Office
Přihlásit se

Používání Swaye se čtečkou obrazovky

Pomocí klávesnice, čtečky obrazovky a účtu organizace (třeba účet Microsoft nebo školní nebo pracovní účet) můžete Sway využít k vytváření interaktivních sestav, prezentací, osobních příběhů a dalších materiálů. Sway funguje s Předčítáním, čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows a se čtečkami obrazovky třetích stran, jako je třeba JAWS.

Poznámky: 

 • Při používání Swaye Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge a čtečku obrazovky Předčítání.

 • Při vytváření swaye pomocí Předčítání vypněte režim kontroly.

 • Při vytváření swaye pomocí čtečky JAWS zkontrolujte, že je vypnutý virtuální kurzor. Čtečka JAWS by měla virtuální kurzor vypnout automaticky. Pokud je virtuální kurzor zapnutý, vypněte ho stisknutím kláves Insert+Z.

V tomto tématu

Spuštění Swaye

Sway je dostupný jako webová aplikace, univerzální aplikace a aplikace pro iOS. Sway se v závislosti na verzi aplikace otevírá různě.

Spuštění online Swaye

 1. V prohlížeči přejděte na stránku www.sway.com. Uslyšíte „Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Get started button.“ (Office Sway. Pomlčka. Vytvářejte a sdílejte úžasné příběhy, prezentace a spoustu dalších věcí. Začínáme, tlačítko). V Předčítání uslyšíte „Office Sway. Create and share amazing stories, presentations, and more.“ (Office Sway. Vytvářejte a sdílejte úžasné příběhy, prezentace a spoustu dalších věcí.). Fokus je na tlačítku Začínáme.

 2. Stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud nejste přihlášení k účtu Microsoft, otevře se dialogové okno Vítá vás Sway. Uslyšíte „Sign in dialog. Email address edit. Type in text.“ (Dialogové okno Přihlásit se. Úprava e-mailové adresy. Zadejte text.) V Předčítání uslyšíte „Dialog sign in. Focus on email address editing.“ (Dialogové okno Přihlásit se. Fokus je na úpravě e-mailové adresy.)

   a. Zadejte e-mailovou adresu účtu Office 365 organizace nebo školy nebo bezplatného účtu Microsoft.

   b. Stiskněte Enter. Uslyšíte „Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Looking for account. Sign in to your Microsoft account. Password. Password edit.“ (Office Sway. Pomlčka. Vytvářejte a sdílejte úžasné příběhy, prezentace a spoustu dalších věcí. Hledá se účet. Přihlaste se k účtu Microsoft. Heslo. Upravit heslo.)

   c. Zadejte heslo.

   d. Stiskněte Enter. Fokus je na tlačítku Vytvořit nový.

  • Pokud jste přihlášení k účtu Microsoft, fokus je na tlačítku Vytvořit nový.

Spuštění univerzální aplikace Sway ve Windows 10

 1. Otevřete nabídku Start a zadejte Sway.

 2. Stiskněte Enter. Uslyšíte „Leaving menus. Sway.“ (Opouští se nabídky. Sway.) Fokus je ve Swayi na tlačítku Vytvořit nový.

Spuštění swaye z jiné online aplikace Microsoftu

Pokud jste přihlášení k Office 365, můžete sway rychle otevřít.

 1. Opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte „Office App Switcher button“ (Přepínač aplikací Office) nebo „List of Microsoft Services button“ (Tlačítko Seznam služeb Microsoftu).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Go to Sway link. Sway.“ (Přejít na odkaz Sway. Sway.)

 3. Stiskněte Enter. Uslyšíte první název v seznamu aplikací Microsoft. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Sway“.

 4. Stiskněte Enter. Uslyšíte „Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more“ (Office Sway. Pomlčka. Vytvářejte a sdílejte úžasné příběhy, prezentace a spoustu dalších věcí.). Fokus je na tlačítku Vytvořit nový.

Klávesové zkratky Swaye

Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Swayi.

Průzkum uživatelského rozhraní Swaye

Sway vám umožňuje vytvářet interaktivní zprávy, prezentace, osobní příběhy a spoustu dalšího. Vy dodáte obsah, třeba text, obrázky, videa a vložené položky. Sway se postará o zbytek a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle na prakticky každém zařízení.

Sway je webová aplikace, která na nejvyšší úrovni obsahuje tyto stránky:

 • Domovská stránka (http://www.sway.com), kde jsou výukové kurzy, příklady a související odkazy. Domovská stránka je vidět i bez přihlášení ke Swayi.

 • Moje swaye, kde je seznam všech swayů přidružených k účtu, pod kterým jste se přihlásili. Sem patří swaye, které jste vytvořili, a všechny swaye, které s vámi někdo sdílí.

 • Vytváření je zobrazení, ve kterém vytváříte nebo upravujete vybraný Sway.

 • Přehrát, kde si můžete sway prohlédnout ve formě prezentace.

Když ve Swayi něco tvoříte, pracujete ve čtyřech hlavních oblastech:

 • Horní navigační panel obsahuje příkazy pro vytváření a možnosti na úrovni aplikace.

 • Řádek nabídek zobrazuje kartu Struktura obsahu, kartu Návrh a tlačítko Vložit.

 • Struktura obsahu umožňuje přidat, importovat, upravit, formátovat a uspořádat obsah vybraného swaye. Část obsahu přidáte tak, že vložíte kartu. Pokud chcete v hotovém swayi zobrazit určité karty spolu, vytvořte skupinu.

 • Návrh ukazuje, jak bude hotový sway vypadat.

Běžné úkoly ve Swayi

Sway strukturuje obsah jako jednotlivé karty. Každá karta představuje prvek v dokumentu, například nadpis, obrázek nebo video. Když vytvoříte nový sway, má pouze kartu s nadpisem, zbytek přidáte vy.

Vložení karty

 1. Stiskněte a podržte klávesu CAPS. Stiskněte šipku tolikrát, dokud neuslyšíte „Insert Content. Button.“ (Vložit obsah. Tlačítko.)

 2. Stiskněte mezerník (nebo Enter). Uslyšíte „Selected. Show Suggested card types tab item. One of four.“ (Vybráno. Zobrazit typy karet návrhů položka karty. Jedna z čtyři.)

 3. Stiskněte a podržte klávesu CAPS. Tiskněte šipku a pohybujte se dokola po kartách. Uslyšíte „Not selected. Show Text|Media|Group card types tab item. Two|Three|Four of four.“ (Nevybráno. Zobrazit typy karet textu|médií|skupin položka karty. Dva|tři|čtyři ze čtyř.)

 4. Stisknutím mezerníku (nebo klávesy Enter) přepněte v případě potřeby kartu. Uslyšíte cinkání.

 5. Pokud chcete vědět, co se pod jednotlivými kartami skrývá, vyberte kartu a pak stiskněte a podržte CAPS. Stiskněte opakovaně šipku, dokud neuslyšíte „Insert <type> card. Button.” (Vložit kartu <typ>. Tlačítko.) (Například „Insert Heading 1 card. Button.” (Vložit kartu Záhlaví 1. Tlačítko.)

 6. Stisknutím mezerníku (nebo klávesy Enter) vložte kartu pod předchozí kartu. Karta se přidá.

Uložení swaye

Sway během práce váš obsah automaticky ukládá.

Sdílení swaye

Sway můžete sdílet pomocí nabídky možností nebo zkopírováním URL adresy z prohlížeče a posláním odkazu někomu jinému.

 1. Stiskněte Alt+Shift+S. Uslyšíte „Share“ (Sdílet) a potom uslyšíte buď „The Share button is checked“ (Tlačítko Sdílet je zaškrtnuté) nebo „Share. Share the Sway button. To activate, press space.“ (Sdílet. Tlačítko Sdílet tento sway. Příkaz aktivujete mezerníkem.) V Předčítání uslyšíte „Share“ (Sdílet) a potom uslyšíte buď „Share this toggle. Sway button pressed. Controls whether your Sway is visible to other people.“ (Přepínací tlačítko Sdílet. Stisknuté tlačítko ve Swayi. Určuje, jestli má být váš sway viditelný pro ostatní.) nebo „On. Share. Share this Sway button. Controls whether your Sway is visible to other people.“ (Zapnuto. Sdílet. Tlačítko Sdílet tento sway. Určuje, jestli má být váš sway viditelný pro ostatní.)

 2. Pokud tlačítko Sdílet zaškrtnuté není, stiskněte mezerník.

 3. Můžete zvolit Sdílení s celým světem, když sway publikujete na docs.com, nebo Sdílení s přáteli prostřednictvím Facebooku, Twitteru nebo kódu pro vložení. Klávesou Tab přejděte na požadovanou možnost a stiskněte Enter.

Hledání ve swayi

 1. Opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte „Open search button. To activate, press Spacebar.“ (Tlačítko Otevřít hledání. Příkaz aktivujete mezerníkem.)

 2. Stiskněte mezerník a potom zadejte hledaný termín.

 3. Stiskněte Enter. Uslyšíte „Searching dot-dot-dot“ (Hledají se návrhy) a potom uslyšíte počet nalezených výsledků. Fokus je na prvním výsledku.

 4. Na další výsledek přejdete stisknutím klávesy Enter.

Čtení swaye

Když si chcete jednoduchým způsobem pomocí čtečky obrazovky přečíst sway, musíte se nejprve přepnout do Zobrazení v režimu přístupnosti.

 1. Opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte „Office App Switcher button menu“ (Nabídka přepínače aplikací Office). Fokus se přesune na panel nástrojů.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „More Options button menu“ (Nabídka tlačítka Další možnosti).

 3. Stiskněte Enter. Uslyšíte „More Sway Options link“ (Odkaz Další možnosti Swaye). V Předčítání uslyšíte „More Options button“ (Tlačítko Další možnosti).

 4. Opakovaně stiskněte Šipku dolů, dokud neuslyšíte „Displays this Sway in a high-contrast design with full keyboard functionality and screen reader access to all content button.“ (Tlačítko Zobrazí tento sway ve vysokém kontrastu se všemi funkcemi klávesnice a čtečkou obrazovky s přístupem k celému obsahu). Stiskněte Enter.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V JAWS zapněte virtuální kurzor stisknutím Insert+Z. Procházejte sway pomocí Šipky nahoru a Šipky dolů.

  • V Předčítání procházejte sway stisknutím kombinace kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×