Postup pro přidání, úpravu nebo odstranění záznamů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Informace, které uchováváte v databázi, jsou uloženy v tabulkách, které obsahují data o konkrétním předmětu, jako jsou aktiva nebo kontakty. Každý záznam v tabulce obsahuje informace o jedné položce, například o konkrétním kontaktu. Záznam je tvořen poli, jako je například jméno, adresa a telefonní číslo. Zpravidla se označuje jako řádek a pole se zpravidla označuje jako sloupec. V aplikaci Microsoft Office Access 2007 je možné přidávat, upravovat nebo odstraňovat záznamy přímo v tabulce v Zobrazení Datový list. Pokud jste navrhli a vytvořili Výběrový dotaz, můžete prohlížet a často také upravovat záznamy přímo v datovém listu, který vznikne spuštěním dotazu. Můžete také vytvořit formulář, který je založený na některé tabulce nebo dotazu a následně jej použít k přidání nebo úpravě záznamů.

V tomto článku

Přehled

Přidání nového záznamu

Vyhledání záznamu pro úpravu nebo odstranění

Úprava existujícího záznamu

Odstranění záznamu

Kdy jsou data uložena?

Vrácení změn zpět

Přehled

Při vytvoření databáze založené na šabloně jsou automaticky vytvořeny počáteční tabulky, dotazy a formuláře. Tento článek popisuje, jak přidat, upravit a odstranit záznamy při používání databáze, která byla vytvořena na základě některé z šablon nabízených aplikací Access.

Informace o tom, jak přidat, upravit a odstranit záznamy v databázi, která nebyla vytvořena na základě šablony dodané s aplikací Access, naleznete v následujících článcích:

Informace o tom, jak používat funkci Shromáždit a aktualizace dat pomocí e-mailu naleznete v článku Přidání dat shromážděných prostřednictvím e-mailů do databáze aplikace Access.

Informace o importu dat do aplikace Access uvádějí následující články:

Informace o přidání nového pole nebo sloupce do tabulky naleznete v článku Vložení, přidání nebo vytvoření nového pole tabulky.

Začátek stránky

Přidání nového záznamu

Nový záznam je přidán do databáze, jakmile je k dispozici nová položka pro sledování. Můžete například přidat do tabulky Kontakty nový kontakt poté, co získáte nového přítele nebo kolegu, o němž chcete zaznamenat informace. Aplikace Office Access 2007 přidá nový záznam na konec tabulky.

Chcete-li přidat záznam, otevřete nejprve tabulku nebo formulář. V některých případech se formulář otevře automaticky při otevření databáze. Pokud například otevřete databázi, která byla vytvořena na základě šablony Kontakty, automaticky se otevře formulář Seznam kontaktů. Ten představuje spouštěcí formulář pro databázi Kontakty.

Formulář Seznam Kontaktů

Následující části popisují několik způsobů přidání nového záznamu pomocí zobrazení datového listu nebo formuláře.

Použití spouštěcího formuláře šablony

Při vytvoření nové databáze založené na šabloně, která je k dispozici v aplikaci Access, je zpravidla načten spouštěcí formulář. Pokud například vytvoříte databázi na základě šablony Kontakty, načte se spouštěcí formulář Seznam kontaktů. Spouštěcí formulář má představovat bod spuštění pro navigaci v databázi a její používání. Řada těchto šablon, ne však všechny, umožňuje klepnout na tlačítko, které slouží k přidávání nových záznamů ve spouštěcím formuláři. Formulář Seznam kontaktů například obsahuje tlačítko Nový kontakt a formulář Seznam problémů tlačítko Nový problém.

Formulář Seznam kontaktů se zakroužkovaným tlačítkem Nový kontakt

Při klepnutí na toto tlačítko se otevře formulář, v němž můžete zadat příslušné informace. Pokud například klepnete na tlačítko Nový kontakt, otevře se formulář Podrobnosti kontaktu.

Přidání záznamu pomocí tlačítka Nový

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Po otevření spouštěcího formuláře klepněte na tlačítko pro přidání nového záznamu.

  Ve formuláři Seznam kontaktů například klepněte na tlačítko Nový kontakt. Otevře se formulář Podrobnosti kontaktu.

 4. Vyplňte formulář. Zadejte informace do jednotlivých polí a mezi poli přecházejte stisknutím klávesy TAB, případně přejděte na předchozí pole stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB.

  Poznámka: Chcete-li začít nový řádek v poli, do něhož lze zadat více řádků textu, například v poli Text nebo Poznámka, stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER. Pokud chcete více místa pro úpravy, můžete otevřít pole Lupa. Pole Lupa otevřete tak, že klepnete do pole, které chcete upravit, tak, aby byl kurzor v tomto poli a současně bylo příslušné pole vybráno. Pak stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F2.

 5. Po zadání všech záznamů uložte informace klepnutím na tlačítko OK nebo, chcete-li přidat další záznamy, klepněte na tlačítko Uložit a Nový (je-li k dispozici).

Používáte-li formulář Seznam kontaktů, můžete přidat nový záznam klepnutím na tlačítko Přidat z aplikace Outlook a výběrem záznamu z adresáře aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Přidání záznamu pomocí tlačítka Přidat z aplikace Outlook

Některé šablony obsahují tlačítko Přidat z aplikace Outlook, které umožňuje přidat záznam z adresáře aplikace Office Outlook 2007. Poznámka: Toto tlačítko je funkce určitých šablon a není přítomno při výchozím nastavení, když vytvoříte nový formulář nebo tabulku.

 1. Klepněte na tlačítko Přidat z aplikace Outlook.

 2. Pokud se zobrazí dialogové okno Zvolit profil, vyberte název profilu v poli Název profilu a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Je možné, že se zobrazí dialogové okno s následujícím textem: Program se pokouší získat přístup k údajům aplikace Outlook, které mohou zahrnovat informace z adresáře. Chcete to povolit? Pokud jde o neočekávanou činnost, může se jednat o virus a doporučujeme zvolit možnost Ne. Toto okno se po klepnutí na tlačítko Přidat z aplikace Outlook zobrazuje běžně, takže na tlačítko Ne neklepejte. Chcete-li zvolit více kontaktů, může být nutné zaškrtnout políčko Umožnit přístup po dobu a zvolit krátký časový úsek, například 5 minut. Tím dáte aplikaci Outlook pokyn k povolení přístupu k uloženým e-mailovým adresám na zadanou dobu. Po dokončení klepněte na tlačítko Ano.

 3. V dialogovém okně Vybrat jména pro přidání poklepejte na jména, která chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Jména jsou přidána do formuláře.

Uložení záznamu kontaktu do adresáře aplikace Outlook

Některé šablony obsahují tlačítko Vytvořit kontakt aplikace Outlook, které umožňuje uložit záznam jako kontakt do adresáře aplikace Outlook. Poznámka: Toto tlačítko je funkce určitých šablon a není přítomno při výchozím nastavení, když vytvoříte nový formulář nebo tabulku.

 1. Klepněte na tlačítko Vytvořit kontakt aplikace Outlook.

 2. Pokud se zobrazí dialogové okno Zvolit profil, vyberte název profilu v poli Název profilu a klepněte na tlačítko OK.

 3. V aplikaci Outlook se otevře formulář nového kontaktu, který obsahuje data záznamu, který jste vybrali. Zkontrolujte data v novém formuláři kontaktu a proveďte všechny požadované změny nebo doplňte požadované informace.

 4. Na kartě Kontakt formuláře nového kontaktu klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

U některých šablon se zobrazí příkaz Uložit jako kontakt aplikace Outlook na Pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office, který umožňuje uložit záznam kontaktu do vašeho adresáře aplikace Outlook. Poznámka: Tento příkaz je funkce určitých šablon a je k dispozici pouze tehdy, pokud používáte tabulku, která ukládá e-mailové adresy, nebo pokud používáte dotaz nebo formulář založený na takovéto tabulce v databázi, která je založená na určitých šablonách.

 1. Vyberte záznam, který chcete uložit jako kontakt aplikace Outlook.

 2. Na kartě Domů ve skupině Záznamy klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na možnost Uložit jako kontakt aplikace Outlook.

 3. Pokud se zobrazí dialogové okno Zvolit profil, vyberte název profilu v poli Název profilu a klepněte na tlačítko OK.

 4. V aplikaci Outlook se otevře formulář nového kontaktu, který obsahuje data záznamu, který jste vybrali. Zkontrolujte data v novém formuláři kontaktu a proveďte všechny požadované změny nebo doplňte požadované informace.

 5. Na kartě Kontakt formuláře nového kontaktu klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Přidání záznamu do spouštěcího formuláře

V závislosti na použité šabloně můžete někdy zadat informace přímo do spouštěcího formuláře. Aplikace Access nejčastěji zobrazí existující informace v tabulce. Přímo pod posledním řádkem dat je nový prázdný záznam s hvězdičkou (*) zobrazenou ve voliči záznamů. Zadejte informace do záznamu tak, aby jim předcházela hvězdička. Pokud jsou některému z polí přiřazeny výchozí hodnoty, nový záznam se zobrazí tak, aby mu již byly přiřazeny některé výchozí hodnoty. Chcete-li rychle přejít na nový záznam na konci tabulky, můžete klepnout na navigační tlačítko Nový (prázdný) záznam nebo na kartě Domů ve skupině Záznamy klepněte na tlačítko Nový.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Jakmile se zobrazí spouštěcí formulář a neexistují žádná data, zadejte informace do nového prázdného záznamu, který se zobrazí. Pokud existují nějaké informace, proveďte některé z následujících akcí:

  • Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Nový.

  • Klepněte na tlačítko Nový (prázdný) záznam, pokud je k dispozici.

  • Ve voliči záznamů vyberte záznam s hvězdičkou a zadejte požadované informace.

 4. Vyplňte záznam. Zadejte informace do jednotlivých polí a mezi poli přecházejte stisknutím klávesy TAB, případně přejděte na předchozí pole stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB.

  Poznámka: Chcete-li začít nový řádek v poli, do něhož lze zadat více řádků textu, jako je například pole Text nebo Poznámka, stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER. Pokud potřebujete více místa pro úpravy, můžete otevřít pole Lupa. To provedete tak, že umístíte kurzor do pole, které chcete upravit, a stisknete kombinaci kláves SHIFT+F2.

 5. Po zadání hodnot do všech polí přejděte stisknutím klávesy TAB k novému prázdnému záznamu.

  Při zobrazení nového záznamu nebo zavření formuláře je nově přidaný záznam uložen.

Použití tabulky nebo formuláře z navigačního podokna

Kromě zadání nového záznamu pomocí spouštěcího formuláře šablony můžete tabulku nebo formulář otevřít z navigačního podokna a pak zadat nový záznam.

Otevření tabulky nebo formuláře

 • V navigačním podokně poklepejte na položku, kterou chcete otevřít (nebo klepněte jednou, pokud jste změnili možnost Otevřít objekty pomocí v dialogovém okně Možnosti navigace).

  Tabulka nebo formulář se otevře ve výchozím zobrazení.

Zobrazí se veškeré existující informace, nejčastěji ve formě řádků datového listu. Pod těmito řádky se ve voliči záznamů zobrazí nový prázdný záznam s hvězdičkou. Do tohoto řádku zadejte informace.

Přidání záznamu do tabulky nebo formuláře   

Jakmile se zobrazí datový list nebo spouštěcí formulář a nejsou k dispozici žádná existující data, zadejte informace do nového prázdného záznamu, který se zobrazí. Pokud existují nějaké informace, proveďte některé z následujících akcí:

 • Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Nový.

 • Klepněte na tlačítko Nový (prázdný) záznam, pokud je k dispozici.

 • Ve voliči záznamů vyhledejte záznam s hvězdičkou a do tohoto řádku zadejte nové informace.

Po zadání hodnot do všech polí přejděte stisknutím klávesy TAB k novému prázdnému záznamu.

Při zobrazení dalšího záznamu nebo zavření tabulky či formuláře se nově přidaný záznam uloží.

Proč se někdy zdá, že je vynecháno identifikační číslo

Při vytvoření pole, které je nastaveno na datový typ Automatické číslo, aplikace Access automaticky generuje hodnotu tohoto pole v každém novém záznamu. Hodnota se podle výchozího nastavení zvyšuje, takže každý nový záznam získá další dostupné pořadové číslo. Účelem datového typu Automatické číslo je poskytnout hodnotu, kterou je vhodné použít jako primární klíč.

Další informace o primárních klíčích naleznete v článku Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíče.

Pokud odstraníte řádek z tabulky, která obsahuje pole nastavené na datový typ Automatické číslo, hodnota v poli Automatické číslo pro tento řádek není vždy automaticky znovu použita. Z tohoto důvodu nemusí být generované číslo očekávaným číslem a v pořadí identifikačních čísel mohou být mezery – to je dáno rozvržením aplikace. Můžete spoléhat na jedinečnost hodnot v poli Automatické číslování, nikoli na jejich pořadí. 

Začátek stránky

Vyhledání záznamu pro úpravu nebo odstranění

Záznam je nutné nejprve vyhledat a teprve potom jej lze upravit nebo odstranit. V tabulce, která obsahuje pouze malý počet záznamů, můžete záznamy procházet pomocí navigačních tlačítek, dokud nenajdete požadovaný záznam. Ve větší tabulce byste však měli požadované záznamy vyhledávat pomocí jiných postupů.

Použití navigačních tlačítek záznamu

Mezi záznamy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek. Klepnutím na tato tlačítka se šipkami můžete přejít na první, předchozí, další nebo poslední záznam nebo přidat nový záznam.

Navigační tlačítka

1. První záznam

2. Předchozí záznam

3. Aktuální záznam

4. Další záznam

5. Poslední záznam

6. Nový (prázdný) záznam

7. Indikátor filtrování

8. Pole Hledat

Při klepnutí do pole Aktuální záznam můžete zadat číslo záznamu a následným stisknutím klávesy ENTER k němu přejít. Číslo záznamu se počítá přírůstkově od začátku formuláře nebo datového listu a neodpovídá žádné hodnotě pole. 

Tlačítko indikátoru filtru ukazuje, zda byl použit filtr. Je-li zobrazena hodnota Filtrováno, můžete klepnutím na toto tlačítko filtr odebrat. Pokud je zobrazena hodnota Nefiltrováno, můžete klepnutím na toto tlačítko použít naposledy použitý filtr.

Pokud zadáváte text do pole Hledat, při zadávání jednotlivých znaků v reálném čase se zvýrazní první odpovídající hodnota. Pomocí této funkce můžete rychle vyhledat záznam s hodnotou odpovídající hodnotě zadané v poli Hledat.

Použití funkce Hledat v dialogovém okně Najít a nahradit

K vyhledání odpovídajícího záznamu lze použít funkci Hledat v dialogovém okně Najít a nahradit. Při vyhledání prvního záznamu se tento záznam stane aktuálním záznamem a následně jej můžete upravit nebo odstranit.

Vyhledání odpovídajícího záznamu

 1. Klepněte na pole, které chcete prohledávat

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  Klávesová zkratka: Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F.

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 3. Klepněte na kartu Najít.

 4. Do pole Najít zadejte hodnotu, kterou chcete porovnat.

 5. Případně můžete v rozevíracím seznamu Oblast hledání změnit pole, které bude prohledáno, nebo místo toho prohledat celou následující tabulku.

 6. V rozevíracím seznamu Porovnat můžete vybrat položku Jakákoli část pole. Výběrem této možnosti provedete nejširší možné vyhledávání.

 7. V seznamu Hledat klepněte na položku Vše a poté klepněte na tlačítko Najít další.

Další informace o pomocí dialogového okna Najít a nahradit, najdete v článku pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat.

Použití filtru

Pomocí filtru můžete omezit zobrazené záznamy na takové, které odpovídají zadaným kritériím. Použití filtru usnadňuje vyhledání záznamu, který chcete upravit nebo odstranit. Chcete-li například rychle snížit počet zobrazených záznamů, klepněte pravým tlačítkem myši na pole, jehož hodnotu chcete porovnat, a potom klepněte na příkaz Rovná se, Nerovná se, Obsahuje nebo Neobsahuje v dolní části místní nabídky.

Použití filtru podle výběru

 1. Otevřete tabulku nebo formulář.

 2. Chcete-li se ujistit, že tabulka nebo formulář ještě nebyly filtrovány, klepněte na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Upřesnit a potom klepněte na příkaz Vymazat všechny filtry (pokud je k dispozici).

 3. Přejděte k záznamu obsahujícími hodnotu, kterou chcete použít jako součást filtru, a potom klepněte na pole. Chcete-li filtrovat na základě částečného výběru, vyberte pouze požadované znaky.

 4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Výběr a potom klepněte na filtr, který chcete použít.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši do pole a v dolní části místní nabídky vyberte položku Rovná se, Nerovná se, Obsahuje nebo Neobsahuje.

 5. Chcete-li podle výběru filtrovat další pole, opakujte kroky 3 a 4.

Chcete-li zjistit další způsoby filtrování, použijte příkazy ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Domů.

Další informace o používání filtrů naleznete v článku Filtr: Omezení počtu zobrazených záznamů.

Začátek stránky

Úprava existujícího záznamu

Čas od času může být nutné změnit existující záznam – například adresu. Chcete-li upravit stávající záznam, otevřete tabulku nebo formulář, přejděte k požadovanému záznamu a proveďte změny. 

Otevření tabulky nebo formuláře

 • V navigačním podokně poklepejte na položku, kterou chcete otevřít (nebo klepněte jednou, pokud jste změnili možnost Otevřít objekty pomocí v dialogovém okně Možnosti navigace).

  Tabulka nebo formulář se otevře ve výchozím zobrazení.

Při otevření formuláře nebo tabulky se zobrazí veškeré existující informace a obvykle je vybráno (zvýrazněno) první pole prvního záznamu. Pokud začnete psát a jsou vybrána data, zadávané znaky nahradí vybraná data.

Nahrazení hodnoty v poli

 1. Vyberte obsah pole, který chcete nahradit.

  Tip: V zobrazení datového listu můžete pole vybrat klepnutím do oblasti jeho levého ohraničení poté, co se ukazatel myši změní na symbol plus (+). V zobrazení formuláře můžete pole vybrat klepnutím na jeho popisek.

 2. Zadejte nebo vyberte novou hodnotu pole.

  Zadané znaky nebo vybraná hodnota nahradí hodnotu v poli. Při přechodu na jiný záznam nebo zavření formuláře či tabulky dojde k uložení změn.

Chcete-li zadat informace do pole, klepněte do tohoto pole a umístěte kurzor na místo, kam chcete informace vložit. Když je kurzor v poli, můžete jej přesouvat pomocí kláves s šipkami.

Poznámka: Do pole můžete vložit aktuální datum stisknutím kombinace kláves CTRL + středník (;). Chcete-li vložit aktuální čas, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+dvojtečka (:).

Vložení nových informací do pole

 1. Klepněte do pole (nebo do něj přejděte pomocí klávesy TAB nebo kláves s šipkami a následným stisknutím klávesy F2).

 2. Umístěte kurzor na místo, kam chcete zadat informace.

 3. Zadejte text, který chcete vložit. Pokud se při zadávání dopustíte chyby, stiskněte klávesu BACKSPACE.

  Při přechodu na jiný záznam nebo zavření formuláře či tabulky dojde k uložení změn.

Začátek stránky

Odstranění záznamu

Pokud odstraníte záznam, jsou informace trvale odstraněny z tabulky. Proto byste si měli být jistí, že záznam skutečně chcete odstranit. Pokud potřebujete odstranit pouze některé informace, ale ne celý záznam, vyberte pouze požadovaná data a stiskněte klávesu DELETE.

Odstranění záznamu

 1. Vyberte záznam nebo záznamy, které chcete odstranit.

  Chcete-li vybrat záznam, klepněte na volič záznamu vedle záznamu, pokud je k dispozici.

  Chcete-li výběr rozšířit nebo zúžit, přetáhněte volič záznamu (pokud je k dispozici) nebo stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ŠIPKA DOLŮ nebo SHIFT+ŠIPKA NAHORU.

 2. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Odstranit.

Další informace o odstraňování záznamů naleznete v článku Odstranění záznamů z databáze.

Začátek stránky

Kdy jsou data uložena?

Když upravujete data ve formuláři nebo tabulce, jsou změny uloženy automaticky při přechodu na další záznam nebo zavření formuláře či tabulky. Když upravujete záznam, aplikace Access zobrazí ve voliči záznamů po levé straně aktuálního záznamu symbol tužky. Při přechodu na další záznam symbol tužky zmizí. To znamená, že změny byly uloženy.

Následující tabulka uvádí některé ze symbolů voliče záznamů, které mohou být zobrazeny.

Symbol

Význam

Indikátor aktuálního záznamu

Tento záznam je aktuální. Byl takto uložen. Ve voliči záznamů je označen změnou barvy.

Indikátor upraveného záznamu

Tento záznam je právě upravován. Změny v tomto záznamu nebyly dosud uloženy.

Indikátor zamčeného záznamu

Tento záznam je uzamčen jiným uživatelem, nelze jej upravit.

Indikátor nového záznamu

Tento záznam je nový. Lze do něj zadat informace.

Indikátor primárního klíče

Toto je pole Primární klíč, které obsahuje hodnotu jednoznačně identifikující záznam.

Poznámka: Chcete-li uložit změny záznamu, aniž byste museli přejít na jiný záznam, klepněte na kartě Domů ve skupině Záznamy na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vrácení změn zpět

Pokud nesprávně zadáte data, můžete vrátit změny zpět. Pokud například upravíte data v poli, můžete je vrátit zpět klepnutím na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím klávesy ESC. Chcete-li vrátit zpět všechny změny záznamu, znovu stiskněte klávesu ESC. I po uložení změn nebo přechodu na nový záznam můžete změny dříve upraveného záznamu vrátit zpět klepnutím na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup. Ihned poté, co začnete upravovat jiný záznam, použijete nebo odeberete filtr nebo přepnete do jiného okna nebo na jinou kartu dokumentu, však změny trvale vstoupí v platnost.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×