Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro přidávání komentářů v dokumentech Word 2016 můžete v aplikaci Word 2016 využít klávesnici a Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows. S komentáři můžete navrhovat změny v dokumentech nebo označovat věci ke zpracování. Po přečtení můžete komentáře jednoduše odstranit nebo na ně můžete odpovědět.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Přidání komentáře

V dokumentu aplikace Word 2016 můžete přidat komentář, když například revidujete práci někoho jiného, chcete napsat poznámku do vlastního dokumentu nebo chcete sledovat věci, které se mají zpracovat.

 1. Nepřerušované čtení od aktuálního místa v dokumentu spustíte stisknutím kláves Caps Lock+M.

 2. Když budete chtít program Předčítání zastavit v bodě, kam budete chtít vložit komentář, stiskněte klávesu Ctrl.

  Tip: Pokud budete chtít v základním textu vybrat víc slov, která mají být označená jako komentovaný text, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+šipka vpravo. Vybraná slova se přečtou.

 3. Když budete chtít přidat nový komentář, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+M. Uslyšíte, že se jedná o <určité jméno uživatele>, komentář, úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o vložení komentáře <číslo> uživatelem <jméno uživatele>.

 4. Napište komentář. Podokno komentáře zavřete a k místu, kde jste opustili základní text, se vrátíte stisknutím kombinace kláves Caps Lock+Shift+Insert nebo Esc.

Zobrazení komentářů v dokumentu

Body, ve kterých jsou vložené komentáře, jsou v základním textu dokumentu zvýrazněné v režimu Všechny revize.

 1. Pokud chcete přejít do režimu Všechny revize, stiskněte klávesy Alt+R, X. Uslyšíte <název aktuálně vybrané revize>. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o nižší pás karet, pole skupiny sledování <název aktuálně vybrané revize>. Otevře se seznam se čtyřmi možnostmi zobrazení.

 2. V seznamu stiskněte tolikrát klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Všechny revize. Pak stiskněte klávesu Enter. Fokus se vrátí do základního textu.

Přechod na komentáře a mezi komentáři

Program Předčítání vám při čtení základního textu oznámí komentáře. Skutečný text komentáře a podrobnosti se zobrazí v poli komentáře na okraji dokumentu. Čtečka JAWS přečte při čtení základního textu text komentáře a oznámí také, kdo komentář zadal. Uslyšíte, že se jedná o komentář, <text komentáře>, od autora <jméno autora komentáře>.

Přechod na komentáře a zpátky na základní text

 1. Zkontrolujte, že jste podle pokynů výše v tématu Zobrazení komentářů v dokumentu vybrali možnost Všechny revize.

 2. Pokud chcete spustit nepřerušované čtení, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M. Nechejte čtečku obrazovky číst základní text, dokud neuslyšíte oznámení komentáře.

 3. Když se budete chtít přesunout na komentáře, použijte v závislosti na vaší čtečce obrazovky jeden z následujících postupů:

  • V programu Předčítání stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Insert. Fokus se přesune na komentáře na okraji. Když se budete chtít vrátit k místu v dokumentu, kde jste opustili úpravy, stiskněte klávesu Esc nebo kombinaci kláves Caps Lock+Shift+Insert.

  • U čteček JAWS stiskněte Shift+Ctrl+apostrof (‘). Uslyšíte, že máte počkat, že se zpracovává <určitý počet> položek a že se jedná o dialog s komentáři revidujícího. V dialogu s komentáři revidujícího stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů a poslechněte si komentáře a informace o tom, kdo komentář zadal a kdy. Až skončíte, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte komentář a fokus se vrátí zpátky do základního textu.

Přechod mezi komentáři

 1. Pokud chcete procházet všechny komentáře v dokumentu, použijte jeden z následujících postupů:

  • Pokud chcete procházet všechny komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, Ú. Fokus se přesune na další komentář. Pokud chcete přejít na předchozí komentář, stiskněte klávesy Alt+R, 8. Jednotlivé akce opakujte, dokud neprojdete všechny komentáře nebo nenajdete komentář, který hledáte.

  • Pokud chcete procházet všechny sledované změny a komentáře, stiskněte klávesy Alt+R, L. Fokus se přesune na další změnu. Pokud chcete přejít na předchozí změnu, stiskněte klávesy Alt+R, Í. Jednotlivé akce opakujte, dokud neprojdete všechny změny nebo komentáře nebo nenajdete změnu nebo komentář, které hledáte.

 2. Pokud budete chtít slyšet komentář a informace o tom, kdo ho přidal a kdy, použijte příkazy pro navigaci na položky ve čtečce obrazovky. Informace o příkazech programu Předčítání najdete v tématu Klávesové příkazy a gesta dotykového ovládání v programu Předčítání. Informace o příkazech ve čtečce JAWS najdete v tématu Klávesové příkazy ve čtečce JAWS.

Odstranění komentářů

Komentáře v dokumentu můžete odstraňovat postupně nebo je můžete odstranit všechny naráz.

Odstranění nebo odpověď u jednoho komentáře

 1. Podle pokynů v tématu Přechod na komentáře a mezi komentáři přejděte na komentář, který chcete odstranit nebo na který chcete odpovědět.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit komentář, stiskněte v místní nabídce klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte, že se jedná o odstranění komentáře. Potom stiskněte klávesu Enter. Aktuální komentář se odstraní. Potom můžete přejít na další komentář v dokumentu.

  • Když budete chtít odpovědět na komentář, stiskněte klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost odpovědi na komentář. Napište svoji odpověď a přejděte na další komentář.

  Tip: Na komentář můžete odpovědět také tak, že když se nacházíte na komentáři, stisknete kombinaci kláves Ctrl+Alt+M.

Odstranění všech komentářů

 1. Stiskněte klávesy Alt+R, 5, V.

Řešení komentářů

Vyřešený komentář označte jako hotový. Vyřešený komentář se zobrazí se šedým okrajem a nebude možné k němu přidat další odpovědi. Vyřešený komentář je možné odstranit nebo znovu otevřít. Vyřešený komentář se neodstraní.

 1. Podle pokynů v tématu Přechod na komentáře a mezi komentáři přejděte na komentář, který chcete vyřešit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte že se jedná o možnost vyřešení komentáře, a pak stiskněte Enter. Aktuální komentář se zobrazí jako neaktivní.

 4. Pokud chcete znovu otevřít vyřešený komentář, přejděte na daný komentář a stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. V místní nabídce stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost znovu otevřít komentář. Komentář je možné znovu upravit.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pro přidávání komentářů v dokumentech Word Mobile můžete v aplikaci Word Mobile využít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows. S komentáři můžete navrhovat změny v dokumentech nebo označovat věci ke zpracování. Po přečtení můžete komentáře jednoduše odstranit nebo na ně můžete odpovědět.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Přechod na kartu Revize

Funkce komentářů popisované v tomto tématu najdete na kartě Revize.

 1. Potáhněte na obrazovce v dokumentu aplikace Word Mobile jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další možnosti a že je nabídka sbalená a rozbalíte ji poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Rozbalí se nabídka Další možnosti.

 3. Potáhněte jedním prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Domů, že je nabídka sbalená a rozbalíte ji poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o možnost Domů, <počet dostupných karet a umístění aktuální karty v seznamu nabídek>, a že je tato možnost vybraná. Hlavní nabídka je teď rozbalená.

 4. Potáhněte v nabídce jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Revize, <počet dostupných karet a umístění aktuální karty v seznamu nabídek>, a že máte vybrat položku poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o okno aplikace Word. K dispozici teď budou možnosti na kartě Revize.

Přidání komentáře

V dokumentu aplikace Word Mobile můžete přidat komentář, když například revidujete práci někoho jiného, chcete napsat poznámku do vlastního dokumentu nebo chcete sledovat věci, které se mají zpracovat.

 1. Když budete chtít zahájit nepřerušované čtení od aktuálního umístění v dokumentu, potáhněte dolů třemi prsty.

 2. Když budete chtít program Předčítání zastavit v bodě, kam budete chtít vložit komentář, klepněte na obrazovku.

 3. Přejděte na kartu Revize podle pokynů v části Přechod na kartu Revize.

 4. Na kartě Revize klepněte na obrazovku a potom potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nový komentář a že ho aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o okno pro komentář a úpravy. Zobrazí se klávesnice na obrazovce.

 5. Zadejte komentář a zavřete okno komentáře tak, že potáhnete doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí do oblasti hlavního obsahu. Uslyšíte, že se jedná o úpravy dokumentu <Název dokumentu>.docx.

Přechod na komentáře

Na komentář můžete přejít ze základního textu, když program Předčítání čte dokument, nebo můžete k přechodu mezi komentáři použít tlačítka Další a Předchozí na pásu karet Revize.

Přechod na komentář ze základního textu

Program Předčítání vám oznámí vložené komentáře podél základního textu. V režimu nepřerušovaného čtení, když uslyšíte, že se jedná o orientační bod komentáře, můžete čtení zastavit a přejít na komentář.

 1. Když budete chtít zahájit nepřerušované čtení od aktuálního umístění v dokumentu, potáhněte dolů třemi prsty. Pokud program Předčítání narazí na komentář, uslyšíte informace o komentáři, <bodu vložení komentáře v textu> a ukončení komentáře.

 2. Nepřerušované čtení zastavíte na komentáři tak, že jednou klepnete dvěma prsty.

 3. Pokud chcete přejít na text komentáře, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o upozornění na komentář, která obsahují určitý počet položek, a že aktivaci provedete poklepáním. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se mezera u okraje pro komentáře.

 4. Potáhněte nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud neuslyšíte, že se jedná o orientační body a kontejnery, a výběr proveďte jedním klepnutím jedním prstem. Potom potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na mezeře u okraje pro komentáře, která obsahuje <určitý počet> položek. Výběr provedete jedním klepnutím jedním prstem.

 5. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky. Výběr provedete jedním klepnutím jedním prstem. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na skupině komentářů a komentáři z <určitého počtu komentářů>. Výběr provedete jedním klepnutím.

 6. Potáhněte prstem doprava a program Předčítání přečte pole komentáře.

 7. Potáhněte doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další, které aktivujete poklepáním. Na další komentář se přesunete poklepáním na obrazovku.

Přechod na komentář pomocí pásu karet Revize

 1. Na kartě Revize potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skupiny komentářů. Ve skupině Komentáře dál potahujte, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další, které aktivujete poklepáním. Potom poklepejte na příslušnou položku jedním prstem.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o orientační body a kontejnery. Výběr provedete jedním klepnutím jedním prstem.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na mezeře u okraje pro komentáře, která obsahuje <určitý počet> položek. Fokus se přesune do textového pole komentáře. Zobrazí se nabídka komentáře.

 4. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky. Výběr provedete jedním klepnutím jedním prstem. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na skupině komentářů a komentáři z <určitého počtu komentářů>. Komentář vyberete jedním klepnutím.

 5. Potáhněte prstem doprava a program Předčítání přečte pole komentáře.

 6. Potáhněte doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další, které aktivujete poklepáním. Na další komentář se přesunete poklepáním na obrazovku.

Odpověď na komentář

Na komentář, který vložil někdo jiný, můžete odpovědět a všem tak usnadnit sledování celé konverzace.

 1. Přejděte na komentář, na který chcete odpovědět, jak je uvedeno v pokynech Přechod na komentáře.

 2. Potáhněte jedním prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro nový komentář a že ho aktivujete poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o <určité jméno uživatele>, komentář, úpravy. Zobrazí se klávesnice na obrazovce.

 3. Zadejte komentář a zavřete okno komentáře potažením doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí do oblasti hlavního obsahu. Uslyšíte, že se jedná o úpravy dokumentu <Název dokumentu>.docx.

Odstranění komentářů

Komentáře v dokumentu můžete odstraňovat postupně nebo je můžete odstranit všechny naráz.

Odstranění jednoho komentáře

 1. Podle pokynů v tématu Přechod na komentáře přejděte na komentář, který chcete odstranit.

 2. Potáhněte jedním prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Odstranit, které aktivujete poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Aktuální komentář se odstraní a fokus se přesune na další komentář v dokumentu.

Odstranění všech komentářů

 1. Na kartě Revize potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Odstranit, která je sbalená, a že tlačítko pro rozdělení aktivujete poklepáním a rozbalíte trojím klepnutím. Poklepejte třikrát na obrazovku. Potáhněte jedním prstem dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky. Pak klepněte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko Odstranit, které aktivujete poklepáním.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Odstranit všechny komentáře v dokumentu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu v dokumentu Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×