Používání OneDrivu v iOS

Aplikace OneDrive vám umožní nahrát obrázky a stáhnout všechny soubory, které máte na OneDrive.com.

Poznámka: Aplikace OneDrive nesynchronizuje soubory automaticky, ale můžete nahrát aktualizované soubory a upravené obrázky.

Tady jsou základní informace o používání aplikace OneDrive pro iPhone, iPad a iPod Touch. Stáhnout aplikaci pro iOS

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

Můžete mít jak osobní účet, tak účet OneDrive pro firmy. Přidat další účet:

 1. Otevřete aplikaci OneDrive a klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky.

 2. Klepněte na Přidat účet.

 3. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte ve společnosti, škole nebo v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013 nebo SharePoint Server 2016, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru. Potom zadejte webovou adresu SharePoint serveru, abyste mohli pokračovat v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli k OneDrivu pro firmy přihlásit, musí vaše organizace mít opravňující firemní plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365. Nebo vaše organizace musí mít vlastní nasazení SharePoint Serveru.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud máte problém s přihlášením pomocí pracovního nebo školního účtu, zkuste se přihlásit na https://portal.office.com/onedrive nebo kontaktujte oddělení IT vaší organizace.

Poznámky: 

 • Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

 • Fotky nahrané pomocí funkce Nahrávání z fotoaparátu se automaticky roztřídí do složek podle roku a měsíce vnořených do složky Z fotoaparátu. Upozorňujeme, že přesouvání, přejmenování nebo odstraňování těchto složek v tuto chvíli není podporované a doporučujeme, abyste se o to ani nepokoušeli.

Pro osobní účty OneDrive:

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. V poli Nastavení klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a zapněte Nahrávání z fotoaparátu, abyste automaticky nahrávali fotky a videa na OneDrive.

  Poznámka: Pokud chcete svoje zařízení nastavit tak, aby se obrázky nahrávaly, i když aplikace OneDrive není aktivní aplikací, klepněte na Nahrávat na pozadí.

 3. Pokud chcete, aby se automaticky nahrávala videa, zapněte možnost Zahrnout videa.

  Poznámky: 

  • Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi, všechny fotky a videa se nahrávají v původních velikostech. Pokud chcete použít mobilní síť, klepněte na Nastavení, klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a potom zapněte možnost Použít mobilní síť.

  • Až se nahrávání fotek a videí dokončí, můžete je ze svého zařízení odstranit. Kopie na OneDrivu se zachovají.

  • Na OneDrive nejdou nahrávat fotky optimalizované pro iCloud. Pokud chcete optimalizaci zakázat, klepněte na Nastavení > iCloud > Fotky a zrušte zaškrtnutí políčka Optimalizovat úložiště.

Pro účty OneDrive pro firmy:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášení k aplikaci pomocí účtu, na který chcete fotky nahrát.

 2. Vyberte Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS > Fotky.

 3. V prohlížeči fotek vyberte v okně stavu nahrávání z fotoaparátu Zapnout. (Pokud už máte nahrávání z fotoaparátu povoleno na jiném účtu, vyberte Změnit.)

 4. Potvrďte, že chcete zapnout nahrávání z fotoaparátu. (Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Změnit, potvrďte, že chcete změnit účet pro nahrávání z fotoaparátu.)

 5. Znovu potvrďte, že jste zvolili správný účet.

 1. Klepněte na Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky aplikace OneDrive.

 2. Pak klepnutím vytvořte složku, pořiďte fotku nebo video, nebo nahrajte nějaké, které už máte.

  Snímek obrazovky nabídky Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS

  • Pokud zvolíte možnost Fotka nebo video, otevře se aplikace fotoaparátu vašeho zařízení. Může se zobrazit dotaz, jestli chcete, aby OneDrive získal přístup k fotoaparátu – klepnutím na OK povolíte, aby se vaše obrázky ukládaly na OneDrive.

  • Pokud klepnete na Nahrát, zobrazí se odkazy na aplikaci Fotky na vašem zařízení. Přejděte na obrázky, které chcete nahrát, vyberte je a pak na horním panelu klepněte na Hotovo.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Skenování Ikona pro skenování v mobilních aplikacích OneDrive (můžete taky klepnout na tlačítko Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky a potom na tlačítko Skenování). (Pokud budete chtít opustit režim skenování bez naskenování nějakého objektu, klepněte jednoduše na šipku „vlevo“ v levém horním rohu obrazovky.)

 2. Vyberte požadované nastavení blesku (zapnuto, vypnuto, automatické nebo svítilna) klepnutím na ikonu blesku v pravém horním rohu.

 3. Vyberte možnost Tabule, Dokument nebo Vizitka a potom klepnutím na ikonu bílého kroužku objekt naskenujte.

  Možnosti skenování pro OneDrive pro iOS

  Tip: Předplatitelé Office 365 mají navíc možnost používat vícestránkové skenování, které umožňuje sloučení více naskenovaných objektů do jednoho PDF. Pokud chcete tuto možnost využít, klepněte na tlačítko Přidat a naskenujte další dokument.

 4. Po naskenování můžete snímek oříznout či otočit nebo upravit dříve vybraný filtr (Tabule, Dokument nebo Vizitka). (Pokud nejste s výsledkem spokojeni, klepnutím na šipku „vlevo“ v levém horním rohu naskenovaný objekt odstraňte a zkuste to znovu.)

  Možnosti úpravy skenování v mobilních aplikacích OneDrive

 5. Po dokončení úprav klepněte na tlačítko Hotovo, zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Soubory se automaticky uloží ve formátu PDF.

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jakékoli jiné složce OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v horní části obrazovky na Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS a potom na Vytvořit složku.

 2. Klepněte na Název složky, zadejte požadovaný název složky a pak klepněte na Vytvořit.

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, a potom klepněte na Přesunout Přesunutí souborů OneDrivu . (Možná budete nejdříve muset klepnout na Další, aby se ikona Přesunout zobrazila.)

  Tip: Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a klepněte na Přesunout.

Tip: Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. V horní části libovolného zobrazení souborů klepněte do pole Hledat a pak zadejte hledanou frázi.

Tipy: 

 • Pokud používáte osobní účet OneDrivu, do vyhledávání se zahrne jenom obsah složky, kterou máte otevřenou. Pokud je například otevřená složka s názvem Pracovní dokumenty, budou se hledat jenom soubory ve složce Pracovní dokumenty. Pokud chcete prohledat všechny soubory na OneDrivu, použijte vyhledávání v zobrazení Soubory.

 • Pokud používáte pracovní nebo školní účet, při vyhledávání se vždy prohledá celý OneDrive.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, klepněte na účet, který používáte, a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 3. Soubory obnovíte zpátky na OneDrive tak, že klepnete na Obnovit Obnovení souboru Onedrivu .

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, klepněte na účet, který používáte, a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Odstranění souboru OneDrivu soubory trvale odeberete.

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. Vyberte fotku a pak klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu > Uložit fotku.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro uložení fotky v aplikaci OneDrive pro iOS

 2. Staženou fotku najdete na svém zařízení ve složce snímků z fotoaparátu.

Označte soubory nebo složky jako offline, abyste je mohli číst kdykoli, i když nebudete připojení k internetu. Úpravy souborů provedené online se budou synchronizovat, až se váš iPad, iPhone nebo iPod Touch příště připojí k webu. Budete tak mít k dispozici nejnovější verzi souboru.

Poznámky: 

 • Soubory nebo složky označené jako offline jsou určené jen pro čtení – můžete je upravovat, jenom když jste online. Když upravíte soubor offline, uloží se jako nový soubor a původní soubor na OneDrivu se nezmění.

 • Převedení složek do offline režimu je k dispozici pro OneDrive Premium s předplatným Office 365.

 1. V aplikaci OneDrive vyberte soubory nebo složky, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na položku pro offline režim Položka pro offline režim .

 2. Soubory nebo složky, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu pro offline režim. Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubory nebo složky označíte jako offline, budou na OneDrivu uvedené také v seznamu v zobrazení Offline soubory. Pokud chcete rychle zobrazit všechny svoje offline soubory nebo složky, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a pak klepněte na Offline soubory.

Pokud už nechcete, aby byl soubor nebo složka offline, vyberte offline soubor nebo složku a klepněte na Jenom online Jenom online .

Soubory, fotky a složky na OneDrivu můžete na svém zařízení s iOSem sdílet podobným způsobem jako na počítači PC nebo Mac. Pokud chcete něco přestat sdílet, přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft nebo svého pracovního nebo školního účtu.

Pokud používáte OneDrive, můžete se ke svým SharePoint souborům dostat přes mobilní aplikaci, aniž byste opustili OneDrive. SharePoint Stránky, které sledujete nebo na nich pracujete, se zobrazí v seznamu pod jménem vaší organizace. V seznamu můžete také vidět své Office 365 skupiny, jelikož každá skupina bude mít svoji týmovou stránku.

Další informace najdete v článku Vyhledání SharePoint souborů na OneDrivu.

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrivu, účtem OneDrive pro firmy nebo mezi různými účty OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, stiskněte a podržte ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na název účtu, který chcete použít.

Snímek obrazovky s přepínáním mezi účty v aplikaci OneDrive v iOSu

Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, potom klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a potom klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu. Nakonec se přihlaste pomocí účtu, který chcete použít.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrivu nebo účtu OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, potom klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a potom klepněte na tlačítko Odhlásit se z tohoto účtu.

Když máte aplikaci OneDrive zobrazenou na zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch, můžete ji ohodnotit. Zatřesením zařízení získáte nápovědu.

Abyste zabránili ostatním uživatelům vašeho zařízení v přístupu k vašemu účtu OneDrivu, můžete nastavit čtyřciferné heslo. Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, klepnete na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, pak klepnete na tlačítko Nastavení Nastavení OneDrivu a klepnutím na přepínač Přístupový kód zapnete použití hesla a zadáte požadované heslo.

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a pak se podívejte se na řádek Prostor úložiště. Uvidíte, kolik místa vám ještě zbývá a kolik ho dohromady máte, nebo si můžete úložiště dokoupit.

Nejdřív aktualizujte na svém zařízení systém iOS. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete App Store a klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše. Možná budete požádáni, abyste zadali svoje heslo Apple ID.

Pokud budete mít s aplikací potíže i nadále, zkuste ji odstranit a pak si ji znovu stáhněte z App Storu.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v článku Poradce při potížích s aplikací OneDrive pro iOS.

Potřebujete další pomoc?

Online

Získání online nápovědy
Viz Řešení potíží s mobilní aplikací OneDrive, další stránky podpory pro OneDrive nebo nápověda k OneDrivu pro firmy.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte oddělení IT nebo správce. Pokud jste správce SharePointu Online, můžete otevřít požadavek na podporu v centru pro správu Office 365.

Komunitní fóra Office 365

Zeptejte se komunity
Pomoc od odborníků můžete získat v našem komunitním fóru OneDrivu pro firmy.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×