Používání OneDrivu pro Android

Po stažení aplikace OneDrive si můžete rozbalit následující oddíly, ve kterých se dozvíte, jak ji používat.

Stažení aplikace OneDrive z obchodu Google Play

Stažení aplikace OneDrive z obchodu Amazon Appstore

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft.

Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte pro vaši firmu, školu nebo jiný typ organizace.

Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

Pokud chcete změnit svoje heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli se fotky a videa, které na telefonu pořídíte, mají automaticky nahrávat na OneDrive. Automatické nahrávání zapnete klepnutím na Zapnout. Můžete ho taky zapnout v Nastavení. Uděláte to takhle:

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Nabídka Nabídka Delvu pro Android a otevřete Nastavení.

 2. Klepněte na Nahrávání z fotoaparátu.

 3. Nastavte Nahrávání z fotoaparátu na Zapnuto.

Poznámky: 

 • Zálohování fotoaparátu je dostupné jenom u zařízení s Androidem 4.0 (verze Ice Cream Sandwich) nebo novějším.

 • Pokud chcete při stahování uchovat nabití baterie zařízení, vyberte zaškrtávací políčko Nahrávání jenom při nabíjení.

 • Když jste v síti Wi‑Fi, všechny fotky a videa se nahrávají na OneDrive v původních velikostech. Pokud chcete používat mobilní síť, otevřete aplikaci OneDrive, otevřete Nastavení, klepněte na Zálohování fotoaparátu, klepněte na Nahrát pomocí a zvolte Wi‑Fi a mobilní síť.

 • Fotky a videa z vašeho zařízení se nahrávají na OneDrive, nesynchronizují se. To znamená, že nahrané fotky a videa můžete ze svého zařízení odstranit – na kopie na OneDrivu to nebude mít vliv.

Soubory, jako jsou dokumenty, poznámkové bloky OneNotu, fotky, videa nebo hudební soubory, nahrávejte na OneDrive pomocí nástroje pro nahrávání.

Tip: Pokud jste zařízení nastavili tak, aby automaticky nahrávalo obrázky na OneDrive, najdete obrázky pořízené vaším zařízením na OneDrivu ve složce OneDriveZ fotoaparátu. Nemusíte je na OneDrive nahrávat ručně.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, do které chcete přidat soubor.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na Přidat Přidat na OneDrive a potom na Nahrát.

  Nahrát na OneDrive

 3. Klepněte na soubor, který chcete nahrát. Nahraje se do složky, kterou jste otevřeli.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku obsahující soubory, které chcete stáhnout. Zkontrolujte, že se obsah složky zobrazí v zobrazení seznamu, a ne jako miniatury.

 2. Klepněte na zaškrtávací políčka u souborů, které chcete stáhnout.

  Vybrané soubory

 3. V horním rohu obrazovky klepněte na Další Tlačítko Více a potom klepněte na Uložit.

 4. Klepněte na šipku u Uložit do tohoto umístění a zobrazí se složky na vašem zařízení. Vyberte složku pro stažené soubory a pak klepněte na Uložit.

  Uložit soubory z OneDrivu

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. Uděláte to tak, že klepnete na Hledat Tlačítko Hledat nad seznamem zpráv na horním panelu a pak do pole Hledat zadáte požadovanou frázi.

Tady je postup, jak nastavit vyzváněcí tón z hudebního souboru na OneDrivu.

 1. Na libovolné domovské obrazovce svého zařízení klepněte na Aplikace > Nastavení > Zvuky a oznámení > Vyzváněcí tón.

 2. Abyste mohli použít vlastní hudební soubor, posuňte se úplně dolů a vyberte Přidat vyzváněcí tón.

 3. Klepněte na Dokončit akci pomocí: OneDrive a potom klepněte na Jenom jednou (pokud se zobrazí výzva).

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje možnost OneDrive, stáhněte a uložte si hudební soubor napřed do svého zařízení.

 4. Vyberte hudební soubor a klepněte na Hotovo.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete nastavit vyzváněcí tón ze svého zařízení, ne z OneDrivu, budete nejspíš muset vymazat výchozí nastavení aplikace OneDrive.

  • Přejděte na Nastavení > Aplikace.

  • Posuňte se dolů a klepněte na OneDrive.

  • Po vymazání výchozího nastavení OneDrivu by mělo jít volit soubory z OneDrivu jako vyzváněcí tóny pomocí nástroje pro výběr zvuku, místo abyste museli chodit na OneDrive.

  • Posuňte se dolů a klepněte na Vymazat výchozí nastavení – a jste hotovi.

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jiných složkách na OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v dolní části obrazovky na Přidat Přidat na OneDrive a potom klepněte na Vytvořit složku.

  Nahrát na OneDrive

 2. Zadejte název složky a pak klepněte na OK.

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Nabídka Nabídka Delvu pro Android a potom klepněte na Přidat OneDrive pro firmy. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro OneDrive pro firmy.

Poznámka: Pokud se chcete přihlásit pomocí účtu OneDrivu pro firmy, musí mít vaše organizace vyhovující firemní plán předplatného SharePointu Online nebo Office 365. Nemůžete se přihlásit pomocí účtu z místního adresáře.

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrivu a účtem OneDrivu pro firmy nebo mezi různými účty OneDrivu pro firmy, klepněte na ikonu Nabídka Nabídka Delvu pro Android a potom klepněte na požadovaný účet.

Tip: Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, otevřete Nastavení, klepněte na název svého účtu, klepněte na Odhlásit se a pak se přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Soubory, fotky a složky z OneDrivu můžete z aplikace OneDrive na svém zařízení s Androidem sdílet podobným způsobem jako z počítače PC nebo Mac. Pokud chcete něco přestat sdílet, přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft.

Zkopírování odkazu za účelem vložení do textové zprávy nebo na web

 1. Vyberte požadovaný soubor nebo složku (stisknutím a podržením) a pak vyberte Sdílet Sdílení souborů .

 2. (Volitelné) Vyberte, jestli chcete, aby příjemci soubor mohli upravit nebo mohli zobrazit jen pro čtení.

  Snímek obrazovky se změnou oprávnění při sdílení v aplikaci OneDrive pro Android

 3. Vyberte Kopírovat odkaz a pak vložte odkaz do aplikace nebo na web, kde odkaz sdílíte.

  Tlačítko Kopírovat odkaz ve OneDrivu pro Android

  Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Pozvání ostatních k zobrazení souboru nebo složky

 1. Vyberte soubor nebo složku, které chcete sdílet (stisknutím a podržením).

 2. Klepněte na Sdílet Sdílení souborů > Pozvat ostatní.

  Tlačítko Pozvat ostatní ve OneDrivu pro Android

 3. V části Přidat osoby, se kterými se má sdílet zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy.

  Snímek obrazovky s pozváním lidí ke sdílení souboru z OneDrivu pro Android

 4. Pokud chcete lidem umožnit úpravy, nechejte zaškrtnuté políčko Povolit úpravy. Když jeho zaškrtnutí zrušíte, budou moct lidé soubor nebo složku jenom zobrazit.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 5. Klepněte na Odeslat Odeslání pozvání ke sdílení . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Poslání souboru jako přílohy

 1. Vyberte soubor nebo složku, které chcete sdílet (stisknutím a podržením).

 2. Klepněte na Sdílet Sdílení souborů > Poslat soubory.

  Tlačítko Odeslat soubory ve OneDrivu pro Android

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k poslání souboru.

 4. Pokud tuto aplikaci chcete při posílání souborů používat pokaždé, klepněte na Vždycky. Pokud klepnete na Jenom jednou, zobrazí se tento výběr při dalším posílání souboru znovu.

  Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

  Tip: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet složku, použijte možnost Kopírovat odkaz nebo Pozvat ostatní.

Když vám někdo nasdílí soubor nebo složku na OneDrivu, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s Androidem. Pokud chcete najít s vámi sdílené soubory v aplikaci OneDrive, klepněte na Nabídku Nabídka Delvu pro Android > zobrazení Sdílené.

Sdílené zobrazení na OneDrivu

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste nasdíleli ostatním. Klepněte na jméno sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Zobrazení sdílených souborů

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a klepněte na šipku u tlačítka Seřadit.

 2. Vyberte způsob řazení souborů. Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Přidáním PIN kódu můžete ostatním uživatelům svého zařízení zabránit, aby omylem otevřeli, změnili nebo odstranili vaše soubory.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Nabídka Nabídka Delvu pro Android a otevřete Nastavení.

 2. Klepněte na Heslo a pak zapněte Vyžadovat kód.

 3. Zadejte čtyřciferný kód a kvůli ověření ho zadejte ještě jednou.

V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka Delvu pro Android > Nastavení a pak klepněte na název svého účtu. Zobrazí se celkové úložiště a dostupný prostor.

Potřebujete další pomoc?

Online

Získání online nápovědy
Viz Řešení potíží s mobilní aplikací OneDrive, další stránky podpory pro OneDrive nebo nápověda k OneDrivu pro firmy.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte oddělení IT nebo správce. Pokud jste správce SharePointu Online, můžete otevřít požadavek na podporu v centru pro správu Office 365.

Komunitní fóra Office 365

Zeptejte se komunity
Získejte pomoc od odborníků v našich fórech:
fóru komunity OneDrivu nebo fóru komunity OneDrivu pro firmy

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×