Používání funkcí formátovaného textu v SharePointu Workspace 2010

Ve většině polí pro zadávání textu lze provádět úpravy formátovaného textu.

Poznámka: Informace v tomto článku nápovědy neplatí pro pole formátovaného textu, která se nacházejí v šablonách formulářů v nástroji Seznamy aplikace SharePoint Workspace. U těchto polí jsou dostupné funkce formátovaného textu, které existují v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2010.

Co chcete udělat?

Formátování textu

Přidání obrázků a souborů k textovému obsahu

Automatické zjišťování webových adres

Úpravy zobrazení textu pro odkazy na nástroje a odkazy na webové adresy

Formátování textu

Ve většině nástrojů pracovních prostorů jsou možnosti formátování formátovaného textu k dispozici na kartě Domů na pásu karet. Patří sem možnosti změny řezu písma, velikosti, barvy a zvýraznění vybraného textu a také možnosti změny nastavení odstavce, jako je zarovnání, odsazení a odrážky.

Vyberte z možností odstavce zarovnání doleva, doprava, na střed nebo vytvoření odrážek a zvětšení nebo zmenšení odsazení odstavce.

Ve většině polí pro zadávání formátovaného textu můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit nabídku možností formátování.

Začátek stránky

Přidání obrázků a souborů k textovému obsahu

Do polí formátovaného textu můžete kopírovat a vkládat obrázky a soubory. Zkopírujte obrázek nebo soubor do schránky, klikněte pravým tlačítkem myši do pole formátovaného textu a klikněte na příkaz Vložit. Obrázek nebo soubor lze také do pole formátovaného textu přetáhnout.

Obrázky nebo soubory, které vložíte do polí formátovaného textu, se mohou někdy zobrazit jako přiložené soubory (místo skutečného obrázku), v závislosti na typu obrázku nebo souboru a vašem operačním systému.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázek nebo přílohu zobrazíte možnosti nabídky. Možnosti, které se zobrazí, závisí na typu souboru.

Začátek stránky

Automatické zjišťování webových adres

Ve výchozím nastavení jsou všechna okna pro úpravy formátovaného textu nastavena na automatické zjišťování webové adresy (URL) a jejího naformátování jako živého odkazu, na který můžete vy a další členové kliknout a otevřít tak webový prohlížeč a následně web. V následující tabulce vidíte pravidla syntaxe pro zadání webové adresy pro automatické zjišťování:

Adresa URL

Platná?

microsoft.com

Ne

www.microsoft.com

Ano

http://microsoft.com

Ano

http://www.microsoft.com

Ano

Pokud chcete povolit nebo zakázat tuto funkci, klikněte pravým tlačítkem myši do okna pro úpravy a následně klikněte na volbu Zjistit adresy URL.

Začátek stránky

Úpravy zobrazení textu pro odkazy na nástroje a odkazy na webové adresy

Text, který se zobrazí pro odkazy na nástroje vložené do oblastí nebo polí s formátovaným textem a také zjištěné odkazy na webové adresy, můžete upravit.

Úpravy zobrazení textu pro odkazy na nástroje

Při vložení odkazu z položky nástroje pracovního prostoru (například odkazu na téma diskuse, souboru v nástroji Dokumenty, položky v nástroji Seznamy nebo stránky v nástroji Poznámkový blok) obsahuje text odkazu zpravidla název položky (v závislosti na nástroji) a posledního uživatele, který prováděl úpravy položky. Nástroj Seznamy vložený do pole formátovaného textu se například zobrazí s tímto formátem:

Formát zobrazení odkazu na položku nástroje Seznamy

Pro tento odkaz budete zřejmě chtít použít odlišný text, zvláště pokud je odkaz součástí textu ve větě.

Úpravy zobrazení textu:

 1. Pomocí kláves se šipkami umístěte kurzor přímo vedle textu odkazu.

  Umístění kurzoru

  Poznámka: Nemůžete kliknout do textu, který chcete upravit, protože v takovém případě byste odkaz aktivovali a přešli do cíle tohoto odkazu.

 2. Pomocí klávesy SHIFT a kláves se šipkami zvýrazněte text odkazu. Dejte pozor, abyste nezahrnuli žádné úvodní ani koncové mezery před nebo za slovy.

  Zvýraznění textu odkazu pomocí klávesy Shift a šipkových kláves

 3. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Upravit hypertextový odkaz.

 4. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz nahraďte text v poli Zobrazený text požadovaným textem.

  Poznámka: Pole Adresa by mělo obsahovat text s adresou položky pracovního prostoru v aplikaci Groove. V opačném případě (například když je pole prázdné) to znamená, že text nebyl správně zvýrazněn. Klikněte na volbu Storno a zkontrolujte, že jste vybrali POUZE text odkazu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  V odkazu se zobrazí upravený text.

  Odkaz s upraveným textem

Úpravy zobrazení textu pro odkazy na webové adresy

Máte možnost zadat alternativní text pro zobrazení odkazů na webové adresy, který se zobrazí v oblastech nebo polích s formátovaným textem. Můžete vytvořit webovou adresu s alternativním textem v místě kurzoru nebo použít alternativní text u existující webové adresy.

 1. Klikněte do místa, kam chcete vložit webovou adresu, nebo vyberte existující text nebo existující webovou adresu.

  Vybraná webová adresa

  Tip: Chcete-li vybrat existující webovou adresu, klikněte nalevo nebo napravo od webové adresy a pomocí klávesy SHIFT a kláves se šipkami ji zvýrazněte.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně Hypertextový odkaz zadejte text, který chcete mít v poli Text k zobrazení a (pokud je to nutné) webovou adresu do pole Adresa.

  Pokud jste předem vybrali webovou adresu, zobrazí se tato adresa automaticky v poli Text k zobrazení a Adresa a vy jednoduše jen nahradíte obsah v poli Text k zobrazení požadovaným textem.

  Jestliže jste předem vybrali text, automaticky se zobrazí v poli Text k zobrazení. Je nutné přidat webovou adresu do pole Adresa nebo webovou adresu vybrat ze seznamu Prohlédnuté stránky, který obsahuje historii posledních navštívených webových stránek ve vašem prohlížeči.

  Když otevřete dialogové okno Hypertextový odkaz a není vybrán žádný text, je nutné zadat požadovaný text do pole Text k zobrazení a související webovou adresu do pole Adresa.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Bude vložen hypertextový odkaz nebo tento odkaz nahradí předchozí text, pokud byl zadán.

  Upravený text odkazu na webovou adresu

Odebrání odkazů

Odkaz lze odebrat jednoduše odstraněním textu odkazu (pokud budete text potřebovat, můžete ho znovu napsat).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×