Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hodně uživatelů najde, že pomocí externí klávesnice s klávesovými zkratkami pro PowerPoint v Windows fungují efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši. Tento článek uvádí klávesové zkratky pro PowerPoint na Windows.

Máme také samostatný seznam klávesových zkratek, které můžete použít při předvádění prezentace.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Tyto klávesové zkratky můžete použít v Word dokumentu na tomto odkazu: klávesové zkratky PowerPointu pro Windows.

Rychlé odkazy

Často používané klávesové zkratky

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Přesunutí fokusu pomocí klávesnice

Přesunutí mezi podokny

Práce v zobrazení osnovy

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Výběr a úprava textu a objektů

Formátování textu

Vkládání komentářů a odpovídání na ně

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Vlastní klávesové zkratky

Často používané klávesové zkratky

Následující tabulka uvádí nejčastěji používané klávesové zkratky v PowerPoint.

Akce

Stiskněte

Vytvoření nové prezentace

Ctrl+N

Změnit vybraný text na tučný

Ctrl+B

Změna velikosti písma u vybraného textu

Alt + ů, F, S

Dialogové okno otevřít pásem Lupa

Alt+O, Č a pak U

VyJmutí vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+X

Zkopírování vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Uložení prezentace

Ctrl+S

Vložení obrázku

Alt+V, F

Vložení obrazce

Alt + ů, S, H

Výběr motivu

Alt+H, M

Výběr rozložení snímku

Alt+Ů, B a pak O

Přechod na další snímek

PAGE DOWN

Přechod na předchozí snímek

Page Up

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Přechod na kartu Vložení

Alt+V

Spuštění prezentace

F5

Ukončení prezentace

Esc

Zavření PowerPointu

Ctrl+Q

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Pás karet je pruh v horní části PowerPoint, který uspořádá příkazy na karty. Každá karta zobrazuje jiný pás karet, který se skládá ze skupin, a každá skupina obsahuje jeden nebo více příkazů.

K procházení pásu karet vám stačí klávesnice. Přístupové klávesy jsou speciální klávesové zkratky, které umožňují rychle použít příkaz na pásu karet stisknutím několika kláves bez ohledu na to, kde se nacházíte v PowerPoint. Každý příkaz v PowerPoint je přístupný pomocí přístupových kláves.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a pak se mezi kartami můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

  Akce

  Stiskněte

  Otevření stránky soubor

  ALT+S

  Otevření karty Domů

  Alt+H

  Otevření karty Vložení

  Alt+V

  Otevření karty Návrh

  Alt+G

  Otevření karty přechody

  Alt+Z

  Otevření karty animace

  ALT+W

  Otevření karty prezentace

  Alt+S

  Otevření karty Revize

  Alt+R

  Otevření karty Zobrazení

  Alt+O

  Otevření vyhledávacího pole a vyhledání příkazu

  ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Poznámka: Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Práce v pásu karet pomocí klávesnice

 • Pokud se chcete přesunout na seznam karet na pásu karet, stiskněte Alt. Pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte klávesovou zkratku.

 • Mezi příkazy se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Mezi příkazy se můžete pohybovat dopředu nebo dozadu v daném pořadí. Můžete také přejít pomocí kláves se šipkami.

 • Ovládací prvky se aktivují různě. Záleží na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (to je tlačítko, které otevře nabídku s dalšími možnostmi), aktivujte ho stisknutím kombinace kláves Alt + šipka dolů. Přes možnosti se můžete pohybovat pomocí klávesy TAB. Pokud chcete vybrat aktuální možnost, stiskněte mezerník nebo ENTER.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam písem ), otevřete ho stisknutím klávesy šipka dolů. Pokud se chcete pohybovat mezi položkami, použijte šipky nahoru a dolů. Až bude vámi požadovaná položka vybraná, stiskněte Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím mezerníku nebo klávesy Enter. Potom se pomocí klávesy TAB přesuňte mezi položkami.

Tip: V galeriích s víc než jedním řádkem položek přesune klávesu Tab fokus od začátku do konce aktuálního řádku a při dosažení konce řádku na začátek dalšího. Stisknutím klávesy se šipkou vpravo na konci aktuálního řádku přejdete zpátky na začátek aktuálního řádku.

Přesunutí fokusu pomocí klávesnice

V následující tabulce najdete několik způsobů, jak přesunout fokus pomocí klávesnice.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet

Klávesy šipka dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

RozBalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna

F6

Přechod na další nebo předchozí příkaz na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

Mezerník nebo Enter

Otevření vybraného seznamu na pásu karet, například seznamu písem

Down arrow key

Přesunutí mezi položkami v otevřené nabídce nebo galerii

Klávesa Tab

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Použití přístupových kláves při zobrazení klávesových zkratek

K příkazům na pásu karet se dostanete pomocí tipů pro klávesy. Můžete zobrazit klávesové zkratky, což jsou písmena používaná pro přístup k příkazům, a pak jejich pomocí procházet pás karet.

klávesové zkratky na pásu karet v PowerPointu

 1. Stiskněte klávesu Alt. Klávesové zkratky se zobrazují v malých čtverečcích vedle každého příkazu na pásu karet.

 2. Pokud chcete vybrat příkaz, stiskněte písmeno, které je uvedené ve čtverečku s tipem v klíči. Stisknutím klávesy F otevřete například kartu soubor a otevřete kartu Domů , kliknutím na N otevřete kartu vložení atd.

  Přiblížení klávesových zkratek na pásu karet v PowerPointu

V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, můžete zobrazit další klávesové zkratky. Když stisknete Alt + F, otevře se zobrazení Backstage na stránce informace , která má jinou sadu klíčových tipů.

Přesunutí mezi podokny

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přepínání mezi podokny ve směru hodinových ručiček v normálním zobrazení

F6

PřeCházení mezi podokny v normálním zobrazení

Shift+F6

Přepnutí mezi podoknem miniatur a podoknem zobrazení osnovy

Ctrl+Shift+Tab

Práce v zobrazení osnovy

Akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Snížení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zobrazení nadpisů úrovně 1

Alt+Shift+1

RozBalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko minus (-

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a textem WordArt

Vložení obrazce

 1. Pokud chcete vložit obrazec, stiskněte ALT + N, S, H.

 2. Pomocí kláves se šipkami procházejte dostupné obrazce, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru.

 3. Stisknutím klávesy ENTER vložte obrazec.

Vložení textového pole

 1. Pokud chcete vložit textové pole, stiskněte ALT + N, X.

 2. Zadejte text.

 3. Až budete připraveni, přesuňte fokus stisknutím klávesy F6 mimo textové pole.

Vložení objektu

 1. Pokud chcete vložit vložený dokument nebo tabulku jako objekt, stiskněte ALT + N, J.

 2. V dialogovém okně Vložit objekt přesuňte fokus na seznam typ objektu a stiskněte klávesu TAB.

 3. Pomocí kláves Šipka nahoru a šipka dolů vyberte typ objektu, který chcete vložit, a stisknutím klávesy ENTER ho vložte.

Vložení WordArtu

 1. Pokud chcete vložit WordArt, stiskněte ALT + N, W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte text.

 4. Až budete připraveni, přesuňte fokus stisknutím klávesy F6 mimo textové pole.

Výběr obrazce

Poznámka: Pokud je kurzor v textu, před použitím této zkratky stiskněte klávesu Esc.

 • Pokud chcete rychle přesunout fokus na první plovoucí obrazec, například obrázek nebo textové pole, stiskněte CTRL + ALT + 5. K dalšímu přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím Esc.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy Tab po jednotlivých objektech (pomocí kláves Shift+Tab můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte položky, které chcete zařadit do skupiny, a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G.

 • Pokud chcete skupinu rozdělit, vyberte ji a stiskněte Ctrl+Shift+G.

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete zkopírovat.

  Poznámka: Pokud vyberete obrazec s textem, zkopírujete kromě atributů obrazce i vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Shift+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Pokud chcete vybrat objekt, na který chcete atributy zkopírovat, stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB.

 4. Pokud chcete vložit atributy do vybraného objektu, stiskněte Ctrl + Shift + V.

Výběr a úprava textu a objektů

Výběr textu a objektů

Klávesová zkratka

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr textu po konec slova

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Výběr textu po začátek slova

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Výběr jednoho řádku nahoru (s kurzorem na začátku řádku)

Shift + šipka nahoru

Výběr jednoho řádku dolů (s kurzorem na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

Esc

Výběr jiného objektu (když je vybraný jeden objekt)

TAB nebo SHIFT + TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt

Odeslání objektu dozadu o jednu pozici

CTRL + levá hranatá závorka ([)

Odeslání objektu dopředu o jedno místo

CTRL + pravá hranatá závorka (])

Přenesení objektu do pozadí

CTRL + SHIFT + levá hranatá závorka ([)

Odeslání objektu do popředí

CTRL + SHIFT + pravá hranatá závorka (])

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Výběr všech objektů

Ctrl+A (na kartě Snímky)

Přehrávání nebo pozastavení multimédií

Ctrl+Mezerník

Výběr všech snímků

Ctrl+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

Ctrl+A (na kartě Osnova)

Odstranění nebo kopírování textu a objektů

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

Poznámka: Pro provedení této akce musí být kurzor mezi slovy.

Ctrl+Delete

VyJmutí vybraného objektu nebo textu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu nebo textu

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu

Ctrl+V

Duplikování objektu

Ctrl+D

Ctrl + táhnout

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Redo the last action

Ctrl+Y

Kopírovat jenom formátování

Ctrl+Shift+C

Vkládání jenom formátování

Ctrl+Shift+V

Kopírovat animaci

Alt+Shift+C

Vložit animaci

Alt+Shift+V

Otevření dialogového okna Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Pohyb v textu

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka doprava

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Up arrow key

Přesunutí o jeden řádek dolů

Down arrow key

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku

Doma

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole

Ctrl+Home

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, vloží tato akce nový snímek se stejným rozložením snímku jako původní snímek.

Ctrl+Enter

Přesunutí pro zopakování poslední akce Najít

Shift+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

Klávesa Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přesunutí na další řádek

Down arrow key

Přechod na předchozí řádek

Up arrow key

Vložení tabulátoru do buňky

Ctrl+Tab

Začátek nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

Klávesa TAB v pravé dolní buňce tabulky

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Chcete-li vybrat objekt, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud nepřejdete k požadovanému objektu.

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. Pokud chcete objekt upravit, stiskněte klávesu O, ENTER a pak stiskněte E.

Formátování textu

Před použitím těchto klávesových zkratek vyberte text, který chcete formátovat.

Změna písma nebo jeho velikosti

Stiskněte

Otevření dialogového okna písmo pro změnu písma

Ctrl+Shift+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + pravá ostrá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma

CTRL + SHIFT + levá lomená závorka (<)

Použití formátování znaků

Stiskněte

Otevření dialogového okna písmo pro změnu formátování znaků

Ctrl+T

Přepínání mezi velkými a malými větami

Shift+F3

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Nastavení formátování v podobě podtržení

Ctrl+U

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

Ctrl+rovnítko (=)

Použití horního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Odebrání ručního formátování znaků, například dolní index a horní index

Ctrl+Mezerník

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Kopírování formátování textu

Stiskněte

Kopírování formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení formátu

Ctrl+Shift+V

Zarovnání odstavců

Stiskněte

Zarovnání odstavce na střed

Ctrl+E

Zarovnání odstavce do bloku

Ctrl+J

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Vkládání komentářů a odpovídání na ně

Před použitím těchto klávesových zkratek otevřete podokno Komentáře příkazem Vložit komentář (ALT + N, L).

Akce

Stiskněte

Vložení nového komentáře

Ctrl+N

Zadání odpovědi na vybraný komentář

Ctrl+R

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci

Změna pořadí snímků nebo oddílů v prezentaci:

Akce

Stiskněte tyto klávesy

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu na začátek

CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Přesunutí vybraného snímku nebo oddílu na konec

CTRL + SHIFT + šipka dolů

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Akce

Stiskněte

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace.

F6

(Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

Pokud je fokus v podokně úloh aktivní, přejde na další nebo předchozí položku v podokně úloh.

Tab nebo Shift+Tab

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

Ctrl+mezerník

Přechod na další příkaz v nabídce podokna úloh

Šipka nahoru, šipka dolů

V nabídce podokna úloh vyberte zvýrazněnou možnost.

Enter

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte Enter.

Přesunutí podokna úloh

(Některá podokna úloh, například formát pozadí – můžete přesunout, zatímco ostatní – například návrhy designu) 

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a pak stiskněte Enter.

  Pokud je úkol ukotvený v okně PowerPoint, stiskněte klávesu CTRL a pokračujte krokem 4.

 4. Pomocí kláves se šipkami přesuňte podokno úloh na požadované místo a stiskněte ENTER. 

Chcete-li znovu ukotvit plovoucí podokno úloh, přesuňte plovoucí podokno pomocí šipek vpravo nebo šipka vlevo na pravý nebo levý okraj okna PowerPoint, dokud není ukotvený. 

Změna velikosti podokna úloh

(V některých podoknech úloh, jako je formát pozadí), můžete změnit velikost, zatímco ostatní – například návrhy designu – nemůžete.)  

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a pak stiskněte Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a pak stiskněte Enter.

  Tyto klávesy se používají, když je podokno úloh ukotvené v okně PowerPoint:

  Když chcete udělat toto

  Stiskněte

  Rozšíření podokna úloh

  Šipka vlevo

  Zúžení podokna úloh

  Right arrow

  Tyto klávesy se používají, když je podokno úloh plovoucí okno:

  Když chcete udělat toto

  Stiskněte

  Rozšíření podokna úloh

  Right arrow

  Zúžení podokna úloh

  Šipka vlevo

  Prodloužení podokna úloh

  Šipka dolů

  Zkrátit podokno úloh

  Šipka nahoru

Vlastní klávesové zkratky

Pokud chcete v PowerPointu přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vlastní klávesové zkratky, je potřeba použít doplněk od jiného dodavatele, jako je třeba doplněk Shortcut Manager pro PowerPoint. Tento doplněk najdete mezi doplňky OfficeOne pro PowerPoint.

Pokud chcete toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Rychlé odkazy

Online nápověda

Základy Office

Navigace na pásu karet

Běžné úkoly v PowerPointu

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TABULÁTOR

Přechod zpět k obsahu nápovědy a postupů k aplikaci PowerPoint

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. To vyžaduje aktivní fokus okna nápovědy (klikněte v okně Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Opakovaně stiskněte F6 (až bude fokus v poli Zadejte slova, která chcete hledat) a pak stiskněte TAB a ŠIPKU DOLŮ.

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete hledat Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

F6

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete hledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Stiskněte

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB, TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Vysílání otevřené prezentace vzdáleným posluchačům pomocí webové aplikace PowerPoint

CTRL+F5

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace (po směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na pás karet a dalším stisknutím CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přechod do dalšího okna aplikace PowerPoint, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přechod do předchozího okna aplikace PowerPoint

CTRL+SHIFT+F6

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka: Aby bylo možné používat tyto klávesové zkratky, musí být kurzor uvnitř textového pole.

Akce

Stiskněte

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu v Microsoft Office PowerPointu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, vloží se nový snímek se stejným rozložením, jaké je na původním snímku.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Najít a nahradit

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Najít

CTRL+F

Otevření dialogového okna Nahradit

CTRL+H

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb v tabulkách a práce s nimi

Akce

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Akce

Stiskněte

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.)

F6

Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh

TABULÁTOR, SHIFT+TABULÁTOR

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi možnostmi vybrané podnabídky; přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME, END

Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP, PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

HOME, END

Zavření podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK, C

Otevření schránky

ALT+Ů, É, C

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte Enter.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a pak stiskněte Enter.

  Pokud je úkol ukotvený v okně PowerPoint, stiskněte klávesu CTRL a pokračujte krokem 4.

 4. Pomocí kláves se šipkami přesuňte podokno úloh na požadované místo a stiskněte ENTER. 

Chcete-li znovu ukotvit plovoucí podokno úloh, přesuňte plovoucí podokno pomocí šipek vpravo nebo šipka vlevo na pravý nebo levý okraj okna PowerPoint, dokud není ukotvený. 

Změna velikosti podokna úloh

 1. V Podokno úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Když chcete udělat toto

Klávesy

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně (V dialogovém okně Otevřít musí být vybraná karta)

ŠIPKA DOLŮ

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně (V dialogovém okně Otevřít musí být vybraná karta)

ŠIPKA NAHORU

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

Podtržené písmeno možnosti

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Používání textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné pole, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesa

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky

SHIFT+END

Používání dialogových oken Otevřít a Uložit jako

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Otevřít

ALT+S potom Ř

Otevření dialogového okna Uložit jako

ALT+S potom A

Přechod mezi možnostmi v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi nebo oddíly dialogového okna

TAB

Otevření rozevírací nabídky s cestou k souboru

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Navigace na pásu karet

Přístup k příkazu stisknutím několika kláves

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení je zobrazen znak klávesové zkratky dané funkce.

  Klávesy sloužící jako zkratky na kartě Soubor

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu V, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je nutné nejprve stisknout písmeno skupiny, která obsahuje daný příkaz. Například pokud je aktivní karta Domů, přejdete pomocí zkratek ALT+Ů, E k seznamu Velikost ve skupině Písmo.

  Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

S pásem karet můžete pomocí klávesnice pracovat také tak, že budete přesouvat fokus mezi kartami a příkazy, až najdete funkci, kterou chcete použít. V následující tabulce najdete různé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Když chcete udělat toto

Klávesy

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení nebo skrytí pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Dokument

F6

Posunutí fokusu mezi jednotlivými příkazy pásu karet směrem dopředu nebo dozadu

TAB nebo SHIFT+TAB

Posun mezi položkami na pásu karet směrem dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

Enter

Dokončení změny hodnoty ovládacího prvku na pásu karet a návrat fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Běžné úkoly v PowerPointu

Vytvoření nové prezentace: Ctrl+N

Přechod mezi podokny

Akce

Stiskněte

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

SHIFT+F6

Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení

CTRL+SHIFT+TAB

Práce v osnově

Akce

Stiskněte

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí vybraného odstavce nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení úrovně nadpisu 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+ZNAMÉNKO MINUS

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Vložení obrazce

 1. Chcete-li vybrat příkaz Obrazce, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.

 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích obrazců požadovaný obrazec.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný obrazec.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, potom stiskněte klávesu N a pak klávesu X.

 2. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.

 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

Vložení WordArtu

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy TABULÁTOR po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TABULÁTOR můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte seskupované položky a stiskněte CTRL+G.

 • Pokud chcete skupinu rozdělit, vyberte ji a stiskněte CTRL+SHIFT+G.

Zobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s textem, můžete kromě atributů obrazce zkopírovat také vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy TABULÁTOR nebo kombinace kláves SHIFT+TABULÁTOR vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu do začátku slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr o jeden řádek nahoru (s kurzorem na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr o jeden řádek dolů (s kurzorem na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr dalšího objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů

CTRL+A (na kartě Snímky)

Výběr všech snímků

CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

CTRL+A (na kartě Osnova)

Odstranění a kopírování textu a objektů

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

Poznámka: Pro provedení této akce musí být kurzor mezi slovy.

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného objektu nebo textu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu nebo textu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu

CTRL+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Zobrazení dialogového okna Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Pohyb v textu

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

CTRL+ENTER

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím klávesy TABULÁTOR nebo kombinace kláves SHIFT+TABULÁTOR vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte Objekt – Worksheet, stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberte Úpravy a pak stiskněte ENTER.

  Poznámka: Název příkazu v místní nabídce závisí na typu vloženého nebo propojeného objektu. Například pro vložený pracovní sešit aplikace Microsoft Office Excel to bude příkaz Objekt pracovní sešit, zatímco pro vložený výkres aplikace Microsoft Office Visio to bude příkaz Objekt aplikace Visio.

Formátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka: Před použitím těchto klávesových zkratek nejdříve musíte vybrat text, který chcete změnit.

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Použití řezu písma

Požadovaná akce

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků

CTRL+T

Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena

SHIFT+F3

Použití tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Použití kurzívy

CTRL+I

Použití dolního indexu (automatické mezery)

CTRL + ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

CTRL+MEZERNÍK

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátu textu

Akce

Stiskněte

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Akce

Klávesová zkratka

Zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Spuštění prezentace

Při prohlížení prezentace v režimu celé obrazovky můžete použít následující klávesové zkratky.

Klávesové zkratky v průběhu prezentace

Akce

Stiskněte

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE

Přechod na snímek s určitým číslem.

číslo+ENTER

Zobrazení černé obrazovky nebo návrat do prezentace z černé obrazovky

B nebo TEČKA

Zobrazení bílé obrazovky nebo návrat do prezentace z bílé obrazovky

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce

M

Znovu zaznamenat mluvený komentář a časování snímku

R

Návrat k prvnímu snímku

Stisknutí a podržení pravého a levého tlačítka myši po dobu 2 sekund

Zobrazení nebo skrytí ukazatele

A nebo =

Změna ukazatele na pero

CTRL+P

Změna ukazatele na šipku

CTRL+A

Změna ukazatele na gumu

CTRL+E

Zobrazení nebo skrytí rukopisných revizí

CTRL+M

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení dialogového okna Všechny snímky

CTRL+S

Zobrazení hlavního panelu počítače

CTRL+T

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TAB

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Klávesové zkratky médií v průběhu prezentace

Akce

Stiskněte

Zastavení přehrávání média

ALT+Ě

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením

Alt+C

Přechod na následující záložku

ALT+END

Přechod na předcházející záložku

ALT+HOME

Zvýšení hlasitosti zvuku

ALT+ŠIPKA NAHORU

Snížení hlasitosti zvuku

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Hledání dopředu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Hledání dozadu

ALT+SHIFT+PAGE UP

Ztlumení zvuku

ALT+U

Stisknutím klávesy F1 během prezentace můžete zobrazit seznam ovládacích prvků.

Procházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy

TABULÁTOR

Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER

Přechod na další snímek

MEZERNÍK

Použití funkce Podokno výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Podokno výběru spustíte postupným stisknutím kláves ALT, H, S, L a potom P.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Sbalení všech skupin

Poznámka: Před použitím těchto zkratek musí být v podokně výběru fokus ve stromovém zobrazení.

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Pokud chcete přiřadit vlastní klávesové zkratky položkám nabídek, zaznamenaným makrům a kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) v Office PowerPoint 2007, musíte použít doplněk od třetí strany, jako je správce klávesové zkratky pro PowerPoint, který je dostupný od doplňků OfficeOne pro PowerPoint.

Pokud chcete toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Rychlé odkazy

Online nápověda

Základy Office

Navigace na pásu karet

Běžné úkoly v PowerPointu

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Návrat na kartu Domů PowerPointu.

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

Enter

Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna nápovědy

Enter

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

Enter

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. To vyžaduje aktivní fokus okna nápovědy (klikněte v okně Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Opakovaně stiskněte F6 (až bude fokus v poli Zadejte slova, která chcete hledat) a pak stiskněte TAB a ŠIPKU DOLŮ.

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete hledat Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

F6

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete hledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Stiskněte

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

CTRL+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně programu (po směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně potřeba stisknout několikrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, stiskněte klávesu ALT a přesuňte fokus na pás karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office, a pak stisknutím kombinace kláves CTRL + TAB přejděte do podokna úloh. Pás karet je součástí nového Fluent systému Microsoft Office. Nahrazením několika nabídek a panelů nástrojů jedním místem můžete snadno najít všechny příkazy, které potřebujete.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Pokud není okno dokumentu maximalizované, použijte příkaz Přesunout (v systémové nabídce okna). Šipkovými klávesami přesuňte okno, a až budete hotovi, stiskněte ESC.

CTRL+F7

Pokud není okno dokumentu maximalizované, použijte příkaz Velikost (v systémové nabídce okna). Šipkovými klávesami změňte velikost okna, a až budete hotovi, stiskněte ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích systému Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu v Microsoft Office PowerPointu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, vloží se nový snímek se stejným rozložením, jaké je na původním snímku.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Najít a nahradit

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Najít

CTRL+F

Otevření dialogového okna Nahradit

CTRL+H

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb v tabulkách a práce s nimi

Akce

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich používání

Akce

Stiskněte

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.)

F6

Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh

TABULÁTOR, SHIFT+TABULÁTOR

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi možnostmi vybrané podnabídky; přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME, END

Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP, PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

HOME, END

Zavření podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK, C

Otevření schránky

ALT+Ů, É, C

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte Enter.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a pak stiskněte Enter.

  Pokud je úkol ukotvený v okně PowerPoint, stiskněte klávesu CTRL a pokračujte krokem 4.

 4. Pomocí kláves se šipkami přesuňte podokno úloh na požadované místo a stiskněte ENTER. 

Chcete-li znovu ukotvit plovoucí podokno úloh, přesuňte plovoucí podokno pomocí šipek vpravo nebo šipka vlevo na pravý nebo levý okraj okna PowerPoint, dokud není ukotvený. 

Změna velikosti podokna úloh

(V některých podoknech úloh, jako je formát pozadí), můžete změnit velikost, zatímco ostatní – například návrhy designu – nemůžete.)  

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK otevřete nabídku podokna úloh.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a pak stiskněte Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a pak stiskněte Enter.

  Tyto klávesy se používají, když je podokno úloh ukotvené v okně PowerPoint:

  Akce

  Stiskněte

  Rozšíření podokna úloh

  Šipka vlevo

  Zúžení podokna úloh

  Right arrow

  Tyto klávesy se používají, když je podokno úloh plovoucí okno:

  Akce

  Stiskněte

  Rozšíření podokna úloh

  Right arrow

  Zúžení podokna úloh

  Šipka vlevo

  Prodloužení podokna úloh

  Šipka dolů

  Zkrátit podokno úloh

  Šipka nahoru

Přístup k inteligentním značkám a jejich použití

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky. Pokud existuje více inteligentních značek, přepne na další značku a zobrazí její nabídku nebo zprávu.

ALT+SHIFT+F10

Výběr další položky v nabídce inteligentních značek

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce inteligentních značek

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce pro vybranou položku v nabídce inteligentních značek

ENTER

Zavření nabídky inteligentních značek nebo zprávy

ESC

Tipy

 • Na každou inteligentní značku můžete být upozorněni zvukovým signálem. K využití zvukových pomůcek potřebujete zvukovou kartu. V počítači také musí být nainstalovaný doplněk Zvuky Microsoft Office.

 • Pokud máte přístup k webu, můžete si doplněk Zvuky Microsoft Office stáhnout z webové stránky Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů postupujte v aplikacích Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007 takto:

  1. Stiskněte ALT + F pro tlačítko Obrázek tlačítka Microsoft Officea pak stiskněte písmeno I pro Možnosti programu.

  2. Stisknutím písmene U přejděte na Upřesnit nebo tuto volbu vyberte klávesami ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

  3. V tématu Obecné, které je v kategorii Upřesnit, stisknutím ALT+G zaškrtněte políčko Povolit zvukovou signalizaci. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, až přejdete na tlačítko OK, a pak stiskněte ENTER.

   Poznámka: Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích Office, které podporují zvuk.

Změna velikosti podokna úloh

 1. V Podokno úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

Poznámka: Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Akce

Stiskněte

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TABULÁTOR

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně

ENTER

Používání textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, kam lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky

SHIFT+END

Používání dialogových oken Otevřít a Uložit jako

Akce

Stiskněte

Přechod na předchozí složku Obrázek tlačítka

ALT+SHIFT+1

O úroveň výš Obrázek tlačítka : otevře složku o jednu úroveň výš než otevřená složka.

ALT+SHIFT+2

Odstranění Obrázek tlačítka : Odstraní vybranou složku nebo soubor.

ALT+3 nebo DELETE

Vytvořit novou složku Obrázek tlačítka : Vytvořte novou složku.

ALT+SHIFT+4

Zobrazení tlačítko Obrázek tlačítka : přepínat mezi dostupnými zobrazeními složky.

ALT+5

Tlačítko Nástroje: Zobrazí nabídku Nástroje

ALT+N

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi nebo oddíly dialogového okna

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Navigace na pásu karet

Přístup k příkazu stisknutím několika kláves

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazené popisy tlačítek. Následující příklad je z Microsoft Office Wordu.

  Pás karet se zobrazenými popisy tlačítek

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu V, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech musíte napřed stisknout písmeno skupiny, která příkaz obsahuje. Například stisknutím kláves ALT+Ů, K, P přejdete k seznamu Velikost ve skupině Písmo.

  Poznámka: Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

S pásem karet můžete pomocí klávesnice pracovat také tak, že budete přesouvat fokus mezi kartami a příkazy, až najdete funkci, kterou chcete použít. V následující tabulce najdete různé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Když chcete udělat toto

Klávesy

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení nebo skrytí pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Dokument

F6

Posunutí fokusu mezi jednotlivými příkazy pásu karet směrem dopředu nebo dozadu

TAB nebo SHIFT+TAB

Posun mezi položkami na pásu karet směrem dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení změny hodnoty ovládacího prvku na pásu karet a návrat fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Běžné úkoly v PowerPointu

Vytvoření nové prezentace: Ctrl+N

Přechod mezi podokny

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

SHIFT+F6

Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení

CTRL+SHIFT+TAB

Práce v osnově

Akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí vybraného odstavce nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení úrovně nadpisu 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+ZNAMÉNKO MINUS

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Vložení obrazce

 1. Chcete-li vybrat příkaz Obrazce, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.

 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích obrazců požadovaný obrazec.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný obrazec.

Vložení pole

 1. Stiskněte a uvolněte ALT a pak stiskněte V.

 2. Stisknutím klávesy TAB přejděte k položce Textové pole, která je na kartě Vložení ve skupině Text.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.

 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

Vložení WordArtu

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Poznámka: Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy TABULÁTOR po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TABULÁTOR můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte seskupované položky a stiskněte CTRL+G.

 • Pokud chcete skupinu rozdělit, vyberte ji a stiskněte CTRL+SHIFT+G.

Zobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s připojeným textem, můžete kromě jeho atributů zkopírovat také jeho vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy TABULÁTOR nebo kombinace kláves SHIFT+TABULÁTOR vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Výběr textu a objektů

Akce

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu do začátku slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr jednoho řádku nahoře

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr jednoho řádku dole

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TABULÁTOR nebo klávesy SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů

CTRL+A (na kartě Snímky)

Výběr všech snímků

CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

CTRL+A (na kartě Osnova)

Odstranění a kopírování textu a objektů

Akce

Stiskněte

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Pohyb v textu

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

CTRL+ENTER

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Přechod na následující buňku

TABULÁTOR

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TABULÁTOR

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TABULÁTOR

Vložení začátku nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte Objekt – Worksheet a pak vyberte Úpravy.

Formátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Otevření dialogového okna Písmo pro změnu velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Použití řezu písma

Požadovaná akce

Stiskněte

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků

CTRL+T

Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena

SHIFT+F3

Použití tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Použití kurzívy

CTRL+I

Použití dolního indexu (automatické mezery)

CTRL + ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

CTRL+MEZERNÍK

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátu textu

Akce

Stiskněte

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Akce

Klávesová zkratka

Zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Spuštění prezentace

Při spuštění prezentace v režimu celé obrazovky můžete použít následující klávesové zkratky.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE

Přechod na snímek s určitým číslem.

číslo+ENTER

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo TEČKA

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce

M

Návrat k prvnímu snímku

1+ENTER

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero

CTRL+P

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku

Ctrl+A

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TABULÁTOR

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Tip: Stisknutím klávesy F1 během prezentace zobrazíte seznam ovládacích prvků.

Procházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Akce

Stiskněte

Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy

TABULÁTOR

Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER

Přechod na další snímek

MEZERNÍK

Přechod na předchozí snímek

BACKSPACE

Použití funkce Podokno výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Spuštění podokna výběru

ALT, Ů, S a pak U

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Sbalení všech skupin

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Pokud chcete přiřadit vlastní klávesové zkratky položkám nabídek, zaznamenaným makrům a kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) v Office PowerPoint 2007, musíte použít doplněk od třetí strany, jako je správce klávesové zkratky pro PowerPoint, který je dostupný od doplňků OfficeOne pro PowerPoint.

Viz také

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×