Office
Přihlásit se
Použití čtečky obrazovky k hledání a nahrazování dat v Excelu

Použití čtečky obrazovky k hledání a nahrazování dat v Excelu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Excel 2016 můžete hledat a nahrazovat text a čísla pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je čtečka JAWS nebo program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows). K prohledávání listů, řádků, sloupců nebo celých sešitů můžete používat znaky včetně zástupných.

Poznámky: 

 1. V listu vyberte libovolnou buňku.

 2. V dialogovém okně Najít a nahradit otevřete příslušnou kartu.

  • Hledání textu nebo čísel pomocí kartu Najít v dialogovém okně Najít a nahradit, stiskněte Ctrl + F.

  • Nahrazení textu nebo čísel pomocí karty Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit, stiskněte kombinaci kláves Alt + E, E. Pokud dialogové okno Najít a nahradit je již otevřen pro otevření karty Nahradit, stiskněte kombinaci kláves Alt + P.

 3. Do pole Najít zadejte text nebo čísla, která chcete vyhledat. Máte několik možností.

  • Zadejte hledaný text nebo čísla.

  • V kritériích vyhledávání můžete použít zástupný znak, například hvězdičku (*) nebo otazník (?):

   • Pomocí hvězdičky vyhledáte libovolný řetězec znaků. Například zadáním řetězce m*t vyhledáte slova „mít“ i „měnit“.

   • Pomocí otazníku vyhledáte jeden libovolný znak. Například zadáním řetězce m?t vyhledáte slova „mít“ i „mýt“.

   Tip: I když jsou zástupné znaky, pořád najdete hvězdičky, značky Otázka a vlnovky (~) v listu data tak, že je před znakem tilda do pole Najít. Například data, která obsahuje otazník zadejte ~? jako kritéria vyhledávání.

 4. Upřesnění vyhledávání, tab na tlačítko Možnosti a stiskněte klávesu Enter. Můžete také stisknout kombinaci kláves Alt + T.

  • Hledání dat v jednom listu nebo v celém sešitu, tab v poli se seznamem (Alt + H), stisknutím klávesy Šipka dolů a potom vyberte položku list nebo sešit. Stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete hledat data z řádků nebo sloupců, karta vyhledávací pole se seznamem (Alt + S), stisknutím klávesy Šipka dolů a vyberte Po řádcích nebo Po sloupcích. Stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete hledat data s určitými podrobnostmi, tab na Prohledat pole se seznamem (Alt + L), stisknutím klávesy Šipka dolů a vyberte vzorce, hodnoty nebo komentáře. Stiskněte klávesu Enter.

   Tip: Možnosti vzorce, hodnoty a komentáře jsou dostupné na kartě hledání jenom a pouze vzorce je k dispozici na kartu Nahradit.

  • Chcete hledat data malá a velká písmena, karta zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká (Alt + C) a stiskněte MEZERNÍK.

  • Vyhledejte buňky obsahující pouze znaky, které jste zadali v poli Najít, karta obsah celé buňky zaškrtněte políčko (Alt + O) a stiskněte MEZERNÍK.

 5. Pokud chcete vyhledat text nebo čísla s určitým formátováním kartu na tlačítko Formát a stiskněte klávesu Enter (Alt + M). V dialogovém okně Najít formát, který se otevře, přejděte příslušnou kartu (číslo, Zarovnání, písma, ohraničení nebo výplně ) stiskněte MEZERNÍK. Potom vyberte formátování, které chcete zahrnout do vyhledávání. TAB na tlačítko OK a stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Pokud chcete vyhledat buňky, které jenom podle určitého formátu, můžete odstranit text nebo čísla kritérií do pole Najít a klikněte na buňku, která obsahuje formátování. TAB na tlačítko Formát a stisknutím klávesy Šipka dolů. Znovu stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude vyberte Zvolit formát z buňky a stiskněte klávesu Enter. Na listu vyberte buňku obsahující formátování, které chcete vyhledat, pomocí kláves se šipkami. Chcete-li přidat formátování na vybranou buňku kritéria vyhledávání v dialogovém okně Najít a nahradit, stiskněte klávesu Enter.

 6. Spusťte vyhledávání se zadanými kritérii.

  • Chcete-li najít text nebo čísla, tab na Najít další (Alt + F) nebo Najít všechny (Alt + můžu) tlačítko.

   Tip: Vyberte tlačítko Najít všechny výskyt splňující kritéria hledání je uvedený v dialogovém okně a tento seznam fokus. Výskyty v seznamu, vyberete stisknutím klávesy Šipka dolů nebo šipka nahoru. V dialogovém okně přesunout do listu, stiskněte kombinaci kláves Alt + kartu změnu, které chcete v buňce. Pokud chcete vrátit do dialogového okna Najít a nahradit, stisknutím Alt + Tabulátor několikrát podle potřeby.

  • Pokud chcete nahradit text nebo čísla, zadejte nahradit znaky Nahradit pole (nebo, pokud chcete nahradit znaky není nic uvedeno, ponechejte toto pole prázdné) a potom tabulátorem Najít (Alt + F) nebo Najít všechny (Alt + můžu) tlačítko. Vyhledat další výskyt v listu můžete se rozhodnout, jestli ho chcete nahradit, stiskněte tlačítko Najít. Najít všechny výskyty, stiskněte tlačítko Najít vše. Chcete-li nahradit zvýrazněný výskyt nebo všechny výskyty nalezených znaků, karta Nahradit (Alt + R) nebo Nahradit vše (Alt + D) tlačítko.

   Tip: Pokud pole Nahradit není k dispozici, přesuňte na kartu Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit, stiskněte kombinaci kláves Alt + P.

   V případě potřeby probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy Esc. Zavření dialogového okna Najít a nahradit.

  Poznámka: Když definujete možnosti formátování jako součást kritérií vyhledávání, to se uloží v dialogovém okně Najít a nahradit. Je-li vyhledat v listu data znovu a nemůže najít znaky, které považujete za tam, můžete zkusit zrušte zaškrtnutí možnosti formátování z předchozí vyhledávání. Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F. Pokud na tlačítko Formát není k dispozici, tab na tlačítko Možnosti (Alt + T) a stiskněte klávesu Enter. TAB na tlačítko Formát a vyberte příkaz Vymazat Najít formát, stisknutím klávesy Šipka dolů několikrát. Stiskněte klávesu Enter.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Pomocí Excel 2016 pro Mac klávesu a čtečka obrazovky VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, například k vyhledání a nahrazení textu a čísel. Pomocí znaků včetně zástupné znaky, můžete hledat listy, řádky, sloupce nebo celé sešity.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete hledat v celém listu, vyberte libovolnou buňku.

 2. Stiskněte příkaz + F na pole Hledat list. Uslyšíte "Hledání list vyhledávacího textového pole prázdné."

 3. Zadejte hledaný text nebo číslo.

  Tip: Můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdička (*), tilda (~) – v kritériích vyhledávání. Umožňuje najít libovolný jednotlivý znak otazník (?) – například s? t vyhledáte "den" i "". Použití na hvězdičku (*) k nalezení libovolný počet znaků, například s * d budou nalezeny řetězce "sad" a "Začínáme". Použití tilda (~) a za ním uveďte?, *, nebo ~ zobrazíte otazník hvězdičky a dalších znaků, které tilda – fy91 ~? Vyhledá "fy91?".

 4. Stiskněte ENTER. Excel 2016 pro Mac najde a zvýrazní na první buňku v oblasti výběru, jejichž obsah odpovídat textu.

 5. Najít další výskyt položky, kterou hledáte, stiskněte znovu klávesu ENTER.

Tip: Chcete-li zrušit probíhající hledání, stiskněte klávesu Esc.

Další možnosti hledání:

Co chcete udělat

Klávesy

Vyhledávání v listu nebo celém sešitě

Do textového pole Hledat list stisknutím CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře nabídku Hledat. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Hledání v listu" nebo "Hledání v sešitu" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Vyhledávání po řádcích nebo sloupcích

Do textového pole Hledat list stisknutím CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře nabídku Hledat. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude slyšet "Rozšířeného vyhledávání, tlačítko se třemi tečkami," a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se okno Najít.

Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka dolů, dokud dozvíme "Hledat" a stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vpravo. Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK a stiskněte klávesu se šipkou, dokud uslyšíte "Po řádcích" nebo "Sloupů." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK vyberte požadovanou možnost. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud uslyšíte "Najít další, výchozí hodnota, tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Vyhledávání pouze konkrétních typů informací

Do textového pole Hledat list stisknutím CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře nabídku Hledat. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude slyšet "Rozšířeného vyhledávání, tlačítko se třemi tečkami," a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se okno Najít.

Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka dolů, dokud nebude slyšíte "hledat" a stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka dolů. Uslyšíte: "Hodnoty, podívejte se, tlačítko místního." Stisknutím klávesy Šipka dolů zobrazíte možnost, kterou hledáte, vzorce, hodnoty nebo komentáře. Když uslyšíte možnost budete chtít, vyberte jej stisknutím klávesy CTRL + možnost + MEZERNÍK. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud uslyšíte "Najít další, výchozí hodnota, tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Hledání obsahu s rozlišením velkých a malých písmen

V okně Najít klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaným stisknutím uslyšíte "Malá a velká písmena, zrušené zaškrtnutí políčka, zaškrtávacího políčka" a vyberte ho stisknutím kombinace kláves CTRL + možnost + MEZERNÍK. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud uslyšíte "Najít další, výchozí hodnota, tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Hledání pouze přesných shod

V okně Najít klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaným stisknutím uslyšíte "Najděte celý buněk jenom, zrušené zaškrtnutí políčka, zaškrtávací políčko" a vyberte ho stisknutím kombinace kláves CTRL + možnost + MEZERNÍK. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud uslyšíte "Najít další, výchozí hodnota, tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Nahrazení textu nebo čísel

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete hledat v celém listu, vyberte libovolnou buňku.

 2. Stiskněte příkaz + F na pole Hledat list. Uslyšíte "Hledání list vyhledávacího textového pole prázdné."

 3. Zadejte hledaný text nebo číslo.

  Tip: Můžete použít zástupné znaky – otazník (?), hvězdička (*), tilda (~) – v kritériích vyhledávání. Umožňuje najít libovolný jednotlivý znak otazník (?) – například s? t vyhledáte "den" i "". Použití na hvězdičku (*) k nalezení libovolný počet znaků, například s * d budou nalezeny řetězce "sad" a "Začínáme". Použití tilda (~) a za ním uveďte?, *, nebo ~ zobrazíte otazník hvězdičky a dalších znaků, které tilda – fy91 ~? Vyhledá "fy91?".

 4. Otevřete nabídku hledání, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 5. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Nahraďte..." a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se okno Nahradit.

 6. Přejděte do pole nahradit text ovládacího prvku + možnost + šipka dolů šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Nahraďte, úprav textu."

 7. Pokud chcete nahradit znaky v poli Najít není nic uvedeno, ponechejte pole Nahradit prázdné. Jinak zadejte text, který se má zobrazit místo.

 8. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo přesuňte na tlačítka a vyberte tu, kterou chcete stisknutím kombinace kláves CTRL + možnost + MEZERNÍK:

  • Nahrazení Pokud chcete nahradit jenom na další instanci nalezena.

  • Nahradit vše Pokud chcete nahradit všechny výskyty textu, který jste hledali.

  • Zavřít Chcete-li zrušit operaci najít a nahradit.

  • Najít další Najít a nahradit další instanci a nechte otevřené okno Nahradit.

   Tip: Probíhající hledání můžete zrušit stisknutím klávesy Esc.

Nahradit další možnosti:

Co chcete udělat

Klávesy

Hledání a nahrazení celého sešitu nebo listu

V okně Nahradit klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaným stisknutím uslyšíte "v rámci místního tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se nabídka. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "List" nebo "Sešit" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Hledání a nahrazení po řádcích nebo sloupcích

V okně Nahradit klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaným stisknutím uslyšíte "Tlačítko místní hledání" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se nabídka. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "Po řádcích" nebo "Sloupců tak, že" a vyberte možnost, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Hledání a nahrazení velká a malá písmena obsahu

V okně Nahradit klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaným stisknutím uslyšíte "Malá a velká písmena, zrušené zaškrtnutí políčka, zaškrtávacího políčka" a vyberte ho stisknutím kombinace kláves CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Hledání pouze přesných shod

V okně Nahradit klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + šipka vlevo nebo ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo opakovaným stisknutím uslyšíte "Najděte celý buněk jenom, zrušené zaškrtnutí políčka, zaškrtávací políčko" a vyberte ho stisknutím kombinace kláves CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Viz taky

Tisk sešitu aplikace Excel pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu 2016 pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Pomocí Excel pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, hledání a nahrazení textu nebo čísel v listu.

Poznámky: 

Vyhledání textu nebo čísel

Pokud list obsahuje více než několik řádků a sloupců, použijte tlačítko Hledat rychle přepínat fokus na buňku vpravo.

 1. V listu, přetáhněte prstem kolem pravém horním rohu obrazovky uslyšíte "Hledat a tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Pokud jste měli dříve hledali něco, přečte VoiceOver hledaný termín, který jste použili naposledy.

 2. Použití klávesnice na obrazovce zadejte hledaný termín. Může být text nebo čísla. Počet shody uslyšíte po ukončení psát.

 3. Přetáhněte prstem kolem pravém dolním rohu obrazovky můžete poslouchat "Hledat" a pak poklepáním displej. Přesune fokus na první buňku, která odpovídá hledaný termín a VoiceOver bude číst obsah buňky.

 4. Přejděte na další nebo předchozí odpovídající přetáhněte prstem kolem pravém horním rohu obrazovky, dokud nebude dozvíme "Další výsledek hledání" nebo "předchozí výsledek hledání, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Nahrazení textu nebo čísel

 1. V listu, přetáhněte prstem kolem pravém horním rohu obrazovky uslyšíte "Hledat a tlačítko" potom poklepáním displej.

 2. Potáhněte prstem doleva jednou. Uslyšíte: "možnosti hledání, tlačítko." Poklepejte na obrazovku otevřít tak nabídku Možnosti.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Najít a nahradit" nebo "Najít a Nahradit vše," podle toho, co chcete udělat a potom poklepejte na obrazovce. Možnost aktuálně aktivní předchází "Vybrané."

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Hotovo, tlačítko" a poklepejte obrazovku zavřete dialogové okno Možnosti.

 5. Přetáhněte prstem v horní části obrazovky můžete poslouchat "Vyhledávání, textové pole," a pak poklepáním displej.

 6. Použití klávesnice na obrazovce zadejte hledaný termín. Může být text nebo čísla. Počet shody uslyšíte po ukončení psát.

 7. Přetáhněte prstem v horní části obrazovky uslyšíte "Nahradit, textové pole" nebo "Nahraďte všechny textové pole," podle toho, co chcete udělat, potom poklepáním displej.

  Tip: Toto pole je přímo pod do vyhledávacího pole.

 8. Zadejte text nebo čísla, který chcete nahradit hledaný výraz s.

 9. Přetáhněte prstem kolem pravém horním rohu obrazovky uslyšíte "Nahradit, tlačítko" nebo "Nahradit vše, tlačítka," podle toho, co chcete udělat, a pak poklepáním displej chcete nahradit aktuálně vybraný POZVYHLEDAT nebo všechny shody novým textem nebo čísly.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Pomocí Excel pro Android funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky, hledání a nahrazení textu nebo čísel v listu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Excel pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

Pokud list obsahuje více než několik řádků a sloupců, použijte tlačítko Najít rychle přepínat fokus na buňku vpravo.

 1. V listu přetáhněte uslyšíte "Tlačítko Najít" a potom poklepejte obrazovku prstem kolem pravém horním rohu obrazovky. Pokud jste měli dříve hledali něco, funkce TalkBack přečte hledaný termín, který jste použili naposledy.

 2. Použití klávesnice na obrazovce zadejte hledaný termín. Může být text nebo čísla.

 3. Přetáhněte prstem kolem pravém dolním rohu obrazovky můžete poslouchat "Hledat" a pak poklepáním displej. Na obrazovce zavření klávesnice a fokus přesune na první buňku, která odpovídá hledaný termín, pokud jsou k dispozici.

  • Pokud chcete zjistit, kolik shody nějaké jsou potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat" a potom potáhněte prstem zprava ještě jednou dozvíme počet shody. Pokud nejsou žádné shody, uslyšíte: "Nula."

  • Přejděte na další nebo předchozí odpovídající potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Najít tlačítko Další" nebo "Předchozí tlačítko Najít" a poklepáním displej.

  • Zavřete panel hledání, když na obrazovce zavření klávesnice, přetáhněte uslyšíte "Tlačítko Najít" a potom poklepejte obrazovku prstem kolem pravém horním rohu obrazovky.

Tipy: Funkce talkBack nečte obsah buňky, pokud chcete použít na tlačítko Najít Excel pro Android, tak pokud existuje více shody, postupujte takto:

 • Vyzkoušejte jinou hledaný výraz se použije. Pokud hledáte jablka a list obsahuje "Červené jablka" a "Zeleným jablka", například napište celý text od aktuální buňky, který chcete najít.

 • Za pravou klávesnice na obrazovce, potáhněte prstem doprava a potom zleva tón funkce TalkBack číst obsah buňky a jeho umístění v sešitu, ohlaste.

Nahrazení textu nebo čísel

 1. V listu přetáhněte uslyšíte "Tlačítko Najít" a potom poklepejte obrazovku prstem kolem pravém horním rohu obrazovky.

 2. Potáhněte prstem doleva jednou. Uslyšíte: "Další možnosti ve schůzce." Poklepejte na obrazovku k otevření dialogového okna Najít nastavení.

 3. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, najít a nahradit přepínač všechny" nebo "není zaškrtnuto najít a nahradit přepínací tlačítko," podle toho, co chcete udělat a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Zavřít" a poklepejte obrazovku zavřete dialogové okno Najít nastavení.

 5. Použití klávesnice na obrazovce zadejte hledaný termín. Může být text nebo čísla.

 6. Pokud chcete zjistit, kolik shody nějaké jsou potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat" a potom potáhněte prstem zprava ještě jednou dozvíme počet shody. Pokud nejsou žádné shody, uslyšíte: "Nula."

 7. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "nahraďte... upravit pole" a poklepáním displej.

 8. Zadejte text nebo čísla, který chcete nahradit hledaný výraz s.

 9. Přetáhněte prstem kolem pravém dolním rohu obrazovky můžete poslouchat "Hotovo" a pak poklepáním displej. Klávesnici na obrazovce se zavře.

 10. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Najít tlačítko Další" nebo "Najít předchozí tlačítko" a poklepáním displej.

 11. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "nahradit" nebo "Všechny tlačítko," podle toho, co chcete udělat a poklepáním displej chcete nahradit aktuálně vybraný odpovídají nebo všechny shody novým textem nebo čísly.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

V Excel Online můžete klávesové zkratky čtečkou obrazovky například Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows najít a nahradit text, včetně speciálních znaků (například otazník vlnovkami a hvězdičky) nebo čísla. Můžete vyhledávat v rámci výběru, listy nebo celý sešity.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Vyhledání textu nebo čísel

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete hledat v celém listu, vyberte libovolnou buňku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F otevřete dialogové okno Najít. Fokus se přesune do textového pole Hledat a uslyšíte: "Dialogové okno Najít, věnovaných najít, co."

 3. Do pole Najít zadejte text nebo číslo, které chcete najít. Máte několik možností:

  • Zadejte hledaný text nebo čísla.

  • V kritériích vyhledávání můžete použít zástupný znak, například hvězdičku (*) nebo otazník (?):

   • Použití hvězdičky najít jakýkoli řetězec znaků. Například s * d najde "sad" a "Začínáme."

   • Otazník zobrazíte libovolný jednotlivý znak. Například s?t vyhledáte "den" i "."

   Tip: I když jsou zástupné znaky, pořád najdete hvězdičky, značky Otázka a vlnovky (~) v listu data tak, že je před znakem tilda do pole Najít. Například data, která obsahuje otazník zadejte ~? jako kritéria vyhledávání.

   Poznámka: Vyhledání dvojité mezery není možné v Excel Online.

 4. Chcete-li vyhledat text nebo čísla v jednom listu nebo v celém sešitu, stisknutím klávesy Tab jednou přejdete na pole se seznamem v rámci. Uslyšíte aktuálně vybranou možnost hledání ("Výběru," "List" nebo "Sešit"). Stisknutím klávesy MEZERNÍK, nahoru nebo dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte požadovanou možnost. Pokud chcete vybrat, stiskněte MEZERNÍK.

 5. Velká a malá písmena data hledat, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Unchecked, POZVYHLEDAT případu zaškrtávacího políčka," a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 6. Vyhledat buňky obsahující pouze znaky, které jste zadali v poli Najít, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Unchecked, POZVYHLEDAT celé buňky obsah políčko" a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

  Tipy: 

  • Pokud chcete vyhledat text nebo čísla s určitým formátováním, musíte použít v desktopové aplikaci Excel. Otevřete aplikaci v režimu zobrazení, přesuňte fokus mimo list stisknutím kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte názvu vašeho účtu. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Sešit upravit" a stiskněte MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Upravit v aplikaci Excel" a stiskněte MEZERNÍK.

  • Informace o hledání určitého formátu v aplikaci Excel najdete v nápovědě k používání čtečky obrazovky najít a nahradit data v Excelu.

 7. Pokud chcete změnit hledání směrem nahoru, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Vybrán přepínač dolů" a stiskněte klávesu se šipkou nahoru. Uslyšíte: "není vybraná přepínače na tlačítko." Pokud chcete vybrat, stiskněte MEZERNÍK.

 8. Spustit hledání, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Další tlačítko Najít" a stiskněte MEZERNÍK. Excel najde první výskyt odpovídající v oblasti vyhledávání. Čtečka obrazovky čte text v buňce a jeho umístění.

 9. Pokud chcete najít další výskyt, stiskněte MEZERNÍK. Pokud chcete zrušit vyhledávání nebo zavřete dialogové okno, stiskněte klávesu Esc.

Vyhledání a nahrazení textu nebo čísel

Najít a nahradit text nebo čísla v Excel Online, zkontrolujte, že jste v režimu úprav. Můžete to poznat, zda jste v režimu úprav v závislosti na možnosti v nabídce soubor.

Poznámka: Přepněte do režimu úprav, přesuňte fokus mimo list stisknutím kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte názvu vašeho účtu na kartu opakovaným stisknutím uslyšíte "Sešit upravit" a stiskněte MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Upravit v prohlížeči" a stiskněte MEZERNÍK.

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete prohledávat. Pokud chcete hledat v celém listu, vyberte libovolnou buňku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F otevřete dialogové okno Najít. Fokus se přesune do textového pole Hledat a uslyšíte: "Dialogové okno Najít, věnovaných najít, co."

 3. Do pole Najít zadejte text nebo čísla, který chcete najít a nahradit.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Nahradit" a stiskněte MEZERNÍK. Textové pole Najít bude k dispozici v dialogovém okně Najít.

 5. Přejděte do pole Najít zadejte text, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Nahraďte, úpravách." Do pole Nahradit zadejte náhradní text nebo čísla.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Najít další." Stisknutím klávesy MEZERNÍK najít prvního výskytu text nebo číslo, které jste zadali. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete nahradit všechny výskyty jednotlivě, stisknutím klávesy Tab jednou. Uslyšíte: "Tlačítko nahradit." Pak stisknutím klávesy MEZERNÍK nahradit prvního výskytu a najít další. Po nahrazení fokus přesune do další výskyt.

  • Najít a nahradit všechny výskyty, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Nahraďte všechny tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK.

 7. Pokud chcete zrušit vyhledávání nebo zavřete dialogové okno, stiskněte klávesu Esc.

Viz taky

Vložení tabulky v Excelovém listu pomocí čtečky obrazovky

Používání čtečky obrazovky řazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×