Pole Organizace – příznak1–20

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Organizace – příznak1 až Organizace – příznak20 mohou obsahovat libovolné vlastní informace o příznacích úkolu, zdroje či přiřazení definované správcem řízení projektů nebo jiným uživatelem s oprávněními správce. Tato pole jsou potom zpřístupněna všem uživatelům v organizaci. Příznak může určovat, zda jsou úkol, zdroj či přiřazení označeny pro další akci, nebo může představovat určitý druh identifikace. Pole s příznakem může mít hodnotu Ano nebo Ne.

Existuje několik kategorií polí Organizace – příznak1–20.

Datový typ    Ano/Ne

Pole organizace – příznak1 – 20 (pole úkolů)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu:    V závislosti na vlastním nastavení polí Organizace – příznak mohou být pro tato pole definovány vzorce a další podmínky zajišťující zobrazení určitých výsledků.

Nejvhodnější použití:    Do zobrazení úkolů je možné přidat libovolné definované pole Organizace – příznak, které je k dispozici. Můžete také zobrazit seznam dostupných vlastních polí úkolů organizace v dialogovém okně Informace o úkolu.

Příklad:    Jste správcem řízení projektů a vedoucí projektů v organizaci potřebují u určitých úkolů sledovat speciální informace o účtech. Za tímto účelem můžete pomocí rezervované globální šablony organizace definovat pole Organizace – příznak1. Jakmile vrátíte globální šablonu organizace se změnami zpět na server, bude nové pole k dispozici všem uživatelům.

Jste vedoucím projektu a zjistíte, že je k dispozici nové pole Organizace – příznak: v poli Organizace – příznak1 je definováno pole Účet 1026. Přidejte toto pole do seznamu úkolů a pro každý úkol, který vyžaduje zvláštní zpracování, vyberte v tomto poli hodnotu Ano. Použijete-li potom u pole pro příznak filtr, můžete pracovat pouze s úkoly označenými příznakem Ano.

Poznámky    Pouze osoba s oprávněními k uložení globální šablony organizace (například správce řízení projektu) může tuto šablonu rezervovat a upravovat v ní položky. Všichni uživatelé v organizaci pak mohou zobrazit definovaná pole organizace, která byla vrácena se změnami zpět na server.

Pole organizace – příznak1 – 20 (pole zdrojů)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu:    V závislosti na vlastním nastavení polí Organizace – příznak mohou být pro tato pole definovány vzorce a další podmínky zajišťující zobrazení určitých výsledků.

Nejvhodnější použití:    Do zobrazení zdrojů je možné přidat libovolné definované pole příznaku organizace, které je k dispozici. Můžete také zobrazit seznam dostupných vlastních polí zdrojů organizace v dialogovém okně Informace o zdroji.

Příklad:    Jste správcem řízení projektů a obdrželi jste od vedoucích projektů žádosti o vlastní pole příznaku pro zobrazení smluvních zdrojů, které se nacházejí v různých skupinách. Za tímto účelem můžete pomocí rezervované globální šablony organizace definovat pole Organizace – příznak1. Jakmile vrátíte globální šablonu organizace se změnami zpět na server, bude nové pole k dispozici všem uživatelům.

Jste vedoucím projektu a zjistíte, že je k dispozici nové pole typu Organizace – příznak: v poli Organizace – příznak1 je definováno pole Dodavatel. Toto pole můžete přidat do zobrazení Seznam zdrojů a použít je k vyfiltrování a zobrazení dodavatelů přidružených k různým skupinám zdrojů.

Poznámky    Pouze osoba s oprávněními k uložení globální šablony organizace (například správce řízení projektu) může tuto šablonu rezervovat a upravovat v ní položky. Všichni uživatelé v organizaci pak mohou zobrazit definovaná pole organizace, která byla vrácena se změnami zpět na server.

Pole organizace – příznak1 – 20 (pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané

Způsob výpočtu:    V závislosti na vlastním nastavení polí Organizace – příznak mohou být pro tato pole definovány vzorce a další podmínky zajišťující zobrazení určitých výsledků.

Nejvhodnější použití:    Do tabulkové části zobrazení Používání úkolů a Používání zdrojů můžete přidat libovolné definované a dostupné pole Organizace – příznak.

Příklad:    Jestliže jako správce řízení projektů přijmete od vedoucích projektů žádosti o vlastní pole s příznaky umožňující v projektu filtrovat přiřazení k smluvním stranám, definujte za tímto účelem v rezervované globální šabloně organizace pole Organizace – příznak1. Potom globální šablonu organizace vraťte se změnami zpět na server, aby bylo nové pole k dispozici všem uživatelům.

Pokud jako vedoucí projektu zjistíte, že je k dispozici nové pole Organizace – příznak (v poli Organizace – příznak1 je definována položka Dodavatel), přidejte toto pole do zobrazení Používání úkolů a použijte je k filtrování a zobrazení přiřazení k dodavatelům.

Poznámky.    Pouze osoba s oprávněními k uložení globální šablony organizace (například správce řízení projektu) může tuto šablonu rezervovat a upravovat v ní položky. Všichni uživatelé v organizaci pak mohou zobrazit definovaná pole organizace, která byla vrácena se změnami zpět na server.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×