Použití čtečky obrazovky k filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Můžete filtrovat data v oblasti nebo tabulce v Excelu pomocí klávesnice a čtečky obrazovky. Filtrování dat umožňuje zaměřit na konkrétní sadu dat, což je užitečné zejména u velkých listů.

V tomto tématu:

Filtrování dat v tabulce

Pokud vložíte data do tabulky, Excel automaticky přidá rozevírací nabídku Automatický filtr do záhlaví každého sloupce. Pomocí této nabídky můžete rychle filtrovat. Pokud chcete rozevírací nabídku Automatický filtr odebrat ze záhlaví sloupců, vyberte záhlaví a stiskněte Ctrl+Shift+L.

 1. V záhlaví sloupce, který chcete filtrovat, stiskněte Alt+Šipka dolů. Otevře se rozevírací nabídka Automatický filtr a ozve se „Zadejte slova, která chcete hledat, nabídka“. (V programu Předčítání uslyšíte slovo „Skupina“.)

 2. Pokud sloupec obsahuje čísla, přejděte v nabídce Automatický filtr pomocí klávesy Šipka dolů na Filtry čísel a stiskněte Enter. Pokud sloupec obsahuje textové položky, přejděte na Filtry textu a stiskněte Enter. Otevře se podnabídka a uslyšíte slova „Rovná se“.

 3. Přejděte na požadovanou možnost pomocí šipkových kláves a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Vlastní automatický filtr a uslyšíte slova „Vlastní automatický filtr, dialogové okno“. (V programu Předčítání uslyšíte slova „Vlastní automatický filtr, okno“.)

 4. Zadejte nebo vyberte podmínky filtrování.

  Pokud chcete třeba zobrazit čísla nad určitou hodnotou, vyberte Je větší než nebo rovno a pak zadejte příslušné číslo do sousedního pole se seznamem.

  Když potřebujete filtrovat podle dvou podmínek, zadejte podmínky filtrování do obou sad polí se seznamem. Pokud potřebujete, aby byly splněné obě podmínky, vyberte A, když stačí, aby byla pravdivá aspoň jedna z podmínek, vyberte Nebo.

 5. Zavřete dialogové okno tak, že klávesou Tab přejdete na tlačítko OK a stisknete klávesu Enter.

Filtrování dat v oblasti

 1. Vyberte buňky, které chcete filtrovat.

 2. Stiskněte Ctrl+Shift+L. Excel přidá do první buňky v oblasti rozevírací nabídku Automatický filtr.

 3. Vyberte buňku s rozevírací nabídkou Automatický filtr.

 4. Stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů. Otevře se rozevírací nabídka Automatický filtr a ozve se, že máte zadat slova, která chcete hledat. (V programu Předčítání uslyšíte slovo „Skupina“.)

 5. Přejděte na požadovanou možnost filtrování pomocí šipkových kláves a klávesy Tab.

 6. Až si vyberete potřebné možnosti, přejděte klávesou Tab na tlačítko OK a potom stiskněte Enter.

Pokud chcete filtr vymazat, vyberte libovolnou buňku v oblasti a potom stiskněte Ctrl+Shift+L.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky na excelový list

V aplikaci Excel for Mac, klávesu a Mac na předdefinované čtečka obrazovky VoiceOver k filtrování dat v oblasti nebo tabulce.

V tomto tématu

Filtrování dat v tabulce

Když filtrujete data v tabulce, do záhlaví tabulky se automaticky přidají ovládací prvky pro filtrování.

 1. Přejděte na první buňku v oblasti dat, kterou chcete filtrovat.

 2. Stisknutím kombinace kláves Fn + F8 zapněte funkci rozšíření výběru pomocí kláves se šipkami. Pak pomocí kláves se šipkami vyberte všechna data, která chcete v oblasti mít.

  Poznámky: K výběru specifických částí listu můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stisknutím Command + A vyberete celý list.

  • Stisknutím Command + A + * vyberete jenom viditelné buňky.

  • Stisknutím Control + Mezerník vyberete celý sloupec.

  • Stisknutím Shift + Mezerník vyberete celý řádek.

 3. Stiskněte Fn + F6, abyste mohli začít přecházet mezi kartami pásu karet.

 4. Pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo přecházejte mezi kartami, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů. Potom stiskněte VO + Šipka dolů, abyste se dostali k možnostem karty Domů.

 5. Pomocí klávesy Tab přecházejte mezi možnostmi, dokud neuslyšíte „Formátovat jako tabulku“, a pak stiskněte klávesu Return.

 6. Uslyšíte oblast buněk, které budou zahrnuté do vytvářené tabulky. Potom uslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Tabulka obsahuje záhlaví, které není zaškrtnuté. Pokud chcete, aby Excel 2016 pro Mac přidal nad data v tabulce zástupné texty záhlaví, zaškrtněte toto políčko stisknutím mezerníku. Tato záhlaví můžete později přejmenovat.

 7. Stiskněte jednou klávesu Tab. Měli byste uslyšet, že jste na tlačítku OK. Stiskněte klávesu Return. Měli byste uslyšet, že je tabulka vytvořená.

 8. Abyste mohli použít filtr, tiskněte opakovaně Fn + F6, dokud neuslyšíte „List“.

 9. Pomocí kláves se šipkami přejděte na záhlaví sloupce dat, která chcete filtrovat.

 10. Stiskněte mezerník. Měli byste uslyšet, že jste v rozevírací nabídce Filtr.

 11. Mezi hlavními možnostmi filtrování můžete přecházet pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Stisknutím VO + Šipka dolů vyberete požadovaný filtr a otevřete rozevírací nabídku pro tuto možnost.

 12. Mezi jednotlivými možnostmi můžete přecházet pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Výběr provedete stisknutím mezerníku.

 13. Stiskněte jednou klávesu Tab. Zadejte kritéria filtru do textového pole nebo stisknutím mezerníku vyberte příslušné zaškrtávací políčko nebo přepínač.

 14. Stiskněte klávesu Return. Měli byste uslyšet, že filtr je použit.

Filtrování dat v oblasti

Data můžete filtrovat také v oblasti. Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude mít každý sloupec záhlaví.

 1. Pomocí kláves se šipkami přejděte do první buňky oblasti dat, kterou chcete filtrovat (měli byste uslyšet obsah požadované buňky).

 2. Stisknutím kombinace kláves Fn + F8 zapněte funkci rozšíření výběru pomocí kláves se šipkami. Pak pomocí kláves se šipkami vyberte všechna data, která chcete v oblasti mít.

  Poznámky: K výběru specifických částí listu můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stisknutím Command + A vyberete celý list.

  • Stisknutím Command + A + * vyberete jenom viditelné buňky.

  • Stisknutím Control + Mezerník vyberete celý sloupec.

  • Stisknutím Shift + Mezerník vyberete celý řádek.

 3. Stisknutím Fn + F6 otevřete karty pásu karet.

 4. Tiskněte opakovaně klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Data. Potom stisknutím VO + Šipka dolů otevřete možnosti karty Data.

 5. Pomocí klávesy Tab přecházejte mezi možnostmi, dokud neuslyšíte „Filtr“. Potom stisknutím mezerníku otevřete dialogové okno Filtr.

 6. Mezi možnostmi filtrování můžete přecházet pomocí klávesy Tab. Stisknutím mezerníku provedete výběr a otevřete dialogové okno Vlastní filtr.

 7. Mezi možnostmi pro vybraný filtr můžete přecházet pomocí klávesy Tab a pak můžete zadat požadovaná kritéria nebo podle potřeby pomocí mezerníku zaškrtnout políčka nebo zrušit jejich zaškrtnutí.

 8. Tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Stiskněte klávesu Return. Měli byste uslyšet, že filtr je použit.

Možnosti filtrování pro oblasti a tabulky

V Excelu 2016 pro Mac můžete použít obecné možnosti filtrování a potom filtr podle potřeby přizpůsobit.

Když zvolíte hlavní typ filtru, uslyšíte možnosti Vlastního filtru, které jsou pro tento konkrétní filtr k dispozici. Pro Filtry čísel uslyšíte číselné rozsahy a možnosti, pro Filtry podle barvy uslyšíte možnosti barev a pro Filtry textu uslyšíte texty. (Možnosti čísel, barev nebo textu pocházejí z dat, která filtrujete.)

Možnosti filtrů textu

 • Rovná se/Není rovno: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí nebo skryje data přesně se shodující s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Má na začátku/Má na konci : Filtruje data sloupce tak, že zobrazí data mající na začátku nebo na konci přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Obsahuje/Neobsahuje: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí nebo skryje data obsahující přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

Možnosti filtrů čísel

 • Rovná se/Není rovno: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí nebo skryje data přesně se shodující s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Je větší než/Je menší než : Filtruje data sloupce tak, že zobrazí všechna čísla s větší nebo menší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Je mezi: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí všechna čísla z určitého číselného rozsahu, který zadáte do dvou textových polí v dialogovém okně Vlastní filtr.

  Poznámka: Při použití této možnosti zadejte číslo pro dolní mez intervalu, stiskněte jednou klávesu Tab a zadejte koncové číslo rozsahu.

 • Prvních 10: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí prvních 10 (nejvyšších nebo nejnižších) číselných hodnot nebo procent. Když chcete tento filtr použít, vyberte filtr Prvních 10 stisknutím mezerníku. Po otevření dialogového okna uslyšíte, že fokus je v poli s číslem 10, které můžete upravit. Tato možnost automaticky vyfiltruje nejvyšší čísla.

  Poznámka: Pokud chcete vyfiltrovat nejnižší čísla nebo procenta, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem „Prvních“, které podporuje úpravy. Stisknutím VO + Šipka dolů otevřete rozevírací nabídku. Tiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Posledních 10. Potom stiskněte mezerník. Pokud chcete místo číselných hodnot filtrovat procenta, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Procenta. Pak stiskněte mezerník.

 • Nad průměrem/Pod průměrem: Filtruje data sloupce tak, že zobrazí číselné hodnoty, které jsou nad nebo pod průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

Možnosti filtrů podle barvy

 • Filtrovat podle barvy písma: Filtruje data sloupce tak, aby obsahoval buňky s daty napsanými konkrétními barvami písma, které vyberete. Po otevření dialogového okna uslyšíte číselnou hodnotu (hodnotu RGB) první barvy písma zobrazené v daném sloupci. Mezi dostupnými barvami můžete přecházet pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Požadované barvy vyberete stisknutím Control + Mezerník.

 • Filtrovat podle barvy buňky: Filtruje data sloupce tak, aby obsahoval buňky, které jsou vyplněné určitými barvami. Po otevření dialogového okna uslyšíte číselnou hodnotu RGB první barvy buňky zobrazené v daném sloupci. Mezi dostupnými barvami můžete přecházet pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Barvy vyberete stisknutím Control + Mezerník.

 • Automaticky: Možnost Automaticky zvolte, když chcete zobrazit buňky obsahující data napsaná pomocí výchozí (černé) barvy písma Excelu 2016 pro Mac.

 • Bez výplně: Možnost Bez výplně zvolte, když chcete zobrazit buňky bez vlastní barvy pozadí – zobrazí se tak buňky, které mají výchozí bílé pozadí.

V Excelu pro iPhone můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, umístit data na zařízení iPhone nebo iPod Touch do oblasti nebo tabulky a filtrovat je tam.

V tomto tématu

Filtrování dat v oblasti

 1. Pomocí dvou prstů vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Na zařízení s iOS najděte poblíž horního okraje obrazovky tlačítko Další možnosti. Až toto tlačítko vyberete, uslyšíte „Další možnosti“. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se nabídka karet a uslyšíte, že je v ní vybraná karta Domů. Posouvejte se v této nabídce dolů, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Seřadit a filtrovat. Otevřete nabídku poklepáním na obrazovku.

 4. Data můžete seřadit podle abecedy nebo číselných hodnot tak, že v nabídce Seřadit a filtrovat vyberete možnost Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně a poklepete na ni. Pokud aktivní sloupec obsahuje jenom texty nebo kombinaci textů a čísel, seřadí se data podle abecedy. Pokud aktivní sloupec obsahuje jenom čísla, seřadí se data podle číselných hodnot. Když zvolíte Seřadit vzestupně, seřadí se data od nejmenšího k největšímu. Pokud zvolíte Seřadit sestupně, data se seřadí od největšího k nejmenšímu.

 5. Když v nabídce Seřadit a filtrovat vyberete Zobrazit tlačítka filtru, přidá se do prvního řádku v každém sloupci šipka rozevírací nabídky. Poklepejte na šipku rozevírací nabídky ve sloupci, se kterým chcete pracovat. Po otevření nabídky přejděte na krok 2 v níže uvedené části Filtrování dat v tabulce.

  Poznámka: Pokud vaše data neobsahují záhlaví, musíte data nejdříve umístit do tabulky, abyste pomocí nabídky Seřadit a filtrovat úspěšně filtrovali všechna data v každém sloupci. Pokud data neobsahují záhlaví a neumístíte data do tabulky, bude první buňka v každém vybraném sloupci považována za záhlaví.

Umístění dat do tabulky

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat, a najděte na zařízení s iOS poblíž horního okraje obrazovky tlačítko Další možnosti. Poklepáním otevřete nabídku karet.

 2. Když se nabídka karet otevře, je ve výchozím nastavení vybraná karta Domů. Uslyšíte, že je vybraná karta Domů. Hned pod kartou Domů je karta Vložení. Poklepejte na Vložení.

 3. První možností v nabídce Vložení je tlačítko Tabulka. Je umístěné přímo pod kartou Vložení. Vyberte tlačítko Tabulka a poklepejte na obrazovku. Excel pro iPhone umístí vybraná data do tabulky a do prvního řádku dá záhlaví jako zástupné texty.

 4. Nad tabulkou se zobrazí dialogové okno obsahující zaškrtávací políčko Tabulka obsahuje záhlaví. Uslyšíte, že políčko pro záhlaví je nezaškrtnuté. Když chcete, aby Excel nechal zástupné texty záhlaví vytvořené, stiskněte prostě Zpět a smažte tak dialogové okno.

 5. Pokud už vaše tabulka má záhlaví, vyberte políčko Tabulka obsahuje záhlaví a poklepáním ho zaškrtněte. Až uslyšíte, že je zaškrtnuté, stiskněte na zařízení tlačítko Zpět a smažte tak dialogové okno. Excel bude používat záhlaví obsažená v tabulce.

Filtrování dat v tabulce

 1. Pokud vaše tabulka neobsahovala záhlaví, tak výchozími zástupnými texty záhlaví vytvořenými Excelem jsou Sloupec 1, Sloupec 2, Sloupec 3 a tak dál a každé záhlaví sloupce už obsahuje šipku rozevírací nabídky Seřadit a filtrovat. Vyberte šipku rozevírací nabídky – je umístěná úplně na pravé straně buňky záhlaví. Když ji vyberete, uslyšíte informaci o buňce a „Bez filtru“. Poklepáním otevřete nabídku Seřadit a filtrovat.

 2. Když se nabídka otevře, uslyšíte „Seřadit a filtrovat“. Přejděte v nabídce na Filtrovat položky a poklepejte. Zobrazí se okno Filtrovat položky a standardně je vybrané pole Upravit. Uslyšíte, že jste v poli pro úpravu hledání ve sloupci. Pod polem Upravit je tlačítko Vybrat vše. Pod tlačítkem Vybrat vše je seznam všech dat ve vybraném sloupci.

 3. Poklepejte na pole Upravit a začněte psát přesné informace, které chcete vyfiltrovat. Data, která chcete vyfiltrovat, můžete kdykoli vybrat v nabídnutém seznamu – tak, že na ně poklepete. VoiceOver přečte název každého provedeného výběru. Pokud budete chtít vybrat všechna data ve sloupci, poklepejte na tlačítko Vybrat vše.

 4. Po provedení výběru bude tlačítko Vybrat vše nahrazeno tlačítkem Vymazat vše. Tlačítko Vymazat vše vyberte, pokud jste udělali chybu nebo chcete začít znovu.

 5. Po provedení výběrů filtru stiskněte tlačítko Hotovo umístěné v pravém horním rohu obrazovky a potom poklepejte. Budete nasměrováni do svého excelového sešitu a bude použit filtr.

 6. Použitý filtr můžete vymazat. Nejdříve vyberte ikonu Filtr umístěnou v záhlaví sloupce, který chcete resetovat. Když tuto ikonu vyberete, uslyšíte informaci o záhlaví sloupce a o tom, že je použit filtr. Poklepáním otevřete rozevírací nabídku. Poslední možnost v nabídce je Vymazat filtr. Tuto možnost vyberte a pak poklepejte, abyste sloupec resetovali.

  Poznámka: Čistě textová nebo alfanumerická data můžete v tabulce seřadit vzestupně nebo sestupně tak, že v nabídce Seřadit a filtrovat vyberete možnost A až Z nebo Z až A a poklepete. Když je některá z těchto možností ve sloupci aktivní, čtečka obrazovky VoiceOver to oznámí. Sloupce obsahující jenom číselná data můžete seřadit vzestupně nebo sestupně tak, že v nabídce Seřadit a filtrovat vyberete možnost Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu a poklepete. Když je některá z těchto možností ve sloupci aktivní, čtečka obrazovky VoiceOver to oznámí.

V Excelu pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, umístit data na telefonu s Androidem do oblasti nebo tabulky a filtrovat je tam.

V tomto tématu

Výběr dat

 1. Vyberte první buňku dat, která chcete filtrovat. Čtečka obrazovky TalkBack přečte písmeno sloupce, číslo řádku a obsah buňky. Pak uslyšíte, že buňku můžete aktivovat poklepáním. Poklepejte na buňku, aby byla aktivní. TalkBack znovu přečte informace o buňce a potom uslyšíte, že je buňka vybraná.

 2. Pomocí dvou prstů vyberte přesně ty buňky, které chcete filtrovat. Po provedení výběru zdvihněte prsty z obrazovky. Pod vybranými buňkami se okamžitě zobrazí vodorovná nabídka. Abyste smazali tuto nabídku z obrazovky, jednoduše otočte telefon s Androidem z polohy na výšku do polohy na šířku (nebo obráceně). Po smazání nabídky přečte TalkBack písmeno sloupce, číslo řádku a obsah poslední buňky ve vašem výběru.

  Poznámky: 

  • TalkBack vyžaduje na telefonu s Androidem k posouvání v excelových listech a k vybírání buněk použití dvou prstů.

  • Kdykoli se na obrazovce objeví nepotřebná nabídka, změňte polohu telefonu z pozice na výšku nebo na šířku do opačné pozice. Nabídka tak okamžitě zmizí. Ke smazání takových nabídek můžete také použít tlačítko telefonu Zpět. Když stisknete tlačítko Zpět, uslyšíte, že jde o tlačítko Zpět, že aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Nežádoucí nabídku smažete poklepáním.

Filtrování dat v oblasti

 1. Na zařízení s Androidem najděte u horního okraje obrazovky tlačítko Další možnosti. Uslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, že aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Poklepáním na Další možnosti aktivujte nabídku. Až se nabídka otevře, uslyšíte, že je v nabídce karet vybraná karta Domů.

 2. Pomocí dvou prstů se posouvejte dolů, dokud se nedostanete na nabídku Seřadit a filtrovat. Když na ni klepnete, uslyšíte, že jste na nabídce Seřadit a filtrovat, že aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Poklepejte na tuto možnost. Až bude nabídka aktivní, uslyšíte „Seřadit a filtrovat“.

 3. Data můžete seřadit podle abecedy nebo číselných hodnot tak, že v nabídce vyberete možnost Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně a poklepete na ni. Pokud aktivní sloupec obsahuje jenom texty nebo kombinaci textů a čísel, seřadí se data podle abecedy. Pokud aktivní sloupec obsahuje jenom čísla, seřadí se data podle číselných hodnot – když zvolíte Seřadit vzestupně, seřadí se od nejmenšího k největšímu, pokud zvolíte Seřadit sestupně, seřadí se od největšího k nejmenšímu.

 4. Postup filtrování dat se liší podle stavu záhlaví dokumentu:

  • Pokud sloupce, které chcete filtrovat, už obsahují záhlaví, vyberte v nabídce Seřadit a filtrovat možnost Zobrazit tlačítka filtru. Ke každému záhlaví se přidá šipka rozevírací nabídky. Poklepejte na šipku rozevírací nabídky ve sloupci, se kterým chcete pracovat, aby se otevřela rozevírací nabídka. Po otevření nabídky přejděte na krok 2 v níže uvedené části Filtrování dat v tabulce.

  • Pokud vaše data neobsahují záhlaví, musíte data nejdříve umístit do tabulky, abyste pomocí nabídky Seřadit a filtrovat úspěšně filtrovali všechna data v každém sloupci. Pokud data neobsahují záhlaví a neumístíte data do tabulky, bude první buňka v každém vybraném sloupci považována za záhlaví.

Umístění dat do tabulky

 1. Na zařízení s Androidem najděte u horního okraje obrazovky tlačítko Další možnosti. Uslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, že aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Poklepáním na Další možnosti aktivujte nabídku.

 2. Zobrazí se nabídka karet a uslyšíte, že je v ní vybraná karta Domů, že aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Poklepejte na Domů.

 3. Zobrazí se nová nabídka a uslyšíte, že je vybraná karta Domů. Hned pod kartou Domů je karta Vložení. Vyberte kartu Vložení a poklepáním ji aktivujte.

 4. Zobrazí se nová nabídka a uslyšíte, že je v nabídce karet vybraná karta Domů. Hned pod kartou Vložení je tlačítko Tabulka. Vyberte tlačítko Tabulka a poklepáním ho aktivujte. Excel pro Android umístí vybraná data do tabulky a do prvního řádku dá záhlaví jako zástupné texty.

 5. Nad tabulkou se zobrazí dialogové okno obsahující zaškrtávací políčko Tabulka obsahuje záhlaví. Uslyšíte, že se jedná o políčko Tabulka obsahuje záhlaví, které není zaškrtnuté. Když chcete, aby Excel nechal zástupné texty záhlaví vytvořené, změňte polohu telefonu z pozice na výšku nebo na šířku do opačné pozice a smažte tak dialogové okno.

 6. Pokud už vaše tabulka má záhlaví, vyberte políčko Tabulka obsahuje záhlaví. Až bude toto políčko vybrané, uslyšíte, že se jedná o zaškrtávací políčko Tabulka obsahuje záhlaví a že ho můžete přepnout poklepáním. Poklepáním políčko zaškrtněte. Až uslyšíte, že je políčko zaškrtnuté, změňte polohu telefonu z pozice na výšku nebo na šířku do opačné pozice a smažte tak dialogové okno. Excel bude používat záhlaví obsažená v tabulce.

Filtrování dat v tabulce

 1. Pokud vaše tabulka neobsahovala záhlaví, tak výchozími zástupnými texty záhlaví vytvořenými Excelem jsou Sloupec 1, Sloupec 2, Sloupec 3 a tak dál. Každé záhlaví sloupce už obsahuje šipku rozevírací nabídky Seřadit a filtrovat. Vyberte malou šipku směřující dolů ve sloupci, se kterým chcete pracovat. Uslyšíte informaci o buňce a „Bez filtru“ a že aktivaci provedete poklepáním. Poklepáním na šipku otevřete rozevírací nabídku.

 2. Když se nabídka otevře, uslyšíte „Seřadit a filtrovat“. Přejděte v nabídce na Filtrovat položky a poklepáním proveďte aktivaci. Zobrazí se okno Filtrovat položky a standardně je vybrané pole Upravit. Uslyšíte, že jste v poli pro úpravu hledání ve sloupci. Pod polem Upravit je tlačítko Vybrat vše. Pod tlačítkem Vybrat vše je seznam všech dat ve vybraném sloupci.

 3. Poklepejte na pole Upravit a začněte psát přesné informace, které chcete vyfiltrovat. Data, která chcete vyfiltrovat, můžete kdykoli vybrat v nabídnutém seznamu – tak, že na ně poklepete. TalkBack přečte název každého provedeného výběru. Pokud budete chtít vybrat všechna data ve sloupci, poklepejte na tlačítko Vybrat vše.

 4. Po provedení výběru bude tlačítko Vybrat vše nahrazeno tlačítkem Vymazat vše. Tlačítko Vymazat vše vyberte, pokud jste udělali chybu nebo chcete začít znovu.

 5. Po provedení výběrů stiskněte tlačítko Hotovo umístěné u horního okraje obrazovky a poklepáním ho aktivujte. Budete nasměrováni do svého excelového sešitu a bude použit filtr.

 6. Použitý filtr můžete vymazat. Nejdříve vyberte ikonu Filtr umístěnou v záhlaví sloupce, který chcete resetovat. Když tuto ikonu vyberete, uslyšíte informaci o záhlaví sloupce a o tom, že je použit filtr. Poklepáním otevřete rozevírací nabídku. Poslední možnost v nabídce je Vymazat filtr. Tuto možnost vyberte a pak poklepejte, abyste sloupec resetovali.

 7. Postup řazení dat závisí na typu dat v buňkách:

  • Pokud data ve sloupci, který chcete filtrovat, obsahují jenom texty nebo texty a čísla, můžete sloupec seřadit podle abecedy vzestupně nebo sestupně. Uděláte to tak, že v nabídce Seřadit a filtrovat vyberete možnost A až Z nebo Z až A a poklepete. Když je některá z těchto možností ve sloupci aktivní, čtečka obrazovky TalkBack to oznámí.

  • Pokud data ve sloupci, který chcete filtrovat, obsahují jenom čísla, můžete tato čísla seřadit podle hodnot. Uděláte to tak, že v nabídce Seřadit a filtrovat vyberete možnost Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu a poklepete. Když je některá z těchto možností ve sloupci aktivní, čtečka obrazovky TalkBack to oznámí.

Na osobním počítači s Windows můžete v Excelu 2016 pomocí programu Předčítání pro Windows nebo čtečky obrazovky JAWS (Job Access With Speech) umístit data do oblasti nebo tabulky a filtrovat je tam.

V tomto tématu

Filtrování dat v oblasti

 1. Vyberte oblast dat, která chcete filtrovat.

 2. Stiskněte Ctrl+Shift+L, aby se do prvního řádku každého vybraného sloupce umístila šipka rozevírací nabídky Filtrovat a seřadit. Po zobrazení šipky rozevírací nabídky uslyšíte písmeno sloupce a číslo řádku aktivní buňky a „Bez filtru“.

 3. Postup filtrování dat se liší podle stavu záhlaví dokumentu:

  • Pokud všechny vybrané sloupce obsahují texty záhlaví, přejděte na první krok v části Filtrování dat v tabulce, kterou najdete níže, a filtrujte data podle tam uvedených pokynů.

  • Pokud vybrané sloupce neobsahují texty záhlaví, musíte data nejdříve umístit do tabulky a až potom můžete data v jednotlivých sloupcích filtrovat pomocí nabídky Filtrovat a seřadit.

  Poznámka: Pokud vybraná data neobsahují záhlaví a neumístíte data do tabulky, bude první buňka v každém sloupci považována za záhlaví a do filtrace nebudou data v těchto buňkách zahrnutá.

Umístění dat do tabulky

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Stisknutím Ctrl+L otevřete dialogové okno Vytvořit tabulku. Uslyšíte „Vytvořit tabulku“ a oblast buněk, které jste vybrali. Ověřte, jestli je oblast vybraných buněk správná.

 3. Postup umístění dat do tabulky závisí na stavu záhlaví dokumentu:

  • Pokud vaše data nemají záhlaví, jednoduše po otevření dialogového okna Vytvořit tabulku stiskněte klávesu Enter a data se umístí do tabulky.

  • Pokud vaše data mají záhlaví, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Tabulka obsahuje záhlaví, které není zaškrtnuté. Zaškrtněte toto políčko stisknutím mezerníku, stiskněte klávesu Enter a data se umístí do tabulky.

  Poznámka: Pokud tabulka nemá záhlaví, Excel 2016 je vytvoří – vloží do prvního řádku zástupné texty. Výchozími zástupnými texty záhlaví jsou Sloupec 1, Sloupec 2, Sloupec 3 a tak dál. Název textu záhlaví můžete změnit tak, že pomocí kláves se šipkami přejdete do příslušné buňky a zadáte nový název záhlaví.

Filtrování dat v tabulce

 1. Vyberte buňku záhlaví ve sloupci, který chcete filtrovat. Uslyšíte písmeno sloupce, číslo řádku, informaci o tom, že je buňka vybraná a dá se upravit, obsah buňky a informaci o tom, že je vybraná položka nabídky Bez filtru.

 2. Stisknutím kláves Alt+Šipka dolů otevřete rozevírací nabídku Filtrovat a seřadit. Tuto nabídku můžete také otevřít tak, že vyberete šipku na pravé straně buňky záhlaví. Když se nabídka otevře, uslyšíte, že se jedná o vlastní ovládací prvek.

 3. V podnabídce tiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte filtr, který chcete na data použít, a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Vlastní filtr s možnostmi filtrování. Mezi poli v dialogovém okně Vlastní filtr můžete přecházet pomocí klávesy Tab.

 4. Když chcete data filtrovat, tiskněte v nabídce Filtrovat a seřadit opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Filtry textu“ nebo „Filtry čísel“. Pokud data v aktivním sloupci obsahují jenom texty nebo kombinaci textů a čísel, je v nabídce zobrazená možnost Filtry textu. Pokud data ve sloupci obsahují jenom čísla, je v nabídce možnost Filtry čísel. Pokud data, která chcete seřadit nebo filtrovat, obsahují barevné písmo nebo pokud buňky mají různé barvy, můžete také zvolit možnost Filtrovat podle barvy nebo Seřadit podle barvy. Po provedení výběru se otevře podnabídka.

  Poznámka: Pokud chcete data ve sloupci seřadit vzestupně podle abecedy, tiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Seřadit od A do Z“, a pak stiskněte Enter. Pokud chcete data ve sloupci seřadit podle abecedy, ale sestupně, tiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Seřadit od Z do A“, a pak stiskněte Enter. Možnost abecedního řazení se nabízí, pokud aktivní sloupec obsahuje jenom texty nebo kombinaci textů a čísel. Data ve sloupci s číselnými hodnotami můžete seřadit vzestupně tak, že budete opakovaně tisknout klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Od nejmenšího k největšímu“, a pak stisknete Enter. Sestupně můžete číselná data seřadit tak, že budete opakovaně tisknout klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Od největšího k nejmenšímu“, a pak stisknete Enter. Možnost číselného řazení se nabízí, pokud aktivní sloupec obsahuje jenom čísla.

Možnosti filtrování pro tabulky

Možnosti filtrů textu

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Má na začátku: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na začátku přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný konec.

 • Má na konci: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na konci přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný začátek.

 • Obsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data obsahující přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Neobsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data neobsahující text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Vlastní filtr: Umožní vám v rozevírací nabídce zvolit filtr, který chcete na data použít. Když chcete tuto možnost použít, musíte nejdřív zadat text, který chcete vyfiltrovat. Potom tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem, které podporuje úpravy. Stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů zobrazte rozevírací nabídku. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte požadovaný filtr a stiskněte Enter. Až bude akce dokončená, uslyšíte, že filtr je použit.

Možnosti filtrů čísel

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Větší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s větší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Menší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s menší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Mezi: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla z určitého číselného rozsahu. Tento rozsah zadáte ve dvou dialogových oknech Vlastní filtr.

 • Prvních 10: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla s nejvyššími nebo nejnižšími číselnými nebo procentními hodnotami. Po otevření dialogového okna uslyšíte název aktivní buňky a informaci o tom, že fokus je v poli s číslem 10, které můžete upravit. Výchozí nastavení v dialogovém okně je prvních 10 čísel (položek), ale tento počet můžete změnit na libovolnou hodnotu. Pokud nechcete filtrovat čísla, ale procenta, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „položky“, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Stiskněte klávesu Šipka dolů. Až uslyšíte „procent“, stiskněte Enter. Pokud chcete vyfiltrovat nejnižší čísla nebo procenta, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem „Prvních“, které podporuje úpravy. Stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů. Pak stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte možnost „posledních“ a stiskněte Enter.

 • Nad průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou nad průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Pod průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou pod průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Filtrovat podle barvy písma: Filtruje aktivní sloupec tak, že zobrazí položky s barvou písma, kterou vyberete v podnabídce. Po otevření nabídky okamžitě uslyšíte hodnotu RGB první barvy písma ve sloupci. Stisknutím klávesy Enter můžete tuto barvu zvolit, nebo můžete opakovaně tisknout klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu RGB požadované barvy.

 • Filtrovat podle barvy buňky: Filtruje aktivní sloupec tak, že zobrazí položky s barvou buňky, kterou vyberete v podnabídce. Po otevření nabídky okamžitě uslyšíte hodnotu RGB první barvy buňky ve sloupci. Stisknutím klávesy Enter můžete tuto barvu zvolit, nebo můžete opakovaně tisknout klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu RGB požadované barvy.

 • Automatická: Filtruje aktivní sloupec tak, že zobrazí buňky obsahující výchozí (černou) barvu písma Excelu.

 • Bez výplně: Filtruje aktivní sloupec tak, že zobrazí buňky bez barvy pozadí. Tyto buňky mají výchozí excelové bílé pozadí a černé písmo.

Možnosti Seřadit podle barvy

 • Seřadit podle barvy buňky: Seřadí aktivní sloupec podle barev buněk. Když zvolíte tuto možnost, budou buňky mající barvu, kterou vyberete v podnabídce, umístěné ve sloupci jako první.

 • Seřadit podle barvy písma: Seřadí aktivní sloupec podle barev písma. Když zvolíte tuto možnost, budou buňky, které mají vybranou barvu písma, umístěné ve sloupci jako první.

 • Automatická: Když zvolíte tuto možnost, budou buňky, které mají výchozí (černou) barvu písma Excelu, umístěné ve sloupci jako první.

 • Vlastní řazení: Když použijete tuto možnost, můžete data seřadit, jak chcete. Můžete je například seřadit napřed podle abecedy, potom podle číselných hodnot, dále podle barvy písma a pak podle barvy buněk.

V Excelu Online můžete pomocí programu Předčítání pro Windows nebo čtečky obrazovky JAWS (Job Access With Speech) filtrovat data v oblasti nebo tabulce.

V tomto tématu

Umístění dat do tabulky

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Stisknutím Ctrl+L otevřete dialogové okno Vytvořit tabulku. Měli byste uslyšet, že jste v dialogu Vytvořit tabulku a fokus je na tlačítku OK.

 3. Pokud vaše tabulka neobsahuje záhlaví, jednoduše po otevření dialogového okna Vytvořit tabulku stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud vaše tabulka má záhlaví, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Tabulka obsahuje záhlaví, které není zaškrtnuté. Zaškrtněte toto políčko stisknutím mezerníku a pak stiskněte klávesu Enter.

  Pokud vaše tabulka neobsahuje záhlaví, Excel Online je vytvoří – vloží do prvního řádku zástupné texty. Výchozími zástupnými texty záhlaví jsou Sloupec 1, Sloupec 2, Sloupec 3 a tak dál. Název textu záhlaví můžete změnit tak, že na záhlaví kliknete a zadáte požadovaný název.

Filtrování dat v tabulce

 1. Vyberte buňku záhlaví ve sloupci, který chcete filtrovat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Šipka dolů otevřete rozevírací nabídku Filtrovat a seřadit. Tuto nabídku můžete také otevřít tak, že vyberete šipku na pravé straně buňky záhlaví.

 3. Tiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte Filtry textu nebo Filtry čísel, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete podnabídku. (Název podnabídky Filtry textu uslyšíte jenom v případě, že sloupec obsahuje jenom texty nebo kombinaci textů a čísel. Název podnabídky Filtry čísel uslyšíte, pokud sloupec obsahuje jenom čísla.)

 4. V podnabídce tiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název filtru, který chcete na data použít, a pak stiskněte Enter. Pro každou možnost filtrování se otevře dialogové okno Vlastní filtr. Když se dialogové okno otevře, uslyšíte, že jste v dialogu Vlastní filtr s fokusem pro úpravy. Až bude akce dokončená, uslyšíte, že filtr je použit.

  Mezi poli v dialogovém okně Vlastní filtr včetně přepínačů A/Nebo můžete přecházet pomocí klávesy Tab.

 5. Použitý filtr můžete vymazat. Nejdříve vyberte buňku záhlaví ve sloupci, který chcete resetovat. Pokud například vyberete buňku A1, stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů, aby se otevřela rozevírací nabídka, a pak tiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti „Vymazat filtr z Sloupec 1“. Stiskněte klávesu Enter. Až bude akce dokončená, uslyšíte „Bez filtru“. (Pokud jste text záhlaví v buňce A1 přejmenovali, tak místo „Sloupec 1“ uslyšíte váš název záhlaví.)

Možnosti filtrování pro tabulky

Možnosti filtrů čísel

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s číslem, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Větší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s větší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Menší než: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla s menší hodnotou, než má číslo, které zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr

 • Mezi: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna čísla z určitého číselného rozsahu. Tento rozsah zadáte ve dvou dialogových oknech Vlastní filtr

 • Prvních 10: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla s nejvyššími nebo nejnižšími číselnými nebo procentními hodnotami. Po otevření dialogového okna uslyšíte název aktivní buňky a informaci o tom, že fokus je v poli s číslem 10, které můžete upravit. Výchozí nastavení v dialogovém okně je prvních 10 čísel (položek), ale tento počet můžete změnit na libovolnou hodnotu. Pokud nechcete filtrovat čísla, ale procenta, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „položky“, a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+Šipka dolů. Stiskněte klávesu Šipka dolů. Až uslyšíte „procent“, stiskněte Enter. Pokud chcete vyfiltrovat nejnižší čísla nebo procenta, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem „Prvních“, které podporuje úpravy. Stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů. Pak stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte možnost „posledních“ a stiskněte Enter.

 • Nad průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou nad průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Pod průměrem: Filtruje sloupec tak, že zobrazí čísla, která jsou pod průměrnou hodnotou všech čísel ve sloupci.

 • Vlastní filtr: Když použijete tuto možnost, můžete v rozevírací nabídce zvolit filtr, který chcete na číselná data použít. Když chcete tuto možnost použít, musíte nejdřív v dialogovém okně zadat číslo, které chcete vyfiltrovat. Potom tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem, které podporuje úpravy. Stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů zobrazte rozevírací nabídku. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte požadovaný filtr a stiskněte Enter. Až bude akce dokončená, uslyšíte, že filtr je použit.

Možnosti filtrů textu

 • Rovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data přesně se shodující s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Nerovná se: Filtruje sloupec tak, že zobrazí všechna data kromě dat přesně shodujících s textem, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Má na začátku: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na začátku přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný konec.

 • Má na konci: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data mající na konci přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr. Textová data můžou mít libovolný začátek.

 • Obsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data obsahující přesný text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Neobsahuje: Filtruje sloupec tak, že zobrazí data neobsahující text, který zadáte v dialogovém okně Vlastní filtr.

 • Vlastní filtr: Umožní vám v rozevírací nabídce zvolit filtr, který chcete na data použít. Když chcete tuto možnost použít, musíte nejdřív zadat text, který chcete vyfiltrovat. Potom tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli se seznamem, které podporuje úpravy. Stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů zobrazte rozevírací nabídku. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte požadovaný filtr a stiskněte Enter. Až bude akce dokončená, uslyšíte, že filtr je použit.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×