Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a pomocí Předčítání, integrované čtečky obrazovky ve Windows, měnit mezery a odsazení odstavců a ladit vzhled dokumentů tak, aby vypadaly profesionálně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery. Pokud chcete nastavit mezery odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Stiskněte klávesy Alt + Ů, P, G. Word 2016 umístí fokus na kartě Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec. Uslyšíte tón názvu dialogového okna.

 3. Pokud chcete nastavit mezeru před odstavcem, stiskněte Alt+Ř. V poli Před používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu v bodech, nebo požadovanou hodnotu v bodech zadejte (například 6 nebo 18). (Menší hodnoty v bodech představují menší mezeru.)

  Poznámka: Když pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů procházíte hodnotami v bodech, může program Předčítání číst „Neznámá klávesa“.

 4. Pokud chcete nastavit mezery za odstavcem, stiskněte Alt + F. V dialogovém okně Po pomocí šipek nahoru a Šipka dolů, dokud uslyšíte výběr bodu nebo zadejte hodnotu čárky potřebujete (například 6 nebo 18).

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte několikrát klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a potom stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do dokumentu.

Další možnosti nastavení mezer

 • Pokud chcete, aby se nastavené mezery odstavce staly výchozími mezerami, postupujte takto:

  1. Když na kartě Odsazení a mezery zvolíte požadované mezery, stiskněte ALT+V.

  2. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Jenom tento dokument nebo Všechny dokumenty, několikrát stiskněte klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete ve Wordu rychle nastavit pro vybraný odstavec řádkování, postupujte takto:

  1. Na kartě Odsazení a mezery stiskněte Alt+D.

  2. V seznamu Řádkování vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů některou z často používaných hodnot řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit odsazení. Pokud chcete nastavit odsazení odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Stiskněte Alt+Ů, Á. Word přesune fokus na kartu Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec.

 3. Pokud chcete nastavit velikost odsazení zleva, stiskněte Alt+E. V poli Vlevo nastavte požadovanou hodnotu – použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo hodnotu zadejte (například 0,25 nebo 0,5).

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení zprava, stiskněte kombinaci kláves Alt + R. V dialogovém okně doprava nastavit hodnotu, pomocí kláves Šipka nahoru nebo šipka dolů nebo zadejte hodnoty (například.25 nebo.5).

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte několikrát klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a potom stiskněte mezerník.

Další možnosti nastavení odsazení

 • Pokud chcete, aby se nastavené odsazení stalo výchozím odsazením, postupujte takto:

  1. Když v dialogovém okně Odstavec zvolíte požadované odsazení, stiskněte Alt+V.

  2. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Jenom tento dokument nebo Všechny dokumenty, několikrát stiskněte klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a stiskněte klávesu Enter.

 • Kniha styl tisku použijte funkci zrcadlové odsazení, ve kterém odsazení zleva a zprava zrcadlově, s jeden odsazení zadaný jako uvnitř a jiných odsazení zadaný jako vnější. Po výběru odsazení na kartě Odsazení a mezery, stiskněte kombinaci kláves Alt + M zaškrtněte políčko Zrcadlové odsazení.

 • Pokud chcete rychle odsadit první řádek jenom jednoho odstavce, přesuňte fokus na začátek prvního řádku odstavce a stiskněte klávesu Tab. Díky odsazení prvního řádku má první řádek odstavce větší odsazení než ostatní.

Klávesové zkratky pro nastavení mezer a odsazení odstavce

Následující tabulka obsahuje přehled užitečný klávesových zkratek, které se používají k nastavení mezer a odsazení odstavců.

Akce

Klávesy

Otevření karty Odsazení a mezery dialogového okna Odstavec

Alt+Ů, Á

Nastavení mezery před odstavcem

Alt+B

Nastavení mezery za odstavcem

Alt+F

Nastavení odsazení zleva

Alt+L

Nastavení odsazení zprava

Alt+R

Nastavení zvolených mezer nebo odsazení jako výchozích

Alt+D

Nastavení řádkování

Alt+N

Výběr Zrcadlového odsazení

Alt+É

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Word 2016 pro Mac můžete v kombinaci s klávesnicí a programem VoiceOver (čtečkou obrazovky integrovanou v Mac OS) použít k úpravě vzhledu odstavců a dodat tak svému dokumentu profesionální vzhled.

Můžete nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a míru jejich odsazení. Můžete také odsadit jenom první řádek odstavce, nebo vytvořit předsazení, kdy první řádek odstavce není odsazený, ale následující řádky ano.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete nastavit mezery.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a šipkovými klávesami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pomocí možností ve skupině Mezery nastavte následující mezery:

  • Když chcete nastavit mezeru před odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru před odstavcem.

  • Když chcete nastavit mezeru za odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru za odstavcem.

  Do polí Před nebo Po zadejte hodnotu v bodech, třeba 6 nebo 18 (menší hodnota bodů znamená menší mezeru).

 4. Pokud chcete dialogové okno Odstavec zavřít a vrátit se do dokumentu, stiskněte Enter.

Nastavení řádkování

 1. Pokud chcete změnit řádkování odstavce, vyberte odstavec, který chcete naformátovat, a stisknutím kombinace kláves Option+Command+M otevřete dialogové okno Odstavec.

 2. Když chcete vybrat velikost řádkování, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o řádkování a jeho velikost. Stiskněte Control+Option+mezerník. Otevře se seznam možností. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost řádkování. Možnost vyberete mezerníkem.

 3. Pokud jste vybrali přizpůsobitelnou možnost, třeba Násobky, nastavte velikost řádkování a stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velkost řádkování a „At“ (Rozměr). Zadejte hodnotu.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete odsadit jenom první řádek.

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete odsadit jenom první řádek odstavce, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost První řádek. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Stisknutím tabulátoru nastavte odsazení prvního řádku. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Poznámka: Všechny další odstavce, které napíšete, budou odsazeny.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (předsazení).

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete vytvořit předsazení, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o předsazení. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení, stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete zvětšit nebo zmenšit levé nebo pravé odsazení.

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete změnit odsazení levého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Před textem.

  • Pokud chcete změnit odsazení pravého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Za textem.

  Když chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v centimetrech. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, měnit vzdálenost odstavců a řádků.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Používání klávesových zkratek ve Wordu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. V dokumentu vyberte odstavce, jehož řádkování, který chcete nastavit.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet" a poklepáním displej. Uslyšíte název aktuální kartě na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li přidat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery před odstavcem tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li přidat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery za odstavcem tlačítkem" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete odebrat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat mezery před odstavcem tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li odebrat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat mezery za odstavcem tlačítkem" a poklepáním displej.

Poznámka: Můžete jenom přepnout mezery před a za odstavcem zapnout nebo vypnout tak, aby možnost pro přidání místa je k dispozici, pouze pokud existuje bez mezery před nebo za odstavcem už a možnost odebrat prostor pouze k dispozici, pokud je aktuálně mezery před nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. V dokumentu vyberte odstavec, jehož řádkování, který chcete nastavit.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet" a poklepáním displej. Uslyšíte název aktuální kartě na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko řádkování" a poklepáním displej.

 6. Zachovat prstem doprava se přejde prostřednictvím požadované hodnoty mezer řádky: 1.01.15, 1,5, 2.0, 2,5 a 3.0. Jakmile uslyšíte požadovanou hodnotu dvojité klepnutím na obrazovku nastavení řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, který chcete odsadit.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet" a poklepáním displej. Uslyšíte název aktuální kartě na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "tlačítko jinak odsazení" a poklepáním displej.

 6. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "První řádek tlačítko" a poklepáním displej.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. V dokumentu vyberte odstavce, který chcete odsadit.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet" a poklepáním displej. Uslyšíte název aktuální kartě na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "tlačítko jinak odsazení" a poklepáním displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Předsazení tlačítko" a poklepáním displej.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, který chcete odsadit.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet" a poklepáním displej. Uslyšíte název aktuální kartě na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li zvětšit odsazení, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Zvětšit odsazení" a poklepáním displej.

  • Chcete-li zmenšit odsazení, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zmenšit odsazení" a poklepáním displej.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pokud chcete změnit mezery mezi odstavci a řádky pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Word pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. V dokumentu vyberte odstavce, jehož řádkování, který chcete formátovat.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, více možností přepnutí" a poklepáním displej.

 3. Vyberte na kartě Domů, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Domů tab" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců nabídky" a poklepáním displej.

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li přidat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery před odstavcem tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li přidat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery za odstavcem tlačítkem" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete odebrat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat mezery před odstavcem tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li odebrat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat mezery za odstavcem tlačítkem" a poklepáním displej.

Poznámka: Můžete jenom přepnout mezery před a za odstavcem zapnout nebo vypnout tak, aby možnost pro přidání místa je k dispozici, pouze pokud existuje bez mezery před nebo za odstavcem už a možnost odebrat prostor pouze k dispozici, pokud je aktuálně mezery před nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. V dokumentu vyberte odstavce, jehož řádkování, který chcete formátovat.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, více možností přepnutí" a poklepáním displej.

 3. Vyberte na kartě Domů, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Domů tab" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců nabídky" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Mezery řádku pole se seznamem" a poklepáním displej.

 6. Zachovat prstem doprava se přejde prostřednictvím požadované hodnoty mezer řádky: 1.01.15, 1,5, 2.0, 2,5 a 3.0. Jakmile uslyšíte požadovanou hodnotu dvojité klepnutím na obrazovku nastavení řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, jehož řádkování, který chcete formátovat.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, více možností přepnutí" a poklepáním displej.

 3. Vyberte na kartě Domů, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Domů tab" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců nabídky" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "zvláštní odsazení nabídky" a poklepáním displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "první řádek, není zaškrtnuté, přepínač," a poklepáním displej.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. V dokumentu vyberte odstavce, jehož řádkování, který chcete formátovat.

 2. Přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, více možností přepnutí" a poklepáním displej.

 3. Vyberte na kartě Domů, poklepejte na obrazovce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Domů tab" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců nabídky" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "zvláštní odsazení nabídky" a poklepáním displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Předsazení nezaškrtnuté, přepínač," a poklepáním displej.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, který chcete odsadit.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li zvětšit odsazení, potažením prstu doprava, dokud poslechněte si "Vzhled tlačítka Zvětšit odsazení" a poklepáním displej.

  • Chcete-li zmenšit odsazení, potažením prstu doprava, dokud poslechněte si "Zmenšit odsazení tlačítko" a poklepáním displej.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Umožňuje Word Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows měnit vzdálenost odstavců a řádků.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci jehož mezery, který chcete nastavit.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Swip přirozeného logaritmu e doprava, dokud nebude dozvíme "Příkaz palety, tlačítko Další možnosti," a poklepáním displej.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li přidat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery před odstavcem tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li přidat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery za odstavcem tlačítkem" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete odebrat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat mezery před odstavcem tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li odebrat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odebrat mezery za odstavcem tlačítkem" a poklepáním displej.

Poznámka: Můžete jenom přepnout mezery před a za odstavcem zapnout nebo vypnout tak, aby možnost pro přidání místa je k dispozici, pouze pokud existuje bez mezery před nebo za odstavcem už a možnost odebrat prostor pouze k dispozici, pokud je aktuálně mezery před nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. Umístěte kurzor na místo nastavte ukazatel myši kamkoliv v odstavci jehož řádkování, který chcete nastavit.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Swip přirozeného logaritmu e doprava, dokud nebude dozvíme "Příkaz palety, tlačítko Další možnosti," a poklepáním displej.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Odstavců tlačítko" a poklepáním displej.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko řádkování" a poklepáním displej.

 6. Zachovat prstem doprava se přejde prostřednictvím požadované hodnoty mezer řádky: 1.01.15, 1,5, 2.0, 2,5 a 3.0. Jakmile uslyšíte požadovanou hodnotu dvojité klepnutím na obrazovku nastavení řádkování.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici ve Wordu Mobile pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Umožňuje Word Online Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows můžete změnit mezery a odsazení odstavce a dodáte svým dokumentům dodat profesionální vzhled.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Nastavení odstavec a řádkování

 1. Otevřete dokument a pak vyberte odstavce, který chcete nastavit řádkování můžete přesunout kurzor na začátek odstavce a stisknutím klávesy Shift + Ctrl + šipka dolů. Pokud chcete nastavit mezery mezi odstavci v celém dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stisknutím klávesy H, P, G. Wordu Online umístí fokus v dialogovém okně Odstavec. Uslyšíte názvu dialogového okna.

 3. Nastavte mezery před odstavcem, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Mezery před." Pomocí šipek nahoru a Šipka dolů, dokud uslyšíte hodnotu čárky nebo zadejte hodnotu čárky potřebujete (například 6 nebo 18). (Nižšími hodnotami čárky představují méně místa.)

  Poznámka: Předčítání může hlasovou "Neznámý stav klíče" nahoru nebo dolů kláves se šipkami přejděte čárky hodnoty

 4. Nastavte mezery za odstavcem, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Mezery po." Pomocí šipek nahoru a dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte výběr bodu nebo zadejte hodnotu z pole bod, který se má zobrazovat (například 6 nebo 18).

 5. Nastavení řádkování u vybraného odstavce, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet: "Řádkování." Pomocí šipek nahoru a dolů kláves se šipkami vyberte ze seznamu často používané velikosti mezery mezi řádky.

 6. Zavřete dialogové okno Odstavec, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a stiskněte MEZERNÍK. Vrátí fokus do dokumentu.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a pak vyberte odstavce, který chcete nastavit odsazení pro můžete přesunout kurzor na začátek odstavce a stisknutím klávesy Shift + Ctrl + šipka dolů. Pokud chcete nastavit odsazení odstavce v celém dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stisknutím klávesy H, P, G. Wordu Online umístí fokus v dialogovém okně Odstavec. Uslyšíte názvu dialogového okna.

 3. Pokud chcete nastavit velikost odsazení zleva, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Odsazení před text". Chcete-li nastavit hodnotu, pomocí šipek nahoru a dolů kláves se šipkami nebo zadejte hodnoty (například .25 nebo .5).

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení zprava, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Odsazení za textem." Chcete-li nastavit hodnotu, pomocí šipek nahoru a dolů kláves se šipkami nebo zadejte hodnoty (například .25 nebo .5).

 5. Dialogové okno Odstavec opustíte stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a stiskněte MEZERNÍK.

 6. Pokud chcete přidat odsazení prvního řádku odstavce, přesuňte fokus na začátek první řádek odstavce a stiskněte klávesu Tab. S odsazením prvního řádku na první řádek odstavce odsazené více než ostatní řádky v odstavci.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×