Používání kódů Product Key v Office 365, Office 2016 nebo Office 2013

Účet Microsoft nahrazuje kód Product Key k Office pro mnoho úloh, například pro aktivaci Office a pro přeinstalaci Office. V následujících částech zjistíte, jestli kód Product Key k Office potřebujete, a jak máte postupovat, pokud ho máte.

Office žádá o zadání kódu Product Key

Pokud vás Office požádá o aktivační kód Product Key, můžete v mnoha případech zadat svůj pracovní, školní nebo osobní účet Microsoft. Jde o účet, který jste použili k nákupu nebo předplacení Office. Pokud zapomenete svůj účet Microsoft nebo heslo, pomůžeme vám.

Poznámka: Pokud jste si při prodlužování platnosti předplatného Office 365 nebo při zakoupení zkušební verze koupili kartu s novým, nepoužitým kódem Product Key k Office 365, můžete v případě, že vás k tomu Office vyzve, tento kód Product Key zadat. Kód Product Key můžete také zadat na www.office.com/setup.

Existuje ale několik výjimek, kdy musíte udělat něco jiného, než se přihlásit.

 • Pokud jste si Office koupili v rámci programu Microsoft HUP formou benefitu poskytovaného zaměstnavatelem, budete k instalaci Office na počítači potřebovat kód Product Key. Informace o vyhledání kódu Product Key online najdete v tématu Získání kódu Product Key pro program Microsoft HUP.

 • Pokud používáte multilicenční verzi Office Professional Plus v práci, budete muset o kód Product Key požádat svého správce.

 • Pokud v aplikaci Office uvidíte žlutý nebo červený banner s textem PŘEDPLATNÉ VYPRŠELO, musíte si předplatné Office 365 prodloužit, abyste mohli Office dál používat. Nápovědu najdete v článku Prodloužení platnosti předplatného Office 365 pro domácnosti.

 • Pokud byl Office na vašem novém zařízení předinstalovaný a v některé aplikaci Office se zobrazí žlutý nebo červený nápis OZNÁMENÍ O PRODUKTU Většina funkcí <aplikace> je vypnutá, protože jste produkt neaktivovali, musíte spustit novou zkušební verzi Office 365 pro domácnosti a přihlásit se pod účtem Microsoft, který je přidružený k Office, nebo si musíte Office koupit. Nápovědu najdete v článku Aktivace Office 365, Office 2016 nebo Office 2013.

 • Pokud jste si koupili Office Professional Plus online, přečtěte si informace v části Můžu si kód Product Key koupit. Pokud váš kód Product Key nefunguje, přečtěte si informace v části Můj kód Product Key k Office nefunguje.

Můj nový počítač s Windows 10 obsahuje Office, ale kód Product Key nemůžu najít

Pokud se zobrazí obrazovka Začínáme s možnostmi vyzkoušení, zakoupení nebo aktivace Office, znamená to, že na novém počítači je nainstalovaná měsíční zkušební verze Office 365 pro domácnosti. Pokud jste kartu s kódem Product Key k Office neplatili, tento kód od výrobce počítače nedostanete, ale můžete spustit zkušební verzi Office 365 pro domácnosti nebo si Office koupit. Tady jsou dvě obrazovky, které se můžou zobrazit:

Snímek obrazovky zobrazující výchozí možnosti pro vyzkoušení, zakoupení nebo aktivaci na počítači, ve kterém je Office předinstalovaný.

Obrazovka „Pojďme na to“ znamená, že na zařízení je zkušební verze Office 365

Pokud jste produkt Office, který bude na novém počítači s Windows 10, zaplatili, přenese se digitální kód Product Key do počítače při aktivaci Windows 10, ale vy vytištěný kód Product Key nedostanete. Při spuštění Wordu 2016 (nebo jiné aplikace Office) se zobrazí zpráva, která vypadá přibližně takto:

Zobrazuje tlačítko Aktivovat, které se používá k aktivaci Office na novém počítači.

Obrazovka „Pojďme aktivovat Office“ znamená, že Office je na zařízení

Nápovědu najdete v článku Aktivace Office 365, Office 2016 nebo Office 2013.

Koupil(a) jsem si Office. Kam mám zadat kód Product Key?

Pokud jste koupili kartu s kódem Product Key

Pokud máte nový, dosud nepoužitý kód Product Key k Office 365, Office 2016 nebo Office 2013, udělejte toto:

 1. Přejděte na www.office.com/setup.

 2. Přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft, případně si tento účet vytvořte (pokud ho zatím nemáte). Tento účet je třeba si zapamatovat, abyste si později mohli nainstalovat nebo přeinstalovat Office bez kódu Product Key.

  Důležité informace: Pokud prodlužujete platnost předplatného Office 365, zadejte účet Microsoft spojený s vaším předplatným. Pokud jste zapomněli, jaký máte účet Microsoft nebo heslo, pomůžeme vám.

 3. Zadejte kód Product Key pro Office, bez pomlček.

 4. Podle pokynů připojte kód Product Key ke svému účtu Microsoft a spusťte instalaci.

Stránka setup.office.com, kde můžete uplatnit kód Product Key

Pokud jste Office koupili v Microsoft Storu

Pokud jste Office koupili v Microsoft Storu, zadejte kód Product Key sem:

 1. Přejděte na www.microsoftstore.com. V pravém horním rohu vyberte Přihlásit se a zadejte ID uživatele a heslo, které jste použili při nákupu Office.

 2. Po přihlášení vyberte svoje jméno v pravém horním rohu a vyberte Historie objednávek.

 3. Přejděte k jednorázovému nákupu Office nebo jednotlivé aplikaci Office a vyberte Nainstalovat Office. Kód Product Key se zobrazí (ale samotná instalace Office ještě nezačne).

 4. V okně s kódem Product Key znovu vyberte Nainstalovat Office.

 5. Na stránce Dobrý den. Office je tu pro vás připojte podle pokynů kód Product Key ke svému účtu Microsoft a spusťte instalaci.

Stránka Historie objednávek v Microsoft Storu

Pokud jste Office koupili v rámci programu Microsoft HUP

Když si nainstalujete Office 2016 v rámci programu Microsoft HUP formou benefitu poskytovaného zaměstnavatelem, zadáte kód Product Key po instalaci Office.

 1. Spusťte libovolnou aplikaci Office, třeba Word.

 2. Na obrazovce Přihlaste se a nainstalujte Office vyberte Nechci se přihlásit ani vytvořit účet (malý odkaz dole v okně).

 3. Zadejte kód Product Key programu Microsoft HUP a aktivujte Office.

  Nápovědu najdete v článku Instalace nebo přeinstalace Office v rámci programu Microsoft HUP.

Odkaz, na který můžete kliknout a zadat kód Product Key programu Microsoft HUP

Je kód Product Key potřeba k přeinstalaci Office?

K přeinstalaci Office 365, Office 2016 ani Office 2013 kód Product Key nepotřebujete. Pokud máte předplatné Office 365 pro domácnosti, nepotřebujete kód Product Key ani k instalaci Office na další počítače. Stačí přejít na www.office.com/myaccount a přihlásit se pod účtem Microsoft, který jste použili při nákupu Office. Pokud jste zapomněli svůj účet Microsoft nebo heslo, pomůžeme vám.

Poznámka: Kód Product Key potřebujete k přeinstalaci Office získaného v rámci programu Microsoft HUP. Nápovědu najdete v článku Instalace nebo přeinstalace Office v rámci programu Microsoft HUP.

Můžu svůj kód Product Key zobrazit v Office?

Ne, nemůžete. V Office se z bezpečnostních důvodů nezobrazuje celý kód Product Key.

Místo toho můžete v případě Office 365 a Office 2016 zobrazit účet Microsoft, ke kterému příslušný Office patří. Tento účet nahrazuje kód Product Key a slouží k přeinstalaci Office ze stránky www.office.com/myaccount a k aktivaci Office.

Pokud chcete zobrazit účet Microsoft, ke kterému příslušný Office patří, otevřete dokument ve Wordu 2016 (nebo v jiné aplikaci Office) a přejděte na Soubor > Účet. Podívejte se na e-mailovou adresu za položkou Vlastník pod názvem produktu.

Zobrazuje e-mailový účet, který je přidružený k Office.

Můžu svůj kód Product Key zobrazit online?


Pokud jste koupili Office 365

Kód Product Key pro Office 365 se nezobrazuje online. Pokud vás Office 365 vyzve k zadání kódu Product Key, můžete se přihlásit pod účtem Microsoft, který jste použili při nákupu a stažení Office 365.


Pokud jste koupili Office pro domácnosti, Office pro domácnosti a podnikatele, Office pro profesionály a pro samostatné aplikace Office

Kódy Product Key pro jednorázové nákupy Office a pro samostatné aplikace Office jsou dostupné na stránce www.office.com/myaccount. K přeinstalaci nebo aktivaci těchto produktů ale kód Product Key nepotřebujete. Pokud vás tyto produkty vyzvou k zadání kódu Product Key, můžete se přihlásit pomocí účtu Microsoft, který jste použili k zakoupení a stažení Office.

Pokud přesto chcete kód Product Key zobrazit, tady je postup:

 1. Přejděte na stránku www.office.com/myaccount, a pokud se zobrazí výzva, přihlaste se.

 2. Vyberte svůj produkt Office.

 3. Vyberte Zobrazit kód Product Key. Upozorňujeme, že tento kód Product Key bude jiný než ten, který je uvedený na kartě s kódem Product Key pro Office nebo v Microsoft Storu pro daný nákup. To je v pořádku.

Zobrazuje odkaz Zobrazit kód Product Key pro jednorázově zakoupenou instalaci Office.

Pokud jste Office koupili v rámci programu Microsoft HUP

Pokud jste Office koupili v rámci programu Microsoft HUP formou benefitu poskytovaného zaměstnavatelem, můžete svůj kód Product Key zobrazit online na stránce Podrobnosti objednávky. Nápovědu najdete v tématu Získání kódu Product Key pro program Microsoft HUP.

Zobrazuje tlačítko Instalovat v Podrobnostech objednávky Programu domácího používání (Home Use Program).

Můžu se na svůj kód Product Key podívat v Microsoft Storu?

Pokud jste si koupili Office pro domácnosti, Office pro domácnosti a podnikatele, Office pro profesionály nebo samostatné aplikace Office v Microsoft Storu a ještě jste tyto produkty nenainstalovali, můžete si také zobrazit kód Product Key a nainstalovat je z Microsoft Storu.

Kód Produkt Key zobrazíte v Microsoft Storu následovně:

 1. Přejděte na www.microsoftstore.com. V pravém horním rohu vyberte Přihlásit se a zadejte ID uživatele a heslo, které jste použili při nákupu Office.

 2. Po přihlášení vyberte svoje jméno v pravém horním rohu a vyberte Historie objednávek.

 3. Vyhledejte jednorázový nákup Office nebo samostatné aplikace Office a pak vyberte možnost pro instalaci Office, aby se zobrazil kód Product Key (tímto postupem se Office ve skutečnosti nenainstaluje). Upozorňujeme, že tento kód Product Key bude jiný než ten, který je uvedený na stránce Můj účet Office. To je v pořádku.

Stránka Historie objednávek v Microsoft Storu

Moje kódy Product Key neodpovídají

To je v pořádku. Kód Product Key Office uváděný na www.office.com/myaccount se bude vždy lišit od kódu Product Key na vaší kartě nebo v e-mailu. Jsou to dva různé typy klíčů, i když používají stejný formát.

Můžu si kód Product Key změnit?

Ano, kód Product Key k Office pro domácnosti, Office pro domácnosti a podnikatele nebo Office pro profesionály můžete změnit tím, že Office přeinstalujete. Postup najdete v tématu Změna kódu Product Key pro Office.

Můžu si kód Product Key koupit?

To závisí na tom, co chcete udělat.

 • Pokud kupujete úplně novou kopii Office 2016 nebo si pořizujete nové předplatné Office 365, můžete si kartu s kódem Product Key k Office koupit u prodejce. Po uplatnění kódu na stránce www.office.com/setup si můžete nastavit účet Microsoft a nainstalovat Office. Můžete si také Office koupit v podobě digitálního stažení přímo z Microsoft Storu na www.microsoftstore.com. Při jednorázovém nákupu Office 2016 nebo nákupu samostatných aplikací Office obdržíte kód Product Key, ale pro Office 365 nebudete kód Product Key potřebovat a ani ho neobdržíte.

 • Pokud chcete prodloužit platnost předplatného Office 365, můžete si koupit kartu s kódem Product Key k Office 365 u prodejce a potom tento kód uplatnit na stránce www.office.com/setup. Platnost předplatného můžete prodloužit také online bez kódu Product Key na stránce www.office.com/renew.

 • Pokud vás Office vyzve k zadání kódu Product Key a vy si chcete kód Product Key k aktivaci Office koupit, je lepší odinstalovat aktuální verzi Office a pak si koupit a nainstalovat novou verzi Office z Microsoft Storu. Budete tak mít jistotu, že se Office úspěšně aktivuje.

  Pokud chcete porovnat ceny a možnosti a uskutečnit nákup, klikněte níže na Koupit Office.

  Odkaz k zakoupení Office

Pokud si chcete kód Product Key pro Office koupit někde jinde, doporučujeme přečíst si tipy pro bezpečnější nakupování, abyste měli jistotu, že si koupíte originální software Microsoft. Pokud si chcete kód Product Key koupit online, určitě si přečtěte tip Dávejte pozor na samostatně prodávané kódy Product Key. Když si koupíte kód Product Key online a ten potom nefunguje nebo přestane fungovat, přečtěte si informace v části Můj kód Product Key k Office nefunguje.

Koupil(a) jsem si kartu s kódem Product Key, ale žádný kód na ní není

Pokud jste si koupili kartu s kódem Product Key pro Office, bude k odkrytí kódu Product Key možná potřeba, abyste na zadní straně karty opatrně setřeli stříbrnou stírací vrstvu. Pokud jste kód při stírání stírací vrstvy poškodili, přečtěte si informace v části Ztratil(a) jsem kód Product Key nebo ho mám poškozený.

Tip: Karta s kódem Product Key může obsahovat také čárové kódy nebo jiné skupiny písmen a čísel. Kód Product Key bude ale vždy ve formátu XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Setřením stírací vrstvy si zobrazte kód Product Key.

Ztratil(a) jsem kód Product Key nebo ho mám poškozený

Pokud se vám kód Product Key ztratil nebo poškodil, ale máte platný doklad o nákupu, může vám podpora Microsoftu kód Product Key vyměnit nebo vám nabídnout jiné možnosti. Kontaktujte podporu Microsoftu a požádejte o pomoc.

Pokud to vypadá, že jste kód Product Key ztratili, někdo vám ho odcizil nebo jste ho někam založili, a chcete si koupit novější verzi Office, klikněte níže na Koupit Office a budete si moct porovnat ceny a možnosti a uskutečnit nákup.

Odkaz k zakoupení Office

Pokud Office kupujete jinde, doporučujeme přečíst si tipy pro bezpečnější nakupování, abyste měli jistotu, že si koupíte originální software Microsoft. Pokud si chcete kód Product Key koupit online, určitě si přečtěte tip Dávejte pozor na samostatně prodávané kódy Product Key.

Můj kód Product Key k Office nefunguje

Pokud váš kód Product Key nefunguje nebo přestal fungovat, měli byste kontaktovat prodejce a požadovat vrácení peněz. Pokud jste si koupili kód Product Key nezávisle na softwaru, je velmi pravděpodobné, že je tento kód kradený nebo získaný jiným podvodným způsobem a že je jeho používání zablokované. Existuje bohužel spousta nepoctivých prodejců, kteří prodávají kradené, zneužité nebo jinak neautorizované kódy Product Key od Microsoftu. Tyto kódy Product Key jsou někdy vytištěné na padělaných štítcích nebo kartách s odkazem ke stažení softwaru od Microsoftu a někdy bývají distribuované se softwarovými médii, která nejsou určená k prodeji, jako jsou reklamní média, média pro přeinstalaci od výrobce OEM nebo jiná média specifická pro programy od Microsoftu.

Kontaktování podpory kvůli kódu Product Key

Pokud jste postupovali podle pokynů v tomto článku, ale přesto potřebujete pomoct, navštivte naši stránku podpory Microsoftu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×