Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu 2016

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu 2016

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a pomocí Předčítání, integrované čtečky obrazovky ve Windows, měnit mezery a odsazení odstavců a ladit vzhled dokumentů tak, aby vypadaly profesionálně.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery. Pokud chcete nastavit mezery odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Stiskněte Alt+Ů, Á. Word 2016 umístí fokus na kartu Odsazení a mezery dialogového okna Odstavec. Uslyšíte název dialogového okna.

 3. Pokud chcete nastavit mezeru před odstavcem, stiskněte Alt+Ř. V poli Před používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu v bodech, nebo požadovanou hodnotu v bodech zadejte (například 6 nebo 18). (Menší hodnoty v bodech představují menší mezeru.)

  Poznámka: Když pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů procházíte hodnotami v bodech, může program Předčítání číst „Neznámá klávesa“.

 4. Pokud chcete nastavit mezeru za odstavcem, stiskněte Alt+Z. V poli Za používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu v bodech, nebo požadovanou hodnotu v bodech zadejte (například 6 nebo 18).

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte několikrát klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a potom stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do dokumentu.

Další možnosti nastavení mezer

 • Pokud chcete, aby se nastavené mezery odstavce staly výchozími mezerami, postupujte takto:

  1. Když na kartě Odsazení a mezery zvolíte požadované mezery, stiskněte ALT+V.

  2. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Jenom tento dokument nebo Všechny dokumenty, několikrát stiskněte klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete ve Wordu rychle nastavit pro vybraný odstavec řádkování, postupujte takto:

  1. Na kartě Odsazení a mezery stiskněte Alt+D.

  2. V seznamu Řádkování vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů některou z často používaných hodnot řádkování.

Nastavení odsazení odstavce

 1. Otevřete dokument a vyberte odstavec, pro který chcete nastavit odsazení. Pokud chcete nastavit odsazení odstavců pro celý dokument, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Stiskněte Alt+Ů, Á. Word přesune fokus na kartu Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec.

 3. Pokud chcete nastavit velikost odsazení zleva, stiskněte Alt+E. V poli Vlevo nastavte požadovanou hodnotu – použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo hodnotu zadejte (například 0,25 nebo 0,5).

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení zprava, stiskněte Alt+R. V poli Vpravo nastavte požadovanou hodnotu – použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů nebo hodnotu zadejte (například 0,25 nebo 0,5).

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte několikrát klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a potom stiskněte mezerník.

Další možnosti nastavení odsazení

 • Pokud chcete, aby se nastavené odsazení stalo výchozím odsazením, postupujte takto:

  1. Když v dialogovém okně Odstavec zvolíte požadované odsazení, stiskněte Alt+V.

  2. V dialogovém okně Microsoft Word vyberte pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Jenom tento dokument nebo Všechny dokumenty, několikrát stiskněte klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko OK, a stiskněte klávesu Enter.

 • Pro tisk v knižním stylu použijte funkci Zrcadlové odsazení, při které se odsazení Vlevo a Vpravo budou vzájemně zrcadlit a změní se na Uvnitř a Vně. Když na kartě Odsazení a mezery zvolíte požadované odsazení, stiskněte Alt+É. Tím zaškrtnete políčko Zrcadlové odsazení.

 • Pokud chcete rychle odsadit první řádek jenom jednoho odstavce, přesuňte fokus na začátek prvního řádku odstavce a stiskněte klávesu Tab. Díky odsazení prvního řádku má první řádek odstavce větší odsazení než ostatní.

Klávesové zkratky pro nastavení mezer a odsazení odstavce

Následující tabulka obsahuje přehled užitečný klávesových zkratek, které se používají k nastavení mezer a odsazení odstavců.

Akce

Klávesy

Otevření karty Odsazení a mezery dialogového okna Odstavec

Alt+Ů, Á

Nastavení mezery před odstavcem

Alt+Ř

Nastavení mezery za odstavcem

Alt+Z

Nastavení odsazení zleva

Alt+E

Nastavení odsazení zprava

Alt+R

Nastavení zvolených mezer nebo odsazení jako výchozích

ALT+V

Nastavení řádkování

Alt+D

Výběr Zrcadlového odsazení

Alt+É

Viz také

Přidání nebo úprava textu v dokumentu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Word 2016 pro Mac můžete v kombinaci s klávesnicí a programem VoiceOver (čtečkou obrazovky integrovanou v Mac OS) použít k úpravě vzhledu odstavců a dodat tak svému dokumentu profesionální vzhled.

Můžete nastavit velikost mezery před a za každým odstavcem a míru jejich odsazení. Můžete také odsadit jenom první řádek odstavce, nebo vytvořit předsazení, kdy první řádek odstavce není odsazený, ale následující řádky ano.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete nastavit mezery.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a šipkovými klávesami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pomocí možností ve skupině Mezery nastavte následující mezery:

  • Když chcete nastavit mezeru před odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru před odstavcem.

  • Když chcete nastavit mezeru za odstavcem, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální velikost mezery a informaci, že se jedná o mezeru za odstavcem.

  Do polí Před nebo Po zadejte hodnotu v bodech, třeba 6 nebo 18 (menší hodnota bodů znamená menší mezeru).

 4. Pokud chcete dialogové okno Odstavec zavřít a vrátit se do dokumentu, stiskněte Enter.

Nastavení řádkování

 1. Pokud chcete změnit řádkování odstavce, vyberte odstavec, který chcete naformátovat, a stisknutím kombinace kláves Option+Command+M otevřete dialogové okno Odstavec.

 2. Když chcete vybrat velikost řádkování, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o řádkování a jeho velikost. Stiskněte Control+Option+mezerník. Otevře se seznam možností. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost řádkování. Možnost vyberete mezerníkem.

 3. Pokud jste vybrali přizpůsobitelnou možnost, třeba Násobky, nastavte velikost řádkování a stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velkost řádkování a „At“ (Rozměr). Zadejte hodnotu.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete odsadit jenom první řádek.

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete odsadit jenom první řádek odstavce, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost První řádek. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Stisknutím tabulátoru nastavte odsazení prvního řádku. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Poznámka: Všechny další odstavce, které napíšete, budou odsazeny.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (předsazení).

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete vytvořit předsazení, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Potom stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o rozevírací tlačítko Zvláštní. Vyberte požadovanou možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Pak použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o předsazení. Možnost vyberete mezerníkem.

 4. Pokud chcete nastavit velikost odsazení, stiskněte tabulátor. Uslyšíte aktuální velikost odsazení a „By“ (O kolik). Zadejte hodnotu v centimetrech, třeba 1,3 cm.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. V dokumentu vyberte odstavce, u kterých chcete zvětšit nebo zmenšit levé nebo pravé odsazení.

 2. Pokud chcete odstavec formátovat, stiskněte Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete změnit odsazení levého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Před textem.

  • Pokud chcete změnit odsazení pravého okraje, stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o možnost Za textem.

  Když chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v centimetrech. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu 2016 pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×