Používání OneDrivu v Androidu

Aplikace OneDrive vám umožní nahrát obrázky a stáhnout všechny soubory, které máte na OneDrive.com.

Poznámka: Aplikace OneDrive nesynchronizuje soubory automaticky, ale můžete nahrát aktualizované soubory a upravené obrázky.

Po stažení aplikace OneDrive si můžete pustit video s rychlými tipy nebo si rozbalit následující oddíly, ve kterých se dozvíte, jak ji používat.

Stáhnout aplikaci OneDrive z Obchodu Google Play

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrive pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Poznámky: 

 • Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 • Pokud si chcete změnit nebo resetovat heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Pokud chcete přidat další účet OneDrive pro firmy, klepněte na obrázek nebo ikonu v horní části aplikace Obrázek nebo ikona účtu v aplikaci OneDrive pro Android a potom na Přidat účet. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro OneDrive pro firmy.

Přidání účtu v aplikaci OneDrive pro Android

Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2019, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru? Pak zadejte webovou adresu SharePoint serveru a pokračujte v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli přihlásit do aplikace OneDrive pro firmy, musí mít vaše organizace opravňující plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365 pro firmy nebo musí vaše organizace mít vlastní nasazení SharePoint Server.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrive a účtem OneDrive pro firmy nebo mezi různými účty OneDrive pro firmy, klepněte na obrázek nebo ikonu v horní části aplikace Obrázek nebo ikona účtu v aplikaci OneDrive pro Android a potom na požadovaný účet.

Přepínání mezi účty v aplikaci OneDrive pro Android

Tip: Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, otevřete Nastavení, klepněte na název svého účtu, klepněte na Odhlásit se a pak se přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Pomocí nástroje pro nahrávání můžete nahrávat soubory do OneDrive, jako jsou dokumenty, OneNote poznámkové bloky, fotky, videa nebo hudba.

Tip: Pokud jste zařízení nastavili tak, aby obrázky na OneDrive nahrávalo automaticky, najdete obrázky pořízené vaším zařízením na OneDrivu ve složce OneDriveZ fotoaparátu. Nemusíte je na OneDrive nahrávat ručně.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, do které chcete přidat soubor.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na Přidat Tlačítko Přidat v aplikaci OneDrive pro Android a potom na Nahrát.

  Nahrávání na OneDrive

 3. Klepněte na soubor, který chcete nahrát. Nahraje se do složky, kterou jste otevřeli.

Poznámka: Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli se fotky a videa, které na telefonu pořídíte, mají automaticky nahrávat na OneDrive. Automatické nahrávání zapnete klepnutím na Zapnout. Můžete ho taky zapnout v Nastavení. Uděláte to takhle:

 1. V dolní části aplikace OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. Klepněte na Nahrávání z fotoaparátu.

 3. Nastavte Nahrávání z fotoaparátu na Zapnuto.

Poznámky: 

 • Zálohování fotoaparátu je dostupné jenom u zařízení s Androidem 4.0 (verze Ice Cream Sandwich) nebo novějším.

 • Pokud chcete při stahování uchovat nabití baterie zařízení, vyberte zaškrtávací políčko Nahrávání jenom při nabíjení.

 • Když jste v síti Wi‑Fi, všechny fotky a videa se nahrávají na OneDrive v původních velikostech. Pokud chcete používat mobilní síť, otevřete aplikaci OneDrive, otevřete Nastavení, klepněte na Zálohování fotoaparátu, klepněte na Nahrát pomocí a zvolte Wi‑Fi a mobilní síť.

 • Fotky a videa z vašeho zařízení se nahrávají na OneDrive, nesynchronizují se. To znamená, že nahrané fotky a videa můžete ze svého zařízení odstranit – na kopie na OneDrivu to nebude mít vliv.

 • V upozorněních Androidu se jako součást běžného procesu nahrávání může krátce objevit ikona OneDrive (ikona s mráčkem).

Pro účty OneDrive pro firmy:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášení k aplikaci pomocí účtu, na který chcete fotky nahrát.

 2. Vyberte Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS > Fotky.

 3. V prohlížeči fotek vyberte v okně stavu nahrávání z fotoaparátu Zapnout. (Pokud už máte nahrávání z fotoaparátu povoleno na jiném účtu, vyberte Změnit.)

 4. Potvrďte, že chcete zapnout nahrávání z fotoaparátu. (Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Změnit, potvrďte, že chcete změnit účet pro nahrávání z fotoaparátu.)

 5. Znovu potvrďte, že jste zvolili správný účet.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Skenovat Ikona pro skenování v mobilních aplikacích OneDrive (můžete také klepnout na tlačítko Přidat Tlačítko Přidat v aplikaci OneDrive pro Android v dolní části obrazovky a potom na Skenovat). (Pokud budete chtít opustit režim skenování bez naskenování nějakého objektu, klepněte jednoduše na ikonu X v levém horním rohu obrazovky.)

 2. Vyberte požadované nastavení blesku (zapnuto, vypnuto, automatické nebo svítilna), a to po klepnutí na ikonu blesku v pravém horním rohu.

 3. Vyberte možnost Tabule, Dokument, Vizitka nebo Fotka a potom klepnutím na ikonu bílého kroužku objekt naskenujte.

  Možnosti při skenování přes OneDrive pro Android

  Tip: Předplatitelé Office 365 mají navíc možnost používat vícestránkové skenování, které umožňuje sloučení více naskenovaných objektů do jednoho PDF. Pokud chcete tuto možnost využít, klepněte na tlačítko Přidat a naskenujte další dokument.

 4. Po naskenování můžete snímek oříznout či otočit nebo upravit dříve vybraný filtr (Tabule, Dokument, Vizitka nebo Fotka). (Pokud nejste s výsledkem spokojení, klepnutím na ikonu X v levém horním rohu naskenovaný objekt odstraňte a zkuste to znovu.)

  Možnosti úpravy skenování v mobilních aplikacích OneDrive

 5. Po dokončení úprav klepněte na tlačítko Hotovo, zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Tip: Soubory se automaticky uloží ve formátu PDF.

Podívejte se na video: skenování, podepisování a sdílení dokumentů.

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. Uděláte to tak, že klepnete na Hledat Tlačítko Hledat nad seznamem zpráv na horním panelu, do pole Vyhledávat zadáte požadovanou frázi a pak klepnete na ikonu hledání v dolní části obrazovky.

Složky můžete přidávat v zobrazení soubory nebo v jiných složkách v OneDrive.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v dolní části obrazovky na Přidat Tlačítko Přidat v aplikaci OneDrive pro Android a potom klepněte na Vytvořit složku.

  Nahrávání na OneDrive

 2. Zadejte název složky a pak klepněte na OK.

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, a potom klepněte na Přesunout Přesunutí souborů OneDrivu . (Možná budete nejdříve muset klepnout na Další, aby se ikona Přesunout zobrazila.)

  Tip: Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a na Přesunout sem.

Tip: Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

Pokud používáte OneDrive, budou vaše soubory služby SharePoint přístupné v mobilní aplikaci bez nutnosti opustit OneDrive. Weby služby SharePoint, které jste nedávno použili nebo které sledujete, se zobrazí v seznamu pod názvem vaší organizace. Také budete moct vidět vaše skupiny Office 365 v seznamu a každá skupina bude mít vlastní týmový web.

Další informace najdete v článku Vyhledání SharePoint souborů na OneDrivu.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a pak klepněte na šipku u aktuálního pořadí řazení, jako je například Seřadit podle názvu (A až Z).

 2. Vyberte způsob řazení souborů. Řadit můžete podle názvu, data, velikosti nebo přípony.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 3. Soubory obnovíte zpátky na OneDrive tak, že klepnete na Obnovit Obnovení souboru na OneDrivu

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Odstranění souboru na OneDrivu soubory trvale odeberete. (Nebo pokud chcete najednou vyprázdnit celý koš, klepněte na Odstranit vše.)

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku obsahující soubory, které chcete stáhnout. Zkontrolujte, že se obsah složky zobrazuje jako seznam, ne jako miniatury.

 2. Vedle souboru, který chcete uložit, klepněte na Další Tlačítko Více v aplikaci OneDrive pro Android a pak na Uložit.

  1. Je možné vybrat i více souborů, a to tak, že stisknete a podržíte jednu fotku nebo video a pak klepnutím na kroužek označíte další názvy souborů.

  2. V pravém horním rohu klepněte na Další Tlačítko Více v aplikaci OneDrive pro Android a pak na Uložit.

 3. Klepněte na šipku u Uložit do tohoto umístění a zobrazí se složky na vašem zařízení. Vyberte složku pro stažené soubory a pak klepněte na Uložit.

  Ukládání souborů z OneDrivu

Soubory, fotky a složky z aplikace OneDrive pro Android můžete sdílet podobným způsobem jako na počítači PC nebo Mac. Pokud chcete něco přestat sdílet, přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft, případně svého pracovního nebo školního účtu.

Když někdo s vámi sdílí OneDrive soubor nebo složku, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s Androidem. Pokud chcete najít soubory, které s vámi někdo sdílí v aplikaci OneDrive, klepněte v dolní části aplikace na ikonu sdílené zobrazení Tlačítko pro sdílené zobrazení v aplikaci OneDrive pro Android .

Zobrazení sdílených souborů v aplikaci OneDrive pro Android

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste sdíleli s ostatními. Po přihlášení pomocí osobního účtu OneDrive klepněte na jméno sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

Označte soubory nebo složky příznakem offline, abyste je mohli číst kdykoli, i když nejste připojení k Internetu. Online úpravy souborů provedené při příštím připojení zařízení s Androidem na web, takže získáte nejnovější verzi souboru.

Poznámky: 

 • Soubory nebo složky označené jako offline jsou určené jen pro čtení – můžete je upravovat, jenom když jste online. Když upravíte soubor offline, uloží se jako nový soubor a původní soubor na OneDrivu se nezmění.

 • Převedení složek do offline režimu je k dispozici pro OneDrive Premium s předplatným Office 365.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte (s přidržením) na soubor nebo složku, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na Položka pro offline režim Tlačítko Offline v aplikaci OneDrive pro Android v horní části aplikace.

 2. Soubory nebo složky, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu pro offline režim. Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubory nebo složky označíte jako offline, OneDrive je bude uvádět v zobrazení Soubory dostupné offline. Pokud chcete rychle zobrazit všechny své offline soubory a složky, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a pak na Soubory dostupné offline.

Pokud už nechcete, aby byl soubor nebo složka offline, vyberte offline soubor nebo složku a klepněte na Jenom online Jenom online .

Tady je postup, jak nastavit vyzváněcí tón z hudebního souboru na OneDrivu.

 1. Na libovolné domovské obrazovce svého zařízení klepněte na Aplikace > Nastavení > Zvuky a oznámení > Vyzváněcí tón.

 2. Abyste mohli použít vlastní hudební soubor, posuňte se úplně dolů a vyberte Přidat vyzváněcí tón.

 3. Klepněte na Dokončit akci pomocí: OneDrive a potom klepněte na Jenom jednou (pokud se zobrazí výzva).

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje možnost OneDrive, stáhněte a uložte si hudební soubor napřed do svého zařízení.

 4. Vyberte hudební soubor a klepněte na Hotovo.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete nastavit vyzváněcí tón ze svého zařízení, ne z OneDrive, možná budete muset vymazat výchozí nastavení aplikace OneDrive.

  • Přejděte na Nastavení > Aplikace.

  • Posuňte se dolů a klepněte na OneDrive.

  • Když vymažete OneDrive výchozí nastavení, měli byste být schopni používat Výběr zvuku vždy, když místo přechodu na OneDrive přejdete OneDrive soubory jako vyzváněcí tóny.

  • Posuňte se dolů a klepněte na Vymazat výchozí nastavení – a jste hotovi.

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části aplikace. V horní části zobrazení uvidíte celkovou velikost svého úložiště a dostupné místo.

OneDrive může z vašeho zařízení odebírat místní kopie fotek, aby se vám na telefonu uvolnilo místo pro věci, jako jsou aplikace a hudba.

Uvolňování místa se spustí automaticky, až budete mít na zařízení alespoň 1 GB fotek nebo videí k nahrání (buď je tam už máte, nebo pořídíte nové). Na zařízení se zobrazí oznámení nabízející uvolnění místa. Klepnutím na Ano pod oznámením spustíte uvolňování místa na zařízení.

Pokud chcete OneDrive nastavit na automatické uvolňování místa, stačí zapnout nahrávání z fotoaparátu. Jak na to:

 1. V dolní části aplikace OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. Klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a pak položku Nahrávání z fotoaparátu nastavte na Zapnuto.

Ruční uvolnění místa:

 1. Klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části aplikace a pak na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. Klepněte na Uvolněte si místo v zařízení.

Přidáním přístupového kódu můžete ostatním uživatelům svého zařízení zabránit, aby omylem otevřeli, změnili nebo odstranili vaše soubory.

 1. V dolní části aplikace OneDrive klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom otevřete Nastavení.

 2. Klepněte na hesloa pak povolte vyžadovat kód.

 3. Zadejte šest číslic a potom ho znovu potvrďte.

 4. Jakmile aktivujete svoje heslo, máte k dispozici tyto možnosti:

  • Vyžadovat kód – když můžete povolit nebo zakázat požadavek na heslo

  • Změna kódu – změna 6-číselného hesla

  • Časový limit pro heslo (doba trvání až do vypršení časového limitu) – můžete ji nastavit na 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minutu nebo 2 minuty.

  • Použít k ověření otisk prstu – zaškrtněte políčko, pokud ho místo hesla chcete použít.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrive nebo z účtu OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte na ikonu Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom na Odhlásit se.

Nejdřív na svém zařízení aktualizujte systém Android. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace této aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete Obchod Google Play, přejděte k nabídce v levém horním rohu a vyberte Moje aplikace a hry.

 2. Klepněte na Aktualizace.

 3. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše.

Pokud budete mít s aplikací potíže i nadále, zkuste ji odstranit a pak si ji znovu stáhněte z Obchodu Google Play.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v Poradci při potížích s aplikací OneDrive pro Android.

Když máte aplikaci OneDrive zobrazenou na zařízení s Androidem, můžete ji ohodnotit nebo získat pomoc. Stačí zařízením zatřást.

Potřebujete další pomoc?

Online

Získání online nápovědy
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítače nebo Macu, vyberte v oznamovací oblasti nebo řádku nabídek ikonu OneDrive a pak vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×