Pole Rozpočtové náklady

Pole Rozpočtové náklady slouží k zadání nebo kontrole rozpočtových nákladů pro rozpočet Nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje jsou přiřazené jen k Souhrnný úkol projektu. Pole Rozpočtové náklady se dají použít k porovnání aktuálních rozpočtových nákladů s plánovanými nebo skutečnými náklady na projekt.

Existuje několik kategorií polí Rozpočtové náklady.

Rozpočtové náklady (pole úkolu)

Datový typ   : Měna

Typ položky   :  Počítaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte souhrnnému úkolu projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a potom zadáte rozpočtové množství pro nákladový zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Microsoft Project celkové množství do Souhrnný úkol projektu.

Tyto informace lze poté použít ke kontrole souhrnných informací týkajících se rozpočtových nákladů na projekt. Pokud je projekt součástí Hlavní projekt nebo portfolia projektů, mohou být informace o souhrnných rozpočtových nákladech projektu analyzovány a porovnávány s jinými projekty. Souhrnný úkol projektu hlavního projektu zahrnuje hodnotu vlastních rozpočtových zdrojů a součet rozpočtových zdrojů vložených projektů.

Vhodné využití:    Přidejte pole Rozpočtové náklady do zobrazení úkolů a zobrazte souhrnný úkol projektu při kontrole celkového rozpočtu pro nákladové zdroje. Jakmile v plánu projektu začnete sledovat průběh, můžete použít pole Rozpočtové náklady k porovnání rozpočtových nákladů a skutečných nákladů.

Příklad:    Pro tříměsíční projekt máte k dispozici rozpočet ve výši 15 000 Kč na cestování. Cestování jste identifikovali jako nákladový zdroj a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj jste přiřadili souhrnnému úkolu projektu a rozpočtové množství na cestování jste zadali v zobrazení Používání úkolů. Během práce na projektu zadáváte do plánu projektu informace o skutečném průběhu. Porovnáváte odchylky mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady a zajišťujete, aby byl plán dodržován a byly provedeny všechny potřebné úpravy.

Poznámky:    Do pole Rozpočtové náklady můžete zadat pouze informace o nákladových zdrojích, které jsou rozpočtovými zdroji. (Pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, můžete informace zadat do polí Rozpočtová práce.)

Rozpočtové náklady (pole zdroje)

Datový typ   : Měna

Typ položky   :  Počítaná

Způsob výpočtu:    Pokud přiřadíte Souhrnný úkol projektu nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, a potom zadáte rozpočtové množství na nákladový zdroj v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zkopíruje Project tohle rozpočtové množství do pole zdroje Rozpočtové náklady.

Vhodné využití:    Pokud chcete zkontrolovat rozpočet na nákladové zdroje nebo vzájemně porovnat rozpočty nákladových zdrojů, přidejte pole Rozpočtové náklady do zobrazení zdrojů.

Příklad:    Pro tříměsíční projekt máte k dispozici rozpočet ve výši 15 000 Kč na cestování. Cestování jste identifikovali jako nákladový zdroj a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj jste přiřadili souhrnnému úkolu projektu a rozpočtové množství na cestování jste zadali v zobrazení Používání úkolů. Pokud do seznamu úkolů přidáte pole Rozpočtové náklady, můžete vidět, že nákladový zdroj Cestování odpovídá tomuto rozpočtu ve výši 15 000 Kč.

Poznámky:    Do pole Rozpočtové náklady můžete zadat pouze informace o nákladových zdrojích, které jsou rozpočtovými zdroji. (Pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, můžete informace zadat do polí Rozpočtová práce.)

Rozpočtové náklady (pole přiřazení)

Datový typ   : Měna

Typ položky   : Zadaná

Vhodné využití   : Pokud chcete zadat rozpočtové množství pro nákladové zdroje na zadání nebo pokud chcete navzájem porovnat rozpočty nákladových zdrojů, přidejte pole Rozpočtové náklady do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Pro tříměsíční projekt máte k dispozici rozpočet ve výši 15 000 Kč na cestování. Cestování jste identifikovali jako nákladový zdroj a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj jste přiřadili souhrnnému úkolu projektu a rozpočtové množství na cestování jste zadali v zobrazení Používání úkolů. Nyní můžete zadat celkovou částku rozpočtového množství na cestování v tabulkové části zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Do pole Rozpočtové náklady můžete zadat pouze informace o nákladových zdrojích, které jsou rozpočtovými zdroji. (Pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, můžete informace zadat do polí Rozpočtová práce.)

Rozpočtové náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Datový typ   : Měna

Typ položky   :  Počítaná

Způsob výpočtu   : Pokud přiřadíte nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, k Souhrnný úkol projektu a potom zadáte rozpočtové množství nákladového zdroje v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Projekt celkové množství do časově uspořádané úrovně úkolu.

Vhodné využití:    Pole Rozpočtové náklady můžete zobrazit v části zobrazení s časovou osou Používání úkolu přidáním do dialogového okna Styl podrobností. Zobrazíte tak rozpočtové náklady na úkol a přiřazení rozložené v čase.

Jakmile v plánu projektu začnete sledovat průběh, můžete použít pole Rozpočtové náklady k porovnání rozpočtových nákladů a skutečných nákladů.

Příklad:    Pro tříměsíční projekt máte k dispozici rozpočet ve výši 15 000 Kč na cestování. Cestování jste identifikovali jako nákladový zdroj a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj jste přiřadili souhrnnému úkolu projektu a rozpočtové množství pro cestování na přiřazení jste zadali v zobrazení Používání úkolů. Během práce na projektu zadáváte do plánu projektu informace o skutečném průběhu. Porovnáváte odchylky mezi plánovanými časově uspořádanými náklady a skutečnými časově uspořádanými náklady a zajišťujete, aby byl plán dodržován a byly provedeny všechny potřebné úpravy.

Poznámky:    Do pole Rozpočtové náklady můžete zadat pouze informace o nákladových zdrojích, které jsou rozpočtovými zdroji. (Pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, můžete informace zadat do polí Rozpočtová práce.)

Rozpočtové náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Datový typ   : Měna

Typ položky   :  Počítaná

Způsob výpočtu   : Pokud přiřadíte nákladový zdroj, který je rozpočtovým zdrojem, k Souhrnný úkol projektu a potom zadáte rozpočtové množství nákladového zdroje v zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů, zahrne Projekt celkové množství do časově uspořádané úrovně zdroje.

Vhodné využití:    Pole Rozpočtové náklady můžete zobrazit v části zobrazení s časovou osou Používání zdrojů přidáním do dialogového okna Styl podrobností. Zobrazíte tak rozpočtové náklady pro zdroj a přiřazení rozložené v čase.

Příklad:    Pro tříměsíční projekt máte k dispozici rozpočet ve výši 15 000 Kč na cestování. Cestování jste identifikovali jako nákladový zdroj a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj jste přiřadili souhrnnému úkolu projektu a rozpočtové množství pro cestování na přiřazení jste zadali v zobrazení Používání zdrojů. Během práce na projektu zadáváte do plánu projektu informace o skutečném průběhu. Porovnáváte odchylky mezi plánovanými časově uspořádanými náklady a skutečnými časově uspořádanými náklady a zajišťujete, aby byl plán dodržován a byly provedeny všechny potřebné úpravy.

Poznámky:    Do pole Rozpočtové náklady můžete zadat pouze informace o nákladových zdrojích, které jsou rozpočtovými zdroji. (Pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, můžete informace zadat do polí Rozpočtová práce.)

Rozpočtové náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Datový typ   : Měna

Typ položky    Zadaná

Vhodné využití:    Pole Rozpočtové náklady můžete zobrazit v části zobrazení s časovou osou Používání úkolů nebo Používání zdrojů přidáním do dialogového okna Styl podrobností. Teď můžete zadávat nebo kontrolovat rozpočtové náklady na přiřazení rozložené v čase.

Příklad   : Pro tříměsíční projekt máte rozpočet ve výši 15 000 Kč na cestování. Cestování jste identifikovali jako nákladový zdroj a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj jste přiřadili k Souhrnný úkol projektu. Teď můžete zadat Časově uspořádané nebo obrysovou částku rozpočtu na cestování v části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů s časovou osou.

Poznámky:    Do pole Rozpočtové náklady můžete zadat pouze informace o nákladových zdrojích, které jsou rozpočtovými zdroji. (Pro pracovní a materiálové zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, můžete informace zadat do polí Rozpočtová práce.)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×