Použití čtečky obrazovky k práci se zobrazeními v Projectu

Použití čtečky obrazovky k práci se zobrazeními v Projectu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Project 2016 můžete zvolit správné zobrazení plánu pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Použití správného zobrazení pro daný účel usnadňuje udržování přehledu o projektu.

Když chcete určit zobrazení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám, napřed rozhodněte, jaké informace chcete zjistit (data o úkolu, o zdroji nebo o přiřazení), a pak určete formát, který chcete použít.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu 2016.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Přechod mezi zobrazeními

Když chcete přejít z jednoho zobrazení do jiného, použijte k výběru a otevření zobrazení tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Výběr a otevření zobrazení Ganttův diagram

Alt+O, G, G

Výběr a otevření zobrazení Vykrytí úkolů

Alt+O, Ž, K

Výběr a otevření zobrazení Týmový plánovač

Alt+O, T, P

Výběr a otevření zobrazení Seznam zdrojů

Alt+O, Ů, S

Zobrazení Časová osa

Zobrazení Časová osa vám nabízí přehled klíčových úkolů a milníků, které můžete prezentovat například ve zprávě o stavu nebo na schůzce. Obsah zobrazení Časová osa můžete zkopírovat na snímek aplikace PowerPoint, vytisknout ho nebo ho poslat e-mailem.

Zobrazení Časová osa je možné otevřít jako součást jiných zobrazení nebo v samostatném okně. Pokud je časová osa součástí jiných zobrazení, nachází se ve výchozím nastavení v horní části daného zobrazení.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Zapnutí a vypnutí časové osy

Alt+O, Á

Cyklické přecházení mezi hlavním zobrazením a časovou osou: Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte název požadovaného zobrazení.

F6 nebo Shift+F6

Otevření zobrazení Časová osa v samostatném okně

Alt+O, Š, O

Cyklické procházení typů prvků na časové ose (pruh úkolu, milník, bublinový popisek a pruh na časové ose), přičemž první prvek daného typu se vybere

Klávesa Tab nebo klávesa Šipka dolů

Cyklické procházení typů prvků v opačném pořadí

Shift+Tab, klávesa Šipka nahoru

Přechod na předchozí nebo další položku daného typu, například přechod na další milník

Klávesa Šipka doleva nebo Šipka doprava

Otevření dialogu Informace o úkolu

Shift+F2

Zobrazení Ganttův diagram

Zobrazení Ganttův diagram nabízí přehled o směřování a průběhu projektu. V tomto zobrazení můžete také získat představu o tom, jak úkoly spolu vzájemně souvisí.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Oblast hlavního obsahu pod časovou osou je rozdělená na dvě podokna. V levé části je vstupní tabulka, kde můžete pro úkol definovat jeho režim, název, dobu trvání, data zahájení a dokončení a předchůdce. V pravé části je pruhový graf, který zobrazuje informace z tabulky pomocí průběhových bloků a závislostí.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Pohyb mezi sloupci a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Otevření dialogu Informace o úkolu

Shift+F2

Zobrazení Vykrytí úkolů

V zobrazení Vykrytí úkolů můžete zadávat, upravovat a kontrolovat přiřazení podle úkolů.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Oblast hlavního obsahu pod časovou osou je rozdělená na dvě podokna. Tabulka vlevo obsahuje všechny úkoly s přiřazenými zdroji, které jsou odsazené pod příslušnými úkoly. V podokně časového rozvrhu vpravo jsou informace, třeba práce a náklady na úkol a přiřazení, uvedené podle časového rámce, například pro dny nebo pro týdny.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Pohyb mezi sloupci a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Otevření dialogu Informace o úkolu

Shift+F2

Přechod do podokna časového rozvrhu

F6

Zobrazení Týmový plánovač

Pomocí zobrazení Týmový plánovač můžete zkontrolovat úkoly z pohledu toho, kdo na nich pracuje, a získat přehled o plánu.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Oblast hlavního obsahu pod časovou osou je rozdělená na tři podokna. Tabulka vlevo obsahuje názvy zdrojů a všechny nenaplánované úkoly. Vpravo je podokno kalendáře. V dolní části okna se nachází podokno se seznamem nepřiřazených úkolů.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Pohyb mezi sloupci a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Rozbalení nebo sbalení řádku zdroje nebo řádku seskupování

Alt+Shift+znaménko plus (+) nebo Alt+Shift+znaménko minus (-)

Posunutí časové osy

Alt+Šipka doleva nebo Alt+Šipka doprava

Otevření dialogu Informace o úkolu

Enter (když jste na úkolu)

Přesunutí úkolů

Ctrl + šipkové klávesy

Zobrazení Seznam zdrojů

Zobrazení Seznam zdrojů použijte, když chcete v tabulce zadat, upravit nebo zkontrolovat data zdroje pro projekt.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Většinu oblasti hlavního obsahu pod časovou osou zabírá výpis tabulky, například zdroje, náklady a standardní sazby.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Pohyb mezi sloupci a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Otevření dialogu Informace o zdroji

Shift+F2

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Klávesové zkratky pro Project 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

V Projectu Online můžete k výběru správného zobrazení plánu použít klávesnici a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows. Použití správného zobrazení pro daný účel vám usnadní sledování projektu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s Projectem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Project Online běží ve webovém prohlížeči, a proto se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Project Online.

V tomto tématu

Změna zobrazení na stránce projektů

 1. V zobrazení Projekty stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, abyste přešli na kartu. V případě potřeby opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo kombinaci Shift+Tab, až uslyšíte, že jste v Centru projektů na kartě Projekty, což je druhá karta ze dvou, a že jste ve skupině nástrojů. Stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazení. Stisknutím mezerníku otevřete seznam dostupných zobrazení.

 3. K procházení zobrazení použijte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete zobrazení vybrat, stiskněte Enter.

Změna zobrazení na stránce plánování

 1. Když jste v projektu na stránce Plán, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, abyste přešli na kartu. V případě potřeby opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo kombinaci Shift+Tab, až uslyšíte, že jste v části Plán na kartě Úkoly, což je čtvrtá karta z pěti, a že jste ve skupině nástrojů. Stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazení. Stisknutím mezerníku otevřete seznam dostupných zobrazení.

 3. K procházení zobrazení použijte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete zobrazení vybrat, stiskněte Enter.

Změna rozložení

Způsob zobrazení dat můžete změnit. Můžete zobrazit nebo skrýt Ganttův diagram, zobrazit data časově uspořádaná nebo v tabulkovém formátu v rozložení listu.

 1. Pokud chcete změnit rozložení v zobrazení Úkoly, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, abyste přešli na kartu. Případně opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, až uslyšíte, že jste na kartě Úkoly, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku Rozložení. Potom stiskněte mezerník. Otevře se seznam možností.

 3. Pokud chcete vybrat Ganttův diagram, Časově uspořádaná data nebo List, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, až se dostanete na požadovanou možnost. Vyberte ji klávesou Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu Online

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×