Používání OneDrivu v iOS

Tady jsou základní informace o používání aplikace OneDrive pro iPhone, iPad a iPod Touch. Stáhnout aplikaci pro iOS

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. V poli Nastavení klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a zapněte Nahrávání z fotoaparátu, abyste automaticky nahrávali fotky a videa na OneDrive.

  Poznámka: Pokud chcete svoje zařízení nastavit tak, aby se obrázky nahrávaly, i když aplikace OneDrive není aktivní aplikací, klepněte na Nahrávat na pozadí.

 3. Pokud chcete, aby se automaticky nahrávala videa, zapněte možnost Zahrnout videa.

  Poznámky: 

  • Když jste v síti Wi-Fi, všechny fotky a videa se nahrávají v původních velikostech. Pokud chcete použít mobilní síť, klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné proužky, klepněte na Nastavení, klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a potom zapněte možnost Použít mobilní síť.

  • Až se nahrávání fotek a videí dokončí, můžete je ze svého zařízení odstranit. Kopie na OneDrivu se zachovají.

  • Na OneDrive nejdou nahrávat fotky optimalizované pro iCloud. Pokud chcete optimalizaci zakázat, klepněte na Nastavení > iCloud > Fotky a zrušte zaškrtnutí políčka Optimalizovat úložiště.

 1. Klepněte na Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky aplikace OneDrive.

 2. Pak klepnutím vytvořte složku, pořiďte fotku nebo video, nebo nahrajte nějaké, které už máte.

  Snímek obrazovky nabídky Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS

  • Pokud zvolíte možnost Fotka nebo video, otevře se aplikace fotoaparátu vašeho zařízení. Může se zobrazit dotaz, jestli chcete, aby OneDrive získal přístup k fotoaparátu – klepnutím na OK povolíte, aby se vaše obrázky ukládaly na OneDrive.

  • Pokud klepnete na Nahrát, zobrazí se odkazy na aplikaci Fotky na vašem zařízení. Přejděte na obrázky, které chcete nahrát, vyberte je a pak na horním panelu klepněte na Hotovo.

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jakékoli jiné složce OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v horní části obrazovky na Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS a potom na Vytvořit složku.

 2. Klepněte na Název složky, zadejte požadovaný název složky a pak klepněte na Vytvořit.

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, a potom klepněte na Přesunout Přesunutí souborů OneDrivu . (Možná budete nejdříve muset klepnout na Další, aby se ikona Přesunout zobrazila.)

  Tip: Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a klepněte na Přesunout.

Tip: Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. V horní části libovolného zobrazení souborů klepněte do pole Hledat a pak zadejte hledanou frázi.

Tipy: 

 • Pokud používáte osobní účet OneDrivu, do vyhledávání se zahrne jenom obsah složky, kterou máte otevřenou. Pokud je například otevřená složka s názvem Pracovní dokumenty, budou se hledat jenom soubory ve složce Pracovní dokumenty. Pokud chcete prohledat všechny soubory na OneDrivu, použijte vyhledávání v zobrazení Soubory.

 • Pokud používáte pracovní nebo školní účet, při vyhledávání se vždy prohledá celý OneDrive.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, klepněte na účet, který používáte, a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 3. Soubory obnovíte zpátky na OneDrive tak, že klepnete na Obnovit Obnovení souboru Onedrivu .

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, klepněte na účet, který používáte, a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Odstranění souboru OneDrivu soubory trvale odeberete.

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. Vyberte fotku a pak klepněte na Sdílet > Uložit fotku.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro uložení fotky v aplikaci OneDrive pro iOS

 2. Staženou fotku najdete na svém zařízení ve složce snímků z fotoaparátu.

Označte soubory jako offline, abyste je mohli číst kdykoli, i když nebudete připojení k internetu. Úpravy souborů provedené online se budou synchronizovat, až se váš iPad, iPhone nebo iPod Touch příště připojí k webu. Budete tak mít k dispozici nejnovější verzi souboru.

Poznámka: Soubory označené jako offline jsou určené jen pro čtení – soubor můžete upravovat, jenom když jste online. Když upravíte soubor offline, uloží se jako nový soubor a původní soubor na OneDrivu se nezmění.

 1. V aplikaci OneDrive vyberte soubory, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na položku pro offline režim Položka pro offline režim .

  Poznámka: Ke čtení offline můžete označit jenom soubory. Složky se takto označit nedají.

 2. Soubory, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu pro offline režim. Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubor označíte jako offline, bude na OneDrivu uvedený také v seznamu v zobrazení Offline soubory. Pokud chcete rychle zobrazit všechny svoje offline soubory, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a pak klepněte na Offline soubory.

Pokud už nechcete, aby byl soubor offline, vyberte ho a klepněte na Jenom online Jenom online .

Soubory, fotky a složky z OneDrivu můžete z aplikace OneDrive na svém zařízení s iOSem sdílet podobným způsobem jako z počítače PC nebo Mac. Pokud chcete něco přestat sdílet, přejděte na web OneDrivu a přihlaste se.

Poznámka: Pokud chcete soubor sdílet jenom pro čtení, klepněte na Jenom prohlížení a pak zvolte způsob sdílení.

Pozvání ostatních k zobrazení souboru nebo složky

 1. Vyberte soubor nebo složku, které chcete sdílet (stisknutím a podržením).

 2. Klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu > Pozvat ostatní.

 3. Na panelu Pozvat ostatní zadejte do pole Sdílet s požadované e-mailové adresy. Po klepnutí na Přidat kontakt Přidat příjemce přidejte příjemce ze seznamu kontaktů.

 4. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zapněte v části Možnosti přepínač Povolit úpravy?. Pokud chcete příjemcům soubor nastavit jen pro čtení, tento přepínač vypněte.

 5. Klepněte na Přidat. Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Zkopírování odkazu za účelem vložení do textové zprávy nebo na web

 1. Vyberte soubor nebo složku, které chcete sdílet (stisknutím a podržením).

 2. Klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu > Kopírovat odkaz. OneDrive vytvoří pro soubory adresu URL a vloží ji do schránky zařízení.

 3. Přejděte na místo, kam chcete odkaz vložit, například do příspěvku na blogu, webové stránce nebo v sociálních médiích, a vložte ho.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Odeslání odkazu e-mailem

 1. Vyberte soubor nebo složku, které chcete sdílet (stisknutím a podržením).

 2. Klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu > E-mail v Outlooku.

  Pokud nemáte na zařízení Outlook pro iOS, klepněte naSdílet > Pošta a pak použijte e-mailovou aplikaci pro iOS nebo zvolte aplikaci, kterou chcete použít.

 3. Otevře se e-mailová zpráva obsahující odkaz na soubory, které sdílíte. Zadejte adresy osob, se kterými soubory chcete sdílet, v případě potřeby přidejte poznámku, a nakonec zprávu odešlete.

Poslání souboru jako přílohy

 1. Vyberte soubor nebo složku, které chcete sdílet (stisknutím a podržením).

 2. Klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu > Poslat soubor.

  Tip: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet několik souborů nebo celou složku, použijte Pozvat lidi nebo Kopírovat odkaz.

 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít pro e-mailovou zprávu.

 4. E-mailová zpráva se otevře se sdíleným souborem jako přílohou. Zadejte adresy osob, se kterými soubory chcete sdílet, v případě potřeby přidejte poznámku, a nakonec zprávu odešlete.

Účet OneDrivu pro firmy můžete přidat do aplikace OneDrive pro iOS, pokud vaše organizace používá OneDrive v Office 365.

 1. Otevřete aplikaci OneDrive a klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky.

 2. Klepněte na Přidat účet.

 3. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte ve společnosti, škole nebo v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013 nebo SharePoint Server 2016, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru. Potom zadejte webovou adresu SharePoint serveru, abyste mohli pokračovat v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli k OneDrivu pro firmy přihlásit, musí vaše organizace mít opravňující firemní plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365. Nebo vaše organizace musí mít vlastní nasazení SharePoint Serveru.

 • Nemůžete se přihlašovat se pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud máte problém s přihlášením pomocí pracovního nebo školního účtu, zkuste se přihlásit na webu https://portal.office.com/onedrive nebo kontaktujte oddělení IT vaší organizace.

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrivu, účtem OneDrivu pro firmy nebo mezi různými účty OneDrivu pro firmy, otevřete aplikaci, stiskněte a podržte ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na název účtu, který chcete použít.

Snímek obrazovky s přepínáním mezi účty v aplikaci OneDrive v iOSu

Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, potom klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a potom klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu. Nakonec se přihlaste pomocí účtu, který chcete použít.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrivu nebo z účtu OneDrivu pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, potom klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a potom klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu.

Když máte aplikaci OneDrive zobrazenou na zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch, můžete ji ohodnotit. Zatřesením zařízení získáte nápovědu.

Abyste zabránili ostatním uživatelům vašeho zařízení v přístupu k vašemu účtu OneDrivu, můžete nastavit Touch ID nebo čtyřciferné heslo. Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, klepnete na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky, pak klepnete na Nastavení Nastavení OneDrivu a klepnutím na přepínač Touch ID a přístupový kód zapnete použití hesla a zadáte požadované heslo.

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a pak se podívejte se na řádek Prostor úložiště. Uvidíte, kolik místa vám ještě zbývá a kolik ho dohromady máte, nebo si můžete úložiště dokoupit.

Nejdřív aktualizujte na svém zařízení systém iOS. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete App Store a klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše. Možná budete požádáni, abyste zadali svoje heslo Apple ID.

Pokud budete mít s aplikací potíže i nadále, zkuste ji odstranit a pak si ji znovu stáhněte z App Storu.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v článku Poradce při potížích s aplikací OneDrive pro iOS.

Potřebujete další pomoc?

Online

Získání online nápovědy
Viz Řešení potíží s mobilní aplikací OneDrive, další stránky podpory pro OneDrive nebo nápověda k OneDrivu pro firmy.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte oddělení IT nebo správce. Pokud jste správce SharePointu Online, můžete otevřít požadavek na podporu v centru pro správu Office 365.

Komunitní fóra Office 365

Zeptejte se komunity
Pomoc od odborníků můžete získat v našem komunitním fóru OneDrivu pro firmy.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×