Poradce při potížích s instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Následující seznam obsahuje některé běžné problémy, se kterými se setkávají zákazníci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, společně s jejich řešením.

Informace o vytvoření databáze SQL serveru nebo jiné problémy specifické pro databáze najdete v článku Poradce při potížích s operacemi databáze aplikace Business Contact Manager.

Informace o integraci s programem účetní najdete v tématu Nápověda k této aplikaci.

Jaký problém s instalací chcete vyřešit?

Zprávy instalačního programu a licence

Kde najdu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook?

Nakonfigurovali nebo aktivovat aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Je Business Contact Manager pro aplikaci Outlook?

Business Contact Manager pro Outlook zobrazení nabídek a panelů nástrojů

Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v jiném jazyce

Upgrade z aplikace Microsoft Office 2003 na systém Office 2007

Upgrade z Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

Odebrání nebo odinstalujte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Hledáte informace o aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003

Další zdroje informací

Zprávy týkající se instalace a licence

Chci přestat Průvodce spuštěním zobrazování při každém otevření aplikace Outlook

Chcete-li zabránit zobrazování výzev ke konfiguraci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, můžete ji odebrat.

Poznámka: Změna registru vedoucí k zakázání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook není nadále doporučena.

 • Odebrání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

  • Systém Windows XP

   1. Zrušte Průvodce spuštěním a ukončete aplikaci Outlook.

   2. V nabídce Start klikněte na příkaz Ovládací panely.

   3. Ovládacích panelech poklikejte na panel Přidat nebo odebrat programy.

   4. V seznamu Aktuálně nainstalované programy a aktualizace klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

   5. Klikněte na tlačítko Odebrat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

    V seznamu součástí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 určených k odebrání se může zobrazit taky Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ). Pokud ostatní programy SQL Server 2005 Express nepoužívají, odeberte ho, abyste uvolnili místo na disku.

  • Windows Vista

   1. Zrušte Průvodce spuštěním a ukončete aplikaci Outlook.

   2. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

   3. V okně Ovládací panely klepněte na položku Programy a funkce.

   4. Na stránce Odinstalovat nebo změnit program klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

   5. Klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.

   6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

    V seznamu součástí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 určených k odebrání se může zobrazit taky Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ). Pokud ostatní programy SQL Server 2005 Express nepoužívají, odeberte ho, abyste uvolnili místo na disku.

    Pokud se zobrazí po odebrání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 Průvodce spuštěním budou dál, naleznete v tématu, Kontaktujte nás aplikace Business Contact Manager pomocí jednoho z metod poskytují další informace o tomto problému společnosti Microsoft.

Chci zobrazit Průvodce spuštěním.

Pokud jste Průvodce spuštěním vypnuli odebráním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ze svého profilu, proveďte následující postup.

Další informace o profilech najdete v článku základní informace o Outlooku e-mailových profilů.

 1. Spusťte aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager.

  Tato možnost je k dispozici, pokud je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalována v počítači, ale není nakonfigurovaná pro daný profil.

  Zobrazí se Průvodce spuštěním.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazila se zpráva oznamující, že instalace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nebylo dokončeno vzhledem k tomu, musí být nainstalovaná aplikace primární definiční sestavení.

V některých případech jsou primární definiční sestavení systému Microsoft Office již nainstalována. V takovém případě odeberte primární definiční sestavení a pak se pokuste znovu nainstalovat aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Windows XP

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Odebrat program.

 3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku Microsoft Primary Interop Assemblies (Primární definiční sestavení Microsoft) a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Systém Windows Vista

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely klepněte v části Programy na položku Odinstalovat program.

 3. Klepněte na položku Microsoft Primary Interop Assemblies (Primární definiční sestavení Microsoft) a poté na tlačítko Odinstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazila se zpráva, že instalačnímu programu se nepodařilo nainstalovat požadované součásti: Office Small Business Connectivity komponenty

V počítači je nainstalována jiná verze Součástí připojení sady Microsoft Office Small Business, pravděpodobně z beta verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nebo Microsoft Office Accounting 2007. Odeberte Součásti připojení sady Microsoft Office Small Business a pak se pokuste znovu nainstalovat aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 • Windows XP

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Odebrat program.

  3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku Součásti připojení sady Microsoft Office Small Business a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Systém Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte v části Programy na položku Odinstalovat program.

  3. Klepněte na položku Součásti připojení sady Microsoft Office Small Business a poté na tlačítko Odinstalovat.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalačnímu programu se nepodařilo nainstalovat požadovaná součást. Microsoft SQL Server 2005

K tomuto problému občas dochází, pokud je jednotka, na kterou se má Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalovat, komprimovaná nebo zašifrovaná.

Proveďte dekomprimaci nebo zrušte šifrování složky, do které se má aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalovat, a pak se pokuste aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalovat znovu.

Zakázání komprese složky

 • Windows XP

  1. Otevřete Tento počítač.

  2. Poklepejte na jednotku nebo složku.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, ve které chcete nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

   Je to obvykle C:\Documents and Settings\ [uživatelské jméno] \Local Manager\ aplikací\Microsoft\Business kontakt, kde uživatelské jméno je jméno uživatele.

  4. Klepněte na příkaz Vlastnosti.

  5. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.

  6. Zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku a pak klepněte na tlačítko OK.

 • Systém Windows Vista

  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

  2. V okně Počítač klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku, kam chcete nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat tuto jednotku a šetřit tak místo na disku a pak klepněte na tlačítko OK.

Dešifrování složky

 • Windows XP nebo Windows Vista

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na položku Tento počítač (v systému Windows XP) nebo Počítač (v systému Windows Vista).

  2. Poklepejte na jednotku, kam chcete nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, ve které chcete nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. a potom klikněte naVlastnosti. (Je složka obvykle C:\Program outlook\.)

  4. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Šifrovat obsah a zabezpečit tak data a pak klepněte na tlačítko OK.

Jestliže se tento problém nevyřeší dekomprimací složky nebo zrušením šifrování, pokuste se publikovat dotaz do diskusní skupiny věnované aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Další pomoc a mluvit s pracovníky podpory najdete v tématu Nápověda a podpora pro Microsoft Office Outlook 2007 s webem aplikace Business Contact Manager (všechny jazyky). Poplatky.

Zobrazila se zpráva oznamující, že instalační program zjistil problém.

Nepodařilo se nainstalovat SQL Server nebo některou součást. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nemůže fungovat bez služby SQL Server nebo součásti uvedené v této zprávě.

Pokud se nepodařilo nainstalovat SQL Server a ve zprávě je dostupné tlačítko Odeslat zprávu o chybách, klepnutím na toto tlačítko odešlete společnosti Microsoft vytvořený soubor protokolu. Soubory protokolu pomohou společnosti Microsoft zjistit příčinu tohoto problému.

Jestliže chybí určitá součást, jsou v počítači nainstalovány předběžné nebo starší verze součástí serveru SQL Server. Existující verze zabraňuje instalaci novější součásti. Pomocí následujícího postupu odeberte starší součást.

 • Windows XP

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Odebrat program.

  3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na software, jehož název obsahuje text SQL, nebo na součást uvedenou ve zprávě, a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

   Opakováním předchozího kroku odeberte všechny položky s textem SQL v názvu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Systém Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte v části Programy na položku Odinstalovat program.

  3. Klepněte na software, jehož název obsahuje text SQL, nebo na součást uvedenou ve zprávě, a klepněte na tlačítko Odinstalovat.

   Opakováním předchozího kroku odeberte všechny položky s textem SQL v názvu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazila zpráva s oznámením, že instalačnímu programu se nepodařilo nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

Pomocí následujících postupů se pokuste získat další informace o problému při instalaci.

 1. Kontrola souborů protokolu

  Zkontrolujte soubor souhrnného protokolu serveru Microsoft SQL Server 2005 a zjistěte, zda se při instalaci produktu SQL Server 2005 Express Edition nevyskytla chyba. Zkontrolujte soubory protokolu MBSSetup, protože mohou obsahovat další informace, které vám pomohou při řešení problémů s instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a jiných součástí.

  1. Soubory protokolu SQL serveru

   Soubor souhrnného protokolu serveru SQL Server se nachází v následující složce: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Pokud došlo k chybě, v souhrnném protokolu je uvedeno, který soubor protokolu obsahuje další informace o této chybě. Zkontrolujte soubor protokolu, na který odkazuje soubor souhrnného protokolu.

  2. Soubory protokolu MBSSetup

   1. Klepněte na tlačítko Start.

   2. Do pole Zahájit hledání zadejte text %temp% a stiskněte klávesu ENTER.

   3. Ve složce Temp otevřete poklepáním všechny soubory začínající na MBSsetup.

   4. Procházejte soubor a hledejte chybové kódy.

    Nula (0) znamená úspěšné dokončení protokolované činnosti.

  3. Obraťte se na diskusní skupinu věnovanou aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) s žádostí o pomoc s tímto problémem při instalaci.

  4. Jestliže soubory protokolu neobsahují žádné chyby nebo chybové kódy, pokuste se spustit službu SQL ručně. Příslušné informace naleznete v dalším oddílu.

 2. Ručně spustit službu SQL

  1. Klepněte na tlačítko Start.

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • V systému Windows XP klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klepněte na příkaz Spravovat.

   • V systému Windows Vista klepněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a pak klepněte na příkaz Spravovat.

  3. Klepněte na položku Služby a aplikace.

  4. Poklepejte na položku Služby.

  5. V okně Služby klepněte na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Ve sloupci Stav ověřte, že služba SQL Server (MSSMLBIZ) není spuštěna.

  7. Klepněte na položku Restartovat službu.

  8. Zavřete okno Správa počítače a spusťte aplikaci Outlook.

   Jestliže se služba SQL nespustí, vyhledejte informace v Prohlížeči událostí.

 3. V protokolech událostí v prohlížeči událostí informace.

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

   • V systému Windows Vista klepněte na tlačítko Start a pak klepněte do pole Zahájit hledání.

  2. Zadejte příkaz eventvwr a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Klepněte na položku Protokoly aplikací a služeb.

  4. Klepněte na protokol obsahující události a pak v podokně Akce klepněte na položku Otevřít.

  5. Klepnutím otevřete všechna nedávná upozornění nebo chyby.

  6. Klepněte na kartu Podrobnosti a prohlédněte si informace o události.

  7. V podokně Akce klepněte na položku Kopírovat a potom na příkaz Kopírovat podrobnosti jako text.

  8. Zveřejněte podrobnosti z protokolu Prohlížeče událostí v diskusní skupině věnované aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) a požádejte o pomoc při řešení tohoto problému.

 4. Odebrání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 a pak zkuste nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  1. Systém Windows XP

   1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

   2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Odebrat program.

   3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na software, který chcete odebrat:

    • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

    • Disk CD 2 Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 nebo Aktualizace aplikace Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager, což odebere aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

   4. Klikněte na tlačítko Odebrat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

    Poznámka: Neodebírat Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Znovu nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  2. Systém Windows Vista

   1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

   2. V okně Ovládací panely klepněte v části Programy na položku Odinstalovat program.

   3. Na stránce Odinstalovat nebo změnit program klepněte na software, který chcete odebrat:

    • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

    • Disk CD 2 Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 nebo Aktualizace aplikace Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager, což odebere aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

   4. Klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.

   5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

    Poznámka: Neodebírat Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Znovu nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 5. Odebrání klíče registru eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business řešení a nainstalujte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  • Důležité informace: Úpravou registru je pokročilým úkolu, která obvykle proběhne správcem.

   1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Systém Windows XP

     1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

     2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

    • Systém Windows Vista

     1. Klepněte na tlačítko Start.

     2. Do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

   2. Poklepejte na následující klíče:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Business Solutions eCRM a potom klepněte na příkaz Odstranit.

   4. Restartujte počítač.

   5. Spusťte aplikaci Outlook.

 6. Vytvořte nový Outlookový profil zobrazíte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook bude vytvořena s novým profilem.

  Další informace o profilech najdete v článku základní informace o Outlooku e-mailových profilů.

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

  3. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

  4. Klepněte na položku Zeptat se na použitý profil.

  5. Klepněte na tlačítko Přidat.

  6. Zadejte název profilu a klikněte na tlačítko OK.

  7. Pomocí pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet, který se má používat v tomto profilu.

  8. Spusťte znovu aplikaci Outlook a klepněte na nový profil.

  9. Pokud se spustí Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, zrušte tohoto průvodce a ukončete aplikaci Outlook.

  10. Odeberte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z druhého profilu.

   Jak toho docílit?

   1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   3. Klikněte na Datové soubory.

    Pokud existuje více než jeden profil nastavení v počítači, odebrání aplikace Business Contact Manager z každého profilu.

   4. Klikněte na položku Business Contact Manager a pak na tlačítko Odebrat.

   5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  11. Restartujte aplikaci Outlook.

Zobrazila se zpráva oznamující, že nemám platnou licenci používat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Pokud používáte zkušební verzi sady Office 2007, vypršela platnost časové období pro zkušební verzi. V tématu nápovědy a podpory pro Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webu kontaktování podpory. Poplatky.

Začátek stránky

Kde se nachází aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook?

Řádek nabídek aplikace Outlook i Aplikace Business Contact Manager hned po instalaci používat nakonfigurovali nebo aktivaci.

Které verze systému Office 2007 zahrnout Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ?

Instalační disk CD pro Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je druhá CD nebo disk CD-ROM 2. Je součástí sady Microsoft Officetakto:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Poznámka: Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook není součástí sady Microsoft Office Professional Plus 2007.

Zkušební verze Microsoft Office Professional 2007 a Microsoft Office Small Business 2007, které zahrnují Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jsou dostupné na webu Microsoft Office Online. Vyhledejte druhý odkaz nainstalovat zkušební verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámka: Před instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 musí být nainstalována aplikace Outlook 2007. Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 s aplikací Outlook 2003 není podporována.

Začátek stránky

Konfigurace nebo aktivace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Můžu se nezobrazuje Konfigurace aplikace Business Contact Manager v nabídce Nápověda.

Neověříte nainstalované aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook?

Pokud ano, je zřejmě zakázána určitá součást aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, která zobrazuje příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager. Tento příkaz zobrazíte provedením následujícího postupu:

 1. V nabídce Nástroje aplikace Outlook klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Doplňky.

 3. V poli Spravovat je zobrazena položka Doplňky modelu COM. Klepněte na tlačítko Přejít.

 4. V seznamu Dostupné doplňky zaškrtněte políčko Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a klepněte na tlačítko OK.

 5. Ověřte, zda je v nabídce Nápověda uveden příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka: Před instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 musí být nainstalována aplikace Outlook 2007. Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 s aplikací Outlook 2003 není podporována.

Začátek stránky

Je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalována?

Řádek nabídek aplikace Outlook i Aplikace Business Contact Manager hned po instalaci používat nakonfigurovali nebo aktivaci.

Nevím, pokud je nainstalovaná Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

 1. Ověřte, zda je nainstalovaná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  Jak toho docílit?

  Microsoft Windows XP

  1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a potom znovu na položku Přidat nebo odebrat programy.

  3. Zkontrolujte, zda je v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  Systém Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Programy a potom na položku Programy a funkce.

  3. V seznamu Odinstalovat nebo změnit program zkontrolujte, zda je zde zobrazená položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 2. Jestliže se položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 v seznamu Aktuálně nainstalované programy nenachází, postupujte jedním z následujících způsobů:

  1. Máte-li k dispozici disk CD-ROM Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, nainstalujte aplikaci z tohoto disku.

  2. Pokud jste aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obdrželi jako součást zakoupeného počítače (a nemáte tedy disk CD-ROM), musíte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook aktivovat.

   Jak toho docílit?

   1. V nabídce Nápověda aplikace Outlook klepněte na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager.

    Zobrazí se Průvodce spuštěním.

   2. Podle pokynů na obrazovce aktivujte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je v nabídce programy, ale ne objevil v Outlooku

Pokud jste aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obdrželi jako součást zakoupeného počítače, musíte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook konfigurovat.

Jak toho docílit?

 • V nabídce Nápověda aplikace Outlook klepněte na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager a postupujte podle pokynů Průvodce spuštěním.

Začátek stránky

Zobrazení, nabídky a panely nástrojů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Při instalaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, změnit Moje nabídek, příkazy a složky aplikace Outlook

Při instalaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook složky Aplikace Business Contact Manager je automaticky nastaví za vás, podsložky pro klienta, Obchodního kontaktu, příležitosti, Marketingové kampaně nebo záznamů Obchodních projektů.

Nabídka Aplikace Business Contact Manager se přidá na řádek nabídek a příkazy Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se přidají do nabídky soubor .

Bude přidán také panel nástrojů Business Contact Managerse zástupci často používaných složek a úkolů.

Nevidím v Navigačním podokně

Chcete-li zobrazit Navigační podokno v nabídce Zobrazit, přejděte do Navigačního podokna a klikněte na Normální nebo minimalizované.

Chcete-li zavřít navigační podokno, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Navigační podokno a klepněte na položku Vypnuto.

Nevidím složky Aplikace Business Contact Manager

Otevření seznamu složek

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek.

 2. V seznamu složek vyhledejte složku Business Contact Manager v Osobních složek v Outlooku.

Nevidím nástrojů Business Contact Manager

Panel nástrojů Business Contact Manager se zobrazí v aplikaci Outlook, když je nainstalovaná a aktivovaná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 1. Ověřte, zda je nainstalovaná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  Jak toho docílit?

  Microsoft Windows XP

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a potom znovu na položku Přidat nebo odebrat programy.

  3. Zkontrolujte, zda je v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  Systém Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Programy a potom na položku Programy a funkce.

  3. V seznamu Odinstalovat nebo změnit program zkontrolujte, zda je zde zobrazená položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 2. Jestliže se položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 v seznamu Aktuálně nainstalované programy nenachází, postupujte jedním z následujících způsobů:

  1. Pokud máte disk CD s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, nainstalujte ji z tohoto disku CD.

  2. Pokud jste aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obdrželi jako součást zakoupeného počítače (a nemáte tedy disk CD-ROM), musíte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook aktivovat.

   Jak toho docílit?

   • V nabídce Nápověda aplikace Outlook klepněte na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager a postupujte podle pokynů Průvodce spuštěním.

Začátek stránky

Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v jiném jazyku

Instalujete verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v jazyce, který se liší od jazyk vybraný ostatních aplikacích sady Office

Doporučeným řešením je nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ve stejném jazyku, jaký je vybrán pro ostatní aplikace systému Office.

Pokud toto řešení není možné, vyzkoušejte následující postup:

 • Jestliže počítač používá systém Windows XP, před instalací odlišné jazykové verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se přihlaste jako správce.

 • Pokud počítač používá systém Windows Vista, při instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu nebo název souboru a vyberte příkaz Spustit jako správce.

Budete-li aplikaci instalovat jako správce, můžete nainstalovat odlišnou jazykovou verzi.

Začátek stránky

Upgrade ze sady Microsoft Office 2003 na systém Office 2007

Příkazy a nabídky Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zmizel z Outlooku po upgradu systému Microsoft Office 2003 na systém Office 2007

V počítači je nainstalován Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003. Tato aplikace není kompatibilní s aplikací Outlook 2007. Pro přístup k databázi aplikace Business Contact Manager je nutné nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 odebere aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 automaticky.

Instalační disk CD pro Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je součástí sady Microsoft Officetakto:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Poznámka: Před instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 ukončete aplikaci Outlook.

Informace v databázi aplikace Business Contact Manager nejsou porušeny. Při následném spuštění aplikace Outlook po instalaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 provede Průvodce spuštěním přesun nebo migraci starší databáze do nové databáze.

Začátek stránky

Upgrade z verze Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 na verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

Pokouším se upgradovat z Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, ale instalační program přestane před jejím dokončením.

Instalační program verze Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 automaticky odebere verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003, aktualizuje profil aplikace Outlook a potom nainstaluje verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, není-li během instalace spuštěna aplikace Outlook.

Pokud se instalační program nedokončí, vyzkoušejte následující postup a pak znovu spusťte instalaci:

 • Ukončete aplikaci Outlook včetně všech připomenutí a rovněž vypněte nebo odpojte všechna mobilní zařízení, která se synchronizují s aplikací Outlook.

 • Odeberte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

  Jak toho docílit?

  1. V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. Klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 a potom na tlačítko Odebrat.

 • Důležité informace: Podle následujících pokynů vyžaduje úpravy registru, což je pokročilým úkolu. Doporučujeme, aby úkol probíhá správcem. Další informace o registru najdete v článku Nápověda a podpora.

  Odstraňte klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Jak toho docílit?

  1. V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

  3. Poklepejte na následující klíče:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • SOFTWARE

   • Microsoft

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Business Solutions eCRM a potom klepněte na příkaz Odstranit.

Upgrade Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 na Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, ale nezobrazila se Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nabídky

Instalační program neodebral starý datový soubor aplikace Business Contact Manager z vašeho profilu aplikace Outlook, což bude nutné provést ručně. Po spuštění aplikace Outlook bude rovněž třeba ručně spustit Průvodce spuštěním a nakonfigurovat aplikaci Business Contact Manager.

Datový soubor odeberete takto:

Data aplikace Business Contact Manager nejsou porušena. Při odebrání datového souboru nedojde k odstranění dat aplikace Business Contact Manager.

 1. V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na položku Pošta.

 3. Klikněte na Datové soubory.

  Pokud existuje více než jeden profil nastavení v počítači, odebrání aplikace Business Contact Manager z každého profilu.

 4. Klikněte na položku Business Contact Manager a pak na tlačítko Odebrat.

 5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Průvodce spuštěním spustíte takto:

 1. Spusťte aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager.

  Zobrazí se Průvodce spuštěním.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Můžu zprávy najdete v tématu Migrace databáze neproběhla po výběru existující databáze

Klepněte na možnost Vybrat existující databázi v Průvodci spuštěním a pokuste se tuto databázi znovu použít.

Pokud se zpráva Migrace databáze nebyla úspěšná stále zobrazuje, vyzkoušejte následující postup:

 1. Odinstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  Jak toho docílit?

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy a potom na položku Odebrat program.

  3. Klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 a pak na tlačítko Odebrat.

 2. Znovu nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

 3. V Průvodci spuštěním klepněte na možnost Vybrat databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Exportujte všechny informace uložené v databázi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Import a export a klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook..

  2. Klepněte na položku Exportovat soubor.

  3. Klepněte na položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Poznámka: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) neodebírat, pokud je součástí seznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 součásti pro odstranění.

 5. Nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 6. V Průvodci spuštěním klepněte na možnost Vytvořit novou databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 7. V nabídce Soubor přejděte na položku Import a export a klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 8. Klepněte na položku Importovat soubor.

 9. Klepněte na položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Začátek stránky

Odebrání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Chci odebrat, odinstalujte nebo zakázat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zakážete tím, že ji odinstalujete.

Proveďte jednu z následujících postupů:

 • Systém Windows XP

  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Ovládací panely.

  2. Ovládacích panelech poklikejte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy a aktualizace klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  4. Klikněte na tlačítko Odebrat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

   V seznamu součástí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 určených k odebrání se může zobrazit taky Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ). Pokud ostatní programy SQL Server 2005 Express nepoužívají, odeberte ho, abyste uvolnili místo na disku.

 • Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte na položku Programy a funkce.

  3. Na stránce Odinstalovat nebo změnit program klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  4. Klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.

  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

   V seznamu součástí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 určených k odebrání se může zobrazit taky Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ). Pokud ostatní programy SQL Server 2005 Express nepoužívají, odeberte ho, abyste uvolnili místo na disku.

Chci odebrat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, takže můžete nainstalovat nebo přeinstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 • Systém Windows XP

  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Ovládací panely.

  2. Ovládacích panelech poklikejte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy a aktualizace klepněte na software, který chcete odebrat:

   • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

   • Disk CD 2 Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 nebo Aktualizace aplikace Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager, což odebere aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

  4. Klikněte na tlačítko Odebrat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Poznámka: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) neodebírat, pokud je součástí seznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 součásti pro odstranění.

  5. Znovu nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 • Systém Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V Ovládacích panelech klepněte na odkaz Programy a funkce.

  3. Na stránce Odinstalovat nebo změnit program klepněte na software, který chcete odebrat:

   • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007

   • Disk CD 2 Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 nebo Aktualizace aplikace Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager, což odebere aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

  4. Klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.

  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Poznámka: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) neodebírat, pokud je součástí seznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 součásti pro odstranění.

  6. Znovu nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

V ojedinělých případech se aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 nepřeinstaluje. V takovém případě se pomocí následujícího postupu pokuste odebrat klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM. Restartujte počítač a pak znovu spusťte aplikaci Outlook.

Jak toho docílit?

 • Důležité informace: Úpravou registru je pokročilým úkolu, která obvykle proběhne správcem. Další informace o registru najdete v článku Nápověda a podpora.

  • Windows XP

   1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

   2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

   3. Poklepejte na následující klíče:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Business Solutions eCRM a potom klepněte na příkaz Odstranit.

   5. Restartujte počítač.

   6. Spusťte aplikaci Outlook.

  • Systém Windows Vista

   1. Klepněte na tlačítko Start.

   2. Do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit.

   3. Poklepejte na následující klíče:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Business Solutions eCRM a potom klepněte na příkaz Odstranit.

   5. Restartujte počítač.

   6. Spusťte aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Vyhledání informací o aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003

Hledám informace o Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003

Informace o Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003 najdete v tématu Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

Poznámka: Před instalací aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 musí být nainstalována aplikace Outlook 2007. Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 s aplikací Outlook 2003 není podporována.

Začátek stránky

Další materiály

Nezapomeňte taky Business Contact Manager pro aplikaci Outlook týmového blogu (http://blogs.msdn.com/bcm) informace o aplikaci Business Contact Manager.

V diskusní skupině věnované aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) můžete získat rady od jiných uživatelů.

Další pomoc a mluvit s pracovníky podpory najdete v tématu Nápověda a podpora pro Microsoft Office Outlook 2007 s webem aplikace Business Contact Manager (všechny jazyky). Poplatky.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×