Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci PowerPoint ve Windows lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto tématu uvádíme klávesové zkratky pro PowerPoint ve Windows.

Máme také samostatný seznam klávesových zkratek, které můžete použít při předvádění prezentace.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Seznam klávesových zkratek ve wordovém dokumentu získáte po kliknutí na tento odkaz: Klávesové zkratky PowerPointu pro Windows.

Rychlé odkazy

Často používané klávesové zkratky

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Přesunutí fokusu pomocí klávesnice

Přesunutí mezi podokny

Práce v osnově

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Výběr a úprava textu a objektů

Formátování textu

Vkládání komentářů a odpovídání na ně

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci

Vlastní klávesové zkratky

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky v PowerPointu.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Vytvoření nové prezentace

Ctrl+N

Změna vybraného textu na tučný

Ctrl+B

Změna velikosti písma pro vybraný text

Alt+Ů, E

Změna přiblížení snímku

Alt+O, Č a pak U

Vyjmutí vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+X

Zkopírování vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Uložení prezentace

Ctrl+S

Vložení obrázku

Alt+Á, 1

Vložení obrazce

Alt+Ů, U a pak 2

Výběr motivu

Alt+H, M

Výběr rozložení snímku

Alt+Ů, B a pak O

Přechod na další snímek

PAGE DOWN

Přechod na předchozí snímek

PAGE UP

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Přechod na kartu Vložení

Alt+V

Spuštění prezentace

Alt+E, D

Ukončení prezentace

Esc

Zavření PowerPointu

Alt+F, V

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Pás karet je pruh nahoře v PowerPointu, který je uspořádaný do karet. Každá karta zobrazuje jiný pás karet, který je složený ze skupin. Každá skupina obsahuje jeden nebo víc příkazů.

K procházení pásu karet vám stačí klávesnice. Přístupové klávesy jsou speciální klávesové zkratky, které umožňují rychlé použití příkazu na pásu karet stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části PowerPointu právě jste. Ke všem jednotlivým příkazům PowerPointu se můžete dostat pomocí přístupové klávesy.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a k dalšímu pohybu mezi kartami použijte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

  Když chcete udělat toto

  Stiskněte

  Otevření stránky Soubor

  Alt+S

  Otevření karty Domů

  Alt+Ů

  Otevření karty Vložení

  Alt+V

  Otevření karty Návrh

  Alt+H

  Otevření karty Přechody

  Alt+D

  Otevření karty Animace

  Alt+M

  Otevření karty Prezentace

  Alt+E

  Otevření karty Revize

  Alt+R

  Otevření karty Zobrazení

  Alt+O

  Otevření pole Řekněte mi

  ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Poznámka: Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Práce v pásu karet pomocí klávesnice

 • Pokud chcete přejít na seznam záložek pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte klávesovou zkratku.

 • Mezi příkazy se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Mezi příkazy se můžete pohybovat dopředu nebo dozadu v daném pořadí. Také můžete stisknout klávesy se šipkami.

 • Ovládací prvky se aktivují různě. Záleží na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt+Šipka dolů. K procházení možností použijte tabulátor. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. Pak se mezi položkami pohybujte pomocí kláves se šipkami. Až bude vámi požadovaná položka vybraná, stiskněte Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím mezerníku nebo klávesy Enter. K procházení položek použijte tabulátor.

Tip: V galeriích s několika řádky položek se klávesou Tabulátor pohybujete od začátku do konce aktuálního řádku. Když dosáhnete konce řádku, přeskočíte tabulátorem na začátek dalšího řádku. Pokud na konci aktuálního řádku stisknete klávesu Šipka vpravo, přesunete se zpět na začátek aktuálního řádku.

Přesunutí fokusu pomocí klávesnice

V následující tabulce najdete několik způsobů, jak přesunout fokus pomocí klávesnice.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, Šipka nahoru, Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení kontextové nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna

F6

Přesunutí na předchozí nebo následující příkaz na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybraného seznamu na pásu karet, například seznamu Písmo

Šipka dolů

Přesunutí mezi položkami v otevřené nabídce nebo galerii

Klávesa Tab

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Použití přístupových kláves při zobrazení klávesových zkratek

V PowerPointu 2013 a v novějších verzích se můžete k nabídkám na pásu karet dostat pomocí klávesových zkratek. Můžete zobrazit klávesové zkratky, což jsou písmena používaná pro přístup k příkazům, a pak jejich pomocí procházet pás karet.

klávesové zkratky na pásu karet v PowerPointu

 1. Stiskněte klávesu Alt. Klávesové zkratky se zobrazují v malých čtverečcích vedle každého příkazu na pásu karet.

 2. Pokud chcete vybrat příkaz, stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce, které se zobrazuje ve čtverečku vedle příkazu. Například stisknutím klávesy S otevřete kartu Soubor, stisknutím klávesy Ů otevřete kartu Domů, stisknutím klávesy V otevřete kartu Vložení a tak dál.

  Přiblížení klávesových zkratek na pásu karet v PowerPointu

V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky. Když třeba stisknete Alt+S, otevře se zobrazení Backstage na stránce s informacemi. Tato stránka má jinou sadu klávesových zkratek.

Přesunutí mezi podokny

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

Shift+F6

Přechod mezi podoknem Miniatury a podoknem Zobrazení osnovy

Ctrl+Shift+Tab

Práce v osnově

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zvýšení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Snížení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zobrazení úrovně nadpisu 1

Alt+Shift+1

Rozbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko minus (-

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a textem WordArt

Vložení obrazce

 1. Když chcete vybrat Obrazce, stiskněte Alt+V a pak U.

 2. Pomocí kláves se šipkami se pohybujte v kategoriích obrazců a vyberte požadovaný obrazec.

 3. Stisknutím kláves Ctrl+Enter vložte obrazec.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+V, W.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Enter vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Když chcete vybrat Objekt, stiskněte Alt+V a 8.

 2. Když chcete přesunout fokus na seznam Typ objektu, stiskněte klávesu Tab.

 3. Stisknutím kláves Ctrl+Enter vložte objekt.

Vložení WordArtu

 1. Když chcete vybrat WordArt, stiskněte kombinaci kláves Alt+V, R1.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte text.

Výběr obrazce

Poznámka: Pokud je kurzor v textu, před použitím této zkratky stiskněte klávesu Esc.

 • Pokud chcete rychle přesunout fokus na první plovoucí obrazec, třeba na obrázek nebo na textové pole, stiskněte Ctrl+Alt+5. K dalšímu přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím Esc.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy Tab po jednotlivých objektech (pomocí kláves Shift+Tab můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte položky, které chcete zařadit do skupiny, a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G.

 • Pokud chcete skupinu rozdělit, vyberte ji a stiskněte Ctrl+Shift+G.

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete zkopírovat.

  Poznámka: Pokud vyberete obrazec s textem, můžete kromě atributů obrazce zkopírovat také vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Shift+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy Tab nebo kombinace kláves Shift+Tab vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Když chcete vložit atributy obrazce do vybraného objektu, stiskněte Ctrl+Shift+V.

Výběr a úprava textu a objektů

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift+Šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift+Šipka vlevo

Výběr textu do konce slova

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Výběr textu do začátku slova

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Výběr o jeden řádek nahoru (s kurzorem na začátku řádku)

Shift+Šipka nahoru

Výběr o jeden řádek dolů (s kurzorem na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr dalšího objektu (je-li vybrán objekt)

Tiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt.

Odeslání objektu zpátky o jedno místo

Ctrl+[

Odeslání objektu dopředu o jedno místo

Ctrl+]

Přenesení objektu do pozadí

Ctrl+Shift+[

Přenesení objektu do popředí

Ctrl+Shift+]

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Výběr všech objektů

Ctrl+A (na kartě Snímky)

Přehrávání a pozastavení médií

Ctrl+mezerník

Výběr všech snímků

Ctrl+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

Ctrl+A (na kartě Osnova)

Odstranění nebo kopírování textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho slova vlevo.

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo.

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

Poznámka: Pro provedení této akce musí být kurzor mezi slovy.

Ctrl+Delete

Vyjmutí vybraného objektu nebo textu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu nebo textu

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

Ctrl+Shift+V

Kopírovat animaci

Alt+Shift+C

Vložit animaci

Alt+Shift+V

Zobrazení dialogového okna Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Pohyb v textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole.

Ctrl+Home

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, tato akce vloží nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

Ctrl+Enter

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

Shift+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přechod na následující řádek

Šipka dolů

Přechod na předchozí řádek

Šipka nahoru

Vložení tabulátoru do buňky

Ctrl+Tab

Vložení začátku nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

Tab v pravé dolní buňce tabulky

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím klávesy Tab nebo kombinace kláves Shift+Tab vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. Když chcete vybrat Objekt List, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, než ho vyberete.

 4. Když chcete vybrat Upravit, stiskněte klávesu Šipka vpravo a pak Enter.

  Poznámka: Název příkazu v místní nabídce závisí na typu vloženého nebo propojeného objektu. Například pro vložený pracovní sešit aplikace Microsoft Office Excel to bude příkaz Objekt pracovní sešit, zatímco pro vložený výkres aplikace Microsoft Office Visio to bude příkaz Objekt aplikace Visio.

Formátování textu

Poznámka:  Před použitím těchto klávesových zkratek vyberte text, který chcete změnit.

Změna písma nebo jeho velikosti

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

Ctrl+Shift+F

Zvětšení velikosti písma

Ctrl + Shift + pravá ostrá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma

Ctrl + Shift + levá ostrá závorka (<)

Použití formátování znaků

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků

Ctrl+T

Přepnutí mezi režimy Velká na začátku věty, Malá písmena a Velká písmena

Shift+F3

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Použití podtrženého písma

Ctrl+U

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

Ctrl+rovnítko (=)

Použití horního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

Ctrl + mezerník

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Kopírování formátování textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Kopírování formátu

Ctrl+Shift+C

Vložení formátu

Ctrl+Shift+V

Zarovnání odstavců

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zarovnání odstavce na střed

Ctrl+E

Zarovnání odstavce do bloku

Ctrl+J

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Vkládání komentářů a odpovídání na ně

Před použitím těchto klávesových zkratek napřed otevřete podokno komentáře pomocí příkazu Vložit komentář (Alt+V, Ř).

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Vložení nového komentáře

Ctrl+N

Zadání odpovědi na vybraný komentář

Ctrl+R

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci:

Když chcete udělat toto

Stiskněte tyto klávesy

Posunutí snímku v pořadí nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Posunutí snímku v pořadí dolů

Ctrl+Šipka dolů

Posunutí snímku na začátek

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Posunutí snímku na konec

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Změna pořadí oddílů snímků v prezentaci:

Když chcete udělat toto

Stiskněte tyto klávesy

Posunutí oddílu v pořadí nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Posunutí oddílu v pořadí dolů

Ctrl+Šipka dolů

Posunutí oddílu na začátek

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Posunutí oddílu na konec

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Vlastní klávesové zkratky

Pokud chcete v PowerPointu přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vlastní klávesové zkratky, je potřeba použít doplněk od jiného dodavatele, jako je třeba doplněk Shortcut Manager pro PowerPoint. Tento doplněk najdete mezi doplňky OfficeOne pro PowerPoint.

Pokud chcete toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Rychlé odkazy

Online nápověda

Základy Office

Navigace na pásu karet

Běžné úkoly v PowerPointu

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TABULÁTOR

Přechod zpět k obsahu nápovědy a postupů k aplikaci PowerPoint

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TABULÁTOR

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda za podmínky, že je toto okno aktivováno (je třeba do něj kliknout)

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení (F6 bude pravděpodobně potřeba stisknout několikrát)

Opakovaně stiskněte F6 (až bude fokus v poli Zadejte slova, která chcete hledat) a pak stiskněte TAB a ŠIPKU DOLŮ.

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete hledat (F6 bude pravděpodobně potřeba stisknout několikrát)

F6

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete hledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy Office

Zobrazení a používání oken

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB, TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Vysílání otevřené prezentace vzdáleným posluchačům pomocí webové aplikace PowerPoint

CTRL+F5

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace (po směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na pás karet a dalším stisknutím CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přechod do dalšího okna aplikace PowerPoint, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přechod do předchozího okna aplikace PowerPoint

CTRL+SHIFT+F6

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka: Aby bylo možné používat tyto klávesové zkratky, musí být kurzor uvnitř textového pole.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu v Microsoft Office PowerPointu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, vloží se nový snímek se stejným rozložením, jaké je na původním snímku.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Najít a nahradit

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření dialogového okna Najít

CTRL+F

Otevření dialogového okna Nahradit

CTRL+H

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb v tabulkách a práce s nimi

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.)

F6

Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh

TABULÁTOR, SHIFT+TABULÁTOR

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi možnostmi vybrané podnabídky; přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME, END

Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP, PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

HOME, END

Zavření podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK, C

Otevření schránky

ALT+Ů, É, C

Změna velikosti podokna úloh

 1. V Podokno úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TABULÁTOR

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TABULÁTOR

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně (karta již musí být v otevřeném dialogovém okně vybrána)

ŠIPKA DOLŮ

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně (karta již musí být v otevřeném dialogovém okně vybrána)

ŠIPKA NAHORU

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

Podtržené písmeno možnosti

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Používání textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné pole, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky

SHIFT+END

Používání dialogových oken Otevřít a Uložit jako

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření dialogového okna Otevřít

ALT+S potom Ř

Otevření dialogového okna Uložit jako

ALT+S potom A

Přechod mezi možnostmi v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi nebo oddíly dialogového okna

TAB

Otevření rozevírací nabídky s cestou k souboru

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Navigace na pásu karet

Přístup k příkazu stisknutím několika kláves

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení je zobrazen znak klávesové zkratky dané funkce.

  Klávesy sloužící jako zkratky na kartě Soubor

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se můžou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu V, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je nutné nejprve stisknout písmeno skupiny, která obsahuje daný příkaz. Například pokud je aktivní karta Domů, přejdete pomocí zkratek ALT+Ů, E k seznamu Velikost ve skupině Písmo.

  Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

S pásem karet můžete pomocí klávesnice pracovat také tak, že budete přesouvat fokus mezi kartami a příkazy, až najdete funkci, kterou chcete použít. V následující tabulce najdete různé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení nebo skrytí pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Dokument

F6

Posunutí fokusu mezi jednotlivými příkazy pásu karet směrem dopředu nebo dozadu

TAB nebo SHIFT+TAB

Posun mezi položkami na pásu karet směrem dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení změny hodnoty ovládacího prvku na pásu karet a návrat fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Běžné úkoly v PowerPointu

Vytvoření nové prezentace: Ctrl+N

Přechod mezi podokny

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

SHIFT+F6

Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení

CTRL+SHIFT+TAB

Práce v osnově

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí vybraného odstavce nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení úrovně nadpisu 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+ZNAMÉNKO MINUS

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Vložení obrazce

 1. Chcete-li vybrat příkaz Obrazce, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.

 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích obrazců požadovaný obrazec.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný obrazec.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, potom stiskněte klávesu N a pak klávesu X.

 2. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.

 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

Vložení WordArtu

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy TABULÁTOR po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TABULÁTOR můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte seskupované položky a stiskněte CTRL+G.

 • Pokud chcete skupinu rozdělit, vyberte ji a stiskněte CTRL+SHIFT+G.

Zobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s textem, můžete kromě atributů obrazce zkopírovat také vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy TABULÁTOR nebo kombinace kláves SHIFT+TABULÁTOR vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu do začátku slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr o jeden řádek nahoru (s kurzorem na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr o jeden řádek dolů (s kurzorem na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr dalšího objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů

CTRL+A (na kartě Snímky)

Výběr všech snímků

CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

CTRL+A (na kartě Osnova)

Odstranění a kopírování textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

Poznámka: Pro provedení této akce musí být kurzor mezi slovy.

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného objektu nebo textu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu nebo textu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu

CTRL+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Zobrazení dialogového okna Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Pohyb v textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

CTRL+ENTER

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím klávesy TABULÁTOR nebo kombinace kláves SHIFT+TABULÁTOR vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte Objekt – Worksheet, stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberte Úpravy a pak stiskněte ENTER.

  Poznámka: Název příkazu v místní nabídce závisí na typu vloženého nebo propojeného objektu. Například pro vložený pracovní sešit aplikace Microsoft Office Excel to bude příkaz Objekt pracovní sešit, zatímco pro vložený výkres aplikace Microsoft Office Visio to bude příkaz Objekt aplikace Visio.

Formátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka: Před použitím těchto klávesových zkratek nejdříve musíte vybrat text, který chcete změnit.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Použití řezu písma

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků

CTRL+T

Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena

SHIFT+F3

Použití tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Použití kurzívy

CTRL+I

Použití dolního indexu (automatické mezery)

CTRL + ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

CTRL+MEZERNÍK

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátu textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Spuštění prezentace

Při prohlížení prezentace v režimu celé obrazovky můžete použít následující klávesové zkratky.

Klávesové zkratky v průběhu prezentace

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE

Přechod na snímek s určitým číslem.

číslo+ENTER

Zobrazení černé obrazovky nebo návrat do prezentace z černé obrazovky

B nebo TEČKA

Zobrazení bílé obrazovky nebo návrat do prezentace z bílé obrazovky

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce

M

Znovu zaznamenat mluvený komentář a časování snímku

R

Návrat k prvnímu snímku

Stisknutí a podržení pravého a levého tlačítka myši po dobu 2 sekund

Zobrazení nebo skrytí ukazatele

A nebo =

Změna ukazatele na pero

CTRL+P

Změna ukazatele na šipku

CTRL+A

Změna ukazatele na gumu

CTRL+E

Zobrazení nebo skrytí rukopisných revizí

CTRL+M

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení dialogového okna Všechny snímky

CTRL+S

Zobrazení hlavního panelu počítače

CTRL+T

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TABULÁTOR

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Klávesové zkratky médií v průběhu prezentace

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zastavení přehrávání média

ALT+Ě

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením

Alt+C

Přechod na následující záložku

ALT+END

Přechod na předcházející záložku

ALT+HOME

Zvýšení hlasitosti zvuku

ALT+ŠIPKA NAHORU

Snížení hlasitosti zvuku

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Hledání dopředu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Hledání dozadu

ALT+SHIFT+PAGE UP

Ztlumení zvuku

ALT+U

Stisknutím klávesy F1 během prezentace můžete zobrazit seznam ovládacích prvků.

Procházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy

TABULÁTOR

Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER

Přechod na další snímek

MEZERNÍK

Použití funkce Podokno výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Podokno výběru spustíte postupným stisknutím kláves ALT, H, S, L a potom P.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Sbalení všech skupin

Poznámka: Před použitím těchto zkratek musí být v podokně výběru fokus ve stromovém zobrazení.

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Pokud chcete v PowerPointu přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vlastní klávesové zkratky, musíte použít doplněk od jiného dodavatele, třeba doplněk Shortcut Manager for PowerPoint, který najdete mezi doplňky OfficeOne pro PowerPoint.

Pokud chcete toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Rychlé odkazy

Online nápověda

Základy Office

Navigace na pásu karet

Běžné úkoly v PowerPointu

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Návrat na kartu Domů PowerPointu.

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TABULÁTOR

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda za podmínky, že je toto okno aktivováno (je třeba do něj kliknout)

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení (F6 bude pravděpodobně potřeba stisknout několikrát)

Opakovaně stiskněte F6 (až bude fokus v poli Zadejte slova, která chcete hledat) a pak stiskněte TAB a ŠIPKU DOLŮ.

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete hledat (F6 bude pravděpodobně potřeba stisknout několikrát)

F6

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete hledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy Office

Zobrazení a používání oken

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

CTRL+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně programu (po směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně potřeba stisknout několikrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, stisknutím klávesy ALT přesuňte fokus na pás karet, který je součástí uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office, a dalším stisknutím CTRL+TAB přejděte do podokna úloh. Pás karet je součástí nového uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Nahrazuje různé nabídky a panely nástrojů. Všechny potřebné příkazy teď jednoduše najdete na jednom místě.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Pokud není okno dokumentu maximalizované, použijte příkaz Přesunout (v systémové nabídce okna). Šipkovými klávesami přesuňte okno, a až budete hotovi, stiskněte ESC.

CTRL+F7

Pokud není okno dokumentu maximalizované, použijte příkaz Velikost (v systémové nabídce okna). Šipkovými klávesami změňte velikost okna, a až budete hotovi, stiskněte ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích systému Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu v Microsoft Office PowerPointu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, vloží se nový snímek se stejným rozložením, jaké je na původním snímku.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Najít a nahradit

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření dialogového okna Najít

CTRL+F

Otevření dialogového okna Nahradit

CTRL+H

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb v tabulkách a práce s nimi

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.)

F6

Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh

TABULÁTOR, SHIFT+TABULÁTOR

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi možnostmi vybrané podnabídky; přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME, END

Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP, PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

HOME, END

Zavření podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK, C

Otevření schránky

ALT+Ů, É, C

Přístup k inteligentním značkám a jejich použití

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky. Pokud existuje více inteligentních značek, přepne na další značku a zobrazí její nabídku nebo zprávu.

ALT+SHIFT+F10

Výběr další položky v nabídce inteligentních značek

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce inteligentních značek

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce pro vybranou položku v nabídce inteligentních značek

ENTER

Zavření nabídky inteligentních značek nebo zprávy

ESC

Tipy

 • Na každou inteligentní značku můžete být upozorněni zvukovým signálem. K využití zvukových pomůcek potřebujete zvukovou kartu. V počítači také musí být nainstalovaný doplněk Zvuky Microsoft Office.

 • Pokud máte přístup k webu, můžete si doplněk Zvuky Microsoft Office stáhnout z webové stránky Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů postupujte v aplikacích Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007 takto:

  1. Stisknutím ALT+S aktivujte tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a stisknutím písmene W otevřete Možnosti aplikace.

  2. Stisknutím písmene U přejděte na Upřesnit nebo tuto volbu vyberte klávesami ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

  3. V tématu Obecné, které je v kategorii Upřesnit, stisknutím ALT+G zaškrtněte políčko Povolit zvukovou signalizaci. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, až přejdete na tlačítko OK, a pak stiskněte ENTER.

   Poznámka: Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích Office, které podporují zvuk.

Změna velikosti podokna úloh

 1. V Podokno úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

Poznámka: Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TABULÁTOR

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TABULÁTOR

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TABULÁTOR

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně

ENTER

Používání textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, kam lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky

SHIFT+END

Používání dialogových oken Otevřít a Uložit jako

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod do předchozí složky Obrázek tlačítka

ALT+1

Tlačítko O úroveň výš Obrázek tlačítka : Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než otevřená složka

ALT+2

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3 nebo DELETE

Tlačítko Vytvořit novou složku Obrázek tlačítka : Vytvoří novou složku

ALT+4

Tlačítko Zobrazení Obrázek tlačítka : Přepíná dostupná zobrazení složky

ALT+5

Tlačítko Nástroje: Zobrazí nabídku Nástroje

ALT+N

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi nebo oddíly dialogového okna

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Navigace na pásu karet

Přístup k příkazu stisknutím několika kláves

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazené popisy tlačítek. Následující příklad je z Microsoft Office Wordu.

  Pás karet se zobrazenými popisy tlačítek

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se můžou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších tlačítek, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech musíte napřed stisknout písmeno skupiny, která příkaz obsahuje. Například stisknutím kláves ALT+Ů, K, P přejdete k seznamu Velikost ve skupině Písmo.

  Poznámka: Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

S pásem karet můžete pomocí klávesnice pracovat také tak, že budete přesouvat fokus mezi kartami a příkazy, až najdete funkci, kterou chcete použít. V následující tabulce najdete různé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení nebo skrytí pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Dokument

F6

Posunutí fokusu mezi jednotlivými příkazy pásu karet směrem dopředu nebo dozadu

TAB nebo SHIFT+TAB

Posun mezi položkami na pásu karet směrem dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení změny hodnoty ovládacího prvku na pásu karet a návrat fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Běžné úkoly v PowerPointu

Vytvoření nové prezentace: Ctrl+N

Přechod mezi podokny

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

SHIFT+F6

Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení

CTRL+SHIFT+TAB

Práce v osnově

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí vybraného odstavce nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení úrovně nadpisu 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+ZNAMÉNKO MINUS

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Vložení obrazce

 1. Chcete-li vybrat příkaz Obrazce, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.

 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích obrazců požadovaný obrazec.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný obrazec.

Vložení pole

 1. Stiskněte a uvolněte ALT a pak stiskněte V.

 2. Stisknutím klávesy TAB přejděte k položce Textové pole, která je na kartě Vložení ve skupině Text.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.

 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

Vložení WordArtu

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Poznámka: Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy TABULÁTOR po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TABULÁTOR můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte seskupované položky a stiskněte CTRL+G.

 • Pokud chcete skupinu rozdělit, vyberte ji a stiskněte CTRL+SHIFT+G.

Zobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s připojeným textem, můžete kromě jeho atributů zkopírovat také jeho vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy TABULÁTOR nebo kombinace kláves SHIFT+TABULÁTOR vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu do začátku slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr jednoho řádku nahoře

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr jednoho řádku dole

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TABULÁTOR nebo klávesy SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů

CTRL+A (na kartě Snímky)

Výběr všech snímků

CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

CTRL+A (na kartě Osnova)

Odstranění a kopírování textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Pohyb v textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

CTRL+ENTER

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte Objekt – Worksheet a pak vyberte Úpravy.

Formátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Otevření dialogového okna Písmo pro změnu velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Použití řezu písma

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků

CTRL+T

Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena

SHIFT+F3

Použití tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Použití kurzívy

CTRL+I

Použití dolního indexu (automatické mezery)

CTRL + ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

CTRL+MEZERNÍK

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátu textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Spuštění prezentace

Při spuštění prezentace v režimu celé obrazovky můžete použít následující klávesové zkratky.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE

Přechod na snímek s určitým číslem.

číslo+ENTER

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo TEČKA

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce

M

Návrat k prvnímu snímku

1+ENTER

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero

CTRL+P

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku

Ctrl+A

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TABULÁTOR

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Tip: Stisknutím klávesy F1 během prezentace zobrazíte seznam ovládacích prvků.

Procházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy

TABULÁTOR

Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER

Přechod na další snímek

MEZERNÍK

Přechod na předchozí snímek

BACKSPACE

Použití funkce Podokno výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Spuštění podokna výběru

ALT, Ů, S a pak U

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Sbalení všech skupin

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Pokud chcete v PowerPointu přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vlastní klávesové zkratky, musíte použít doplněk od jiného dodavatele, třeba doplněk Shortcut Manager for PowerPoint, který najdete mezi doplňky OfficeOne pro PowerPoint.

Viz také

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×