Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office nebo v tématu Opravy a řešení pro poslední problémy v Office.

Pomocí Word s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete dokument zpřístupnit tak, aby vypadal podle vašich představ. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a velikost jeho odsazení a čar.

potřebujete pokyny, jak nastavit řádkování nebo odsazení v Word dokumentu, ale nepoužívat čtečku obrazovky? Viz Změna řádkování ve Wordu, Úprava odsazení a řádkovánínebo Vytvoření předsazení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery. Pokud chcete nastavit mezery odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Pokud chcete nastavit mezery před odstavcem, stiskněte ALT + P, SB. Uslyšíte: "odstavec, mezery před". Použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu, nebo zadejte požadovanou hodnotu bodového textu (například 6 nebo 18) a stiskněte ENTER. Menší hodnoty bodů představují méně místa.

 3. Pokud chcete nastavit mezery za odstavcem, stiskněte ALT + P, SA. Uslyšíte: "odstavec, za." Použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu, nebo zadejte požadovanou hodnotu bodového textu (například 6 nebo 18) a stiskněte ENTER.

Další možnosti nastavení mezer

 • Pokud chcete rychle nastavit řádkování vybraného odstavce ve Wordu, stiskněte Alt + ů, K. Uslyšíte: mezery mezi řádky a odstavci. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte ze seznamu často používaných velikostí řádkování a stisknutím klávesy ENTER ho použijte.

 • Pokud chcete, aby se nastavené mezery odstavce staly výchozími mezerami, postupujte takto:

  1. Vyberte v dokumentu nějaký text s mezerami mezi odstavci, které chcete použít jako výchozí mezery.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno odstavec , stiskněte klávesy ALT + H, PG.

  3. Pokud chcete nastavit mezery mezi odstavci jako výchozí, stiskněte ALT + D.

  4. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů možnost jenom tento dokument nebo všechny dokumenty , opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na OK, a pak stiskněte ENTER.

  5. Pokud chcete zavřít dialogové okno odstavec , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte ENTER.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit odsazení. Pokud chcete pro celý dokument nastavit odsazení odstavce, stiskněte CTRL + A.

 2. Pokud chcete nastavit velikost levého odsazení, stiskněte ALT + P, IL. Uslyšíte, že se jedná o odstavec, odsazení zleva. Použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů nebo zadejte hodnotu (třeba .25 nebo 0,5) a stiskněte ENTER.

 3. Pokud chcete nastavit velikost pravého odsazení, stiskněte ALT + P, IR. Uslyšíte: "odstavec, odsazení zprava". Použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů nebo zadejte hodnotu (třeba .25 nebo 0,5) a stiskněte ENTER.

Další možnosti nastavení odsazení

 • Pokud chcete rychle odsadit první řádek jenom jednoho odstavce, přesuňte fokus na začátek prvního řádku odstavce a stiskněte klávesu Tab. Díky odsazení prvního řádku má první řádek odstavce větší odsazení než ostatní.

 • Pokud chcete, aby se nastavené odsazení stalo výchozím odsazením, postupujte takto:

  1. V dokumentu vyberte text s odsazením odstavce, které chcete použít jako výchozí odsazení.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno odstavec , stiskněte klávesy ALT + H, PG.

  3. Pokud chcete nastavit odsazení odstavce jako výchozí, stiskněte ALT + D.

  4. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a šipka dolů možnost pouze tento dokument nebo všechny dokumenty , opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte ENTER.

  5. Pokud chcete zavřít dialogové okno odstavec , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte ENTER.

 • V případě tisku ve stylu knihy použijte funkci zrcadlového odsazení, ve které odstavec na protilehlých stránkách nasadí zrcadlově. Levé odsazení se stane vnitřním odsazením a pravý odsazení se stane kolem vnějšího odsazení. Zapnutí zrcadlového odsazení:

  1. V dokumentu vyberte text s odsazením odstavce, které chcete zrcadlově na protilehlých stránkách.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno odstavec , stiskněte klávesy ALT + H, PG.

  3. Pokud chcete povolit zrcadlové odsazení, stiskněte ALT + M.

  4. Pokud chcete zavřít dialogové okno odstavec , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Office 365?

Pomocí aplikace Word pro Mac s klávesnicí a VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Mac OS, můžete dokument zpřístupnit elegantní vzhled tak, že odstavce rozdělíte požadovaným způsobem.

Můžete nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a míru jejich odsazení. Můžete také odsadit jenom první řádek odstavce, nebo vytvořit předsazení, kdy první řádek odstavce není odsazený, ale následující řádky ano.

potřebujete pokyny, jak nastavit řádkování nebo odsazení v Word dokumentu, ale nepoužívat čtečku obrazovky? Podívejte se na článek Úprava odsazení a mezer nebo Vytvoření předsazení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete nastavit mezery.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a šipkovými klávesami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno odstavec s fokusem na kartě odsazení a mezery .

 3. Pomocí možností ve skupině Mezery nastavte následující mezery:

  • Když chcete nastavit mezeru před odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru před odstavcem.

  • Když chcete nastavit mezeru za odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru za odstavcem.

  Do polí Před nebo Po zadejte hodnotu v bodech, třeba 6 nebo 18 (menší hodnota bodů znamená menší mezeru).

 4. Pokud chcete dialogové okno Odstavec zavřít a vrátit se do dokumentu, stiskněte Enter.

Nastavení řádkování

 1. Pokud chcete změnit řádkování odstavce, vyberte odstavec, který chcete naformátovat, a stisknutím kombinace kláves Option+Command+M otevřete dialogové okno Odstavec.

 2. Pokud chcete vybrat možnost řádkování, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost řádkování. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník otevřete seznam možností. Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost řádkování. Vyberete možnost stisknutím mezerníku.

 3. Pokud jste vybrali přizpůsobitelnou možnost, třeba Násobky, nastavte velikost řádkování a stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velkost řádkování a „At“ (Rozměr). Zadejte hodnotu.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete odsadit jenom první řádek.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno odstavec s fokusem na kartě odsazení a mezery .

 3. Pokud chcete odsadit jenom první řádek odstavce, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost První řádek. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Stisknutím tabulátoru nastavte odsazení prvního řádku. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Poznámka: Všechny další odstavce, které napíšete, budou odsazeny.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (předsazení).

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno odstavec s fokusem na kartě odsazení a mezery .

 3. Pokud chcete vytvořit předsazení, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o předsazení. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení, stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete zvětšit nebo zmenšit levé nebo pravé odsazení.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno odstavec s fokusem na kartě odsazení a mezery .

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete změnit odsazení levého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Před textem.

  • Pokud chcete změnit odsazení pravého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Za textem.

  Když chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v centimetrech. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení wordového dokumentu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Office 365?

Pomocí Word pro iOS s VoiceOver, integrovanou čtečkou obrazovky pro iOS, můžete změnit mezery mezi odstavci a řádky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete nastavit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat mezeru před odstavec, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání mezery před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavec přidat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat mezeru, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete před odstavcem odebrat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání mezery před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem odebrat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání za odstavec, a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Mezeru můžete před nebo za odstavcem jenom přepínat, takže možnost přidat mezeru je k dispozici jenom v případě, že už není mezery před nebo za odstavcem a možnost odebrat mezeru je dostupná jenom v případě, že je v současnosti mezery před nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. V dokumentu vyberte odstavec, u kterého chcete nastavit řádkování.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku řádkování, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhnutím prstem doprava Projděte hodnoty dostupných řádkování: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Když uslyšíte požadovanou hodnotu, poklepejte na obrazovku a nastavte řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro první řádek, a poklepejte na obrazovku.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formátování odstavce, a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "tlačítko předsazení", a poklepejte na obrazovku.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty na pásu karet.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvětšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zmenšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Office 365?

Pokud chcete změnit mezery mezi odstavci a řádky, použijte Word pro Android s programem TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky pro Android.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač nezaškrtnuté možnosti, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů , poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nabídka formátování odstavce", a poklepejte na obrazovku.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat mezeru před odstavec, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání mezery před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavec přidat mezeru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat mezeru, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete před odstavcem odebrat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání mezery před odstavcem, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem odebrat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání za odstavec, a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Mezeru můžete před nebo za odstavcem jenom přepínat, takže možnost přidat mezeru je k dispozici jenom v případě, že už není mezery před nebo za odstavcem a možnost odebrat mezeru je dostupná jenom v případě, že je v současnosti mezery před nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač nezaškrtnuté možnosti, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů , poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nabídka formátování odstavce", a poklepejte na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli se seznamem řádkování, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhnutím prstem doprava Projděte hodnoty dostupných řádkování: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5a 3,0. Když uslyšíte požadovanou hodnotu, poklepejte na obrazovku a nastavte řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač nezaškrtnuté možnosti, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů , poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nabídka formátování odstavce", a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na první řádce, nezaškrtli přepnout, a poklepejte na obrazovku.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete formátovat.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač nezaškrtnuté možnosti, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete vybrat kartu Domů , poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nabídka formátování odstavce", a poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce speciální odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku před, a poklepejte na obrazovku.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavec, který chcete odsadit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvětšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zmenšit odsazení, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zmenšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Office 365?

Pomocí Word Mobile s předčítáním a čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows můžete změnit mezery mezi odstavci a řádky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer mezi odstavci

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, jehož řádkování chcete nastavit.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 3. SWIP, dokud neuslyšíte "Další možnosti", a poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Na kartě Domů potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "formátování odstavce", a poklepejte na obrazovku.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat mezeru před odstavec, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "přidat mezeru před odstavec", a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavec přidat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce přidali mezeru, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete před odstavcem odebrat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "odebrat mezeru před odstavcem", a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete za odstavcem odebrat mezeru, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "odebrat mezeru za odstavcem", a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Mezeru můžete před nebo za odstavcem jenom přepínat, takže možnost přidat mezeru je k dispozici jenom v případě, že už není mezery před nebo za odstavcem a možnost odebrat mezeru je dostupná jenom v případě, že je v současnosti mezery před nebo za odstavcem.

Nastavení řádkování

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, u kterého chcete nastavit řádkování.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 3. SWIP, dokud neuslyšíte "Další možnosti", a poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Na kartě Domů potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "formátování odstavce", a poklepejte na obrazovku.

 7. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku řádkování, a poklepejte na obrazovku.

 8. Potáhnutím prstem doprava Projděte dostupné hodnoty řádkování. Když uslyšíte požadovanou hodnotu, poklepejte na obrazovku a nastavte řádkování.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro web s čtečkou obrazovky můžete dokument zpřístupnit tak, aby vypadal podle vašich představ. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Dozvíte se, jak nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a velikost jeho odsazení a čar.

potřebujete pokyny, jak nastavit řádkování nebo odsazení v Word dokumentu, ale nepoužívat čtečku obrazovky? Viz Změna řádkování ve Wordu, Úprava odsazení a řádkovánínebo Vytvoření předsazení.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Nastavení řádkování a řádkování

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery, přesunutím kurzoru na začátek odstavce a stisknutím kombinace kláves Shift + Ctrl + šipka dolů. Pokud chcete nastavit odsazení odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Pokud chcete nastavit mezery před odstavcem, stiskněte Alt + klávesu s logem Windows a pak stiskněte P, SB. Uslyšíte, že se jedná o mezery před. Použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu, nebo zadejte požadovanou hodnotu bodového textu (například 6 nebo 18) a stiskněte ENTER. Menší hodnoty bodů představují méně místa.

 3. Pokud chcete nastavit mezery za odstavcem, stiskněte Alt + klávesu s logem Windows a pak stiskněte P, SA. Uslyšíte: "proložení za." Použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu, nebo zadejte požadovanou hodnotu bodového textu (například 6 nebo 18) a stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete u vybraného odstavce nastavit řádkování, stiskněte Alt + klávesu s logem Windows a pak stiskněte H, 02. Uslyšíte, že se jedná o řádkování. Stiskněte klávesu ENTER, pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte ze seznamu často používaných velikostí řádkování a stisknutím klávesy ENTER ho použijte.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit odsazení, přesunutím kurzoru na začátek odstavce a stisknutím SHIFT + CTRL + šipka dolů. Pokud chcete nastavit odsazení odstavce pro celý dokument, stiskněte CTRL + A.

 2. Pokud chcete nastavit velikost levého odsazení, stiskněte Alt + klávesu s logem Windows, P, IL. Uslyšíte: "odsadit doleva". Chcete-li nastavit požadovanou hodnotu, použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů nebo zadejte hodnotu (třeba .25 nebo 0,5) a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Pokud chcete nastavit velikost pravého odsazení, stiskněte Alt + klávesu s logem Windows, P, IL. Uslyšíte: "odsazení zprava". Chcete-li nastavit požadovanou hodnotu, použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů nebo zadejte hodnotu (třeba .25 nebo 0,5) a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pokud chcete do odstavce přidat odsazení prvního řádku, přesuňte fokus na začátek prvního řádku odstavce a stiskněte klávesu TAB. Díky odsazení prvního řádku má první řádek odstavce větší odsazení než ostatní.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Office 365?

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×