Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci PowerPoint ve Windows lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto tématu uvádíme klávesové zkratky pro PowerPoint ve Windows.

Máme také samostatný seznam klávesových zkratek, které můžete použít k vytvoření vlastní prezentace.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění prezentace od začátku

F5

Spuštění prezentace od aktuálního snímku

Shift+F5

Aktivace zobrazení prezentujícího

Alt+F5

nebo

Alt+E, P

V tomto tématu

Ovládání prezentace v jejím průběhu

Ovládání videa a dalších médií během prezentace

Pohyb v zobrazení prezentujícího během prezentace

Ovládání prezentace v jejím průběhu

Následující klávesové zkratky můžete použít jen v případě, že předvádíte prezentaci v režimu prezentace (v režimu zobrazení na celé obrazovce). Když chcete přejít do režimu prezentace, stiskněte Alt+E, D.

Akce

Klávesy

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N

Enter

Page Down

Šipka vpravo

Šipka dolů

Mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P

Page Up

Šipka vlevo

Šipka nahoru

Backspace

Přechod na snímek s určitým číslem

číslo+Enter

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo tečka

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo čárka

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Opakované zaznamenání mluveného komentáře a časování snímku

R

Spuštění laserového ukazovátka

Stiskněte levé tlačítko myši a podržte ho několik sekund.

Změna ukazatele na pero

Ctrl+P

Změna ukazatele na šipku

Ctrl+A

Změna ukazatele na gumu

Ctrl+E

Zobrazení nebo skrytí rukopisných revizí

Ctrl+M

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

Ctrl+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

Ctrl+U

Zobrazení dialogového okna Všechny snímky

Ctrl+S

Zobrazení hlavního panelu počítače

Ctrl+T

Zobrazení místní nabídky.

Shift+F10

Přechod na další hypertextový odkaz (nebo jinou aktivní oblast) na aktuálním snímku. (Mezi aktivní oblasti patří: hypertextové odkazy, spouštěcí události animací a objekty zvuků a videí.)

Tab

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na aktuálním snímku

Shift+Tab

Aktivace vybraného hypertextového odkazu - ekvivalent kliknutí myší (otevření vybraného hypertextového odkazu)

Enter při vybraném hypertextovém odkazu

Ovládání videa a dalších médií během prezentace

Tyto klávesové zkratky fungují s videosoubory importovanými z počítače nebo z jiného zařízení. Nefungují s online videosoubory.

Pokud chcete během prezentace zobrazit seznam zkratek pro multimédia, stiskněte F1. Pak v dialogovém okně Nápověda k prezentaci přejděte na kartu Multimédia. Stisknutím šipkové klávesy na klávesnici se můžete přesouvat mezi kartami tohoto dialogového okna.

Akce

Klávesová zkratka

Zastavení přehrávání médií

Alt+Q

Přehrávání a pozastavení médií

Ctrl+Mezerník

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením

Alt+C

Přechod na následující záložku

Alt+End

Přechod na předcházející záložku

Alt+Home

Zvýšení hlasitosti zvuku

Alt+Šipka nahoru

Snížení hlasitosti zvuku

Alt+Šipka dolů

Ztlumení zvuku

Alt+U

Posun dopředu o tři sekundy

Alt+Shift+Page Down

Posun dozadu o tři sekundy

Alt+Shift+Page Up

Posun dopředu o 0,25 sekundy a pozastavení

Alt+Shift+Šipka vpravo

Posun dozadu o 0,25 sekundy a pozastavení

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zobrazení nebo skrytí nabídky zvuku a titulků (pro videa, která mají více zvukových stop a/nebo titulky v podporovaných formátech)

Alt+J

Pohyb v zobrazení prezentujícího během prezentace

Následující klávesové zkratky se používají, když prezentaci přednášíte pomocí zobrazení prezentujícího. V zobrazení prezentujícího vidíte svou prezentaci s poznámkami lektora na jednom počítači (třeba na svém notebooku), zatímco publikum vidí prezentaci bez těchto poznámek na jiném monitoru.

Akce

Klávesová zkratka

Přesun z jedné oblasti zobrazení prezentujícího (záhlaví, nástrojů pod snímkem a podokna poznámek) do další

F6

Přesun z jednoho nástroje na jiný uvnitř stejné oblasti zobrazení prezentujícího

Tab

Posun o jeden řádek dolů v podokně poznámek

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Posun o jeden řádek nahoru v podokně poznámek

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Posun o jednu obrazovku dolů v podokně poznámek

CTRL+PAGE DOWN

Posun o jednu obrazovku nahoru v podokně poznámek

CTRL+PAGE UP

Pokud chcete prezentaci vytisknout, stiskněte Ctrl+P.

V tomto tématu

Během prezentace v režimu zobrazení na celé obrazovce můžete použít následující klávesové zkratky.

Klávesové zkratky v průběhu prezentace

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N

Enter

Page Down

Šipka vpravo

Šipka dolů

Mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P

Page Up

Šipka vlevo

Šipka nahoru

Backspace

Přechod na snímek s určitým číslem.

číslo+ENTER

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo TEČKA

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce

M

Znovu zaznamenat mluvený komentář a časování snímku

R

Návrat k prvnímu snímku

Stisknutí a podržení pravého a levého tlačítka myši po dobu 2 sekund

Zobrazení nebo skrytí ukazatele

A nebo =

Změna ukazatele na pero

CTRL+P

Změna ukazatele na šipku

CTRL+A

Změna ukazatele na gumu

CTRL+E

Zobrazení nebo skrytí rukopisných revizí

CTRL+M

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení dialogového okna Všechny snímky

CTRL+S

Zobrazení hlavního panelu počítače

CTRL+T

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TABULÁTOR

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Klávesové zkratky médií v průběhu prezentace

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Zastavení přehrávání média

ALT+Ě

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením

Alt+C

Přechod na následující záložku

ALT+END

Přechod na předcházející záložku

ALT+HOME

Zvýšení hlasitosti zvuku

ALT+ŠIPKA NAHORU

Snížení hlasitosti zvuku

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Hledání dopředu

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Hledání dozadu

ALT+SHIFT+PAGE UP

Ztlumení zvuku

ALT+U

Pokud chcete prezentaci vytisknout, stiskněte Ctrl+P.

Tip:    Stisknutím klávesy F1 během prezentace můžete zobrazit seznam ovládacích prvků.

Během prezentace v režimu zobrazení na celé obrazovce můžete použít následující klávesové zkratky.

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N

Enter

Page Down

Šipka vpravo

Šipka dolů

Mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P

Page Up

Šipka vlevo

Šipka nahoru

Backspace

Přechod na snímek číslo

číslo+ENTER

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo TEČKA

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Použití kliknutí myší k přechodu na další snímky při zkoušce

M

Návrat k prvnímu snímku

1+ENTER

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero

CTRL+P

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku

Ctrl+A

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TABULÁTOR

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TABULÁTOR

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent kliknutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Pokud chcete prezentaci vytisknout, stiskněte Ctrl+P.

Tip:    Stisknutím klávesy F1 během prezentace můžete zobrazit seznam ovládacích prvků.

Viz také

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×