Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používejte Microsoft Teams s klávesnicí a čtečkou obrazovky JAWS k bezproblémovému vytvoření týmu nebo připojení se k týmu. Microsoft Teams je místem, kde najdete všechny své týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření nového týmu

 1. Po otevření aplikace stiskněte klávesu Alt+3 a získáte přístup ke kartě Týmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team or view suggested public teams“ (Vytvoření týmu nebo zobrazení navrhovaných veřejných týmů).

 3. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „List box, create a team“ (Pole se seznamem, vytvoření týmu).

 5. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Dialog, create your team“ (Dialogové okno, vytvořte si tým).

 6. Do textového pole Název týmu zadejte název týmu. Tato položka je povinná.

 7. Pomocí klávesy tabulátoru přejděte do dalšího pole a uslyšíte: „Enter team description“ (Zadejte popis týmu). Tato položka je nepovinná.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Privacy button menu, private“ (Nabídka tlačítka Soukromí, soukromý).

 9. Pokud chcete, aby váš tým mohl objevit každý ve vaší organizaci, stiskněte klávesu Enter a potom klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Public“ (Veřejný). Chcete-li tuto možnost zachovat, stiskněte klávesu Enter, jinak stisknutím klávesy Esc vraťte nastavení na „Private“ (Soukromý).

 10. Stiskněte opakovaně klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Next button“ (Tlačítko Další).

 11. Počkejte, dokud neuslyšíte „Dialog, add members to (Dialog, přidat členy do) <name of team>“.

 12. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Add members, edit type and text“ (Přidání členů, úprava typu a textu).

 13. Napište jméno člena týmu. Uslyšíte, jak čtečka obrazovky přečte „Search results updated“ (Výsledky hledání aktualizovány).

 14. Pomocí klávesy se šipkou dolů a šipkou nahoru procházejte lidmi, kteří odpovídají vámi zadanému jménu, a najděte člena vašeho týmu.

 15. Vybranou osobu přidáte do seznamu členů klávesou Enter. Uslyšíte „<name> added to list“ (přidán do seznamu). Pro přidání dalších členů opakujte kroky 13 až 15.

 16. Až vyberete všechny členy týmu, které chcete přidat, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Add button“ (Tlačítko Přidat).

 17. Stiskněte Enter. Uslyšíte: „All selected users were successfully added to <team name>“ (Všichni vybraní uživatelé byli úspěšně přidání do).

 18. Stiskněte opakovaně klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done button“ (Tlačítko Hotovo).

 19. Stisknutím klávesy Enter vytváření týmu dokončíte.

 20. Nyní jste vytvořili nový tým a přejdete do výchozího kanálu „General“ (Obecný) pro tento tým.

Připojení k existujícímu veřejnému týmu

 1. Po otevření aplikace stiskněte klávesu Alt+3 a získáte přístup ke kartě Týmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team or view suggested public teams“ (Vytvoření týmu nebo zobrazení navrhovaných veřejných týmů).

 3. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Nejprve zkontrolujte, jestli je vám navrhován tým, k němuž se chcete připojit.

  • Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „List box, create a team“ (Pole se seznamem, vytvoření týmu).

  • Pomocí kláves se šipkou doprava a šipkou doleva procházejte navrhovanými týmy.

  • Pokud najdete tým, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

  • Budete přidáni do týmu a tým bude přidán do vašeho seznamu týmů, který najdete na kartě „Týmy“. Získáte k ní přístup také stisknutím klávesy Alt+3.

 5. Pokud potřebujete vyhledat tým, k němuž se chcete připojit, opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „Search for public teams, edit" (Vyhledání veřejných týmů, úprava).

 6. Napište název týmu, k němuž se chcete připojit.

 7. Stisknutím klávesy Enter své hledání odešlete.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „List box, create a team“ (Pole se seznamem, vytvoření týmu).

 9. Pomocí kláves se šipkou doprava a šipkou doleva procházejte výsledky hledání.

 10. U týmu, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

 11. Budete přidáni do týmu a tým bude přidán do vašeho seznamu týmů, který najdete na kartě „Týmy“. Získáte k ní přístup také stisknutím klávesy Alt+3.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams na Macu s klávesnicí a čtečkou obrazovky VoiceOver integrovanou v systému Mac OS k bezproblémovému vytvoření týmu nebo připojení se k týmu. Microsoft Teams je místem, kde najdete všechny své týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření nového týmu

 1. Po otevření aplikace stiskněte klávesu Option+3 a získáte přístup ke kartě Týmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team or view suggested public teams“ (Vytvoření týmu nebo zobrazení navrhovaných veřejných týmů).

 3. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team“ (Vytvoření týmu).

 5. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Create your team“ (Vytvořte si tým).

 6. Do textového pole Název týmu zadejte název týmu. Tato položka je povinná.

 7. Pomocí klávesy tabulátoru přejděte do dalšího pole a uslyšíte: „Enter team description“ (Zadejte popis týmu). Tato položka je nepovinná.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Privacy button menu, private“ (Nabídka tlačítka Soukromí, soukromý).

 9. Pokud chcete, aby váš tým mohl objevit každý ve vaší organizaci, stiskněte klávesu Enter a potom klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Public“ (Veřejný). Chcete-li tuto možnost zachovat, stiskněte klávesu Enter, jinak stisknutím klávesy Esc vraťte nastavení na „Private“ (Soukromý).

 10. Stiskněte opakovaně klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Next button“ (Tlačítko Další).

 11. Počkejte, dokud neuslyšíte „Add members to (Přidat členy do) <name of team>“.

 12. Napište jméno člena týmu. Uslyšíte, jak čtečka obrazovky přečte „Search results updated“ (Výsledky hledání aktualizovány).

 13. Pomocí klávesy se šipkou dolů a šipkou nahoru procházejte lidmi, kteří odpovídají vámi zadanému jménu, a najděte člena vašeho týmu.

 14. Vybranou osobu přidáte do seznamu členů klávesou Enter. Uslyšíte „<name> added to list“ (přidán do seznamu). Pro přidání dalších členů opakujte kroky 12 až 14.

 15. Až vyberete všechny členy týmu, které chcete přidat, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Add button“ (Tlačítko Přidat).

 16. Stiskněte Enter. Uslyšíte: „All selected users were successfully added to <team name>“ (Všichni vybraní uživatelé byli úspěšně přidání do).

 17. Stiskněte opakovaně klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done button“ (Tlačítko Hotovo).

 18. Stisknutím klávesy Enter vytváření týmu dokončíte.

 19. Nyní jste vytvořili nový tým a přejdete do výchozího kanálu „General“ (Obecný) pro tento tým.

Připojení k existujícímu veřejnému týmu

 1. Po otevření aplikace stiskněte klávesu Option+3 a získáte přístup ke kartě Týmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team or view suggested public teams“ (Vytvoření týmu nebo zobrazení navrhovaných veřejných týmů).

 3. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Nejprve zkontrolujte, jestli je vám navrhován tým, k němuž se chcete připojit.

  • Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team“ (Vytvoření týmu).

  • Pomocí kláves se šipkou doprava a šipkou doleva procházejte navrhovanými týmy.

  • Pokud najdete tým, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

  • Budete přidáni do týmu a tým bude přidán do vašeho seznamu týmů, který najdete na kartě „Týmy“. Získáte k ní přístup také stisknutím klávesy Option+3.

 5. Pokud potřebujete vyhledat tým, k němuž se chcete připojit, opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „Search, search for public teams“ (Vyhledávání, vyhledání veřejných týmů).

 6. Napište název týmu, k němuž se chcete připojit.

 7. Stisknutím klávesy Enter své hledání odešlete.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team“ (Vytvoření týmu).

 9. Pomocí kláves se šipkou doprava a šipkou doleva procházejte výsledky hledání.

 10. U týmu, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

 11. Budete přidáni do týmu a tým bude přidán do vašeho seznamu týmů, který najdete na kartě „Týmy“. Získáte k ní přístup také stisknutím klávesy Option+3.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams na webu s klávesnicí a čtečkou obrazovky Předčítání integrovanou v systému Windows k bezproblémovému vytvoření týmu nebo připojení se k týmu. Microsoft Teams je místem, kde najdete všechny své týmové konverzace, schůzky, soubory a poznámky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Microsoft Teams na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Microsoft Teams na webu běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Microsoft Teams na webu.

V tomto tématu

Vytvoření nového týmu

 1. Po otevření aplikace stiskněte klávesu Alt+3 a získáte přístup ke kartě Týmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team or view suggested public teams“ (Vytvoření týmu nebo zobrazení navrhovaných veřejných týmů).

 3. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team“ (Vytvoření týmu).

 5. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Create your team“ (Vytvořte si tým).

 6. Do textového pole Název týmu zadejte název týmu. Tato položka je povinná.

 7. Pomocí klávesy tabulátoru přejděte do dalšího pole a uslyšíte: „Enter team description“ (Zadejte popis týmu). Tato položka je nepovinná.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Privacy“ (Soukromí).

 9. Pokud chcete, aby váš tým mohl objevit každý ve vaší organizaci, stiskněte klávesu Enter a potom klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Public“ (Veřejný). Chcete-li tuto možnost zachovat, stiskněte klávesu Enter, jinak stisknutím klávesy Esc vraťte nastavení na „Private“ (Soukromý).

 10. Stiskněte opakovaně klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Next button“ (Tlačítko Další).

 11. Počkejte, dokud neuslyšíte „Dialog, add members to (Dialog, přidat členy do) <name of team>“.

 12. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte „Add members, to <name of team>, Members, editing“ (Přidání členů, do, členové, úpravy).

 13. Napište jméno člena týmu. Uslyšíte, jak čtečka obrazovky přečte „Search results updated“ (Výsledky hledání aktualizovány).

 14. Pomocí klávesy se šipkou dolů a šipkou nahoru procházejte lidmi, kteří odpovídají vámi zadanému jménu, a najděte člena vašeho týmu.

 15. Vybranou osobu přidáte do seznamu členů klávesou Enter. Uslyšíte „<name> added to list“ (přidán do seznamu). Pro přidání dalších členů opakujte kroky 13 až 15.

 16. Až vyberete všechny členy týmu, které chcete přidat, opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Add button“ (Tlačítko Přidat).

 17. Stiskněte Enter. Uslyšíte: „All selected users were successfully added to <team name>“ (Všichni vybraní uživatelé byli úspěšně přidání do).

 18. Stiskněte opakovaně klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Done button“ (Tlačítko Hotovo).

 19. Stisknutím klávesy Enter vytváření týmu dokončíte.

 20. Nyní jste vytvořili nový tým a přejdete do výchozího kanálu „General“ (Obecný) pro tento tým.

Připojení k existujícímu veřejnému týmu

 1. Po otevření aplikace stiskněte klávesu Alt+3 a získáte přístup ke kartě Týmy.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team or view suggested public teams“ (Vytvoření týmu nebo zobrazení navrhovaných veřejných týmů).

 3. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Nejprve zkontrolujte, jestli je vám navrhován tým, k němuž se chcete připojit.

  • Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team“ (Vytvoření týmu).

  • Pomocí kláves se šipkou doprava a šipkou doleva procházejte navrhovanými týmy.

  • Pokud najdete tým, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

  • Budete přidáni do týmu a tým bude přidán do vašeho seznamu týmů, který najdete na kartě „Týmy“. Získáte k ní přístup také stisknutím klávesy Alt+3.

 5. Pokud potřebujete vyhledat tým, k němuž se chcete připojit, opakovaně stiskněte klávesu Shift+tabulátor, dokud neuslyšíte „Search, edit" (Vyhledávání, úprava).

 6. Napište název týmu, k němuž se chcete připojit.

 7. Stisknutím klávesy Enter své hledání odešlete.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu tabulátoru, dokud neuslyšíte „Create a team“ (Vytvoření týmu).

 9. Pomocí kláves se šipkou doprava a šipkou doleva procházejte výsledky hledání.

 10. U týmu, k němuž se chcete připojit, stiskněte klávesu Enter.

 11. Budete přidáni do týmu a tým bude přidán do vašeho seznamu týmů, který najdete na kartě „Týmy“. Získáte k ní přístup také stisknutím klávesy Alt+3.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k posílání soukromých zpráv nebo chatování v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Základní úkoly při používání čtečky obrazovky s Microsoft Teams

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×