Pole Skutečné náklady

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Skutečné náklady zobrazuje náklady vzniklé v souvislosti s Práce již provedly Zdroje na svých úkolech a další zaznamenané náklady spojené s úkolem. Verze Časově uspořádané z těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí Skutečné náklady.

Datový typ:    Měna

Pole Skutečné náklady (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Dokud Dosavadní práce práce na úkolu, obsahuje pole Skutečné náklady 0,00. Můžete pro výpočet skutečných nákladů po vykázání skutečné práce jednotlivých zdrojů přiřazených k úkolu. Toto je náklady na skutečnou práci a žádné pevné náklady na úkol k danému datu. Jak a kdy se počítají skutečných nákladů závisí na přiřazená standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady na úkol

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na daný úkol, přidejte do Zobrazení úkolů pole Skutečné náklady. Kdykoli v průběhu úkolu lze tyto informace zobrazit a porovnat s Rozpočet. Po ukončení projektu můžete tyto informace využít při plánování nákladů budoucích projektů.

Příklad    Sledujete náklady na úkol s Doba trvání 10 hodin. Sazba přiřazeného zdroje činí 200 Kč na hodinu a tento zdroj vykázal, že úkol je dokončen z 50 procent. Aplikace Microsoft Project vypočítá, že dosavadní skutečné náklady jsou 1 000 Kč. Jakmile bude úkol dokončen na 100 %, budou skutečné náklady činit 2 000 Kč.

Poznámky:    Můžete určit, jestli chcete zadání skutečných nákladů nebo automatické přepočítávání. Můžete to udělat v dialogovém okně Možnosti aplikace Project. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko automaticky výpočet nákladů. Pokud vyberete tuto možnost, bude zrušeno veškeré skutečné náklady, které jste již zadali. Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, Project nebude počítat žádné skutečné náklady. Však bude dál k výpočtu zbývající skutečné náklady Zbývající práce. Pokud se rozhodnete skutečné náklady počítat, nelze zadat skutečné náklady, dokud je úkol dokončen ze 100 %.

Můžete zadat skutečné náklady nebo počítat je pro vás. Můžete také zadat skutečné náklady pro přiřazení a úkolů na základě Časově uspořádané. Kromě toho můžete nastavit, zda na začátku nebo na konci úkolu nabíhání pevných nákladů nebo průběžně.

Pole Skutečné náklady (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Jestliže zdroje není zatím žádné práce na všech přiřazených úkolech, obsahuje pole Skutečné náklady 0,00. Vykázání Dosavadní práce je daný zdroj, Project vypočítá Skutečné náklady. Toto je náklady na skutečnou práci a žádné náklady na použití zdroje. Způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na skutečné práce a provedených prací skutečné Přesčas a standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na práci zdroje na všech přiřazených úkolech vypočítané na základě skutečné práce zdroje, hodinové sazby a dalších vzniklých nákladů, přidejte do Zobrazení zdrojů pole Skutečné náklady. Tyto informace lze také použít na konci projektu při plánování nákladů na personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Sledujete náklady na zdroj, který je během Doba trvání projektu přiřazen k patnácti různým úkolům. Pole Skutečné náklady udává vždy skutečné dosavadní náklady na zdroj. Na konci projektu můžete pomocí pole Skutečné náklady zjistit, jaká část Rozpočet byla pro tento zdroj vyčerpána. Tyto informace lze využít při analýze nákladů a plánování příštích projektů.

Pole Skutečné náklady (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Dokud Dosavadní práce je vykázanému Přiřazení, obsahuje pole Skutečné náklady 0,00. Můžete počítat skutečných nákladů po vykázání skutečné práce zdrojů přiřazených k úkolu. Toto je náklady na skutečnou práci a žádné náklady na použití pro přiřazení. Způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na skutečné práce a provedených prací skutečné Přesčas a přiřazené standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit nebo upravit výsledné náklady na dané přiřazení určené na základě skutečně provedené práce a hodinových sazeb přiřazených zdrojů spolu se všemi dalšími náklady, přidejte do List části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Skutečné náklady. Toto pole můžete použít v průběhu úkolu a zjistit, zda jste nepřekročili Rozpočet. Po dokončení úkolu můžete tyto údaje použít při plánování nákladů na jiné úkoly a budoucí projekty.

Příklad    Sledujete náklady na přiřazení zdroje pro úkol s Doba trvání 10 hodin. Zdroji je přiřazeno 200 Kč na hodinu a tento zdroj vykázal, že přiřazení je dokončeno na 50  procent. Aplikace Project vypočítá, že skutečné náklady pro přiřazení jsou až dosud 1 000 Kč. Jakmile bude hodnota přiřazení činit 100  procent, budou skutečné náklady přepočítány na 2 000 Kč.

Poznámky:    Chcete-li určit, zda zadání skutečných nákladů nebo počítat automaticky je přejděte do dialogového okna Možnosti aplikace Project. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko automaticky výpočet nákladů. Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, Project nebude počítat žádné skutečné náklady. Však bude dál k výpočtu zbývající skutečné náklady Zbývající práce. Pokud se rozhodnete skutečné náklady počítat, nelze zadat skutečné náklady, dokud je úkol dokončen ze 100 %.

Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, můžete také zadávat Časově uspořádané skutečné náklady pro přiřazení a pro úkoly.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Dokud Dosavadní práce práce na úkolu, obsahuje pole Skutečné náklady 0,00. Můžete počítat veškeré skutečné náklady přiřazenými zdroji pro daný úkol po vykázání skutečná práce. Toto je náklady na skutečnou práci a žádné pevné náklady na úkol k danému datu. Jak a kdy se počítají skutečných nákladů, závisí na standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití zdroje + Pevné náklady na úkol

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na daný úkol, přidejte pole Skutečné náklady do časové osy Zobrazení Používání úkolů. Kdykoli v průběhu úkolu lze tyto informace zobrazit a porovnat s Rozpočet. Po dokončení úkolu lze tyto údaje použít při plánování nákladů na jiné úkoly a budoucí projekty.

Příklad    Pracovníci Kotas a Dryml jsou přiřazeni na úkol Vypracování návrhu, který je naplánován od pondělí do čtvrtka. Sazba obou pracovníků je 200  Kč za hodinu a pracovníci na úkolu vykázali 20  hodin skutečné práce. Přidáním pole Skutečné náklady do časové osy zobrazení Používání úkolů lze zjistit, že 5  hodin práce je rozloženo do 4  dnů. Časově uspořádané skutečné náklady tedy činí 1 000  Kč pro každý den od pondělí do čtvrtka.

Poznámky:    Můžete určit, jestli chcete zadání skutečných nákladů nebo pomocí aplikace Project automaticky vypočítat. Můžete to udělat v dialogovém okně Možnosti aplikace Project. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko automaticky výpočet nákladů. Pokud se rozhodnete skutečné náklady zadávat, Project nebude počítat žádné skutečné náklady. Však bude dál k výpočtu zbývající skutečné náklady Zbývající práce. Pokud se rozhodnete skutečné náklady počítat, nelze zadat skutečné náklady, dokud je úkol dokončen ze 100 %.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Jestliže zdroje není zatím žádné práce na všech přiřazených úkolech, obsahuje pole Skutečné náklady 0,00. Vykázání Dosavadní práce je daný zdroj, Project vypočítá skutečné náklady. Toto je náklady na skutečnou práci a žádné náklady na použití zdroje. Způsob výpočtu skutečných nákladů závisí na skutečné práce a provedených prací skutečné Přesčas a standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití a Nabíhání nákladů v dialogovém okně Informace o zdroji.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na práci zdroje na všech přiřazených úkolech na základě skutečné práce zdroje, hodinové sazby a dalších vzniklých nákladů, přidejte pole Skutečné náklady do časově uspořádané části Zobrazení Používání zdrojů. Tyto informace lze také použít na konci projektu při plánování nákladů na personální obsazení budoucích projektů.

Příklad    Pracovníku Klcovi, který pracuje za sazbu 100 Kč na hodinu, je během Doba trvání projektu přiřazeno 15 různých úkolů. Skutečné náklady na jeho práci zobrazíte tak, že přidáte pole Skutečné náklady do časové osy zobrazení Používání zdrojů. Pravděpodobně se zobrazí Časově uspořádané skutečné náklady, v našem případě 800  Kč (8  hodin při sazbě 100  Kč na hodinu) za každý odpracovaný den. Pokud bude tento pracovník přiřazen k menšímu počtu Jednotky přiřazení, zobrazí se pravděpodobně nižší skutečné náklady. Pokud pracovník pracoval přesčas, zobrazí se pravděpodobně vyšší skutečné náklady.

Pole Skutečné náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky     Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu.     Dokud Dosavadní práce je vykázanému Přiřazení, obsahuje pole Skutečné náklady 0,00. Můžete počítat skutečných nákladů po vykázání skutečné práce zdrojů přiřazených k úkolu. Toto je náklady na skutečnou práci a žádné náklady na použití pro přiřazení k určitému datu. Kdy a jak počítá skutečné náklady, závisí na přiřazených nastavení nabíhání standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití a náklady v dialogovém okně Informace o zdroji a provedených prací skutečné Přesčas a skutečné práce.

Skutečné náklady = (Skutečná práce × Standardní sazba) + (Skutečná přesčasová práce × Přesčasová sazba) + Náklady na použití

Vhodné využití     Chcete-li zobrazit výsledné výdaje na dané přiřazení určené na základě skutečné práce a hodinových sazeb přiřazených zdrojů spolu se všemi dalšími náklady v průběhu času, přidejte do časové osy Zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Skutečné náklady. Toto pole můžete zobrazit v průběhu úkolu a zjistit, zda je hodnota v souladu s Rozpočet. Po dokončení úkolu mohou tyto údaje posloužit při plánování nákladů na jiné úkoly a budoucí projekty.

Příklad     Pracovníku Kotasovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je rozvržen od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka je 100  Kč za  hodinu. Pracovník Kotas vykázal 20  hodin práce. V zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů lze zjistit, že 5  hodin práce je rozděleno do 4  dnů. Časově uspořádané skutečné náklady tedy činí 500 Kč za každý den od pondělí do čtvrtka.

Poznámky     Chcete-li určit, zda mají být skutečné náklady zadávány, nebo automaticky vypočítávány aplikací Project, přejděte do dialogového okna Možnosti aplikace Project. Pokud vyberete možnost automatického výpočtu nákladů, budou veškeré doposud zadané skutečné náklady vymazány. Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení. Pokud jste zvolili, že budete skutečné náklady zadávat, nebude aplikace Project počítat žádné skutečné náklady. Bude však nadále počítat zbývající náklady podle množství zbývající práce. Jestliže bude skutečné náklady počítat aplikace Project, nebude možné skutečné náklady zadat, dokud nebude úkol dokončen na 100 %.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×