Office
Přihlásit se

Používání webové části Vyhledávání obsahu místo webové části Dotaz na obsah ke zvýšení výkonu v SharePointu Online

Tento článek popisuje, jak zvýšit výkon nahrazením webové části Dotaz na obsah webovou částí Vyhledávání obsahu na SharePoint Serveru 2013 a v SharePointu Online.

Jednou z nejvýkonnějších nových funkcí SharePoint Serveru 2013 a SharePointu Online je webová část Vyhledávání obsahu (CSWP). Tato webová část používá index vyhledávání k rychlému získání výsledků, které se pak zobrazí uživateli. Když budete chtít pro své uživatele zvýšit výkon, používejte na svých stránkách místo webové části Dotaz na obsah (CQWP) webovou část Vyhledávání obsahu.

Webová část Vyhledávání obsahu v porovnání s webovou částí Dotaz na obsah téměř vždy způsobí výrazné zrychlení načítání stránek na SharePointu Online. Abyste získali správný dotaz, bude nutné ještě něco málo dokonfigurovat, odměnou vám ale budou vyšší výkon a spokojenější uživatelé.

Porovnání zvýšení výkonu, kterého dosáhnete používáním webové části Vyhledávání obsahu místo webové části Dotaz na obsah

Následující příklady ukazují relativní zvýšení výkonu, kterých můžete dosáhnout při používání webové části Vyhledávání obsahu místo webové části Dotaz obsah. Tyto výsledky jsou mnohem zřetelnější u složité struktury webu a u velmi rozsáhlých dotazů na obsah.

Stránky v tomto příkladu mají tyto charakteristiky:

  • 8 úrovní podřízených webů

  • Seznamy používající vlastní typ obsahu „ovoce“

  • V této webové části je dotaz na obsah rozsáhlý a vrací všechny položky s typem obsahu „ovoce“.

  • V příkladu se používá pouze 50 položek na 8 webech. Tyto výsledky budou mnohem výraznější u stránek s větším množstvím obsahu.

Tady je snímek obrazovky s výsledky webové části Dotaz na obsah.

Grafika ukazující dotaz na obsah pro webovou část

V Internet Exploreru pomocí karty Síť nástrojů pro vývojáře F12 najděte podrobnosti pro hlavičku odpovědi. V následujícím snímku obrazovky je hodnota SPRequestDuration načítání této stránky 924 milisekund.

Snímek obrazovky ukazující dobu trvání požadavku 924

Hodnota SPRequestDuration znamená objem zpracování, které probíhá na serveru při přípravě dané stránky. Přechodem z webové části Obsah podle dotazu na webovou část Hledání podle obsahu se dramaticky zkracuje doba potřebná k vykreslení stránky. V porovnání s tím má stránka s ekvivalentní webovou částí Vyhledávání obsahu se stejným počtem vrácených výsledků hodnotu SPRequestDuration 106 milisekund, jak je vidět na tomto snímku obrazovky:

Snímek obrazovky ukazující dobu trvání požadavku 106

Přidání webové části Vyhledávání obsahu do SharePointu Online

Přidání webové části Vyhledávání obsahu je hodně podobné přidání běžné webové části Dotaz na obsah. Viz část Přidání webové části Vyhledávání obsahu v článkuKonfigurace webové části Vyhledávání obsahu na SharePointu.

Vytvoření správného vyhledávacího dotazu pro webovou část Vyhledávání obsahu

Po přidání webové části Vyhledávání obsahu můžete upřesnit hledání a položky, které mají být vráceny. Podrobné pokyny najdete v části Zobrazení obsahu nakonfigurováním rozšířeného dotazu ve webové části Vyhledávání obsahu v článku Konfigurace webové části Vyhledávání obsahu na SharePointu.

Nástroj k vytvoření a testování dotazu

Informace o nástroji pro vytváření a testování složitých dotazů najdete v článku věnovaném nástroji pro vyhledávací dotazy na webu Codeplex.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×