Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesu a čtečky obrazovky osobě přidat komentáře v dokumentu Word. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. S komentáři můžete navrhnout tak, aby dokumenty nebo označit potíží příznakem pro zpracování. Komentáře můžete snadno odstranit po čtení nebo odpověď na komentář.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání komentáře

Přidáním komentáře v dokumentu Word, třeba když procházíte odesílatele práce, pokud chcete psát poznámky ve vlastní dokumentu, nebo pokud chcete sledovat potíží příznakem pro zpracování.

 1. Začít nepřetržitý čtení na vaše aktuální umístění v dokumentu, stiskněte SR klávesou Ctrl + R.

 2. Když budete chtít program Předčítání zastavit v bodě, kam budete chtít vložit komentář, stiskněte klávesu Ctrl.

  Tip: Pokud chcete vybrat víc slov v textu dojmu jako skrytými v komentářích text, pomocí klávesy Ctrl + Shift + šipka vpravo. Uslyšíte vybraný text.

 3. Když budete chtít přidat nový komentář, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+M. Uslyšíte, že se jedná o <určité jméno uživatele>, komentář, úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o vložení komentáře <číslo> uživatelem <jméno uživatele>.

 4. Zadejte komentář. Podokno komentářů a vraťte se na místě, kde jste skončili v textu, stisknutím klávesy SR klávesou Shift + A nebo Esc.

Zobrazení komentářů v dokumentu

Body, ve kterých jsou vložené komentáře, jsou v základním textu dokumentu zvýrazněné v režimu Všechny revize.

 1. Pokud chcete přepnout do režimu všechny revize, stiskněte kombinaci kláves Alt + R, TD. Uslyšíte název aktuálně vybrané poznámky. V JAWS, uslyšíte: "Nižší pásu karet, sledování skupinového rámečku" následuje název aktuálně vybrané poznámky. Otevře se seznam s čtyř možností zobrazení.

 2. V seznamu stiskněte klávesu nahoru a dolů kláves se šipkami dokud dozvíme "Všechny revize" a stiskněte klávesu Enter. Vrátí fokus na základní text.

Přechod na komentáře a mezi komentáři

Předčítání oznamuje komentáře při čtení textu. Skutečné komentář a informace se zobrazují v poli Komentář na okraji dokumentu. JAWS bude číst text komentáře a také oznamuje, kdo opustil komentář při čtení textu. Uslyšíte: "Komentář," text komentáře a název komentátor.

Přechod na komentáře a zpátky na základní text

 1. Zkontrolujte, že jste podle pokynů výše v tématu Zobrazení komentářů v dokumentu vybrali možnost Všechny revize.

 2. Nepřetržitý čtení přejdete stisknutím klávesy SR + Ctrl + R. Informujte čtečka obrazovky pro čtení textu, dokud uslyšíte komentáře se ohlásí.

 3. Když se budete chtít přesunout na komentáře, použijte v závislosti na vaší čtečce obrazovky jeden z následujících postupů:

  • V programu Předčítání stiskněte SR klíčové + A. Fokus přesune do poznámky na okraj. Pokud chcete vrátit na místo, kam jste ji opustili, postupujte při úpravě dokumentu, stiskněte klávesu Esc nebo SR klávesou Shift + A.

  • JAWS stisknutím Shift + Ctrl + apostrof ('). Uslyšíte: "Počkejte zpracování <number komentáře > položky, dialogové okno poznámek recenzenta." V dialogovém okně poznámek recenzenta stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou poslouchat komentáře a poslouchat informace o kdo doleva na komentář a kdy. Až budete hotovi, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko OK." Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte komentář, a obnoví fokusu textu.

Přechod mezi komentáři

 1. Pokud chcete procházet všechny komentáře v dokumentu, použijte jeden z následujících postupů:

  • Pokud chcete procházet všechny komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, Ú. Fokus se přesune na další komentář. Pokud chcete přejít na předchozí komentář, stiskněte klávesy Alt+R, 8. Jednotlivé akce opakujte, dokud neprojdete všechny komentáře nebo nenajdete komentář, který hledáte.

  • Pokud chcete procházet všechny sledované změny a komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, L. Fokus se přesune na další změnu. Pokud chcete přejít na předchozí změnu, stiskněte klávesy Alt+R, Í. Jednotlivé akce opakujte, dokud neprojdete všechny změny nebo komentáře nebo nenajdete změnu nebo komentář, které hledáte.

 2. Poslechněte si poznámky a informace o kdo doleva na komentář a kdy, použijte příkazy pro navigaci položku čtečka obrazovky.

Odstranění komentářů

Komentáře v dokumentu můžete odstraňovat postupně nebo je můžete odstranit všechny naráz.

Odstranění nebo odpověď u jednoho komentáře

 1. Podle pokynů v tématu Přechod na komentáře a mezi komentáři přejděte na komentář, který chcete odstranit nebo na který chcete odpovědět.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit komentář, stiskněte v místní nabídce klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte, že se jedná o odstranění komentáře. Potom stiskněte klávesu Enter. Aktuální komentář se odstraní. Potom můžete přejít na další komentář v dokumentu.

  • Když budete chtít odpovědět na komentář, stiskněte klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost odpovědi na komentář. Napište svoji odpověď a přejděte na další komentář.

  Tip: Na komentář můžete odpovědět také tak, že když se nacházíte na komentáři, stisknete kombinaci kláves Ctrl+Alt+M.

Odstranění všech komentářů

 1. Stiskněte klávesy Alt+R, 5, V.

Řešení komentářů

Vyřešený komentář označte jako hotový. Vyřešený komentář se zobrazí se šedým okrajem a nebude možné k němu přidat další odpovědi. Vyřešený komentář je možné odstranit nebo znovu otevřít. Vyřešený komentář se neodstraní.

 1. Podle pokynů v tématu Přechod na komentáře a mezi komentáři přejděte na komentář, který chcete vyřešit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte že se jedná o možnost vyřešení komentáře, a pak stiskněte Enter. Aktuální komentář se zobrazí jako neaktivní.

 4. Pokud chcete znovu otevřít vyřešený komentář, přejděte na daný komentář a stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. V místní nabídce stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost znovu otevřít komentář. Komentář je možné znovu upravit.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití funkce VoiceOver, předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, přidávání poznámek do dokumentu Word. Najděte komentáře v dokumentu a typ odpovědi na stávající komentáře. Až budete hotovi, můžete označit komentář vyřešit nebo jejich odstranění.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání komentáře

Přidáním komentáře v dokumentu Word, třeba když procházíte odesílatele práce, pokud chcete psát poznámky ve vlastní dokumentu, nebo pokud chcete sledovat potíží příznakem pro zpracování.

 1. Začít čtení dokumentu, stiskněte CTRL + možnost + A.

 2. Ukončit, kam chcete vložit komentář, stiskněte nahoru nebo šipka najít správný řádek dolů.

  Tip: Pokud chcete vybrat víc slov, který chcete komentovat, stiskněte a podržte klávesu Shift + Option a stisknutím klávesy šipka doleva nebo doprava, dokud nebude vybrána slov, která chcete. Uslyšíte vybraný text.

 3. Stiskněte můžu přejít do nabídky Vložit na řádku nabídek ovládací prvek + možnost + M. K přidání nového komentáře, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Komentář" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 4. Zadejte komentář. Po dokončení stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + Shift + šipka nahoru.

Zobrazení komentářů v dokumentu

V dokumentu textu v režimu revize jsou zvýrazněné body vložení komentáře.

 1. Přejdete na kartě zobrazení v řádku nabídek, stiskněte V ovládací prvek + možnost + M.

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Marže" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Vrátí fokus na základní text a komentáře se zobrazují.

Přechod mezi komentáři

Skutečné komentář a informace se zobrazují v poli Komentář na okraji dokumentu.

 1. Ujistěte se, že je režim značky. Pokyny najdete v výše Zobrazit komentáře v dokumentu . Přejděte do podokna poznámky na okraj do textu dokumentu, stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo.

 2. Přehrajte komentáře, stisknutím klávesy ovládací prvek + možnost + šipka vpravo šipku.

Odpovídat na komentáře

 1. Ujistěte se, že je režim značky. Pokyny najdete v výše Zobrazit komentáře v dokumentu .

 2. Až uslyšíte, kterou chcete odpovědět na komentář, stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo. Uslyšíte: "Odpověď, tlačítko." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 3. Napište svoji odpověď. Přejít na další komentář, stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo.

Řešení nebo odstranění komentáře

Když vyřeší komentáře, ho má označena jako Hotovo a šedě Oddálit na okraji. Řešení komentář neodebere ho, ale můžete přidat žádné další odpovědi. Můžete znovu otevřete nebo odstranění přeložena komentáře. Komentáře můžete taky odstranit bez jejich označení jako vyřešit.

 1. Ujistěte se, že je režim značky. Pokyny najdete v výše Zobrazit komentáře v dokumentu .

 2. Jakmile uslyšíte komentáře chcete vyřešit nebo odstranit, stiskněte dvakrát klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo. Tón jméno uživatele, který opustil komentář a "Se právě na textový prvek."

 3. Stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M. Otevře místní nabídky. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud dozvíme "Vyřešit komentář" nebo "Odstranit komentář" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK vyberte. Vyřešit nebo odstranit komentář a vrátí fokus do textu dokumentu.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Umožňuje přidávat komentáře do dokumentu Word z předdefinovaných Android obrazovky VoiceOver. Přejděte na komentáře v dokumentu, zadejte odpovědi a odstranit komentáře.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání komentáře

 1. V dokumentu Word, potáhněte prstem doprava nebo doleva a přejděte umístění chcete přidat komentář a poklepáním displej.

 2. Potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte "nový komentář, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte svůj komentář. Po dokončení klepněte na obrazovce a potáhněte prstem doleva. Uslyšíte: "Hotovo". Poklepáním displej.

 4. Komentáře se přidá do dokumentu. Zavřete podokno komentářů a vrátíte do dokumentu, potáhněte prstem doleva. Uslyšíte: "Tlačítko Zavřít,." Poklepáním displej.

Přechod mezi komentáři

Všechny komentáře v dokumentu Word je označen bubliny malé řeči v pravém okraji dokumentu. Přehrajte komentáře, nejdřív přejděte do podokna poznámky na okraj a potom otevřete otevření v novém okně komentář.

 1. Přejděte do podokna komentář na okraji dokumentu, potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte: "Komentář, tip."

 2. Přechod na první komentář akci, potáhněte prstem doprava a poklepáním displej. Otevření v novém okně otevře komentář. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte komentář.

 3. Přejděte na další komentář potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Další komentář, tlačítko" a poklepáním displej. Funkce talkBack bude číst další komentář.

Odpovídat na komentáře

 1. Odpovědět na komentář, přejděte nejdřív na komentář podle pokynů uvedených v Navigace mezi komentáři nad.

 2. Potáhněte prstem doleva opakovaně, dokud nebude slyšet "nový komentář, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte svůj komentář. Po dokončení klepněte na obrazovce a potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Hotovo, tlačítko" a poklepáním displej.

Odstranění komentářů

 1. Odstranit komentář, přejděte nejdřív na komentář podle pokynů uvedených v Navigace mezi komentáři nad.

 2. Potažením prstu doleva opakovaně, dokud nebude slyšet ", tlačítko odstranit," a poklepáním displej. Odebere komentář a vrátí fokus do textu dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pro přidávání komentářů v dokumentech Word Mobile můžete v aplikaci Word Mobile využít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows. S komentáři můžete navrhovat změny v dokumentech nebo označovat věci ke zpracování. Po přečtení můžete komentáře jednoduše odstranit nebo na ně můžete odpovědět.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přechod na kartu Revize

Funkce komentářů popisované v tomto tématu najdete na kartě Revize.

 1. Potáhněte na obrazovce v dokumentu aplikace Word Mobile jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Další možnosti ve schůzce." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří.

 3. Potáhněte prstem doleva jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Domů tlačítko Sbalit." Poklepáním displej. Uslyšíte: "Doma", následovaný počet dostupné karty a místo na aktuální kartě na seznam nabídek. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 4. V nabídce, potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Revize a" následovaný počet dostupné karty a místo na aktuální kartě na seznam nabídek. Poklepáním displej. Uslyšíte: "Okna aplikace Word." Možnosti kartu Revize jsou teď k dispozici.

Přidání komentáře

V dokumentu aplikace Word Mobile můžete přidat komentář, když například revidujete práci někoho jiného, chcete napsat poznámku do vlastního dokumentu nebo chcete sledovat věci, které se mají zpracovat.

 1. Když budete chtít zahájit nepřerušované čtení od aktuálního umístění v dokumentu, potáhněte dolů třemi prsty.

 2. Když budete chtít program Předčítání zastavit v bodě, kam budete chtít vložit komentář, klepněte na obrazovku.

 3. Přejděte na kartu Revize podle pokynů v části Přechod na kartu Revize.

 4. Na pásu karet aplikace Excel, klepněte na obrazovce a potom potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte: "Nové tlačítko pro komentování." Poklepáním displej. Uslyšíte: "Komentář pop, úpravách." Klávesnice na obrazovce uvidí.

 5. Zadejte svůj komentář a ukončíte pop poznámek zmenšit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud dozvíme: "Tlačítko Zavřít." Poklepáním displej. Vrátí fokus nastaven na oblast hlavního obsahu. Uslyšíte název dokumentu a až pak úpravou".docx."

Přechod na komentáře

Na komentář můžete přejít ze základního textu, když program Předčítání čte dokument, nebo můžete k přechodu mezi komentáři použít tlačítka Další a Předchozí na pásu karet Revize.

Přechod na komentář ze základního textu

Program Předčítání vám oznámí vložené komentáře podél základního textu. V režimu nepřerušovaného čtení, když uslyšíte, že se jedná o orientační bod komentáře, můžete čtení zastavit a přejít na komentář.

 1. Když budete chtít zahájit nepřerušované čtení od aktuálního umístění v dokumentu, potáhněte dolů třemi prsty. Pokud program Předčítání narazí na komentář, uslyšíte informace o komentáři, <bodu vložení komentáře v textu> a ukončení komentáře.

 2. Nepřerušované čtení zastavíte na komentáři tak, že jednou klepnete dvěma prsty.

 3. Pokud chcete přejít na text komentáře, prstem doleva nebo doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "Komentář tipů, obsahuje < počtem komentářů > položky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okrajů pro hřbet komentáře.

 4. Potáhněte nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud neuslyšíte, že se jedná o orientační body a kontejnery, a výběr proveďte jedním klepnutím jedním prstem. Potom potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na mezeře u okraje pro komentáře, která obsahuje <určitý počet> položek. Výběr provedete jedním klepnutím jedním prstem.

 5. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud nebude slyšet: "Položky,." Klepněte na jednou jedním prstem vyberte. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Komentář skupiny, komentář < počtem komentářů >," a potom jedním klepnutím vyberte.

 6. Potáhněte prstem doprava a program Předčítání přečte pole komentáře.

 7. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte: "Vedle tlačítka" a potom poklepejte přejdete na další komentář.

Přechod na komentář pomocí pásu karet Revize

 1. Na kartě Revize potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skupiny komentářů. Ve skupině Komentáře dál potahujte, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další, které aktivujete poklepáním. Potom poklepejte na příslušnou položku jedním prstem.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o orientační body a kontejnery. Výběr provedete jedním klepnutím jedním prstem.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na mezeře u okraje pro komentáře, která obsahuje <určitý počet> položek. Fokus se přesune do textového pole komentáře. Zobrazí se nabídka komentáře.

 4. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud nebude slyšet: "Položky,." Klepněte na jednou jedním prstem vyberte. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet: "Přidat komentář skupiny, komentář < počtem komentářů >" a potom jedním klepnutím vyberte komentář.

 5. Potáhněte prstem doprava a program Předčítání přečte pole komentáře.

 6. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte: "Vedle tlačítka" a potom poklepejte na obrazovku k přesunutí na další komentář.

Odpověď na komentář

Na komentář, který vložil někdo jiný, můžete odpovědět a všem tak usnadnit sledování celé konverzace.

 1. Přejděte na komentář, na který chcete odpovědět, jak je uvedeno v pokynech Přechod na komentáře.

 2. Potáhněte prstem doleva jedním prstem, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Nový komentář" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "< uživatelské jméno > komentář, úpravách." Klávesnice na obrazovce uvidí.

 3. Zadejte svůj komentář a pokud chcete opustit komentář, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Zavřít" a potom poklepejte na obrazovce. Vrátí fokus nastaven na oblast hlavního obsahu. Uslyšíte: "< název dokumentu > úpravy .docx."

Odstranění komentářů

Komentáře v dokumentu můžete odstraňovat postupně nebo je můžete odstranit všechny naráz.

Odstranění jednoho komentáře

 1. Podle pokynů v tématu Přechod na komentáře přejděte na komentář, který chcete odstranit.

 2. Potažením prstu doleva jedním prstem, dokud nebude slyšet "Tlačítko Odstranit" a potom poklepejte na obrazovce. Odstranění aktuální komentář a přesune fokus na další komentář v dokumentu.

Odstranění všech komentářů

 1. Na kartě Revize prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "odstranit. Sbalit, tlačítko rozdělit, poklepejte na aktivovat, třikrát klepněte na rozbalte." Třikrát klepněte na obrazovce. Potáhnutím prstem dolů jedním prstem, dokud nebude dozvíme "Položky" a potom klepněte na obrazovce. Uslyšíte: "Tlačítko Odstranit."

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Odstranit všechny komentáře v dokumentu tlačítko" a potom poklepejte na obrazovku k odstranit všechny komentáře.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu v dokumentu Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word Online klávesu a čtečky obrazovky osobě přidat komentáře v dokumentu Word. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Najděte stávající komentáře v dokumentu a typ odpovědi. Až budete hotovi, můžete označit komentář vyřešit nebo jejich odstranění.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Například k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves CTRL+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Přidání komentáře

 1. Přejděte na Word Online v prohlížeči a otevřete dokument, který chcete přidat komentář. Pokyny najdete v příručce otevřete Word Web Appu a začněte nový dokument.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Upravit dokument, tlačítko," a stiskněte klávesu Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "upravit v prohlížeči. Měnit snadné správné tady pomocí Wordu Online"a stiskněte klávesu Enter. Dokument se otevře v zobrazení pro úpravy.

 4. Stiskněte Ctrl + F6, dokud nebude aktivován základní text dokumentu. Pokud chcete začít čtení, stisknutím klávesy SR klávesou Ctrl + R.

 5. Až dojdete část textu, který chcete přidat komentář, podržte stisknutou klávesu Ctrl ukončení programu Předčítání.

 6. Pokud chcete přidat komentář, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + M. Otevře se podokno komentáře a zadejte komentář. Po dokončení stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Příspěvek, tlačítko." Stisknutím klávesy Enter přidejte komentáře v dokumentu.

 7. Zavření podokna komentáře a vraťte se do textu dokumentu, stisknutím klávesy Esc.

Přechod mezi komentáři

Všechny komentáře v dokumentu Word Online je označen bubliny malé řeči v pravém okraji dokumentu. Při čtení dokumentu, Předčítání oznamuje, když je komentář, a otevřete podokno komentářů k poslechu komentář.

 1. Zkontrolujte, že dokument se otevře v zobrazení pro úpravy. Pokyny, jak ho otevřete v zobrazení pro úpravy naleznete v části Přidat komentář výše.

 2. Stiskněte Ctrl + F6, dokud nebude aktivován základní text dokumentu. Pokud chcete začít čtení, stisknutím klávesy SR klávesou Ctrl + R.

 3. Když uslyšíte "Obrázek, klikněte na Zobrazit komentář", které je komentář v dokumentu. Otevřete poznámku, stiskněte klávesu Enter. Otevře se podokno komentářů a Předčítání přečte jméno uživatele, kterému přidal komentář, při přidání poznámky a text komentáře.

 4. Můžete procházet komentáře v podokně komentáře. Opakovaným stisknutím klávesy Tab uslyšíte na další komentář. Přehrajte na předchozí komentář, stiskněte opakovaně klávesu Shift + Tab. Zavřete podokno komentářů a vrátíte do dokumentu, stiskněte klávesu Esc.

Odpovídat na komentáře

 1. Přejděte do a otevřete poznámku, kterou chcete odpovědět. Pokyny naleznete v části Navigace mezi komentáře .

 2. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Odpověď, tlačítko." Stiskněte klávesu Enter a zadejte svoji odpověď.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Příspěvek, tlačítko." Stisknutím klávesy Enter přidejte odpověď.

Řešení komentářů

Pokud vyřeší komentáře, označil jako Hotovo a šedě v podokně komentáře, ale není odstraněna.

 1. Přejděte na a otevřete komentář, který chcete vyřešit. Pokyny naleznete v části Navigace mezi komentáře .

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Označit jako tlačítko Hotovo," a stiskněte klávesu Enter. Vyřeší komentář.

Odstranění komentářů

 1. Přejděte na a otevřete komentář, který chcete odstranit. Pokyny naleznete v části Navigace mezi komentáře .

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet ", tlačítko odstranit," a stiskněte klávesu Enter. Komentáře se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×