Office
Přihlásit se
Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Microsoft Teams klávesu a čtečky obrazovky JAWS ATP Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows najít a odpovědět na upozornění a oznámení, takže zmeškáte se nikdy určité věci.

Poznámky: 

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpoví v konverzacích, kterých se účastníte

 • odpoví na vaše zprávy

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + 1. Uslyšíte: "Kanály RSS rozevíracích seznamů."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte informace o odesílateli, oznámení o obsahu a podrobnosti a číslo pozice vybraného oznámení v seznamu a za ním uveďte "Další možnosti."

 3. Nabídku Další možnosti otevřete stiskem mezerníku. Uslyšíte: „Mark as read“ (Označit jako přečtené) nebo „Mark as unread“ (Označit jako nepřečtené). Nabídkou se pohybujete stiskem kláves se šipkami nahoru a dolů. Výběr provádíte stiskem klávesy Enter. Nabídku opustíte stiskem klávesy Esc.

 4. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Tipy: Pokud chcete rychle najít oznámení, použijte oblast hledání v horní části obrazovky. Přejít do hledání, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E.

 • Vyhledat osoby aktivity, zadejte "/ aktivity" do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Zadejte jméno osoby,." Zadejte jméno osoby, jejichž aktivitách chcete najít a stiskněte klávesu Enter.

 • Vaše @mentions najdete zadejte "/ zmínky" do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu Enter.

Filtrování informačního kanálu o aktivitách

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + 1. Uslyšíte: "Kanálů rozevíracích seznamů."

 2. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Tlačítko Filtr kanálů." Stiskněte MEZERNÍK. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce se můžete pohybovat šipkami nahoru nebo dolů. Výběr provádíte stisknutím klávesy Enter. Informační kanál nyní zobrazuje oznámení pouze podle vybrané položky.

 4. Pokud chcete odebrat filtr, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Odebrat tlačítko kanály filtr" a stiskněte MEZERNÍK.

Poznámka: Jestliže se rozhodnete nepřijímat oznámení o určité aktivitě, přestanou se vám o dané aktivitě zobrazovat také bannerová oznámení.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + 1. Uslyšíte: "Kanálů rozevíracích seznamů."

 2. Přejděte do seznamu oznámení, stiskněte klávesu Tab.

 3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neslyšíte oznámení, na které chcete odpovědět, a stiskněte Enter. Související konverzace se zobrazí v kartě Konverzace.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet nejnovější zpráva v související konverzace.

 5. Stisknutím klávesy šipka nahoru, dokud přehrajte zprávu, ze kterého jste získali oznámení. Přečte čtečka obrazovky zprávu a její podrobnosti.

 6. Stiskněte Enter a poté šipku dolů. Uslyšíte: „Reply button“ (tlačítko Odpovědět).

 7. Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Compose a reply, edit, type, and text“ (Vytvořit odpověď, upravit, psát a text).

 8. Napište zprávu. Odeslat odpověď, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat" a stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, v e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Kdekoli v Microsoft Teams, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + (, čárka). Otevře se nabídka Nastavení.

 2. Opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Notifications button“ (tlačítko Oznámení), pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Notifications settings menu“ (nabídka Nastavení oznámení).

 3. Pokud chcete přejít v nabídce, stiskněte klávesu Tab.

 4. Seznam možností rozbalíte stisknutím mezerníku. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 5. Nabídku Nastavení oznámení opusťte stiskem klávesy Esc.

  Poznámka: Pokud nejste přihlášeni v Microsoft Teams přihlášení, obdržíte e-mailové upozornění na každou zmeškanou aktivitu.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

K hledání a odpovídání na upozornění a oznámení v aplikaci Microsoft Teams používejte klávesnici a integrovanou čtečku obrazovky VoiceOver pro Mac OS a nic vám neunikne.

Poznámky: 

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpovědi na konverzace jste součástí nebo sledovat konverzace

 • odpoví na vaše zprávy

 • olajkuje vaše zprávy

 1. Otevřete aktivity informační kanál o stisknutím Apple + 1. Uslyšíte: "seznam aktivity a oznámení, navigační nabídku informační kanál o" a počet položek.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte jméno odesílatele a aktuální stav a za ním uveďte informace a oznámení obsah kanálu.

 3. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Tipy: 

 • Pomocí hledání můžete rychle najít svůj @mentions nebo něčí aktivity. Pokud chcete vrátit k vaší @mentions, stiskněte příkaz + E přejdete do vyhledávacího pole napište/zmínky a stiskněte ENTER. Fokus přesune do nejnovější zprávy, které byly zmiňují. Pokud chcete odpovědět, stiskněte klávesu R a začněte psát. Vaše @mentions přejděte na informační kanál o aktivitách.

 • Aktivity někoho jiného najdete stiskněte příkaz + E, zadejte /activity a stiskněte ENTER. Zadejte jméno osoby, kterou hledáte. Výsledky hledání jsou uvedeny při psaní. Přejděte do seznamu výsledků, stisknutím klávesy Šipka dolů. Vyberte osobu, stiskněte ENTER, když uslyšíte jeho jméno.

Filtrování informačního kanálu

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte Command + 1. Uslyšíte: "seznam aktivity a oznámení, navigační nabídku informační kanál o" a počet položek.

 2. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Kliknutím zobrazte všechny možnosti filtr informačních kanálů, tlačítko." Pokud chcete vybrat, stiskněte MEZERNÍK. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce přesunout, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. VoiceOver oznamuje filtry pohybujete. Pokud chcete vybrat, stiskněte ENTER. Informační kanál teď seznam oznámení pro vybranou položku.

 4. Odebrání filtru a seznam všechna oznámení znovu v informační kanál o aktivitách, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Odebrat tlačítko Filtr kanálů" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte Command + 1. Uslyšíte: "seznam aktivity a oznámení, navigační nabídku informační kanál o" a počet položek.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte oznámení, kterou chcete odpovědět a stiskněte ENTER. Fokus se přesune do zprávy v konverzaci související na kartu konverzace.

 3. Odpovědět na zprávu, stiskněte klávesu R. typ zprávu a odešlete stisknutím Enter.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Kdekoli v Microsoft Teams, stiskněte příkaz + (, čárka). Otevře se nabídka Nastavení.

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Oznámení tab" a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Pokud chcete přejít v nabídce, stiskněte klávesu Tab.

 4. Pokud chcete rozbalit seznam možností, stiskněte MEZERNÍK. V seznamu přesunout, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. Pokud chcete vybrat, stiskněte ENTER.

 5. Zavřete nabídku Nastavení, stiskněte klávesu Esc.

  Tip: Můžete přepnout na e-mailová oznámení budete dostávat e-maily na zmeškané aktivity, když nejste přihlášeni k Microsoft Teams.

  Poznámka: Pokud se rozhodnete dostávat oznámení o konkrétní aktivitě, už nebudou příliš začíná nápis oznámení o nich.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Použití Microsoft Teams Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows najít a odpovědět na upozornění a oznámení, takže zmeškáte se nikdy určité věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Teams.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpoví v konverzacích, kterých se účastníte

 • odpoví na vaše zprávy

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 1. Uslyšíte: "seznam aktivity a oznámení, kanálu sociální sítě."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte informace o odesílateli, oznámení o obsahu a podrobnosti a číslo pozice vybraného oznámení v seznamu.

 3. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Tipy: Pokud chcete rychle najít oznámení, použijte oblast hledání v horní části obrazovky. Přejít do hledání, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E.

 • Vyhledat osoby aktivity, zadejte "/ aktivity" do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Zadejte jméno osoby,." Zadejte jméno osoby, jejichž aktivitách chcete najít a stiskněte klávesu Enter.

 • Vaše @mentions najdete zadejte "/ zmínky" do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu Enter.

Filtrování informačního kanálu o aktivitách

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 1. Uslyšíte: "seznam aktivity a oznámení, kanálu sociální sítě."

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte: "popisů ovládacích prvků filtru." Stisknutím kombinace kláves Ctrl + mezerník. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce přesunout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + šipka vpravo. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter. Informační kanál teď seznam oznámení pro vybranou položku.

 4. Pokud chcete odebrat filtr, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Odebrat tlačítko Filtr informačního kanálu" a stiskněte MEZERNÍK.

Poznámka: Jestliže se rozhodnete nepřijímat oznámení o určité aktivitě, přestanou se vám o dané aktivitě zobrazovat také bannerová oznámení.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 1. Uslyšíte: "seznam aktivity a oznámení, kanálu sociální sítě."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první oznámení v informačním kanálu.

 3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neslyšíte oznámení, na které chcete odpovědět, a stiskněte Enter. Související konverzace se zobrazí v kartě Konverzace.

 4. Stiskněte H až přehrajte zprávu, ze kterého jste získali oznámení. Přečte čtečka obrazovky zprávu a její podrobnosti.

 5. Stiskněte H až uslyšíte: "Nadpis úrovni 5 tlačítko Odpovědět."

 6. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Umožňuje odpovědět, úpravách."

 7. Napište zprávu. Pokud chcete poslat odpověď, stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, v e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Stisknutím klávesy Caps lock + MEZERNÍK, dokud nebude slyšet: "Prohledat vypnutí."

 2. Kdekoli v Microsoft Teams, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + (, čárka). Otevře se nabídka Nastavení.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Oznámení položku záložky, když" a stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud chcete přejít v nabídce, stiskněte klávesu Tab.

 5. Seznam možností rozbalíte stisknutím mezerníku. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 6. Nabídku Nastavení oznámení opusťte stiskem klávesy Esc.

  Poznámka: Pokud nejste přihlášeni v Microsoft Teams přihlášení, obdržíte e-mailové upozornění na každou zmeškanou aktivitu.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Pomocí Microsoft Teams na webu se klávesnice a čtečky obrazovky JAWS ATP Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows najít a odpovědět na upozornění a oznámení, takže zmeškáte se nikdy určité věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Microsoft Teams na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Microsoft Teams na webu běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Microsoft Teams na webu.

 • Pokud jako webový prohlížeč používáte Microsoft Edge, použijte jako čtečku obrazovky program Předčítání. S webovým prohlížečem Chrome použijte čtečku JAWS.

V tomto tématu

Hledání oznámení v informačním kanálu o aktivitách

Veškerá vaše oznámení se objevují v informačním kanálu Aktivita, takže budete mít neustále přehled. Oznámení dostanete pokaždé, když někdo:

 • použije @zmínku o vás

 • použije @zmínku o týmech a kanálech, do kterých patříte

 • odpoví v konverzacích, kterých se účastníte

 • odpoví na vaše zprávy

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 1. Uslyšíte: "aktivity a oznámení seznamu, nabídce informační kanál." Oznamuje JAWS: "Nabídka, informační kanál."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte první oznámení v informačním kanálu. Uslyšíte: "< informace o odesílateli, oznámení obsah podrobnosti a číslo pozice vybraného oznámení v seznamu >."

 3. Seznamem oznámení se pohybujete klávesami šipek nahoru a dolů.

Tipy: 

 • Pokud chcete rychle najít všechny zmínky o sobě, stiskněte Ctrl + E přejděte do oblasti Hledat v horní části obrazovky. Zadejte/zmínkya stiskněte klávesu Enter. V podokně seznam jsou uvedené aktivity, kde můžete mít někdo zmínil.

 • Pokud chcete rychle najít všechny poslední činností určité osoby, stiskněte Ctrl + E přejděte do oblasti Hledat v horní části obrazovky. Zadejte /activity, stiskněte klávesu Enter a začněte psát jméno osoby. Seznam výsledků hledání se aktualizuje při psaní. Stisknutím klávesy Šipka dolů projděte si seznam, dokud uslyšíte výsledku a stiskněte klávesu Enter. Aktivity vybranou osobu jsou uvedené v podokně obsah.

Filtrování informačního kanálu o aktivitách

Můžete si vybrat, která oznámení se mají v informačním kanále objevovat. Budete např. dostávat oznámení v případě, že někdo odpoví na vaši zprávu.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 1. Uslyšíte: "Kanálu sociální sítě nabídka."

 2. Pomocí klávesy Tab jednou a stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Popisu, filtr." Stiskněte klávesu Enter. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Filtr položku seznamu," a musí stisknutím klávesy Enter + MEZERNÍK. Otevře se nabídka filtru.

 3. V nabídce se můžete pohybovat šipkami nahoru nebo dolů. Výběr provádíte stisknutím klávesy Enter. Informační kanál nyní zobrazuje oznámení pouze podle vybrané položky.

 4. Odebrat filtr, stiskněte klávesu Tab nebo Tab + Shift, dokud uslyšíte: "Odeberte filtr informačního kanálu, tlačítko." Stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Jestliže se rozhodnete nepřijímat oznámení o určité aktivitě, přestanou se vám o dané aktivitě zobrazovat také bannerová oznámení.

Odpovídání na oznámení

Když uslyšíte zajímavé oznámení, můžete k akci přejít a zúčastnit se. Pokud vás např. @zmíní kolega, přejděte do zprávy se @zmínkou v kartě Konverzace, podívejte se, co se děje, a na zprávu odpovězte.

 1. Otevřete informačního kanálu aktivity, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 1. Uslyšíte: "Kanálu sociální sítě nabídka."

 2. Přejděte do seznamu oznámení stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte oznámení.

 3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neslyšíte oznámení, na které chcete odpovědět, a stiskněte Enter. Související konverzace se zobrazí v kartě Konverzace.

 4. Poslech zprávu stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud slyšet. Pomocí čtečky JAWS stisknutím klávesy H, dokud si zprávu přehrajte.

 5. Pokud chcete odpovědět, stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme: "Tlačítko Odpovědět." Pomocí čtečky JAWS, stisknutím klávesy H, dokud nebude slyšet: "Odpovědi, úroveň nadpisu 5, tlačítko".

 6. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Umožňuje odpovědět, úpravách."

 7. Napište zprávu. Chcete-li odpověď odeslat, použijte tabulátor tolikrát, dokud neuslyšíte: „Send button“ (tlačítko Odeslat), a pak stiskněte Enter.

Přizpůsobení nastavení oznámení

Druhy oznámení, které chcete přijímat v informačním kanálu Aktivita feed, v e-mailu nebo v podobě bannerů, si můžete vyladit dle libosti.

 1. Kdekoli v Microsoft Teams na webu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + (, čárka). Uslyšíte: "Položka vybrané, Obecné karty než." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Kartu Obecné."

 2. Stisknutím klávesy Caps lock + klávesa ŠIPKA dokud dolů dozvíme "Oznámení položku záložky, když" a stiskněte klávesu Enter. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Oznámení kartu."

 3. Přejděte v nabídce oznámení, stiskněte klávesu Tab.

 4. Seznam možností rozbalíte stisknutím mezerníku. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 5. Nabídka Nastavení opustíte stisknutím klávesy Esc.

  Poznámka: Pokud nejste v Microsoft Teams na webu přihlášení, obdržíte e-mailové upozornění na každou zmeškanou aktivitu.

Viz také

Chat v aplikaci Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Používejte čtečku obrazovky k vytvoření nových týmů v aplikaci Microsoft Teams

Základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s Teams společnosti Microsoft

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Teams společnosti Microsoft

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×