Používání hypertextových odkazů v sešitu v prohlížeči

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hypertextový odkaz je odkaz z jednoho dokumentu na jiný, který při kliknutí otevře další stránku nebo soubor. Hypertextové odkazy v sešitu v prohlížeči můžete používat stejně jako v jiných aplikacích.

V následujících částech je popsáno použití hypertextových odkazů k procházení různých druhů cílových umístění a vytvoření hypertextových odkazů pro použití v sešitu v prohlížeči.

Co chcete udělat?

Použití hypertextového odkazu v sešitu v prohlížeči

Vytvořit hypertextový odkaz pro použití ve webovém sešitu

Seznámit se s rozdíly mezi hypertextovými odkazy v sešitu v prohlížeči a v aplikaci Excel

Nastavení vlastností webových částí, které mají vliv na hypertextové odkazy

Použít hypertextový odkaz v sešitu v prohlížeči

Po přidání hypertextového odkazu do sešitu aplikace Excel a uložení sešitu na web můžete pomocí hypertextového odkazu přejít do jiného umístění a otevřít zadanou stránku. Můžete například provést tyto akce:

Otevřete dokument, soubor nebo webovou stránku v novém okně   . Když propojíte dokumentu nebo webové stránce mimo aktuálním sešitě, webový prohlížeč otevřete nové okno v prohlížeči zobrazte ji.

Spusťte e-mailový program a vytvořte zprávu.    Po kliknutí na hypertextový odkaz na-mailovou adresu e-mailového programu automaticky spustí a vytvoří e-mailu, který má správnou adresu v poli Komu.

Přejděte do jiného umístění v aktuálním sešitu   . Pokud hypertextového odkazu připojí na jiné místo v aktuálním sešitě, výběr aktivní buňky se změní na nové místo v sešitu, ale se neotevře samostatném okně.

Přechod do jiného umístění v aktuálním sešitu může být velmi užitečné, zejména v případech, kdy sešit obsahuje velký počet listů. Můžete například vytvořit samostatný list, který se chová jako hlavní nabídka a který obsahuje odkazy na jednotlivé listy. Případně také můžete vytvořit odkazy, které spojují buňky na jednom listu se souvisejícími informacemi na jiném listu.

Začátek stránky

Vytvořit hypertextový odkaz pro použití ve webovém sešitu

Přímo v sešitu v Excel Services nelze vytvořit hypertextový odkaz. Místo toho musíte vytvořit nebo úprava hypertextového odkazu v sešitu aplikace Excel a pak publikovat nebo nahrání sešitu do knihovny dokumentů. Existuje několik způsobů, jak vytvořit hypertextový odkaz. Zadání adresy URL přímo v buňce, použijte tlačítko hypertextový odkaz ve skupině odkazy v aplikaci Excel nebo pomocí funkce hypertextový.odkaz.

Při vytváření hypertextového odkazu v sešitu aplikace Excel je cíl odkazu kódován jako adresa URL (Uniform Resource Locator). V závislosti na cílovém umístění (na webu, ve stejném dokumentu apod.) může mít adresa URL různé tvary. Část Viz také obsahuje odkaz na podrobné informace o vytváření různých druhů hypertextových odkazů v sešitu aplikace Excel.

Následující příklady syntaxe hypertextového odkazu obsahují podrobné vysvětlení součástí hypertextového odkazu. Tyto příklady vám pomohou při vytváření hypertextových odkazů.

 • Odkaz na webovou stránku

  Tento příklad popisuje hypertextový odkaz, který přechází na samostatnou webovou stránku, umístěnou na webovém serveru www.priklad.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  Součást adresy URL

  Popis

  http://

  Označení protokolu určující, že se jedná o webové umístění.

  www.example.com

  Adresa webového serveru nebo umístění v síti

  Jan07

  Cesta nebo složka na serveru

  News.htm

  Název souboru cílové stránky

 • Získání dat z jiné webové stránky

  Můžete vytvořit nebo spustit webový dotaz, který načte data z webové stránky. Lze také vytvořit webový dotaz, který načte data uložená v umístění na Internetu nebo v podnikovém intranetu. Webový dotaz odešle cílové umístění jako řetězec dotazu umístěný na konci základní adresy cílové stránky. Webové stránky často obsahují informace, které jsou skvělé pro analýzu v aplikaci Excel. Webový dotaz můžete například použít pro načtení dat z jiného sešitu v intranetu vaší společnosti.

  Tento hypertextový odkaz například otevře oddíl Objednávky zákazníků na podnikovém webu, vyhledá sešit s názvem Nákupní_objednávka_23456 a potom na listu Květen vyhledá oblast buněk F1 až F8:

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/Nákupní_objednávka_23456.xlsx&range=Květen!F2:F8

  Součást adresy URL

  Popis

  http://

  Protokol (u webových umístění je protokol HTTP nutný)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  Intranet

  xlviewer.aspx

  Prohlížeč aplikace Excel Web Access

   ?id

  Na začátku řetězce dotazu adresy URL se nachází otazník

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/

  Webová adresa cíle

  Nákupní_objednávka_23456.xlsx

  Název sešitu

  &range=

  Symbol ampersandu (&) propojí název sešitu s hodnotou rozsahu cílových buněk

  Květen

  Název listu v sešitu

  !

  Symbol vykřičníku propojí název listu s rozsahem buněk, který přestavuje cíl

  F2:F8

  Skutečný rozsah buněk, který je cílem dotazu

  Jestliže použijete umístění sešitu jako parametr dotazu v hypertextovém odkazu, prohlížeč dokumentů otevře nové okno (nebo novou kartu) v prohlížeči. Poté se fokus prohlížeče dokumentů přesune do určitého umístění v sešitu. Pokud se jedná o umístění buňky, prohlížeč dokumentů buňku umístí do středu webové stránky. Pokud se jedná o lokální nebo globální pojmenovanou oblast, prohlížeč dokumentů umístí levou horní buňku oblasti do středu webové stránky. Ani v jednom z těchto případů prohlížeč dokumentů buňku nevybere.

Seznámit se s rozdíly mezi hypertextovými odkazy v sešitu v prohlížeči a v aplikaci Excel

Ve většině případů se hypertextový odkaz v sešitu v prohlížeči chová úplně stejně jako hypertextový odkaz v sešitu aplikace Excel. Jsou zde však patrné některé rozdíly.

 • Sešity v prohlížeči podporují pouze absolutní hypertextové odkazy nebo hypertextové odkazy, které obsahují úplnou adresu. To zahrnuje protokol, webový server, cestu a název souboru. Nepodporují relativní hypertextové odkazy, které obsahují pouze část úplné adresy. Aplikace Excel naopak podporuje absolutní i relativní hypertextové odkazy.

 • U sešitu v prohlížeči se určí barva hypertextového odkazu na základě výchozí barvy hypertextového odkazu definované v prohlížeči, dokud výslovně nezadáte jinou výchozí barvu odkazu v sešitu aplikace Excel.

 • Webový prohlížeč dokumentů převede hypertextové odkazy odkazující na celý sloupec nebo řádek v aplikaci Excel na odkaz na první buňku řádku nebo sloupce.

 • Webový prohlížeč dokumentů nepodporuje hypertextové odkazy v grafech, grafické hypertextové odkazy ani hypertextové odkazy na nesouvislé rozsahy. Takové hypertextové odkazy jsou převedeny na textové řetězce.

Začátek stránky

Nastavit vlastnosti webových částí, které mají vliv na hypertextové odkazy

Webová část Excel Web Access umožňuje použití vlastních vlastností pro řízení chování hypertextových odkazů. Popis vlastností je uveden v následující tabulce.

Pokud zaškrtávací políčko této vlastnosti:

Je zaškrtnuto:

Není zaškrtnuto:

Povolit hypertextové odkazy

Všechny podporované hypertextové odkazy na soubory a dokumenty mimo aktuální sešit jsou aktivní. Jedná se o výchozí chování.

Všechny podporované hypertextové odkazy na umístění mimo sešit jsou převedeny na neaktivní textové řetězce.

Povolit navigaci

Všechny podporované hypertextové odkazy na umístění v rámci aktuálního sešitu jsou aktivní. Jedná se o výchozí chování.

Všechny podporované hypertextové odkazy na umístění v rámci sešitu jsou převedeny na neaktivní textové řetězce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×