Používejte čtečku obrazovky k vyhledávání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k vyhledávání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky JAWS ATP NVDA, můžete hledat konverzace, osob a souborů v aplikaci Microsoft Teams týmové spolupráce pro Windows. Microsoft Teams celý tým můžete společně pracovat v reálném čase pomocí kanálů týmu pro konverzace, sdílení souborů a další.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Teams.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte aplikaci JAWS. Informace o JAWS pro Windows vám poskytne úvodní příručka k JAWS pro Windows.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích čtečky obrazovky NVDA. Další informace o čtečce obrazovky NVDA najdete tady: NV Access | Get Help.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

Hledání zprávy, kontaktu nebo souboru

Můžete rychle vyhledat zprávy, kontaktu nebo souboru. Výsledky hledání (Pokud je k dispozici) se zobrazí v samostatných karty: zprávy, lidé a soubory.

 1. Pokud chcete přejít do vyhledávacího pole, stiskněte Ctrl + E.

 2. Zadejte hledaná slova a stiskněte klávesu Enter. Fokus se přesune do podokna výsledků vyhledávání a uslyšíte je vybrána karta které výsledky.

 3. Pomocí kláves Šipka vlevo a vpravo přesuňte na kartu výsledků a stiskněte klávesu Enter.

 4. Přejděte do seznamu výsledků hledání, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první výsledek.

 5. Přejděte v seznamu výsledků hledání pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami. Čtečka obrazovky oznamuje zprávy, osoby nebo podrobnosti o souboru jako má na jednotlivé výsledky.

 6. Chcete-li dále prozkoumat výsledek vyhledávání:

  • V kartě výsledků vyhledávání Zprávy stiskněte Enter. Vlákno zprávy, ve kterém lze najít výsledek hledání, se objeví v hlavním zobrazení.

  • V kartě výsledků vyhledávání Lidé stiskněte Enter. V hlavním zobrazení se objeví stránka osoby.

  • Na kartě výsledků vyhledávání Soubory stiskněte Enter. Soubor se otevře různě v závislosti na jeho typu. Např. soubor Office se otevře v Microsoft TeamsProhlížeči souborů a grafický soubor PNG se otevře ve výchozím prohlížeči.

Tip: K filtrování výsledků hledání, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Filtr" a stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete přejít dialogové okno Filtr, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Pokud chcete rozbalit seznam možností, stiskněte MEZERNÍK. Pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami na možnost a potom stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete použít filtr, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Filtr" a stiskněte klávesu Enter.

Viz taky

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Zjistit poslední aktivity v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

K vyhledání zpráv, osob a souborů v aplikaci pro týmovou spolupráci Microsoft Teams na Macu používejte klávesnici a integrovanou čtečku obrazovky VoiceOver pro Mac OS. Je-li to možné, výsledky vyhledávání se rozdělí do karet a dílčích karet Zprávy, LidéSoubory.

Poznámky: 

K vyhledání konverzace, osoby nebo souboru použijte čtečku obrazovky.

 1. Chcete-li přejít do pole Hledání, stiskněte Option+E.

 2. Napište vyhledávaná slova a stiskněte Enter.

  Uslyšíte počet vyhovujících výsledků a název aktuálně zvolené karty nebo dílčí karty.

 3. Mezi kartami a dílčími kartami se pohybujete stiskem kláves šipky vlevo a vpravo. Kartu vyberete stiskem klávesy Enter.

  Chcete-li se dostat z dílčí karty zpět až na hlavní kartu, stiskněte Shift+Tab.

 4. Do seznamu výsledků vyhledávání se dostanete stiskem klávesy Tab, kterou musíte stisknout tolikrát, dokud neuslyšíte první výsledek.

 5. Seznamem výsledků vyhledávání se pohybujete klávesami šipek vpravo nebo vlevo. VoiceOver oznamuje zprávu, osobu nebo podrobnosti souboru, jakmile k nim dojdete.

  Tip: K filtrování výsledků hledání, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet: "Filtr" a stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete přejít polí v dialogovém okně, které se otevře, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Rozbalte seznam pro výběr jednu z možností, stiskněte MEZERNÍK. Chcete-li vybrat jednu z možností, stiskněte klávesu Enter. Až skončíte, stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznamuje: "Filtr." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK a klikněte na tlačítko použít kritéria filtru.

 6. Pokud chcete dále prozkoumat jeden z výsledků vyhledávání:

  • V kartě Zprávy stiskněte na výsledku vyhledávání Enter. Tím otevřete konverzaci obsahující hledaný výraz v hlavním zobrazení.

  • V kartě Lidé stiskněte na výsledku vyhledávání Enter. Tím otevřete stránku osoby v hlavním zobrazení.

  • V kartě Soubory stiskem Enter otevřete soubor. V závislosti na typu souboru jej lze otevřít např. v Microsoft Teamsprohlížeči souborů nebo ve výchozím prohlížeči.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Zjistit poslední aktivity v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Integrovanou čtečku obrazovky VoiceOver pro iOS můžete použít k vyhledávání konverzací, osob a souborů v aplikaci Microsoft Teams pro iOS určené pro týmovou spolupráci. V aplikaci Microsoft Teams pro iOS může celý tým spolupracovat v reálném čase a využívat kanály týmů pro konverzaci, sdílení souborů a další činnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

K vyhledání konverzace, osoby nebo souboru použijte čtečku obrazovky.

 1. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Hledat" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Vyhledávacího pole."

 2. Potáhněte prstem vpravo, dokud neuslyšíte první znak na klávesnice na obrazovce.

 3. Aby bylo možné napsat hledaná slova, posunujte jedním prstem po klávesnici, dokud neuslyšíte požadovaný znak. Pak poklepejte na obrazovku. Znak se přidá do pole Hledat.

  Poznámka: Chcete-li hledat soubory, napište do pole Hledat slovo „soubor“.

 4. Vyhledávání začne automaticky během psaní. Výsledky vyhledávání se zobrazí ve dvou kartách: Zprávy a Lidé.

 5. Výsledky v kartě Zprávy, která je zobrazena nahoře, s prohlédnete potažením vpravo, dokud neuslyšíte první výsledek. VoiceOver přečte obsah a podrobnosti zprávy. Chcete-li otevřít celou konverzaci, poklepejte na obrazovku.

  Karta Zprávy obsahuje také výsledky vyhledávání pro soubory.

 6. Kontrola hledání výsledků na kartě lidé, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Lidé" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet první výsledek.

  VoiceOver přečte jméno kontaktu, stav dostupnosti a e-mailovou adresu. Chcete-li přejít na kontaktní údaje, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Integrovanou čtečku obrazovky TalkBack pro Android můžete použít k vyhledávání konverzací, osob a souborů v aplikaci Microsoft Teams pro Android určené pro týmovou spolupráci. V aplikaci Microsoft Teams pro Android může celý tým spolupracovat v reálném čase a využívat kanály týmů pro konverzaci, sdílení souborů a další činnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

Hledání zprávy, kontaktu nebo souboru

 1. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Hledat" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Hledání otevřít."

 2. K napsání hledaného výrazu použijte klávesnici na obrazovce.

  Poznámka: Chcete-li hledat soubory, napište do pole Hledat slovo „soubor“.

 3. Vyhledávání začne automaticky během psaní. Výsledky vyhledávání se zobrazí ve dvou kartách: Zprávy a Lidé.

 4. Jestliže si chcete prohlédnout výsledky vyhledávání v kartě Zprávy, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte první výsledek. Pokud první výsledek není to, co hledáte, potahujte dále vpravo. Chcete-li otevřít celou konverzaci, poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Karta Zprávy obsahuje také výsledky vyhledávání pro soubory.

 5. Kontrola výsledků hledání na kartě osoby po napsání hledané slovo, potáhněte prstem doprava dokud dozvíme "Lidí kartu" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte první výsledek. Pokud první výsledek není to, co hledáte, potahujte dále vpravo. Chcete-li přejít na kontaktní údaje, poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete vyhledávání zavřít a vrátit se na zobrazení, ze kterého jste přišli, potáhněte prstem dvakrát dolů a doleva.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky JAWS ATP Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows, můžete hledat konverzace, osob a souborů v aplikaci Microsoft Teams na webu týmové spolupráce pro Windows. Microsoft Teams na webu celý tým můžete společně pracovat v reálném čase pomocí kanálů týmu pro konverzace, sdílení souborů a další.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání Microsoft Teams na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge a čtečku obrazovky Předčítání. Protože Microsoft Teams na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Microsoft Teams na webu.

  Pokud používáte webový prohlížeč Chrome nebo Firefox, doporučujeme používat čtečku obrazovky JAWS nebo NVDA.

Hledání zprávy, kontaktu nebo souboru

 1. Pokud chcete přejít do vyhledávacího pole, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Hledání v konverzaci nebo kontakt, zadejte hledaná slova. Seznam výsledků hledání se aktualizuje při psaní.

  • Vyhledání souboru, zadejte/File a stiskněte klávesu Enter. Otevře se seznam souborů. Upřesnění počet výsledků, začněte psát název souboru.

 3. Do seznamu výsledků vyhledávání se dostanete stiskem klávesy Tab, kterou musíte stisknout tolikrát, dokud neuslyšíte první výsledek.

 4. Posunuje v seznamu výsledků hledání, stiskněte kombinaci kláves Alt + šipka nahoru nebo šipka dolů. Čtečka obrazovky oznamuje podrobnosti výsledků hledání.

 5. Chcete-li vybrat výsledek hledání, stiskněte klávesu Enter.

Tip: K filtrování výsledků hledání, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Filtr" a stiskněte klávesu Enter. Pokud chcete přejít dialogové okno Filtr, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Pokud chcete rozbalit seznam možností, stiskněte MEZERNÍK. Vyberte, stiskněte klávesu Enter a stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet: "Filtr."

Další informace

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Zjistit poslední aktivity v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×