Používání OneDrivu ve Windows 10 (počítač, telefon, tablet, HoloLens nebo zařízení Surface Hub)

Používání OneDrivu ve Windows 10 (počítač, telefon, tablet, HoloLens nebo zařízení Surface Hub)

V tomto článku najdete nejběžnější úlohy a funkce v aplikaci OneDrive na všech zařízeních s Windows 10, mezi které patří počítače, telefony, tablety, HoloLens, Xbox One a Surface Hub.

Spoustu úloh zvládnete rychleji, když použijete klávesové zkratky. Všechny klávesové zkratky pro OneDrive najdete v tématu Klávesové zkratky v aplikaci OneDrive pro Windows 10.

Tento článek se týká aplikace OneDrive ve Windows 10.

Pokud potřebujete pomoc s jinými verzemi Windows, podívejte se na článek pro Windows Phone 8.1 nebo Windows Phone 7 nebo do další nápovědy k OneDrivu.

Poznámka: Na Xboxu je tato aplikace jen pro čtení. Můžete si prohlížet fotky a videa, nemůžete je ale z Xboxu přidat.

Ukládání souborů na OneDrive

K nahrání a uložení libovolného typu souboru (včetně dokumentů, fotek, videí nebo hudebních souborů) v aplikaci OneDrive se používá stejný postup.

Nahrávání souborů

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Přidat Přidání fotky ve složce, do které chcete soubor přidat.

 2. V části Zvolit aplikaci vyberte zdroj, ze kterého chcete soubor nahrát, například Toto zařízení nebo aplikaci Fotky ve vašem telefonu.

  Poznámky: 

  • Na počítači s Windows 10 se v dialogovém okně Otevřít zobrazí soubory v počítači. Vyhledejte soubory, které chcete nahrát, a klikněte na Otevřít.

  • Pokud máte v telefonu nastavené automatické ukládání fotek na OneDrive, budou se na něm v aplikaci Fotky zobrazovat fotky z OneDrivu i fotky z telefonu, které se nenahrály. Jestliže na OneDrive nahrajete fotku, která už byla nahraná, vytvoří se její duplikát.

 3. Najděte soubor, který chcete nahrát, vyberte ho a pak klepněte na OK OK .

Tip: Můžete taky nahrát fotky a videa z vašeho telefonu do složky OneDrive ve vašem počítači pomocí Průzkumníku souborů nebo využít funkci importu v aplikaci Fotky. Telefon můžete k počítači připojit pomocí datového kabelu nebo přes Wi-Fi nebo Bluetooth.

Nastavení telefonu na automatické nahrávání fotek na OneDrive (jen telefon)

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Nahrávání z fotoaparátu.

 2. V části Nahrávání z fotoaparátu nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

  Pokud chcete automaticky nahrávat i videa, která natočíte telefonem, nastavte do polohy Zapnuto taky přepínač Zahrnout videa.

  Tip: Automatické nahrávání videí je možné jenom v případě, že je zapnuté i Nahrávání z fotoaparátu.

 3. V části Záložní účet pro fotoaparát klepnutím otevřete seznam a vyberte účet OneDrive, do kterého chcete snímky nahrát.

Tip: Pokud chcete pomocí funkce Nahrávání z fotoaparátu nahrát fotky a videa přes připojení účtované podle objemu dat, jako je placené mobilní datové připojení, nastavte přepínač Nahrávat přes připojení účtovaná podle objemu dat do polohy Zapnuto. Pokud chcete zabránit nahrávání přes připojení účtovaná podle objemu dat, nastavte přepínač do polohy Vypnuto. Většina síťových připojení wi-fi se neúčtuje podle objemu dat, takže tento přepínač můžete mít většinou vypnutý.

Přidání složky

Složky můžete v aplikaci OneDrive přidávat v zobrazení Soubory nebo v libovolné jiné složce.

 1. Klepněte v aplikaci OneDrive v zobrazení Soubory na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

 2. Zadejte název pro novou složku a klepněte na OK OK .

Přesunutí souborů do jiné složky aplikace OneDrive

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a pak na zaškrtávací políčko alespoň jednoho souboru, který chcete přesunout. Klepněte na Zobrazit víc Další informace a pak na Přesunout Přesunutí souborů .

 2. V oblasti Vybrat cílovou složku klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a pak na Přesunout OK .

  Tip: Pokud chcete pro přesouvané soubory vytvořit novou složku, klepněte na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

Vyhledání požadovaného souboru

Můžete hledat názvy souborů nebo složek, text v souborech a dokonce i text a značky ve fotkách. Klepněte na Hledat Hledání na OneDrivu a zadejte do pole Hledat požadovaný výraz.

Tip: Tato zobrazení používejte v aplikaci OneDrive k jednoduššímu vyhledávání souborů. Při vyhledávání souborů klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu a potom na zobrazení jako například Fotky, Poslední dokumenty, Weby nebo Offline.

Vyhledání souboru na webu SharePoint

Pomocí zobrazení Weby v aplikaci OneDrive můžete vyhledávat soubory, které jste uložili na web SharePoint. Klepnutím na Nabídka Nabídka OneDrivu > Weby si zobrazte seznam webů SharePoint Online a skupin Office 365, které často navštěvujete nebo sledujete. Klepnutím na web zobrazíte knihovny dokumentů, kde jsou soubory uložené. Ostatní části webu můžete zobrazit tak, že klepnete na Zobrazit web na SharePointu. Tím otevřete aplikaci SharePoint. Pokud aplikace SharePoint není nainstalovaná, zobrazí se výzva k její instalaci. Další informace najdete v části Mobilní aplikace SharePoint pro Windows.

Změna způsobu řazení souborů

V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a klepněte na Seřadit podle Seřazení . Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Poznámka: Řazení funguje v zobrazení Všechny soubory nebo ve složce uvnitř zobrazení Všechny soubory. Zobrazení Fotky, Dokumenty a Sdílené se dají seřadit jenom podle data.

Stahování souborů z aplikace OneDrive do zařízení

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka u požadovaných souborů a klepněte na Stáhnout Stáhnout soubor .

  Poznámka: OneDrive ve Windows Phone momentálně neumožňuje stahování složek nebo poznámkových bloků aplikace OneNote.

 2. Vyhledejte na svém zařízení složku, do které chcete stahovat, otevřete ji a klepněte na Uložit Přidávání je dokončené. .

  Poznámka: Na počítači s Windows 10 najděte a otevřete složku, do které chcete stahovat, a klepněte na Vybrat složku.

Zpřístupnění souboru offline

Soubory můžete zpřístupnit, i když nejste připojení k internetu. Jak na to:

 1. V aplikaci OneDrive v zobrazení Všechny soubory klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka u souborů, které mají zůstat offline (nebo soubor stiskněte a podržte), a potom klepněte na Ponechat offline Snímek obrazovky s ikonou Offline v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

 2. V aplikaci OneDrive v zobrazení Fotky klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka u souborů, které mají zůstat offline (nebo soubor stiskněte a podržte), a potom klepněte na Další Další informace a nakonec na Ponechat offline Snímek obrazovky s ikonou Offline v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

 3. Přejděte do zobrazení Offline. Zobrazí se stručný seznam souborů, které jste zpřístupnili offline.

Poznámka: Aplikace OneDrive v současné době neumožňuje zpřístupnění složek nebo poznámkových bloků aplikace OneNote offline.

Zpřístupnění souboru jenom online

Z důvodu úspory prostoru úložiště na vašem zařízení můžete zpřístupnit soubory jenom v případě, že jste připojení k internetu. Jak na to: V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Offline Snímek obrazovky s ikonou Offline v aplikaci OneDrive pro Windows 10 , klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka jenom u souborů, které chcete zpřístupnit online (nebo stiskněte a podržte soubor), a potom klepněte na Jenom online Snímek obrazovky s ikonou Jenom online v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

Sdílení souboru nebo složky

V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka vedle souborů nebo složek, které chcete sdílet, a klepněte na Sdílet Sdílení souboru .

Pokud je chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat ostatní nebo Poslat soubory.

Pokud je chcete sdílet s velkým počtem lidí, třeba v sociálních sítích nebo v příspěvku blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání uživatelů ke sdílení

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Pozvat ostatní.

 2. V části Pozvat ostatní zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy. Víc jmen můžete zadat, když klepnete na Přidat Přidání fotky .

  Tip: Podívejte se do seznamu Poslední kontakty – možná v něm najdete osobu, se kterou chcete sdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno můžete dané osobě poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na OK OK . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor zobrazit a upravit nebo jenom zobrazit (číst).

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam trochu nahoru, abyste našli všechny možnosti.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Poslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Poznámka: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet celou složku, použijte možnost Pozvat ostatní nebo Sdílet odkaz.

Obnovení souboru z koše aplikace OneDrive

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Koš.

 2. Klepněte na Vybrat Výběr souborů , na zaškrtávací políčko u souborů, které chcete obnovit, a pak na Obnovit Obnovení .

Přidání účtu OneDrivu pro firmy

Ke svým účtům OneDrive pro firmy na telefonu můžete přistupovat pomocí stejné aplikace OneDrive. Další informace najdete v článku o novinkách v OneDrivu pro firmy.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení účtu.

 2. Klepněte na Přidat účet a pak na Pracovní nebo školní účet.

 3. Zadejte údaje, které používáte pro přihlášení k účtu OneDrive pro firmy, a klepněte na Přihlásit se.

Poznámka: Pokud se chcete přihlásit k aplikaci OneDrive pro firmy, musí mít vaše organizace vyhovující firemní plán předplatného SharePointu Online nebo Office 365. Nemůžete se přihlásit pomocí účtu z místního adresáře.

Pokud máte s přihlášením pomocí účtu OneDrivu pro firmy problémy, zkuste se přihlásit pomocí webového prohlížeče na telefonu na https://portal.office.com/onedrive nebo kontaktujte IT oddělení.

Přepínání mezi účty

Aplikace OneDrive ve Windows 10 umožňuje používat osobní účet OneDrive a jeden nebo víc účtů OneDrive pro firmy.

Klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak na účet, který chcete použít.

Poznámka: V aplikaci OneDrive můžete mít několik účtů OneDrive pro firmy, ale jenom jeden osobní účet.

Přepnutí na jiný osobní účet OneDrive

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení účtu.

 2. V části Účty klepněte na osobní účet, který používáte, a pak na Odhlásit se.

 3. Přihlaste se k jinému osobnímu účtu, který chcete použít.

Zjištění dostupného prostoru úložiště

V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Účty. Na stránce Účty se zobrazí všechny účty připojené k aplikaci OneDrive a u každého z nich celkové úložiště a volné místo.

Sdílení názoru na aplikaci OneDrive

Nápovědu k aplikaci OneDrive získáte, když telefonem zatřesete. Na jiných zařízeních získáte nápovědu pomocí příkazu Poslat názor, který je k dispozici na většině stránek.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×