Pole Zahájení

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole zahájení obsahuje datum, kdy úkol, zdroj nebo přiřazení je naplánováno zahájení. Aplikace Microsoft Project vypočítat data zahájení nebo je možné ho zadat ručně.

Existuje několik kategorií polí zahájení.

Datový typ    Datum

Zahájení (pole úkolu)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.    Aplikace Project vypočítá datum zahájení úkolu datum zahájení projektu a všechny Závislosti mezi úkoly. Project může také použít úkolu Doba trvání a jiných omezení úkolu. Pokud jsou přiřazené zdroje, projektu také byly použity jednotky Kalendář zdroje a přiřazení.

Pokud chcete zadat počáteční datum automaticky naplánovaný úkol, Project přiřadí zahájit omezení úkolu a použije data zahájení jako datum omezení. Pokud plánování projektu od data dokončení a zadejte počáteční datum, použije aplikace Project automaticky omezení Zahájit před dnem k úkolu.

Poznámka: Microsoft Office Project 2007 a dřívějších verzích jsou všechny úkoly plánovány automaticky.

Pokud používáte Microsoft Project 2010 a zadejte počáteční datum ručně naplánovaný úkol, jako je jednoduše zadávat datum a projektu přiřazení omezení úkolu nebo změňte plánování.

Pokud zadáte skutečné datum zahájení, která je odlišné od plánovaného data dokončení, změní aplikace Project plánované datum zahájení zadané do pole Skutečné zahájení.

Vhodné využití    Přidejte do seznamu úkolů zobrazíte pole zahájení nebo data zahájení filtr pro úkol. Pole zahájení se zobrazí v zobrazení Ganttův diagram ve výchozím nastavení.

Příklad    Potřebujete filtr pro všechna data zahájení naplánované za březen. Filtrování v poli Zahájení zobrazit jenom úkoly plánované datum zahájení za březen 31.

Poznámky:    V se ručně naplánovaný úkol můžete zadat platné datum zahájení nebo můžete zadat text, například TBD nebo Neznámý. Ručně naplánovaný úkol je považován za zástupný symbol úkolu až do dvou tři faktorů – počáteční datum, datum dokončení a doba trvání – obsahují informace platný plán.

Když zadejte procentuální hodnotu dokončení skutečnou práci, Project může naplánování zbývající práce k datu stavu nebo to můžete změnit plánované datum zahájení. Pokud chcete, můžete ponechat tato pole sledování v projektu v původním plánu, i když je zobrazena dokončená práce v budoucnu nebo zbývající práce se zobrazují v minulosti.

Office Project 2007 a starších verzích, v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti. Na kartě výpočty zrušte zaškrtnutí políčka zaškrtněte políčka označené Přesunout dokončení hotových položek po datu stavu zpět k datu stavu a zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu přesunout za. Chcete-li nastavit jiné datum stavu než dnešní datum, Informace o projektu v nabídce klikněte na projekt a zadejte požadované datum do pole datum stavu.

Pokud používáte Project 2010, klikněte na

Karta soubor

, klikněte na Možnosti a potom klikněte na výpočty. Zrušte zaškrtnutí políček popiskem Přesunout dokončení hotových položek po datu stavu zpět k datu stavu a zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu přesunout za. Můžete nastavit jiné datum stavu než dnešní datum. Na kartě projekt ve skupině Vlastnosti klikněte na Informace o projektu a zadejte požadované datum do pole datum stavu.

Zahájení (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Project vypočítá datum zahájení zdroje jako nejdřívější datum zahájení všechna přiřazení daného zdroje.

Vhodné využití    Pole zahájení přidejte do seznamu zdrojů mohli zobrazit nebo filtrovat nejdřívější data zahájení pro zdroje.

Příklad    Potřebujete zobrazit pracovník je naplánováno zahájení první 10 přiřazených úkolů. V zobrazení Seznam zdrojů přidejte pole zahájení. Zobrazí nejdřívější datum zahájení všechna jeho přiřazení.

Zahájení (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Aplikace Project vypočítá datem zahájení přiřazení na základě Kalendář zdroje a Závislosti mezi úkoly. Taky jen v úvahu datum zahájení úkolu a jakékoli zpoždění přiřazení následujícím způsobem:

Zahájení (přiřazení) = zahájení (úkol) + zpoždění (přiřazení)

Pokud chcete zadat datum zahájení přiřazení dokončení je pozdější než datum zahájení úkolu, Project vloží rozdíl jako zpoždění přiřazení.

Vhodné využití    Pokud chcete zobrazit, filtrovat nebo upravit data zahájení naplánovanou pro přiřazení, přidejte pole zahájení do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad    Potřebujete zobrazit všechna data zahájení sedm uživatelů přiřazených k úkolu "Vypracování návrhu". V zobrazení Používání úkolů přidejte pole zahájení. V části úkol "Vypracování návrhu" zobrazí se data zahájení pro jednotlivé zdroje přiřazené k úkolu.

Poznámky:    Při zadávání procentuální hodnotu dokončení nebo skutečné práce, Project může naplánování zbývající práce k datu stavu a může se změnit plánovaná data zahájení následníků a připojených přiřazení. Pokud chcete, můžete ponechat tato pole sledování v projektu v původním plánu, i když je zobrazena dokončená práce v budoucnu nebo zbývající práce se zobrazují v minulosti.

Microsoft Office Project 2007 a starších verzích, v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti. Na kartě výpočty zrušte zaškrtnutí políčka zaškrtněte políčka označené Přesunout dokončení hotových položek po datu stavu zpět k datu stavu a zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu přesunout za. Chcete-li nastavit jiné datum stavu než dnešní datum, Informace o projektu v nabídce klikněte na projekt a zadejte požadované datum do pole datum stavu.

Pokud používáte Microsoft Project 2010, klikněte na

Karta soubor

, klikněte na Možnosti a potom klikněte na výpočty. Zrušte zaškrtnutí políček popiskem Přesunout dokončení hotových položek po datu stavu zpět k datu stavu a zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu přesunout za. Můžete nastavit jiné datum stavu než dnešní datum. Na kartě projekt ve skupině Stav klikněte na Datum stavu a potom zadejte požadované datum.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×