Poradce při potížích s Projectem Online pracovních postupů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Je běžné jako správce aplikace Project Web App řešení potíží s pracovních postupech projektu. V závislosti na tom, jak byla definována pracovní postup pro organizaci může být případy, kdy bude správce potřebovat k následným akcím instance pracovního postupu do průběhu. Zobrazí se pole, které uživatel můžete přidat Centra projektů, dotaz OData nebo Project Online zbývající koncový bod pro lepší informace o stavu pracovního postupu každého projektu. S informací, které v těchto polích správce Project Web Appu můžete akci odpovídající korekční odblokovat průběh pracovní postup projektu.

Existují tři kroky na Poradce při potížích s Projectem Online pracovních postupů:

 1. Zobrazit chyby nastavení zobrazení a sestavy

 2. Kontrola chyb

 3. Jedná se o chybách a provádět další kroky

Zobrazit chyby nastavení zobrazení a sestavy

Správce může zobrazit chyby pracovní postup projektu dvěma způsoby:

 • Vytvoření zobrazení Centra projektů zobrazíte stav pracovního postupu

 • Dotazy služby OData projektu nebo rozhraní REST API projektu

Vytvoření zobrazení Centra projektů zobrazíte stav pracovního postupu

Doporučujeme vytvořit nové zobrazení Centrum projektů řešit problémy s pracovních postupech projektu. Vytvoření zobrazení nebo úprava zobrazení Centra projektů, uživatel bude nutné globální oprávnění ke správě zobrazení aplikace Project Web App

Poznámka: Další informace týkající se správy zabezpečení, najdete v článku řady Video: jak oprávnění fungují na serveru Project Server

Vytvoření zobrazení

 1. Z Project Web Appu klikněte na ikonu ozubeného kola, potom Nastavení PWA.

 2. Na stránce nastavení klikněte na Spravovat zobrazení. Zobrazí se seznam zobrazení.

 3. Klikněte na nové zobrazení.

 4. V části název a typ v seznamu Typ zobrazení vyberte Centrum projektů.

 5. Do pole název zadejte název nového zobrazení. Například "Pracovních postupech projektu".

 6. Do pole Popis zadejte popis nové zobrazení.

 7. V části Tabulka a skrytá pole odeberte ze seznamu Polí zobrazena výchozí pole zahájení a dokončení. Přidejte následující pole ze seznamu dostupných polí:

  • Kód chyby pracovního postupu

  • Chyba pracovního postupu

  • Vytvoření pracovního postupu

  • ID pracovního postupu

  • Poslední spuštění pracovního postupu

  • Vlastník pracovního postupu

  • Název fáze pracovního postupu

  • Název dílčí fáze pracovního postupu

  • Stav pracovního postupu

  • Rezervované

  • Rezervoval

 8. Přejděte do dolní části stránky a klikněte na Filtr.

 9. Přidání filtru pomocí pole"Kód chyby pracovního postupu je větší než 1" a klikněte na OK.

 10. Klikněte na Uložit.

  Poznámka: Po kliknutí na příkaz Uložit, zobrazí se tato zpráva: "vám nebyly přiřazeny kategorii zabezpečení pro toto zobrazení. Chyba při k tomu nevyzve bude zabráníte zobrazili zobrazit v rozevíracím seznamu nebo ze zobrazení. Chcete přesto uložit?" Protože jenom členové skupiny PWA Administrators budou moct zobrazení Centrum projektů pracovní postupy projektu, klikněte na tlačítko OK.

Dotazy služby OData projektu nebo rozhraní REST API projektu

Uživatele můžete volitelně dotaz na tyto informace ze služby OData projektu nebo programově prostřednictvím rozhraní REST API projektu.

Služba OData projektu

Pole Centrum projektů

Entita

Vlastnost

Kód chyby pracovního postupu

Projekty

WorkflowErrorResponseCode

Chyba pracovního postupu

Projekty

WorkflowError

Vytvoření pracovního postupu

Projekty

WorkflowCreatedDate

ID pracovního postupu

Projekty

WorkflowInstanceId

Poslední spuštění pracovního postupu

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Vlastník pracovního postupu

Projekty

WorkflowOwnerName

Název fáze pracovního postupu

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Název dílčí fáze pracovního postupu

ProjectWorkflowStageData

StageName

Stav pracovního postupu

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Poznámka: Další informace o službě OData projektu najdete v článku odkaz na službu ProjectData projektu OData.

Projekt rozhraní REST API

Pole Centrum projektů

Entita

Vlastnost

Kód chyby pracovního postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Chyba pracovního postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Vytvoření pracovního postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

ID pracovního postupu

ProjectWorkflowInstance

ID

Poslední spuštění pracovního postupu

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Vlastník pracovního postupu

Projekty

ProjectOwnerName

Název fáze pracovního postupu

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Název dílčí fáze pracovního postupu

ProjectWorkflowStageData

StageName

Stav pracovního postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Příklady kódu

Přečtěte si filtrované sady projektů a načíst instance pracovního postupu projektu. Pokud žádost obsahuje informace, pak 20 projektů, budete se muset přidat další filtrování jinak žádost se nepovede:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Najdete v tématu všechny pracovní postupy s chybou odpověď kódy větší než nebo rovno 400, včetně vlastník a minimální podrobnosti projektu:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Poznámka: Další informace o vývoji týkající se Projectu Online navštivte Centrum pro vývojáře aplikace Project.

Kontrola chyb

Pokud správce vytvořený zobrazení Centra projektů, jak jsme je popsali výše, zobrazení můžete k nim získat přístup tímto postupem:

 1. Z Project Web Appu přejděte na Centrum projektů kliknutím projekty z panelu Snadné spuštění.

 2. Na pásu karet klikněte na projekty.

 3. Vyberte zobrazení, které byl vytvořen kroků uvedených výše v zobrazení: rozevíracího seznamu.

  Tento seznam všech projektů a aktuální stav pracovního postupu jednotlivé projekty, včetně chyb poskytne uživatele.

Pokud chcete uživatele můžete zkontrolovat chyby pomocí vlastní sestavy nebo programově ve výše uvedeném.

Poznámka: Vytvoření pracovního postupu a poslední spuštění pracovního postupu zobrazení data a času UTC. 

Poznámka: Po jednat o chybách bude trvat až 24 hodin stavu mají být aktualizovány v Centru projektů, OData služby Project a až ZBÝVAJÍCÍ Onenotových projektu.

Jedná se o chybách a provádět další kroky

Následující chyby dochází s pracovní postup projektu:

Chyba:

Akce

Nebylo možné aktualizovat stav projektu PROJECT_GUID

Obvykle tato chyba přeložena Pokud budou provedena žádná akce pro určitého časového období. Pokud potřebujete chyby okamžitě vyřešit, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint.

Nebylo možné aktualizovat stav fáze STAGE_GUID na projektu PROJECT_GUID

Obvykle tato chyba přeložena Pokud budou provedena žádná akce pro určitého časového období. Pokud potřebujete chyby okamžitě vyřešit, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint.

Fáze STAGE_GUID není aktuální dílčí fáze projektu PROJECT_GUID

Tato chyba se stane, když se pokusíte nastavit stav dílčí fáze pracovního postupu pro fázi pracovního postupu, který není platný. V takovém případě budete muset znovu spustit pracovní postup projektu.

Vlastní pole CUSTOM_FIELD_GUID nemá nastavenou pro projekt PROJECT_GUID

Vlastní pole není správně nastavená a že je pracovní postup nelze průběhu až po aktualizaci hodnotu vlastního pole. A zjistit název vlastního pole, která je třeba aktualizovat, naleznete v části Jak získat vlastní pole z vlastní pole GUID. Po aktualizaci vlastního pole, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint.

Poznámka: Osvědčený doporučujeme true nebo false vlastních polí zahrnuté v pracovním postupu použít vyhledávací tabulky proti vlastního pole Příznak nechcete, aby tento problém vlastních polí tohoto typu.

Vlastní pole CUSTOM_FIELD_GUID neexistuje.

K tomu dojde, pokud se pracovní postup snaží načtení nebo zápisu dat hodnoty pro vlastní pole, která byla odebrána z PWA. Bude třeba upravit pracovního postupu a zajistěte, aby správné vlastního pole je přidružená k pracovního postupu.

Chyba při odeslání úlohy vrácení se změnami projektu PROJECT_GUID

Obvykle tato chyba přeložena Pokud budou provedena žádná akce pro určitého časového období. Pokud potřebujete chyby okamžitě vyřešit, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Chyba při odeslání publikovat úlohy projektu PROJECT_GUID

Obvykle tato chyba přeložena Pokud budou provedena žádná akce pro určitého časového období. Pokud potřebujete chyby okamžitě vyřešit, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Chyba při odeslání úlohy Publikovat souhrn projektu PROJECT_GUID

Obvykle tato chyba přeložena Pokud budou provedena žádná akce pro určitého časového období. Pokud potřebujete chyby okamžitě vyřešit, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Nelze vytvořit projekt z položky seznamu

Toto je chyba, která je ovlivňující ochranu CreateProjectFromListItem aktivity. Nejdříve vyzkoušejte obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud potíže potrvají, prohlédněte si fronty PWA zobrazíte, pokud není úloha selhalo fronty pro vytvářeného projektu.

Nelze najít položku seznamu vytvořit projekt pro položky seznamu LIST_ID web WEB_ID LIST_ITEM_ID

Položky seznamu již neexistuje. Můžete zkontrolovat, že odpadkového koše zobrazíte, pokud lze obnovit položky seznamu.

Nelze najít představu související s projektem PROJECT_GUID při pokusu o aktualizaci stavu

K tomu dojde při odstranění myšlence, že byla původně použita pro vytvoření projektu. Můžete zkontrolovat, že odpadkového koše zobrazíte, pokud lze obnovit položky seznamu.

Id úlohy JOB_GUID nejsou platná:

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, obraťte se na Microsoft Support.

Vlastníkovi nemá oprávnění k vrácení se změnami projektu PROJECT_GUID

Správce musí udělit vrácení se změnami oprávnění vlastníka pracovního postupu. Když udělování oprávnění, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Vlastníkovi nemá upravit pole souhrn projektu nebo uložit projekt na serveru Microsoft Project a publikovat projekt kategorie oprávnění na projektu PROJECT_GUID

Správce musí udělit odpovídající oprávnění vlastníka pracovního postupu. Když udělování oprávnění, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Vlastníkovi nemá oprávnění globální nového projektu

K tomu dojde, když se pokusíte vytvořit projekt položky seznamu služby SharePoint a uživatel, který se spustí instanci pracovního postupu nejde vytvořit nové projekty v aplikaci PWA.

Správce musí udělit odpovídající oprávnění pro uživatele. Když udělování oprávnění, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Vlastníkovi nemá oprávnění kategorie otevřít a uložit projekt do Project serveru na projektu PROJECT_GUID

Správce, musí se uživateli udělit odpovídající oprávnění. Když udělování oprávnění, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Vlastníkovi nemá oprávnění kategorie otevřít projekt v projectu PROJECT_GUID

Správce, musí se uživateli udělit odpovídající oprávnění. Když udělování oprávnění, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Vlastníkovi nemá oprávnění kategorie publikovat projekt v projectu PROJECT_GUID

Správce, musí se uživateli udělit odpovídající oprávnění. Když udělování oprávnění, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Pracovní postup projektu nesmí obsahovat více fází probíhá

Tato chyba se zobrazí pokud instanci pracovního postupu se pokusí zadejte fázi bez zavření předchozí fáze. Microsoft Support požádejte o pomoc se tato chyba.

Pracovní postup projektu musí mít jedna probíhá

Tato chyba se zobrazí-li instanci pracovního postupu pokusí ponechat dílčí fáze nechci nastavovat další fáze probíhá. Microsoft Support požádejte o pomoc se tato chyba.

Projekt PROJECT_GUID nesmí obsahovat pracovního postupu

K této chybě dochází při pokusu o spuštění instanci pracovního postupu pro typ nepodporované projektu. Microsoft Support požádejte o pomoc se tato chyba.

Projekt PROJECT_GUID se nepodařilo vrácení se změnami

Úlohy ve frontě PWA selže brání průběhem pracovním postupu. Prohlédněte si selhalo fronty úlohy na stránce Spravovat fronty úlohy v aplikaci PWA.

Projekt {0} se nepodařilo vrácení se změnami po aktualizaci hodnotu vlastního pole {1}

Úlohy ve frontě PWA selže brání průběhem pracovním postupu. Prohlédněte si selhalo fronty úlohy na stránce Spravovat fronty úlohy v aplikaci PWA.

Projekt PROJECT_GUID se nepodařilo vrácení se změnami po aktualizaci vlastnost vlastnosti hodnota

Úlohy ve frontě PWA selže brání průběhem pracovním postupu. Prohlédněte si selhalo fronty úlohy na stránce Spravovat fronty úlohy v aplikaci PWA.

Projekt PROJECT_GUID je rezervován v jiné relaci

Správce potřebovat vynutit vrácení se změnami projektu nebo požádejte uživatele, aby se změnami projektu. Pokud po projektu se změnami, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Projekt PROJECT_GUID je rezervován jiným uživatelem

Správce potřebovat vynutit vrácení se změnami projektu nebo požádejte uživatele, aby se změnami projektu. Pokud po projektu se změnami, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint. Pokud problém přetrvává uchovávat, bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Projekt PROJECT_GUID nemá pracovního postupu

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, obraťte se na Microsoft Support.

Projekt PROJECT_GUID rezervován

Správce bude třeba zkontrolovat definici pracovního postupu a ověřte žádné projektu aktualizace jsou pokus o před projektu je rezervován.

Projekt PROJECT_GUID neexistuje

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, obraťte se na Microsoft Support.

Projekt PROJECT_GUID nelze publikovat, protože PROJ_PWA_SHORT_NAME je v režimu jen pro čtení

Obvykle tato chyba přeložena Pokud budou provedena žádná akce pro určitého časového období. Pokud potřebujete chyby okamžitě vyřešit, zkontrolujte, že webu PWA není v režimu jen pro čtení tak, že přejdete na web zobrazují, pokud je v horní části stránky oznámení. Pokud existuje bez oznámení, zkuste obnovení pracovního postupu služby SharePoint.

Se nepodařilo aktualizovat projekt PROJECT_GUID

Úlohy ve frontě PWA selže brání průběhem pracovním postupu. Prohlédněte si selhalo fronty úlohy na stránce Spravovat fronty úlohy v aplikaci PWA.

Vlastnost VLASTNOST nemá nastavenou pro projekt PROJECT_GUID

Správce bude třeba zkontrolovat definici pracovního postupu a ověřte, jestli vlastnosti jsou nastaveny správně.

Vlastnost PROPRERTY neexistuje

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, obraťte se na Microsoft Support.

Nepodařilo operace publikovat na projektu PROJECT_GUID

Úlohy ve frontě PWA selže brání průběhem pracovním postupu. Prohlédněte si selhalo fronty úlohy na stránce Spravovat fronty úlohy v aplikaci PWA.

Nepodařilo operace publikovat souhrn projektu PROJECT_GUID

Úlohy ve frontě PWA selže brání průběhem pracovním postupu. Prohlédněte si selhalo fronty úlohy na stránce Spravovat fronty úlohy v aplikaci PWA.

401 uživatele není nalezena nebo není aktivní

Bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Výjimka System.InvalidOperationException: Neúplné uzavírání zjišťování při načítání podprogramy pro pracovní postup WORKFLOW_GUID v rozsahu.

Bude potřeba restartovat pracovní postup projektu.

Pokud není uvedený váš chyby nebo budete potřebovat další informace o chybě, která se zobrazují, najdete v části Jak získat podrobnou chybovou zprávu pro pracovní postup služby SharePoint.

Pokud se vám najít všechny chyby, které nejsou uvedené, dejte nám prosím vědět. Existují dva způsoby, jak nás kontaktovat, až naše uživatele hlasovou fórum nebo kontaktováním Microsoft podpory. Doplňte tyto údaje.

 • Název projektu

 • Kód chyby pracovního postupu

 • Chyba pracovního postupu

 • Vytvoření pracovního postupu

 • ID pracovního postupu

 • Poslední spuštění pracovního postupu

 • Vlastník pracovního postupu

 • V případě potřeby failed fronty zprávy a časové razítko

Jak obnovit pracovní postup služby SharePoint

V některých případech může být nutné pracovního postupu obnovit opakovat aktuálního kroku pracovního postupu.

Chcete-li obnovit pracovní postup služby SharePoint

 1. Z Project Web Appu přejděte na Centrum projektů kliknutím projekty z panelu Snadné spuštění.

 2. Klikněte na název projektu.

 3. Klikněte na název projektu z panelu Snadné spuštění.

 4. Rozbalení oddílu Všechny dílčí fáze pracovního postupu .

 5. Klikněte na odkaz Další Data pracovního postupu .

 6. Klikněte na písmeno "i" ikony vedle Vnitřní stav.

 7. Klikněte na odkaz životopisu tento pracovní postup .

Jak znovu spustit pracovní postup projektu

Restartování pracovní postup projektu ho vložte zpátky na začátek pracovního postupu. Uživatelé budou potřebovat přejdete zpět na aktuální fáze pracovního postupu. Před restartováním pracovní postup projektu, můžete první pokus o pokračování pracovní postup zopakovat aktuální kroky. Postup, jak pokračovat pracovního postupu najdete v článku Jak obnovit pracovní postup služby SharePoint .

Pokud chcete znovu spustit pracovní postup projektu

 1. Z Project Web Appu přejděte na Centrum projektů kliknutím projekty z panelu Snadné spuštění.

 2. Klikněte na název projektu.

 3. Na kartě projekt klikněte na Možnosti a potom Restartujte pracovního postupu.

  Poznámka: Projekt musí být zaškrtnuté políčko se změnami před pracovního postupu můžete restartovat. Další informace o kontrole v projektu najdete v článku Ruční vrácení se změnami projekty a zdroje, které nejsou rezervované jiným uživatelem.

 4. Klikněte na tlačítko OK

Pokud chcete znovu spustit pracovních postupech projektu pro sadu projektů

 1. Z Project Web Appu klikněte na ikonu ozubeného kola, potom Nastavení PWA.

 2. Klikněte na změnit nebo restartujte pracovní postupy.

 3. Zvolte Typ projektu organizace ze seznamu pro projekty.

 4. Vyberte sadu projektů, které je potřeba restartovat jejich pracovních postupů.

  Poznámka: Projekty musí být vrácený se změnami, je objeví v seznamu. Další informace o kontrole v projektu najdete v článku Ruční vrácení se změnami projekty a zdroje, které nejsou rezervované jiným uživatelem.

 5. Vyberte Restartujte aktuální pracovní postup pro vybrané projekty.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete pracovních postupech projektu můžete programově restartovat. ProjectWorkflowInstance obsahuje dva způsoby restartujte pracovních postupech projektu:

 • RestartWorkflow()

  PŘÍSPĚVEK https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  PŘÍSPĚVEK https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Poznámka: Restartování pracovních postupech projektu hromadně může způsobit, že omezení problémy. Další informace najdete v tématu omezení pracovního postupu Sharepointu 2013 a výkonu v Sharepointu Online a Project Online.

Jak získat podrobnou chybovou zprávu pro pracovní postup služby SharePoint

Pokud se chybová zpráva uvedený v Centru projektů neposkytuje dost podrobnosti o vyřešit problém, je vhodné přečtěte si podrobnou chybovou zprávu pracovní postup služby SharePoint.

Chcete-li získat podrobnou chybovou zprávu pro pracovní postup služby SharePoint

 1. Z Project Web Appu přejděte na Centrum projektů kliknutím projekty z panelu Snadné spuštění.

 2. Klikněte na název projektu.

 3. Klikněte na název projektu z panelu Snadné spuštění.

 4. Rozbalení oddílu Všechny dílčí fáze pracovního postupu .

 5. Klikněte na odkaz Další Data pracovního postupu .

 6. Klikněte na písmeno "i" ikony vedle Vnitřní stav zobrazíte podrobnou chybovou zprávu.

Jak získat vlastní pole z vlastní pole identifikátor GUID

 1. Z Project Web Appu klikněte na ikonu ozubeného kola, potom nastavení PWA.

 2. Klikněte na vlastní pole organizace a vyhledávací tabulky.

 3. Klikněte na vlastní pole.

 4. Přejděte na konec stránky.

 5. Rozbalení oddílu Systém identifikační údaje kontroloval GUID vlastní pole.

Jak si prohlédnout úlohy ve frontě PWA

V některých případech bude chybu výsledku nezdařeném uložení úlohy ve frontě PWA. PWA poskytuje podrobné chybové zprávy úlohy ve frontě selhalo.

Chcete-li zobrazit úlohy ve frontě PWA

 1. Z Project Web Appu klikněte na ikonu ozubeného kola, potom nastavení PWA.

 2. Klikněte na Spravovat úlohy ve frontě.

 3. Najděte úlohy ve frontě selhalo týkající se pracovního postupu chyby a klikněte na chyby další podrobnosti.

Poznámka: Je třeba změnit Historie úlohy, pokud je pracovní postup chyba starší pak po týdnu se objeví v seznamu.

Další kroky

Pracovní postup spustit datum poslední je úplně v minulosti aktivní projekt

Může vyžadovat rezervaci projektu v jiné relaci a že je pracovní postup nelze průběhu projektu se změnami, dokud. Správce chtít platnost rezervaci na umožnit pracovní postup průběhu projektu. Další informace o kontrole v projektu najdete v článku Ruční vrácení se změnami projekty a zdroje, které nejsou rezervované jiným uživatelem.

Poznámka: Pracovní postup spustit datum uvedené poslední datum v projektu služby OData a projektu služba REST API odeslaný.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×