Použití čtečky obrazovky k přidání obsahu a textu na přístupnou sharepointovou stránku

Použití čtečky obrazovky k přidání obsahu a textu na přístupnou sharepointovou stránku

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete vložit různé webové části pro přidávání textu, odkazů a prohlížečů souborů na stránku SharePoint Online. Testovali jsme ji pomocí Předčítání a JAWS, ale mohla by spolupracovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Můžete dokonce přidávat další obsah, například mapy Bing a světla.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • SharePoint Online běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkaz nebo z příkazu se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne SharePoint Online.

V tomto tématu

Přidání webové části Text

Pokud chcete na stránku SharePointu Online přidat text, napřed přidejte webovou část Text a potom vložte text.

 1. Přejděte na stránku SharePointu, na kterou chcete přidat webovou část Text.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nový sbalený. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte: "Upravit". Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete webovou část přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Stiskněte jednou klávesu Tab. Uslyšíte: „Text“. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte. Na stránku se přidá webová část Text.

 6. Teď můžete začít psát. Až budete hotovi, dvojím stisknutím klávesy Esc zavřete režim úprav a vraťte se na sharepointovou stránku.

 7. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Přidání webové části Odkaz

Webovou část Odkaz můžete použít k přidání odkazu i s náhledem propojené stránky, videa nebo obrázku.

 1. Přejděte na sharepointovou stránku, na kterou chcete webovou část přidat.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete webovou část přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Napište odkaz a stiskněte jednou klávesu TAB. Uslyšíte: "nabízený seznam, pomocí kláves se šipkami doprava a doleva se můžete pohybovat v seznamu." Stiskněte klávesu Enter.

 6. Webová část Odkaz se přidá na stránku. Fokus je v poli odkazu, do kterého můžete vložit nebo napsat adresu odkazu.

  Po vložení adresy se pod textem odkazu zobrazí náhled propojené stránky. Pokud si chcete poslechnout obsah náhledu, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů.

 7. Pokud chcete úpravu webové části ukončit a vrátit se na sharepointovou stránku, dvakrát stiskněte Esc.

 8. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Tip: Hypertextový odkaz na webovou část text přidáte při psaní stisknutím kláves CTRL + K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz. Zadejte nebo vložte adresu a opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku uložit, a stiskněte ENTER. Odkaz se přidá a můžete pokračovat v psaní.

Přidání webové části Prohlížeč souborů

Přidejte webovou část Prohlížeč souborů pro vložení Word, Excel, PowerPoint nebo Visio dokumentů na vaši SharePoint Online.

 1. Přejděte na stránku SharePointu, na kterou chcete přidat webovou část.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nový sbalený. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete webovou část přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Zadejte Prohlížeč souborů, stiskněte klávesu TAB a pak stiskněte ENTER. Otevře se dialogové okno s fokusem na Poslední dokumenty.

 6. Pokud chcete přejít dolů v seznamu možností, stiskněte klávesu šipka dolů. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku otevřít, a stiskněte ENTER.

 7. Na stránku se přidá webová část Prohlížeč souborů. Dvojím stisknutím klávesy Esc zavřete režim úprav a vrátíte se na sharepointovou stránku.

 8. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Přidání webové části Zvýrazněný obsah

Nejprve na stránku SharePointu Online přidejte webovou část Zvýrazněný obsah a potom vyberte kritéria filtrování zvýrazněného obsahu.

 1. Přejděte na stránku SharePointu, na kterou chcete přidat webovou část Zvýrazněný obsah.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete zvýrazněný obsah přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Zadejte zvýrazněný obsah, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte Enter. Webová část se přidá na stránku.

 6. Výchozí název je Poslední dokumenty. Název změníte tak, že stisknete Enter a zadáte nový.

 7. Stisknutím Alt+F10 přejděte na panel nástrojů. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit webovou část. Stiskněte Enter.

 8. Otevře se dialogové okno zvýrazněný obsah . Pokud chcete dialogové okno Procházet, stiskněte klávesu TAB. Chcete-li změnit výběr položky, stiskněte klávesu ENTER a potom pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na možnosti. Až budete na možnosti, kterou chcete vybrat, stiskněte Enter. Zavřete dialogové okno tak, že opakovaně stisknete klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zavřít, a stisknete ENTER.

 9. Webová část Zvýrazněný obsah se přidá na stránku. Dvojím stisknutím klávesy Esc zavřete režim úprav a vrátíte se na sharepointovou stránku.

 10. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Přidání webové části Knihovna dokumentů

Webová část Knihovna dokumentů zobrazuje dokumenty vybrané knihovny. Pokud mají uživatelé dostatečné oprávnění, můžou soubory prohlížet a upravovat přímo v této webové části.

 1. Přejděte na sharepointovou stránku, na kterou chcete přidat webovou část Knihovna dokumentů.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nový sbalený. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte: "Upravit". Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete webovou část přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Zadejte knihovna dokumentů, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte Enter. Webová část se přidá na stránku.

 6. Stiskněte klávesu ENTER a stisknutím klávesy TAB přejděte do seznamu knihoven. Pomocí klávesy šipka dolů přejděte na seznam.

 7. Až budete na knihovně, kterou chcete přidat, stiskněte Enter. Dvojím stisknutím klávesy Esc zavřete režim úprav a vrátíte se na sharepointovou stránku.

 8. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Přidání rychlých odkazů

Pomocí webové části Rychlé odkazy můžete připnout odkazy na stránku SharePoint Online a získat tak snadný přístup.

 1. Přejděte na stránku SharePoint, kam chcete přidat webovou část rychlé odkazy.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nový sbalený. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte: "Upravit". Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete webovou část přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Zadejte Rychlé odkazy, stiskněte klávesu TAB a pak stiskněte ENTER. Webová část se přidá na stránku.

 6. Stisknutím klávesy ENTER spusťte úpravy.

 7. Chcete-li přidat položku, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku, přidejte položku, přidejte. Stiskněte Enter.

 8. Otevře se dialogové okno s vybranou skupinou Poslední. Pokud si chcete poslechnout další možnosti, stiskněte klávesu Šipka dolů. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost.

 9. Pokud chcete přejít k seznamu propojitelných položek, stiskněte jednou klávesu Tab. K procházení seznamu použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů.

 10. Až budete na položce, kterou chcete přidat, stiskněte Enter. Položka je vybraná. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku otevřít, a stiskněte ENTER. Otevře se dialogové okno Rychlé odkazy.

 11. Pokud chcete změnit název odkazu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "název", a napište jiný název.

 12. Až budete hotovi, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

 13. Odkaz se přidá do webové části Rychlé odkazy na stránce SharePoint. Dvojím stisknutím klávesy Esc zavřete režim úprav a vrátíte se na sharepointovou stránku.

 14. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Přidání webové části Mapy Bing

Ve webové části Mapy Bing můžete definovat místo, které chcete ukázat na stránce SharePointu Online.

 1. Přejděte na sharepointovou stránku, na kterou chcete přidat webovou část Mapy Bing.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na sbalené položce nabídky Nový. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Uslyšíte, že jste na položce nabídky pro úpravy. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se nedostanete na místo, kam chcete webovou část přidat. Jakmile budete moct přidat oddíl nebo webovou část, uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat nový oddíl nebo webovou část.

 4. Stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 5. Zadejte Mapy Bing stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte Enter. Webová část se přidá na stránku.

 6. Pokud chcete webovou část začít upravovat, stiskněte Enter.

 7. Fokus je v poli Název a uslyšíte, že upravujete pole Přidejte název. Zadejte název. Potom stiskněte klávesu Tab.

 8. Zadejte adresu místa, které chcete zobrazit na mapě, třeba Dlouhá 616/12, Praha nebo Brněnské výstaviště, a stiskněte Enter.

 9. Otevře se dialogové okno Mapy Bing. Fokus je na přepínači Zobrazit popisek špendlíku na mapě. Ve výchozím nastavení se popisek na mapě zobrazuje. Pokud popisek nechcete zobrazit, stisknutím klávesy Enter ho vypněte. Pokud chcete upravit text popisku špendlíku, stiskněte jednou klávesu Tab a zadejte jiný popisek. Pokud chcete dialogové okno zavřít, opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a pak stiskněte Enter.

 10. Mapa se přidá na sharepointovou stránku. Dvojím stisknutím klávesy Esc zavřete režim úprav a vrátíte se na sharepointovou stránku.

 11. Pokud chcete stránku uložit a přepnout do režimu zobrazení, opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Uložit a zavřít, a stiskněte ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření sharepointového týmového nebo komunikačního webu

Použití čtečky obrazovky k přidání obrázků a multimediálních souborů na sharepointovou stránku

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v SharePointu Online

Funkce usnadnění přístupu v SharePointu Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×