Použití čtečky obrazovky k přenosu dat Excelu do desktopových databází

Použití čtečky obrazovky k přenosu dat Excelu do desktopových databází

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Access s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete importovat Excel listu do Access nebo vytvořit odkaz z desktopové databáze Access na Excel ový list. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

V tomto tématu

Příprava excelového listu na Import nebo propojení

Před převedením dat z Excel ového listu do Access si prohlédněte list a rozhodněte se, jak chcete z něj importovat data.

Příprava cílové databáze Accessu pro import

Před importem dat z Excel ového listu se podívejte, jestli je cílová databáze Access připravená na Import a rozhodněte se, jak chcete importovat importovaná data.

 • Ujistěte se, že cílová databáze Access není jen pro čtení a že máte oprávnění měnit databázi.

 • Rozhodněte se, jestli chcete data uložit do nové nebo existující tabulky:

  • Pokud se rozhodnete data uložit do nové tabulky, Access vytvoří tabulku a přidá do ní importovaná data. Pokud tabulka se zadaným názvem už existuje, Access přepíše obsah tabulky importovanými daty.

  • Pokud se rozhodnete přidat data do existující tabulky, budou řádky v Excel listu připojeny k zadané tabulce.

 • Pokud se rozhodnete připojit Excel data k existující tabulce aplikace Access, ujistěte se, že se nastavení struktury a polí ve zdrojových datech Excel shodují s poli v cílové tabulce v Access. Chcete-li otevřít tabulku Access v návrhovém zobrazení pro kontrolu, stiskněte kombinaci kláves ALT + H, St, D. v části Příprava cílové databáze (krok 2) na importovat nebo propojit data v excelovém sešituse podívejte do tabulky s kontrolním seznamem.

Import dat

Když importujete data, Access vytvoří kopii dat v nové nebo existující tabulce beze změny zdrojového Excel listu.

Poznámka: Možná budete potřebovat kolegu, který vám pomůže v kroku 9 vybrat pole, které chcete upravit.

 1. Pokud je otevřený, zavřete zdrojový Excel sešit.

 2. Otevřete cílovou databázi Access, kde budou uložena importovaná data.

  Tip: Pokud chcete vytvořit novou, prázdnou databázi, stiskněte ALT + F, N, L.

 3. Pokud chcete otevřít dialogové okno Načíst externí data – excelovou tabulku , proveďte v závislosti na používané verzi Access jednu z těchto věcí:

  • Ve verzi předplatného Office 365 nebo v Access 2019 stiskněte ALT + X, N, 1, pak F a X.

  • V Access 2016 neboAccess 2013 přejděte stisknutím kombinace kláves ALT + X na kartu externí data . Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete do skupiny importovat & odkaz , stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na Excelu, a stiskněte ENTER.

  Otevře se dialogové okno Načíst externí data – tabulka aplikace Excel .

 4. V dialogovém okně Načíst externí data – tabulka aplikace Excel proveďte jednu z následujících akcí, abyste určili Excel soubor obsahující data, která chcete importovat:

  • Pokud chcete přesunout fokus na textové pole název souboru , stiskněte F a pak vložte nebo zadejte cestu k souboru Excel.

  • Pokud chcete soubor vyhledat, stiskněte R. Otevře se dialogové okno otevřít soubor . Přejděte k požadovanému souboru a po jeho výběru stiskněte klávesu ENTER.

 5. Pokud chcete určit, jak chcete importovat importovaná data, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete data uložit do nové tabulky, klikněte na přesunout a vyberte, jestli chcete importovat zdrojová data do nové tabulky v možnosti aktuální databáze . K zadání názvu tabulky budete vyzváni později.

  • Pokud chcete data připojit k existující tabulce, stisknutím klávesy A přejděte do možnosti tabulka a vyberte Připojit kopii záznamů . Tabulku vyberete stisknutím klávesy TAB. Fokus se přesune do seznamu tabulky. Stisknutím kombinace kláves Alt + šipka dolů rozbalte seznam, opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou tabulku, a stiskněte klávesu ENTER. Pokud databáze neobsahuje tabulky, není tento přepínač k dispozici.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko OK , a pak stiskněte ENTER. Spustí se Průvodce importem tabulky .

  Tip: Pokud čtečka obrazovky automaticky nepřečetla okna průvodce, stiskněte klávesu čtečky + W.

 7. Pokud zdrojový Excel sešit obsahuje jenom jeden list a žádné rozpětí, můžete přejít k dalšímu kroku. Pokud sešit obsahuje víc listů nebo pojmenovaných oblastí, jedním z následujících způsobů vyberte list nebo oblast, kterou chcete importovat:

  • Pokud chcete vybrat list, stiskněte klávesu ALT + W, stiskněte jednou klávesu TAB, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovaný list, a pak ho vyberte stisknutím klávesy ENTER.

  • Pokud chcete vybrat pojmenovanou oblast, stiskněte klávesy ALT + R, stiskněte jednou klávesu TAB, opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou oblast, a stiskněte klávesu ENTER.

  Otevře se další okno průvodce.

 8. Pokud první řádek zdrojového listu nebo oblasti obsahuje názvy polí, stisknutím klávesy I přejděte na první řádek a vyberte možnost záhlaví sloupců . Stisknutím klávesy ENTER přesuňte fokus do dalšího okna průvodce.

  Pokud připojujete data k existující tabulce, můžete přejít ke kroku 11.

 9. V okně nového Průvodce můžete zadat informace o každém importovaném poli, pokud je potřeba. Je vybrané první pole v listu nebo oblasti. Můžete udělat toto:

  • Pokud chcete změnit název aktuálního pole, stiskněte ALT + M a zadejte nový název.

  • Pokud chcete změnit datový typ pole, stiskněte Alt + T. Fokus se přesune do seznamu datový typ . Seznam rozbalíte stisknutím kláves Alt + šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu, a pak jednou stiskněte klávesu TAB.

  • Pokud chcete změnit, jestli je pole indexované, stiskněte ALT + I. Uslyšíte aktuální hodnotu. Seznam rozbalíte stisknutím kláves Alt + šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu, a pak jednou stiskněte klávesu TAB.

  • Pokud nechcete importovat aktuální pole, stiskněte kombinaci kláves ALT + S a vyberte možnost Neimportovat .

  Pokud chcete vybrat jiné pole, stiskněte F6, dokud neuslyšíte "pane", a požádejte kolegu, který vám pomůže vybrat požadované pole. Upravte pole podle popisu výše. Až skončíte, stisknutím klávesy ENTER se přesunete do dalšího okna průvodce.

 10. Přidání primárního klíče pro novou tabulku Primární klíč identifikuje záznamy v tabulce, takže můžete data rychleji načíst. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete Access přidat primární klíč, stiskněte klávesu A.

  • Pokud chcete zvolit vlastní primární klíč, stiskněte C. Pokud chcete definovat klíč, který se má použít, stiskněte jednou klávesu TAB. Fokus se přesune do seznamu klíčů. Seznam rozbalíte stisknutím kláves Alt + šipka dolů. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte klávesu, kterou jste chtěli.

  • Pokud primární klíče používat nechcete, stiskněte klávesu O.

  Pokud chcete přesunout poslední okno průvodce, stiskněte ENTER.

 11. Otevře se poslední okno průvodce. Fokus je v okně importovat do tabulky a uslyšíte aktuální název cílové tabulky. Pokud chcete změnit název tabulky, zadejte nový název a stisknutím klávesy ENTER dokončete import.

  Poznámka: Pokud uslyšíte upozornění, že tabulka už existuje, a chcete existující tabulku přepsat importovanými daty, stiskněte Y. Pokud chcete tabulku přejmenovat, stiskněte klávesu N. Stisknutím kombinace kláves ALT + I přesuňte fokus zpět do pole importovat do tabulky , zadejte jiný název tabulky a stiskněte klávesu ENTER.

 12. Pokud import proběhl úplně nebo částečně, Access zobrazí stav importu. Access vás také vyzve, abyste kroky importu uložili, abyste se rychle opakovali bez Průvodce importem. Pokud chcete vybrat tuto možnost, stiskněte ALT + V. Pokud chcete kroky importu pojmenovat, stiskněte ALT + A a zadejte název operace importu. Kroky importu uložíte stisknutím ALT + S.

  Pokud import selže, uslyšíte "Chyba při pokusu o import souboru" a název souboru. Stisknutím klávesy ENTER ukončete upozornění.

Vytvoření propojení s daty v Excelu

Pomocí Průvodce propojením tabulky můžete vytvořit odkaz z Access databáze na data v Excel, abyste mohli v Access používat nástroje pro dotazy a vytváření sestav, aniž byste museli udržovat kopii Excel dat v databázi.

Když vytvoříte odkaz na Excel ový list nebo pojmenovanou oblast, Access vytvoří novou tabulku, která je propojená se zdrojovými buňkami. Všechny změny, které provedete ve zdrojových buňkách v Excel se zobrazí v propojené tabulce v Access. Obsah odpovídající tabulky v Access však upravovat nelze. Pokud chcete přidat, upravit nebo odstranit data, musíte udělat změny ve zdrojovém Excel souboru.

Databáze může obsahovat více propojených tabulek.

Spuštění Průvodce propojením tabulky

V Access existují dva způsoby, jak vybrat Excel sešit, ke kterému se chcete připojit, a spustit Průvodce propojením tabulky. Můžete buď otevřít sešit Excel v aplikaci Access nebo použít dialogové okno Načíst externí data – tabulka aplikace Excel .

Otevření excelového sešitu v Accessu

 1. Otevřete Access ovou databázi, ve které chcete vytvořit odkaz.

 2. Stisknutím kombinace kláves ALT + s, O přejděte do nabídky otevřít .

 3. Pokud chcete sešit vyhledat, stiskněte klávesu O. Otevře se dialogové okno Windows Open (otevřít ).

 4. Pokud chcete změnit typ souboru, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "soubory typu, Microsoft Access" a stiskněte Alt + šipka dolů. Stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru, dokud neuslyšíte "všechny soubory", a pak stiskněte ENTER.

 5. Vyhledejte požadovaný sešit a stisknutím klávesy ENTER ho vyberte a spusťte Průvodce propojením tabulky.

Použití dialogového okna Načíst externí data – tabulka aplikace Excel

 1. Otevřete Access ovou databázi, ve které chcete vytvořit odkaz.

  Tip: Pokud nechcete vytvořit odkaz na existující databázi, stiskněte kombinaci kláves ALT + F, N, L, která vytvoří novou, prázdnou databázi.

 2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Načíst externí data – excelovou tabulku , proveďte v závislosti na používané verzi Access jednu z těchto věcí:

  • Ve verzi předplatného Office 365 nebo Access 2019 stiskněte ALT + X, N, 1, pak F a X.

  • V Access 2016 nebo Access 2013 přejděte stisknutím kombinace kláves ALT + X na kartu externí data . Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete do skupiny importovat & odkaz , stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na Excelu, a stiskněte ENTER.

  Otevře se dialogové okno Načíst externí data – tabulka aplikace Excel .

 3. V dialogovém okně Načíst externí data – tabulka aplikace Excel proveďte jednu z následujících akcí, abyste určili Excel soubor, na který chcete vytvořit odkaz:

  • Pokud chcete přesunout fokus na textové pole název souboru , stiskněte F a pak vložte nebo zadejte cestu k souboru Excel.

  • Pokud chcete soubor vyhledat, stiskněte R. Otevře se dialogové okno otevřít soubor . Přejděte k požadovanému souboru a po jeho výběru stiskněte klávesu ENTER.

 4. Stisknutím kombinace kláves ALT + s přejděte na zdroj data vyberte odkaz a pak stiskněte ENTER. Spustí se Průvodce propojením tabulky .

Vytvoření propojení s daty aplikace Excel pomocí Průvodce propojením tabulky

Průvodce propojením tabulkového kalkulátoru vás provede procesem propojení. Stačí vybrat možnosti, které potřebujete, a nechat data Excel propojená s databází.

Tip: Pokud čtečka obrazovky automaticky nepřečetla okna průvodce, stiskněte klávesu čtečky + W.

 1. Pokud zdrojový Excel sešit obsahuje jenom jeden list a žádné rozpětí, můžete přejít k dalšímu kroku. Pokud sešit obsahuje víc listů nebo pojmenovaných oblastí, vyberte list nebo oblast jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete vybrat list, stiskněte klávesu ALT + W, stiskněte jednou klávesu TAB, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovaný list, a pak ho vyberte stisknutím klávesy ENTER.

  • Pokud chcete vybrat oblast, stiskněte kombinaci kláves ALT + R, stiskněte jednou klávesu TAB, opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou oblast, a stiskněte klávesu ENTER.

  Otevře se další okno průvodce.

 2. Pokud první řádek zdrojového listu nebo oblasti obsahuje názvy polí, stisknutím klávesy I přejděte na první řádek a vyberte možnost záhlaví sloupců . Stisknutím klávesy ENTER přesuňte fokus do dalšího okna průvodce.

 3. Otevře se poslední okno průvodce. Fokus je v poli název propojené tabulky a uslyšíte aktuální název propojené tabulky. Pokud chcete změnit název tabulky, zadejte nový název tabulky a stisknutím klávesy ENTER dokončete import.

  Poznámka: Pokud uslyšíte upozornění, že tabulka už existuje, a chcete existující tabulku přepsat importovanými daty, stiskněte Y. Pokud chcete cílovou tabulku přejmenovat, stiskněte klávesu N. Stisknutím ALT + I přesuňte fokus zpět do pole importovat do tabulky , zadejte jiný název tabulky a stiskněte ENTER.

 4. Pokud bylo propojení úspěšné, uslyšíte "dokončeno propojení tabulky se souborem" a Excel název souboru. Stisknutím klávesy ENTER oznámení zavřete. Přejděte na propojenou tabulku a zkontrolujte její obsah. Informace o řešení potíží najdete v tématu řešení potíží s #Num! a jinými nesprávnými hodnotami v propojené tabulce. v Excelu nebo na data v excelovém sešitu

  Pokud se propojení nezdařilo, zaškrtněte znovu políčko Excel zdrojový soubor oproti kontrolnímu seznamu v části Příprava cílové databáze (krok 2) na importovat nebo propojit data v excelovém sešitu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytváření tabulek v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k vytvoření dotazu v desktopových databázích Accessu

Vytvoření formuláře v desktopových databázích Accessu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k exportu tabulky aplikace Access do textového souboru

Klávesové zkratky pro Access

Použití čtečky obrazovky k procházení a navigace v Accessu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×