Pole Předchůdci (pole úkolu)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ     Seznam celých čísel

Typ položky   : Zadaná

Popis     Pole Předchůdci uvádí seznam čísel ID úkoluPředchůdce úkolů, na kterých daný úkol závisí před můžete zahájením nebo dokončením. Každý předchůdce je propojená s úkolem tak, že určitý typ závislosti mezi úkoly a Předstih nebo Prodleva.

Nejvhodnější použití:     Pokud chcete zobrazit nebo aktualizovat následníky, přidejte do některého ze seznamů úkolů pole Předchůdci. Typy závislostí pro předchůdce jsou Dokončení-zahájení (FS), Dokončení-dokončení (FF) nebo Zahájení-dokončení (SF). Pro zadání předstihu použijte záporné číslo. Pro zadání prodlevy použijte kladné číslo.

Příklad:     Chcete provést revizi předchůdců úkolů v projektu za účelem analýzy a zlepšení plánu. V zobrazení Seznam úkolů obsahuje pole Předchůdci pro úkol Napsání návrhu hodnotu 14FS+3d. To znamená, že úkol 14 je předchůdcem tohoto úkolu se závislostí typu Dokončení-zahájení (FS) a prodlevou tři dny. Před zahájením tohoto úkolu bude třeba tři dny čekat po dokončení úkolu 14. Pole Předchůdci pro úkol Provedení schůzek s klienty je prázdné. Zadáte-li do něj hodnotu 15FS, propojíte tento úkol s úkolem 15 pomocí závislosti typu Dokončení-zahájení (FS).

Poznámky:     Pokud do pole Předchůdci zadáte pouze identifikátor ID úkolu, bude aplikace Project předpokládat, že chcete použít závislost Dokončení-zahájení a nulovou prodlevu. Pokud existuje více než jeden předchůdce, budou všichni uvedeni a odděleni Znak oddělovače seznamu, což je například čárka nebo středník.

Pomocí příkazu Propojit úkoly v nabídce Upravit můžete propojit vybrané úkoly se závislostmi typu Dokončení-zahájení a nulové prodlevy. Úkoly je také možné propojit přetažením z jednoho do jiného v části grafu Ganttova nebo síťového diagramu. Ostatní typy závislostí je možné nastavit v dialogovém okně Informace o úkolu.

Pokud je předchůdce součástí jiného projektu, bude pole Předchůdci kromě identifikátoru ID úkolu a typu závislosti obsahovat také cestu propojeného projektu. Například: C:\Dokumenty\Stavba budovy E.mpp\3FF.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×