Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používejte Microsoft Teams s klávesnicí a čtečkou obrazovky, například JAWS, k hledání a odpovídání na upozornění a oznámení, aby vám už nic neuniklo.

Poznámky: 

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpoví v konverzacích, kterých se účastníte

 • odpoví na vaše zprávy

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Alt+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte: „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options“ (Informace o odesílateli, obsah a podrobnosti oznámení, počet a pozice vybraného oznámení v seznamu, další možnosti).

 3. Nabídku Další možnosti otevřete stiskem mezerníku. Uslyšíte: „Mark as read“ (Označit jako přečtené) nebo „Mark as unread“ (Označit jako nepřečtené). Nabídkou se pohybujete stiskem kláves se šipkami nahoru a dolů. Výběr provádíte stiskem klávesy Enter. Nabídku opustíte stiskem klávesy Esc.

 4. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Filtrování informačního kanálu o aktivitách

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Alt+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Stiskněte tabulátor. Uslyšíte: „Feeds filter button“ (tlačítko filtru informačních kanálů). Stiskněte mezerník. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce se můžete pohybovat šipkami nahoru nebo dolů. Výběr provádíte stisknutím klávesy Enter. Informační kanál nyní zobrazuje oznámení pouze podle vybrané položky.

 4. Chcete-li filtr odstranit, stiskněte opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte: „Remove filter feeds button“ (tlačítko odstranit filtr informačních kanálů) a stiskněte mezerník.

Poznámka: Jestliže se rozhodnete nepřijímat oznámení o určité aktivitě, přestanou se vám o dané aktivitě zobrazovat také bannerová oznámení.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Alt+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Chcete-li přejít do seznamu oznámení, stiskněte tabulátor.

 3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neslyšíte oznámení, na které chcete odpovědět, a stiskněte Enter. Související konverzace se zobrazí v kartě Konverzace.

 4. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu v související konverzaci.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte zprávu, ke které jste dostali oznámení. Čtečka JAWS přečte zprávu a její podrobnosti.

 6. Stiskněte Enter a poté šipku dolů. Uslyšíte: „Reply button“ (tlačítko Odpovědět).

 7. Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Compose a reply, edit, type, and text“ (Vytvořit odpověď, upravit, psát a text).

 8. Napište zprávu. Chcete-li odpověď odeslat, použijte tabulátor tolikrát, dokud neuslyšíte: „Send button“ (tlačítko Odeslat), a pak stiskněte Enter.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, v e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Kdykoli v Microsoft Teams stiskněte kombinaci kláves Alt+G. Otevře se nabídka Nastavení.

 2. Opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Notifications button“ (tlačítko Oznámení), pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Notifications settings menu“ (nabídka Nastavení oznámení).

 3. Nabídkou se pohybujete stiskem tabulátoru.

 4. Seznam možností rozbalíte stisknutím mezerníku. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 5. Nabídku Nastavení oznámení opusťte stiskem klávesy Esc.

  Poznámka: Pokud nejste přihlášeni v Microsoft Teams přihlášení, obdržíte e-mailové upozornění na každou zmeškanou aktivitu.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

K hledání a odpovídání na upozornění a oznámení v aplikaci Microsoft Teams používejte klávesnici a integrovanou čtečku obrazovky VoiceOver pro Mac OS a nic vám neunikne.

Poznámky: 

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpoví v konverzacích, kterých se účastníte, nebo konverzacích, které sledujete

 • odpoví na vaše zprávy

 • olajkuje vaše zprávy

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Option+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte: „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options, clickable“ (Informace o odesílateli, obsah a podrobnosti oznámení, počet a pozice vybraného oznámení v seznamu, další možnosti, lze kliknout).

 3. Nabídku Další možnosti otevřete stiskem mezerníku. Uslyšíte: „Mark as read“ (Označit jako přečtené), nebo „Mark as unread“ (Označit jako nepřečtené). Nabídkou Další možnosti pohybujete stiskem kláves se šipkami nahoru a dolů. Výběr provádíte stiskem klávesy Enter. Nabídku opustíte stiskem klávesy Esc.

 4. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Filtrování informačního kanálu

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Option+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Stiskněte tabulátor. Uslyšíte: „Feeds filter button“ (tlačítko filtru informačních kanálů). Položku můžete vybrat stisknutím mezerníku. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce se můžete pohybovat šipkami nahoru nebo dolů. Čtečka VoiceOver při procházení oznamuje filtry. Výběr provádíte stisknutím klávesy Enter. Informační kanál nyní zobrazuje oznámení pouze podle vybrané položky.

 4. Chcete-li odstranit filtr a seznam všech oznámení, v informačním kanálu Aktivita opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte „Remove feeds filter button“ (tlačítko odstranit filtry informačních kanálů), pak stiskněte mezerník.

Poznámka: Jestliže se rozhodnete nepřijímat oznámení o určité aktivitě, přestanou se vám o dané aktivitě zobrazovat také bannerová oznámení.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Option+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Pak opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neslyšíte oznámení, na které chcete odpovědět, a stiskněte Enter. Související konverzace se zobrazí v kartě Konverzace.

 3. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu v související konverzaci.

 4. Jestliže poslední zpráva není ta zpráva, o níž jste dostali oznámení, opakovaně stiskněte šipku nahoru, dokud neuslyšíte tu správnou zprávu. Čtečka VoiceOver přečte zprávu a její podrobnosti během posouvání. Zprávu vyberete stiskem klávesy Enter.

 5. Chcete-li na zprávu odpovědět, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte: „Reply, selected, button“ (Odpověď, vybráno, tlačítko). Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Compose reply, edit text“ (Vytvořit odpověď, úprava textu).

 6. Napište zprávu. Chcete-li odpověď odeslat, použijte tabulátor tolikrát, dokud neuslyšíte: „Send button“ (tlačítko Odeslat), a pak stiskněte mezerník.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Kdykoli v Microsoft Teams stiskněte kombinaci kláves Option+G. Otevře se nabídka Nastavení.

 2. Opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Notifications“ (Oznámení), pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Notifications settings menu“ (nabídka Nastavení oznámení).

 3. Otevře se dialog Nastavení oznámení. Nabídku procházíte stiskem tabulátoru. VoiceOver při posouvání ohlašuje jednotlivé možnosti.

 4. Seznam možností rozbalíte stisknutím mezerníku. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 5. Nabídku Nastavení oznámení opusťte stiskem klávesy Esc.

  Poznámka: Pokud nejste přihlášeni v Microsoft Teams přihlášení, můžete si zapnout e-mailové upozornění a dostávat upozornění na každou zmeškanou aktivitu.

Viz také

Používejte čtečku obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Používejte Microsoft Teams na webu s klávesnicí a funkcí Předčítání, integrovanou čtečkou obrazovky pro Windows, k hledání a odpovídání na upozornění a oznámení, aby vám už nic neuniklo.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Microsoft Teams na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Microsoft Teams na webu běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Microsoft Teams na webu.

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpoví v konverzacích, kterých se účastníte

 • odpoví na vaše zprávy

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Alt+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte: „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options“ (Informace o odesílateli, obsah a podrobnosti oznámení, počet a pozice vybraného oznámení v seznamu, další možnosti).

 3. Nabídku Další možnosti otevřete stiskem mezerníku. Uslyšíte: „Mark as read“ (Označit jako přečtené) nebo „Mark as unread“ (Označit jako nepřečtené). Nabídkou se pohybujete stiskem kláves se šipkami nahoru a dolů. Výběr provádíte stiskem klávesy Enter. Nabídku opustíte stiskem klávesy Esc.

 4. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Filtrování informačního kanálu o aktivitách

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Alt+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+šipka vpravo. Uslyšíte: „Button“ (tlačítko). Stiskněte mezerník. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce se můžete pohybovat šipkami nahoru nebo dolů. Výběr provádíte stisknutím klávesy Enter. Informační kanál nyní zobrazuje oznámení pouze podle vybrané položky.

 4. Chcete-li odstranit filtr, stiskněte opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti). Stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+šipka vpravo. Uslyšíte: „Group“ (skupina). Stiskněte mezerník.

Poznámka: Jestliže se rozhodnete nepřijímat oznámení o určité aktivitě, přestanou se vám o dané aktivitě zobrazovat také bannerová oznámení.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Chcete-li otevřít informační kanál Aktivita, stiskněte Alt+1. Uslyšíte: „Feeds, drop-down options“ (Informační kanály, rozbalovací možnosti).

 2. Chcete-li přejít do seznamu oznámení, stiskněte tabulátor.

 3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neslyšíte oznámení, na které chcete odpovědět, a stiskněte Enter. Související konverzace se zobrazí v kartě Konverzace.

 4. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte poslední zprávu v související konverzaci.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte zprávu, ke které jste dostali oznámení. Čtečka Předčítání přečte zprávu a její podrobnosti.

 6. Stiskněte Enter a poté šipku dolů. Uslyšíte: „Reply button“ (tlačítko Odpovědět).

 7. Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Compose a reply, editing“ (Napsat odpověď, úpravy).

 8. Napište zprávu. Chcete-li odpověď odeslat, použijte tabulátor tolikrát, dokud neuslyšíte: „Send button“ (tlačítko Odeslat), a pak stiskněte Enter.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, v e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Kdykoli v Microsoft Teams na webu stiskněte Alt+G. Uslyšíte: „Change your status menu item“ (položka nabídky změnit stav). Otevře se nabídka Nastavení.

 2. Opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Notifications button“ (tlačítko Oznámení), pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Notifications settings menu“ (nabídka Nastavení oznámení).

 3. Nabídkou se pohybujete stiskem tabulátoru.

 4. Seznam možností rozbalíte stisknutím mezerníku. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 5. Nabídku Nastavení oznámení opusťte stiskem klávesy Esc.

  Poznámka: Pokud nejste v Microsoft Teams na webu přihlášení, obdržíte e-mailové upozornění na každou zmeškanou aktivitu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k posílání soukromých zpráv nebo chatování v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Základní úkoly při používání čtečky obrazovky s Microsoft Teams

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×