Používání OneDrivu ve Windows 10 (počítač, telefon, tablet, HoloLens nebo zařízení Surface Hub)

Používání OneDrivu ve Windows 10 (počítač, telefon, tablet, HoloLens nebo zařízení Surface Hub)

V tomto článku najdete nejběžnější úlohy a funkce v aplikaci OneDrive na všech zařízeních s Windows 10, mezi které patří počítače, telefony, tablety, HoloLens, Xbox One a Surface Hub.

Spoustu úloh zvládnete rychleji, když použijete klávesové zkratky. Všechny klávesové zkratky pro OneDrive najdete v tématu Klávesové zkratky v aplikaci OneDrive pro Windows 10.

Tento článek se týká aplikace OneDrive ve Windows 10.

Pokud potřebujete pomoc s jinými verzemi Windows, podívejte se na článek pro Windows Phone 8.1 nebo Windows Phone 7 nebo do další nápovědy k OneDrivu.

Poznámka: Na Xboxu je tato aplikace jen pro čtení. Můžete si prohlížet fotky a videa, nemůžete je ale z Xboxu přidat.

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Poznámky: 

 • Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 • Pokud si chcete změnit nebo resetovat heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Můžete mít jak osobní účet, tak účty OneDrivu pro firmy. Postup pro přidání dalšího účtu:

 1. Spusťte aplikaci OneDrive a v levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Nabídka Nabídka OneDrivu .

 2. Klepněte na Nastavení účtu.

 3. Klepněte na Přidat účet.

 4. Vyberte účet Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) nebo pracovní či školní účet (přiřazený vaší organizací).

 5. Klepněte na ikonu + a pak na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Microsoft nebo ve společnosti, škole či v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2019, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru? Pak zadejte webovou adresu SharePoint serveru a pokračujte v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli k OneDrivu pro firmy přihlásit, musí mít vaše organizace opravňující firemní plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365, nebo vlastní nasazení SharePoint Serveru.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud máte s přihlášením pomocí účtu OneDrive pro firmy problémy, zkuste se přihlásit pomocí webového prohlížeče ve vašem telefonu na https://portal.office.com/onedrive, nebo kontaktujte vaše IT oddělení.

Aplikace OneDrive ve Windows 10 umožňuje přihlášení k osobnímu účtu OneDrive a účtu OneDrive pro firmy. Mezi účty, které si přidáte, pak můžete přepínat.

Klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak na účet, který chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete přidat další účet, klepněte na Nastavení účtu a pak na Přidat účet.

K nahrání a uložení libovolného typu souboru (včetně dokumentů, fotek, videí nebo hudebních souborů) v aplikaci OneDrive se používá stejný postup.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Přidat Přidání fotky ve složce, do které chcete fotky přidat.

 2. Klepněte na Nahrát Ikona Nahrát ve OneDrivu pro Windows 10 Mobile .

 3. V části Zvolit aplikaci vyberte zdroj, ze kterého chcete soubor nahrát, například Toto zařízení nebo aplikaci Fotky ve vašem telefonu.

  Poznámky: 

  • Na počítači s Windows 10 se v dialogovém okně Otevřít zobrazí soubory v počítači. Vyhledejte soubory, které chcete nahrát, a klikněte na Otevřít.

  • Pokud máte v telefonu nastavené automatické ukládání fotek na OneDrive, budou se na něm v aplikaci Fotky zobrazovat fotky z OneDrivu i fotky z telefonu, které se nenahrály. Jestliže na OneDrive nahrajete fotku, která už byla nahraná, vytvoří se její duplikát.

 4. Najděte soubor, který chcete nahrát, vyberte ho a pak klepněte na OK OK .

Tip: Můžete taky nahrát fotky a videa z vašeho telefonu do složky OneDrive ve vašem počítači pomocí Průzkumníku souborů nebo využít funkci importu v aplikaci Fotky. Telefon můžete k počítači připojit pomocí datového kabelu nebo přes Wi-Fi nebo Bluetooth.

Poznámka: Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Nahrávání z fotoaparátu.

 2. V části Nahrávání z fotoaparátu nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

  Pokud chcete automaticky nahrávat i videa, která natočíte telefonem, nastavte do polohy Zapnuto taky přepínač Zahrnout videa.

  Tip: Automatické nahrávání videí je možné jenom v případě, že je zapnuté i Nahrávání z fotoaparátu.

 3. V části Záložní účet pro fotoaparát klepnutím otevřete seznam a vyberte účet OneDrive, do kterého chcete snímky nahrát.

Tip: Pokud využíváte připojení účtované podle objemu dat, například mobilní datové připojení, nastavte přepínač Nahrávat přes připojení účtovaná podle objemu dat do polohy Vypnuto. Pokud vaše připojení není účtované podle objemu dat – k takovým připojením patří většina sítí Wi-Fi – můžete tento přepínač zapnout.

Můžete hledat názvy souborů nebo složek, text v souborech a dokonce i text a značky ve fotkách. Klepněte na Hledat Hledání na OneDrivu a zadejte do pole Hledat požadovaný výraz.

Složky můžete v aplikaci OneDrive přidávat v zobrazení Soubory nebo v libovolné jiné složce.

 1. Klepněte v aplikaci OneDrive v zobrazení Soubory na Přidat Přidání fotky a pak na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

 2. Zadejte název pro novou složku a klepněte na OK OK .

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a pak na zaškrtávací políčko alespoň jednoho souboru, který chcete přesunout. Klepněte na Zobrazit víc Další informace a pak na Přesunout Přesunutí souborů .

 2. V okně Přesunout položky do klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a klepněte na Přesunout OK .

  Tip: Pokud chcete pro přesouvané soubory vytvořit novou složku, klepněte na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

Pokud používáte OneDrive, můžete se ke svým SharePoint souborům dostat přes mobilní aplikaci, aniž byste opustili OneDrive. SharePoint Stránky, které sledujete nebo na nich pracujete, se zobrazí v seznamu pod jménem vaší organizace. V seznamu můžete také vidět své Office 365 skupiny, jelikož každá skupina bude mít svoji týmovou stránku.

Další informace najdete v článku Vyhledání SharePoint souborů na OneDrivu.

V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a klepněte na Seřadit podle Seřazení . Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Poznámka: Řazení funguje v zobrazení Všechny soubory nebo ve složce uvnitř zobrazení Všechny soubory. Zobrazení Fotky, Dokumenty a Sdílené se dají seřadit jenom podle data.

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Koš.

 2. Klepněte na Vybrat Výběr souborů , na zaškrtávací políčko u souborů, které chcete obnovit, a pak na Obnovit Ikona Obnovit ve OneDrivu pro Windows 10 Mobile .

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Ikona Odstranit ve OneDrivu pro Windows 10 Mobile soubory trvale odeberete.

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a zaškrtněte políčka u požadovaných souborů.

  Poznámka: OneDrive ve Windows Phone momentálně neumožňuje stahování složek nebo poznámkových bloků OneNotu.

 2. Klepněte na Více a pak na Stáhnout Stáhnout soubor . (Můžete také klepnout a podržet soubor, který chcete stáhnout, a pak klepnout na Stáhnout.)

 3. Vyhledejte na svém zařízení složku, do které chcete stahovat, otevřete ji a klepněte na Uložit Přidávání je dokončené. .

  Poznámka: Na počítači s Windows 10 najděte a otevřete složku, do které chcete stahovat, a klepněte na Vybrat složku.

V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka vedle souborů nebo složek, které chcete sdílet, a klepněte na Sdílet Sdílení souboru .

Pokud chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat ostatní nebo Poslat soubory.

Pokud chcete sdílet s velkým počtem lidí, například v sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání uživatelů ke sdílení

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Pozvat ostatní.

 2. V části Pozvat ostatní zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy. Víc jmen můžete zadat, když klepnete na Přidat Přidání fotky .

  Tip: Podívejte se do seznamu Poslední kontakty – možná v něm najdete osobu, se kterou chcete sdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno můžete dané osobě poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na OK OK . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor zobrazit a upravit nebo jenom zobrazit (číst).

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam trochu nahoru, abyste našli všechny možnosti.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Poslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Poznámka: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet celou složku, použijte možnost Pozvat ostatní nebo Sdílet odkaz.

Když vám někdo nasdílí soubor nebo složku na OneDrivu, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s Windows. Pokud chcete najít s vámi sdílené soubory v aplikaci OneDrive, klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Sdílené.

Zobrazení sdílených souborů v aplikaci OneDrive pro Android

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste nasdíleli ostatním. Po přihlášení k osobnímu účtu OneDrive klepněte na jméno sdílejícího. Tak najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

Soubory nebo složky můžete označit jako offline, abyste si je mohli číst kdykoli, i když nebudete připojení k internetu. Úpravy souborů provedené online se budou synchronizovat, až se vaše zařízení s Windows znovu připojí k webu. Budete tak mít k dispozici nejnovější verzi souboru.

Poznámky: 

 • Soubory nebo složky označené jako offline jsou určené jen pro čtení – můžete je upravovat, jenom když jste online. Když upravíte soubor offline, uloží se jako nový soubor a původní soubor na OneDrivu se nezmění.

 • Převedení složek do offline režimu je k dispozici pro OneDrive Premium s předplatným Office 365.

 1. V aplikaci OneDrive vyberte soubory nebo složky, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na položku pro offline režim Snímek obrazovky s ikonou Offline v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

 2. Soubory nebo složky, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu pro offline režim. Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubory nebo složky označíte jako offline, budou na OneDrivu uvedené také v seznamu v zobrazení Offline soubory. Pokud chcete rychle zobrazit všechny svoje offline soubory nebo složky, klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Offline.

Pokud už nechcete, aby byl soubor nebo složka offline, vyberte offline soubor nebo složku a klepněte na Jenom online Snímek obrazovky s ikonou Jenom online v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Účty. Na stránce Účty se zobrazí všechny účty připojené k aplikaci OneDrive a u každého z nich celkové úložiště a volné místo.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrivu nebo z účtu OneDrivu pro firmy, spusťte aplikaci a klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení účtu. Vyberte účet, ze kterého se chcete odhlásit, a klepněte na Odhlásit se.

Nejdřív aktualizujte svoje zařízení s Windows. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete App Store a klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše.

Pokud budete mít s aplikací potíže i nadále, zkuste ji odstranit a pak si ji znovu stáhněte z App Storu.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v článku Poradce při potížích s aplikací OneDrive pro Windows Phone.

Aplikaci OneDrive můžete ohodnotit nebo získat k ní nápovědu tak, že telefonem zatřesete. Na jiných zařízeních získáte nápovědu pomocí příkazu Poslat názor, který je k dispozici na většině stránek.

Potřebujete další pomoc?

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, otevřete centrum aktivit, vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×