulky, obrázky, obrazci a grafy do listu.

 • Rozložení

  Nastavení okraje, orientaci a velikost stránky listu.

 • Vloží jenom kopírované formáty.

  Přidání různých funkcí a vzorců do listu.

 • Data

  Import dat z různých zdrojů, seřadit a filtrovat a používat nástroje data například odebrat duplicitní řádky.

 • Zobrazení

  Nastavte orientaci nebo okrajem listu, vyberte motiv a pracujte výukové nástroje.

Navigace na pásu karet

Po přechodu na pravém pásu karet podle popisu v navigaci pásu karet, stisknutím klávesy Tab přesuňte na pásu karet a procházet její příkazy a možnosti. Stiskněte Shift + Tab přejděte zpět. Stisknutím klávesy MEZERNÍK hlášky nebo stiskněte klávesu F6 a zavřete okno pásu karet.

Tip: Používání klávesových zkratek pro přístup k příkazů a možností na každý karet je často rychlejší. Další informace najdete v tématu klávesové zkratky v Excelu for Mac.

Navigace mezi zobrazeními

Kromě hlavní zobrazení Excel obsahuje následující běžně používaných zobrazení:

 • Při otevření aplikace Excel vám má na úvodní stránce. Na úvodní stránce můžete vytvořit nový sešit, Procházet šablony, otevřete existující sešit a přístup k informace svého účtu.

  Pokud chcete později vrátit do nabídky Start, stisknutím klávesy F6 dokud uslyšíte "Souboru tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK. Uslyšíte: "Otevřete nové a poslední soubory." Přejděte v nabídce stisknutím klávesy tabulátor nebo klávesy šipka doprava nebo doleva. Chcete-li výběr, stiskněte MEZERNÍK.

 • V nabídce soubor můžete vytvořit nový sešit, uložení, sdílení nebo vytisknout soubor, který právě pracujete a získat přístup k možnostem Excel.

  Pokud chcete otevřít nabídku soubor, stiskněte ovládací prvek + možnost + M. Fokus přesune na řádek nabídek Apple. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Souboru" a stiskněte MEZERNÍK. Přejděte na nabídku soubor pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami. Otevřete podnabídky, stisknutím klávesy šipka vpravo. Pokud chcete vybrat, stiskněte MEZERNÍK.

  Zavřete nabídku soubor a vraťte se do listu, stisknutím klávesy Esc.

 • V okně Předvolby aplikace Excel můžete využít nastavení Excel například možnosti automatických oprav a pás karet.

  Otevřete okno Předvolby aplikace Excel, stiskněte klávesu příkaz + (, čárka). Stisknutím klávesy Tab přejděte v tomto okně. Vyberte nastavení, stiskněte MEZERNÍK. Otevře dialogové okno nastavení. Přejděte dialogového okna nastavení stisknutím klávesy Tab nebo kláves se šipkami. Chcete-li výběr, stiskněte MEZERNÍK.

  Zavřete okno Předvolby aplikace Excel a vraťte se do listu, stisknutím klávesy Esc.

Zkoumání sešitu

Při otevření sešitu Excel je fokus v oblasti obsahu. Pokud přesunete fokus z oblasti obsahu, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte "Upravit text," následovaný kurzoru v listu. Přejděte do oblasti obsahu několika způsoby:

Použití klávesových zkratek

Úplný seznam klávesové zkratky pro navigaci najdete v článku klávesové zkratky v Excelu for Mac.

Pokud je fokus v mřížce tabulky listu, stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů práce s obsahem:

 • Přejdete k začátku listu stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + Fn + šipka vlevo nebo ovládací prvek + Home.

 • Přesunutí o jednu buňku nahoru, dolů, doleva nebo doprava, stisknutím kláves se šipkami.

 • Přesunutí na poslední buňku v používání na listu, stisknutím klávesy příkaz + šipka dolů nebo šipka nahoru.

 • K přesunutí na další list v sešitu, stiskněte klávesu se šipkou možnost + šipka vpravo nebo ovládací prvek + Page dolů.

 • K přesunutí na předchozí list v sešitu, stiskněte klávesu se šipkou možnost + šipka vlevo nebo ovládací prvek + Page.

Použití funkce VoiceOver rotoru, snadné navigačním nebo volby položky

Funkce VoiceOver, jako jsou rotoru, snadné navigačním nebo výběr položky můžete přejít přímo do položky. Například můžete přejít přímo do grafu, tabulce nebo odkaz.

 • Otevřete rotoru, stiskněte CTRL + možnost + U.

 • Otevřete položku volby, stiskněte klávesu ovládací prvek + ALT + I.

 • Aktivovat snadné navigačním, stisknutím kláves se šipkami vlevo a vpravo ve stejnou dobu.

Další informace o tom, jak používat funkce VoiceOver, přejděte na VoiceOver příručky Začínáme.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření a výběru grafu v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Použití Excel pro iOS s VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS umožňuje zkoumat a procházet hlavní zobrazení aplikace a prvky a přejít mezi zobrazeními a funkce.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Přejděte na cílová zobrazení

Při spuštění Excel pro iOS vytvořte nebo otevřete sešit v cílové zobrazení. Potáhněte prstem doleva nebo doprava střídáte mezi prvky v zobrazení cílová a poklepáním vybrat položku. Zobrazení cílová obsahuje následující elementy:

 • Oblast hlavního obsahu

 • Panel karet

  Panel karet se nachází v dolní části obrazovky a obsahuje Novýseznam nedávné, sdílené, Otevřít a Nastavení karty.

Procházet prvky hlavní obrazovce

Pokud chcete přejít mezi hlavních oblastí v Excel pro iOS, potáhněte prstem doprava (předáte) a vlevo (zpět). Jsou hlavních oblastech:

 • Začátek nabídky

 • Mřížka listu tabulky

 • Panel nástrojů nebo pásu karet

Přejděte na začátek nabídku

Řádek nabídek horní Excel pro iOS umožňuje přístup k různé příkazy:

 • Tlačítko Zavřít soubor

  Soubor zavřít a návrat do zobrazení cílová.

 • Tlačítko Zpět

 • Tlačítko Zobrazit pás karet

 • Tlačítko Najít

  Hledání textu v listu nebo sešitu.

 • Nabídka sdílet

  Svůj sešit sdílet s ostatními uživateli, je nebo je poslat kopii dokumentu.

 • Nabídka Soubor

  Příkazy aplikace Access důležité, například Uložit kopii, Export a Tisk. Ukončíte nabídka soubor, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Hotovo", potom poklepáním na obrazovce.

Přejděte listu

Mřížka listu tabulky je oblast hlavního okna Excel pro iOS. Přesunete fokus do listu, potáhněte prstem doprava do obrazovce oznamuje čtečka umístění buňky mřížky tabulky.

 • Přesunutí mezi buňkami v mřížce tabulky, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Čtečka obrazovky oznamuje sloupců a řádků každou buňku, jakož i její obsah.

 • Otevření místní nabídky pro aktuální buňku, poklepejte a podržte. Potáhněte prstem doleva nebo doprava přejdete na nabídku a poklepejte na výběr z nabídky.

Přejděte na panelu nástrojů

Panel nástrojů vám umožňuje přístup k některé často používaných funkcí, například tlačítko listy, které umožňuje přepínat mezi listů ve stejném sešitu a použít filtr, Barva výplně, se dozvíte, co chcete udělat, a Tlačítka Zobrazit pás karet.

Navigace na pásu karet

Pás karet je hlavní způsob, jak získat přístup k příkazů a možností v Excel pro iOS. Budou seskupené do různých karty.

 1. Přístup k pásu karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Zobrazit pás karet" a pak poklepáním displej.

  Čtečka obrazovky oznamuje název aktuální karty.

 2. Chcete-li přepnout karty, poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet na kartu, které chcete a poklepáním ho vyberte.

 3. Potažením prstu doprava přesuňte na pásu karet a procházet její příkazy a možnosti. Poklepejte na výběr z nabídky.

 4. Chcete-li skrýt pás karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Skrýt pás karet" a potom poklepejte na obrazovce.

Tady je seznam nejběžnějších karty a některé příklady můžete provádět na jednotlivých kartách:

 • Domů

  Formátování a zarovnání textu a čísel a přidání nových řádků a sloupců.

 • Vložení

  Vložení tabulky, obrázky, obrazci a grafy do listu.

 • Vloží jenom kopírované formáty.

  Přidání různých funkcí a vzorců do listu.

 • Data

  Seřadit a filtrovat data v listu.

 • Revize

  Spolupráce s ostatními pomocí komentářů.

 • Zobrazení

  Vyberte, jestli chcete zobrazit mřížku a nadpisy a nastavit úroveň přiblížení stránky.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkazu, použijte Upozorňovat. Použití Upozorňovat k vyhledání příkazu, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Řekněte mi, co chcete udělat" a pak poklepáním displej.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Zadejte například "seřadit."

 4. Přístup k hledání výsledků, potáhněte prstem nahoru dvěma prsty a potom potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte první výsledek. Potáhnutím prstem doprava a projděte si výsledky a poklepáním ho vybírat.

Viz také

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPhone

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPad

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Použití Excel pro Android s funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky umožňuje zkoumat a procházet hlavní zobrazení aplikace a prvky a přejít mezi zobrazeními a funkce.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Přejděte na cílová zobrazení

Při spuštění Excel pro Android vytvořte nebo otevřete sešit v cílové zobrazení. Potáhněte prstem doleva nebo doprava střídáte mezi prvky v zobrazení cílová a poklepáním vybrat položku. Zobrazení cílová obsahuje následující elementy:

 • Začátek nabídky

  Nabídky nejvyšší obsahuje tlačítka pro hledání a Nový.

 • Oblast hlavního obsahu

 • Panel karet

  Panel karet se nachází v dolní části obrazovky a obsahuje karty posledníShared a Otevřít.

Procházet prvky hlavní obrazovce

Pokud chcete přejít mezi hlavních oblastí v Excel pro Android, potáhněte prstem doprava (předáte) a vlevo (zpět). Jsou hlavních oblastech:

 • Začátek nabídky

 • Mřížka listu tabulky

 • Panel nástrojů nebo pásu karet

Přejděte na začátek nabídku

Řádek nabídek horní Excel pro Android umožňuje přístup k různé příkazy:

 • Tlačítko zpět

  Soubor zavřít a návrat do zobrazení cílová.

 • Tlačítko Další možnosti

  Zobrazení pásu karet hlavní umožňuje přístup k příkazům v Excel.

 • Tlačítko Najít

  Hledání textu v listu nebo sešitu.

 • Tlačítko Zpět

 • Sdílet přepínač

  Svůj sešit sdílet s ostatními uživateli, je nebo je poslat kopii dokumentu.

 • Nabídky

  Příkazy aplikace Access důležité, například Uložit a Uložit jako, Tisk a Nastavení. Zavřete nabídku, klepněte na obrazovku dvěma prsty.

Přejděte listu

Mřížka listu tabulky je oblast hlavního okna Excel pro Android. Přesunete fokus do listu, potáhněte prstem doprava do obrazovce oznamuje čtečka umístění buňky mřížky tabulky.

 • Přesunutí mezi buňkami v mřížce tabulky, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Čtečka obrazovky oznamuje sloupců a řádků každou buňku, jakož i její obsah.

 • Otevření místní nabídky pro aktuální buňku, poklepejte na obrazovce. Potáhněte prstem doleva nebo doprava přejdete na nabídku a poklepejte na výběr z nabídky. Zavřít místní nabídku bez výběru položky, klepněte na obrazovku dvěma prsty.

Přejděte na panelu nástrojů

Panel nástrojů vám umožňuje přístup k některé často používaných funkcí například přepínačem listy, která umožňuje přepínat mezi listů ve stejném sešitu a použít filtr, Barva výplně, Upozorňovat a Další možnosti nástroje.

Navigace na pásu karet

Pás karet je hlavní způsob, jak získat přístup k příkazů a možností v Excel pro Android. Budou seskupené do různých karty.

 1. Přístup na pásu karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti", potom poklepáním na obrazovce.

  Čtečka obrazovky oznamuje název aktuální karty.

 2. Chcete-li přepnout karty, poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet na kartu, které chcete a poklepáním ho vyberte.

 3. Potažením prstu doprava přesuňte na pásu karet a procházet její příkazy a možnosti. Poklepejte na výběr z nabídky.

 4. Chcete-li skrýt pás karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

Tady je seznam nejběžnějších karty a některé příklady můžete provádět na jednotlivých kartách:

 • Domů

  Formátování a zarovnání textu a čísel a přidání nových řádků a sloupců.

 • Vložení

  Vložení tabulky, obrázky, obrazci a grafy do listu.

 • Vloží jenom kopírované formáty.

  Přidání různých funkcí a vzorců do listu.

 • Data

  Seřadit a filtrovat data v listu.

 • Revize

  Spolupráce s ostatními pomocí komentářů.

 • Zobrazení

  Vyberte, jestli chcete zobrazit mřížku a nadpisy a nastavit úroveň přiblížení stránky.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkazu, použijte Upozorňovat. Použití Upozorňovat k vyhledání příkazu, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Upozorňovat" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Zadejte například "seřadit."

 4. Výsledky hledání zobrazíte potažením prstu doleva, dokud uslyšíte první výsledek. Potáhnutím prstem doleva a projděte si výsledky a poklepáním vyberte jednu.

Viz také

Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android

Použití externí klávesnice v Excelu pro Android

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Pomocí Excel Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows se můžete zkoumat a procházet hlavní zobrazení aplikace a prvky a přejít mezi zobrazeními a funkce.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přejděte na cílová zobrazení

Při spuštění Excel Mobile vytvořte nebo otevřete sešit v cílové zobrazení. Můžete vytvořit nový sešit, vyhledejte existující sešit nebo otevřete některou naposledy použitých. Potáhněte prstem doleva nebo doprava střídáte mezi prvky v zobrazení cílová a poklepáním vybrat položku.

Procházet prvky hlavní obrazovce

Pokud chcete přejít mezi hlavních oblastí v Excel Mobile potažením prstem doprava zobrazte (předáte) a vlevo (zpět). Jsou hlavních oblastech:

 • Mřížka listu tabulky

 • Ouška listů

 • Příkazy panelu Rychlý přístup

 • Příkaz palety

Přejděte listu

Mřížka listu tabulky je oblast hlavního okna Excel Mobile. Přesunete fokus do listu, potáhněte prstem doleva nebo doprava do obrazovce čtečka oznamuje "Mřížky tabulky" a umístění buňky mřížky tabulky.

 • Přesunutí mezi buňkami v mřížce tabulky, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Čtečka obrazovky oznamuje sloupců a řádků každou buňku, jakož i její obsah.

 • Chcete-li vybrat aktuální buňkou, poklepejte na obrazovce.

 • Pokud chcete přepnout mezi listy ve stejném sešitu, potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Oušek listů." Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte list se má a pak poklepáním displej. Otevření místní nabídky pro vybraný list, poklepáním dvěma prsty. Potáhněte prstem doleva nebo doprava přejdete na nabídku a poklepejte na výběr z nabídky.

Přejděte na panelu příkazů rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup příkazy Excel Mobile umožňuje přístup k různé funkce:

 • Tlačítko soubor

  Otevřete stránku Backstage pro přístup k důležitým příkazy, například Nový, otevření, uložení, Tisk a Nastavení. Na stránce Backstage opustíte potažením prstu doleva dokud uslyšíte "Vraťte" a pak poklepáním displej.

 • Tlačítko Najít

  Hledání textu v listu nebo sešitu.

 • Tlačítko sdílet

  Svůj sešit sdílejte s ostatními uživateli.

 • Tlačítko Zpět

Přejděte paletě příkaz

Příkaz palety je hlavní způsob, jak získat přístup k příkazů a možností v Excel Mobile. Příkazy a možnosti budou seskupené do různých karty na pásu karet.

 1. Přístup příkaz palety, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Příkaz palety", potom poklepáním na obrazovce.

 2. Chcete-li přepnout karty, potáhněte prstem doleva, dokud se dozvíme "Na ikonu pro výběr" a pak poklepáním displej. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet na kartu, které chcete a poklepáním ho vyberte.

 3. Potažením prstu doprava přesuňte na pásu karet a procházet její příkazy a možnosti. Poklepejte na výběr z nabídky.

 4. Chcete-li skrýt pás karet, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

Tady je seznam nejběžnějších karty a některé příklady můžete provádět na jednotlivých kartách:

 • Domů

  Formátování a zarovnání textu a čísel a přidání nových řádků a sloupců.

 • Vložení

  Vložení tabulky, obrázky, obrazci a grafy do listu.

 • Vloží jenom kopírované formáty.

  Přidání různých funkcí a vzorců do listu.

 • Data

  Seřadit a filtrovat data v listu.

 • Revize

  Spolupráce s ostatními pomocí komentářů.

 • Zobrazení

  Vyberte, jestli chcete zobrazit mřížku a nadpisy a nastavit úroveň přiblížení stránky.

Viz také

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Pomocí Excel Online klávesu a čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet hlavní zobrazení aplikace a prvky a přejít mezi zobrazeními a funkce. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Přepínání mezi hlavních oblastí

Přejít mezi hlavních oblastí v Excel Online, stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6 (předáte) a Ctrl + Shift + F6 (dál). Jsou hlavních oblastech:

 • Záhlaví

 • Karty na pásu karet

 • Mřížka listu tabulky

 • Ouška listů

 • Stavový řádek

Přejděte pásu karet

Pásu karet jsou hlavní nabídek Excel Online. Na pásu karet, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte "Karty na pásu karet," následuje název aktuální karty. Pomocí čtečky JAWS uslyšíte pouze aktuální kartě na jeho název. Přesouvání mezi karty, pomocí kláves se šipkami doleva a doprava. Když dostanete na kartě specifické pro karty pásu karet se zobrazí pod ním. Informace o procházení pásu karet vybrané, přejděte na Obrázek pásu karet.

Tady je seznam nejběžnějších karty a některé příklady můžete provádět na jednotlivých kartách:

 • Domů

  Formátování a zarovnání textu a čísel a přidání nových řádků a sloupců.

 • Vložení

  Vložení různých funkcí a vzorců, tabulky, obrázky, obrazce a grafy do listu.

 • Data

  Řazení a filtrování dat pomocí nástrojů, jako jsou ověření dat.

 • Revize

  Kontrola přístupnosti ve svém listu a spolupracovat s ostatními pomocí komentářů.

 • Zobrazení

  Přepnutí na Zobrazení pro čtení a vyberte, zda chcete zobrazit mřížku a nadpisy.

Kromě kartám pásu karet potřebujete přístup k nabídce soubor pro některé důležité příkazy. Aby se otevřela, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 nebo Ctrl + Shift + F6 tak, aby dozvíme "Karty na pásu karet" a název aktuální karty a potom klávesu c. Pomocí čtečky JAWS uslyšíte pouze aktuální kartě na jeho název. Otevření nabídky soubor v nové podokno. Přejděte hlavní příkazy, nahoru a dolů klávesy se šipkami, a stisknutím klávesy Enter vybírat. Pomocí nahoru a dolů přejděte možnosti pro tento příkaz kláves se šipkami.

V nabídce soubor můžete vytvořit nový sešit, otevřete existující sešit, uložení, sdílení nebo vytisknout soubor, který právě pracujete a získat přístup k možnostem Excel Online. Zavřete nabídku soubor a vraťte se do listu, stisknutím klávesy Esc.

Navigace na pásu karet

Po přechodu na pásu karet, které budete potřebovat, podle popisu v navigaci pásu karet, stisknutím klávesy Tab přejděte na pásu karet a pomocí kláves se šipkami doprava a doleva procházením jeho příkazy a možnosti. Stisknutím klávesy Enter hlášky nebo stiskněte klávesu Esc odejít od na pásu karet a vraťte se do listu.

Tip: Používání klávesových zkratek pro přístup k příkazů a možností na každý karet je často rychlejší. Další informace najdete v článku klávesové zkratky v Excelu Online.

Přejděte listu

Při otevření sešitu aplikace Excel Online se zaměřuje na mřížku tabulky listu. Pokud přesunete fokus z listu, opakovaným stisknutím klávesy Ctrl + F6 čtečka obrazovky oznamuje umístění buňky mřížky tabulky. Tady je způsob přejděte do listu a mezi ostatní listy:

 • Přesunutí mezi buňkami v mřížce tabulky, použijte klávesy se šipkami. Čtečka obrazovky oznamuje sloupec a řádek pro každou buňku společně s jeho obsah.

 • Otevření místní nabídky pro aktuální buňku, stiskněte kombinaci kláves Shift + F10. Pomocí nahoru a dolů se šipkami přejděte v nabídce a stisknutím klávesy Enter hlášky nebo stisknutím klávesy Esc se vraťte do listu.

 • Přesunout do dalšího nebo předchozího listu v sešitu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte název aktuální ouško listu, pomocí kláves se šipkami vlevo a vpravo najít listu a stisknutím klávesy Enter jej vyberte.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×