Poradce při běžných potížích s webem

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Toto téma obsahuje informace o odstraňování potíží potřebné k řešení běžných potíží a chyb, které se mohou vyskytnout při práci se službou Windows SharePoint Services 3.0.

Při pokusu o vytvoření nového webu, se zobrazí zpráva, že je web už používá nebo už existuje

Při pokusu o vytvoření nového seznamu nebo knihovny, se zobrazí zpráva, která se zadaným názvem už se používá

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složce, se zobrazí zpráva, že název souboru nebo složky je příliš dlouhá

Nemůžete odstranit web Se mi zobrazí zpráva "Nelze odstranit web, který došlo k chybě"

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složce, se zobrazí zpráva, že název souboru nebo složky obsahuje neplatné znaky

Můžu odstranit sebe jakožto vlastníka kolekce webů

Při pokusu o odstranění souboru, se zobrazí zpráva, že soubor je aktuálně rezervovaný nebo uzamčené pro úpravy jiným uživatelem

Když můžu zobrazit na domovské stránce osobní web, zobrazí se chybová zpráva webové části

Při pokusu o zobrazení webu nebo stránky správy pro svůj web nebo serveru se zobrazuje zpráva "služba není k dispozici"

Při pokusu o zobrazení stránky zpráva o využití webu, se zobrazí zpráva, že sestavy využití nejsou k dispozici

Při pokusu o odeslání souboru, se zobrazí zpráva soubor obsahuje "překročení maximální povolenou délku"

Při pokusu o odeslání souboru, se zobrazí zpráva, že soubor je blokován správci serveru

Nelze odesílaných e-mailu pro uživatele po pojmenování nové oprávnění uživatele

Nemůžete vytvořit další oznámení

Přišla mi zpráva o osobní web má překročení kvóty úložiště

Při pokusu o vytvoření nového webu se zobrazuje zpráva, že web je již používán nebo existuje

Příznak

Při pokusu o vytvoření nové kolekce webů se může zobrazit tato zpráva:

Existuje jiný web už na h ttp://sitename/Sites/subsitename . Odstranit tento web před pokusem o vytvoření nového webu se stejnou adresou URL, vyberte Nová adresa URL nebo vytvoření nového zařazení na platnou jste původně.

Při pokusu o vytvoření nového podřízeného webu se může zobrazit tato zpráva:

Adresa webu webu /Sites/subsitename/subsubsitename se už používá.

Řešení

Adresa URL webu, kterou se pokoušíte vytvořit, již ve stejném umístění webu existuje. Klepněte v prohlížeči na tlačítko Zpět a poté zadejte jinou adresu URL webu.

Začátek stránky

Při pokusu o vytvoření nového seznamu nebo knihovny se zobrazuje zpráva, že určený název je již používán

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového seznamu nebo knihovny se může zobrazit tato zpráva:

Zadaný název je už se používá. Seznam, průzkumu, diskusní vývěsky nebo knihovny dokumentů nelze mají stejný název jako jiné průzkumu, diskusní vývěsky nebo knihovna dokumentů na tento web. Použití Jo prohlížeče zpět tlačítka a zadejte nový název.

Řešení

Nelze vytvořit nový seznam nebo knihovnu se stejným názvem, jako má existující seznam nebo knihovna. Zadejte jiný název nového seznamu nebo knihovny nebo odstraňte starý seznam či knihovnu před vytvořením nového.

Poznámka: Jestliže se zobrazí tato zpráva, ale nelze vyhledat existující seznam nebo knihovnu se stejným názvem, je možné, že nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení seznamu nebo knihovny. Požádejte o pomoc správce.

Začátek stránky

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složky se zobrazuje zpráva, že název souboru nebo složky je příliš dlouhý

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového souboru nebo složky se může zobrazit tato zpráva:

Zadaný soubor nebo složka název je příliš dlouho. Adresa URL všechny soubory a složky musí být 260 znaků nebo méně (a víc než 128 znaků pro libovolný jeden název souboru nebo složky v adrese URL). Zadejte název souboru nebo složky kratší.

Řešení

Názvy souborů nebo složek nesmí být delší než 128 znaků. Úplná adresa URL souboru navíc nesmí být delší než 260 znaků. Klepněte v prohlížeči na tlačítko Zpět a zadejte nový název.

Začátek stránky

Nelze odstranit server. Zobrazuje se zpráva Nelze odstranit web, který obsahuje podřízené weby

Příznak

Při pokusu o odstranění webu se může zobrazit tato zpráva:

Při odstraňování webu " /sitename/subsitename ". Nemůžete odstranit web, který došlo k chybě.

Řešení

Chcete-li odstranit web, musíte nejprve odstranit všechny jeho podřízené weby.

Začátek stránky

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složky se zobrazuje zpráva, že název souboru nebo složky obsahuje neplatné znaky

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového souboru nebo složky se může zobrazit tato zpráva:

Název souboru nebo složky " Název souboru nebo složky "obsahuje neplatné znaky. Použijte jiný název. Neplatné znaky, patří: # % & *: < >? / \ { | } .

Řešení

Použití určitých znaků v názvech souborů a složek je ve službě Windows SharePoint Services 3.0 zakázáno. Zadejte název souboru nebo složky, který neobsahuje žádné neplatné znaky.

Začátek stránky

Nemohu odstranit sebe jako vlastníka kolekce webů

Příznak

Při pokusu o odstranění vlastníků kolekce webů se může zobrazit jedna z těchto zpráv:

  • Vlastníka kolekce webů nelze odstranit.

  • Nemůžete odebrat vlastníci ze seznamu jsme Správci kolekce webů b.

Řešení

Ze skupiny Správci kolekce webů nelze odstranit vlastní účet. Kontaktujte jiného správce kolekce webů nebo správce serveru a požádejte jej, aby ze skupiny Správci kolekce webů odstranil vaše jméno.

Začátek stránky

Při pokusu o odstranění souboru se zobrazuje zpráva, že soubor je aktuálně rezervován nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem

Příznak

Při pokusu o odstranění souboru se může zobrazit tato zpráva:

Soubor je aktuálně rezervován nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem.

Řešení

Soubor, který je aktuálně rezervován jiným uživatelem, nelze odstranit. Kontaktujte uživatele, který má soubor rezervován, a požádejte jej o vrácení souboru se změnami, nebo požádejte o pomoc správce webu.

Začátek stránky

Při zobrazení domovské stránky webu se zobrazuje chybová zpráva webové části

Příznak

Při zobrazení domovské stránky webu se může zobrazit jedna z těchto zpráv:

  • Chyba webové části: Jedna z vlastností webové části má nesprávný formát. Služba Windows SharePoint Services nemůže rekonstruovat webovou část. Zkontrolujte formát vlastností a opakujte akci.

  • Chyba webové části: nelze rekonstruovat (převést zpět XML toku na objekt) webové části na serveru.

Řešení

Pokud se zobrazí některá z těchto zpráv, upozorněte správce serveru.

Začátek stránky

Při pokusu o zobrazení webu nebo stránek pro správu webu či serveru se zobrazuje zpráva Služba není k dispozici

Příznak

Při pokusu o zobrazení webu se může zobrazit tato zpráva:

Služba není k dispozici

Řešení

Jestliže se zobrazí zpráva Služba není k dispozici, došlo k potížím s fondem aplikací pro webovou aplikaci. Upozorněte správce serveru.

Začátek stránky

Při pokusu o zobrazení stránky Zpráva o využití webu se zobrazuje zpráva, že zprávy o využití nejsou k dispozici

Příznak

Jestliže se pokusíte zobrazit stránku Zpráva o využití webu, může se zobrazit tato zpráva:

Pro tento web není k dispozici zpráva o využití. Je možné, že na tomto serveru bylo zakázáno zpracování využití nebo data o využití tohoto webu nebyla dosud zpracována.

Řešení

Dříve než se na stránce Zpráva o využití webu mohou zobrazit data, musí být povoleno protokolování a zpracování využití a stránku na webu musí navštívit uživatelé. Kontaktujte správce webu a ověřte, zda je ve službě Windows SharePoint Services 3.0 povoleno protokolování a zpracování využití. Jestliže je web nový (vytvořen dnes) nebo je používán teprve od dnešního dne, nezobrazí se žádná data, dokud nebude provedeno zpracování protokolu využití (obvykle během 24 hodin). Zpráva „žádná data“ bude také zobrazena, pokud na webu nedošlo během posledních 31 dnů k žádné činnosti.

Začátek stránky

Při pokusu o uložení souboru se zobrazuje zpráva, že byla překročena maximální povolená délka souboru

Příznak

Při pokusu o uložení souboru se může zobrazit tato zpráva:

Odeslaný formulář nelze zpracovat, protože je překročena maximální délka povolená správcem webového serveru. Zadejte do formuláře méně dat a odešlete jej znovu.

Řešení

Maximální velikost souboru uloženého do služby Windows SharePoint Services 3.0 je 50 megabajtů (MB). Správci serveru mohou velikost souboru podle potřeby zvýšit nebo snížit. Kontaktujte správce serveru a požádejte jej o zvýšení velikosti ukládaného souboru.

Začátek stránky

Při pokusu o uložení souboru se zobrazuje zpráva, že soubor byl zablokován správci serveru

Příznak

Při pokusu o uložení souboru se může zobrazit tato zpráva:

Soubor, který se pokoušíte uložení nebo načtení zablokovaný z tohoto webu Správci serveru.

Řešení

Služba Windows SharePoint Services 3.0 ve výchozím nastavení znemožňuje uložení určitých typů souborů na server. Správci serveru mohou typy souborů do tohoto seznamu přidat nebo je z něj odebrat podle potřeby. Kontaktujte správce serveru a požádejte jej o odblokování tohoto typu souboru.

Začátek stránky

Po udělení nových oprávnění uživateli nelze tomuto uživateli odeslat e-mail

Příznak

Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy uživateli po udělení nových oprávnění tomuto uživateli se může zobrazit tato zpráva:

Uživatelů byly přidány úspěšně, ale došlo k chybě při odesílání e-mailové zprávy. Server nemusí být nastaven správně odeslání e-mailu. Abyste ověřili, správná e-mailu, požádejte správce serveru.

Řešení

Tato zpráva se zobrazí, jestliže po přidání nového uživatele na web, do seznamu či knihovny je server SMTP neplatný nebo po zaškrtnutí políčka Odeslat uvítací e-mail všem novým uživatelům neodpovídá. Upozorněte správce serveru, že došlo k potížím s protokolem SMTP.

Začátek stránky

Nelze vytvořit další oznámení

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového oznámení pro seznam nebo knihovnu se může zobrazit tato zpráva:

Pro tento web byl vytvořen maximální povolený počet oznámení. Oznámení můžete spravovat ze stránky Oznámení na tomto webu.

Řešení

Služba Windows SharePoint Services 3.0 nastavuje omezení počtu oznámení, která může uživatel vytvořit. Tento počet je automaticky nastaven na výchozí hodnotu, avšak správce serveru jej může zvýšit nebo snížit. Kontaktujte správce serveru a požádejte jej o zvýšení omezení počtu oznámení.

Začátek stránky

Zobrazuje se zpráva, že web překročil omezení velikosti úložiště

Příznak

Při pokusu o přidání dat na web se může zobrazit tato zpráva:

Změny nelze uložit, protože tento web služby SharePoint překročil současný úložiště omezit ta. Prezentace je nutné uložit do jiného umístění. Požádejte správce chcete změnit kvóty pro web.

Řešení

Správci serveru mohou nastavit omezení velikosti úložiště na serveru, které může web využívat. Požádejte správce serveru o zvýšení velikosti úložiště webového serveru.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×