Popisy obrázků SmartArt

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V tomto článku

Seznam

Proces

Cyklus

Hierarchie

Vztah:

Matice

Jehlan

Obrázek

Web Office.com:

Seznam

Název rozložení

Popis

Obrázek

Seznam – alternující šestiúhelníky

Umožňuje znázornit řadu vzájemně propojených myšlenek. Text úrovně 1 se zobrazí uvnitř šestiúhelníků. Text úrovně 2 se zobrazí vně obrazců.

Alternating Hexagons SmartArt graphic layout

Seznam – Základní blok

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Obrázek rozložení Seznam – základní blok

Seznam zdůraznění obrázku – ohyb

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé kruhové tvary jsou určeny pro obrázky. Tato volba je vhodná pro znázornění textu úrovně 1 a úrovně 2. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců. .

Obrázek rozložení zvýraznění obrázku s ohybem

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Seznam – sestupné bloky

Umožňuje znázornit skupiny souvisejících nápadů nebo seznamů informací. Výška textových obrazců se postupně zmenšuje, přičemž text úrovně 1 je zobrazen svisle.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Podrobný proces

Umožňuje znázornit postup fázemi s velkými objemy textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Podrobný proces

Seskupený seznam

Umožňuje znázornit skupiny nebo dílčí skupiny informací nebo kroky a dílčí kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Text úrovně 1 odpovídá vodorovným obrazcům nejvyšší úrovně, zatímco text úrovně 2 odpovídá svislým dílčím krokům pod každým souvisejícím obrazcem nejvyšší úrovně. Vhodné je použití ke zvýraznění dílčích skupin nebo dílčích kroků, hierarchických informací nebo několika seznamů informací.

Obrázek rozložení Seskupený seznam

Hierarchie – seznam

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Lze také použít k seskupení nebo výpisu informací.

Obrázek rozložení Hierarchie – seznam

Vodorovný odrážkový seznam

Umožňuje znázornit seskupené seznamy informací nebo seznamy informací, které nejdou po sobě. Je vhodný pro velké množství textu. Celý text je zdůrazněn stejně a směr není určen.

Obrázek rozložení Vodorovný odrážkový seznam

Vodorovný seznam obrázků

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené informace s důrazem na související obrázky. Tvary na nejvyšší úrovni jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Vodorovný seznam obrázků

Zvětšující se kruh – proces

Umožňuje zobrazit řadu kroků. S každým krokem se vnitřní část kruhu zvětší. Maximální počet kroků úrovně 1 je sedm, počet položek úrovně 2 je neomezený. Nejvhodnější je použití pro velké množství textu úrovně 2.

Increasing Circle Process SmartArt graphic layout

Seznam oddělený čárami

Umožňuje zobrazit velký objem textu s rozdělením do kategorií a podkategorií. Nejlepších výsledků dosáhnete u více úrovní textu. Text na stejné úrovni je oddělen čárami.

Rozložení obrázku SmartArt typu Seznam oddělený čárami

Seznam zdůraznění obrázku

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace. Malé tvary v horních rozích jsou určeny pro obrázky. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Seznam zvýraznění obrázku

Seznam popisků k obrázkům

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Tvary na nejvyšší úrovni jsou určeny pro obrázky a obrázky jsou zvýrazněny přes text. Tato volba je vhodná pro obrázky s krátkými textovými popisky.

Obrázek rozložení Seznam popisků k obrázkům

Proces s výsečemi

Umožňuje znázornit kroky v procesu, přičemž velikost jednotlivých výsečí se zvětšuje. Lze použít nejvýše sedm obrazců. Text úrovně 1 je zobrazen svisle.

Rozložení obrázku SmartArt

Plus a minus

Umožňuje znázornit klady a zápory dvou nápadů. Každý text úrovně 1 může obsahovat několik podúrovní. Funguje nejlépe s dlouhými texty. Omezeno na dvě položky úrovně 1.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Jehlanový seznam

Umožňuje znázornit proporcionální, vzájemně propojené nebo hierarchické vztahy. Text se zobrazuje v obdélnících na pozadí s jehlanem.

Rozložení Jehlanový seznam

Seznam se záměnou

Umožňuje zobrazit změnu mezi dvěma položkami. Zobrazí se pouze první dvě položky textu a každá z nich může obsahovat velké množství textu. Tento diagram je vhodný k zobrazení změny mezi dvěma položkami nebo změny pořadí.

Reverse List SmartArt graphic layout

Segmentovaný proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Zvýrazní text úrovně 2, protože každý řádek se zobrazuje v samostatném obrazci.

Obrázek rozložení Segmentovaný proces

Skládaný seznam

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo kroky v úkolu, procesu, nebo pracovním postupu. Kruhové tvary obsahují text úrovně 1 a odpovídající čtverce obsahují text úrovně 2. Hodí se ke znázornění velkého množství detailů s minimem textu úrovně 1.

Obrázek rozložení Skládaný seznam

Seznam čtverců se zvýrazněním

Umožňuje zobrazit seznamy informací rozdělené do kategorií. Text úrovně 2 se zobrazuje vedle malého čtvercového obrazce. Vhodné je použití s velkým množstvím textu úrovně 2.

Rozložení obrázku SmartArt

Seznam karet

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Dobrých výsledků dosáhnete u seznamů s malým množstvím textu úrovně 1. První text úrovně 2 se zobrazí vedle textu úrovně 1 a zbývající text úrovně 2 se zobrazí pod textem úrovně 1.

Tab List SmartArt graphic layout

Tabulka – hierarchie

Umožňuje znázornit skupiny informací shora dolů a hierarchie v rámci každé skupiny. Toto rozložení neobsahuje spojovací čáry.

Obrázek rozložení Tabulka – hierarchie

Tabulkový seznam

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace stejné hodnoty. První řádek textu úrovně 1 odpovídá obrazci zcela nahoře a jeho text úrovně 2 se používá pro následné seznamy.

Obrázek rozložení Tabulkový seznam

Terčový seznam

Umožňuje znázornit vzájemně související nebo překrývající se informace. Každý z prvních sedmi řádků textu úrovně 1 se zobrazí v obdélníkovém tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Je vhodný pro text úrovně 1 i 2.

Obrázek rozložení Terčový seznam

Lichoběžníkový seznam

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace stejné hodnoty. Je vhodný pro velké množství textu.

Obrázek rozložení Lichoběžníkový seznam

Seznam s proměnlivou šířkou

Slouží k zvýraznění položek různé tloušťky. Co je dobré pro velké objemy textu úrovně 1. Šířku všech obrazců nezávisle na sobě závisí na jeho textu.

Rozložení obrázku SmartArt typu Seznam s proměnlivou šířkou

Svislý rámeček – seznam

Umožňuje znázornit více skupin informací, zejména skupin s velkým množstvím textu úrovně 2. Jedná se o vhodnou volbu pro seznamy informací s odrážkami.

Obrázek rozložení Svislý rámeček – seznam

Svislý rámeček – seznam blokování

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo kroků v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Tato volba je vhodná pro velké množství textu úrovně 2. Také je vhodná pro text s hlavním bodem a více dílčími body.

Obrázek rozložení Svislý rámeček – seznam blokování

Svislý seznam se složenými závorkami

Umožňuje znázornit více skupin informací, zejména skupin s velkým množstvím textu úrovně 2.

Rozložení obrázku SmartArt typu Svislý seznam se složenými závorkami

Svislý odrážkový seznam

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Tato volba je vhodná pro seznamy s dlouhými nadpisy nebo informace na nejvyšší úrovni.

Obrázek rozložení Svislý odrážkový seznam

Svislá dvojitá šipka – seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu nebo zdůraznit pohyb či směr. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Svislá dvojitá šipka – seznam

Zdůraznění obrázku – svislý seznam

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé kruhy jsou určeny pro obrázky.

Rozložení Svislý seznam obrázků se zvýrazněním

Svislý seznam obrázků

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé tvary vlevo jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Svislý seznam obrázků

Svislý seznam se zvýrazněním

Umožňuje zobrazit seznamy informací. Text úrovně 2 se zobrazí v obdélníkových obrazcích přes svislé dvojité šipky. Zvýrazní text úrovně 2 přes text úrovně 1. Jedná se o vhodnou volbu pro středně dlouhý text úrovně 2.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Šipka – svislý seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu s pohybem směrem ke společnému cíli. Je vhodný pro informace formátované do odrážkových seznamů.

Obrázek rozložení Šipka – svislý seznam

Svislý seznam s kruhovými obrazci

Umožňuje zobrazit sekvenční nebo seskupená data. Nejlepších výsledků dosáhnete u textu úrovně 1, který se zobrazí vedle velkého kruhového obrazce. Nižší úrovně textu jsou odděleny menšími kruhovými obrazci.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Svislý zahnutý seznam

Umožňuje zobrazit zahnutý seznam informací. Chcete-li přidat obrázky do obrazců zvýraznění v podobě kruhů, použijte výplň obrázku.

Vertical Curved List SmartArt graphic layout

Začátek stránky

Proces

Název rozložení

Popis

Obrázek

Zdůraznění – proces

Umožňuje znázornit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Je vhodné pro znázornění textu jak úrovně 1, tak i úrovně 2.

Obrázek rozložení Zvýraznění – proces

Střídavý tok

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Zvýrazní interakci nebo vztahy mezi skupinami informací.

Obrázek rozložení Střídavý tok

Stuha ze šipky

Umožňuje znázornit buď související nebo odlišné koncepty s nějakou souvislostí, například protichůdné síly. První dva řádky textu úrovně 1 slouží pro text v šipkách. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Stuha ze šipky

Vzestupný proces se zvýrazněnými obrázky

Umožňuje zobrazit vzestupnou řadu obrázků s popisným textem. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití krátkých textů.

Rozložení Vzestupný proces se zvýrazněnými obrázky

Základní proces – ohyb

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Obrázek rozložení Základní proces s ohybem

Základní proces – dvojitá šipka

Umožňuje znázornit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu či pracovního postupu nebo zdůraznit pohyb či směr. Text úrovně 1 se zobrazuje uvnitř tvaru v podobě šipky a text úrovně 2 se zobrazuje pod těmito tvary.

Obrázek rozložení Základní proces – dvojitá šipka

Základní proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu.

Rozložení Základní proces

Základní časová osa

Pomocí zobrazení postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovního postupu nebo zobrazit informace časové osy. Funguje dobře s textem úrovně 1 a 2. Další informace o použití tohoto nástroje najdete v článku Vytvoření časové osy.

Rozložení Základní časová osa

Proces zdůrazněný dvojitou šipkou

Umožňuje znázornit postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu či zdůraznit pohyb nebo směr. Nejvhodnější je pro práci s minimálním množstvím textu úrovně 1 a 2.

Rozložení obrázku SmartArt typu Proces dvojité šipky – zvýraznění

Dvojité šipky – seznam

Umožňuje znázornit postup několika procesy, které tvoří celkový pracovní postup. Je vhodný také pro znázornění odlišných procesů. Text úrovně 1 odpovídá prvnímu tvaru šipky vlevo, text úrovně 2 odpovídá vodorovným dílčím krokům pro každý tvar, který obsahuje text úrovně 1.

Obrázek rozložení Dvojité šipky – seznam

Kruhový proces – ohyb

Umožňuje znázornit dlouhou či nelineární sekvenci nebo kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Rozložení Kruhový proces s ohybem (Kruhový klikatý proces)

Dvojitá šipka – uzavřený proces

Umožňuje znázornit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Umožňuje také zdůraznit pohyb nebo směr. Lze jej použít k zdůraznění informací v počátečním tvaru. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Dvojitá šipka – uzavřený proces

Časová osa se zvýrazněním pomocí kruhových obrazců

Umožňuje zobrazit řadu událostí nebo informace časové osy. Text úrovně 1 se zobrazí vedle větších kruhových obrazců. Text úrovně 2 se zobrazí vedle menších kruhových obrazců.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Kruhové šipky – proces

Umožňuje zobrazit po sobě následující položky s podpůrným textem pro každou z nich. Tento diagram je nejvhodnější pro malé množství textu úrovně 1.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Nepřetržitý proces – šipka

Umožňuje znázornit časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Nejvhodnější je použití s textem úrovně 1, protože každý řádek textu úrovně 1 se zobrazí uvnitř tvaru šipky. Text úrovně 2 se zobrazí vně tvaru.

Obrázek rozložení Nepřetržitý proces – šipka

Nepřetržitý blok – proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Nejvhodnější je použití s minimálním textem úrovně 1 a textem úrovně 2.

Obrázek rozložení Nepřetržitý blok – proces

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Sbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky či pojmy směřující do centrálního bodu. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Sbíhající se šipky

Sbíhající se text

Umožňuje znázornit několik kroků či částí sloučených do jednoho celku. Omezeno na jeden tvar úrovně 1, který obsahuje text, a maximálně pět tvarů úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Converging Text SmartArt graphic layout

Sestupný proces

Umožňuje znázornit sestupnou řadu událostí. První text úrovně 1 se nachází na vrcholu šipky a poslední text úrovně 1 ve spodní části šipky. Zobrazí se pouze prvních sedm položek úrovně 1. Funguje nejlépe se středně dlouhými texty.

Rozložení obrázku SmartArt

Podrobný proces

Umožňuje znázornit postup fázemi s velkými objemy textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Podrobný proces

Rozbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky nebo koncepty vycházející z centrálního zdroje. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rozbíhající se šipky

Rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za znaménkem rovná se (=). Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rovnice

Trychtýř

Umožňuje znázornit filtrování informací nebo to, jakým způsobem jsou části sloučeny do jediného celku. Zvýrazní konečný výsledek. Může obsahovat až čtyři řádky textu úrovně 1; poslední z nich se zobrazí pod trychtýřem a ostatní řádky odpovídají kruhovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Trychtýř

Převod

Umožňuje znázornit vzájemně propojené myšlenky. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá tvaru ozubeného převodu, příslušný text úrovně 2 se zobrazí v obdélnících vedle tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Převod

Proces se vzrůstajícími šipkami

Umožňuje znázornit postupné a překrývající se kroky v procesu. Omezeno na pět položek úrovně 1. Položky úrovně 2 mohou obsahovat dlouhé texty.

Increasing Arrows Process SmartArt graphic layout

Propojený blok – proces

Umožňuje znázornit postupné kroky v procesu. Nejlepších výsledků dosáhnete s malým množstvím textu úrovně 1 a středním množstvím textu úrovně 2.

Propojený blok – proces

Protichůdné šipky

Umožňuje znázornit dvě protichůdné myšlenky vycházející z centrálního bodu. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá šipce. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Protichůdné šipky

Rozfázovaný proces

Umožňuje znázornit tři fáze procesu. Omezeno na tři položky úrovně 1. Každá z prvních dvou položek úrovně 1 může obsahovat čtyři položky úrovně 2 a třetí položka úrovně 1 může obsahovat neomezený počet položek úrovně 2. Funguje nejlépe s krátkými texty.

Rozložení obrázku SmartArt

Zdůraznění obrázku – proces

Umožňuje znázornit postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Čtvercové tvary v pozadí jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Zvýraznění obrázku – proces

Proces s výsečemi

Umožňuje znázornit kroky v procesu, přičemž velikost jednotlivých výsečí se zvětšuje. Lze použít nejvýše sedm obrazců. Text úrovně 1 je zobrazen svisle.

Rozložení obrázku SmartArt

Šipky procesu

Umožňuje znázornit informace ilustrující proces nebo pracovní postup. Text úrovně 1 se zobrazí v kruhových tvarech a text úrovně 2 v tvarech šipky. Vhodný zejména pro situace s minimem textu a ke zdůraznění pohybu nebo směru.

Rozložení Šipky procesu

Seznam procesu

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo kroků v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Text úrovně 1 odpovídá vodorovným obrazcům na nejvyšší úrovni, zatímco text na úrovni 2 odpovídá svislým dílčím krokům pod každým souvisejícím obrazcem nejvyšší úrovně.

Obrázek rozložení Seznam procesu

Proces od náhody k výsledku

Umožňuje prostřednictvím řady kroků znázornit, jak může z několika chaotických myšlenek vzniknout sjednocený cíl nebo nápad. Podporuje několik položek s textem úrovně 1, ale první a poslední odpovídající obrazce úrovně 1 jsou pevné. Funguje nejlépe s krátkými texty úrovně 1 a středně dlouhými texty úrovně 2.

Random to Result Process SmartArt graphic layout

Opakovaný proces – ohyb

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Obrázek rozložení Opakovaný proces s ohybem

Segmentovaný proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Zvýrazní text úrovně 2, protože každý řádek se zobrazuje v samostatném obrazci.

Obrázek rozložení Segmentovaný proces

Střídavý proces

Umožňuje znázornit průběh fázemi směrem dolů. Každý z prvních pěti řádků textu úrovně 1 odpovídá obdélníku. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Střídavý proces

Sestupný proces

Umožňuje znázornit sestupný proces s několika kroky a dílčími kroky. Funguje nejlépe s krátkými texty.

Rozložení obrázku SmartArt

Vzestupný proces

Umožňuje znázornit vzestupnou řadu kroků nebo seznamů informací.

Rozložení obrázku SmartArt

Proces s dílčími kroky

Umožňuje znázornit vícekrokový proces s dílčími kroky mezi jednotlivými výskyty textu úrovně 1. Funguje nejlépe s kratšími texty a je omezeno na sedm kroků úrovně 1. Každý krok úrovně 1 může obsahovat neomezený počet dílčích kroků.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Potrubí znázorňující časovou osu

Umožňuje znázornit postupné kroky v úkolu, procesu či pracovním postupu nebo zobrazit informace časové osy. Text úrovně 1 se zobrazuje větším písmem než text úrovně 2.

Timeline Pipe SmartArt graphic layout

Nahoru

Umožňuje znázornit průběh nebo kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu se stoupajícím trendem. Každý z prvních pěti řádků textu úrovně 1 odpovídá bodu na šipce. Nejvhodnější je použití s minimálním textem. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Nahoru

Šipka – svislý seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu s pohybem směrem ke společnému cíli. Je vhodný pro informace formátované do odrážkových seznamů.

Obrázek rozložení Šipka – svislý seznam

Svislý proces – ohyb

Umožňuje znázornit průběh nebo po sobě jdoucí kroky v úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců. Zvýrazní více vzájemné vztahy mezi obrazci než směr nebo pohyb.

Rozložení Svislý proces s ohybem

Svislá dvojitá šipka – seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu nebo zdůraznit pohyb či směr. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Svislá dvojitá šipka – seznam

Svislá rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za šipkou. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Svislá rovnice

Svislý proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu shora dolů. Je vhodné používat pouze s textem úrovně 1, protože prostor ve svislém směru je omezen.

Rozložení Svislý proces

Začátek stránky

Cyklus

Název rozložení

Popis

Obrázek

Základní cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní fáze nebo kroky místo propojujících šipek nebo toků. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Rozložení Základní koloběh

Základní výseč

Umožňuje znázornit, jak jednotlivé části tvoří celek. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá rovnoměrně rozděleným klínovým nebo výsečovým tvarům. Text úrovně 1 se zobrazuje mimo zbývající část výseče za účelem zdůraznění. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Základní výseč

Základní paprskový

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a jeho text úrovně 2 odpovídá obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní paprskový

Blokový cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní fáze nebo kroky místo propojujících šipek nebo toků.

Obrázek rozložení Blokový koloběh

Kruhové šipky – proces

Umožňuje zobrazit po sobě následující položky s podpůrným textem pro každou z nich. Tento diagram je nejvhodnější pro malé množství textu úrovně 1.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Nepřetržitý cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní propojení mezi všemi komponentami. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Nepřetržitý koloběh

Matice cyklu

Umožňuje znázornit vztah s centrální myšlenkou v cyklickém průběhu. Každý z prvních čtyř řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru, a text úrovně 2 se zobrazuje v obdélníkovém tvaru na boční straně klínového nebo výsečového tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice koloběhu

Rozbíhající se paprskový

Umožňuje znázornit vztahy k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhovému tvaru. Zvýrazní obklopující tvary místo ústřední myšlenky. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Rozbíhající se paprskový

Převod

Umožňuje znázornit vzájemně propojené myšlenky. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá tvaru ozubeného převodu, příslušný text úrovně 2 se zobrazí v obdélnících vedle tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Převod

Vícesměrný cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí, ke kterým může dojít v libovolném směru.

Obrázek rozložení Vícesměrný koloběh

Cyklus beze směru

Umožňuje znázornit nepřetržitou řadu fází, úkolů nebo událostí v kruhu. Každý tvar má stejnou úroveň důležitosti. Je vhodný v situacích, kdy není důležitý směr.

Obrázek rozložení Koloběh beze směru

Paprskový shluk

Umožňuje zobrazit data související s ústřední myšlenkou či motivem. Horní text úrovně 1 se zobrazí ve středu. Text úrovně 2 se zobrazí v okolních obrazcích. Diagram může obsahovat až sedm obrazců úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale zůstává k dispozici pro případ, že přepnete rozložení. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití krátkého textu.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Paprskový cyklus

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence. Zvýrazní informace ve středovém kruhu i způsob, jakým informace ve vnějším prstenci kruhů přispívají k centrální myšlence. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhu a text úrovně 2 odpovídá vnějším kruhům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový koloběh

Paprskový Vennův

Umožňuje znázornit jak překrývající se vztahy, tak i vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a řádky textu úrovně 2 odpovídají obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový Vennův

Segmentovaný cyklus

Umožňuje znázornit průběh nebo po sobě jdoucí fáze, úkoly nebo události v cyklickém toku. Zvýrazní vzájemně propojené části. Každý z prvních sedmi řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Segmentovaný koloběh

Cyklus textu

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní šipky nebo tok místo fází či kroků. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Koloběh textu

Začátek stránky

Hierarchie

Název rozložení

Popis

Obrázek

Rozložení Architektura

Používejte k zobrazení hierarchických stavů budovaných odspoda nahoru. Toto rozložení je vhodné k zobrazení architektonických komponent nebo objektů budovaných na jiných objektech.

Architecture SmartArt graphic layout

Hierarchie s kruhovými obrázky

Umožňuje zobrazit hierarchické informace nebo vztah nadřízený-podřízený v organizaci. Obrázky se zobrazí v kruzích a odpovídající text se zobrazí vedle obrázků.

Rozložení obrázku SmartArt typu Organizační diagram s obrázky v kruhových obrazcích

Organizační diagram s půlkruhy

Umožňuje znázornit hierarchické informace nebo vztahy nadřízený-podřízený v organizaci. S tímto rozložením jsou k dispozici obrazce asistenta a rozložení organizačního diagramu.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarchie

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy shora dolů.

Obrázek rozložení Hierarchie

Hierarchie – seznam

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Lze také použít k seskupení nebo výpisu informací.

Obrázek rozložení Hierarchie – seznam

Vodorovná hierarchie

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Tento typ je vhodný pro stromové struktury rozhodování.

Obrázek rozložení Vodorovná hierarchie

Vodorovná hierarchie s popisky

Umožňuje znázornit průběh hierarchických vztahů ve vodorovném směru, s hierarchickým seskupením. Zvýrazní nadpis nebo text úrovně 1. První řádek textu úrovně 1 se zobrazí v tvaru na začátku hierarchie a druhý a všechny následující řádky textu úrovně 1 se zobrazí v horní části vysokých obdélníků.

Rozložení Vodorovná hierarchie s popisky

Vodorovná hierarchie s více úrovněmi

Umožňuje zobrazit velké množství hierarchických informací ve vodorovném směru. Horní část hierarchie se zobrazuje svisle. Toto rozložení podporuje mnoho úrovní hierarchie.

Horizontal Multi Level Hierarchy SmartArt graphic layout

Vodorovný organizační diagram

Umožňuje znázornit hierarchické informace vodorovně nebo zobrazit vztahy nadřízený-podřízený v organizaci. S tímto rozložením je k dispozici obrazec Asistent a rozložení organizačního diagramu s předsazením.

Horizontal Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarchie s popisky

Umožňuje znázornit průběh hierarchických vztahů shora dolů, s hierarchickým seskupením. Zvýrazní nadpis nebo text úrovně 1. První řádek textu úrovně 1 se zobrazí v tvaru na začátku hierarchie a druhý a všechny následující řádky textu úrovně 1 se zobrazí v horní části dlouhých obdélníků.

Obrázek rozložení Hierarchie s popisky

Seznam oddělený čárami

Umožňuje zobrazit velký objem textu s rozdělením do kategorií a podkategorií. Nejlepších výsledků dosáhnete u více úrovní textu. Text na stejné úrovni je oddělen čárami.

Rozložení obrázku SmartArt typu Seznam oddělený čárami

Organizační diagram se jménem a titulem

Umožňuje znázornit hierarchické informace nebo vztahy nadřízený-podřízený v organizaci. Text do pole s titulem zadáte tak, že budete psát přímo do menšího obdélníkového obrazce. V tomto rozložení jsou k dispozici obrazec asistenta a rozložení organizačního diagramu.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Organizační diagram

Umožňuje znázornit hierarchické informace nebo vztahy nadřízený-podřízený v organizaci. S tímto rozložením je k dispozici obrazec asistenta a rozložení organizačního diagramu.

Rozložení Organizační diagram

Obrázkový organizační diagram

Používejte k zobrazení hierarchických informací nebo vztahů nadřízený – podřízený v organizaci s odpovídajícími obrázky. U tohoto rozložení je k dispozici obrazec asistenta a rozložení organizačního diagramu s předsazením.

Rozložení Obrázkový organizační diagram

Tabulka – hierarchie

Umožňuje znázornit skupiny informací shora dolů a hierarchie v rámci každé skupiny. Toto rozložení neobsahuje spojovací čáry.

Obrázek rozložení Tabulka – hierarchie

Začátek stránky

Relace

Název rozložení

Popis

Obrázek

Stuha ze šipky

Umožňuje znázornit buď související nebo odlišné koncepty s nějakou souvislostí, například protichůdné síly. První dva řádky textu úrovně 1 slouží pro text v šipkách. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Stuha ze šipky

Vyvážení

Umožňuje porovnat dvě myšlenky nebo zobrazit vztah mezi nimi. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá textu zobrazenému na jedné straně centrálního bodu v horní části. Zvýrazní text úrovně 2, který je omezen na čtyři obrazce na každé straně centrálního bodu. Přednost má strana obsahující nejvíce obrazců s textem úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Rovnováha

Základní výseč

Umožňuje znázornit, jak jednotlivé části tvoří celek. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá rovnoměrně rozděleným klínovým nebo výsečovým tvarům. Text úrovně 1 se zobrazuje mimo zbývající část výseče za účelem zdůraznění. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Základní výseč

Základní paprskový

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a jeho text úrovně 2 odpovídá obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní paprskový

Základní terčový

Umožňuje znázornit obsahové vztahy, vztahy gradace nebo hierarchické vztahy. Prvních pět řádků textu úrovně 1 souvisí s kruhem. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní terčový

Základní Vennův

Umožňuje znázornit překrývající se nebo vzájemně propojené vztahy. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá kruhu. Pokud budou řádky textu úrovně 1 čtyři nebo méně, text bude uvnitř kruhů. Pokud bude řádků více, bude text vně kruhů. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní Vennův

Kruhy – relace

Umožňuje znázornit vztah k ústřední myšlence. Text úrovně 2 není přidáván sekvenčně a může obsahovat maximálně pět položek. Je možné použít pouze jednu položku úrovně 1.

Rozložení obrázku SmartArt

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Sbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky či pojmy směřující do centrálního bodu. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Sbíhající se šipky

Sbíhající se paprskový

Umožňuje znázornit vztahy pojmů a součástí k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá středovému kruhovému tvaru a řádky textu úrovně 2 odpovídají obklopujícím obdélníkovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Sbíhající se paprskový

Vyvažovací šipky

Umožňuje znázornit dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá šipce. Tuto volbu je vhodné používat k zobrazení textu úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Vyvažovací šipky

Matice cyklu

Umožňuje znázornit vztah s centrální myšlenkou v cyklickém průběhu. Každý z prvních čtyř řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru, a text úrovně 2 se zobrazuje v obdélníkovém tvaru na boční straně klínového nebo výsečového tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice koloběhu

Rozbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky nebo koncepty vycházející z centrálního zdroje. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rozbíhající se šipky

Rozbíhající se paprskový

Umožňuje znázornit vztahy k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhovému tvaru. Zvýrazní obklopující tvary místo ústřední myšlenky. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Rozbíhající se paprskový

Rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za znaménkem rovná se (=). Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rovnice

Trychtýř

Umožňuje znázornit filtrování informací nebo to, jakým způsobem jsou části sloučeny do jediného celku. Zvýrazní konečný výsledek. Může obsahovat až čtyři řádky textu úrovně 1; poslední z nich se zobrazí pod trychtýřem a ostatní řádky odpovídají kruhovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Trychtýř

Převod

Umožňuje znázornit vzájemně propojené myšlenky. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá tvaru ozubeného převodu, příslušný text úrovně 2 se zobrazí v obdélnících vedle tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Převod

Seskupený seznam

Umožňuje znázornit skupiny nebo dílčí skupiny informací nebo kroky a dílčí kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Text úrovně 1 odpovídá vodorovným obrazcům nejvyšší úrovně, zatímco text úrovně 2 odpovídá svislým dílčím krokům pod každým souvisejícím obrazcem nejvyšší úrovně. Vhodné je použití ke zvýraznění dílčích skupin nebo dílčích kroků, hierarchických informací nebo několika seznamů informací.

Obrázek rozložení Seskupený seznam

Hierarchie – seznam

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Lze také použít k seskupení nebo výpisu informací.

Obrázek rozložení Hierarchie – seznam

Lineární Vennův

Umožňuje znázornit překrývající se vztahy v posloupnosti. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Lineární Vennův

Vnořený terčový

Umožňuje znázornit obsahové vztahy. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá hornímu levému textu v tvarech a text úrovně 2 odpovídá menším tvarům. Nejvhodnější je použití s minimálním počtem řádků textu úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Vnořený terčový

Cyklus beze směru

Umožňuje znázornit nepřetržitou řadu fází, úkolů nebo událostí v kruhu. Každý tvar má stejnou úroveň důležitosti. Je vhodný v situacích, kdy není důležitý směr.

Obrázek rozložení Koloběh beze směru

Protichůdné šipky

Umožňuje znázornit dvě protichůdné myšlenky vycházející z centrálního bodu. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá šipce. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Protichůdné šipky

Protichůdné názory

Umožňuje znázornit dva protichůdné nebo opačné názory. Může obsahovat jednu či dvě položky úrovně 1. Každý text úrovně 1 může obsahovat několik podúrovní. Funguje nejlépe s dlouhými texty.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Seznam zdůraznění obrázku

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace. Malé tvary v horních rozích jsou určeny pro obrázky. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Seznam zvýraznění obrázku

Paprskový shluk

Umožňuje zobrazit data související s ústřední myšlenkou či motivem. Horní text úrovně 1 se zobrazí ve středu. Text úrovně 2 se zobrazí v okolních obrazcích. Diagram může obsahovat až sedm obrazců úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale zůstává k dispozici pro případ, že přepnete rozložení. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití krátkého textu.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Paprskový cyklus

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence. Zvýrazní informace ve středovém kruhu i způsob, jakým informace ve vnějším prstenci kruhů přispívají k centrální myšlence. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhu a text úrovně 2 odpovídá vnějším kruhům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový koloběh

Paprskový cyklus

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence v cyklu. Centrální tvar může obsahovat obrázek. Text úrovně 1 se zobrazí v menších kruzích a veškerý související text úrovně 2 se zobrazí vedle těchto menších kruhů.

Obrázek rozložení Paprskový seznam

Paprskový Vennův

Umožňuje znázornit jak překrývající se vztahy, tak i vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a řádky textu úrovně 2 odpovídají obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový Vennův

Segmentovaný jehlan

Umožňuje znázornit obsahové, proporcionální nebo vzájemně propojené vztahy. Prvních devět řádků textu úrovně 1 se objeví v trojúhelníkových tvarech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Segmentovaný jehlan

Skládaný Vennův

Umožňuje znázornit překrývající se vztahy. Jde o vhodnou volbu pro zvýraznění růstu nebo gradace. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá kruhovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Skládaný Vennův

Tabulka – hierarchie

Umožňuje znázornit skupiny informací shora dolů a hierarchie v rámci každé skupiny. Toto rozložení neobsahuje spojovací čáry.

Obrázek rozložení Tabulka – hierarchie

Terčový seznam

Umožňuje znázornit vzájemně související nebo překrývající se informace. Každý z prvních sedmi řádků textu úrovně 1 se zobrazí v obdélníkovém tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Je vhodný pro text úrovně 1 i 2.

Obrázek rozložení Terčový seznam

Svislá rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za šipkou. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Svislá rovnice

Začátek stránky

Matice

Název rozložení

Popis

Obrázek

Základní matice

Umožňuje znázornit vztah komponent k celku v kvadrantech. První čtyři řádky textu úrovně 1 se zobrazují v kvadrantech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní matice

Matice cyklu

Umožňuje znázornit vztah s centrální myšlenkou v cyklickém průběhu. Každý z prvních čtyř řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru, a text úrovně 2 se zobrazuje v obdélníkovém tvaru na boční straně klínového nebo výsečového tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice koloběhu

Matice s mřížkou

Umožňuje znázornit umístění pojmů podél dvou os. Zvýrazní jednotlivé součásti na úkor celku. První čtyři řádky textu úrovně 1 se objeví v kvadrantech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice s mřížkou

Matice s nadpisem

Umožňuje znázornit vztahy čtyř kvadrantů k celku. První řádek textu úrovně 1 odpovídá středovému tvaru a první čtyři řádky textu úrovně 2 se zobrazují v kvadrantech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice s nadpisem

Začátek stránky

Jehlan

Název rozložení

Popis

Obrázek

Základní jehlan

Umožňuje znázornit proporcionální vztahy, vzájemně propojené vztahy nebo hierarchické vztahy s největší součástí v dolní části a zužující se směrem nahoru. Text úrovně 1 se zobrazuje v jehlanových segmentech a text úrovně 2 v obrazcích podél každého segmentu.

Rozložení Základní jehlan

Invertovaný jehlan

Umožňuje znázornit proporcionální vztahy, vzájemně propojené vztahy nebo hierarchické vztahy s největší součástí v horní části a zužující se směrem dolů. Text úrovně 1 se zobrazuje v jehlanových segmentech a text úrovně 2 v obrazcích podél každého segmentu.

Obrázek rozložení Invertovaný jehlan

Jehlanový seznam

Umožňuje znázornit proporcionální, vzájemně propojené nebo hierarchické vztahy. Text se zobrazuje v obdélnících na pozadí s jehlanem.

Rozložení Jehlanový seznam

Segmentovaný jehlan

Umožňuje znázornit obsahové, proporcionální nebo vzájemně propojené vztahy. Prvních devět řádků textu úrovně 1 se objeví v trojúhelníkových tvarech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Segmentovaný jehlan

Začátek stránky

Obrázek

Název rozložení

Popis

Obrázek

Zvýrazněný obrázek

Umožňuje zobrazit ústřední fotografický motiv se souvisejícími motivy po stranách. Horní text úrovně 1 se zobrazí přes středový obrázek. Odpovídající text pro další obrazce úrovně 1 se zobrazí vedle malých kruhových obrázků. Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout také při použití bez textu.

Rozložení obrázku SmartArt

Alternující bloky obrázků

Umožňuje zobrazit řadu obrázků shora dolů. Text se zobrazuje střídavě napravo a nalevo od obrázku.

Rozložení obrázku SmartArt

Alternující kruhy obrázků

Umožňuje zobrazit sadu obrázků s textem. Odpovídající text se zobrazí ve středových kruzích s obrázky střídavě zleva doprava.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Vzestupný proces se zvýrazněnými obrázky

Umožňuje zobrazit vzestupnou řadu obrázků s popisným textem. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití krátkých textů.

Rozložení Vzestupný proces se zvýrazněnými obrázky

Seznam zdůraznění obrázku – ohyb

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé kruhové tvary jsou určeny pro obrázky. Tato volba je vhodná pro znázornění textu úrovně 1 a úrovně 2. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců. .

Obrázek rozložení zvýraznění obrázku s ohybem

Bloky obrázků s ohybem

Umožňuje zobrazit řadu obrázků. Pole překrývající dolní roh může obsahovat krátký text.

Rozložení obrázku SmartArt

Popisy obrázků s ohybem

Umožňuje zobrazit sekvenční řadu obrázků. Pole překrývající dolní roh může obsahovat krátký text.

Rozložení obrázku SmartArt

Seznam popisků k obrázkům s ohybem

Umožňuje zobrazit řadu obrázků. Nadpis a popis se zobrazí v obrazci popisu pod každým obrázkem.

Rozložení obrázku SmartArt

Poloprůhledný text obrázků s ohybem

Umožňuje zobrazit řadu obrázků. Poloprůhledné pole zakrývá dolní část obrázku a obsahuje všechny úrovně textu.

Bending Picture Semi Transparent Text SmartArt graphic layout

Seznam bublinových obrázků

Umožňuje zobrazit řadu obrázků. Může obsahovat až osm obrázků úrovně 1. Nepoužité obrázky a text se nezobrazí, ale budou stále k dispozici pro případ, že byste přepnuli rozložení. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití krátkého textu.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Obrázky s titulky

Umožňuje zobrazit obrázek s více úrovněmi textu. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití krátkého textu úrovně 1 a středně dlouhého textu úrovně 2.

Rozložení obrázku SmartArt

Hierarchie s kruhovými obrázky

Umožňuje zobrazit hierarchické informace nebo vztah nadřízený-podřízený v organizaci. Obrázky se zobrazí v kruzích a odpovídající text se zobrazí vedle obrázků.

Rozložení obrázku SmartArt typu Organizační diagram s obrázky v kruhových obrazcích

Popisky s obrázky v kruhových obrazcích

Umožňuje znázornit ústřední myšlenku a dílčí myšlenky nebo související položky. Text pro první obrázek zakrývá dolní část obrázku. Odpovídající text pro ostatní obrazce úrovně 1 se zobrazí vedle malých kruhových obrázků. Dobrých výsledků při použití tohoto diagramu dosáhnete i v případech bez textu.

Rozložení obrázku SmartArt

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Obrázek s orámovaným textem

Umožňuje znázornit obrázky s odpovídajícím textem úrovně 1 zobrazeným v rámu.

Rozložení Obrázek s orámovaným textem

Shluk šestiúhelníků

Umožňuje zobrazit obrázky s přidruženým popisným textem. Dvojici obrázek-text indikují malé šestiúhelníky. Nejlepších výsledků dosáhnete u krátkých textů.

Rozložení obrázku SmartArt

Vodorovný seznam obrázků

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené informace s důrazem na související obrázky. Tvary na nejvyšší úrovni jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Vodorovný seznam obrázků

Bloky obrázků se zvýrazněním

Umožňuje zobrazit skupinu obrázků v blocích s počátkem v rohu. Odpovídající text se zobrazuje svisle. Je vhodné použít v případě, že chcete klást důraz na názvy nebo podtituly nebo na konce oddílů dokumentu.

Rozložení obrázku SmartArt

Seznam zdůraznění obrázku

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace. Malé tvary v horních rozích jsou určeny pro obrázky. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Seznam zvýraznění obrázku

Zdůraznění obrázku – proces

Umožňuje znázornit postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Čtvercové tvary v pozadí jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Zvýraznění obrázku – proces

Seznam popisků k obrázkům

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Tvary na nejvyšší úrovni jsou určeny pro obrázky a obrázky jsou zvýrazněny přes text. Tato volba je vhodná pro obrázky s krátkými textovými popisky.

Obrázek rozložení Seznam popisků k obrázkům

Mřížka obrázků

Umožňuje zobrazit obrázky na čtvercové mřížce. Nejlepších výsledků dosáhnete s krátkým textem úrovně 1, který se zobrazí nad obrázkem.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Obrázky vedle sebe

Umožňuje zobrazit řadu obrázků vedle sebe. Text úrovně 1 zakrývá horní část obrázku. Text úrovně 2 se zobrazí pod obrázkem.

Rozložení obrázku SmartArt

Pásy obrázků

Umožňuje zobrazit řadu obrázků shora dolů s textem úrovně 1 vedle každého z nich.

Rozložení obrázku SmartArt

Seznam snímků

Umožňuje znázornit obrázky s vysvětlujícím textem. Pomocí textu úrovně 2 lze zobrazit seznamy informací. Funguje nejlépe s dlouhým textem.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Spirálovitý obrázek

Umožňuje spirálovitě zobrazit řadu maximálně pěti obrázků s odpovídajícími popisky úrovně 1.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Pojmenovaný seznam obrázků se zvýrazněním

Umožňuje zobrazit seznamy informací se zvýrazňujícím obrázkem pro každý text úrovně 2. Text úrovně 1 se zobrazí v samostatném poli v horní části seznamu.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Obrázky vedle sebe s názvem

Umožňuje zobrazit řadu obrázků, přičemž každý má vlastní název a popis. Text úrovně 1 se zobrazuje v poli nad obrázkem. Text úrovně 2 se zobrazuje pod obrázkem.

Rozložení obrázku SmartArt

Bloky obrázků s názvem

Umožňuje zobrazit řadu obrázků. Text úrovně 1 se zobrazí nad obrázkem. Text úrovně 2 se zobrazí na boku a mírně překrývá každý obrázek.

Titled Picture Blocks SmartArt graphic layout

Zdůraznění obrázku – svislý seznam

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé kruhy jsou určeny pro obrázky.

Rozložení Svislý seznam obrázků se zvýrazněním

Svislý seznam obrázků

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé tvary vlevo jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Svislý seznam obrázků

Začátek stránky

Web Office.com:

Název rozložení

Popis

Obrázek

Kruh – proces

Umožňuje znázornit postupné kroky v procesu. Omezeno na jedenáct tvarů úrovně 1 s neomezeným počtem tvarů úrovně 2. Nejlepších výsledků dosáhnete s malým množstvím textu. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Circle Process SmartArt graphic layout

Sbíhající se text

Umožňuje znázornit několik kroků či částí sloučených do jednoho celku. Omezeno na jeden tvar úrovně 1, který obsahuje text, a maximálně pět tvarů úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Converging Text SmartArt graphic layout

Šestiúhelník – paprskový

Umožňuje zobrazit sekvenční proces, který souvisí s ústřední myšlenkou či motivem. Omezeno na šest tvarů úrovně 2. Nejlepších výsledků dosáhnete s malým množstvím textu. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Hexagon Radial SmartArt graphic layout

Propojený blok – proces

Umožňuje znázornit postupné kroky v procesu. Nejlepších výsledků dosáhnete s malým množstvím textu úrovně 1 a středním množstvím textu úrovně 2.

Interconnected Block Process SmartArt graphic layout

Rámeček obrázku

Umožňuje zobrazit obrázky spolu s odpovídajícím textem úrovně 1 v odsazeném rámečku. Nejvhodnější je použití jenom s textem úrovně 1.

Rozložení obrázku SmartArt typu Rámeček obrázku

Paprskový seznam obrázků

Umožňuje znázornit vztahy k centrální myšlence. Úrovně 1 obrazec obsahuje text a všechny obrazce úrovně 2 obsahovat obrázek s odpovídajícím textem. Omezené čtyři úrovně 2 obrázků. Nepoužité obrázky se nezobrazují, ale zůstávají dostupná v případě, že přepnete rozložení. Funguje nejlíp u malou část textu úrovně 2.

Radial Picture List SmartArt layoug

Seznam karet

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Dobrých výsledků dosáhnete u seznamů s malým množstvím textu úrovně 1. První text úrovně 2 se zobrazí vedle textu úrovně 1 a zbývající text úrovně 2 se zobrazí pod textem úrovně 1.

Tab List SmartArt graphic layout

Zvýraznění obrázku motivu

Umožňuje znázornit skupina obrázky na první z nich je na střed a mřížku nejřidší. Může obsahovat maximálně šest obrázků úrovně 1. Nepoužité obrázky se nezobrazují, ale zůstávají dostupná v případě, že přepnete rozložení. Funguje nejlíp u krátký text.

Rozložení obrázku SmartArt typu Zvýraznění obrázku motivu

Střídavé zvýraznění obrázku motivu

Umožňuje znázornit skupinu obrázků, ve které je první obrázek největší a nahoře. U dalších obrázků úrovně 1 se střídají čtvercové a trojúhelníkové tvary, limitem je devět obrázků úrovně 1. Nejlepších výsledků dosáhnete s malým množstvím textu. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení obrázku SmartArt typu Střídavé zvýraznění obrázku motivu

Mřížka obrázku motivu

Umožňuje znázornit skupiny obrázků na první z nich je mřížku nejřidší. Může obsahovat maximálně pěti obrázků úrovně 1. Nepoužité obrázky se nezobrazují, ale zůstávají dostupná v případě, že přepnete rozložení. Funguje nejlíp u malých krocích odpovídajícím textem.

Rozložení obrázku SmartArt typu Mřížka obrázků motivu

Začátek stránky

Viz také

Vytvoření obrázku SmartArt

Změna rozložení nebo typu obrázku SmartArt

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×