Pole souhrnů a součtů v kontingenční tabulce

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při práci s kontingenční tabulky, můžete zobrazení nebo skrytí mezisoučtů pro jednotlivá pole řádků a sloupců, zobrazení nebo skrytí sloupců a řádků celkové součty za celou sestavu a výpočty souhrnů a celkových součtů s nebo bez filtrované položky.

Řádkové a sloupcové pole mezisoučtu

 1. V kontingenční tabulce vyberte Položka pole řádek nebo sloupec. Zkontrolujte, že je pole a nikoli hodnotu.

 2. Na kartě analyzovat klikněte ve skupině Aktivní pole klikněte na Nastavení pole.

  Nastavení pole na pásu karet

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pole.

  Součty a filtry kartu v dialogovém okně Nastavení pole

 3. V dialogovém okně Nastavení polí v nabídce Souhrny proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud chcete provést mezisoučet popisku vnějšího řádku nebo sloupce pomocí výchozí souhrnné funkce, klikněte na Automaticky.

  • Mezisoučty odeberete kliknutím na Žádné.

   Poznámka: Pokud pole obsahuje Vypočítaná položka, nelze změnit souhrnné funkce subtotal.

  • Pokud chcete použít jinou funkci, třeba zobrazit více než jeden typ mezisoučtu nebo provést mezisoučet popisku vnitřního řádku nebo sloupce, klikněte na Vlastní (pokud je tato možnost k dispozici) a vyberte funkci.

   Funkce, které můžete použít jako mezisoučet

   Funkce

   Popis

   Suma

   Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro numerická data.

   Počet

   Počet datových hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiná data, než jsou čísla.

   Průměr

   Průměr hodnot

   Max

   Největší hodnota

   Min

   Nejmenší hodnota

   Součin

   Součin hodnot

   Počet čísel

   Počet datových hodnot, která jsou čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce POČET2 listu.

   StDev

   Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   StDevp

   Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Var

   Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   Rozptyl

   Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Poznámka: Nelze použít vlastní funkci, která používá zdroj dat zpracování OLAP (Online Analytical).

 4. Pokud používáte filtr, kde jste v nabídce Filtr vybrali určité položky, a chcete sem přidat položky nové nebo odstranit stávající, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u políčka Zahrnout do ručního filtru nové položky.

Tipy: 

 • Pokud chcete rychle zobrazit nebo skrýt aktuální mezisoučet, klikněte pravým tlačítkem myši na položku pole a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Mezisoučet <název popisku>.

 • U popisků vnějších řádků v kompaktní formě nebo ve formě osnovy můžete následujícím způsobem zobrazit mezisoučty nad položkami nebo pod nimi, případně mezisoučty skrýt.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Mezisoučty.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Vyberte Nezobrazovat souhrny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na konci skupiny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na začátku skupiny.

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů pro celou sestavu

Můžete zobrazit nebo skrýt celkové součty pro aktuální kontingenční tabulku. Také můžete zadat výchozí nastavení pro zobrazení a skrytí celkových součtů

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Celkové součty a pak vyberte požadovanou možnost zobrazení těchto součtů.

  Skupina rozložení na pásu karet

Změna výchozího chování pro zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Analýza ve skupině kontingenční tabulka klikněte na Možnosti.

  Možnosti kontingenční tabulky na pásu karet

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit celkové součty, můžete vyberte Zobrazit celkové součty pro sloupce nebo Zobrazit celkové součty řádků nebo obojí.

  • Chcete-li skrýt celkové součty, zrušte buď Zobrazit celkové součty pro sloupce nebo Zobrazit celkové součty řádků nebo obojí.

Výpočet mezisoučtů a celkových součtů s filtrovanými položkami nebo bez nich

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Analýza ve skupině kontingenční tabulka klikněte na Možnosti.

  Možnosti kontingenční tabulky na pásu karet

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte některou z následujících akcí:

  • V případě zdrojových dat technologie OLAP proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete zahrnout nebo vyloučit filtrované položky sestavy, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Souhrn vyfiltrovaných položek stránky.

    Poznámka: Zdroj dat OLAP podporoval syntaxi výběru výrazu MDX.

   • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt zobrazení hvězdičky u součtů, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Označit součty hvězdičkou (*). Hvězdička naznačuje, že zobrazené hodnoty, které Excel používá při výpočtu celkového součtu, nejsou jedinými hodnotami, které se při výpočtu používají.

    Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pokud zdroj dat OLAP nepodporuje syntaxi výběru výrazu MDX pouze.

  • Pro jiná zdrojová data než OLAP zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit více filtrů u jednoho pole a zahrňte nebo vylučte filtrované položky v součtech.

Podívejte se na video

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Řádkové a sloupcové pole mezisoučtu

 1. V kontingenční tabulce vyberte Položka pole řádek nebo sloupec. Zkontrolujte, že je pole a nikoli hodnotu.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klikněte na Nastavení pole.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pole.

  Součty a filtry kartu v dialogovém okně Nastavení pole

 3. V dialogovém okně Nastavení polí v nabídce Souhrny proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud chcete provést mezisoučet popisku vnějšího řádku nebo sloupce pomocí výchozí souhrnné funkce, klikněte na Automaticky.

  • Mezisoučty odeberete kliknutím na Žádné.

   Poznámka: Pokud pole obsahuje Vypočítaná položka, nelze změnit souhrnné funkce subtotal.

  • Pokud chcete použít jinou funkci, třeba zobrazit více než jeden typ mezisoučtu nebo provést mezisoučet popisku vnitřního řádku nebo sloupce, klikněte na Vlastní (pokud je tato možnost k dispozici) a vyberte funkci.

   Funkce, které můžete použít jako mezisoučet

   Funkce

   Popis

   Suma

   Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro numerická data.

   Počet

   Počet datových hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiná data, než jsou čísla.

   Průměr

   Průměr hodnot

   Max

   Největší hodnota

   Min

   Nejmenší hodnota

   Součin

   Součin hodnot

   Počet čísel

   Počet datových hodnot, která jsou čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce POČET2 listu.

   StDev

   Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   StDevp

   Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Var

   Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

   Rozptyl

   Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

   Poznámka: Nelze použít vlastní funkci, která používá zdroj dat zpracování OLAP (Online Analytical).

 4. Pokud používáte filtr, kde jste v nabídce Filtr vybrali určité položky, a chcete sem přidat položky nové nebo odstranit stávající, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u políčka Zahrnout do ručního filtru nové položky.

Tipy: 

 • Pokud chcete rychle zobrazit nebo skrýt aktuální mezisoučet, klikněte pravým tlačítkem myši na položku pole a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Mezisoučet <název popisku>.

 • U popisků vnějších řádků v kompaktní formě nebo ve formě osnovy můžete následujícím způsobem zobrazit mezisoučty nad položkami nebo pod nimi, případně mezisoučty skrýt.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Mezisoučty.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Vyberte Nezobrazovat souhrny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na konci skupiny.

   • Vyberte Zobrazovat všechny souhrny na začátku skupiny.

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů pro celou sestavu

Můžete zobrazit nebo skrýt celkové součty pro aktuální kontingenční tabulku. Také můžete zadat výchozí nastavení pro zobrazení a skrytí celkových součtů

Zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Celkové součty a pak vyberte požadovanou možnost zobrazení těchto součtů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Změna výchozího chování pro zobrazení nebo skrytí celkových součtů

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit celkové součty, můžete vyberte Zobrazit celkové součty pro sloupce nebo Zobrazit celkové součty řádků nebo obojí.

  • Chcete-li skrýt celkové součty, zrušte buď Zobrazit celkové součty pro sloupce nebo Zobrazit celkové součty řádků nebo obojí.

Výpočet mezisoučtů a celkových součtů s filtrovanými položkami nebo bez nich

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Součty a filtry a proveďte některou z následujících akcí:

  • V případě zdrojových dat technologie OLAP proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete zahrnout nebo vyloučit filtrované položky sestavy, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Souhrn vyfiltrovaných položek stránky.

    Poznámka: Zdroj dat OLAP podporoval syntaxi výběru výrazu MDX.

   • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt zobrazení hvězdičky u součtů, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Označit součty hvězdičkou (*). Hvězdička naznačuje, že zobrazené hodnoty, které Excel používá při výpočtu celkového součtu, nejsou jedinými hodnotami, které se při výpočtu používají.

    Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pokud zdroj dat OLAP nepodporuje syntaxi výběru výrazu MDX pouze.

  • Pro jiná zdrojová data než OLAP zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit více filtrů u jednoho pole a zahrňte nebo vylučte filtrované položky v součtech.

V Excel Online můžete zobrazit kontingenční tabulky souhrnů a součtů Pokud sešit obsahuje kontingenční tabulky, které je zobrazit. Však nebude moct pole souhrn nebo součet. Musíte použít desktopovou verzi k mohli pracovat s souhrnů a součtů. V tématu Mezisoučet a celkový počet polí v kontingenční tabulce.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×