Porovnání řízení projektu: Project Professional 2010 a Project Web Appu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Microsoft Project Server 2010Microsoft Project Web App (PWA) má nové funkce, které jste předtím pouze byla k dispozici v aplikaci Project Professional. V této tabulce ve srovnání Web-based funkcích správy projektů Project Web AppProject Server 2010 s těmito stejné možnosti Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Přiřazení více zdrojů:    Více než jeden zdroj pro daný úkol přiřadíte.

K dispozici

Je dostupný

Změna stavu aktualizace:    Příjem aktualizacích v blogu o stavu změny, které přeplánování plánu projektu.

K dispozici

Je dostupný

Klávesové zkratky:    Používání klávesových zkratek pro běžné operací, jako je odsazení a vložit.

K dispozici

Je dostupný

Úkolů hierarchie:    Zobrazení a vykreslování úkolů pomocí hierarchické informace.

K dispozici

Je dostupný

Odsazení nebo zmenšit odsazení:    Použití úplné zvětšením nebo zmenšením odsazení úkolů v plánu projektu.

K dispozici

Je dostupný

Zvýraznění změn:    Snadno zobrazte všechny části plánu změnou ovlivněna (následníky souhrnné náklady a tak dál) se zvýraznění změn a změní aplikace project.

K dispozici

Je dostupný

Víceúrovňových zpět:    Provést citlivostní analýzu a plně interpretaci změny Storno a opětovné použití celou sadu operace, včetně zobrazení, dat a změny možností.

K dispozici

Je dostupný

Vyjmout, zkopírovat a vložit:    Spolupráce na plán vývoje pomocí kopírování a vložení podrobných informací o plánu mezi aplikacemi.

K dispozici

Je dostupný

Flexibilní zobrazení:    Přesunutí sloupce, které chcete definovat konkrétní zobrazení.

K dispozici

Je dostupný

Vysokou věrností Ganttových diagramů:    Vytvoření Ganttova diagramu jasné, barevná; styly přizpůsobitelné Ganttova diagramu.

K dispozici

Je dostupný

Seskupení:    Použití více seskupení řádků do plánu projektu.

K dispozici

Je dostupný

Řazení:    Řazení dat plánu projektu koncových uživatelů.

K dispozici

Je dostupný

Filtrování:    Možnost vyfiltrovat plány aplikace project libovolnou hodnotu v plánu.

K dispozici

Je dostupný

Automaticky naplánované úkoly:    Označení úkolů (režim) být automaticky naplánované pomocí modulu plánování projektu.

K dispozici

Je dostupný

Ručně naplánované úkoly:    Označení ručně naplánované úkoly (režimu).

K dispozici

Je dostupný

Propojení:    Vytvoření, úprava a odstranění vztahy závislostí úkolů.

K dispozici

Je dostupný

Přiblížit nebo oddálit:    Pomocí ovládacích prvků Lupa na stavovém řádku můžete rychle změnit časovou osu perspektivu plánů projektu tím.

K dispozici

Je dostupný

Přejít na úkol:    Vyberte úkol a pak posuňte úkolu do zobrazení v Ganttově diagramu.

K dispozici

Je dostupný

Zobrazení a úprava vlastních polí:    Prohlížení a úpravy metadat projektu pomocí vlastních polí.

K dispozici

Je dostupný

Informace o projektu:    Úprava úrovni projektu polí a vlastností.

K dispozici

Je dostupný

Upravit velkých projektů:    Bez omezení velikosti plánů, které lze upravovat.

Větší projekty může mít výkonu omezení, ale jsou součástí žádná omezení.

K dispozici

Je dostupný

Importovat ze Sharepointového seznamu úkolů:    Import dat ze Sharepointového seznamu úkolů projektu do plánu projektu.

K dispozici

Je dostupný

Připojení na Project Server 2010:    Připojení k Project Server 2010.

K dispozici

Je dostupný

Microsoft Office Fluent™ uživatelského rozhraní:    Zvýšení produktivity s pásem karet, karta rozhraní pro rychlé vyhledání a použití funkce projektu a ovládací prvky.

K dispozici

Je dostupný

v reálném čase ověření:    Úpravy dat v buňce označit jako neplatné při, nebo po namísto uložit a ověřit.

K dispozici

Je dostupný

Zpracování chyb:    Úchyt pro neplatná data a prezentace dat v rozhraní snadno použitelné sloužící k řešení potíží

K dispozici

Je dostupný

Vyplnit dolů:    Přetáhněte pravém dolním rohu buňky opakovat dat do buněk pod ní.

K dispozici

Je dostupný

Procento dokončení:    Označení průběh úkolu jako procento dokončení práce přiřazené.

K dispozici

Je dostupný

Náklady a přiřazení materiálových zdrojů:    Přiřaďte nákladové zdroje nebo materiálové zdroje k úkolům.

Přiřazení nelze označit jako prostřednictvím PWA, ale předchozí přiřazení z Project Professional 2010 jsou k dispozici jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Neaktivní úkoly:    Označení úkolu jako neaktivní.

V aplikaci PWA, označené jako neaktivní v Project Professional 2010 patří jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Upravit hlavních projektů:    Úprava hlavních projektů.

V aplikaci PWA, hlavních projektů jsou jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Vazby mezi projekty:    Vytvoření, úprava a odstranění relace závislosti úkolu v jiném projektu.

Úpravy vazby mezi projekty odkazy nejsou podporovány v aplikaci PWA, propojení vazby mezi projekty vytvořená Project Professional 2010 jsou jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Přiřazení souhrnného úkolu:    Vytvoření přiřazení zdroje u souhrnného úkolu.

Vytvoření souhrnného úkolu přiřazení není podporováno v aplikaci PWA. Souhrnný úkol vytvořené v Project Professional 2010 jsou určené jen pro čtení v aplikaci PWA.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Úkolů kalendáře:    Definujte vlastní kalendář související s úkolem.

V aplikaci PWA nelze použít kalendáře úkolů a plány aplikace project vytvořené v Project Professional 2010, které obsahují kalendáře úkolů jsou k dispozici jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Seznamů úkolů projektu služby SharePoint 2010:    Přijetí změn stavu pro Microsoft SharePoint Server 2010 seznamů úkolů projektu.

V Project Professional 2010 aktualizace stavu seznam úkolů projektu jsou synchronizovány/obousměrné s SharePoint Server 2010 po publikování plánu. Aktualizace stavu seznam úkolů projektu v aplikaci PWA, jsou jednosměrné a pouze dojít ze Sharepointového seznamu úkolů projektu PWA.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Upravit dílčí projekty:    Úprava dílčích projektů do hlavního projektu.

V aplikaci PWA, nejde do projektu přidat dílčích projektů a hlavních projektů jsou jen pro čtení. Dílčí projekty je možné upravit odděleně od hlavního projektu.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Úkolů termíny:    Vytvoření termíny pro daný úkol.

V aplikaci PWA konečné termíny se zobrazí, ale nejde vytvořit.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Upravit typ úkolu:    Upravte typ úkolu.

V aplikaci PWA typ úkolu není upravitelný pole.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Kódů WBS:    Definujte vlastní kódy hierarchické struktury práce.

V aplikaci PWA zobrazení vlastních kódů je podporované, ale změna definice kódu není.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Vytvořit směrné plány:    Vytvořte si snímek směrný plán aktuálního plánu projektu.

Směrné plány vytvořené v aplikaci Project Professional 2010 můžete zobrazit v aplikaci PWA jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Časovým uspořádáním úpravy:    Úprava plány a pracovat na základě denně.

Časovým uspořádáním dat v ručně naplánované úkoly můžete zobrazit v aplikaci PWA jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

Project Server 2010 Service Pack 1 umožňuje upravovat časovým uspořádáním hodnoty ručně naplánované úkoly v aplikaci PWA.

K dispozici

Úkoly typu Pevná práce:    Definujte typ úkolu jako typu Pevná práce.

V aplikaci PWA, nedá se vytvořit úkoly jako typu Pevná práce, project jsou a plány vytvořené v Project Professional 2010, které obsahují úkoly typu Pevná práce v aplikaci PWA jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

Project Server 2010 Service Pack 1 umožňuje provádět úpravy plánu projektu s úkoly typu Pevná práce v aplikaci PWA.

K dispozici

Úkolům řízeným úsilím:    Úprava projekty, které obsahují úkolům řízeným úsilím.

V aplikaci PWA který se nedá upravovat pole řízený úsilím. Však úkolu u pole řízený úsilím byl nastaven v Project Professional 2010 správně vypočítá při úpravách v aplikaci PWA.

Omezené nebo jen pro čtení

Project Server 2010 Service Pack 1 umožňuje upravovat úkolům řízeným úsilím v aplikaci PWA.

K dispozici

Časovou osu:    Vytvoření a přizpůsobení zobrazení časové osy vizualizace podrobných informací o plánu a komunikovat s účastníky.

K dispozici

Týmový plánovač:    Přetažení zdrojů v zobrazení interaktivní zdrojů zjednodušit scénáře složité zdroje.

K dispozici

Vyrovnání zdrojů:    Rozpoznávání a oprava scénáře navýšení přidělení zdrojů pomocí různých automatické způsobech vyrovnání zdrojů.

K dispozici

Upravit pole přiřazení:    Úprava zobrazení přiřazení.

K dispozici

Vložit s hierarchii úkolů:    Vložte hierarchické informace, které jsou však započítávány, například odsazení.

K dispozici

Sítě zobrazení diagramu:    Zobrazování, úpravy, vytváření a odstraňování úkoly v síti diagramů zobrazení.

K dispozici

Zobrazení formuláře úkolu:    Zobrazování, úpravy, vytváření a odstraňování úkoly ve formulářovém zobrazení.

K dispozici

Dialogové okno informace o úkolu:    Zobrazení podrobností úkolu pomocí rozhraní dialogového okna.

K dispozici

Blank (null) úkoly:    Vytvoření prázdné řádky (prázdné nebo obsahovat hodnotu null, úkoly) v plánu projektu.

K dispozici

Automatický výpočet:    Vytvořit plán celého projektu, místo aktuálního úkolu, bez kláves Calculate nebo F9.

K dispozici

Formátování textu:    Úprava textu formátování pomocí barev a stylů.

K dispozici

Upravit kalendáře:    Úprava kalendáře pro projekty.

K dispozici

Definovat místní vlastní pole:    Definování místní vlastní pole uživatelé.

Poznámka: V aplikaci PWA můžete definovat jenom uživatelé, kteří mají oprávnění správce místní vlastní pole.

K dispozici

Rozdělování úkolů:    Rozdělení úkolů a zobrazit jako rozdělit v Ganttově diagramu.

K dispozici

Zobrazení Backstage:    Rychle získat přístup ke nástrojů, šablon a možností aplikace Project nové zobrazení Microsoft Office Backstage.

K dispozici

Jednotky přiřazení:    Změna procentuální hodnotu jednotek pro jednotlivé zdroje.

K dispozici

Kontrola úkolů:    Pokud potřebujete analýza a intuitivní pokyny k řešení konfliktů, plánování, které můžete zvolit, zda má fungovat při.

K dispozici

Offline úprav:    Pokud nejste připojení k Project Server 2010 upravte plány aplikace project.

K dispozici

Další informace o vylepšeních funkce PWA v Project Server 2010 Service Pack 1, najdete v aplikaci Microsoft Project 2010 příspěvku na blogu o Service Pack 1 pro aplikace Microsoft Project a Project Server 2010.

Další informace o tom, jak použít Project Server 2010 Service Pack 1 najdete v článku nasazení Service Pack 1 pro Project Server 2010.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×