Použití čtečky obrazovky k práci se zobrazeními v Projectu

Použití čtečky obrazovky k práci se zobrazeními v Projectu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Project klávesu a čtečky obrazovky zvolení správného zobrazení plánu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Použití správného zobrazení pro správné účel usnadňuje zachovat projekt podle plánu. Jak identifikovat zobrazení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, nejdřív rozhodnout, jaké informace chcete zkontrolovat (úkol, zdroj nebo přiřazení dat) a pak vyberte, jaký formát, který chcete použít.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přechod mezi zobrazeními

Když chcete přejít z jednoho zobrazení do jiného, použijte k výběru a otevření zobrazení tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Vyberte a otevřete zobrazení Ganttův diagram

Alt+O, G, G

Vyberte a otevřete zobrazení Používání úkolů

Alt+O, Ž, K

Vyberte a otevřete zobrazení Týmový plánovač

Alt+O, T, P

Vyberte a otevřete zobrazení Seznam zdrojů

Alt+O, Ů, S

Zobrazení Časová osa

Zobrazení Časová osa vám nabízí přehled klíčových úkolů a milníků, které můžete prezentovat například ve zprávě o stavu nebo na schůzce. Obsah zobrazení Časová osa můžete zkopírovat na snímek aplikace PowerPoint, vytisknout ho nebo ho poslat e-mailem.

Zobrazení Časová osa je možné otevřít jako součást jiných zobrazení nebo v samostatném okně. Pokud je časová osa součástí jiných zobrazení, nachází se ve výchozím nastavení v horní části daného zobrazení.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přepínání časové osy

ALT + W, T, L

Přecházení mezi hlavním zobrazení a časové osy

F6 nebo Shift+F6

Otevření zobrazení časové osy v samostatném okně

ALT + W, O, T, L

Přepínání mezi typy elementů na časové ose – hlavní panel, milník, popisek a panel Časová osa se první z nich tohoto typu výběru

Klávesa Tab nebo klávesa Šipka dolů

Přepínání mezi typy elementů v opačném pořadí

Shift+Tab, klávesa Šipka nahoru

Přechod na předchozí nebo další položku tohoto typu, například, přejděte na další milníku

Klávesa Šipka doleva nebo Šipka doprava

Otevření dialogového okna Informace o úkolu

Shift+F2

Zobrazení Ganttův diagram

Zobrazení Ganttův diagram nabízí přehled o směřování a průběhu projektu. V tomto zobrazení můžete také získat představu o tom, jak úkoly spolu vzájemně souvisí.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Oblast hlavního obsahu pod časovou osou je rozdělená na dvě podokna. V levé části je vstupní tabulka, kde můžete pro úkol definovat jeho režim, název, dobu trvání, data zahájení a dokončení a předchůdce. V pravé části je pruhový graf, který zobrazuje informace z tabulky pomocí průběhových bloků a závislostí.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi sloupce a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Otevření dialogového okna Informace o úkolu

Shift+F2

Zobrazení Vykrytí úkolů

V zobrazení Vykrytí úkolů můžete zadávat, upravovat a kontrolovat přiřazení podle úkolů.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Oblast hlavního obsahu pod časovou osou je rozdělená na dvě podokna. Tabulka vlevo obsahuje všechny úkoly s přiřazenými zdroji, které jsou odsazené pod příslušnými úkoly. V podokně časového rozvrhu vpravo jsou informace, třeba práce a náklady na úkol a přiřazení, uvedené podle časového rámce, například pro dny nebo pro týdny.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi sloupce a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Otevření dialogového okna Informace o úkolu

Shift+F2

Přejděte do podokna časového rozvrhu

F6

Zobrazení Týmový plánovač

Pomocí zobrazení Týmový plánovač můžete zkontrolovat úkoly z pohledu toho, kdo na nich pracuje, a získat přehled o plánu.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Oblast hlavního obsahu pod časovou osou je rozdělená na tři podokna. Tabulka vlevo obsahuje názvy zdrojů a všechny nenaplánované úkoly. Vpravo je podokno kalendáře. V dolní části okna se nachází podokno se seznamem nepřiřazených úkolů.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi sloupce a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Rozbalení nebo sbalení zdroje řádku nebo seskupení řádků

Alt+Shift+znaménko plus (+) nebo Alt+Shift+znaménko minus (-)

Posunutí časové osy

Alt+Šipka doleva nebo Alt+Šipka doprava

Otevření dialogového okna Informace o úkolu

Enter (když jste na úkolu)

Přesunutí úkolů

Ctrl + šipkové klávesy

Zobrazení Seznam zdrojů

Zobrazení Seznam zdrojů použijte, když chcete v tabulce zadat, upravit nebo zkontrolovat data zdroje pro projekt.

Pokud je časová osa zapnutá, nachází se v horní části okna. Většinu oblasti hlavního obsahu pod časovou osou zabírá výpis tabulky, například zdroje, náklady a standardní sazby.

K pohybu v tomto zobrazení použijte tyto klávesové zkratky:

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi sloupce a řádky v tabulce

Klávesa Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy

Otevření dialogového okna Informace o zdroji

Shift+F2

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Pomocí Project Online klávesu a čtečky obrazovky zvolení správného zobrazení plánu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Použití správného zobrazení pro správné účel usnadňuje podle projektu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s Projectem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Project Online běží ve webovém prohlížeči, a proto se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Project Online.

V tomto tématu

Změna zobrazení na stránce projektů

 1. V zobrazení Projekty stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, abyste přešli na kartu. V případě potřeby opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo kombinaci Shift+Tab, až uslyšíte, že jste v Centru projektů na kartě Projekty, což je druhá karta ze dvou, a že jste ve skupině nástrojů. Stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazení. Stisknutím mezerníku otevřete seznam dostupných zobrazení.

 3. K procházení zobrazení použijte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete zobrazení vybrat, stiskněte Enter.

Změna zobrazení na stránce plánování

 1. Když jste v projektu na stránce Plán, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, abyste přešli na kartu. V případě potřeby opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo kombinaci Shift+Tab, až uslyšíte, že jste v části Plán na kartě Úkoly, což je čtvrtá karta z pěti, a že jste ve skupině nástrojů. Stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazení. Stisknutím mezerníku otevřete seznam dostupných zobrazení.

 3. K procházení zobrazení použijte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete zobrazení vybrat, stiskněte Enter.

Změna rozložení

Způsob zobrazení dat můžete změnit. Můžete zobrazit nebo skrýt Ganttův diagram, zobrazit data časově uspořádaná nebo v tabulkovém formátu v rozložení listu.

 1. Pokud chcete změnit rozložení v zobrazení Úkoly, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, abyste přešli na kartu. Případně opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, až uslyšíte, že jste na kartě Úkoly, a pak stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku Rozložení. Potom stiskněte mezerník. Otevře se seznam možností.

 3. Pokud chcete vybrat Ganttův diagram, Časově uspořádaná data nebo List, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, až se dostanete na požadovanou možnost. Vyberte ji klávesou Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravě stávajícího projektu v Projectu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu Online

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Projectu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×