Používání a úpravy motivů dokumentů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete rychle a snadno naformátovat celého dokumentu mu dodá moderní a profesionální vzhled použitím motivu dokumentu. Motiv dokumentu je sada možnosti formátování, která obsahuje barvy motivu, písma motivu (včetně záhlaví písem a text) a efekty motivu (včetně čáry a efekty výplně).

Zadejte několik motivech dokumentů: předdefinované programů, jako je Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint, ale můžete taky vytvořit vlastní úpravy a uložení existujícího dokumentu motivu. Motivy dokumentů jsou sdíleny aplikaci Office tak, aby všechny vaše dokumenty Office můžete mít stejný, jednotný vzhled. Na rozdíl od aplikace Word a Excel, včetně PowerPointu možnosti přizpůsobení styl pozadí. Informace o přidání a přizpůsobení pozadích najdete v tématu Formát pozadí snímků.

Poznámka: Informace o použitím nebo přizpůsobením motiv v PowerPointu najdete v tématu použití nebo vytvořte motivů v aplikaci PowerPoint.

Tento článek popisuje motivy. Další informace o hledání šablon dokumentů najdete v tématu kde najdu šablony?

Použití motivu dokumentu

Pokud chcete změnit motiv dokumentu, který se použije ve výchozím nastavení v aplikaci Word a Excel, vyberte jiné předdefinovaného motivu dokumentu nebo vlastní motiv dokumentu. Motivy dokumentů, které použijete ovlivňují styly, které můžete použít v dokumentu.

 1. Pokud používáte Excel, na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

  Pokud používáte Word, na kartě Návrh ve skupině Formátování dokumentu klikněte na motivy.

 2. Proveďte jedno z následujících:

  • Chcete-li použít předdefinovaný motiv dokumentu, klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

  • Chcete-li použít vlastní motiv dokumentu, klikněte v části vlastní, klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

   Poznámka: Vlastní je dostupná jenom v případě, že jste vytvořili jeden nebo více vlastní motiv dokumentu. Další informace o vytváření vlastní motiv dokumentu najdete v článku Přizpůsobení motivu dokumentu dole.

 3. Pokud nenajdete motivu dokumentu, který chcete použít, klikněte na Hledat motivy na počítači nebo v síti. Použití motivu z jednoho dokumentu Office do druhého v dialogovém okně Zvolit motiv nebo dokumentu s motivem vyberte dokument Office, který obsahuje motiv, který chcete použít a potom klikněte na otevřené.

 4. V aplikacích Office 2007 můžete hledat motivy jiných dokumentů na webu Office Online. Klikněte na Hledat Office Online.

Začátek stránky

Úpravy motivů dokumentů

Chcete-li úpravy motivů dokumentů, začněte změnou barvy, písma nebo čára a výplň efekty, které se používají. Změny provedené na jednu nebo víc z těchto komponent okamžitě vliv styly, které jste použili v aktivním dokumentu. Pokud chcete použít tyto změny u nových dokumentů, můžete Uložit jako vlastní motiv dokumentu.

Přizpůsobení barvy motivu

Barvy motivu obsahovat čtyři text barvy pozadí, šest barev-barvy zvýraznění a barev dvou hypertextových odkazů. Barvy tlačítko Barvy motivu Obrázek tlačítka představují aktuální text a barev pozadí a sadu barev u názvu Barvy motivu po kliknutí na tlačítko Barvy motivu představují barvy zvýraznění a hypertextový odkaz. pro tento motiv. Když změníte některá z tyto barvy můžete vytvořit vlastní sadu barev motivu, barev u tlačítka Barvy motivu a vedle názvu Barvy motivu měnit.

 1. Pokud používáte Excel, na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině motivybarev.

  Pokud používáte Word, na kartě Návrh ve skupině Formátování dokumentu klikněte na barvy.

 2. Pokud používáte Excel, klikněte na Vytvořit nové barvy motivu.

  Pokud používáte Word, klikněte na Přizpůsobit barvy.

 3. V části barvy motivu klikněte na tlačítko element barvy motivu, který chcete změnit.

 4. V části Barvy motivu vyberte barvy, které chcete použít. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny prvky barev motivů, které chcete změnit.

  Tip: V poli Ukázka uvidíte provedené změny. Vliv barvy, které vyberete styly, které jste použili v dokumentu zobrazíte kliknutím na Náhled.

 5. Do pole Název zadejte příslušný název pro nové barvy motivu a potom klikněte na Uložit.

  Tip: Pokud chcete vrátit všechny prvky barev motivů na původní hodnoty, klikněte na možnost Obnovit a teprve potom na tlačítko Uložit.

Přizpůsobení písem motivu

Písma motivu obsahují písmo nadpisu a písmo textu textu. Když kliknete na tlačítko Písma motivu Obrázek tlačítka , uvidíte název nadpis a text textu písma používaná u každého motivu písma, pod názvem Písma motivu. Můžete změnit obě tato písma můžete vytvořit vlastní sadu písem motivu.

 1. Pokud používáte Excel, na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na písma.

  Pokud používáte Word, na kartě Návrh ve skupině Formátování dokumentu klikněte na písma.

 2. Pokud používáte Excel, klikněte na Vytvořit nová písma motivu.

  Pokud používáte Word, klikněte na Přizpůsobit písma.

 3. V polích Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, která chcete použít.

  Tip: Ukázka bude aktualizována pomocí vybraných písem.

 4. Do pole Název zadejte příslušný název pro nová písma motivu a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Výběr sady efektů motivu

Efekty motivu jsou sady a bez výplně. Když kliknete na tlačítko Efekty motivu Obrázek tlačítka , uvidíte čáry a efekty výplně pro každou sadu efektů motivu v obrázku zobrazí s názvem Efekty motivu. Přestože nelze vytvořit vlastní sadu efektů motivu, můžete efektů motivu, který chcete použít v motivu dokumentu.

 1. Pokud používáte Excel, na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na efekty.

  Pokud používáte Word, na kartě Návrh ve skupině Formátování dokumentu klikněte na efekty.

 2. Klikněte na efekt, který chcete použít.

Začátek stránky

Uložení motivu dokumentu

Můžete uložit všechny změny, které uděláte barvy, písma nebo čára a výplň efekty motivu dokumentu jako vlastního motivu dokumentů, které můžete použít u jiných dokumentů.

 1. Pokud používáte Excel, na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

  Pokud používáte Word, na kartě Návrh ve skupině Formátování dokumentu klikněte na motivy.

 2. Klikněte na položku Uložit aktuální motiv.

 3. Do pole Název souboru zadejte příslušný název motivu a klikněte na Uložit.

  Vlastní motiv dokumentu se uloží do složky motivech dokumentů a se automaticky přidají do seznamu vlastní motivy.

Začátek stránky

Použití motivu dokumentu

Pokud chcete změnit motiv dokumentu, který se použije ve výchozím nastavení v aplikaci Word a Excel, vyberte jiné předdefinovaného motivu dokumentu nebo vlastní motiv dokumentu. Motivy dokumentů, které použijete ovlivňují styly, které můžete použít v dokumentu.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Proveďte jedno z následujících:

  • Chcete-li použít předdefinovaný motiv dokumentu, klikněte v části předdefinované, klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

  • Chcete-li použít vlastní motiv dokumentu, klikněte v části vlastní, klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

   Poznámka: Vlastní je dostupná jenom v případě, že jste vytvořili jeden nebo více vlastní motiv dokumentu. Další informace o vytváření vlastní motiv dokumentu najdete v článku Přizpůsobení motivu dokumentu dole.

 3. Pokud nenajdete motivu dokumentu, který chcete použít, klikněte na Hledat motivy na počítači nebo v síti. Použití motivu z jednoho dokumentu Office do druhého v dialogovém okně Zvolit motiv nebo dokumentu s motivem vyberte dokument Office, který obsahuje motiv, který chcete použít a potom klikněte na otevřené.

Začátek stránky

Úpravy motivů dokumentů

Chcete-li úpravy motivů dokumentů, začněte změnou barvy, písma nebo čára a výplň efekty, které se používají. Změny provedené na jednu nebo víc z těchto komponent okamžitě vliv styly, které jste použili v aktivním dokumentu. Pokud chcete použít tyto změny u nových dokumentů, můžete Uložit jako vlastní motiv dokumentu.

Přizpůsobení barvy motivu

Barvy motivu obsahovat čtyři text barvy pozadí, šest barev-barvy zvýraznění a barev dvou hypertextových odkazů. Barvy tlačítko Barvy motivu Obrázek tlačítka představují aktuální text a barev pozadí a sadu barev u názvu Barvy motivu po kliknutí na tlačítko Barvy motivu představují barvy zvýraznění a hypertextový odkaz. pro tento motiv. Když změníte některá z tyto barvy můžete vytvořit vlastní sadu barev motivu, barev u tlačítka Barvy motivu a vedle názvu Barvy motivu měnit.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na barvy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Klikněte na vytvořit nové barvy motivu.

 3. V části barvy motivu klikněte na tlačítko element barvy motivu, který chcete změnit.

 4. V části Barvy motivu vyberte barvy, které chcete použít. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny prvky barev motivů, které chcete změnit.

  Tip: V poli Ukázka uvidíte provedené změny. Vliv barvy, které vyberete styly, které jste použili v dokumentu zobrazíte kliknutím na Náhled.

 5. Do pole Název zadejte příslušný název pro nové barvy motivu a potom klikněte na Uložit.

  Tip: Pokud chcete vrátit všechny prvky barev motivů na původní hodnoty, klikněte na možnost Obnovit a teprve potom na tlačítko Uložit.

Přizpůsobení písem motivu

Písma motivu obsahují písmo nadpisu a písmo textu textu. Když kliknete na tlačítko Písma motivu Obrázek tlačítka , uvidíte název nadpis a text textu písma používaná u každého motivu písma, pod názvem Písma motivu. Můžete změnit obě tato písma můžete vytvořit vlastní sadu písem motivu.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na písma.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Klikněte na vytvořit nová písma motivu.

 3. V polích Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, která chcete použít.

  Tip: Ukázka bude aktualizována pomocí vybraných písem.

 4. Do pole Název zadejte příslušný název pro nová písma motivu a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Výběr sady efektů motivu

Efekty motivu jsou sady a bez výplně. Když kliknete na tlačítko Efekty motivu Obrázek tlačítka , uvidíte čáry a efekty výplně pro každou sadu efektů motivu v obrázku zobrazí s názvem Efekty motivu. Přestože nelze vytvořit vlastní sadu efektů motivu, můžete efektů motivu, který chcete použít v motivu dokumentu.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na efekty.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Klikněte na efekt, který chcete použít.

Začátek stránky

Uložení motivu dokumentu

Můžete uložit všechny změny, které uděláte barvy, písma nebo čára a výplň efekty motivu dokumentu jako vlastního motivu dokumentů, které můžete použít u jiných dokumentů.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Klikněte na položku Uložit aktuální motiv.

 3. Do pole Název souboru zadejte příslušný název motivu a klikněte na Uložit.

  Vlastní motiv dokumentu se uloží do složky motivech dokumentů a se automaticky přidají do seznamu vlastní motivy.

Začátek stránky

Viz taky

Použití stylu u textu ve Wordu

Přizpůsobit nebo vytvořit nové styly v aplikaci Word

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×